Friday, October 28, 2011

အေကာင္းဆံုး ဦးေႏွာက္ေတြရွိတဲ႔ ႏိုင္ငံသာ ေအာင္ျမင္မည္

by General Knowledge on Friday, October 28, 2011 at 8:17pm

Friday, 28 October 2011 08:54 ၀င္႔ထန္း
တရုတ္လုပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားနဲ႔ အိႏၵိယ အေျခစိုက္ ၀န္ေဆာင္မွႈ လုပ္ငန္းေတြေၾကာင္႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအဖို႔ စိုးရိမ္ေသာကေတြ ျဖစ္လာရသည္။ အထူးသျဖင္႔ talent ေခၚ ပင္ကုိယ္အစြမ္းအစ ၿပိဳင္ဆိုင္မွႈမွာ တရုတ္၊ အိႏၵိယနဲ႔ အျခားႏိုင္ငံေတြ ေရွ႕တက္လာေနတာကို စိုးရိမ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

နာဆာသိပၸံပညာရွင္ ေရာဘတ္ ဟမင္လ္တန္ က "တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ရုရွားနဲ႔ တူရကီ တို႔လို ေစ်းကြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာတဲ႔ ႏိုင္ငံေတြကေန ကမၻာ႔အေတာ္ဆံုး သိပၸံနဲ႔ အင္ဂ်င္နီယာ ေက်ာင္းသားေတြ ေန႔စဥ္ အမ်ားႀကီး ထြက္လာတယ္။ ကေလးေမြးႏွႈန္း ေလ်ာ႔နည္းတဲ႔ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ႔ ပင္ကိုယ္ 'ဇ' ရွိတဲ႔ လူငယ္အေရအတြက္ က်ဆင္းလာေနတယ္" ဟု ေယးလ္တကၠသိုလ္မွာ မၾကာခင္က ေျပာခဲ႔သည္။

တကယ္လို႔ အေမရိကအေနႏွင္႔ အေကာင္းဆံုး ဦးေႏွာက္ေတြ၊ စမတ္အက်ဆံုး သိပၸံပညာရွင္နဲ႔ အင္ဂ်င္နီယာေတြကို ဆက္ၿပီးး စြဲေဆာင္စည္းရံုးထားဖို႔ဆိုရင္၊ ၄င္းရဲ႕ ေခတ္မမွီေတာ႔တဲ႔ လူ၀င္မွႈႀကီးၾကပ္ေရး ေပၚလစီေတြ ေျပာင္းလဲဖို႔နဲ႔ အျခားက ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူေေတြကို ေကာင္းေကာင္း ဆက္ဆံဖို႔ လိုမည္ဟုလည္း ေျပာခဲ႔သည္။

အေမရိကန္ အခက္၊ အျခားႏိုင္ငံေတြအတြက္ အခ်က္ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔ အျခား စီးပြားေရးတိုးတက္လာတဲ့
ႏိုင္ငံေတြရဲ့ ေက်ာင္းသားေတြက အေမရိကန္ တကၠသိုလ္ေတြမွာ ပညာသင္ယူၿပီး၊ သိပၸံနဲ႔ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရပ္ေတြမွာ ထိပ္ဆံုးေနရာကို ယူလာၾကသည္။ ေနာက္ ပညာသင္ၿပီး အေမရိကမွာ အေျခမခ်ဘဲ၊ သူတုိ႔ ဇာတိႏိုင္ငံေတြ ျပန္သြားၾကသည္။
အဲဒီ ေက်ာင္းသားေတြကို ဩစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ ၿဗိတိန္ တို႔က လုပ္ငန္းရွင္ေတြက အခြင္႔အလမ္းေတြေပးၿပီး ေခၚယူသိမ္းသြင္းေနသည္။ ဒါေၾကာင္႔ မၾကာခင္က အေမရိကန္ အိုင္တီနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္ေတြက သမၼတ အိုဘားမားကို အလားတူ အခြင္႔အေရးမ်ဳိးေတြ ေပးၿပီး၊ ပညာရွင္ေတြ ထိန္းထားဖို႔ ေတာင္းဆိုလာၾကသည္။

လြန္ခဲ႔တဲ႔ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုမွာ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္ေတြက ခ်ီးျမွင္႔တဲ႔ သိပၸံနဲ႔ အင္ဂ်င္နီယာ PhD ဘြဲ႔ေတြကို ရရွိတဲ႔ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ေက်ာင္းသား အေရအတြက္က ပ်မ္းမွ် ၂၇ ရာခိုင္ႏွႈန္း ရွိသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က်ေတာ႔ ၃၇ ရာခိုင္ႏွႈန္း အထိ တက္လာသည္။ လက္ရွိ အေမရိကန္ သိပၸံနဲ႔ အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ကိုင္ေနသူ သံုးပံုတစ္ပံုေက်ာ္က ျပည္ပကေန ယာယီ ဗီဇာနဲ႔ ေနသူေတြ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံရပ္ျခားကေန ေရႊ႕ေျပာင္းလာတဲ႔ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ေတြက အေမရိကန္စီးပြားေရးကို အမ်ားႀကီး အက်ဳိးျပဳခဲ႔သည္။ ကမၻာေက်ာ္ Intel ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္သူဆိုရင္ ဟန္ေဂရီ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္သည္။ Google ကို ပူးတြဲတည္ေထာင္သူက ရုရွားကေန ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူျဖစ္သည္။ ေနာက္ အဲဒီလို အေမရိကကို ေရႊ႕ေျပာင္းလာတဲ႔ ပညာရွင္ေတြက အေမရိကမွာ ေမြးဖြားတဲ႔ ပညာရွင္ေတြထက္ အကယ္ဒမစ္ စာတမ္းေတြ ပိုမို ေရးသားထုတ္ေ၀ႏိုင္ၾကသည္။

အခု အဲဒီအေျခအေနေတြ ေပ်ာက္ကုန္မယ္႔ သေဘာရွိသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ Gallup စစ္တမ္းအရ အေမရိကမွာ ပညာလာသင္ေနတဲ႔ ၁၄၈ ႏိုင္ငံက ေက်ာင္းသားေတြအနက္ ၉ ရာခိုင္ႏွႈန္းပဲ အေမရိကမွာ ေရရွည္ အလုပ္လုပ္ဖို႔ ရွိသည္။ ၁၉ ရာခိုင္ႏွႈန္းက ကေနဒါကို ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္ အေမရိကမွာ သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဒါက္တာဘြဲ႔ ရရွိတဲ႔ ႏို္င္ငံျခားသားေတြအနက္ ၂၂ ရာခိုင္ႏွႈန္းက သူတို႔ တိုင္းျပည္ကို ဘြဲ႔ရၿပီးတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းျပန္သြားခဲ႔သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ေနာက္ထပ္ ၁၈ ရာခိုင္ႏွႈန္း ျပန္သြားၾကသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ တကၠသို္လ္ေတြကေန အင္ဂ်င္နီယာ ေဒါက္တာဘြဲ႔ ရရွိသူ ျပည္ပေက်ာင္းသားေတြအနက္ ၃၇ ရာခိုင္ႏွႈန္းက သူ႔တို္႔တိုင္းျပည္ကို ခ်က္ခ်င္းျပန္သြားခဲ႔သည္။

လက္ရွိအေျခအေနအရ အေမရိကအေနႏွင္႔ အေကာင္းဆံုး ဦးေႏွာက္ေတြကို ထိန္းမထားႏုိ္င္ ျဖစ္ေနသည္။ အခု ပီကင္း တကၠသိုလ္က အေမရိကန္ MIT ထက္သာလြန္ဖို႔ ကမၻာ႔အေကာင္းဆံုး ဦးေႏွာက္ေတြကို စီမံကိန္းခ် ၀ယ္ယူေနသည္။ သုေတသန လုပ္ခြင္႔ေတြ ေပးလာသည္။ အလားတူ ဩစေၾတးလ်နဲ႔ ကေနဒါတုိ႔ကလည္း ဦးေႏွာက္ေကာင္းေတြ ေစ်းႀကီးႀကီး ေပး၀ယ္ေနသည္။
ေရရွည္ ဂလိုဘယ္စီးပြားေရး ၿပိဳင္ပြဲမွာ အေကာင္းဆံုး ဦးေႏွာက္ေတြ သိမ္းပိုက္ထားႏိုင္တဲ႔ ႏိုင္ငံက အႏိုင္ရဖို႔ ရွိသည္။

၀င္႔ထန္း

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...