Sunday, October 30, 2011

ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေလ့လာရမည့္ သဘာ၀ေဘး သင္ခန္းစာ

by General Knowledge on Monday, October 31, 2011 at 7:02pm

Monday, 31 October 2011 01:57  လွေရႊ

ကမၻာ့လူဦးေရ သန္း ခုႏွစ္ေထာင္ ယေန႔ ျပည့္သြားပါၿပီ။ ကမၻာေျမေပၚ ေနထိုင္တဲ့ လူသားေတြ ၀မ္းသာစရာလား ၀မ္းနည္းစရာလား မေျပာတတ္။ ရႈပ္ေထြးေသာ ပညာရွင္ေတြရဲ့ ေဟာကိန္းေတြကလည္း အမ်ားအျပား။ ကမၻာ့လူဦးေရ သန္းခုႏွစ္ေထာင္ ျပည့္ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ အတူ Maplecroft သုေတသန ပညာရွင္မ်ားမွလည္း ကမၻာ့လူဦး အဆမတန္ မ်ားျပားလာျခင္း ေၾကာင့္ ေျမကမၻာၿဂိဳဟ္ႀကီးကို ထိခိုက္လိမ့္မည္ ဟုေဟာကိန္း ထုတ္လာသည္။

Maplecroft ၏အဓိက ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္္ ကမၻာ့ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈကို ႀကဳံေတြ႕ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ပညာရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနကို တိုက္ရိုက္ ကြင္းဆင္း သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အႏႈ႔ံအျပားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆိုင္ေသာ သုေတသန စာတမ္းမ်ားကို အေျခခံကာ တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဒုကၡကို ရင္ဆုိင္ရႏိုင္ဖြယ္ အဆင့္ ၂၀ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပါ၀င္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သည္အဆင့္ ၂ တြင္ရွိၿပီး အဆုိးဆုံး ခံစားရႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဆင့္ ၂၀ တြင္ရွိေသာ္လည္း သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းရန္ ျပင္ဆင္ထားရပါမည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆုိးဆုံး ခံစားရဖြယ္ရွိေသာ ျပည္နယ္ ျဖစ္ေနပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာ ျပည္တြင္းစစ္...

ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ နယ္စပ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေသာ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသကို ရိုက္ခတ္ေလ့ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္စပ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေနသည့္ တာ့ခရုိင္ (မဲေဆာက္ေဒသ) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ခံထားရေလ့ ရွိသည္။

ဒုကၡသည္စခန္းရွိ ဒုကၡသည္ တသိန္းခြဲအျပင္ စစ္ျဖစ္မွ ထြက္ေျပးလာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကိုလည္း လူသားခ်င္းစာနာေသာ အကူအညီမ်ား ေပးေနရသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒီေကဘီေအႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔၏ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ သုံးေသာင္းေက်ာ္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္ ထြက္ေျပးလာခဲ့သည္။

တာ့ခရုိင္အစိုးရ၏ ဒုကၡသည္ ၂၀၀၀၀ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ အတြက္ အေရးေပၚစီမံခ်က္...

စီဒီစီ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဆရာႀကီး မန္းေရႊႏွင္းထံမွ တဆင့္ တာ့ခရိုင္အစိုးရ၏ အေရးေပၚ စီမံခ်က္ကို သိရွိရခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိသည့္အတြက္ မဲေဆာက္ ခရုိင္အစိုးရ၏ ျပင္ဆင္ထားပုံမွာ ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ အတုယူဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။ ဒုကၡသည္ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္အတြက္ ေရးဆြဲထားေသာ လတ္တေလာ ေျဖရွင္းမည့္ စီမံကိန္းက ေျပာစရာမရွိေအာင္ ေကာင္းလွသည္။

ဒုကၡသည္ တဦးအတြက္...

၁။ ေနရာ (၃.၅) စတုရန္းမီတာအက်ယ္အ၀န္
၂။ ဒုကၡသည္ (၁၀၀) အတြက္ အိမ္သာ (၁) လုံး
၃။ ဒုကၡသည္ (၂၅၀) အတြက္ ေရပိုက္ေခါင္းတခု စသည့္အခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ လူတဦးလ်င္ ေရသုံးစြဲႏိုင္သည့္ ေရပမာဏ၊ လူဦးေရ ထူတပ္သည့္အတြက္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ထိမ္းခ်ဳပ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားအပါအ၀င္ က်န္းမာေရးလုပ္သားအေရအတြက္၊ ရိကၡာရရွိႏိုင္မႈ စည္တို႔ကို ျပင္ဆင္ထားသည္မွာ အားက်စရာ ေကာင္းလွသည္။

အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ခ်ိတ္ဆက္မည္၊ ေဒသဆိုင္ရာ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚကာလအတြင္း ဆက္ခ်ိတ္ရမည့္ အေနအထားတို႔ကို စနစ္တက် ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ စာမ်က္ႏွာ ၁၄ မ်က္ႏွာရွိ အေရးေပၚ စီမံခ်က္မွာ အစိုးရေကာင္း တရပ္၏ ျပင္ဆင္ထားမႈ ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ လႊေတာ္တြင္းမွ မူႀကိဳအမတ္မ်ား စာမ်ားမ်ားဖတ္သင့္...

ယခုကဲ့ ကမၻာတ၀ွမ္း သဘာေဘးကတ္ႀကီး ဆိုက္ေရာက္ေနသည္ကို ျမန္မာ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သတိထားစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္ေျပာေနေသာ ေခါင္းေဆာင္ဆိုသည္မွာ အာဏာရွိ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုသာ ေျပာျခင္းမဟုတ္ဘဲ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လြတ္ေတာ္တြင္းေရာက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလုံးကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း မၾကာမွီတႏွစ္ ျပည့္ေတာ့မည္။ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ႏွစ္ႀကိမ္ေခၚယူၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ မူႀကဳိကေလးမ်ားပမာ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေမးခြန္းေမးလိုက္၊ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးမ်ားက ေျဖလိုက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ မူႀကိဳကေလးမ်ားပမာ ျဖစ္ေနၾကသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းမွ လႊတ္ေတာ္ အမတ္တဦးမွ အက်ဥ္းသားလႊတ္ေပးမႈအတြက္ သမၼတႀကီးကို ေက်းဇူးတင္ေသာအဆိုကို တင္သြင္းသြားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ဤကိစၥသည္ အတိုက္အခံ အမတ္မင္းလုပ္ရမည့္ အလုပ္ေလာ။ အဘယ့္အတြက္ေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္ရမည္နည္း ဆိုသည္ကို ျပည္သူမ်ားက ေရြးေကာက္လိုက္ေသာ သုံးသိန္းစား အမတ္မင္းမ်ား စဥ္းစားရမည္။

ယခုလက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသာ ပခုကၠဴေရေဘးသည္ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚလာသနည္း၊ သဘာ၀ေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ ေဘးအႏၱရယ္ေလာ၊ လူလုပ္ေသာေဘးအႏၱရာယ္ ဟုတ္မဟုတ္ကို စုံးစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရမည့္ တာ၀န္မွာ ျပည္သူကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။

ဆည္မ်ားးမွေရကို ျပည္သူမ်ားအား အသိမေပးဘဲ ေဖာက္ခ်ျခင္းျဖစ္ပါက မည္ကဲ့သို႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။ စေသာ အခ်က္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွာ စာမ်ားမ်ားဖတ္ရန္ လိုအပ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာပါတီတို႔မွလည္း ေရတိုေရရွည္ စီမံကိန္းမ်ားကို ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေရး ဆြဲထားရပါမည္။

၂၀၀၈ ခုႏွင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ မည္သည့္ အေရးေပၚ စီမံကိန္းမွ် မရွိသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနေသာ ေခတ္ႀကီးတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦး၏ တာ၀န္မွာ အစည္းအေ၀းတက္ျခင္း၊ ဥပေဒေရးဆြဲျခင္းသာ မဟုတ္ဘဲ မိမိေဒသႏၱရ ပထ၀ီ၊ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ မည္ကဲ့သို႔ ကာကြယ္မည္၊ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မည္နည္း စသည္တို႔ကို စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲထားရန္ လိုအပ္သည္။

စစ္အစိုးရတြင္သာမက အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပါတီမ်ားတြင္လည္း သုေတသနဆိုင္ရာ စာတမ္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အထူးရင္ေလးစရာပင္ ျဖစ္သည္။

သတိထားရမည့္ သဘာ၀ေဘး...

Maplecroft သုေတသန အဖြဲ႔ႀကီး၏ သုေတသန စစ္တမ္းအရ ကမၻာ့လူဦးေရ အဆမတန္ တိုးပြားမႈႏွင့္ ဥတုရာသီေျပာင္းလဲမႈသည္ ကမၻာႀကီးအား အဓိက ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာအရာမ်ား ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္မႈ အဆင့္ ၂၀ တြင္ရွိေနေသာ္လည္း၊ အႏၱရာယ္ က်ေရာက္မႈ အဆင့္ ၂ တြင္ရွိေနေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ နီးစပ္သည့္အတြက္ အထူး သတိထားစရာ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပင္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူကို လ်စ္လ်ဴရႈေနသည့္ စစ္အစိုးရကို အားကိုးမေနဘဲ ျပည္နယ္တြင္း အႏိုင္ရသည့္ ပါတီမ်ားမွ လူထုအတြက္ အေရးေပၚ စီမံခ်က္မ်ား၊ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကာကြယ္ေရးအတြက္ စီမံခ်က္မ်ားကို စနစ္တက် ျပင္ဆင္ထားရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့အႏႈံ႔ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ား စာဖတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အဂၤလိပ္လို မဖတ္ႏိုင္ပါက ဘာသာျပန္မ်ားမွတဆင့္ ဘာသာျပန္စာတမ္းမ်ားကို ေလ့လာရပါမည္။ တီဗြီၾကည့္၊ ေရဒီယိုနားေထာင္ရုံျဖင့္ မလုံေလာက္။ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္လိုေသာ ပါတီမ်ား အေနျဖင့္၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္တို႔သည္ သီးျခားျဖစ္တည္ ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ အဆက္အစပ္ရွိေနသည္ကို သိထားရပါမည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသာ ေရေဘးႀကီးေၾကာင့္ ကမၻာ့တ၀ွမ္း မည္မွ်အထိ ရိုက္ခတ္မႈ ရွိႏိုင္သည္ကို ပညာရွင္မ်ား ေျပာ၍ မရနိုင္ေသးေပ။ ေရေဘးေၾကာင့္ လူေပါင္း ၄၀၀ နီးပါးေသဆုံးခဲ့သည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆.၅ ဘီလီယံ ဆုံးရႈံးႏိုင္သည္ဟု တြက္ခ်က္ထားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ စက္မႈလုပ္ငန္း ဆက္စပ္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္သည့္ အဓိကႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ေရလႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ မည္ကဲ့သို႔ ထိခိုက္လာမည္ကို ခန္႔မွန္း၍ မရနိုင္ေသးေပ။ ကမၻာ့ ဆန္ေစ်းကြက္တြင္လည္း ရိုက္ခတ္မႈမ်ားရွိလာႏိုင္သည္။ ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္္မ်ား အထူး ေလ့လာသင့္သည့္ သင္ခန္းစာ တရပ္ ျဖစ္သည္ဟု သုံးသတ္မိပါသည္။

လွေရႊ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...