Sunday, October 23, 2011

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား

by Myat Thi Ha on Sunday, October 23, 2011 at 1:39am
 
က်ေနာ္ယခု ေရးသားတင္ျပမည့္အေၾကာင္းအရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို ့အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ဝင္ေရာက္အေျခခ် လာေသာ လူမ်ိဳးျခား တရုပ္၊ ကုလားမ်ားအေရးကိစၥကို မိမိဥာဏ္မွီသမွ်ႏွင့္ အေတြ ့အႀကံဳတုိ ့ကို ေပါင္းစပ္ၿပီး တင္ျပ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို ့ေရးသားရာ၌ လူမ်ိဳးစြဲ၊ ဘာသာစြဲ အစြန္းႏွစ္ဖက္ကို တတ္ႏိုင္သမွ်ေရွာင္က်ဥ္ၿပီး ႀကိဳးစား ေရးသားရာတြင္ မိမိႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာအဓြန္ ့ရွည္ေရးႏွင့္ အျခားေသာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာ၊ သာသနာ ကိုလည္း မထိခိုက္၊ မေစာ္ကားမိေစရန္ အထူးဂရုစိုက္ခဲ့ပါသည္။


အဓိကေရးလိုသည္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးကိုခုတုံးလုပ္၍ မိမိတို ့လူမ်ိဳး၏ မ်ိဳးရိုးဗီဇကိုဖံုးကြယ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္း သား လူမ်ိဳးစုျဖစ္ပါသည္ဟု ယခုတေလာတြင္ဆူညံလာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥကို အဓိကထားေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရွာရန္အတြက္ ဆန္ေရစပါးေပါမ်ားေသာ ကြ်ႏုပ္တို႔ႏိုင္ငံသို႔ သာမန္ခိုးဝင္ေနထိုင္ေနလာလွ်င္ လက္ခံ နိင္ေသးေသာ္လည္း၊ လိမ္ညာၿပီး လူမ်ိဳးေရးအရ ေတာင္းဆိုလာမႈ၊ ဘာသာေရးအရ လႊမ္းမိုးလာမႈမ်ားႏွင့္  မရိုးသားမႈ တို႔မွာ လက္ခံႏိုင္စရာမရွိေခ်။

က်ေနာ္တို ့ငယ္စဥ္က “ ဂန္းမာရီကား၊ ေလာက္လား” ဟု က်ေနာ္တို ့၏ငယ္ေပါင္းႀကီးဖက္ မူဆလင္ သူငယ္ခ်င္း မ်ားကို ေနာက္ေျပာင္၍ ႏႈတ္ဆက္ရာတြင္  “မေလာက္ဘူး” ဟု ေျပာတတ္သလို၊ သူတို ့ကလည္း“ ဆာလား” ဟု ျပန္လည္ႏႈတ္ဆက္ရာတြင္ က်ေနာ္တို ့ကလည္း “မဆာေသးဘူး” ဟု ရယ္သြမ္း၍ ျပန္လည္ႏႈတ္ဆက္တတ္ၾကပါ တယ္။ တဦးႏွင့္တဦး ငါကဗမာ၊ မင္းကကုလားဟူ၍ ရန္ၿငိဳးဖဲြ ့ျခင္း၊ စိတ္ ဆိုးျခင္းမ်ား အလ်ွဥ္းမရွိၾကပါ။ အမွန္စင္စစ္ ထိုစကားစုမ်ားသည္ ရုတ္ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ကုလားလို ဆဲေရးတိုင္း ထြာေသာ စကားစုမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ခင္မင္ ရင္းႏွီးမႈကိုေရွးရႈၿပီး ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏႈတ္ဆက္ၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးဘာသာခဲြဲျခားမႈမရွိ၊ အျပစ္မျမင္ၾကပဲ တဦး သေဘာကို တဦး နားလည္ၾကသျဖင့္ အဓိကဘာကို ဆိုလိုသည္ကို သေဘာေပါက္ၾကျခင္း၊ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေျပာသည္ကိုနားလည္ျခင္း၊ တဦးေပၚတဦး ယံုၾကည္ေလးစားမႈရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခုလို ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆို၊ ဆက္ဆံ ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကမ ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာရသည္ ဆိုလွ်င္မမွားပါ။ ဥပမာ-အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံသည္ ေရွးပေဝသဏီကာလက ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။ တာလီဘန္ ေခါင္းေဆာင္ မူလာအိုမာတို ့အာဏာရလာခဲ့ၿပီးေနာက္ အာဖဂန္ နစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ အစြန္းေရာက္ အေတြးအေခၚမ်ား ဝင္လာခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ခန္ ့ကတည္ရွိခဲ့ေသာ ဗုဒၶရုပ္ထု မတ္တတ္ကိုယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားကို ေက်ာက္ေတာင္နံရံႀကီးမ်ားတြင္ ထြင္းထုထားခဲ့သည္မွာ သမိုင္းဝင္အေထာက္အထားမ်ားအျဖစ္ ထင္ရွားလွေပသည္။ ထိုသို ့ဘာသာေရးအရ ေလးစားအပ္ေသာအရာလည္းျဖစ္၊ သမိုင္းအေထာက္အထားအရလည္း တန္ဖိုး ရွိလွေသာ ဗုဒၶေက်ာက္ရုပ္ထုကိုယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားကို တာလီဘန္မူဆလင္မ်ားက သူတို ့ႏိုင္ငံသည္ ယခင္က ဗုဒၶဘာသာ ထြန္း ကားသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟူသည့္ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားကို ကြယ္ေပ်ာက္သြားေစရန္ သံခ်ပ္ကာ ကားႀကီးမ်ား အေျမာက္ႀကီးမ်ားကိုသယ္ေဆာင္သြားၿပီး အျမင့္ေပရာေက်ာ္ျမင့္ေသာ ဗုဒၶဆင္းထုေတာ္ႀကီးမ်ားကို ပစ္ခတ္ မိုင္းခြဲ ခဲ့ၿပီး အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာထုခဲြေခ်ဖ်က္ခဲ့ၾကသည္။ ကမၻာအရပ္ရပ္မွ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၊ အျခားဘာသာ၀င္ ခရစ္ယာန္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ ေရွးေဟာင္းသမိုင္းထိန္းသိမ္းေသာအဖဲြ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ ယူနက္စ္ကိုမွ ဝင္ေရာက္ေတာင္း ပန္ကန္ ့ ကြက္ၾကေသာ္လည္း မူလာအိုမာ၏ တာလီဘန္အစြန္းေရာက္မ်ားက ဂရုမစိုက္ပဲ၊ ရက္စက္ရိုင္းျပစြာ ၿဖိဳခဲြ ဖ်က္ဆီးခဲ့ ၾကသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံမွ မူဆလင္ႏိုင္ငံဘဝသို ့ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည့္အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံမွ မူစလင္မ်ား၏ ပကတိသက္ေသျပခ်က္တခုပင္ျဖစ္သည္။

ထို ့အျပင္ လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံတြင္လည္း အာရပ္၊ အစၥေရး စစ္ပြဲၿပီးေနာက္ တေရြ ့ေရြ ့ေျပာင္းေရြ့လာေသာ ပါလက္
စတိုင္း မူဆလင္မ်ားတစစမ်ားျပားလာၿပီးသည့္ေနာက္ လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံရွိ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ မူဆလင္ ဘာသာ၀င္မ်ား စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလာၿပီး ခရစ္ယာန္ပိုင္နယ္ေျမမ်ားကို မူဆလင္မ်ားသိမ္းယူသြားခဲ့သည္ ့ သာဓက သည္လည္း ေခတ္သစ္သမိုင္းတြင္ အထင္အရွား ရွိေနခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို က်ဴးေက်ာ္ေဖာက္ဖ်က္၍ ခိုးဝင္လာေသာႏိုင္ငံျခားသားမ်ား မိမိႏိုင္ငံတြင္း၌ ၎တို ့၏ဘာသာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ၎တို ့လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား၊ တိုင္းရင္းသူ မ်ားေသြးေႏွာေစ ျခင္းျဖင့္ လူကိုလူျခင္း တေျဖးေျဖးဝါးၿမိဳျခင္းကို ျပဳလုပ္လာပါက၊ သို ့မဟုတ္ ျပဳလုပ္ရန္ ႀကံရြယ္စီစဥ္ထားသည္ကို ေတြ ့ရွိပါက ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားက ခုခံကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ရမည္မွာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းတြင္ တာဝန္ရွိ သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို ့လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ တရားမဝင္ခိုးဝင္လာေသာ ဘဂၤါလီ မ်ိဳးႏြယ္ မူဂ်ာဟီဒင္ကုလားမ်ားကို တာဝန္အရတာဆီးအေရးယူခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး(အၿငိမ္းစား)ယခု အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြခ်ဳပ္ဒုဥကၠဌဦးတင္ဦးအား ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ေဒါက္တာဝါကာအူဒင္က (RFA) ေရဒီယိုမွ ေန၍ ပုတ္ခတ္တိုက္ခိုက္သည့္အျပင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဘဂၤါလီ အႏြယ္ဝင္မ်ားဟုေျပာဆိုခဲ့ျခင္းသည္ ေစာ္ကားမႈ ျဖစ္သျဖင့္ ဦးတင္ဦးက သူ ့အားေတာင္းပန္ရမည္ဟု မိုက္ရိုင္းစြာ ေျပာၾကားသြားခဲ့မႈေၾကာင့္ ဤ ေဆာင္းပါကို ေရးသားရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဒါက္တာဝါကာအူဒင္က ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးတို ့သည္ အာရပ္ကုန္သည္မ်ား သေဘၤာပ်က္ၿပီး ရခုိုင္ကမ္းရိုးတန္းသို ့ ေရာက္လာရာမွစတင္ၿပီး ဌာေနအရပ္သူမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ရာမွ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးဟူ၍ ျဖစ္ ေပၚလာရသည္ဟု ဆိုသည္။ အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အရပ္အေမာင္းေကာင္းသူမ်ား၊ အသားအေရာင္ျဖဴသူမ်ားျဖစ္သည္။ ယခုရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသူမ်ားမွာ အသားအေရမည္းသည့္အျပင္အရပ္ လည္းပုသည္ ထို ့အျပင္ အာရပ္ဘာသာစကားကိုမေျပာပဲ ဘဂၤလီ အူရဒူဘာသာစကားသာေျပာသည္။ အသြင္အျပင္၊ အေနအထိုင္ကအစ ဘဂၤလီလူမ်ားႏွင့္ တပံုစံတည္းျဖစ္သည္။
ထို ့အတူ ဝါကာအူဒင္က ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာမ်ားကဲ့သို ့ပင္လံုခ်ည္ဝတ္သည္ဟု ထည့္ေျပာသြားပါေသးသျဖင့္ ၿပံဳးမိပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဘဂၤလီမ်ားသည္လည္း လံုခ်ည္ဝတ္သည္ကို ဝါကာအူဒင္တေယာက္ ေမ့့ေနသည္ဟု ထင္ပါသည္။ အဓိက သိပၸံနည္းက် သက္ေသျပခ်က္မွာ ထို  ရိုဟင္ဂ်ာဟုေခၚေနသူမ်ား ၏ေသြးကို ေဖာက္ထုတ္၍ DNA စစ္ေဆးၾကည့္လိုက္ပါဟု စိမ္ေခၚလိုက္ပါသည္။ ဘဂၤလီေသြးမဟုတ္လ်င္ ၎တို ့အား ကြ်ႏု္ပ္တို ့၏ တိုင္းျပည္ တြင္ ေနထိုင္ခြင့္ေပးခဲ့လွ်င္္ ကန္ ့ကြက္မည္မဟုတ္ပါ။ ဘဂၤလီေသြးဟုတ္လ်င္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို ့ျပန္မည္လားဟု ရဲရဲစိမ္ေခၚလိုက္ပါသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေနေသာ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံမွ မကၠဆီကန္မ်ားသည္ ၎တို ့ႏိုင္ငံႏွင္ ့ျပည္ နယ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေနေသာ တကၠဆက္ျပည္နယ္၊ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္မ်ားအတြင္းသို ့တေန ႔လ်င္ ေထာင္ ခ်ီၿပီးခိုးဝင္ေနသျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားခ်ထားၿပီး လိုက္လံဖမ္းဆီးပါသည္။  ဖမ္းမိသူမ်ားကိုစီစစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံသို ့ ျပန္ပို ့ျခင္းတို ့ကို လုပ္ေနသည့္ၾကားမွ ထိုတကၠဆက္ျပည္နယ္၊ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္မ်ားတြင္ စပိန္ စကားေျပာ မကၠဆီကန္လူမ်ိဳးမ်ား ျပည့္လာခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္တြင္ စပိန္ ဘာသာ စကားေျပာ မကၠဆီကန္လူမ်ိဳး (၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္း အေမရိကန္လူမ်ဳိး (၅၀)ႏႈန္းပင္ျဖစ္ေနေပသည္။ ထိုသူတို ့က သူတို ့ သည္ အေမရိကန္မကၠဆီကန္မ်ားျဖစ္သည္ဟု သူတို ့မ်ိဳးရိုးဗီဇကိုထုတ္ေျပာၾကသည္။ ငါတို ့သည္ အေမရိကန္ တိုင္း ရင္းသားမ်ားျဖစ္သည္ဟု မေျပာၾကေခ်။ အေမရိကန္လူျဖဴတို ့ကလည္း ငါတို ့သည္ Indigenous  တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္သည္ဟု မေျပာပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အေမရိကန္ တိုင္းရင္းသား စစ္စစ္မ်ားသည္ လူနီ အင္ဒီးယန္းမ်ား Red Indians ေခၚ Native ဌာေနအေမရိကန္မ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာဝါကာအူဒင္က Indigenous ေဒသခံလူမ်ိဳးစုမ်ားအျဖစ္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ေက်ာ္ကတည္းက ရွိခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၏သမိုင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ရာဇဝင္တြင္လည္းေကာင္း ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသည့္ စကားမၾကားခဲ့ဖူးေခ် ။ ထို ့အျပင္ ဝါကာအူဒင္က တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုျဖစ္ပါသည္ဟု လိမ္လည္ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ ဦးတင္ဦးကိုိလည္း ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရမည္ဆိုသည္မွာ အလြန္ေစာ္ကားေသာစကားရပ္ျဖစ္ၿပီး သူခိုးက လူဟစ္ေနျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

ထိုႏွင့္တဆက္တည္းတင္ျပလိုသည္မွာ EBO (Euro Burma Office ) တာဝန္ခံ ဦးဟန္ေရာင္ေဝႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ဆက္စပ္မႈျဖစ္သည္။ က်ေနာ့္စိတ္ထဲတြင္ လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ေနသည္မွာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေအာင့္အီးခဲ့ရသမွ် ယခုလို NLD ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတဦးကို ဘာမဟုတ္သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဗမာစကား မေျပာတတ္ေျပာတတ္ ကုလားတေယာက္က မိုက္ရိုင္းစြာေစာ္ကားလိုက္သည့္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္သိသမွ်ကိုထုတ္ေဖာ္ေျပာေတာ့မည္ဟူေသာ စိတ္ျဖစ္ေပၚ လာသျဖင့္မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ ့အျဖစ္ကို ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥ ႏွင့္ဆက္ စပ္၍တင္ျပလိုက္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္ကြ်န္ဘဝအျဖစ္ အလူးအလဲဒုကၡေရာက္ေနရၿပီး အေရွ ့ေတာင္အာရွ၏ၾကယ္တပြင့္ဘဝမွ ေလ်ာက်ကာ ကမၻာ ့အလယ္တြင္ လူမဲြႏိုင္ငံ (LDC)ဘဝသို ့ သက္ဆင္းခဲ့ရသည့္အတြက္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား (NGOs) ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားမွ လူလူျခင္း စာနာေထာက္ထား ပီး ကူညီရိုင္းပင္းၾကျခင္း။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း။ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားသူမ်ားကို သနားၾကင္နာစြာျဖင့္ ကူညီျခင္း စသည့္ ဖံြ ့ၿဖိဳးမႈအကူအညီအစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ EBO ရံုးခန္း ဥေရာပတြင္ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဦးဟန္ေရာင္ေဝသည္  Burma alert   စာေစာင္ကို ကေနဒါ
ႏိုင္ငံတြင္ စတင္ထုတ္ေဝေနရာမွ သူ၏ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္တြင္ပညာသင္ၾကားခဲ့ျခင္း၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို လယ္လယ္၀ယ္၀ယ္ ေရးႏိုင္၊ ေျပာဆုိႏိုင္ျခင္းတို ့ေၾကာင့္ အေဝးေရာက္အမ်ိဳးသားညြန္ ့ေပါင္းအစိုးရ (NCGUB) မွ စင္ေတာ္ေကာက္ၿပီး အေဝးေရာက္အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ဘဝျဖင့္ ဥေရာပသို ့ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမွအစိုးရမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္အစိုးရကို စီးပြားေရးအရပိတ္ဆို ့ရန္ႀကိဳးစားျခင္း စစ္အစိုးရ၏ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို တင္ျပျခင္းျဖင့္ ဥေရာပေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ ေနၾကေသာ ျမန္မာမ်ားက သူ ့ကိုယံုၾကည္အားကိုးခဲ့ၾကသည္။ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံအစိုးရမ်ား အလွဴရွင္ မ်ားထံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ ရံပံုေငြအေျမာက္အမ်ားရရွိခဲ့သည္ကို ကြ်ဳန္ပ္တို ့သိရွိပါသည္။

ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို (NCGUB) အေဝးေရာက္အစိုးရ အတြက္ေတာင္းေပးျခင္း။ ေခါင္းစဥ္မ်ိဳးစံုတပ္၍  ပရိုပိုဆယ္ Proposal မ်ား တင္ျခင္းကို ၾကားသိေနရေသာ္လည္း ဘယ္၍ဘယ္မွ်ရသည္၊ မည္သည့္အဖဲြ ့ အစည္းႏွင့္ ဆက္ သြယ္သည္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္သံုးစြဲသည္တို ့ကို ဦးဟန္ေရာင္ေဝထံမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေဝးေရာက္အစိုးရ (NCGUB) မွေသာ္လည္းေကာင္းမသိရွိခဲ့ရပါ။ ထို ့ေနာက္ ဥေရာပ သမဂၢႏိုင္ငံမ်ား(ဂ်ာမဏီ)မွ၊ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူေသာမူျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေငြ မ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီခဲ့ရာ ဦးဟန္ေရာင္ေဝလည္း ေငြရရွိရာေနာက္သို ့ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ လုိက္ခဲ့သြားၿပီး ျပည္တြင္းမွ နဝတ ကိုလိုလားသူ ေနဝင္းေမာင္ (EGRESS,Think-Tank Myanmar Partners, The Voice journal, Living Color magazine) တည္ေထာင္သူႏွင့္ ျပည္ပေရာက္စည္းပြားေရး ပညာရွင္အမည္ခံ  ေဇာ္ဦး (Director of the Vahu Development Institute,Think-Tank) အဖဲြ ့၀င္တို ့ပူးေပါင္းမိသြားရာမွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ား အမွန္တကယ္ လိုလားေသာဆႏၵကို ဆန္ ့က်င္၍ ကနဦးကစီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ေရးေပၚလစီမွ စီးပြားေရး ဖြင့္ေပးေရးေပၚလစီသို ့ေန ့ခ်င္းညခ်င္းေျပာင္းသြားခဲ့သည္။

ေနာက္အေတြအႀကံဳတခုအရ၊ ဘယ္လဂ်ီယံႏိုင္ငံ ဘရပ္ဆဲၿမိဳ ့(၂၀၁၀၊ေမ လ ၅ရက္)တြင္ျပဳလုပ္ေသာ အေရွ ့တီေမာ သမၼတ ရာမို ့စ္ဟိုေဆးမွႀကီးမွဴးက်င္းပေပးခဲ့ေသာ ျမန္မာ့အေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္က်ေနာ္တို႔ဘက္မွ ၂၀၀၈ ဖဲြ ့စည္းအုပ္ ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒမွေပၚေပါက္လာမည့္ စစ္အစိုးရမွႀကီးမွဴးျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၀ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပဲြမွ ထြက္ေပၚလာ မည့္ရလာဒ္ကို ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားမွ အသိအမွတ္မျပဳရန္ႏွင့္ လက္မခံဖို႔တိုက္တြန္းေျပာၾကားရာတြင္လည္းေကာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ားအား အေရးယူအျပစ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ ေပၚ ေပါက္လာေစဖို႔  ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ ေထာက္ခံေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုေျပာဆိုရာတြင္ ဦးဟန္ ေရာင္ေဝမွ စစ္ရာဇဝတ္ ေကာင္ တရားခံေတြကို ခံုရံုးတင္ဖို ့စာရင္းျပဳစုမယ္ဆိုရင္ NLD ပါတီဒုဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ဦးကိုလည္း စစ္ရာဇဝတ္ ေကာင္အျဖစ္သတ္မွတ္၍ စာရင္းတင္ၿပီ၊း ခံုရံုးတင္ရပါလိမ့္မည္ဟု ရဲရဲေတာက္ေျပာသြားသည္ ကို ၾကားလိုက္ရသည့္ က်ေနာ္မွာ ၾကက္ေသေသသြားခဲ့ပါသည္ ။

ယခုလည္း ဝါကာအူဒင္က ဦးတင္ဦးက ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ဘဂၤလီေတြလို ့ေျပာတဲ့အတြက္ ဒါဟာသမိုင္းကိုလိမ္တာ
လို ့ဆိုၿပီး၊ ေတာင္းပန္ခိုင္းသည့္အခ်က္သည္ အထက္ကေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဦးဟန္ေရာင္ေဝ၏ သေဘာထားႏွင့္ တထပ္ တည္းျဖစ္ေနသည္။ ဟန္ေရာင္ေဝ၏လုပ္ရပ္မွာ ဗမာမဟုတ္သူမ်ားအားလံုးကို ဥေရာပမွရလာေသာေငြျဖင့္ေပါက္၍ စည္းရုံးၿပီး၊ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုးကိုဆန္႔က်င္ရန္ ေၾကာင္လက္သဲဝွက္ ၾကံစည္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ မွာထင္ရွားလာခဲ့ ပါသည္။ UNFC တြင္ဟန္ေရာင္ေဝပါဝင္ေနသည္မွာအထူးစိုးရိမ္စရာေကာင္းပါသည္။

ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏိုင္ငံ၊ ရီရတ္ၿမိဳ ့တြင္အေျခစိုက္ထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာမူဆလင္မ်ားပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ ့ ခ်ဳပ္  OIC ႏွင့္ဆက္သြယ္၍ အီးယူႏွင့္အဂၤလန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ၊ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ ဖ်က္ဆီး ခံရမႈမ်ားကုိ ေခါင္းစဥ္တင္၍ ရိုဟင္ဂ်ာအေရးအတြက္ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ားရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ ၾကသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္အေနႏွင့္ဆိုခဲ့ၿပီးသကဲသို႔  မူဆလင္မုန္းတီးေရးစိတ္မရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ တာလီဘန္ကဲ့သို႔ အစြန္းေရာက္မူဆလင္ မ်ားကိုမူ တူးတူးခါးခါးမုန္းပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာဟုလိမ္မေနပဲ၊ ျမန္မာျပည္ဖြား ဘဂၤါလီ-ျမန္မာမူဆလင္မ်ားဟု မွည့္ေခၚ ပါက လက္ခံႏိုင္ေလာက္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို ့ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ နယ္နမိတ္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေစျခင္း၊ ျမန္မာ ျပည္တြင္ေနထိုင္ေသာ ျမန္မာ-မူဆလင္ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္လာေရးကို တြန္းပ႔ို ေနသည္ဟု သံုးသပ္မိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းေရးမ်ား ပိုမိုရႈတ္ေထြးလာေစလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ပါသျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္ ဤေဆာင္း ပါးကို ေအာက္ပါ သက္ေသခံ ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္အတူ စုစည္းတင္ျပအပ္ပါသည္။

ယၡဳအခါ ဦးဟန္ေရာင္ေဝသည္ သမီးျဖစ္သူႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး၊ ျပည္တြင္းရွိ ေနဝင္းေမာင္တို႔၏ (Think Tank) စုစည္းေတြးေခၚမႈအဖြဲ႔ ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပအေျခစိုက္ေဇာ္ဦး၏ ဗဟု (Think Tank) အဖြဲ႔ ႏွင့္ လည္းေကာင္း အက်ိဳးတူပူးေပါင္း၍ ျပည္တြင္းစားက်က္အသစ္ဖြင့္ရန္ ေျခလွမ္းစေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ လူမႈေရးအတြက္ ေပးလာမည့္အကူအညီမွာ မ်ိဳးမ်ိဳးမ်က္မ်က္ရမည့္ စားေနၾက စားဖါးႀကီးမ်ားက ပါးနပ္ စြာျမင္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏လူမွဳေရးကူေငြမ်ားကို ျပည္ပသို႔ေပးျခင္းကိုေလ်ာ့ခ်၍ ျပည္တြင္းသို႔ ပို၍ ေပးမည္ကို စားဖါးၾကီးမ်ားက အနံ ့ရေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္NLD ပါတီတို႔အေနနွင့္ ထိုသူမ်ားကိုသတိႀကီးေရွာင္ရွားၾကဘို႔ ေတာ္လွန္ေရး သတိျဖင့္ ထိုသူမ်ား၏လုပ္ရပ္ကို ေထာက္ျပ၍ ေတြ ့ႀကံဳသမွ်အခ်ို ့ကိုစုစည္း၍ ရုိးသားစြာျဖင့္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္
ခင္ဗ်ား။

ျပည္သူ ့အေပၚ ရိုးသားသည့္ သစၥာျဖင့္
ေအာင္သန္းဦး (၇၅-မ်ိဳးဆက္)ဘရပ္ဆဲလ္ အီးယူတြင္က်င္းပေသာ Organization of International Islamic Cooperation (OIC)ႏွင့္
ဟန္ေရာင္ေဝ၏ ယူရိုဘားမားတို႔ ရိုဟင္ဂ်ာအေရးကိုေထာက္ခံေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္ပုံ။အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ဟန္ေရာင္ေဝတို႔××××××---သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုး ေနၾကစဥ္။(မည္သည့္အေၾကာင္းအရာေပၚလက္မွတ္ေရးထိုးေနၾကသည္ကို မသိႏိုင္ပါ)ျမန္မာျပည္ကိုကိုယ္စားျပဳသလိုလိုလက္မွတ္ေရးထိုးအၿပီးဟန္ေရာင္ေဝႏွင့္မူဆလင္မ်ားေၾကနပ္ေနၾကပုံ။ဘရပ္ဆဲလ္တြင္ျမန္မာမ်ားေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္(ဝဲမွယာ)ရိုဟင္ဂ်ာဥကၠဌနရူးအစ္စလမ္၊ ကိုတင္ေမာင္ေမာင္သန္းႏွင့္ ေဇာ္ဦး။ဟန္ေရာင္ေဝႏွင့္သမီးရန္ကုန္ေလဆိပ္သို႔ပထမေျခလွမ္းစျခင္း။ (အားလုံးသတိထားၾက၊ စားဖါးၾကီးလာၿပီ၊)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...