Friday, December 23, 2011

ဒါေပမယ့္ လိုေနတုန္းပါပဲ

by Lwin Aung Soe on Friday, December 23, 2011 at 11:16am

စီးပြားေရးအတြက္ တည္ဆဲဥပေဒေတြ ေလ့လာဆန္းစစ္တဲ့ ေကာ္မရွင္ကို ႀကိဳဆိုုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လိုေနတုန္းပါပဲ။

ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္က စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိမည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအား ေလ့လာသြားမည္
(ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း - ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ ၂ဝ၁၁)

တည္ဆဲဥပေဒေတြဟာ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံုကိုေရာ၊ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ ေဖာ္ေဆာင္မႈေတြြကိုေရာ တကယ္ပဲ ပိတ္ဆို႔တားဆီးထားေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေခတ္အဆက္ဆက္ အာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ကိုယ္က်ဳိးၾကည့္ ေခါင္းေဆာင္ေတြက သူတို႔ အာဏာတည္ျမဲေရးနဲ႔ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေရးေလာက္သာ မ်က္ခံုးေမႊးတဆံုးၾကည့္ၿပီး ေရးဆြဲထားတာေတြ ရွိေနခဲ့လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီကို ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ဒါေတြကိုေက်ာ္ၿပီး ေရွ႕တိုးဖို႔ဆိုတာ သိပ္မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။  ဒါေၾကာင့္ တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ လုပ္ေဆာင္တာဟာ အလြန္အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑ကို စတင္လိုက္ၿပီလို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေကာ္မရွင္၏ တာဝန္ေတြကေတာ့ တည္ဆဲဥပေဒေတြကို ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္၊ ပယ္ဖ်က္၊  အသစ္ျပ႒ာန္းႏုိင္တာေတြကို လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပဖို႔ ရွိပါတယ္။ တကယ္လို႔  အထူးကိစၥေတြ ေပၚေပါက္လာရင္ အဲဒီကိစၥေတြကို ဥပေဒအျမင္နဲ႔ယွဥ္ၿပီး ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ကာ အစီရင္ခံဖို႔ ဆိုပါတယ္။

ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းထားပံုကို သိပ္ဘဝင္မက်လွဘူး။ ျဖစ္သင့္တာကေတာ့ တႏိုင္ငံလံုးကို ေၾကညာၿပီး တကယ္ကို ကြၽမ္းက်င္ေအာင္ ေလ့လာထားသူေတြကို ေရြးခ်ယ္ေခၚယူဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုပံုစံဟာ စိတ္ႀကိဳက္လူေတြ ေခၚထားသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ေခၚၿပီးမွ အခ်ိန္ေပး ေလ့လာခိုင္းသလို ျဖစ္ေနရင္ မေကာင္းပါဘူး။ ဒါဟာ အရင္ တပါတီ မဆလ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေနဝင္းရဲ႕ “(အမိန္႔ကို ေကာင္းေကာင္း နာခံတတ္တဲ့) လူေကာင္းကိုရွာ၊ လူေတာ္ျဖစ္ေအာင္ ေမြး” ဆိုတဲ့ နည္းလမ္း ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ အခုလက္ရွိ အစိုးရ လုပ္ပံုကိုင္ပံုေတြဟာ ေကာင္းေတာ့ေကာင္းလာၿပီ ဆိုေပမယ့္ အရင္ေခတ္ေတြရဲ႕ လုပ္ပံုလုပ္နည္းေတြကို ရသေလာက္ေတာ့ ေလွ်ာ့ပစ္လိုက္ဖို႔၊ ခဝါခ်လိုက္ႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။

ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္ေတြဟာ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တိုက္ရိုက္ ပတ္သက္တဲ့အတြက္
(၁) ဥပေဒေရးရာ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မွာ ေလ့လာ တတ္ေျမာက္ခဲ့သူေတြ၊
(၂) ပကတိျဖစ္ရပ္မွန္ေတြအေပၚမွာ အမွန္အတိုင္း ရႈျမင္သံုးသပ္ၿပီး ပိုမို ေကာင္းမြန္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူေတြ၊
(၃) ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အနည္းဆံုး ေရွ႕လာမယ့္ ရာစုႏွစ္အထိ ျပည္သူေတြအက်ဳိးစီးပြားကို ေမွ်ာ္ကိုးသံုးသပ္ႏိုင္သူေတြ ပါလာရင္ ၿပီးတာပါပဲ။ မပါေသးရင္လည္း ထပ္ျဖည့္ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔စည္းရာမွာ ေနာက္ထပ္အားနည္းခ်က္တခုကေတာ့ “စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမႈ” ကိုသာ ဦးတည္ထားေနတာ ျဖစ္ၿပီး “ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမႈ” က မပါဘဲ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ႏိုင္ငံတခုကို စီးပြားေရးက႑တခုတည္းနဲ႔ တည္ေဆာက္လို႔ မရပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ဆိုတာရွိမွ လိုက္ဖက္ညီတဲ့ စီးပြားေရးစနစ္ ဆိုတာ ရွိလာရပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္တဲ့ စနစ္လည္း ရွိလာရပါတယ္။ လက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒေတြမွာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနတဲ့ တည္ဆဲဥပေဒေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးက႑မွာ အမ်ားဆံုး၊ အဟန္႔တားဆံုး ျဖစ္ဖို႔ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးက႑မွာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ မလိုက္ဖက္တဲ့ တည္ဆဲဥပေဒေတြ ရွိေနသလို စီးပြားေရးက႑မွာလည္း ရွိပါတယ္။ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စတဲ့ လက္ရွိအစိုးရ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန အားလံုးအျပင္ မီဒီယာ၊ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီ၊ အစိုးရ မဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း (NGO) က႑ေတြမွာလည္း ဒီမိုကေရစီနဲ႔ အံမဝင္တဲ့ တည္ဆဲဥပေဒေတြ ရွိေနပါတယ္။

လယ္တကြက္မွာ ပ်ဳိးႏုတ္တဲ့အခါ၊ ေကာက္စိုက္တဲ့အခါ ရွိသမွ်လူေတြ ျဖန္႔ၿပီး တညီတညာ တၿပိဳင္တည္း လုပ္ရသလို ဥပမာမ်ဳိးကို စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ေဘာ္လံုးနည္းစနစ္ေတြ နားမလည္ခင္ ကေလးဘဝတုန္းက ေဘာ္လံုးကန္ၾကတဲ့အခါ ေဘာ္လံုးေနာက္ကို တစုတျပံဳႀကီး လိုက္ၿပီး လုကန္ေနၾကတာဟာ ေဘာ္လံုး ကန္တာသာ ရွိၿပီး အႏွစ္သာရ မရွိလွပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ အဓိကက်တဲ့ အခန္းက႑ေတြကို ဒီမိုကေရစီပံုစံအတိုင္း တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ယူရာမွာ က႑တခုခ်င္းကို အသားေပးလုပ္ေဆာင္တာထက္ က႑အားလံုးကို ျခံဳငံုၿပီး တေျပးညီ တလွမ္းခ်င္း ျမန္ျမန္လုပ္သြားတာက ပိုမိုထိေရာက္ႏိုင္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ အရည္အခ်င္းရွိသူမွန္သမွ် အားလံုးကို ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းေစၿပီး အင္အားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ အရွိန္ျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား လူေတာ္လူေကာင္းေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။  

လြင္ေအာင္စိုး
၂၃-၁၂-၂ဝ၁၁

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...