Wednesday, October 26, 2011

မေမြးဖြားရ ေသးတဲ့ သားကေလး ရဲ႕အသံ

by Moenge Aung on Thursday, October 27, 2011 at 12:10am


The Voice Weekly
“အန္းဒါးဆင္းပုံျပင္မ်ား” စာအုပ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားစာေပ ဘာသာျပန္ ဆုရရွိထားသူ နာမည္ေက်ာ္ ကဗ်ာဆရာ၊ အက္ေဆးေရးဆရာ အံ့ေမာင္ ကိုယ္တိုင္ေရးနဲ႔ ဘာသာျပန္ေရာစြက္ထားတဲ့ အက္ေဆးတုိ ကေလးေတြကို စာအုပ္အျဖစ္ စုစည္း ထုတ္ေဝ ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ေျခ မွတ္ခ်က္ေတြ အရ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ေလာက္ကေန ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ေလာက္အထိ မဂၢဇင္းနဲ႔ စာေစာင္ တခ်ဳိ႕မွာ ေရးခဲ့တာေရာ ဘယ္စာေစာင္၊ မဂၢဇင္းမွာမွ မပါေသးတဲ့ အက္ေဆး တခ်ဳိ႕ကိုပါ စုစည္းထားပုံ ရပါတယ္။ ထူးျခားခ်က္က အက္ေဆး အမ်ားစုရဲ႕ အဂၤလိပ္လို မူရင္းပါ တြဲဖက္ ထည့္ေပး ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မူရင္း အဂၤလိပ္လိုနဲ႔ တြဲဖက္ ဖတ္လိုတဲ့သူေတြ အတြက္ ျမန္မာလို ဘာသာျပန္ အေရးအသားနဲ႔ စကားလုံး ေရြးခ်ယ္ အသုံးျပဳပုံကို ေလ့လာ ႏိုင္ပါတယ္။ အံ့ေမာင္ရဲ႕အဂၤလိပ္စာ အံမခန္း ကၽြမ္းက်င္မႈနဲ ႔ျမန္မာစာ ေက်ညက္ ပိုင္ႏုိင္မႈကို ေတြ႕ရမွာပါ။
ဘာသာျပန္ေကာင္း ရွားပါးေနတဲ့ ဒီဘက္ေခတ္မွာ အံ့ေမာင္ရဲ႕ ရသျပြန္း ဘာသာျပန္ေတြက မွီျငမ္း၊ ကိုးကား၊ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာမႈ ျပဳတယ္ ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတြေအာက္မွာ လိုအပ္ခ်က္ ရွိေနေသးတဲ့ ကိုယ့္အဂၤလိပ္စာကို ဖုံးဖိလိုသူေတြ တစ္ေၾကာင္းခ်င္းဖတ္၊ တစ္လုံးခ်င္း တိုက္ၾကည့္ သင့္လွပါတယ္။
ဘာသာျပန္တဲ့သူ ဆိုတာ ကိုယ္ျပန္တဲ့ စာေပ အမ်ဳိးအစားကို လုိက္ၿပီး ျမန္မာစာကိုပါ ပိုင္ႏုိင္ ကၽြမ္းက်င္ဖို႔ လိုေၾကာင္း အံ့ေမာင္ရဲ႕ဘာသာျပန္အက္ေဆးေတြက အတိအလင္းျပ ဆိုေနပါတယ္။ ျမန္မာစာ ေဝါဟာရ မႂကြယ္ရင္ အင္မတန္ ေလးသြား သမၼာက်မ္းလာ အေၾကာင္းအရာ တခ်ဳိ႕ကိုေတာင္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး သြက္သြက္ လက္လက္လည္းရွိ မူရင္းအနက္ အတိုင္းလည္း ခံစားလို႔ရေအာင္ ျပန္ထားပုံက အင္မတန္ ညက္ညက္ ေညာေညာ ရွိလွပါတယ္။ စကားလုံးတိုင္း၊ ေဝါဟာရတိုင္း၊ စာေၾကာင္းတိုင္းကို ေသခ်ာတိုက္ ဖတ္ရင္ ဒီအခ်က္ ေပၚလြင္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာသာျပန္သူရဲ႕ အမွာစာမွာလည္း အခု အက္ေဆးေတြကို ဘယ္လို ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ျပန္ဆိုရတဲ့ အေၾကာင္း အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာ တြဲလ်က္ ထုတ္ေဝ ရတဲ့အေၾကာင္း ရွင္းျပ ထားတာကိ ုၾကည့္ပါ။ ဘာသာျပန္ ေပးေသာအခါ အဆိုအမိန္႔ တစ္မ်ဳိးတည္း ဆိုလွ်င္ စာဖတ္သူကို တစ္ဖက္သတ္ ဆြဲသြားသည္မ်ဳိး ျဖစ္မွာစိုး၍ အဖက္ဖက္ စုံႏိုင္သမွ် စုံေအာင္ ေပးႏုိင္ဖို႔ ႀကဳိးစားရ ျပန္သည္။ ယဥ္ေက်းသူ၊ အဆင့္ျမင့္ သူတို႔သည္ တစ္ဖက္တည္းသာ နာမၾကားဘဲ အဖက္ဖက္စုံေအာင္ နာၾကားၾက စၿမဲျဖစ္သည္။ ေခတ္၏ လူသားမ်ားသည္ နားရြက္မ်ားမ်ားႏွင့္ နားေထာင္၍ ဦးေႏွာက္မ်ားမ်ားႏွင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ စဥ္းစားကာ ႏွလုံးသာ းႀကီးႀကီးႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ စဥ္းစား ၾကဖို႔ ရွိပါေလသည္။ ယခု စာအုပ္တြင္ ပါရွိေသာ စာတမ္းငယ္ တိုင္းကို ျမန္မာႏွင့္ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ တင္ဆက္ရန္ ရည္ရြယ္ ခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာလူငယ္ လူလတ္တို႔ ယင္းႏွစ္ဘာသာလုံး ရင္းႏွီး ကၽြမ္းဝင္ ပိုင္ႏိုင္ေစလို၍ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႏိုင္ငံျခား ဘာသာ စကားမ်ားကို မေၾကာက္ေသာအခါ ယင္းတို႔ကို ႏိုင္ပိုင္ လာပါလိမ့္မည္။ စာလုံးေရ ၁၅ဝ ေက်ာ္ခန္႔နဲ႔ အေတာ္ကေလးကို တိုတဲ့ “သတင္းေရးျခင္း” မွတ္ခ်က္တို ကေလး ကေတာ့ သတင္းေရးၾကပုံ အနည္းငယ္ကို တင္ျပထားတယ္ ဆိုေပမယ့္ ဘယ္ေနရာမွ ျပဳတ္က် က်န္ခဲ့တယ္မသိ၊ ဘယ္လို တင္ျပခ်က္ကုိမွ မေတြ႔ရပါ။ အဲဒီ မွတ္ခ်က္တို ကေလးကို မိန္႔ခြန္းႏွစ္မ်ဳိး အေၾကာင္းနဲ႔သာ အဆုံးသတ္ ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စာေရးသူ ဆိုလိုတဲ့ သတင္းမွာ “ဘ” ငါးလုံးပ ဲရွိတဲ့ သတင္း ျဖစ္ေနၿပီး အမွန္တကယ္ သတင္း အတတ္ပညာ အေျခခံမွာေတာ့“ဘ” ေျခာက္လုံးကို အေျခခံ ရပါတယ္။ ဘာအၾကာင္းေၾကာင့္ မသိရပဲ ေရွ႕ပိုင္း ေဖာ္ျပတဲ့ သုံးပုဒ္ကို ျမန္မာလိုခ်ည္း ေဖာ္ျပထားၿပီး က်န္အပုဒ္ႏွစ္ဆယ္ ကိုေတာ့ အဂၤလိပ္လို မူရင္းနဲ႔ တြဲေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာ့အေရးနဲ႔ အဟပ္အညီဆုံးလို႔ ဆိုရမယ့္ အက္ေဆး ကေတာ့“အုံဖြနဲ႔ဒီမိုကေရစီမရ” ျဖစ္ပါတယ္။
အမ်ားႀကဳိက္၊ ေပၚျပဴလာ ျဖစ္ေစမယ့္ စကားလုံး ေတြရဲ႕အႏၲရာယ္ ဘယ္ေလာက္ႀကီးသလဲ ဆိုတာရယ္၊ အစစ အရာရာ အက္ခ်ေလာင္း ဆိုၿပီး အစစ အဆင္ေျပေ ခ်ာေမြ႔ေနမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္လို႔ မရတဲ့ ဒီမိုကေရစီ သေဘာသဘာဝရယ္ကို မ်က္ေမွာက္ ေတာင္အာဖရိက အေျခအေနကို ထင္ဟပ္ ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္ၾကည့္ၿပီး ဆင္ျခင္ သင္ခန္းစာ ယူၾကည့္ သင့္လွပါတယ္။ “ပညာေခတ္ႀကီး ေရာက္ခ်ိန္ နီးပါၿပီ”၊ “တရား႐ံုးမွာ တရားရွိရဲ႕လား”၊ “ရန္သူႏွင့္ မိတ္ျဖစ္ျခင္း”၊ “အိုဘားမားရဲ႕ ေအာင္ပြဲခံစကား”၊ “က်န္းသစၥာ က်ိန္ဆိုပဲြ မိန္႔ခြန္း”၊“ကိုင္႐ို မိန္႔ခြန္း” စတဲ့ အက္ေဆးေတြလည္း ေခါင္းစဥ္နဲ႔ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံး မေမြးဖြားရေသးတဲ႕ သားကေလးရဲ႔အသံ (အဂၤလိပ္-ျမန္မာႏွစ္ဘာသာ)အံ့ေမာင္၊ (စာမူခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္-၃၁ဝ၁ဝ၆၁ဝ၁ဝ)စာက မူရင္းအနက္ေရာ ဆင့္ပြားအနက္ပါေပးႏုိင္တဲ့ အက္ေဆးေတြပါ။
ေနာက္ထပ္ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ စာအုပ္ေနာက္ဆုံးပိုင္း ႏွစ္ပုဒ္ ျဖစ္တဲ့ “ခရစ္ေတာ္ဖြားျမင္ရာ ေဟမႏၲ” နဲ႔  ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ရက္စြဲတပ္ သမၼာက်မ္းစာပါ “သံလြင္ပင္ေအာက္မွေမတၱာစကား” ဘာသာျပန္ ႏွစ္ပုဒ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စြယ္စုံ က်မ္းလာ ေယ႐ႈ ဖြားျမင္ပုံအေၾကာင္း ဘယ္လို ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဘာသာျပန္ထားတယ္ မသိေပမယ့္ ေနာက္တစ္ပုဒ္ ကေတာ့ လူသားအခ်င္းခ်င္း ေမတၱာထားဖို႔၊ ယုတ္စြအဆုံး ကိုယ့္အေပၚ ႏွိပ္စက္ကလူ ျပဳသူကိုေတာင္ တစ္ဖက္သတ္ ေမတၱာထားဖို႔၊ သည္းခံဖို႔၊ လိုက္ေလ်ာဖို႔ အဓိက ေျပာထားတယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ အျပန္အလွန္ ေမတၱာေရွ႕ထား မဆုံးျဖတ္ၾကတဲ့အတြက္ လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိေနသူေတြ သတိထားသင့္တဲ့ အခ်က္ပါ။ ေဒါင္းစာေပ တိုက္ထုတ္ စာအုပ္မ်ား ထုံးစံ မ်က္ႏွာဖုံး ဒီဇုိင္း ဆြဲေဆာင္မႈ နည္းတာ၊ အတြင္းစာမ်က္ႏွာ အျပင္အဆင္ ေလးတာ၊ စာအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ မသပ္ရပ္တာ ေလးေတြက လြဲရင္ ၂၅ဝဝ က်ပ္ဆိုတာ နည္းတယ္လို႔လည္း ေျပာမရ၊မ်ားတယ္ လို႔လည္း မဆိုႏိုင္တဲ့ ေစ်းႏႈန္းပါ။ စီစဥ္ထုတ္ေဝသူ ေဒါင္းစာေပနဲ႔ ဘာသာျပန္သူ အံ့ေမာင္တုိ႔ရဲ႕ ေစတနာ ကုိေတာ့ အထူး အသိအမွတ္ ျပဳရမွာပါ။

အံံ့ေမာင္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...