Thursday, December 29, 2011

အားကစား သူရဲေကာင္းမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳပါ

by Moenge Aung on Thursday, December 29, 2011 at 5:17pm
ျမန္မာ့အလင္း

ျပည္နယ္ေတာင္တန္း ေဒသတြင္ရွိေသာ သာမန္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွ သာမန္ မိန္းကေလး တစ္ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျပည္သူ သန္း (၆၀) ၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ သူ႔ႏုိင္ငံ၏ ဂုဏ္ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးလိုက္ၿပီဟု  ရင္မွာ လိႈက္လွဲ ေက်နပ္ေသာ၊ ဂုဏ္ယူ ဝမ္းေျမာက္မႈ အျပည့္ႏွင့္ e-mail တစ္ခုကုိ အေဝး၌ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ကၽြန္ေတာ့္သမီးထံ ပို႔ေပးလိုက္မိပါသည္။ အဆိုပါ e-mail ကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီ အခ်ိန္က အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ (၂၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲ ျမားပစ္ကြင္းမွ ပို႔ေပးလိုက္မိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 ထိုေန႔၊ ထိုရက္၊ ထိုအခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္ လိႈက္လွဲ ဝမ္းေျမာက္စြာ ဂုဏ္ယူေနမႈမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားထံ ပို႔ေပးဖို႔ (သို႔တည္းမဟုတ္) အားကစား ဝန္ႀကီးထံ ပို႔ေပးဖို႔ စသည့္ မည္သို႔ ေဖာ္ျပရမည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ဂဃနဏ ေသခ်ာမစဥ္းစား၊ မစီစဥ္ႏုိင္ခဲ့ေတာ့သည္ကုိ ဝန္ခံလိုပါသည္။ (၂၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲႀကီးကုိ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ ဆူမၾတားကၽြန္း ပါလန္ဘန္ၿမိဳ႕ ဂ်ကာဗာရင္း အားကစား ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတြင္ ၁၁-၁၁-၂၀၁၁ ရက္ေန႔ ည ၇ နာရီ၌ စတင္ ဖြင့္လွစ္ၿပီးသည္မွ စ၍ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ (၁၁) ႏိုင္ငံလံုးရွိ အားကစားသမားမ်ားသည္ မိမိ၏ စြမ္းရည္ အျမင့္ဆံုး ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကပါသည္။ အိမ္ရွင္ျဖစ္ေသာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံက စတင္ ဖြင့္လွစ္သည္မွစ၍ ေရႊတံဆိပ္ အမ်ားဆံုးေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ကပင္ ဦးေဆာင္လာခဲ့ပါသည္။ ပထမဆံုးေသာ ေရႊတံဆိပ္ကုိ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကယက္ေလွေလွာ္ အားကစားမွ ရယူသြားခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေနာင္အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပရမည့္ (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ SEA Games ႀကီးကုိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းလ်က္ အႀကိဳႏွစ္ျဖစ္ေသာ (၂၆) ႀကိမ္ေျမာက္ SEA Games တြင္ အားကစားသမား အင္အား ၅၉၀ ျဖင့္ အမ်ားဆံုး ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲ မသြားမီကပင္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ Publicity ယူ၍ ေဖာ္ျပခဲ့ကာ ျပည္သူမ်ားအၾကား 26th SEA Games မွာ ဘယ္လိုလဲ၊ ဘယ္ကုိလဲ၊ ဘာယူမွာလဲ၊ ေဘာလံုးရမွာလားဆိုေသာ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား၊ အားမာန္တင္းေပးမႈမ်ား ျဖစ္ေအာင္ လႈ႔ံေဆာ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔သည္ အားကစားကုိ စိတ္ဝင္စားမႈထက္ပိုကာ ခံုမင္၍ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈ ရွိၾကပါသည္။ ေဘာလံုးမွ ေဘာလံုးဟု ေျပာေနၿပီး ေဘာလံုး Crazy ေတြဟု ဆိုေနေစကာမူ အားကစား အားလံုးကုိ စိတ္ဝင္စားၾက၊ ယွဥ္ၿပိဳင္လိုၾက၊ အႏုိင္ယူလိုၾက၊ အႏိုင္ရမွ ေက်နပ္ၾကဆိုေသာ လူမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။
 SEA Games မသြားမီကပင္ “သည္ႏွစ္ တအားျပင္ဆင္ထားတာပဲ၊ ေရႊဘယ္ေလာက္ေလာက္ရမယ္ မွန္းထားလဲ” ဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူႀကီး အသိုင္းအဝိုင္း၊ သက္ႀကီး အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ေျဖၾကားေနရပါသည္။ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ 26th SEA Games ကို ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ပါလန္ဘန္ၿမိဳ႕၌  ႏွစ္ေနရာခြဲ က်င္းပခဲ့ရာ  ျမန္မာတို႔ အားသာေသာ၊ ေရႊရႏိုင္ေသာ အားကစားနည္းမ်ိဳးမ်ားသည္ ဂ်ကာတာ၌ ရွိသည္ကို အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာနမွ အေတြ႕အႀကံဳရွိသူမ်ားက သိရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲႀကီး စၿပီး တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရႊဆု မရေသးပါ။ မည္သည့္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲတြင္မွ ေရႊနား မကပ္ႏိုင္ေသးပါ။ ၿပိဳင္ပြဲအစရက္မ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္ဆဲ ကာလမ်ားျဖစ္၍ အေျဖမသိေသးတာ မဟုတ္ပါ။ Final Round အျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရေသာ ေျပးခုန္ပစ္၊ ေရကူးအပါအဝင္ ကႏူးေလွ၊ ႏိုင္ငံတကာေလွ စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ၿပီးခဲ့ေသာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ေရြးစင္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈ မရခဲ့ပါ။ တစ္ခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနာက္တြင္ မ်ားစြာ ခ်န္ထားခဲ့ေသာ ကေမ႓ာဒီးယားႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတို႔ ေရႊတံဆိပ္ဆု စတင္ ယူလိုက္ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔  သိမ္ငယ္စျပဳလာပါၿပီ။ သတင္းစာမ်ားတြင္ SEA Games ဆုတံဆိပ္ဇယား ေဖာ္ျပၿပီး ျမန္မာေနာက္ဆံုး၌ ေရာက္ေနမည္ကို စိတ္မွန္းျဖင့္ ျမင္ေနရၿပီး ႐ႈံးနိမ့္လာေသာ မ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္ကုိ မည္သို႔ ျပန္ရမည္နည္းဟု တကယ္ပင္ စိတ္ေခ်ာက္ခ်ားခဲ့ရပါသည္။ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရွိခ်ိန္ ႀကိဳဆိုမႈမ်ားအၾကား ေလဆိပ္၌ အလံထူ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ရသည့္ ပံုမ်ားမွသည္ ေလယာဥ္ေဘးေပါက္မွ ဆင္း၍ ကုပ္ကုပ္၊ ကုပ္ကုပ္ႏွင့္ ကိုယ့္ပစၥည္းကုိယ္ဆြဲ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ တိုက္ပြဲ႐ႈံး မိမိကိုယ္ကိုယ္၏ ပံုမ်ားကိုလည္း ျမင္ေယာင္ၾကည့္ေနမိပါသည္။ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ တစ္ခု၏ သဘာဝျဖစ္ေသာ အ႐ႈံး၊ အႏိုင္ကို ျပည္သူမ်ားက နားလည္ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္ဟု တစ္ခါက (22nd SEA Games ဗီယက္နမ္မွ အျပန္) ရင္ဖြင့္ခဲ့ဖူးသည္ကိုလည္း အမွတ္ရေနပါသည္။ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၌ အဖေတာ္ပါသည္ဟု အေဖေခၚခံခ်င္သူမ်ား မ်ားျပားသေလာက္ ႐ႈံးနိမ့္မႈအတြက္ အမိမဲ့သားသာ ျဖစ္လိမ့္မည္ဆိုေသာ ေလာကဓမၼကိုလည္း ငယ္စဥ္ကတည္းက သင္ၾကားေတြ႕ျမင္ေနရခဲ့ရာ ျမန္မာ (ေရႊ) ရၿပီဆိုေသာ သတင္းကို ဘယ္ကရႏိုင္ပါ့မလဲဟု ေမွ်ာ္လင့္တႀကီးျဖင့္ ေလွ်ာက္တြက္ေနမိပါသည္။
 ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ျမားကရမွာလား၊ ေလွေလွာ္ကရမွာလား စသည့္ ဆႏၵမ်ား၊ ႐ိုးရာေလွက်ရင္ ရမွာပါဆိုေသာ ေမွ်ာ္လင့္မႈမ်ား၊ လက္ေဝွ႔၊ ဝူရွဴး၊ ဂ်ဴဒိုတို႔မွာလည္း ငါတို႔အားရွိတာပဲဟု စိုးရိမ္စိတ္ႏွင့္ ဆုေတာင္းအားကိုး လုပ္လာမိပါသည္။ ဘာေတြျဖစ္ကုန္တာလဲ ဒို႔က တိုးတက္မႈ ရွိမလာဘူးလား၊ ကိုယ့္စံခ်ိန္ ကိုယ္မရတာလား၊ သူတို႔က တက္လာတာလား၊ ဘာေၾကာင့္လဲ၊ ဒိုင္ေတြက ညစ္တာလား၊ ဒါလည္း မဟုတ္ႏိုင္ စသည္ျဖင့္သြားလာ အားေပးမႈ ဒုကၡေတြၾကားမွ ဘယ္အားကစားနည္းက ရမွာလဲဟုသာ စိတ္ပူလာစျပဳသည့္ရက္မ်ား ျဖစ္လာပါသည္။ (၁၃-၁၁-၂၀၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ပါလန္ဘန္မွ ဂ်ကာတာသို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေရႊ႕ရပါသည္။ ဂ်ကာတာသည္ လူဦးေရမ်ားၿပီး ကားအလြန္ က်ပ္ပါသည္။ တစ္ေန႔တည္း ၿပိဳင္ပြဲ (၂) မ်ိဳး၊ (၃) မ်ိဳးလွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈအားေပးဖုိ႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။  ေရႊရႏိုင္သူမ်ားဆီသာ သြားၿပီး ေရႊမရႏိုင္ေသာ Events မ်ားသို႔ မသြားႏိုင္၊ မသြားျဖစ္သည္မွာလည္း ဘယ္လိုမွ မျဖစ္သင့္ပါ၊ အားကစားသမား အားလံုးသည္ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ကို ျမႇင့္တင္ေပးေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဂ်ကာတာေရာက္ၿပီးမွ တစ္ေန႔၊ ထိုတစ္ေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး အတိုင္းထက္ေက်ာ္လြန္၊ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရသည္ကို ႀကံဳရပါေတာ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို တစ္ေနကုန္၊ တစ္ေနခန္း ကားရသည္ျဖစ္ေစ၊ မရသည္ျဖစ္ေစ လွည့္ပတ္ သြားေနရစဥ္တြင္ ေလယာဥ္ စီးရမည့္ေန႔မွ လြဲ၍ ဘယ္ေန႔၊ ဘယ္ရက္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ လံုးဝမသိပါ။ အားကစား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားက ၁၅ ရက္ေန႔ ပြဲေကာင္းမည္၊ ၁၇ ရက္ေန႔ ပြဲေကာင္းမည္၊ ဘယ္ေန႔ေကာင္းမည္ဟု ကၽြန္ေတာ့္ကို အားေပး ဖိတ္ေခၚေနေသာ္လည္း ဘယ္ေန႔၊ ဘယ္ရက္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ မသိေတာ့ပါ။ သည္ေန႔ႏွင့္ မနက္ျဖန္သာ သိပါေတာ့သည္။ တုိင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၊ ဘာလီ Summit သို႔ ေရာက္ေနစဥ္ကာလ ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအား ႏိုင္ငံအားကစားအဖြဲ႕၏ ေအာင္ျမင္မႈကို ျပသႏွင္းဆက္လုိစိတ္သာ ရွိပါေတာ့သည္။ ထိုေန႔ကို ဂ်ကာတာတြင္ ကၽြန္ေတာ္ႀကံဳရၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္လည္း ရလိုက္ရပါသည္။
 ထိုေန႔သည္ ျမားပစ္ၿပိဳင္ပြဲ ျမန္မာ့ျမားပစ္သူရဲေကာင္း အေက်ာ္အေမာ္ ေရႊဆုမ်ားရွင္ ေအာင္ငွိမ္း (Aung Ngeain) က Compound အမ်ိဳးအစား တစ္ဦးခ်င္း ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံသူ ဂ်နီဖာအား တစ္မွတ္ အသာျဖင့္ ပထမဆုကို ရယူေပးလိုက္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဦးခ်င္း ၿပိဳင္ပြဲ၊ ျမားပစ္ ၿပိဳင္ပြဲဆို၍ ေလ့လာၾကည့္ပါ၊ ဘယ္ႏွႀကိမ္၊ ဘယ္ႏွခါပစ္ရ၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရ၊ တည္ၿငိမ္ခဲ့ရ၊ အႏိုင္ယူခဲ့ရပါသနည္း။ အႀကိမ္ႀကိမ္ ပစ္ရပါသည္လို႔သာ ေျပာႏိုင္ပါေတာ့မည္။ အားကစားသမားအားလံုးကို စတင္ ပစ္ခတ္ယွဥ္ၿပိဳင္ေစၿပီး Ranking အေကာင္းဆံုးမွ အနည္းဆံုးထိ ယွဥ္ၿပိဳင္ ပစ္ရပါသည္။ ၎ေနာက္မွ အျမင့္ဆံုး၊ အနိမ့္ဆံုး ျပန္ေတြ႕ေစၿပီး ႐ႈံးထြက္ ပစ္ရပါသည္။ ေနာက္ဆံုး ဖိုင္နယ္ေရာက္သည္ထိပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာင္ငွိမ္းသည္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ဖိုင္နယ္အထိ တက္ေရာက္လာပါသည္။ ဖိုင္နယ္ၿပိဳင္ပြဲ၏ ေနာက္ဆံုး ျမားတံစိုက္ခ်ိန္တြင္ ေအာင္ငွိမ္းက တစ္မွတ္ နိမ့္ေနပါသည္။ သူတစ္ေခ်ာင္း ကိုယ္တစ္ေခ်ာင္းသာ ပစ္ခြင့္ႀကံဳခ်ိန္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံက ယွဥ္ၿပိဳင္သူ ဂ်နီဖာက ဗဟိုႏွင့္ အနီးဆံုး ကုိးမွတ္ စက္ဝန္းကို တည္တည္ၿငိမ္ပဲ စိုက္ဝင္သြားပါသည္။ ေအာင္ငွိမ္း အလွည့္သာ က်န္ပါသည္။ သူဘယ္လို ရပ္တည္မည္နည္း၊ ကၽြန္ေတာ္ မၾကည့္ရဲေတာ့ပါ၊ ေအာင္ငွိမ္း၏ တည္ၿငိမ္စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို အေဝးမွ ဓာတ္ပံု မွတ္တမ္းယူရင္း ကၽြန္ေတာ္သည္ သူ႔အေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈမ်ား ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ ရွိခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ျမားပစ္သမား မဟုတ္ေသာ္လည္း အားကစား၏ သေဘာႏွင့္ လူ႔စိတ္ပညာ သေဘာထားကို သိပါသည္။ ေအာင္ငွိမ္းကို လံုးဝ ယံုၾကည္ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုး ျမားတံေလးသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ေအာင္ငွိမ္းသည္ ဗဟိုျဖစ္ေသာ (၁၀) စက္ဝိုင္းအား ထိကိုထိမွ ျဖစ္ပါေတာ့မည္။ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါ၊ အကြာအေဝးက ကိုက္ (၅၀) ရွိပါသည္။ ျမားပစ္ခ်ိန္ေပါက္မွ ၾကည့္လွ်င္ မည္မွ် ေဝးသြားမည္နည္း။ ေလတစ္ခ်က္ ခတ္လိုက္လွ်င္ ျမားအလႊတ္၌ Timing လြဲသြားလွ်င္ ဘာေတြ ျဖစ္ကုန္မည္နည္း။ ကၽြန္ေတာ္ မေတြးရဲပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ယံုၾကည္မႈအရ ယူသြားေသာ သေျပခက္ကေလးကို လက္တြင္ အုပ္၍ နေမာ ဗုဒၶႆ၊ နေမာ ဓမၼႆ၊ နေမာ သံဃႆ ဟူ၍သာ မ်က္စိမွိတ္ ရြတ္ဖတ္ေနပါသည္။
 ျမန္မာျမားပစ္ အားေပးပရိသတ္၏ “ေဟး” ဆိုေသာ အသံၾကားမွ ေမာ့ၾကည့္မိပါေတာ့သည္။ ေအာင္ငွိမ္း (၁၀) ကို ပစ္ထည့္လိုက္ပါသည္။ တစ္ဦးခ်င္း ဖိုင္နယ္ အမွတ္တူ ျဖစ္သြားပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲ စည္းမ်ဥ္းအရ ေခတၱနားၿပီး ေနာက္ တစ္ေခ်ာင္းတည္းသာ အဆံုးအျဖတ္ ဆက္ပစ္ရပါမည္။ မည္မွ် ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ေကာင္းပါသလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႏုိင္ငံ့ဂုဏ္အတြက္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ေအာင္ငွိမ္း၏ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ မဟုတ္။ ႏိုင္ငံ၏ သိကၡာအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုး တစ္ေခ်ာင္းစီ ပစ္ခတ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဖိလစ္ပိုင္သူ ဂ်နီဖာက ကုိးမွတ္ စက္ဝိုင္းဝင္ၿပီး ေအာင္ငွိမ္းက (၁၀) မွတ္ ဗဟိုတည့္တည့္ကုိ ထပ္ပစ္ကာ ျမန္မာအားကစား အဖြဲ႕ႀကီး၏၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ ေရႊဆုကုိ ဆြတ္ခူးရ ယူႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းေနရာတြင္ရွိေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာပရိသတ္အားလံုး “ေအာင္ႏိုင္သူမွာ မ်က္ရည္စေတြႏွင့္” ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကြင္းထဲတြင္ ခုန္ေပါက္ေပြ႕ဖက္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကပါသည္။ ေရႊေလးတစ္ခုရတာ ျမန္မာေတြ ဘာျဖစ္ေနတာလဲဟု အင္ဒိုနီးရွားေတြက သေရာ္ေကာင္း သေရာ္ၾကပါလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာေတြ ေပ်ာ္ၿပီး  ဘာေတြ ခံစား၊ အျဖစ္သည္း ေနပါသနည္း။ ျပည္သူအားလံုး ေတြးၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ စြမ္းရည္၊ အားမာန္၊ ဂုဏ္သိကၡာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းတြင္ရွိေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အားလံုး၊ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲ အားလံုး၊ အလုပ္ရွိသူ မရွိသူ အားလံုး၊ တိုင္းရင္းသား အားလံုး၊ အဖြဲ႕အစည္း အားလံုး၊  ႏုိင္ငံေရးပါတီ အားလံုး ပါဝင္သည့္ လူထုအားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ အျပစ္မ်ား၊ အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ အျပစ္ရွာမႈမ်ား၊ ပုတ္ခတ္သေရာ္၊ ေထ့ရိေစာင္းေျမာင္းမႈမ်ား၊ ခ်ီးမြမ္း၊ ခ်ီးက်ဴး၊ ေျမႇာက္ပင့္မႈမ်ား အားလံုးကုိ လံုးဝေမ့လ်က္၊ ခံစားမႈကင္းကင္း၊ အေရာင္အေသြးကင္းကင္း၊ မူဝါဒကင္းကင္းျဖင့္ ကိုယ့္အတတ္ပညာ၊ ကိုယ့္စိတ္ဓာတ္ကုိယ္ အသံုးခ်ကာ ေအာင္ျမင္မႈ ရယူေပးရန္ လိုအပ္မႈကုိ ေအာင္ငွိမ္းက လမ္းျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
 သူ႔က႑ေလးျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ လူဦးေရသန္း ၆၀ ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ဆယ္တင္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တကယ့္ကုိ သူရဲေကာင္း (HERO) အစစ္ ျဖစ္ပါေပသည္။ ယင္းေရႊဆု တစ္ခု ရရွိၿပီးေနာက္  ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္ပူပန္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်သြားၿပီး ကုိယ့္အားသာသည့္ Event တြင္ ကုိယ္ႏုိင္မွာပါဟု ယံုၾကည္မႈဘက္ ေရာက္ရွိသြားပါသည္။ ဂုဏ္သိကၡာ အဆံုးအျဖတ္စည္းေလး ျဖစ္ေသာ မ်ဥ္းနီ (Red Line) ေလးကုိ ေအာင္ငွိမ္းက ျဖတ္သန္းေပးသြားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေနာက္တြင္ ျမန္မာတို႔ ေရႊဆုမ်ား ရလာပါသည္။ ေအာင္ငွိမ္း တစ္ဦးတည္းက ကြန္ေပါင္း အမ်ဳိးအစား ျမားပစ္တြင္ ေရႊသံုးခုလံုး ယူေပးခဲ့ပါသည္၊ ေအာင္ငွိမ္းကဲ့သုိ႔ပင္ ၿပိဳင္သမွ် ၿပိဳင္ပြဲအားလံုး ေရႊဆုယူေပးခဲ့သူမ်ားမွာ ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီး လူသန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ဇြဲႏွင့္ အားမာန္ အျပည့္ဆံုး ျဖစ္ေသာ ႐ိုးရာေလွၿပိဳင္ပြဲဝင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ TBR (Traditional Boat Racing) အမ်ဳိးသမီးၿပိဳင္ပြဲ ငါးမ်ဳိးတြင္ ငါးမ်ဳိးလံုး ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကုိ အႏိုင္ယူျပလိုက္ႏုိင္ခဲ့ေသာ ေရႊ ငါးခုရွင္ ေရႊမ်ားရွင္ ျဖစ္ပါသည္။ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းမွ ေမဇင္ၿဖိဳး၊ ၾကဴၾကဴသင္းႏွင့္ ျဖဴျဖဴသန္းတို႔ အတြဲ၊ ႏုိင္ငံတကာေလွမွ သန္းသန္းႏြယ္ ႏွင့္ ေဆြဇင္လတ္တို႔အတြဲ၊ ဂ်ဴဒိုမွ ေအးေအးေအာင္တို႔သည္လည္း ေရႊတံဆိပ္ဆု ရယူေပးခဲ့ၾကပါသည္။
  ျမန္မာတို႔ရခဲ့ေသာ ေရႊဆု (၁၆) ခုတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက (၁၁) ခု ယူခဲ့ေပးၿပီး အမ်ဳိးသား႐ိုးရာေလွက ေလးခု၊ အမ်ဳိးသား ဝူ႐ွဴးပြဲတြင္ ေရႊတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အားကစားသမားမ်ားသည္ တိုင္းျပည္ဂုဏ္ကို  ျမႇင့္တင္ေပးေနသူမ်ား  ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ တိုင္းျပည္ဂုဏ္ေဆာင္ အားကစားသမား အားလံုးကို အမွန္ပင္ ဂုဏ္ျပဳထိုက္ပါေပသည္။ အားကစားကို အားေပးျခင္း၊ အားကစား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ ထမ္းရြက္ေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္သိကၡာကို ကာကြယ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ ဆိုသည္ကို လူတိုင္းလူတိုင္းက လက္ခံၿပီး လူတိုင္းက ပါဝင္ထမ္းရြက္ၾကဖို႔ လိုပါသည္။ မခိုမကတ္၊ မေဝဖန္၊ မ႐ႈတ္ခ်၊ အျပစ္မတင္ဘဲ မိမိတို႔လည္း တာဝန္ရွိသည္ဟု စိတ္ဓာတ္ျဖင့္၊ အမ်ဳိးသား စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျမန္မာ့အားကစား ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားဖြယ္ ျဖစ္ေအာင္ စြမ္းအားပါဝင္ၾကဖို႔ လိုပါၿပီ။ ေတာင္ေပၚသူ သာမန္မိန္းကေလး တစ္ဦးက ႐ိုးသား၊ ဂုဏ္ယူတတ္သည့္ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ကိုယ့္အတတ္ပညာကို ကိုယ္သံုးကာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား သန္း ၆၀ ၏ ဂုဏ္ကို ဆယ္တင္ေပးလိုက္သကဲ့သို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အားလံုးကလည္း  ေအာင္ငွိမ္း တင္ျပေပးေသာ လမ္းေၾကာင္းကေလးလို ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ကုိ ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေပးၾကရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္ၿပီဟု ခံစားမိေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
 [မွတ္ခ်က္။ ေအာင္ငွိမ္းသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ဇာတိ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမားပစ္ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏ စီမံကိန္းျဖင့္ ရန္ကုန္သို႔ ေရာက္ရွိေလ့က်င့္ၿပီး ျမားပစ္လက္ေရြးစင္ ျဖစ္လာပါသည္။ အာရွအတြင္း ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပဲြဝင္ ဆုတံဆိပ္ေပါင္း ေရႊ (၂၀)၊ ေငြ (၁၈)၊ ေၾကး (၁၂) ထိ ရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအႀကိမ္ ပထမဆံုး ရရွိခဲ့ေသာ ကြန္ေပါင္း တစ္ဦးခ်င္း ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ျမားတံ (၁၉၀) ေခ်ာင္း ပစ္ခဲ့ရၿပီး အနီစက္ဝိုင္း ၈ မွတ္အဆင့္ကို တစ္ေခ်ာင္းသာ ထိလ်က္ က်န္ျမားမ်ားသည္ ၉ မွတ္၊ ၁၀ မွတ္ၾကားသာ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သူ ေရႊတံဆိပ္ သံုးခုလံုး ရယူေပးခဲ့ေသာ ကြန္ေပါင္းျမားၿပိဳင္ပဲြ သံုးပဲြလံုးတြင္ ျမားတံေပါင္း (၂၃၀) ေခ်ာင္းပစ္ခဲ့ရာ အနီစက္ဝိုင္း (အျပင္ဝိုင္း- ရွစ္မွတ္) ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းသာ ထိခဲ့ပါသည္။ တကယ့္ စြမ္းရည္ေတာ္ေသာ ေအာင္ငွိမ္းဟု မွတ္တမ္း ထားရွိသြားပါမည္။]

 ေအးျမင့္ၾကဴ (စစ္တကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...