Friday, October 28, 2011

အဆုံးအၿဖတ္ေပးတာက အကြက္ဘယ္လုိခင္းသလဲဆုိတာပဲ

[By Ko Zam]

နိဒါန္း။
          ၁၉၉၅ခုႏွစ္မတုိင္မီအခ်ိန္ကာလအထိ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္တစ္္ခ်ဳိ.တစ္ေလနဲ.တစ္ခ်ဳိ.ေသာပညာရွင္
ေတြဟာ စိနၿခိမ္းေၿခာက္မႈသီအုိရီနဲ.ပက္သက္လုိ.တြင္တြင္ခါခါၾကီးၿငင္းဆန္မႈေတြလုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ၿပည္သူ.ေန.စဥ္သတင္းစာ၊ စိန္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီရဲ. တရား၀င္ထုတ္ၿပန္တဲ့သတင္းစာေတြ၊ မွာစိန္ၿပည္ေတာ္ဟာ ဘယ္ႏုိင္ငံကုိမွၿခိမ္းေၿခာက္အႏၱရာယ္ေပးမွာမဟုတ္ဘူးဆုိတဲ့အေၾကာင္းကုိ ၿငင္းဆန္ေခ်ပထားတာေတြကုိ ၁၉၉၂ခုႏွစ္ေအာက္တုိဘာလမွစၿပီးေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့တယ္။ အဲဒီမတုိင္ခင္မွာ စီနီယာဘုရွ္အစုိးရက ထုိင္၀မ္ကုိ စစ္တုိက္ေလယာဥ္(အက္ဖ္၁၆)အစင္းေပါင္း ၁၅၀ ေရာင္းခ်ဖုိ.ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့တယ္။ စိနၿပ့ည္သူ.သတင္းစာကအဲဒီလုပ္ရပ္ကုိ ခုလုိေထာက္ၿပခဲ့တယ္။ အေနာက္အုပ္စုေတြဟာ အာရွႏုိင္ငံေတြမွာ သူတုိ.စစ္လက္နက္ေရာင္းခ်ခြင့္ရဖုိ.၊ေရာင္းခ်တဲ့ေနရာမွာ အလုပ္တြင္က်ယ္ဖုိ.အတြက္ အာရွႏုိင္ငံေတြရဲ.လုံၿခဳံေရးကုိ စိနၿပည္ေတာ္ဟာ ၿခိမ္းေၿခာက္လာႏုိင္တယ္။
ဒီအတြက္ စစ္အင္အား တည္ေဆာက္မႈေတြ တုိးၿမင့္ဖုိ.လုိအပ္လာတယ္။ အဲသလုိစစ္အင္အားတည္ေဆာက္
ဖုိ.အတြက္ ေခတ္မီစစ္လက္နက္ေတြကုိ အေနာက္အုပ္စုႏုိင္ငံၾကီးကေနပဲ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္တာၿဖစ္တယ္။ ဒါ
ေၾကာင့္ အေမရိကန္ဦးေဆာင္တဲ့ အေနာက္အုပ္စုေတြဟာ သူတုိ.ေတြရဲ. လက္နက္ေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္းကုိ တြင္က်ယ္ဖုိ.အတြက္ စိနၿပည္ၾကီးလက္ညႈိးထုိးၿပီး တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အင္အားနည္းတဲ့အာရွႏုိင္ငံေတြကုိ က်ဴးေက်ာ္ရန္စလာႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့လံၾကဳိတ္ေတြကုိ ဖန္တီးေနၿခင္းသာၿဖစ္တယ္လုိ. ေထာက္ၿပခဲ့တယ္။

စီနီယာဘုရွ္ၾကီးတုိ.ထုိင္၀မ္ကုိ စစ္တုိက္ေလယာဥ္ေတြကုိ ေရာင္းခ်ဖုိ.အတြက္ခုိင္လုံတဲ့အေၾကာင္းၿပခ်က္ကုိ ၿပဖုို.လုိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ စိနၿပည္ေတာ္ရဲ. ၿခိမ္းေၿခာက္လာႏုိင္မႈကုိ ပုံၾကိးခ်ဲ့ၿပီး ထုိင္၀မ္ကၽြန္းကုိ စစ္လက္နက္ေရာင္းခ်တာဟာ ထုိင္၀မ္းကၽြန္းရဲ.လုံၿခဳံေရးကုိ စာနာေထာက္ထားေသာအားၿဖင့္ ကူညီတာ ပါလုိ. သံေကာင္းဟစ္ၿပီး ၿပည္မၾကီးကုိအႏၱရာယ္ေကာင္ၾကီးအၿဖစ္ မသိနားမလည္တဲ့ ကမၻာသူ.ကမၻာ.သားေတြကုိ အပင္းသြင္းအဆိပ္ခတ္ၿခင္းသက္
သက္သာၿဖစ္တယ္လုိ. ၿပန္လွန္စြပ္စြဲေရးသားခဲ့တယ္။ ၁၉၉၃နဲ.၁၉၉၄ခုႏွစ္ၾကားမွာ ဒီလုိအၿပန္အလွန္စြပ္စြဲမႈေတြဟာအေတာ္ေလးကုိၿပင္းထန္ခဲ့တယ္။ ၁၉၉၄ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းကာလအထိ ၿပည္သူ.ေနစဥ္သတင္းစာမွာ စိနၿပည္ေတာ္ဟာ မည္သည့္ႏုိင္ငံကုိမွ ဘယ္ေတာ့မွ ၿခိမ္းေၿခာက္ရန္စမည္ မဟုတ္ဟုဆုိတာကိုအသားေပးတဲ့ ေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါး ငါးေစာင္ေလာက္ကုိ ေရးသားပုံႏွိပ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီထဲမွာမွ ေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္သာလွ်င္ ပညာရွင္ဆန္တာပဲၿဖစ္ပါတယ္။

          ၁၉၉၆ခုႏွစ္မွာ ဒီလုိစြပ္စြဲခံရမႈကုိၿပန္လည္ခြန္းတုံေခ်ပတာေတြဟာ ၿပန္လည္ၿပင္းထန္လုိ.လာတယ္။ ၿပင္းထန္ေပမွာေပါ့။ ၁၉၉၆ခုႏွစ္ဟာ ထုိင္၀မ္ေရလက္ၾကားအေရးအခင္းၿဖစ္တဲ့ကာလၿဖစ္ေနတာကုိး။ ထုိင္၀မ္ေရလက္ၾကားမွာ အေမရိကန္ေလယာဥ္တင္စစ္သေဘာၤအုပ္စုႏွစ္ခုနဲ. စိနၿပည္သူ. လြတ္ေၿမာက္ေရးတပ္မေတာ္တုိ. ထိပ္တုိက္ေတ့ဆုိင္ၿပီး အေၿခအေနေတြတင္းမာေနခဲ့တဲ့အခ်ိန္ကာလေပါ့။ အဲသလုိၿဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ကာလမွာ စိနတုိ.ၿခိမ္းေၿခာက္မႈသီအုိရီကုိ တည့္တုိးေခ်ပေ၀ဖန္ထားတဲ့ ေဆာင္းပါးေပါင္း ၁၂ ေစာင္ေလာက္ကုိေရးသားပုံ နွိပ္ခဲ့တဲ့အၿပင္ စိနေတြဟာ ဘယ္ႏုိင္ငံကုိမွ က်ဴးေက်ာ္ရန္စမွာမဟုတ္ဘူးဆုိတဲ့အေၾကာင္းကုိ ေရးသားရွင္းလင္း
ထားတဲ့သတင္းအစီရင္ခံစာေပါင္း ၅၆ခုကုိလည္းေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့ေသးတယ္။ ေၿပာရမယ္ဆုိရင္ ပညာရပ္
ဆုိင္ရာေဆာင္းပါးေတြလည္း အေတာ္ၾကီးကုိပါ၀င္လာတယ္။ ပညာရွင္ဆန္ဆန္ပီသစြာၿပန္လည္ေခ်ပထားတဲ့
ေဆာင္းပါးက ရွစ္ေစာင္အထိၿဖစ္လာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၉၉၆ေႏွာင္းပုိင္းမွာေတာ့ အဲသလုိ စိနၿခိမး္ေၿခာက္မႈသီအုိရီကုိ ၿပန္လည္ေခ်ပေရးသားထုတ္ေ၀မႈေတြဟာ က်ဆင္းလာတယ္။ အဲသလုိ စိနၿခိမ္းေၿခာက္မႈသီအုိရီကုိ မဟုတ္ဘူး၊ မၿဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ. တုံၿပန္ေခ်ပေရးသားမႈေတြအားလုံးကုိ ၿခဳံၾကည့္လုိက္ရင္ အုပ္စုသုံးခုခြဲထားႏုိင္တယ္။

၁/ တရား၀င္ official ထုတ္ေ၀ေရးသားမႈေတြ
၂/ ပညာရပ္ဆုိင္ရာရႈေထာင့္ကေနေရးသားတင္ၿပမႈေတြScholarly
၃/ စိနၿပည္သူေတြရဲ.အရုိးခံလြတ္လပ္စြာေရးသားတင္ၿပမႈေတြ Societal

အဲသလုိခြဲထားႏုိင္တယ္။ တရား၀င္ေရးသားတင္ၿပမႈေတြဆုိတာကေတာ့ရွင္းပါတယ္။ စိနအစုိးရပုိင္သတင္းမီဒီ
ယာကေနတစ္ဆင့္ စိနေခါင္းေဆာင္ေတြေၿ့ပာၾကားခ်က္ေတြ၊မိန္.ခြန္းေတြ၊ ေၿပာေရးဆုိခြင့္ရွိတဲ့သံၾကီးတမန္ၾကီး
ေတြရဲ. စကားေတြ၊ မူ၀ါဒေၾကညာထုတ္ၿပန္ခ်က္ေတြဟာ official အပုိင္းေတြပါ။

          ပညာရပ္ဆုိင္ရာရႈေထာင့္ကေနေရးသားတင္ၿပမႈေတြဆုိတာကေတာ့ၿပည္မၾကီးေပါက္၊ၿပည္မအေၿခစုိက္
ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေ၇းပညာရွင္ေတြေရးသားတင္ၿပမႈေတြကုိဆုိလုိပါတယ္။ စိနၿပည္သူေတြရဲ.အရုိးခံလြတ္လပ္
စြာေရးသားတင္ၿပမႈေတြဆုိတာကေတာ့ သေဘာထားဆႏၵမဲေကာက္ယူမႈေတြ၊ အေရာင္းအေကာင္းဆုံးစာအုပ္
ေတြ၊ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚက အက္ေဆးတုိ.၊မွတ္ခ်က္ၿပဳတာေတြတုိ.ပဲၿဖစ္ပါတယ္။ လမ္းေပၚကၿပည္သူ
ေတြရဲ.အၿမင္ေတြ၊ အေတြးေတြ၊ခံယူခ်က္ေတြကုိဆုိလုိတာပါ။

၁၊၁။ တရား၀င္တုံၿပန္ေရးသားတင္ၿပမႈမ်ား ( The Official Chinese Response)

          စိနၿခိ္မ္းေၿခာက္မႈသီအုိရီကုိၿငင္းဆန္တာေတြ၊တုံၿပန္မႈေတြကုိ စိနေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ဒါမွစိနအစုိးရအဖြဲ.ရဲ
ေၿပာေ၇းဆုိခြင့္ရွိသူမ်ားေတြဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ၀ါဒၿဖန္.ခ်ီေရးယႏၱရားေတြကုိအသုံးၿ႔ပဳၿပီး ရွင္းလင္းေလ့ရွိပါတယ္
စိနၿပည္ေတာ္ဟာ လြတ္လပ္ၿပီးအမွီကင္းတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ႏုိင္ငံၿခားေရးမူ၀ါဒကိုိသာက်င့္သုံးသြားမယ္ဆုိတာကုိ
ထပ္ခါတလဲလဲ ေၿပာၾကားမႈေတြ၊ ထုတ္ၿပန္ေၾကညာေတြလုပ္ေဆာင္ၿပီး စိနၿခိမ္းေၿခာက္မႈသီအုိရီၾကီးကုိ ပုံမွန္
အလုပ္လုိသေဘာထားၿပီး ေဆာင္ရြက္လာခဲ့တယ္။ ၁၉၉၆ခုႏွစ္မတုိင္ခင္အထိေတာ့ စိနေခါင္းေဆာင္ပုိငး္ေတြမွာ အဲသလုိလူသိရွင္ၾကား ၿငင္းဆုိတာေတြကုုိ မေတြ.ရသေလာက္ပဲ။ဒါေပသိ ထုိင္၀မ္ေရလက္ၾကားအေရးအခင္ကာလကေနစလုိ. ေနာက္ပုိင္းကာလအထိေတာက္ေလွ်ာက္မွာေတာ့ စိနေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ႏုိင္ငံရပ္ၿခားခရီးစဥ္တုိင္းမွာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ႏုိင္ငံၿခားေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ၿပည္တြငး္မွာလက္ခံေတြ.ဆုံမႈေတြပဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ ႏုိင္ငံရပ္ၿခားသတင္းေထာက္ေတြ၊ နဲ. လက္ခံေတြဆုံမႈမွာပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ အခါအခြင့္သင့္တုိင္း စိနၿပည္ေတာ္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိလုိလားေၾကာင္း၊ တည္ၿငိမ္မႈကုိသာ ႏွစ္သက္ေၾကာင္း၊ စိနၿပည္ေတာ္ဟာ ဘယ္ႏုိင္ငံကုိမွ ရန္စၿခိမ္းေၿခာက္မႈေတြ
ကုိဘယ္ေတာ့မွ လုပ္မွာမဟုတ္ဘူးဆုိတာကုိ အၿမဲလုိလုိထည့္သြင္းေၿပာၾကားလာပါေတာ့တယ္။ သာဓကၿပရရင္၁၉၉၇ခုနွစ္၊ မတ္လေလာက္မွ သမၼတၾကီးက်န္ဇီမင္းဟာ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ ခုလိုလေၿပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

          /အေနာက္အုပ္စုႏုိင္ငံၾကီးတစ္ခ်ဳိ.ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ.ၿပည္မၾကီးရဲ.စီးပြားေရးေကာင္းမြန္လာမႈေတြ၊
စည္ပင္၀ေၿပာလာတာေတြကုိရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိပုံၾကီးခ်ဲ.ၿပီး အႏၱရာယ္အၿဖစ္ပုံေဖာ္ေနၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ဒါဟာ အေၿခအၿမစ္လုံး၀မရွိတဲ့စြပ္စြဲခ်က္ေတြပဲဗ်ာ။ ၿပည္မၾကီးမွာ လတ္တေလာလုပ္ေနတဲ့ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈေတြ၊ တံခါးေတြဖြင့္ေပးလုိက္တာေတြ၊ ေခတ္မီေရးအတြက္ အားထုတ္ၾကဳိးပမ္းမႈေတြကုိအရာထင္ဖုိ.ဆုိရင္ ႏုိင္ငံတကာရပ္၀န္းမွာ တည္ၿငိမ္ဖုိ.၊ ၿငိမ္းခ်မ္းဖုိ.လုံး၀ လုိအပ္တယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ.ၿပည္မၾကီးဟာ တကယ့္ကုိခုိင္မာေတာင့္တင္းတဲ့ ႏုိင္ငံၾကီး ၿဖစ္လာတယ္ပဲထားအုံးေတာ့၊ တစ္ရံတစ္ဆစ္ေလာက္မွ ဘယ္ႏုိင္ငံ႕ကုိမွ က်ဳပ္တုိ.ၿခိမ္းေၿခာက္တာတုိ.၊ ဖိအားေပးတာတုိ. လုံး၀လုပ္မွာမဟုတ္ေလဘူး/

          ၁၉၉၇ခုနွစ္ဒီဇင္ဘာလပုိင္းမွာလည္းပဲ ၀န္ၾကီးခ်ဳ့ပ္လီဖုန္က အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာဒီလုိေၿပာခဲ့ပါတယ္။

/ ကၽြန္ေတာ္တုိ.စိနၿပည္သူၿပည္သားေတြရဲ. ရုပ္ပုိင္းဘ၀၊စိတ္ပုိင္းဘ၀ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ဖုိ.အတြက္ ဆုိရင္
တည္ၿငိမ္တဲ့ၿပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးရာသီဥတုရွိဖုိ.လုိအပ္သလုိ တစ္ဖက္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္တဲ့ႏုိင္ငံတကာ ရပ္၀န္းလုိအပ္တယ္ဆုိတာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ. ေကာင္းစြာသေဘာ ေပါက္နားလည္ထားပါတယ္။ အထူးသၿဖင့္ကၽြန္ေတာ္တုိ.အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြေပါ့ဗ်ာ။ စိနၿပည္သူေတြဟာ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးကုိအင္မတန္တန္ဖုိးထားတဲ့ၿပည္သူေတြပါဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ. ဗုိလ္က်စုိးမုိးတာကုိ လုံး၀ဆန္.က်င္သလုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ.ဆုိရွယ္လစ္စိနႏုိင္ငံေတာ္ဟာလည္းအဲသလုိဗုိလ္က်စုိးမုိးမႈမ်ဳိးကိုလည္း ဘယ္ေတာ့မွလည္း လုပ္ဖုိ.ၾကံရြယ္ထားခ်က္လုံး၀မရွိဘူးဆုိတာယုံေစ
ခ်င္တယ္။ ဒါဟာ ကမၻာႏုိင္ငံအသီးသီးကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ.စိနအစုိးရအေနနဲ.ေပးႏုိင္တဲ့ကတိဆုိလည္းဟုတ္တယ္။
စိနႏုိင္ငံဟာ ဘယ္ႏုိင္ငံ ဘယ္ေဒသကုိမွ ၿခိမ္းေၿခာက္ရန္စတာမ်ဳိး တစ္ရံတစ္ဆစ္မွ လုပ္မွာလည္းမဟုတ္ဘူး။
အခ်ဳိ.ေသာလူေတြဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွီိနဲ.စိနႏုိင္ငံဟာ ကမၻာၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၿခိမ္းေၿခာက္မႈအၿဖစ္ပုံသြင္း
ေနၾကတယ္။ သူတုိ.ေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ေၿပာခ်င္တာက ကၽြန္ေတာ္တုိ.ရဲ.စစ္တပ္နဲ.စစ္အင္အားတည္ေဆာက္မႈ
ဟာ မိမိကုိယ္ကုိကာကြယ္ဖုိ.သက္သက္ပဲဆုိတာကုိပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ.ဘက္ကေန ဘယ္ေတာ့မွစစ္ပြဲကုိစတင္
မွာလည္းမဟုတ္ဘူးဆုိတာ သိေစခ်င္ပါတယ္/

 ၁၉၉၉ခုႏွစ္မွာလည္း စိန၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ၿမဳိ.မွာမိန္.ခြန္းေၿပာ
ၾကားတဲေနရာမွာ စိနၿပည္ကုိ ၿခိမ္းေၿခာက္မႈအေနနဲ.ရႈၿမင္မယ့္အစား စိနၿပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ၾကီးမားမ်ားၿပားလွတဲ့
စားသုံးသူေတြကုိၾကည့္ၿပီး အေနာက္အုုပ္စုႏုိင္ငံေတြအေနနဲ. သူတုိ.ေတြရဲ.ကုန္စည္နဲ.အရင္းအႏွီးေတြကုိၿပည္မ
မွာ လာေရာက္ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံေစလုိေၾကာင္း ၊အေဆြေတာ္တုိ.ႏုိင္ငံၾကီးအတြက္ ၿပည္မၾကီးဟာ အလြန္တရာမွၾကီး
မားက်ယ္ေၿပာလွတဲ့ေစ်းကြက္ၾကီးၿဖစ္ေၾကာင္း စသည္ၿဖင့္ အေမရိကန္ၿပ့ည္ေထာင္စုဟာ စိနၿပည္အတြက္
ပါတနာေကာင္းၿဖစ္သင့္ပါေၾကာင္း စသည္ၿဖင့္ ထည့္သြင္းေၿပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

          စိနေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ.သံတမန္ေတြဟာ သူတုိ.ေတြရဲ.ရပ္တည္ခ်က္ေတြ၊ၿငင္းဆုိခ်က္ေတြကုိ အင္တာဗ်ဴးေတြ၊မိန္.ခြန္းေတြမွာမကပါဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ၿပည္သူ.ေန.စဥ္သတင္းစာ၊ လြတ္ေၿမာက္ေရး
တပ္မေတာ္ေန.စဥ္သတင္းစာ၊ ဆင္ဟြာသတင္းေအဂ်င္စီေတြကုိ အသုံးၿပဳၿပီး စိနၿပည္အင္အားၾကီးထြားလာတာ
ကုိပူပန္ေၾကာင့္ၾကမထားဖုိ. ၊ စိနၿပည္သူ.သမၼတအစုိးရရဲ.ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ထပ္ခါတလဲလဲ ၀ါဒၿဖန္.ခ်ီေပးေလ့ရွိ
ပါတယ္။ အဲသလုိ ရပ္တည္ခ်က္ေတြ၊သေဘာထားေတြကုိထင္ဟပ္တင္ၿပေနတဲ့ေဆာင္းပါးအမ်ားစု၊ေတြ၊အာ
ေဘာ္ေတြမ်ားမွာ တုံၿပန္ေရးသားတင္ၿပေလ့ရွိတာက စိနၿခိမ္းေၿခာက္မႈသီအုိရီဟာအေၿခအၿမစ္မရွိဘူး၊ ဒါဟာ
စိနဆန္.က်င္ေရးအေနာက္အင္အားစုရဲ.လံၾကဳတ္ဖန္တိီးခ်က္ေတြ၊အပင္းသြင္းတာပဲလုိ.ေဖာ္ၿပၾကတာကုိမ်ားပါတယ္။ဒါအၿပင္ စိနၿပည္ေတာ္ရဲ.အစုိးရမင္းရဲ.ရပ္တည္ခ်က္ေတြကုိဒီလုိအၿမဲတမ္းေဖာ္ၿပေလ့ရွိပါတယ္။

၁/ စိနႏုိင္ငံေတာ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိခ်စ္ၿမတ္ႏုိးေသာႏုိင္ငံၿဖစ္သည္။စီးပြားေရးဖြံ.ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ၿငိမ္း
ခ်မ္းတည္ၿငိ္မ္ေသာႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းလြန္စြာမွလုိအပ္ေၾကာင္းကုိလည္းယုံၾကသည္။

၂/ စိနႏုိင္ငံေတာ္သည္ ဗုိလ္က်စုိးမုိးေသာႏုိင္ငံမဟုတ္ပါ။ မည္သည့္အခါမွလည္း ေဒသအတြင္း၌ဗုိလ္က်စုိးမုိး
ေသာႏုိင္ငံေတာ္အၿဖစ္ကုိဦးတည္သြားမည္မဟုတ္ေပ။

၃ / စိနနုိင္ငံေတာ္၏တပ္မေတာ္သည္ မိမိႏုိင္ငံေတာ္၏လုံၿခဳံေရးုကုိထိန္းသိမ္းကာကြယ္သြားရန္အတြက္သာၿဖစ္
သည္။ မည္သည့္အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံကုိမွ က်ဴးေက်ာ္ရန္စသိမ္းပုိက္မည္မဟုတ္ေပ။

 ၄ / စိနႏုိင္ငံေတာ္သည္ မည္သည့္အခါမွ ႏူကလီယာလက္နက္ကင္းမဲ့ေသာတုိင္းၿပည္ကုိ ႏူကလီယာလက္နက္
ၿဖင့္ တုိက္ခုိက္ၿခင္းလုံး၀ၿပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေပ။ႏုိင္ငံရပ္ၿခားတုိင္းၿပည္မ်ားတြင္ မည္သည့္စစ္အေၿခစုိက္စခန္းကုိမွ
ုတည္ေဆာက္တပ္စြဲမည္မဟုတ္ပါ

ဟူ၏။

ဒါအၿပင္ သူတုိ.လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိတဲ့ေနာက္ထပ္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္က စိနၿပည္ေတာ္နဲ.မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံက ေခါင္း
ေဆာင္ေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ၊သံတမန္ၾကီးေတြက စိနၿပည္ဘက္ကုိ ခုခံေခ်ပေပးတာေတြကုိ ေသေသသပ္သပ္
တင္ၿပထုတ္လႊင့္တာပဲ။ စိနၿခိ္မ္းေၿခာက္မႈသီအုိရီနဲ.ပက္သက္လုိ.တရား၀င္ထုတ္ၿပန္ေခ်ပထားတာေတြအမ်ားစု
ကေတာ့ ၿပန္လည္ခြန္းတုံၿပန္တာေတြ၊ခုခံကာကြယ္တာေတြကပဲမ်ားပါတယ္။ အေသးစိတ္ၿပီး တိက်ခို္င္မာတဲ့
သီအုိရီပုိင္းဆုိင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္တင္ၿပခ်က္မွာေတာ့ အလြန္တရာအားနည္းလွပါတယ္။လုံး၀ကင္းမဲ့တယ္လုိ
ေတာင္ ေၿပာလုိ.ရပါတယ္။

          စိနအစုိးရဟာ အင္အားၾကီးထြားလာတဲ့စိနၿပည္အေပၚမွာစီုးရိမ္မကင္းၿဖစ္မႈေတြကုိ သက္သာေလ်ာ့ပါး
ေစဖုိ.အတြက္ တိက်ခုိင္မာတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါေသးတယ္။ပထမအေနနဲ.က ၁၉၉၅၊၁၉၉၈နဲ.
၂၀၀၀ၿပည့္ႏွစ္ေတြမွာ ကာကြယ္ေရးစကၠဴၿဖဴစာတမ္းကုိထုတ္ၿပန္ေၾကညာပါတယ္။ စိနၿပည္ဟာ ေရွးအစဥ္အ
လာလုိပဲ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေကာင္းပီသတဲ့ႏုိင္ငံၿခားေရးမူ၀ါဒကုိ ဆက္လက္က်င့္သုံးသြားမယ္။ ဆက္ၿပီးအမ်ဳိးသား
လုံၿခဳံေရးမူ၀ါဒဟာ မိမိကုိယ္ကုိကာကြယ္ဖုိ.အတြက္သာၿဖစ္တယ္၊စိနၿပည္သူ.လြတ္ေၿမာက္ေရးတပ္မေတာ္
အရြယ္အစားကုိေရာ စစ္အသုံးစရိတ္ကုိပါ ေလ်ာ့ခ်သုံးစြဲသြားမယ္ဆုိတဲ့ေၾကာင္းကုိ ထုတ္ၿပန္ေၾကညာခဲ့တယ္။
ဒုတိယေၿမာက္လုပ္ေဆာင္မႈအေနနဲ. ၁၉၉၇ခုႏွစ္မွာ သက္ဆုိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးေတြမွာ ေတာ္ေပ့တတ္ေပ့
ၿဖစ္တဲ့ပညာရွင္ေပါင္းတစ္ရာေက်ုာ္ကုိစုစည္းၿပီး Comprehensive National Power Research Group
ကုိတည္ေထာင္ဖြဲ.စညး္ၿပီး ၁၉၈၈နဲ.၁၉၉၈ၾကားဆယ္ႏွစ္တာကာလကုိTime Frame သတ္မွတ္ၿပီး အေမရိကန္
ၿပည္ေထာင္စု၊ၿဗိတိန္၊ၿပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္၊ရုရွား၊ ဂ်ပန္နဲ.စိနႏုိင္ငံၾကားမွာရွိတဲ့ ဘက္စုံအမ်ဳိးသားေရးအင္အားစုေတြ
Comprehensive National power (CNP)ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္သုံးသပ္အစီရင္ခံစာတင္သြင္းေစတယ္။အဲဒီအဖြဲ.က ၂၀၀၀ၿပည့္နွစ္ ၾသဂုတ္လမွာပဲအစီရင္ခံစာတင္သြင္းထုတ္ၿပန္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအစီ႕ရင္ခံစာမွာ စိနၿပည္ဟာ
ကမၻာႏိုင္ငံမွာ နံပါတ္ ၇ ခ်ိတ္တယ္။ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုနဲ.အမ်ဳိးသားေရးစြမ္းအားခ်င္းႏႈိင္းယွဥ္လုိက္တဲ့
အခါမွာ ေလးပုံတစ္ပုံေလာက္ပဲရွိတယ္။ ဂ်ပန္၇ဲ. ထက္၀က္ေအာက္နည္းနည္းေလ်ာ.တယ္။ ရုရွားႏုိင္ငံရဲ.သုံးပုံ
ႏွစ္ပုံေလာက္ပဲရွိတယ္။ ရုရွားႏုိင္ငံဟာ ကမၻာမွာ နံပါတ္ ေၿခာက္အဆင့္ကုိခ်ိတ္ပါတယ္။ တတိယလုပ္ေဆာင္မႈ
ကေတာ့ စိနႏုိင္ငံေတာ္ရဲ. တရား၀င္မီဒီယာေတြမွာ မဟာ့မဟာစိန ( Greater China) ဆုိတဲ့အသုံးကုိ သတိ
ဂရုဓမၼထားၿပီး ေရွာင္သုံးတယ္။ မဟာ့မဟာစိနဆုိတာက ၿပည္မၾကီးအပါအ၀င္၊ေဟာင္ေကာင္၊မကာအုိ၊ထုိင္၀မ္
အပါအ၀င္ အေရွ.ေတာင္အာရွႏုိင္ငံအသီးသီးမွာရွိတဲ့စိနႏြယ္ဖြားေတြကုိပါဆုိလုိပါတယ္။

၁၊၂။  စိနၿပည္သူေတြရဲ.အရုိးခံလြတ္လပ္စြာေရးသားတင္ၿပမႈမ်ား(The Views of the Chinese Populace)

တရား၀င္ထုတ္ၿပန္ေၾကညာတာေတြ(အစုိးရအဖြဲ.အစည္းကထုတ္ၿပန္ေၾကညာေတြ)နဲ.မတူကြဲၿ့ပားတာကစိနၿပည္သူေတြရဲအၿမင္ေတြပဲၿဖစ္ပါတယ္။အဲဒီအၿမင္ေတြဟာ တကယ့္ေတာ့ ၿပ့င္းထန္ၾကမ္းရွတဲ့အမ်ဳိးသားေရ
စိတ္ဓာတ္အေပၚမွာအေၿခတည္တာကမ်ားပါတယ္။စိတ္ခံစားမႈအဟုန္ၾကီးမားစြာတုံၿပန္ေရးသားတာေတြကမ်ားပါတယ္။စိနၿပည္သူလူထုၾကားမွာအမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ဒီေရလႈိင္းလုံးဟာ စိနလူငယ္ပညာတတ္အသုိင္းအ၀ုိင္း
ကေနပဲ လွ်ံထြက္လာတာပဲၿဖစ္ပါတယ္။ အထူးသၿဖင့္ စိနၿပည္အေပၚမွာမွားယြင္းစြာရႈၿမင္ေနၾကတဲ့ကမၻာ.အၿမင္၊
ေတြ၊ အထူးသၿဖင့္ အေနာက္အုပ္စုႏုိင္ငံၾကီးေတြ၇ဲ.အၿမင္ေတြကုိ ေၿပာင္းလဲပစ္ဖုိ.အတြက္ ေခတ္ပညာတတ္စိန
လူငယ္ေတြဟာ ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ ႏုိးထလာၾကပါတယ္။ ၁၉၉၆ခုႏွစ္ေမလပုိင္းမွာ China Can Say No ဆုိတဲ့
စာအုပ္တစ္အုပ္ေပၚထြက္လာပါတယ္။ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ အေရာင္းရအေကာင္းဆုံးစာအုပ္စာရင္း၀င္သြားပါတယ္
ဒီစာအုပ္ပညာတတ္လူငယ္ေတြကသာေရးသားတင္ၿပထားတာၿဖစ္ၿပီး တင္ၿပထားတဲ့အေၾကာင္းအရာကေတာ့
စိနၿပည္အေပၚမွာထားရွိေနတဲ့အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုရဲ.ႏိုင္ငံၿခားေရးမူ၀ါဒကုိၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ေ၀ဖန္ေထာက္
ၿပထားတာၿဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္လူထုမီဒီယာေတြကုိလည္း ၀ါရွင္တန္အေနနဲ.ပီက်င္းအေပၚမွာ policy of
Containment က်င့္သုံးလာေအာင္ ပြဲစားဆန္ဆန္ ခေလာက္ဆန္တာကုိလည္း ရႈတ္ခ်ထားပါေသးတယ္။ ဒါအ
အၿပင္ စာေရးသူေတြဟာ သူတုိ.ရဲ.ကုိယ္ေတြ.အေတြ.အၾကဳံေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္တင္ၿပခဲ့ပါတယ္။ တစ္ၿခားေတာ့
မဟုတ္ပါဘူး။ အေမရိကန္လုိလားသူက ေန အေမရိကန္ဆန္.က်င္သူၿဖစ္သြားရတဲ့အေၾကာင္းရင္းကုိ ထဲထဲ၀င္
၀င္ရွင္းၿပေဖာက္သည္ခ်ထားပါတယ္။ အဲသလုိ ပရုိယူအက္စ္ကေန အန္တီယူအက္စ္ၿဖစ္သြားရတဲ့အဓိကလက္
သည္က ပီက်င္းအေပၚမွာထားရွိက်င့္သုံးေနတဲ့၀ါရွင္တန္ ေပၚလစီေသာက္တလြဲေတြေၾကာင့္ပါတဲ့။ ဒီစာအုပ့္နဲ.
အေမရိကန္ဆန္.က်င္ေရးလႈိင္းလုံးက ကမၻာတ၀န္းလုံးကုိ အံအားသင့္ေစခဲ့တာကေတာ့အမွန္ပါပဲ။ဒါအၿ့ပင္ ၿပည္
တြင္းၿပည္ပမွာရွိတဲ့စိနၿပည္သူေတြရဲ. စိတ္၀င္စားမႈကုိ ရရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီစာအုပ္ဟာ ေယဘုယ်ဆန္လြန္း
တယ္။ ဆႏၵကတိစြဲေတြမ်ားလြန္းတယ္။က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမွာလည္း မခုိင္လုံပါဘူး။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
ေထာက္ၿပ(အဲဒီစာအုပ္နဲ.ပက္သက္လုိ.)တဲ့ေနရာမွာတူညီတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ဒီစာအုပ္ဟာ စိနၿပည္သူူေတြ
ကုိ ကုိယ္စားမၿပဳဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဘယ္လုိပဲၿဖစ္ၿဖစ္ အေနာက္ႏုိင္ငံက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူအမ်ားစုကေတာ့
ဒီစာအုပ္ထဲမွာပါ၀င္လႈပ္ရွားအသက္၀င္ေနတဲ့ အေမရိကန္ဆန.္က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္ၿပင္းထန္လြန္းမႈကုိ အေတာ္
ေလးကုိ တုန္လႈပ္သြားၾကပါတယ္။ ဒါအၿပင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဒီစာအုပ္ရဲ.ေနာက္ကြယ္မွာ စိနအစုိးရကၾကဳိး
ကုိင္မႈရွိႏုိင္တယ္လုိ. သံသယ၀င္ၾကတာပါပဲ။ သုိ.ေပမဲ့ ေဟာင္ေကာင္အေၿခစုိက္ Asiaweek စာေစာင္ကေတာ့
အေတာ္ေလးကုိ မွ်မွ်တတၿဖစ္ေအာင္ ေဖာ္ၿပခဲ့ပါတယ္။စိနလူငယ္အားလုံးက အစြန္းေရာက္တရားေသသမား
ေတြေတာ့မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ဒါေပသိ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ (၁၉၉၅ခုႏွစ္)တစ္ေလွ်ာက္လုံးေကာက္ယူရရွိတဲ့သေဘာထား
စစ္တမ္းေတႊရဆုိရင္ေတာ့ စိနၿပည္အေပၚမွာထားရွိတဲ့စ၀ါရွင္တန္ရဲ.သေဘာထားေတြကုိ စိနလူငယ္အမ်ားစု
က သိပ္ၿပ၊ီးႏွစ္ၿခဳိက္ဟန္မရွိၾကဘူးဆိုတာပါပဲ။ ‘ဒါေၾကာင့္ ဒီစာအုပ္( China can say No)ဟာစိနၿပည္သူေတြရဲ.
ခံစားမႈ၊ခံယူခ်က္အေတာ္အတန္ကုိ ထင္ဟပ္ေနတယ္လုိ.ေၿပာရ႕င္လည္းမမွားတန္ေကာင္းပါဘူး …လုိ.ေဖာ္ၿပေရ
သားခဲ့ပါတယ္။

          ၁၉၉၆ခုနစ္မွာပဲ ေတာက္ေလွ်ာက္ဆုိသလုိ Why China Says No , China Can Still Say No , China
Can Not only Say No ဆိုတဲ့စာအုပ္ေတြကုိ ထုတ္ေ၀လာပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ေတြဟာ အနည္းနဲအ.မ်ားဆုိသလုိ
၀ါရွင္တန္ရဲ.စိနေပၚလစီကိုၿပင္းၿပင္းထန္ထန္တုိက္ခုိက္ေရးသားထားတာခ်ည္းပါပဲ။ထူးတာကေတာ့ အေမရိကန္
ၿပည္ေထာင္စုဆန္.က်င္ဖုိ.အတြက္ စိနအစုိးရကုိ ေလးေလးနက္နက္တုိက္တြန္းေရးသားတင္ၿပထားတာေတြပါ။
ဒါအၿပင္ အဲဒီစာေရးသူေတြဟာ အေမရိကန္ဆန္.က်င္ေရးအသင္းအဖြဲ.ေတြကုိဖြႊဲ.စည္းလာၾကပါတယ္။ ၁၉၉၆
ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလမွာထုတ္ေ၀လုိက္တဲ့ Behind the Demonisation of China ဆုိတဲ့စာအုပ္စိနအမ်ဳိးသားေရး
စိတ္ဓာတ္ဒီေရလႈိငး္လုံးကုိ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ေအာင္လႈံေဆာ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီစာအုပ့္ကထူးၿခားပါတယ္။
အေမရိကန္မီဒီယာေတြကုိၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ေ၀ဖန္ရႈတ္ခ်ထားပါတယ္။ အေမရိကန္အကယ္ဒမီနယ္ပယ္မွာပဲၿဖစ္
ၿဖစ္၊ လူထုဆက္ဆံေရးမီဒီယာမွာပဲ အဲဒီအေမရိကန္လူထုဆက္ဆံေရးမီဒီယာေတြဟာ စိနၿပည္ေတာ္ရဲ.ပုံရိပ္ကုိ
ပုံပ်က္ေအာင္ပုံဖ်က္ပစ္ၾကတယ္။ အေမရိကန္ၿပည္သူလူထုအၿမင္မွာလည္း စိနၿပည္ဟာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္
တဲ့ပုံရိပ္ၿဖစ္ေအာင္အဲဒီမီဒီယာေတြကပဲ ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီးလုပ္ေနၾကတယ္လုိ. စြပ္စြဲေရးသားတင္ၿပထားတယ္။

          ဒီစာအုပ္ေတြဟာ တကယ္လုိမ်ား ေခတ္ပညာတတ္စိနလူငယ္ေတြရဲ.ခံစားမႈကုိအေတာ္အတန္ကုိကုိယ္
စားၿပဳတယ္ဆုိရင္ ၁၉၉၉ခုႏွစ္မွာေရးသားထုတ္ေ၀တဲ့ China’s Future in the Shadow of Globalisation ဆုိတဲ့စာအုပ္ဟာ စိနေခတ္ပညာတတ္လူငယ္ေတြအၾကားမွာ သေဘာထားေၿပာင္းလဲစၿပဳေနၿပီလုိ.သတ္မွတ္
လုိ.ရႏိုင္ပါတယ္။ လူငယ္စာေရးဆ၇ာေလးဦးပူးေပါင္းေရးသားထားတာလည္းၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္မွာ စိန
ႏုိင္ငံၿခားေရးမူ၀ါဒမွာ စိနအမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ကုိ အေရးပါအရာေရာက္တဲ့အခန္းက႑နဲ.ေပါင္းကူးထားဖုိ.
အၾကံၿပဳတုိက္တြန္းထားတာကုိေတြ.ရပါလိမ့္မယ္။

          စိနၿခိမ္းေၿခာက္မႈသီအုီရီေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့အက်ဳးိဆက္က စိနၿပည္သူေတြဟာ စိနအစုိးရ
ရဲ. ႏုိင္ငံၿခားေရးမူ၀ါဒ အထူးသၿဖင့္ေတာ့ ၀ါရွင္တန္ဆုိင္ရာ ပီက်င္းအစုိးရ၇ဲ. ႏုိင္ငံၿခားေရးမူ၀ါဒကုိ သိပ္အားမရ
ၾကတာပဲ။အားမလုိအားမရၿဖစ္မႈေတြကတုိးပြားလာတယ္။ တစ္ပါတီအာဏာရွင္အစုိးရၿဖစ္လင့္ကစား ပီက်င္း
အစုိးရဟာ စိနၿပည္သူလူထုရဲ.ဖိအားေပးမႈအေတာ္အတန္ကုိ ရင္ဆုိင္ၾကရပါတယ္။ စိနၿပည္သူလူထုဟာ
ပီက်င္းအေနနဲ.၀ါရွင္တန္ကုိဆက္ဆံတဲ့အခါမွာ ခပ္မာမာခပ္တင္းတင္းဆက္ဆံေစခ်င္ၾကပါတယ္။အဲဒီစိၿပည္သူ
ရဲ.အသံေတြ၊ေတာင္းဆုိမႈေတြ၊ဖိအားေပးမႈေတြကုိ မ်ားေသာအားၿဖင့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာသာေတြ.ရ
တာပါ။ အဲဒီစာမ်က္ႏွာမွာ အဓိကေရးသားတင္ၿပၾကတာက ပီက်င္းအေနနဲ. ႏုိင္ငံၿခားေရးမူ၀ါဒကုိၿပန္လည္သုံး
သပ္ဖုိ.လိုအပ္လာၿပီ၊ ဒါအၿပင္ အၿခားေအာ္တာေနတစ္မဟာဗ်ဴဟာေတြကုိလည္း စဥ္းစားဖုိ.လိုအပ္လာၿပီလုိ.
ေတာင္ေရးသားအၾကံၿပဳလာတာေတြကုိေတြ.ရတယ္.။အခ်ဳိ.ေ၀ဖန္သူမ်ားကဘယ္ေလာက္အထိေတာင္ စိန
အစုိးရကုိ ေ၀ဖန္ၿပစ္တင္သလဲဆုိရင္ စိနအစုိးရဟာ မွားယြင္းစြပ္စြဲခ်က္ေတြကုိၿပန္လည္ေၿဖ၇ွင္း၊ရွင္းလင္း
တဲ့ေနရာမွာ သိပ္ကုိေပ်ာ့လြန္းတယ္။ မၿပတ္သားဘူး။ အမွန္ေတာ့ ဒီထက္မေတာင္ စြပ္စြဲခ်က္ေတြအားလုံး
ခပ္ၿပတ္ၿပတ္။ ခပ္တင္းတင္း ၿငင္းဆုိပယ္ခ်သင့္တယ္လုိ.ေတာင္ေၿပာယူရတဲ့အထိပါပဲ။ အမည္မေဖာ္လုိသူ
တစ္ဦး၇ဲ.ေ၀ဖန္ခ်က္တစ္ခုမွာ စိနအစုိးရ ခုဆုိ၇င္ လက္ယာဘက္ယိမ္းသယိမ္းလာၿပီ။ ပရုိယူအက္စ္မူ၀ါဒ
လမ္းေၾကာင္းကုိေတာင္ ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္စၿပဳေနၿပီ။ ဒါအၿပင္ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုနဲ.ဆက္ဆံေရး
ခိုင္မာတည္ၿငိမ္ဖုိ.အတြက္ ကုိးရီးယာကၽြန္းဆြယ္၊ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္နဲ.ထုိင္၀မ္ေရလက္ၾကားမွာရွိတဲ့
စိနၿပည္ေတာ္ရဲ.အမ်ဳိးသားမဟာဗ်ဴဟာအက်ဳိးစီးပြားကုိေတာင္ စေတးပစ္ေနၿပီလုိ.ေတာင္ ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္
ေ၀ဖန္ေထာက္ၿပခဲ့တယ္။ ၂၀၀၁ခုႏွစ္မွာ ၿဖစ္ခဲ့တဲ့ သူလွ်ဳိေလယာဥ္အေရးအခင္းမွာလည္း ၿပည္တြင္းမွာရွိတဲ့
အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီအခ်ဳိ. စိနအစုိးရရဲ.ကုိင္တြယ္မႈဟာ သူရဲေဘာင္ေၾကာင္လြန္းတယ္အဆင့္ကုိေတာင္ေရာက္
ေနၿပီလုိ.ေတာင္ သေရာ္ခဲ့ရတဲ့အထိၿဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ စိနၿပည္မွာ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ၿပင္းထန္လြန္းၿခင္းဟာ
ရွည္လ်ားတဲ့သမုိင္းေၾကာင္းအရၿဖစ္သလုိ ၊စိနၿခိမ္းေၿခာက္မႈသီအုိရီေၾကာင့္လည္း (an unintended consequence of the China threat allegation)ၿဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ Ezra Vogal ဆုိတဲ့ စိနေရးရာကၽြမ္းက်င္သူ
တစ္ဦးေၿပာခဲ့တာကလည္း မွတ္သားစ၇ာပါပဲ။မူရင္းအတုိင္းေဖာ္ၿပလုိက္ပါတယ္။

/ Many Chinese, even with increasing access to outside information, are becoming more
Anti –American. They admire the openness of America, the opportunities it provides to
Learn and to make money, but they are patriotic and are increasingly convinced that the
United States is trying to contain China…They ask me why US officials and members of
Congress  are so anti-Chinese .They find it hard to believe that the pinpointed target
Bombing of the part of their Yugoslav Embassy with the most sophisticated electronic
Equipment was an accident .Why are so many US spy planes flying so near to China?
…Why is the United States so suspicious of Chinese –Americans? Why do so many in
Congress want to keep us from holding the Olympics? Don’t they see that if we hold
The games it will strengthen our desire for positive international cooperation?

(Ezra F.Vogel, Courting the People of China, The Washington Post,14 May 2001)
ဆက္လက္ေဖာ္ၿပပါမည္

ရုိေသစြာၿဖင့္
ကုိဇန္
http://www.danwei.org/nationalism/godfathers_of_todays_angry_you.php

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...