Friday, December 16, 2011

ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားႏိုင္စြမ္းကို တည္ေဆာက္ၾကည္႔ျခင္း..


စာေမးပြဲဆိုတာ ဘာလဲ။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က သင္ခန္းစာေတြကို ဘယ္ေလာက္မွတ္မိလဲ၊ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုမွာသင္ယူထားတဲ႔ အသိပညာေတြကို ဘယ္ေလာက္အထိ လက္ေတြ႔ အသံုးျပဳႏိုင္လဲ စတဲ႔ အရည္အခ်င္းေတြကို တိုင္းတာစစ္ေဆးတာလို႔ ေယဘုယ် ယူဆလို႔ရပါတယ္။

စာေမးပြဲေတြကတဆင္႔ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အေျဖဟာ မွန္သလား မွားသလား၊ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္မႈအတိုင္းအတာကေရာ ဘယ္လိုရွိတာလဲ ဆိုတာ သိႏိုင္ပါတယ္။


ဒါေပမဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္ နဲ႔ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္းကိုေရာ ဘယ္လိုအဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုမလဲ၊ ဘယ္လိုသင္ၾကားမလဲ၊ဘယ္လိုစစ္ေဆးတိုင္းတာမလဲ။

ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားျခင္းဆိုတာ အခ်က္အလက္ေတြကို နားလည္ႏိုင္စြမ္းနဲ႔ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြကို လက္ေတြ႔က်က်အသံုးခ်ႏိုင္စြမ္း၊ အေျခအေနနဲ႔ အခ်ိန္အခါကို ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္း၊ ရရွိတဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြကို အဓိပၸါယ္ရွိရွိ သံုးသပ္ႏိုင္စြမ္းတို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ ဆန္႔က်င္ဘက္အေတြးနဲ႔ ခ်ိန္ထိုးၿပီး အရာရာကုိ ဆက္ႏြယ္စဥ္းစား ျပသနာေတြကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ၿပီးရင္ ေရရွည္အတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာအေျဖကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္တဲ႔ စြမ္းရည္လို႔လည္း ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ေသသပ္လွပတဲ႔ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားျခင္းဟာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တိုးတက္ေရးအတြက္ အလြန္ပင္အေရးပါလွပါတယ္ ။

တကယ္ေတာ႔ ကမၻာၾကီးကို စိတ္ကူးေတြနဲ႔ ပံုေဖာ္ထားတာပါ။ ဒါေၾကာင္႔ ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္ကလည္း အရမ္းကို အေရးၾကီးပါတယ္။ တီထြင္ဖန္တီးတတ္ေသာ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းဟာ လူမႈယဥ္ေက်းမႈ အေဆာက္အအံုကို ပံုသြန္းပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုစဥ္းစားလဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေတြးအေခၚ အယူအဆေတြက မွန္လား မွားလား၊ ဒီအေတြးေတြကဘယ္လိုျဖစ္ေပၚလာတာလဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္လဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မီွတင္းေနထိုင္ရာကမၻာႀကီးကို ဘယ္လိုျမင္လဲ၊ ဒါေတြဟာ တစ္ဦးခ်င္းစီနဲ႔ဆိုင္တာလား၊ ဘံု၀ါဒကို ပိုမိုႏွစ္သက္တာလား။

ဒီအခ်က္ေတြကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ဘယ္အရာေတြက အေရးႀကီးဆံုးလဲ ဆိုတာကို အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုရာမွာ ကူညီေပးပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ တခါတေလမွာေတာ႔ ဒီအေတြးေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ပိုမိုရႈပ္ေထြးေသာ ကမၻာႀကီးဆီကို ဆြဲေခၚသြားျပန္ပါတယ္ ။

ဒါဆို ကေလးေတြကို ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားတတ္ေအာင္ ဘယ္လိုသင္မလဲ၊ ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္ တိုးတက္ေအာင္ ဘယ္လိုေလ႔က်င္႔မလဲ ဆိုတာေတြက စိန္ေခၚမႈေတြပါပဲ။ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား စဥ္းစားျခင္းဆိုတာကို ဆရာအဆူဆူက ရႈေထာင္႔အစံုစံုကေန အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုၾကမွာျဖစ္သလို႔ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းေတြလည္း ျခားနားမယ္ ထင္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ႔ သမရိုးက်သင္ခန္းစာေတြ ၾကက္တူေရြးလို တတြတ္တြတ္လိုက္ဆိုတတ္တဲ႔ အက်င္႔ေတြနဲ႔အသားက်ေနတဲ႔ စာသင္ခန္းေတြထဲမွာ ဒီကၽြမ္းက်င္မႈေတြကို အစပ်ဳိးသင္ၾကားေစဖို႔ သင္ခန္းစာေတြကို ဒီဇိုင္းဆြဲဖို႔ဆိုတာ ခက္ခဲပါလိမ္႔မယ္။

ဒါေပမဲ႔ ဘယ္အရာမဆို နည္းလမ္းကေတာ႔ရွိပါတယ္။ ဆရာေတြက ေက်ာင္းသားေတြကို သူတို႔ရဲ႕ အေတြ႔အၾကံဳေတြကို အျခားသူေတြရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳေတြနဲ႔ ဘယ္လိုဆက္စပ္ေတြးေတာမလဲ၊ ဒါေတြကို ေက်ာင္းသင္ခန္းစာေတြနဲ႔ဘယ္လိုခ်ိတ္ဆက္မလဲ ဆိုတာ အေသးစိတ္ရွင္းျပလို႔ ရပါတယ္ ။ ဒါကနည္းလမ္းပံုစံတစ္ခုပါ။ဒါမွမဟုတ္ သီခ်င္းေတြ ကဗ်ာေတြကတဆင္႔ သူတို႔ဥပမာဘယ္လိုေပးသြားတယ္၊ဘာကိုဆိုလိုတယ္ဆိုတာ ေတြးေစျခင္းအားျဖင္႔လည္း ကေလးေတြရဲ႕ ေတြးေခၚမႈ
စြမ္းရည္ကို ၿမွင္႔တင္ႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္သင္ခန္းစာထဲမွာပါတဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြထဲမွာလဲ ဘယ္ေနရာမွာ ဘာေတြျဖစ္ခဲ႔လဲ ဆိုတာ ေမးရံုမက ဘာေၾကာင္႔ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲဆိုတာကို တၿပိဳင္တည္း ႏိႈင္းယွဥ္ေတြးေတာေစျခင္းျဖင္႔ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားမႈ စြမ္းရည္ကို တိုးတက္ေစႏိုင္ပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ အျခားသြယ္၀ိုက္ေသာနည္းလမ္းေတြနဲ႔လည္း ကေလးေတြရဲ႕ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားမႈစြမ္းရည္ကို အျခားနည္းလမ္းေတြနဲ႔ တိုင္းတာေလ႔က်င္႔လို႔လည္းရပါေသးတယ္။ ခရီးထြက္ျခင္း ၊ စာသင္ခန္းထဲမွာ မဟုတ္ဘဲ အျပင္ထြက္ၿပီးအေတြ႔အၾကံဳမွ သင္ယူေစျခင္းတို႔ျဖင္႔လည္း ေတြးေခၚမႈစြမ္းရည္ကို တိုးတက္ေစမွာပါ။

ေက်ာင္းသားေတြကို သူတို႔ႏွစ္သက္ရာေနရာေတြကို သြားေရာက္ၿပီး သူတို႔စိတ္၀င္စားတဲ႔ အေၾကာင္းေတြကို သုေတသနလုပ္ျခင္း၊ ပ်ံက်အလုပ္သမားေတြ၊ စက္ရံုအလုပ္သမားေတြ စတဲ႔ လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းအတြင္းက လူေတြၾကားသြားလာၿပီး စကားေျပာဆိုေစျခင္း၊ ေနာက္ရလာတဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြ စာရြက္စာတမ္းေတြ အေၾကာင္းအရာေတြကို အတန္းေဖာ္အခ်င္းခ်င္း တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ အျခားလူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းသြားေရာက္ၿပီးေတာ႔ အေတြ႔အၾကံဳေတြေ၀မွ်ျခင္း တို႔နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ေ၀ဖန္းပိုင္းၿခားႏိုင္စြမ္းေတြကို တည္ေဆာက္ၿပီးသား ျဖစ္သြားတဲ႔အျပင္ ဘ၀တေလွ်ာက္လံုးအတြက္လိုအပ္တဲ႔ ျပသနာေတြကို ဘယ္လုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမလဲ ဆိုတာေတြကိုပါ သင္ယူၿပီးသား ျဖစ္သြားပါလိမ္႔မယ္။ ေနာက္ထပ္ပိုမိုရႈပ္ေထြးတဲ႔ ေမးခြန္းတစ္ခုကေတာ႔ ကေလးေတြရဲ႕ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားမႈစြမ္းရည္ကို ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေပးလို႔ ရရင္ေတာင္မွ သူတို႔ဒီစြမ္းရည္ေတြ တိုးတက္ေနတယ္ဆိုတာကို ဘယ္လို တိုင္းတာစစ္ေဆးမလဲဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ကေလးေတြရဲ႕ တီထြင္ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားမႈစြမ္းရည္ေတြကို ထိေရာက္စြာ တိုင္းတာစစ္ေဆး ႏိုင္မယ္႔ေမးခြန္းေတြကို ဖန္တီးဖို႔ရန္လည္း ခက္ခဲပါလိမ္႔မယ္ ။

ကေလးေတြကို ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမွာပါတဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြအမ်ဳိးမ်ဳိးရဲ႕ ဆက္သြယ္မႈ ကြင္းဆက္ေတြကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ေစခိုင္းျခင္းနဲ႔ သူတို႔ေတြရဲ႕ စြမ္းရည္ကုိ စစ္ေဆးႏိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္။

ဒီေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားျခင္းႏွင္႔ တီထြင္ဖန္တီးစဥ္းစားျခင္းတို႔ကို သင္ၾကားရာမွာ အေရးၾကီးဆံုးကေတာ႔ ေကာင္းမြန္သင္႔ေတာ္မွန္ကန္တဲ႔ ေမးခြန္းေတြကို ကေလးေတြကို ေမးႏုိင္စြမ္း ရွိဖို႔ပဲၿဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင္႔ ကေလးေတြဟာသူတို႔ရဲ႕စြမ္းရည္ကို ေပၚလြင္ေအာင္ တိုက္တြန္းေပးႏိုင္ေပးႏိုင္တ႔ဲ ေမးခြန္းေတြ ေမးဖို႔လိုပါတယ္။ သူတို႔ ဆန္႔က်င္ဘက္အျမင္ေတြကို ဘယ္လိုခ်ိန္ထိုးၿပီး ျမင္ႏိုင္လဲ။ တခ်ဳိ႕အၿမင္ေတြရဲ႕ဆံုမွတ္ကို ဘယ္လို သေဘာေပါက္နားလည္သလဲ။ သမိုင္းအခ်က္အလက္ေတြၾကား အက်ဳိးအေၾကာင္းဆက္ႏြယ္မႈ ကြင္းဆက္ေတြက ဘာေတြလဲ။

အႏုပညာဖန္တီးမႈေတြကေရာ ေခတ္ေတြရဲ႕သရုပ္ကို ဘယ္လိုေဖာ္ညႊန္းတာလဲ ၊ အရင္အေျခအေနနဲ႔ အခုအေျခအေနၾကား ဘာေတြ ေၿပာင္းလဲလာလဲ၊ တကယ္ေရာ ေၿပာင္းလဲမႈရွိလား ၊ ဒီေျပာင္းလဲမႈကေရာ စစ္မွန္ရဲ႕လား၊ ေနာက္ကြယ္မွာဘာေတြရွိႏိုင္လဲ စသည္တို႔ကို ေလ႔လာတတ္ေအာင္ ေလ႔လာမိေအာင္ တြန္းအားေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယူဆမိပါေၾကာင္း.....။


သုခသခင္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...