Wednesday, October 26, 2011

စိတ္ကူးနဲ႔ ပံုခ်တြက္ခ်က္ၾကမယ္

ကိုဝ
          ခ်ိဳ႕တဲ့ႏြမ္းပါးတဲ့ ျပည္သူေတြကို ေထာက္ပ့ံတာဟာ ပရဟိတလုပ္ငန္းမဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ငန္းပါ။ ခ်ိဳ႕တဲ့ႏြမ္းပါးတဲ့ျပည္သူေတြရဲ႕လုပ္အား အၾကံအဥာဏ္ကို ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ ပါဝင္လာေအာင္ ပါဝင္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးလို႔ပါ။
          ခ်ိဳ႕တဲ့ႏြမ္းပါးတဲ့ျပည္သူေတြကုိ ကူညီရာမွာ ဘရာဇီးႏိုင္ငံရဲ႕ လူမႈဖူလံုေရးလုပ္ငန္း Balsa Familia က ထင္ရွားပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ရဲ႕ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ခ်ိဳ႕တဲ့ႏြမ္းပါးတဲ့ျပည္သူေတြကို ေငြေၾကး တိုက္ရိုက္ ေပးတဲ့စနစ္ပါ။ အစုိးရက သတ္မွတ္ေပးတဲ့လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္မွေငြေပးတဲ့အတြက္ ဒီစနစ္ကို conditional cash transfer  လို႔ေခၚပါတယ္။ ၂၀၀၃ခုနစ္မွာ ဘရာဇီးသမၼတ Luiz Inacio Lula da Silvaကမူလရိွၿပီးသား လူမႈဖူလံုေရးလုပ္ငန္းသံုးရပ္ကိုေပါင္းၿပီး Balsa Familia ကိုဖန္တီးခဲ့တာပါ။ ဒီအကူအညီေထာက္ပ့ံေရးလုပ္ငန္း ကို လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန(Ministry of Social Development)ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ထားပါတယ္။ 

          Balsa Familiaရဲ႕ေရတိုရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့မႈဒဏ္ေလ်ာ့ပါးဖို႔ပါ။ ေရရွည္ရည္မွန္း ခ်က္ကေတာ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔အစိုးရက စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ ပါဝင္ ပူးေပါင္းလာေအာင္ဖန္တီးၿပီးလူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္လာေအာင္ေဆာင္ရြက္တာပါ။  အစိုးရေက်ာင္း ေတြမွာ ကေလးေတြကို ထမင္းတစ္ႏွပ္ေကၽြးပါတယ္။ သိပ္ၿပီးဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ေနတဲ့ ေနရာေတြမွာဆို ႏွစ္ႏွပ္ေကၽြးပါ တယ္။ ဒီလိုေကၽြးတဲ့အတြက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ မိသားစုေတြ အေနနဲ႔ မရိွမဲ့ ရိွမဲ့ ေငြေလးကို အစားအေသာက္ အတြက္သံုးစရာမလိုေတာ့ပါဘူး။ ခ်ိဳ႕တဲ့ႏြမ္းပါးတဲ့မိသားစုေတြ အေနနဲ႔ ကိုယ္ရဲ႕ ကေလးငယ္ေတြကို အစိုးရ ေက်ာင္းေတြကို ပို႔  ပညာသင္ခိုင္းမယ္၊ ကာကြယ္ေဆးေတြကို သူ႔အခ်ိန္နဲ႔သူထိုးေပးမယ္ဆိုရင္ အစိုးရက      Balsa Familia ကတဆင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံပါတယ္။
          Balsa Familia က တစ္လကိုတစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ၁၄၀ရီးယဲ(reais)(က်ပ္ခုနစ္ေသာင္းခန္႔) ထက္ နည္းတဲ့မိသားစုဆိုရင္ ေက်ာင္းတတ္ေနတဲ့ကေလးတစ္ဦးအတြက္ တစ္လကို ၂၂ ရီးယဲ (က်ပ္ တစ္ေသာင္း တစ္ေထာင္) ခန္႔လစဥ္ေပးပါတယ္။ ကေလးသံုးေယာက္အထိ ခံစားခြင့္ျပဳပါတယ္။ တကယ္လို႔ တစ္လကို တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ၇၀ ရီးယဲ(က်ပ္သံုးေသာင္းခန္႔)ထက္နည္းတဲ့ မိသားစု ဆိုရင္ေတာ့ ေစာေစာကေျပာတဲ့ ခံစားခြင့္ အျပင္ အေျခခံ ခံစားခြင့္အေနနဲ႔ တစ္လကို ပံုေသ ၆၈ ရီးယဲ(က်ပ္သံုးေသာင္းေလးေထာင္ခန္႔) ေပးပါတယ္။ 

          ေငြေၾကးထုတ္ေပးတဲ့ေနရာမွာ Caixa Economia Federal ဆိုတဲ့အစိုးရ ဘဏ္ကေနထုတ္ေပး ပါတယ္။ ဘရာဇီးႏိုင္ငံမွာဒုတိယအႀကီးဆံုးဘဏ္ပါ။ ေငြထုတ္ေပးရာမွာ အိမ္ရွင္မေတြကို ဦးစားေပးထုတ္ယူခြင့္ျပဳပါတယ္။ ေငြေခ်ကတ္(debit card) ေတြကို စာတိုက္ကတဆင့္ပို႔ေပးပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရိွတဲ့ Caixa ဘဏ္ခြဲ ၁၄၀၀၀ ေငြထုတ္ယူလို႔ရပါတယ္။ ဒီလိုရွင္းလင္းတဲ့စနစ္ကို က်င့္သံုးတဲ့အတြက္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈဟာ အမ်ားႀကီးေလ်ာ့က်သြားပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ရဲ႕အေကာင္းဆံုးနဲ႔အထူးျခားဆံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းကေတာ့ ဒီအစီအစဥ္အရ အက်ိဳး
ခံစားခြင့္ရေနတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ စာရင္းႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ တစ္လဘယ္ေလာက္ရ ေနသလဲ ဆိုတာကို အင္တာနက္မွာ အခ်ိန္မေရြးဝင္ၾကည့္လို႔ရတာပါ။
          Bolsa Familia အစီအစဥ္ကိုစမယ္လုပ္ေတာ့ ဟာ ဒီလိုသာဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့လူေတြကို ေငြထုတ္ေပးလိုက္ ရင္ အရက္ေသာက္လိုက္ၾကမွာေပါ႔။ ေရသာခို အေခ်ာင္သမားစိတ္ဓာတ္ကို ေမြးျမဴေပးသလိုျဖစ္မွာေပါ႔ဆိုၿပီး ကန္႔ကြက္တဲ့ အင္အားစုေတြရိွပါတယ္။ လက္ေတြ႔ရလာဒ္ကေတာ့ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနပါတယ္။ မရိွဆင္းရဲသား ေတြဟာ Balsa Familia အစီအစဥ္အရ အစိုးရဆီက အာမခံခ်က္ရထားတဲ့အတြက္ စြန္႔စြန္႔စားစား ႀကိဳးစားလုပ္ ခ်င္လာၾကပါတယ္။ Balsa Familia အစီအစဥ္ေၾကာင့္ ဘရာဇီးလူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ ၂၀၀၃နဲ႔ ၂၀၀၅ ခုနစ္အတြင္းမွာ ကိုဘဲ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဟာ သိသိသာသာက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ၂၀၀၉ခုနစ္ အကုန္မွာေတာ့ ဘရာဇီးႏိုင္ငံရဲ႕သမိုင္းမွာ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ လူလတ္တန္းစားဟာ ဘရာဇီးလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အႀကီးဆံုးအလႊာျဖစ္ပါတယ္။ 

          ဘရာဇီးအစိုးရက Balsa Familia အတြက္တစ္ႏွစ္တုိင္းျပည္ထုတ္ကုန္စုစုေပါင္း(GDP) ၀.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲသံုးရပါတယ္။ အစိုးရစုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္ရဲ႕ ၂.၅% ရိွပါတယ္။ အသံုးစရိတ္နည္းနည္းနဲ႔ထိေရာက္ တဲ့လူမႈဖူလံုေရးစနစ္ပါ။ အစိုးရရဲ႕စစ္တမ္းေကာက္ေလ့လာခ်က္အရ Balsa Familia အစီအစဥ္မွာ ပါဝင္တဲ့ မရိွ ႏြမ္းပါးတဲ့မိသားစုေတြဟာအစားအေသာက္အတြက္နံပါတ္တစ္ ဦးစားေပးၿပီးသံုးစြဲၾကပါတယ္။ အစားအေသာက္ၿပီးရင္ ေက်ာင္းသံုးပစၥည္း၊ အဝတ္အထည္နဲ႔ ဖိနပ္ေတြ အတြက္သံုးၾကပါတယ္။ ဒါဟာသူတို႔ရဲ႕ ဦးစားေပးအရာ ေတြပါ။ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာဆုိ ရတဲ့ေငြေၾကးရဲ႕ အားလံုးနီးပါး ၈၇% ကိုအစားအေသာက္အတြက္ သံုးစြဲၾက တာပါ။ Balsa Familia အစီအစဥ္အရ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွတဲ့ ဘရာဇီးမိသားစု ၁၂သန္းရိွပါတယ္။
          ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔မွာ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီေတြ ဖြဲ႔စည္းၿပီးျဖစ္ တဲ့အတြက္ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ဒီေကာ္မတီေတြဆီကို အႀကံျပဳတင္ျပလို႔ရေနပါၿပီ။ ျပည္သူေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳး ရသေလာက္အႀကံအဥာဏ္ေတြ စုစည္းၿပီး ျပည္သူ႔ဖူလံုေရးစနစ္ တည္ေဆာက္ရမယ့္အခ်ိန္ ေရာက္ေနပါၿပီ။

                                                                                       ျပည္သူ႔ေခတ္၊ အတြဲ(၁)၊ အမွတ္(၃၆)မွ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...