Saturday, October 15, 2011

အေျပာင္းအလဲ လူထု၏ျပင္းျပေသာဆနၵေလာ ေခါင္းေဆာင္၏ဆႏၵေလာ

by Min Thant Syn on Saturday, October 15, 2011 at 10:01pm
 
အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္တန္ရာ စကားမ်ား ေျပာလာေသာအခါ မည္သည့္ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထား ေတြကိုၾကည့္ေျပာသနည္း။
ဆန္းစစ္ၾကည့္ရာ မတူတာေတြထားျပီး တူတာေတြ တြဲလုပ္ၾကရေအာင္ ဆိုေသာ ေယဘုယ် ႏႈတ္ထြက္စကား ေလာက္သာ ေတြ႔ရသည္။

သမတနွင့္ ေတြ႔ဆုံရပုံက ပုဂၢဳိလ္ေရးဆန္ဆန္ ေတြ႔ေနပုံေပါက္ေနသည္။
NLDပါတီကို ဖ်က္သိမ္းထားျပီးမွ ေဒၚစု ကိုေခၚေတြ႔ၿခင္းမွာ ေဒၚစု၏ ကိုယ္စားျပဳတယ္ပါတီ ကိုတမင္ ေသးသိမ္ ေအာင္ လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
... NLDပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး အေနျဖင္ ေတြ႔ျခင္းမဟုတ္ပါ။


သို႔ျဖစ္၍ ေဒၚစုအေနျဖင့္ စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မွာ မိမိကိုယ္စားျပဳ နယ္ပါယ္က ိုထင္သာျမင္သာ ျဖစ္သင့္သည ္ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္။

ဤအခ်က္ကုိ ေျပာရ သည္မွာ ေဆြးေႏြးရမည့္ အခ်က္မ်ား၊ အဆင့္ဆင့္ ျမင့္တက္လာမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ တစ္ခုခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ တက္ရ မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ၊မိမိ ကိုယ္စားျပဳသည့္ ရပ္ဝန္း၏ သေဘာထား၊ ေထာက္ခံခ်က္ စသည့္တို႔ ေျပာရမည္ အခန္း ေရာက္သည့္ အခါ ဆုပ္ဆုပ္ ကိုင္ကိုင ္ေျပာနိုင္ဘို႔ လိုလာပါမည္။

ယင္းသို႔ရွင္းရွင္းလင္းလင္း စီမံမထားပါက၊ မိမိဘက္၏ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ ေဒါက္တိုင္ ေပ်ာ႔ေခြ သြားနွိင္သည္။
အသုံးခ်ခံျဖစ္သြားနွိင္သည္။

ခုတဖန္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရွိလာမည္ျဖစ္၍ ဇာတ္လမ္းက ပိုရွဳပ္လာဦးမည္။ ဤကိစၥအေပၚ ေရႊ႔ကြက္ေတြ အခင္းအက်င္းသစ္ေတြ ေပၚလာဦးမည္။

အာဏာရွင္စနစ္၏ အုဌ္ျမစ္အျဖစ္၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံက ိုခုအတိုင္းထားျပီး နုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ ကိုစဥ္းစားပါက၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ ယင္းေရြးေကာက္ပြဲကို အေျပာင္းအလဲ ၏ အစဆိုျပီး စိတ္ကူး ယဥ္ခဲ့ေသာ အမတ္မ်ား ယခုၾကဳံေတြ႔ေနရသည့္ ဒုကၡထက္ အဆမ်ားစြာ ဆိုးလာေသာ ဒုကၡပင္လယ္ထဲ တြင္ အမတ္မင္းမ်ားသာမက တိုင္းျပည္ပါနစ္သြားေပမည္.။
ျမစ္ဆုံ ေရကာတာကိစၥတြင္(၂၀၁၀) အစိုးရက ေခတၱရပ္ဆိုင္းလိုက္သည္မွာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု လူထု လူတန္းစားေပါင္းစုံ ကန္႔ကြက္သံမ်ား ဆူပြက္လာသည့္ အခ်က္က အဓိကက်ေသာ အေၾကာင္းတရားအျဖစ္ ပါေနသည္။မျမင္သာသည့္ ေရေအာက္ စီးေၾကာင္းမ်ားလည္းရွိေနသည္။
တရုပ္နဂါးၾကီးက အပိုင္ခ်ည္ျပီးမွ လုပ္သျဖင့္ျဖည္ရခက္သည္။
ယင္းကိစၥကို လာရွင္းျပရန္ တရုတ္အစိုးရက ဖိတ္ေခၚထားျပီ။ ခက္ေခ်ျပီ ။

တရုတၾ္ကီး ကတဖက္၊ တတိုင္းျပည္အုံၾကြလာမည္ကတဖက္၊
ထိပ္ပိုင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအတြင္း
အာဏာနုိင္ငံေရး ပဋိပကၡက တဖက္၊
မဝေရစာ စားေနရသည့္ ျပည္သူလူထ ုအလြန္အကြ်ံ ဆင္းရဲမြဲေတမႈက တစ္ဖက္၊
ျပည္တြင္း စစ္ကို ဗိုလ္က်လိုစိတ္ နွင့္အေကာက္ၾကံေနသျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္က ေလာင္လ်က ္ေလာင္ဆဲမို႔ ဖုံးဖိမရေသာ တင္းမာသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ အတြင္းစိတ္က တစ္မ်ဳိး၊
(၂၀၁၄) အာဆီယံဥကၠဌ ျဖစ္ေရးက တဖုံ၊ အေနာက္ အုပ္စုေထာက္ခံေရး သာမက၊ တရုပ္ရန္ကို က်ားကန္နုိင္ေရးက တစ္မ်ိဳး၊
တရစ္ခ်င္း တရစ္ခ်င္း တင္းၾကပ္လာ ေနရာ၊ တစ္ေန႔တျခား အေျခအေန ဆိုးလာမည့္ သေဘာရွိသည္။

ယေန႔ နုိင္ငံေရး၏ အဓိကအေရးမွာ အဓမၼယူထားသည့္ ျပည္သူ႔အာဏာ ျပည္သူ႔ လက္ထဲျပန္ေရာက္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယ ကမၻာစစ္ အတြင္း ဂ်ာမဏီ တန္ခိုးထြားစဥ္ ဖက္ဆစ္နယ္ခ်ဲ႔ ကို မဟာမိတ္နုိင္ငံမ်ားက စိုးရြံ႔စိတ္နွင့္ appeasement policy ဆိုျပီး အေလ်ာ့ေပး ဆက္ဆံခဲ့ ရာ-အနာတျခား ေဆးတျခားျဖစ္ျပီး ေနာက္ဆုံး ဟစ္တလာ ဖက္စစ္ဝါဒသည္ သူ႔အကုသိုလ္နွင့္သူ ရုရွား က်ူးူေက်ာ္စစ္တြင္ ဇာတ္သိမ္း ခဲ့ရသည္။

အာဏာရွင္စနစ္၏ေအာက္တြင္ တူညီေသာ အာဏာရူးစရိုက္မ်ား တထပ္တည္းရွိေနသည္ကို အထူး သတိထား ၍အၾကံ ထုတ္သင့္သည္။
တရုပ္က ျမစ္ဆုံေရ ကာတာ ရပ္ဆိုင္းသည့္ ကိစၥေၾကာင့္ ေဒါသေပါက္ကဲြလ်က ္ရွိသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံကို အတိတ္ သမုိင္း တေလွ်ာက္လုံး ငယ္နုိင္အျဖစ္ ဆက္ဆံခဲ့ရာ ခုမွအာခံသည္ ဆိုျပီး ဗုိလ္သန္းေရြနွင့္ အေပါင္း အပါမ်ား သာမက ျမန္မာျပည္ကိုပါ သခၤဏ္းစာလွလွ ေပးလာဦးမည္။ ရွက္ရမ္းရမ္းနုိင္သည္။
အေမရိကန္နွင့္ အေနာက္အုပ္စုက ဗုိလ္သိန္းစိန္အစိုရ၏ ျမစ္ဆုံေရကာတာ ရပ္ဆိုင္းသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံထားသည္။
ဤတြင္ ပုံၾကမ္း ေလာင္းၾကည့္ပါက အေမရိကန္ ဂဠဳုံနွင့္ တရုပ္နဂါးတို႔ အာရွတိုက္တြင္း ပထဝီ နုိင္ငံေရး မဟာဗ်ူူူဴဟာ ရုပ္လုံးေပၚ လာပါသည္။

တရုပ္က သူစီမံထားသည့္ အတိုင္းသာျဖစ္လာပါက ရလာမည့္ စီးပြားေရး နုိင္ငံေရးအက်ဳုိးစီးပြားမွာ အဆမတန္ၾကီးမားေန၍ လက္လြတ္္ခံမည့္ မဟုတ္သလို superpower ၏သိကၡာအက်ခံမည္မဟုတ္ပါ။

ဤအေရးသည္ ေသေရး ရွင္ေရးျဖစ္၍ ဗိုလ္သန္းေရႊ ဗိုလ္သိန္းစိန္ ေခါငး္ခ်င္း ရုိက္ခါ ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ျဖစ္ေနသည္။ုု

ခုအိနၵိယသို႔ ဗိုလ္သိန္းစိန္ သြားမည္မွာ ယင္းကိစၥပင္ျဖစ္မည္။
အေရွေမွ်ာ္ရင္း ေခ်ာက္ကမၺားေတြ႔မွ အေနာက္ျပန္ လွည့္ရျပန္သည္။
အာဏာရွင္ လူမိုက္တို႔၏ ဇာတ္သိမ္းကား ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ျဖစ္ခဲလွ၏၊
အထိန္းအကြတ္မဲ႔ေသာ အာဏာရွင္ ယႏၱရား၏ နိဂုံးသည္ မိမိအကုသိုလ္နွင့္ မိမိသာ အနိဌာရုံ ဘဝသို႔ ေရာက္ရျမဲျဖစ္သည ္မွာနုိင္ငံေရး နိယာမ ျဖစ္သည္။

အာဏာရွင္စနစ္၏ ဇာတ္သိမ္းသည္ ရႈပ္ေထြးလွ၏၊ ျပင္းရွ၏ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ စေတးရ၏။
ဤအေျခအေန ေအာက္တြင္ အေကာင္းဘက္ အေတြးလြန္ေနပါက အႏၱရာယ္ကို ဖိတ္ေခၚသလို ျဖစ္သြားမည္။
ျပည္တြင္းမွာ အာဏာရ စစ္ဗုိလ္၊ စစ္ဗိုလ္ထြက္နွင့္ လူခ်မ္းသာမ်ားကတဖက္၊
နုိင္ငံေရးအတိုက္အခံအင္အားစုနွင
့္ တိုင္းရင္းသား လက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားတဖက္၊
ယင္းအတြင္း ပဋိပကၡလွဳိင္းသည ္ဆက္အားေကာင္း ေနဆဲျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲက ပုံေဖၚေပးလိုက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ နုိင္ငံေရးက အမည္ခံမွ် သာျဖစ္ေန။ အတိုက္အခံ အင္အားက ၁၀%သာရွိ လႊတ္ေတာ္နုိငိငံေရးတြင္ အလုပ္မျဖစ္။
သို႔ျဖစ္၍ အတိုက္အခံအင္အားစု၏ နုိင္ငံေရး လက္နက္မွာလမ္းေပၚနုိင္ငံေရးသာ ရွိေတာ့သည္။

လမ္းေပၚနုိင္ငံေရး (Streetpolitics) သည္ေခတ္အဆက္ဆက္ သုံးျမဲသုံးလ်က္ရွိ၏။
မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြအတြက္ မရုိးနုိင္ေသာ လက္နက္ျဖစ္၏။ ယေန႔အေျခအေနသည္ကား ျပည္ပနုိင္ငံနုင့္ဆက္စပ္ျဖစ္ထြန
္းေသာ ျပႆနာျဖစ္လာသည္။

ကိုယ္တြင္းေ၇ာဂါမွတဆင့္ အပမွီလာျခင္းျဖစ္၍ ေရာဂါ အေဆာက္အအုံ ၾကီးေနျပီျဖစ္သည္။
ယင္းျပႆနာၾကီး ေျဖရွင္းရန္ အင္အားပမာဏ ၾကီးၾကီးမားမားလို ပါမည္။ျပင္ပၾသဇာအင္အား (Influence politics)ကိုအားျဖည့္သုံးမွသာ လိုခ်င္ေသာပန္းတိုင္ေရာက္နုိင္ပ
ါမည္။

တရုပ္နဂါးရန္ဆြယ္ နည္းအသြယ္ရွိနုိင္သည္-----
*သူနဲ႔လက္တြဲလုပ္နုိင္မည္႔အစိုး
ရျဖစ္လာေအာင္အၾကပ္ကိုင္မည္လား၊
*ဥပေဒနည္းလမ္းျဖင့္ေလ်ာ္ေၾကးေတာ
င္းမည္လား၊
*ဝလူမ်ဳိးစုလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ကို လူအင္အား လက္နက္အင္အားတိုးခ်ဲ႔ေပးျပီးသီး
ျခား ဝ ျပည္နယ္ေထာင္ ၍စင္ျပဳိင္ရပ္တည္ေစမည္လား၊
*ထြန္းျမင့္နုိင္ ကဲ႔သို႔စီးပြားေရးသမားေတြေမြးထုပ္ျပီးျမန္မာ့စီးပြာေရးကိုခ်ဳပ္
ကိုင္မည္လား၊
*လြန္ခဲ့သည့္၂၅နွစ္ ကတည္းက သိသိသာသာ တရုပ္မ်ား ျမန္မာျပည္ထဲ ဝင္ေရာက္လာၾကရာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ထိေတြ႔ျမင္ ေနရသည္။

ခုလည္း ဝင္ဆဲျဖစ္ရာအလုံး အရင္းျဖင့္ ဆက္ကာဆက္ကာ ဝင္ေရာက္ျပီး လူအင္အား စီးပြားေရးအင္အားေပါင္းျပီး စီးပြားေရး ကၽႊန္ျပဳမည္လား။

လူဦးေရဖိအားသံုးျပီး တိုင္းျပည္ကိုမ်ိဳသြားမည္လားစို
း ရိမ္စရာေကာင္းလွသည္။

ခုပင္အက်ဥ္းသား၆၀၀၀ေက်ာ္(နိုင္င
ံေရး အက်ဥ္းသား ၁၈၄ ေယာက္ အပါအဝင္) လႊတ္ေနျပီ၊
သို႔ေသာ ္နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၇၀၀ ခန္႔က်န္ ေသးသည့္အျပင္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စကားလံုးကို မသံုးပဲ ေရွာင္ထားျခင္းမွ ာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနသည္။

ကခ်င္နွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ စစ္ရွိန္ျမင့္ထားျပီး တဖက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္ပုံျပလ်က ္တခ်ိဳ႔ေသာတိုင္းရင္းသား အဖြဲ့႔မ်ားကို ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျပသည္။

ျမစ္ဆုံ ေရကာတာ ေခတၱဆိုင္းငံ့ထားျခင္းမွာ လည္းသဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ကို စိုး၇ိမ္၍လည္းမဟုတ္၊
ျပည္သူ့ဆႏၵကို လိုက္ေလ်ာ လို၍လည္း မဟုတ္၊
မေၾကနပ္သံ ဆူသံေတြကတဆင့္ နိုင္ငံေရးအံတု လာမည္ ကိုစိုးရိမ ္ေန၍ ထုတ္ေျပာ လာရျခင္းျဖစ္သည္။

နိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကို အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူက ေလ်ာ့ေပးတာကို ေစာင့္ျပီး ေတာင္းမည္လား၊
အခြင့္အလမ္းေပၚခိုက္ အေျခအေန သစ္ကို ဖန္တီး တိုက္ယူမလား
ဆိုသည့္ ေမးခြန္းသည္ ယေန႔စိန္ ေခၚေနသည့္ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည္။

ယေန႕နိုင္ငံေရးျပႆနာ၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ ျပည္သူ႔အာဏာက ိုအဓမၼလုယူထား၍ျဖစ္သည္။
သို႔ေသ္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနွင့္ ”အခ်ေလာင္း”ဆိုကာ မ်က္လွည္႔ျပလိုက္ရာ ေ႐ြေကာက္တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ အစိုးရျဖစ္ သြားသည္။

လူထုကတကယ္ တင္ေျမွာက္လုိက္သည့္ စစ္မွန္ေသာအစိုးရ ဟုတ္ရဲ႔လားဆိုသည့္ ဥပေဒ ေဘာင္ဝင္မႈ စံနွင့္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ အနွစ ္မပါပဲ အကာသက္သက္ျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႔နုိင္
သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံဥပေဒနွင့္ စစ္အာဏာ တည္ျမဲေရး အကာကြယ္ေပးထားျပီး စစ္ဘုရင္နန္းဆက္သက္ဆိုးရွည္ေစရန
္ က်ားကန္ ေပးထားသည္။

ဤမွ် အေျခခံအုဌ္ျမစ္အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ျပီးမွ အေလ့်ာ့အတင္း အေပးအယူ လုပ္လာသည္မွာ တကယ္လား ဟန္ျပလား။

( အီဂ်စ္တြင္ သမတ မူဘာရက္ နွစ္ ၃၀ ၾကာေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္ျဖင့္ အာဏာယူျပီးမွ လူထုတိုက္ပြဲေၾကာင့္ျပဳတ္က်သြား
ရသည္။
( ေျပာခ်င္သည္မွာေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးတိုင္း ဒီမိုကေရစီမရနုိင္ဆိုသည့္အခ်က္ပ
ါ။)

အေျပာင္းအလဲသည္ ပကတိ နိုင္ငံေရးဘဝက ေတာင္းဆိုေသာ အေျပာင္အလ ဲလမ္းစဥ္သာျဖစ္ရပါမည္။
ယင္းသို႔ သိျမင္နိုင္စြမ္းကိ ုနိုင္ငံေရး အသိပညာက အေျဖေပးပါလိမ့္မည္္။ ပညာအျမင္သာ ျဖစ္ရပါမည္။
ငါသိ ငါတတ္အျမင္ မဟုတ္ပါ။

ျပည္သူေတာင္းတေသာ ဆႏၵျပင္းျပေသာ အေျပာင္းအလဲသည္သာ သမိုင္းလမ္းသစ္ ေပၚ တြန္းပို႔ ေပးနိုင္ လိမ့္မည္။ ယင္းသို႔မဟုတ္ပါက လြဲေခ်ာ္ေသာ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

လူထုေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ခံယူပါက လူထုအလိုဆႏၵကို ကိုယ္စားျပဳျပီး အေကာင္အထည္ေဖၚ ဘို႔တာဝန္ ရွိလာ ပါသည္။
(၉၀ ေရြးေကာက္ကာလ လူထု၏ အလိုဆႏၵက၊ ဘာလဲဆိုတာ သိလိမ့္မည္ ထင္ပါသည္၊)ျပည္သူ႔ ဆႏၵကို မ်က္ကြယ္ျပဳျပီး ေခါင္းေဆာင္ ေခါင္း႐ြက္ျပဳျခင္းသည္ စိတ္ကူးယဥ္ ဆန္ေသာ၊ (သို႔) မွားယြင္းေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈသာ ျဖစ္ပါမည္။

ႏိုင္ငံေရး အကဲျဖတ္ခ်က္ ညံ့ဖ်င္းေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ တိုင္းျပည္ကို ကယ္တင္ရာ မေရာက္သည့္အျပင္ ဒုကၡႏြံအတြင္း နစ္သည္ထက္ နစ္ေစ ပါလိမ့္မည္။

ႏိုင္ငံေရး ဆိုသည္ ေကာင္းလ်င္ေကာင္း မေကာင္းလ်င္ ဆိုးဖို႔သာရွိသည္။ ၾကားအေျဖမရွိပါ။


ေလးစားစြာျဖင့္…


ဝင္းျမင့္ေမာင္

ဟစ္တိုင္ဘေလာ႔စာမ်က္ႏွာမွကူးယူေဖာ္ျပသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...