Tuesday, December 27, 2011

ကိုယ္က်င့္တရား နွင့္ ကိုယ္ပိုင္အက်င့္တရား ( 2 )

by Moenge Aung on Monday, December 26, 2011 at 8:10pm
 

မဂ္လာအေပါင္းနဲ့ျပည့္စုံႀကပါေစ
ကိုယ္က်င့္တရား ဆိုတာနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အက်င့္တရားဆုိတဲ့အေႀကာင္းကိုဆက္ျပီေျပာျပမွာျဖစ္ပါတယ္
          လူေတြဟာ လူ႔ဘ၀မွာ ဘာအတြက္ လွဳပ္ရွားသြားလာလုပ္ကိ္ုင္ေနႀကသလဲလုိ႔-ေမးခြန္းထုတ္ႀကည့္ရင္ - စားဘုိ႔ - ေနဘုိ႔ -၀တ္ဘုိ႔ - ဆိုတဲ့ လူ႔ဘ၀ရဲအဓိကလိုအပ္ခ်က္ ၃ ခုအတြက္ရုံး
ကန္လွဳတ္ရွားက်ိဳးစားေနႀကရတာလုိ႔အျဖရမွာျဖစ္ပါတယ္။

          လူဘ၀မွာ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ အဆင့္အတန္းရွိရွိေနထိုင္စားေသာက္သြားနို္င္ေအာင္ဘယ္လုိ နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔က်င့္ႀကံေနထုိင္ရမလဲေမးလာရင္ အလြယ္ဆုံးအျဖကေတာ့ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းဘုိ႔ နဲ႔ -ကို္ယ္ပိုင္အက်င့္တရားေကာင္းေအာင္က်င့္ႀံကံလုပ္ကိုင္ေနထုိင္ႀကမယ္ဆိုရင္လူ႔ေဘာင္ဘ၀ႀကီးရဲ႔ ႀကီးပါြးတိုးတက္မွဳဳကိုရရွိနို္င္ပါလိမ္႔မယ္လုိ႔ဆိုခ်င္ပါတယ္၊
         ဒီေန႔ကမၻာရွိတဲ့လူသားေတြအားလုံးဟာ တဦးစီတဥိးစီ မိမိတုိ႔လုိက္နာေစာင့္ထိန္းရမဲ့ကိုယ္က်င့္
တရား နဲ႔ ေကာင္းတဲ့ကိုယ္က်င့္တရားေတြကို ေမြးျမဳဴေစာင့္ထိန္းႀကမယ္ဆိုရင္ ။ လူေလာကႀကီးတခုလုံးသာယာ၀ေျပာလာမွာျဖစ္ျပိးယေန႔လူသားမ်ားစိုးရိမ္ေနႀကတဲ့ေဘးဥပါဒ္အႏၱရယ္
ကပ္ဆိုးေတြကလဲကင္းေ၀နို္င္လိမ့္မယ္လုိ႔ဆိုခ်င္ပါတယ္ ၊
         ဒီေန႔ေတာ့ ယခင္တပတ္ကေျပာခဲ့တဲ့ ကို္ယ္ပိုင္အက်င့္တရား မ်ားထဲက
ေနာက္ထပ္ေျပာရမဲ့ ကိုယ္ပို္င္အက်င့္တရားေလးမ်ားကေတာ့
နံပါတ္ ( ၅ ) တိက်မွန္ကန္ျခင္း - ေသသပ္ျခင္း သန္႔သန္႔သန္းရွင္းရွင္းလုပ္တက္ကိုင္တက္ျခင္း
          ဆိုတဲ့အက်င့္တရားကေလးတခုျဖစ္ပါတယ္ ၊
           တိက်မွန္ကန္ျခင္း - ေသသပ္ျခင္း သန္႔သန္႔သန္းရွင္းရွင္းလုပ္တက္ကိုင္တက္ျခင္း
          ဆိုတဲ့ကို္ယ္ပိုင္အက်င့္တရားဟာလဲအလြန္အေရးႀကိးပါတယ္ ၊
.          ဘာလုပ္လုပ္တိတိက်က် လုပ္တက္ တာ အမွားအယြင္းမရွိေအာင္လုပ္တာဟာလူတန္ဘုိး
ကိုျမင့္မားေစတဲ့အက်င့္တခုျဖစ္ပါတယ္ ၊ တခိ်ဳ႔ကစာေရးရင္ အမွားအယြင္းေတြအမ်ားႀကီးပါတယ္ ၊
အလုပ္လုပ္ရင္တိတိက်က်မလုပ္တက္ဘူး။ ျပီးလုိေဇာနဲ႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လုပ္တက္တယ္ ၊ ကိုယ္လုပ္
လုိက္တဲ့အလုပ္က တိတိက်က်မျဖစ္ဘူး ေသေသသပ္သပ္မျဖစ္ဘူးဆိုရင္အလြန္သိကၡာက်ေစပါတယ္
လူတန္ဘုိးကို သူလုပ္ကိုင္တဲ့အလုပ္ကိုႀကည့္ျပိးတန္ဘုိးျဖတ္လုိ႔ရပါတယ္ ၊
          ဥပမာ လက္သမားအလုပ္ အဂ်ၤနီယာအလုပ္ ေတြမွာ အတို္င္းအတာတိက်မွမရွိရင္-ကိုယ္ျဖတ္
ေတာက္လုိက္တဲ့ ပစၥည္းတခုဟာ တိုေနမယ္ ရွည္ေနမယ္ဆုိရင္ ဒီပစၥည္းဟာသုံးလုိမရျဖစ္သြားတက္
ပါတယ္၊
          တခ်ိဳက်ေတာ့လဲ အလုပ္ကို အျပီးသပ္ေအာင္ မလုပ္ဘဲ ေနာက္မွလပ္စသပ္မယ္ဆိုတဲ့အက်င့္
လဲရွိတက္ပါတယ္ ၊ ေနာက္မွ ဆိုတဲ့ စကားကို တခ်ိဳးက သြင္သြင္သုံးတက္က်ပါတယ္ ၊
အဲဒီလုိ မေကာင္းတဲ့ကိုယ္ကပိုင္အက်င့္တရားကေလးေတြကိုယ့္မွာရွိေနရင္ ကိုယ္ကိုယ္ကိုအျမဲသတ္ိ
ေပးျပိး ေကာင္းေအာင္လွံဳေဆာ္ေပးျခင္းျဖင့္ ျပဳျပင္တက္ႀကဘုိ႔ခေလးတုိ႔ကို ဆရာမ နွဳိဳးေဆာ္ပါတယ္
ေနာ္
          ေနာက္ ထပ္ ေုျပာျပမဲ့ကိုယ္ကပိုင္အက်င့္တရားေလးတခု ကေတာ့
နံပါတ္ ( ၆ )
          စည္းစံနစ္ရွိျခင္း - စည္းကမ္းကိုလုိက္နာတက္ျခင္း - ဥပေဒကိုေလးစားလုိက္နာတက္ျခင္း
ဆိုတဲ့ ကိုယ္ပိုင္အက်င့္ ကိုယ္ပို္င္စိတ္ဓါတ္ဟာလဲ အေရးႀကီးပါတယ္
         စည္းစံနစ္မရွိဘူး ၊ ဥပေဒစည္းကမ္းကိုမလုိက္နာတက္ဘူးဆိုတာဟာေကာင္းတဲ့အက်င့္ေတာ့
မဟုတ္ဘူးေပါ့
          ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းစည္းကမ္းဆိုတာရွိသလုိ - အလုပ္မွာလဲ အလုပ္ရွင္ကျပဌာန္းထားတဲ့စည္း
ကမ္းေတြရွိပါတယ္ ၊
          အိမ္ေထာင္စုတခုမွာလဲ သူ႔ေနရာနဲ႔သူသတ္မွတ္ထားတဲ့စည္းကမ္းေလးေတြရွိပါတယ္ကြယ္
ထမင္းစားရမွာ ေရခ်ိဳးရာမွာ ပစၥည္းေတြကိုအသုံးျပဳရာမွာ ဘယ္လုိသုံးရမယ္ ဘယ္လုိျပန္ထားရမယ္
ဆိုတာေတြဟာ မိဘက သားသမီးေတြကို သင္ႀကားျပသထားတဲ့စည္းစံနစ္ကေလးေတြရွိႀကမွာပါ
အဲဒါေတြ အဲဒီစည္းကမ္းေတြကိုလုိက္နာတက္ဘုိ႔ကုိယ္ပိုင္အက်င့္ေကာင္းေလးေတြေမြးျမဴထားတက္
ဘုိ႔လုိပါတယ္ ၊
 နုိင္ငံတခုမွာလဲ ျပည္သူေတြလုိက္နာဘုိိ႔ျပဌာန္ထားတဲ့ဥပေဒေတြရွိပါတယ္ ၊
          ဥပမာ - အမွိက္မျဖစ္ရ - ေဆးလိပ္မေသာက္ရ - ျမင္းက်ားမွလမ္းျဖတ္ကူးပါ - စတဲ့စည္းကမ္း
ေတြကို တိတိက်က်လုိက္နာတက္တဲ့ အက်င့္ကေလးေတြကို ေမြးျမဴတက္ဘုိ႔လုိပါတယ္ ၊  
ကားေမာင္းသမားဆိုရင္လဲ သတ္မွတ္ထားတဲ့ လမ္းစည္းကမ္း ယဥ္စည္းကမ္း ဆိုတာေတြရွိပါ
တယ္ ၊ ဒိီကေန လူေလာကမွာ လူေတြေဘးဥပါဒ္အႏၱရယ္အမ်ိုးမ်ိုဳးနဲ႔ႀကံဳေတြ႔ေနရတာေတြဟာ ။ လူ႔စည္းကမ္းမလုိက္နာႀကလုိ႔ျဖစ္ေနတာေပါ့ကြယ္
          ဒါေႀကာင့္
စည္းစံနစ္ရွိျခင္း - စည္းကမ္းကိုလုိက္နာတက္ျခင္း - ဥပေဒကိုေလးစားလုိက္နာတက္ျခင္း
ဆိုတဲ့ ကိုယ္ပိုင္အက်င့္ ကိုယ္ပို္င္စိတ္ဓါတ္ဟာလဲအေရးႀကီးတဲ့ကို္ယ္ပို္င္အက်င့္တရားတခု
အျဖစ္ထဲ့သြင္းေဖၚျပလုိက္ရပါတယ္
ေနာက္ထပ္ ကိုယ္ပိုင္္အက်င့္တရားေလးတခုကေတာ့
နံပါတ္ ( ၇ )   တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းျခင္း ဆုိတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္
          တကု္ိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးဆိုတာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္ ၊ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းေနတက္တဲ့
အေလ႔ဟာ ကိုု္ယ့္ရဲ႔က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ပါ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါ
တယ္ ၊ နံက္အိပ္ယာထရင္ ေရခ်ိဳးျပီး သြားကိုစင္ႀကယ္ေအာင္တုိက္တက္တဲ့အက်င့္ ၊ ပါးစပ္မအနံ
ထြက္မထြက္ အျမဲတမ္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုစမ္းစစ္ျပိး သြားနဲ႔ခံတြင္းကို သန္႔ရွင္းေအာင္ထားရပါတယ္ ၊
ပါးစပ္နံတာကို ကိုယ္တို္င္သိေပမဲ့ေဘးကလူနဲ႔စကားေျပာတဳဲ့အခါမွာ ေဘးကလူက သိပါတယ္ ၊
ကိုယ့္ပါးစပ္က အနံ႔ထြက္ရင္ အလြန္အယုတ္ဆိုးပါတယ္ ၊၊
          ေနာက္ခႏၶာကိုယ္က အနံ႔ဆုိးေတြထြက္တက္သူေတြဆုိရင္ ဒါကို ေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ျပဳျပင္
ထိန္းသိမ္းေပးရပါမယ္ ၊တခိိ်ဳ႔က ဂ်ိဳင္းကေခ်ြးနံ႔နံတက္ပါတယ္ ။တခ်ိဳ႔လဲ အငံအစားမ်ားလုိ႔ ၊ ေခ်ြးန႔ံ
ထြက္တက္ပါတယ္ ၊ အခုေခာတ္မွေတာ့ ေခ်ြးန႔ံေပ်ာက္ေဆးတို႔ဘာတို႔ရွိေနေလေတာ့ အဲဒီအေမြး
အႀကိုင္ေလးေတြကိုသုံးျပိး လဲ အနံ႔ဆုိးေတြမထြက္ေအာင္ ထိန္းလိုရပါတယ္ ၊
          အ၀တ္အစား၀တ္ဆင္ရာမွာ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းနဲ႔ သပ္သပ္ရပ္ရပ္၀တ္စားဆင္ရင္တက္ဘုိ႔လဲ
လုိပါတယ္ ၊
          ေနာက္တခုက တခ်ိဳ႔ဟာ သူမပါးအ၀တ္အစားကို ယူျပိး၀တ္တတ္တဲ့အက်င့္ရွိတက္ပါတယ္
ဒါဟာမေကာင္းတဲ့အက်င့္တခုဘဲျဖစ္ပါတယ္ ၊
          တကို္ယ္ေရသန္႔ရွင္းမွုမရွိ ညစ္ညစ္ပတ္ပတ္ေနတက္တဲ့အက်င့္ရွိရွင္ က်န္းမာေရးကိုလဲထိ
ခိုက္ေစျပီ၊ လူပတ္၀န္းက်င္မွာလဲသိကၡာက်စရာျဖစ္ပါတယ္  ၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ညီညြတ္ေအာင္မေနတက္
မ၀တ္စားတက္တဲ့အတြက္ က်န္းမာေရးကိုထိခုိက္ျပီး ေနထိုင္မေကာင္းလုိ႔ေဆး၀ါးကုသရမယ္ဆိုရင္လဲ
ေငြကုန္ေႀကးက်မ်ားမယ္ - စီးပြါးေရးကိုလဲထိခုိက္ေစနို္င္ပါတယ္ ၊
          က်န္းမာျခင္းဟာလာဘ္ႀကီးတပါးလုိ႔ ဆုိတယ္မဟုတ္ပါလား
ဒါေႀကာင့္ တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးဆိုတဲ့အခ်က္ကိုလဲ ကုိယ္ပိုင္အက်င့္တရားဆိုတဲ့ေခါင္း
စဥ္ေအာက္မွာထဲ့ျပီးေျပာျပရတာျဖစ္ပါတယ္
ေနာက္ ေကာင္းတဲ့ကိုယ္ပိုင္အက်င့္တရားတခုကေတာ့
နံပါတ္ ( ၈ ) မိမိကုိယ္ကို္ယ္ ယုံႀကည္မွဳရွီိျခင္း ( အဂၤလိပ္လုိေတာ့ ) Self Confidient ) လုိဆုိတာေပါ့
မိမိကိုယ္ ကိုယ္ယုံႀကည္စိတ္ခ်ျခင္းဆိုတာကေတာ့စိ္တ္ပိုင္းဆိုင္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္အက်င့္တရားျဖစ္ပါတယ္
ဘာကိုဘဲလုပ္လုပ္ရဲရဲ၀ံ့သတၱရွိရွိနဲ႔လုပ္ရဲရမယ္၊ဘယ္သူ႔ကိုယ္မွအားကိုးမရွာဘဲငါလုပ္ရင္ျဖစ္ရယ္ဆိုတဲ့စိတ္မ်ိဳးကိုဆိုလုိပါတယ္။တခ်ိဳ႔ကအလုပ္တခုလုပ္မယ္ဆိုရင္ကိုယ္ ကိုယ္တို္င္မလုပ္ခ်င္ဘဲ ဟုိလူ႔ေစာင့္
ဒီလူ႔ေစာင့္၊ကိုယ့္ကုိယ္ကိုစိတ္မခ်သလို လုိ မယုံရဲသလိုျဖစ္ေနတက္ပါတယ္၊ဒါဟာပ်င္းတဲ့အက်င့္၊မိမိ
ကိုယ္ကိုယ္ မယုံရဲတဲ့စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္ ၊ ဒီလုိအက်င့္မ်ိဳးကိုယ့္မွာရွိရင္ႀကာရင္ကိုယ့္ကိုယ္ကိုအား
မကိုးေတာ့ဘဲေျပာ့ညံ့တဲ့လူမ်ိုးျဖစ္လာတက္ပါတယ္ ၊ ဒါေႀကာင့္မိမိကိုယ္ကိုယုံႀကည္စိတ္ခ်တဲ့အက်င့္
ဟာအလြန္အေရးႀကီးျပိး ေကာင္းမြန္လိုအပ္တဲ့အက်င့္ျဖဟ္တဲ့အတြက္ေမြးျမဴထားဘုိ႔လိုပါတယ္ ၊
          မိမိကုိယ္ ကိုယ္ယုံႀကည္စိတ္ခ်ျခင္းျဖစ္ဘုိ႔ဆုိတာကလဲ ကိုယ့္မွာအရည္အခ်င္းေတြရွိဘုိ႔လုိပါ
တယ္၊ပညာဥာဏ္ွဗဟုသုတႀကြယ္၀ဘုိ႔လုိသလို-လုပ္ငန္းနဲ႔ဆုိင္တဲ့အေတြ႔အႀကံဳအရည္အခ်င္းေတြရွိ
ထားဘုိလိုပါတယ္၊ဒါေႀကာင့္မိမိရ႔ဲ႔အရည္အခ်င္းကိုအျမဲတမ္းျမွင့္တားလို႔အတြက္စာမ်ားမ်ားဘတ္ဘုိ႔
          လက္မွဳပညာတခုခုတက္က်ၽြမ္းထားဘုိ႔လိုပါတယ္၊ဒါမွသူမ်ားအားကိုဒေနစရာမလုိဘဲ၊မိမိကုိယ္
ကိုယ္အားကိုနိုင္ျပိး မိမိကိုယ္ကိုယုံႀကည္စိတ္ခ်လာမွာျဖစ္ပါတယ္ ၊
ေနာက္ ေကာင္းတဲ့ကိုယ္ပိုင္အက်င့္တရားတခုကေတာ့
နံပါတ္ ( ၉  ) တကို္ုယ္ေကာင္းဆန္႔တဲံအက်င့္ရွိျခင္း  အဂၤလိပ္လုိေတာ့ ( SelfFish )
          ကိုယ္က်ိဴအတြက္တဘက္သက္ကိုသာႀကည့္တက္သူကိုယ့္အက်ိဳးတဘက္ထဲကိုသာႀကည့္
တက္တဲ့အက်င့္လုိ႔ဆုိရမွာေပါ့
          ဒီအခ်က္ကိုဘာျဖစ္လုိ႔ကို္ယ္ကိုင္အက်င့္တရားထဲမွာထဲေျပာရတာလဲဆိုေတာ့
တကို္ယ္ေကာင္းဆန္႔တဲ့စိ္တ္ဟာ ဘာသာေရးအရဆိုရင္လဲအတၱႀကိီးလြန္းတဲ့စိ္တ္ျဖစ္တဲ့အတြက္
အျမင္မွန္မရနို္င္ဘူး။ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေလာကမွာလဲေအာင္ျမင္မွုဳနဲအလွမ္းေ၀းေနမွာျဖစ္တဲ့
အတြက္ေႀကာင့္ျဖစ္ပါတယ္ ၊ တကုိယ္ေကာင္းဆန္ျခင္းရဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ကနွစ္ဘက္အျမင္-ျမင္္တက္
တ့ဲသူ အျပန္အလွန္နားလည္မွဳရွိသူျဖစ္ပါတယ္
ကိုယ့္ဘက္သူ႔ဘက္နွစ္ဘက္ကိုစဥ္းစားတဲ့အခါမွာနွစ္ဘက္အျမင္နဲ႔ျမင္တက္တဲ့အက်င့္ဟာေကာင္းမြန္
တဲ့အက်င့္တခုျဖစ္ပါတယ္ ၊ ျပႆနာတခုခုေပၚေပါက္လာရင္သူဘက္ကိုယ့္ဘက္နွစ္ဘက္ေတြးျပီး
ျပႆနာရဲ႔အေျဖကိုအလြယ္တကူေျဖရွင္းနို္င္ပါတယ္ ၊စိတ္ေအးခ်မ္းမွုကိုလဲရေစနို္င္ပါတယ္
     အဲေနာက္ဆုံးအခ်က္အေနနဲ႔ေျပာျပခင္တဲ့ကိုယ္ကပိုင္အက်င့္တရားကေလးတခု
ကေတာ့
          နံပါတ္ ( ၁၀ ) ျခံဳးျခံေျခြတာတက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္
          ဒီအခ်က္ဟာလဲအလြန္အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္တခုျဖစ္ပါတယ္၊ေနရာတကာအသုံးအျဖဳန္းႀကိး
ေနမယ္ဆိုရင္ပလုိင္းေပါက္နဲ႔ဖါးေကာက္သလိုျဖစ္ေနမွာမုိ႔တိုးတက္ႀကီးပြါးမွဳကိုဆုတ္ယုတ္ေစပါတယ္
ေငြကိုရွာတက္ရုံ-စီးပြါးရွာတက္ရုံနဲ႔မျပီးပါဘူး-သုံးစဲြတက္မွေနရာက်မွာျဖစ္ပါတယ္၊အသုံးစားရိတ္ကို
ေခ်ြတာတဲ့ေနေရာမွာမူတခုခ်မွတ္ထားရပါမယ္၊ပစၥည္းတခုကို၀ယ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ကိုယ့္မွာအမွန္တ
ကယ္မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနျပိလားဆိုတဲ့ေမးခြန္းကေလးကိုေမးႀကည့္လုိက္ပါ၊အခုခုကိုသုံးေတာ့မယ္ဆို
ရင္လဲ ဒီေမးခြန္းကိုဘဲေမးႀကည့္လုိက္ပါ၊အမွန္တကယ္မသုံးမျဖစ္သုံးဘုိ႔လိုအပ္ေနျပိးလားဆုိတာကို
ေမးႀကည့္လုိက္ပါအမွန္တကယ္ မလိုအပ္ေသးဘူးဆိုရင္ မ၀ယ္ဘုိ႔ မသုံးဘုိ႔ဆိုတဲ့မူကေလးတခုခ်မွတ္
ထားလုိ္က္ပါ။
          ေငြကိုျခိဳးျခံေျခြတာတက္ရုံမက ပစၥညး္မ်ားကိုသုံးစဲြံရာမွာလဲျခိဳျခံျပီးသုံးစဲြတက္ဘုိ႔လုိပါတယ္ ၊
ပစၥည္းတခုကိုႀကာရွည္ခံေအာင္သုံးစဲြတက္တာဟာလဲျခိဳးျခံေျခြတာျခင္းတမ်ိဳးပါဘဲ၊ပုံမွန္သုံးစဲြေနတာ
ထက္အနည္းငယ္ေလ်ာ့သုံးလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ထိခုိက္မွဳဘာမွမျဖစ္ဘူးဆိုရင္၊ေလ်ာ့သုံးလုိက္ျခင္းဟာ
5
ေျခြတာျခင္းတမ်ိဳးပါဘဲ။
         ကိုယ္ရရွိထက္လစာ၊၀င္ေငြထက္ပိုျပိးမသုံးျဖစ္ဘုိ႔၀င္ေငြနဲ႔ထြက္ေငြမွ်တေအာင္သုံးတက္ဘုိ႔
စာရင္းဇယားလဲသုံစဲြတက္တဲ့အေလ့အက်င့္ကိုလုပ္ပါ၊၀င္ေငြနဲ႔ထြက္ေငြမမွ်တရင္၊၀င္ေငြကနဲျပီးထြက္
ေငြကနဲေနရင္ေႀကြးတင္တာမို႔၊ေႀကြးတင္မိရင္ဘ၀မွာအပူေတြေသာကေတြနဲ႔စိ္တ္ေအးလက္ေအးေန
ထုိင္သြားလာနို္င္ေတာ့မွာမဟုတ္လုိ႔ ျခံဳးျခံေျခြတာတက္ျခင္း ဆုိတဲ့အခ်က္ကေလးကိုလဲ ကိုယ္ပုိင္
အက်င့္တရားကေလးအျဖစ္တင္ျပလုိက္ရတာျဖစ္ပါတယ္
         အခု ေျပာျပခဲ့တဲ့ ကိုယ္ပိုင္အက်င့္တရား ( ၁၀ ) ခ်က္ကို ေကာင္းမေကာင္း
ေ၀ဖန္စမ္းစစ္ျပီး မေကာင္းတဲ့အက်င့္ေတြကိုယ့္မွာရွိေနရင္ျ႔ပဳျပင္ျပီးေကာင္ေအာင္က်ိဴးစားေနထုိင္
သြားႀကမယ္ဆိုရင္ဘ၀မွာ စိတ္ခ်မ္းသာကိုယ္ခ်မ္းသာနဲ႔ ဘ၀ရဲ႔တိုးတက္ႀကီးပြါးမွဳပန္းတိုင္ကုိတက္လွမ္း
နိ္င္ႀကမွာ ေသခ်ာပါတယ္လုိ႔တင္ျပရင္းနဲ႔ရပ္နားလုိ္က္ပါတယ္
လူငယ္တို႔တေတြ ေကာင္းတဲ့ကိုယ္ပိုင္အက်င့္တရားကေလးေတြေမြးျမဴနို္င္ပါေစ
         မဂ္လာအေပါင္းနဲ့ျပည္စုံႀကပါေစ
ေမာင္သုည

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...