Friday, October 21, 2011

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေန၊ ခိုင္မာေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းျခင္းျဖင့္သာလွ်င္

 
by Network For Green Myanmar on Saturday, October 22, 2011 at 11:11am
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေန၊ ခိုင္မာေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပဳလုပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အျငင္းပြားစရာမလိုဘဲ ဥပေဒအတိုင္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္


တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ၿမိဳ႔တြင္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ ထား၀ယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းခြင္ တစ္ေနရာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနၿပီး ယင္းဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ဥပေဒသည္ခိုင္မာမႈ ရွိရန္လိုအပ္ၿပီး လိုအပ္ေသာ rule & regulation မ်ားျဖင့္ အတိအက် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပဳလုပ္သည့္စီမံကိန္းမ်ား တြင္ အျငင္းပြားစရာမလုိဘဲ ဥပေဒ အတိုင္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္မည့္ ျပႆနာမ်ား ကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား က သံုးသပ္ၾကသည္။

“လတ္တေလာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စက္မႈဇုန္ ၂၄ ဇုန္ရွိသြားၿပီ။ စက္မႈဇုန္ေတြ ေပၚေပါက္လာတာနဲ႔ အတူ တစ္ဖက္ကလည္း ခိုင္မာတဲ့ ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းဖို႔ လိုအပ္လာပါတယ္။ ျပည္တြင္း စက္မႈဇုန္လုပ္ငန္းေတြထက္ ျပည္ပကလာၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္တဲ့ စက္မႈဇုန္ေတြဆိုရင္ ဥပေဒတစ္ခု အခိုင္အမာ ျပ႒ာန္းထားႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္”ဟု သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပညာရွင္ဦးအုန္းက ေျပာျပခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ဥပေဒျပ႒ာန္းရာတြင္မူ မ်ားေသာအားျဖင့္ အဓိက နယ္ပယ္ေလးခုကို ထည့္သြင္းေရး ဆြဲျပ႒ာန္းေလ့ရွိေၾကာင္း၊ environmental quality standard အရ ေရ၊ ေျမ၊ ေလနဲ႔ ပတ္သက္ေသာ ညစ္ညမ္းမႈ၊ toxicity contamination မ်ား အတြက္ စံႏႈန္းမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္း၊ အလားတူ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ institution မ်ားလိုအပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္၊ ၀န္ႀကီးဌာနအဆင့္ စသျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း လည္း သံုးသပ္ၾကသည္။

စက္မႈဇုန္ေတြ ေပၚေပါက္လာတာနဲ႔ အတူ တစ္ဖက္ကလည္း ခိုင္မာတဲ့ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းဖို႔ လိုအပ္လာပါတယ္။ ျပည္တြင္းစက္မႈဇုန္ လုပ္ငန္းေတြထက္ ျပည္ပကလာၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္တဲ့ စက္မႈဇုန္ေတြ ဆိုရင္ ဥပေဒတစ္ခု အခိုင္အမာ ျပ႒ာန္းထားႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္
“Law နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ ေနရာမွာ institution ေတြက ဘယ္သူေတြရွိမလဲ။ national level နဲ႕ inter ministrial level ေတြမွာ ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ ဆိုတာေတြ ရွိတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာေတြက ဌာနတစ္ခုတည္း လုပ္လို႔မရပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ထပ္ေနတာေတြ ရွိတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ကလည္း ဒါကိုပဲ လုပ္ၿပီး၊ ေနာက္တစ္ခုက ဒါကိုပဲ လုပ္ေနတာတာမ်ဳိးဆိုရင္ ဒါကို ဘယ္လိုရွင္းမလဲ ဆိုတာကို institutional ပိုင္းေတြက ေျပာရေလ့ရွိတယ္။ ဥပမာ စက္မႈဇုန္ဆိုရင္ ဘယ္သူပိုင္လဲဆိုတာ ေျပာရခက္ပါတယ္။ စည္ပင္သာယာက ေျမပိုင္တယ္။ စက္မႈႀကီးႀကပ္ေရးေကာ္မတီ ဆိုတာလည္း သပ္သပ္ရွိတယ္။ ေနာက္ စက္မႈဇုန္ေတြမွာ ညစ္ညမ္းမႈ ရွိ၊ မရွိ ဆိုတာကို စစ္မယ္ဆိုရင္ boiler  ဌာနကလည္း သူနဲ႔ပတ္သက္တာကို စစ္ေဆးမယ္။ လွ်ပ္စစ္ဌာနကလည္း လွ်ပ္စစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေဆးမယ္။ တကယ္လို႔ ေရေၾကာင့္ pollution ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္သူတာ၀န္ရွိသလဲ ဆိုတာေတြက အစ  ဥပမာ ျမဴနီစပယ္က အမိႈက္နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ တာ၀န္ယူရတာမ်ဳိး ရွိတယ္။ ေရနဲ႔ပတ္သက္ရင္ေတာ့ တရားဥပေဒအရ အေရးယူဖို႔ ျမဴနီ စပယ္မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိဘူး။ ေနာက္ စက္မႈ(၁)၀န္ႀကီးဌာနမွာလို႔ထင္တယ္။ standard  order 3 ဆိုတာ ရွိတယ္။ သူက အစိုးရစက္႐ံုေတြက ထြက္တဲ့ ေရရဲ႕ quality ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အပူခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ရွိရမယ္ ဆိုတာေတြ သတ္မွတ္ခ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒါက အစိုးရစက္႐ံုေတြနဲ႔ပဲ ပတ္သက္တာလား။ ပုဂၢလိက စက္႐ံုေတြဆိုရင္ ေရာ ဘယ္လိုကိုင္တြယ္မလဲဆိုတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိေသးေတာ့ institution အပိုင္းေတြမွာ ဒါေလးေတြကို အားျဖည့္ၿပီးေတာ့ ေျပာဖို႔လိုအပ္ပါတယ္”ဟု သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ Eco Dev မွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦး၀င္းမ်ဳိးသူ က ေျပာျပခဲ့သည္။
ထို႔အတူ အဆိုပါ law ထဲတြင္ public concertation ကဲ့သို႔ေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္မည္ကဲ့သို႔ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္သြားမည္၊ free prior inform consent  စသည့္ (မည္သည့္ ကိစၥျဖစ္ျဖစ္ ျဖစ္လာသည့္ကိစၥမ်ား ထဲတြင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ႀကိဳတင္ သေဘာတူညိႇႏိႈင္းမႈ ယူၿပီး၊ သတင္း အခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္မႈ) စသည္တို႔ကုိ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။
“ဒါေတြကို ဘယ္လို  monitoring  လုပ္မလဲဆိုတာလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ပထမက  standard   ခ်ထားရမယ္။ ဒုတိယက institution ေတြ အားေကာင္းေအာင္ လုပ္သင့္တယ္။ တတိယကေတာ့ public concertation နဲ႔ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ monitorning  ဘယ္သူလုပ္မလဲဆိုတာေတြက အေရးပါ ပါတယ္။ အခုဆိုလို႔ ရွိရင္ Ministry of Environmental Conservation & Forestry ဆိုၿပီး ျဖစ္သြားၿပီ။ အဲဒီေအာက္မွာ ဌာနတစ္ခုလည္း ခြဲထုတ္လိုက္ၿပီ။ ဒီဌာနကေန ၿပီးေတာ့ အရည္အေသြးပိုင္းကို ျပန္ထိန္းရမယ္။ ၿပီးရင္ က႑အလိုက္ခြဲၿပီးေတာ့ ေတြ႕တာ ေတြကို ဘယ္လိုအေရးယူမလဲ ဆိုတာရွိမယ္။ ၿပီးရင္ SIA, EIA လုပ္မယ္ ဆိုရင္ လည္း ဘယ္ေလာက္လဲ၊ ဘယ္လိုလုပ္မယ္ ဆိုတာ ေတြ ဒီေလးခုပါကိုပါရမယ္ လို႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ သမားေတြက ယူဆပါတယ္”ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“တကယ္ေတာ့ rule & regulation ေတြမွာ အေသးစိတ္ပါပါတယ္။ အျမဲတမ္း အျငင္းပြားေနတာ တစ္ခုက ဥပေဒကို အေသးစိတ္သြားမလား။ ေယဘုယ်ဆန္ဆန္ပဲ သြားမလား ဆိုတာရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီႏွစ္ခု ၾကားထဲမွာမွ်ၿပီးေတာ့ ထားဖို႔လိုအပ္သလို ဥပေဒတစ္ရပ္အေနနဲ႔ေတာ့ တကယ္ခိုင္မာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ဦး၀င္းမ်ဳိးသူက ေျပာျပခဲ့သည္။  “အခုျမစ္ဆံုျဖစ္တဲ့ ကိစၥေတြ သံုးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ Law  နဲ႔ စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို အားထည့္ဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာ ေတြ႕လာရတယ္။ ဒီလိုအားထည့္ထားလို႔ရွိရင္ ဥပမာ တ႐ုတ္နဲ႔ စကားေျပာစရာ ျဖစ္လာခဲ့တယ္ ဆိုရင္ေတာင္ rule of law အရ လုပ္တာမ်ဳိးဆိုရင္ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္ ေပးစရာမလိုပါဘူး” ဟု သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပညာရွင္တစ္ဦး က ေျပာျပခဲ့သည္။

http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10578:2011-10-19-15-48-16&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...