Wednesday, August 17, 2011

"စာေပစံႏွစ္မ်ိဳး"

Cloud Cuckoo Land created the doc:
လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးငါးႏွစ္ ေလာက္က အေနာက္ႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္ႀကီး တစ္ခုမွာ ျမန္မာစာ သင္ၾကားေပး ေနတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသား ပါေမာကၡ တစ္ေယာက္နဲ႔ စာေပကိစၥ တစ္ခု ေဆြးေႏြးခဲ့ ရပါတယ္။ သူျပဳစု ေရးသားေနတဲ့ ျမန္မာစာေပ အေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ စာအုပ္ထဲမွာ ပါေစခ်င္တဲ့ စာေရးဆရာမ်ားနဲ႔ ၀တၴဳမ်ား စာရင္းေလး တစ္ခုကိုလည္း ထုတ္ျပပါတယ္။ ျမန္မာ စာေပနဲ႔ သူ႔ေခတ္ သူ႔အခါက ျမန္မာလူငယ္မ်ား အေပၚ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈ ျပဳႏိုင္တဲ့ စာေရးဆရာမ်ားနဲ႔ ၀တၴဳမ်ားကို စဥ္းစားရ သေလာက္ ေရြးထုတ္ထားတာ လုိ႔လည္း ေျပာျပပါတယ္။


ပညာရွင္ရဲ႔စာရင္း
ပညာရွင္ တစ္ေယာက္ ေရြးထုတ္ထားတာ ျဖစ္ေၾကာင္း စာရင္း ၾကည့္လုိက္တာနဲ႔ သိသာပါတယ္။ မပါသင့္မပါ ထုိက္တာမ်ဳိး လံုး၀ကို မပါပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လုိ႔ စာရင္းထဲမွာ ဆရာဗန္းေမာ္ တင္ေအာင္နဲ႔ သူ႔၀တၴဳေတြ အေၾကာင္း မပါတာကိုေတာ့ အံ့ၾသရတယ္။ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္က လူသူ ေလးစားမႈ ခံရတဲ့ ပညာရွင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေမ့ေလ်ာ့ က်န္ရစ္တာေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ မရွိဘူး။ အေၾကာင္းရင္းကို ေမ့ၾကည့္ဖို႔ သင့္တယ္ ယူဆၿပီး ေမးလုိက္ပါတယ္။ ျမန္မာစာေပ အေပၚ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈ ျပဳႏုိင္ျခင္း ဆုိတဲ့ သူကိုယ္တုိင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံအရ ေျပာမယ္ဆုိရင္ ဆရာ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ေလာက္ ၾသဇာ လြမ္းမုိးႏုိင္တဲ့ စာေရးဆရာ အေတာ္ရွားတဲ့ အေၾကာင္း စစ္ၿပီးေခတ္ ေနာက္ပိုင္း လူငယ္လူရြယ္ အမ်ားစုဟာ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ရဲ႔ စာေတြဖတ္ၿပီး အသိဥာဏ္ ႏိုးၾကားပြင့္လင္း လာခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္ အမ်ားစုရဲ႔ ဘ၀ကို ပံုသြင္း ထုဆစ္ေပးခဲ့သူ တစ္ဦးလုိပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူ႔စာရင္းထဲ ပါတဲ့ နာမည္ေက်ာ္ စာေရးဆရာ တကၠသိုလ္ဘုန္းႏုိင္ရဲ႔ ကေလာင္ နာမည္ပင္လွ်င္ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ရဲ႔ ၀တၴဳထဲက ဇာတ္ေကာင္ တစ္ေယာက္ကို စြဲလမ္းၿပီး ခံယူခဲ့တာပါလုိ႔ စာေရးဆရာ တကၠသိုလ္ဘုန္းႏိုင္ ကိုယ္တုိင္ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း ရွည္ရွည္လ်ားလ်ား ရွင္းျပခဲ့ မိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၀တၴဳေရး ဆရာမ်ား ထဲမွာ ဗန္းေမာ္ တင္ေအာင္ေလာက္ လူႀကီး လူငယ္မေရြး ခ်စ္ခင္ ေလးစားခံရသူ ဒီေန႔ထိ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ မရွိေသးတဲ့ အေၾကာင္းလည္း အေလးအနက္ ေျပာၾကားခဲ့တယ္။

စာေပ႐ႈေထာင့္ကသာၾကည့္
မိတ္ေဆြ ပါေမာကၡက ေျပာခဲ့တာေတြကို သူလည္း သိရွိ႐ံုမက သေဘာလည္း တူပါတယ္။ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ရဲ႔ ၾသဇာ အင္မတန္ႀကီးပါတယ္။ စစ္ၿပီးေခတ္ လူငယ္ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ စာေရးဆရာ ေတြထဲမွာ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ရဲ႔ ၾသဇာနဲ႔ ကင္းလြတ္သူဆုိလုိ႔ အာဏာရ အစိုးရ အ၀န္းအ၀ိုင္းက လူတခ်ဳိ႔သာ ရွိတယ္ဆုိတာလည္း သူသိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လုိ႔ စာေပကို ေလ့လာတဲ့ အခါမွာ စာေရးဆရာ ေရးသားခဲ့တဲ့ စာမ်ား၊ ၀တၴဳမ်ားကိုသာ ဖတ္ၿပီး စာေပ႐ႈေထာင့္ ကသာ ေလ့လာ အကဲျဖတ္ရပါတယ္။ ဆရာဗန္း ေမာ္တင္ေအာင္ ၾသဇာႀကီးတယ္ဆုိတာက ႏိုင္ငံ ေရးဘက္မွာသာ ျဖစ္တယ္။ စာေပ အေနနဲ့ ၀တၴဳ တုိ ၀တၴဳရွည္တုိ႔ရဲ႔ ၾကန္အင္ လကၡဏာ မ်ားနဲ႔ အကဲျဖတ္ရာမွာေတာ့ အားနည္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခ်န္ထားခဲ့တာပါလုိ႔ ရွင္းျပပါတယ္။

လူႀကီးလူေကာင္းလုိ
ဒါ့အျပင္ သူက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စစ္ၿပီးေခတ္ ေနာက္ပိုင္း စာေပ ေ၀ဖန္ေရးနဲ႔ စာေပ အကဲျဖတ္ ေရးလုပ္ၾကရာမွာ ႏုိင္ငံေရး ႐ႈေထာင့္က အျမင္ကို အထူး အေလးထားၾကတာကို ေတြ႔ရတယ္။ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ားမွာေတာ့ ႏုိင္ငံေရး အျမင္ကို ထည့္သြင္း မစဥ္းစားဘဲ စာေပအျမင္၊ စာေပစံနဲ့ သာ ေလ့လာအကဲျဖတ္ၾကပါတယ္လုိ့ ဆက္ၿပီး ေျပာပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ့ ဒီကိစၥကို စကား ျဖတ္ၿပီး တျခား “ေထြလာေကလာ” မ်ားကိုသာ ဆက္ၿပီး ေျပာျဖစ္ၾကပါေတာ့တယ္။ ဘာေၾကာင့္ စကား ျဖတ္လုိက္ၾကတာလဲ ဆုိေတာ့ ဒီကိစၥကို ဆက္ေျပာေနလုိ႔လည္း အက်ဳိးထူးလာစရာ မရွိ ဘူးဆိုတာ ႏွစ္ေယာက္စလံုး သိေနၾကလုိ႔ပါပဲ။ ခင္မင္ ရင္းႏွီးခဲ့ၾကတာ ႏွစ္ပရိေစၦဒေတြ ၾကာလွၿပီ ဆုိေတာ့ သူ႔အေၾကာင္း ကိုယ္သိသလုိ ကိုယ့္ အေၾကာင္းကိုလည္း သူက ေကာင္းေကာင္းသိ ေနတာကိုး။ ဒီေတာ့လည္း လူႀကီးလူေကာင္း ေတြလုိ “သေဘာ မတူတာကို သေဘာတူၾကသည္” (agree to disagree) နဲ႔ပဲ ရပ္လုိက္ၾက တာေပါ့။

ဘ၀ခ်င္း မတူရင္ အျမင္ခ်င္း မတူ
သူနဲ႔ ကိုယ္နဲ႔ၾကားမွာ သေဘာ မတူတာကို ညိႇႏိႈင္းလုိ႔ ဘယ္လုိမွ ရႏိုင္စရာ အေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဆက္မေဆြးေႏြး ေတာ့တာ ျဖစ္တယ္။ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုကို ေလ့လာ သံုးသပ္ၾကရာမွာ ရပ္တည္တဲ့ ေနရာခ်င္း တူမွ၊ ႐ႈေထာင့္ခ်င္း တူႏုိင္ၿပီး ျမင္တာခ်င္း တူႏိုင္ပါတယ္။ သူနဲ႔ ကိုယ္နဲ႔က ရပ္တည္တဲ့ ေနရာခ်င္းကိုက လံုးလံုးႀကီး မတူတဲ့ ေနရာတစ္ခုစီ ျဖစ္ေနပါတယ္။ သူက စီးပြားေရး အရ ထိပ္တန္းေရာက္ေအာင္ တုိးတက္ၿပီး ျဖစ္တဲ့ တုိင္းျပည္ႀကီး တစ္ျပည္မွာ ေနထုိင္သူ ျဖစ္တယ္။ သူေနထုိင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ ကလည္း “ဆင္စြယ္ ရဲတုိက္ႀကီးမ်ား” ပတ္၀န္းက်င္ေလ။ သူ႔မွာ စား၀တ္ေနေရး ေရွ႔ေရးေနာင္ေရး အပူအပင္ အေၾကာင့္အၾက ဘာတစ္ခုမွ မရွိဘူး။ ဒီေတာ့ သူက ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုးကို “ဂလိုဘယ္” အျမင္နဲ႔ ၾကည့္ႏုိင္စြမ္း ရွိတယ္။ အႏုပညာကို အႏုပညာအျမင္ သက္သက္နဲ့ စာေပ ကို “စာေပစံ” သက္သက္နဲ႔ သံုးသပ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေန ရွိတယ္။ သူ႔အျမင္၊ သူ႔႐ႈေထာင့္၊ သူ႔သံုးသပ္ ပံုကို မွားတယ္လုိ႔ ဆုိလုိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ ရပ္တည္ေနတဲ့ ေနရာကေနၿပီး ၾကည့္ရင္ ဘယ္သူ မဆုိ ဒီလုိပဲၾကည့္၊ ဒီလုိပဲ သံုးသပ္မွာပါပဲ။ ဒါဟာ သဘာ၀ က်ပါတယ္။

ဂလုိဘယ္ထက္လုိကယ္က အေရးႀကီး
ကိုယ္ကက်ေတာ့ သူနဲ႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးကို ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ အေနအထားမွာ ရပ္တည္ေနသူ ျဖစ္တယ္။ ကိုယ့္ႏုိင္ငံက အခုအခ်ိန္မွာ စက္မႈ ႏုိင္ငံႀကီးေတြလုိ ျဖစ္လာႏုိင္ဖုိ႔ က်ားကုတ္ က်ားခဲ ႀကိဳးစားေနရဆဲ အဆင့္မုိ႔ အစစအရာရာ ျပည့္စံု တယ္ရယ္လုိ႔ ရွိေသးတာ မဟုတ္ဘူး။ ပူပင္ ေၾကာင့္စရာ ေတြကလည္း ရွိေသးတယ္။ ဒီေတာ့ ဘယ္မွာ စိတ္ေအးလက္ေအးနဲ့ “စိန္ျခဴး ၾကာ ေညာင္” လုပ္ေနႏုိင္မွာလဲ။ ကိုယ့္ႏုိင္ငံ ကိုယ့္ လူမ်ဳိး၊ ကိုယ့္အေရး ကိုယ့္ကိစၥဆုိတဲ့ “လိုကယ္” ေရးေတြကိုေတာင္ ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ မဖန္တီး ႏုိင္ေသးတာ “ဂလုိဘယ္” ေရးကို ဘယ္လုိ ေတြးၿပီး ဘယ္လို ျမင္မွာလဲ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ စာေပတုိ႔ အႏုပညာတုိ႔လုိ ၾကည့္ျမင္ သံုးသပ္တဲ့ အခါမွာလည္း လတ္တေလာ လုိအပ္ခ်က္ အရ “ျပည္ထဲေရးနဲ႔ ၀မ္းေရး” အတြက္ ဘယ္ေလာက္ အေထာက္အကူ ျပဳသလုိ၊ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ား အတြက္ ဘယ္လုိ မ်က္စိဖြင့္ နားဖြင့္ လုပ္ေပးသလဲ၊ ဘယ္ထိ အက်ဳိးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းေစ သလဲဆုိတာ ေတြကိုသာ ဦးစားေပးၿပီး ၾကည့္ၾကရ မွာပဲေလ။ “တုိင္းကားျပည္ေရး” ထက္ေတာ့ ဘယ္ဟာကမွ ပိုအေရးမႀကီး ႏုိင္ပါဘူး။ လြမ္းေရးတုိ႔ ဆြမ္းေကြၽးတုိ႔ ဆုိတာက တတ္ႏုိင္သူေတြရဲ႔ အလုပ္ပါ။ ႏြားေျခရာ ခြက္ကေလးထဲ ၾကည့္တယ္ေျပာေျပာ၊ ေတာက် လုိက္တာလုိ႔ပဲ ဆုိဆုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အတြက္ေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ကာလမွာ “လိုကယ္” က “ဂလိုဘယ္” ထက္ ပိုအေရးႀကီးပါတယ္။ အင္တာနက္ထက္ အိမ္တိုင္းေစ့၊ လွ်ပ္စစ္မီး ၂၄ နာရီ ရဖုိ႔က ပိုအေရးႀကီးပါတယ္။

ၾသဇာ အသက္ေရာက္ဆံုး စာေရးဆရာ
ကိုယ့္ႏုိင္ငံ ကိုယ့္လူမ်ဳိးရဲ႔ အေျခအေနနဲ႔ လုိအပ္ခ်က္ အရ “လုိကယ္” အျမင္႐ႈေထာင့္ကပဲ ၾကည့္လုိက္ရင္ေတာ့ သူ႔ေခတ္၊ သူ႔အခါက ျမန္မာ စာေပနဲ႔ ျမန္မာလူငယ္မ်ား အေပၚ ၾသဇာ အသက္ ေရာက္ဆံုး စာေရးဆရာဟာ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ ကလဲြၿပီး ဘယ္သူမွ မရွိဘူးလုိ႔ပဲ ဆုိခ်င္ပါတယ္။ ငါးဆယ္ ခုႏွစ္နဲ႔ ေျခာက္ဆယ္ခုႏွစ္မ်ား အတြင္းက တုိးတက္တဲ့ လူငယ္မ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသား လူငယ္ေတြနဲ႔ စာသမား၊ ကဗ်ာ သမားေတြ၊ လက္၀ဲ၀ါဒီမ်ားလုိ႔ ကင္ပြန္း တပ္ခံခဲ့ ရသူေတြ အားလံုးေလာက္ နီးပါးဟာ ကားလမတ္တုိ႔၊ လီနင္တုိ႔ စာအုပ္ေတြ ဖတ္ၿပီး ဆုိရွယ္လစ္ ၀ါဒေတြ ကြန္ျမဴနစ္ ၀ါဒေတြ သိလာၾကရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ ဒဂုန္တာရာ၊ ျမသန္းတင့္၊ လင္းယုန္နီ၊ ေအာင္လင္းစတဲ့ စာေရးဆရာေတြ ေရးတဲ့ စာေတြဖတ္ၿပီး သိလာ ခဲ့ၾကရတာ တုိးတက္တဲ့ လူငယ္ေတြ ျဖစ္လာ ၾကရတာပါ။ “ဂလုိဘယ္”ေတြအတြက္ ရွိတ္စပီး ယားတုိ႔၊ ဘားနတ္ေရွာတုိ့၊ ေတာ္လ္စတိြဳင္းတုိ႔ တေတြ တန္ဖုိး ရွိသလုိပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ “လိုကယ္”ေတြ အတြက္လည္း ဆရာဗန္းေမာ္တင္ ေအာင္ဆုိတာ တန္ဖိုးျဖတ္လုိ႔ကို မရႏိုင္တဲ့ စာေပ ပညာရွင္ႀကီး တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေသာင္း ထုိက္ဗဟုိက ၾကားတဲ့ေအာင္ ေၾကာ္ျငာေမာင္း ခတ္လုိက္ရပါတယ္ဗ်ား။

လူထုစိန္၀င္း

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...