Sunday, August 21, 2011

သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ပညာေရး + ေက်းလက္ဗဟုိျပဳ ပညာေရး ျဖစ္ဖုိ႔လို

by Socretes Athenisian on Sunday, August 21, 2011 at 9:01am

သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ပညာေရး (Enviromental Education)
လူ ့ေဘာင္ခ်စ္ဘုန္းေက်ာ္
10/8, 2011။-

ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာၿပီ။ အုိဇုန္းလႊာ ပါးလာၿပီ။ ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ ့ေၾကာင့္ ရာသီဥတုေတြ တျဖည္းျဖည္းေဖာက္ျပန္လာေနၿပီ။
သစ္ေတာေတြ တျဖည္းျဖည္း ျပဳန္းလာေနသည္။ စုိက္ပ်ဳိးလုိ႔ရတဲ့ ေျမေနရာေတြ ပ်က္ဆီးလာေနသည္။ ျမစ္ေခ်ာင္း အင္အုိင္ေတြ တိမ္ေကာလာေနသည္။


တိရဆၦန္နဲ႔အပင္ေတြ တျဖည္းျဖည္း မ်ဳိးတုန္းလာေနသည္။ ဒါက လက္ရွိ ၂၀၁၁-ကာလျဖစ္တဲ့ လက္ရွိရာစုႏွစ္မွာ ျမင္ေတြ ့ေနရတဲ့ အေျခအေနပါ။

ေနာက္ထပ္ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္းမွာ ပုိၿပီးဆုိးရြားလာႏုိင္တယ္လုိ႔ သိပံပညာရွင္ေတြက တြက္ခ်က္ၿပီး ျဖစ္ေနပါတယ္။
ဒီကာလကို ပုိလုိ႔အေရးႀကီးတဲ့ကာလလုိ႔ သတ္မွတ္လာေနပါၿပီ။
ဒါ့ေၾကာင့္ တကမၻာလုံးက အစုိးရေတြဟာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ပညာရပ္ေတြ၊ သုေတသနေတြ၊ ဥပေဒေတြနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေနထုိင္ေနတဲ့ ကမၻာႀကီးကုိ ၀ုိင္းၿပီး ကာကြယ္ေနၾကပါၿပီ။

ရည္ရြယ္ကေတာ့ လက္ရွိဘ၀အတြက္တင္မဟုတ္ပါဘူး။
ေနာင္မွာေမြးလာမဲ့ က်ေနာ္တုိ႔သားေတြ၊ သမီးေတြရဲ ့ရင္ေသြးေတြအတြက္ ေနာင္ေအးစိတ္ေအး ရေအာင္ဆုိၿပီး ဒီစီမံကိန္းေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။


က်ေနာ္တုိ႔အားလုံးဟာ ကမၻာေျမေပၚက သယံဇာေတြကုိ အမွီျပဳၿပီး အသက္ရွင္ေနၾကရတယ္။
ေျမႀကီးကုိ အမွီျပဳၿပီး အပင္စိုက္ရတယ္။ အေကာင္ပေလာင္ေတြကုိ စားေသာက္ၿပီး အသက္ရွင္ရတယ္။

ဒါေတြသာ သုံးလုိ႔မရေတာ့ရင္၊ ဒါေတြကုိထိလာရင္ က်ေနာ္တုိ႔လည္းအသက္ရွင္ဖုိ႔မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။
ဒါ့ေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးကို ထိခုိက္လာႏုိင္မဲ့ အေျခအေနေတြမွန္သမွ်ကုိ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ၾကရပါတယ္။
ဆုိးေနတဲ့အေျခအေနကုိ ေကာင္းေအာင္ ျမွင့္တင္ေနၾကပါၿပီ။

ဒီလုိကာကြယ္တဲ့ေနရာမွာ ႏုိင္ငံေတြ တစ္ခုနဲ ့တစ္ခု ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ၾကတယ္။
ႏုိင္ငံေတြ ဆုံေတြ ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ျပဌာန္းအတည္ျပဳၿပီး လုိက္နာၾကပါတယ္။
ဒီလုိလုပ္တဲ့ေနရာမွာ ငါ့ႏုိင္ငံနဲ႔ မဆုိင္ဘူးဆုိတဲ့အေတြးမ်ဳိးရွိလို႔မရပါဘူး။


သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေန၊ ဆုိးရြားမႈနဲ႔သက္ေရာက္မႈေတြဟာ ႏုိင္ငံတခုကေန ႏုိင္တခုဆီကို ကူးလူးျပန္႔ပြားႏုိင္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံတုိင္း ပူးေဆာင္ရြက္မႈ ့မွာ ပါ၀င္ရပါတယ္။
လက္ေတြ ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရပါတယ္။ ဒါက တာ၀န္တစ္ခုပါ။

ဒီလုိကာကြယ္ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ အေရးႀကီးဆုံးက ျပည္သူေတြရဲ ့သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ဆုိင္တဲ့ ဗဟုသုတကို ပိုၿပီးျမွင့္တင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။

သူတုိ ့ေတြဟာ ဒီေနရာမွာ အဓိက ေမာင္ႏွင္အားျဖစ္လုိ႔ပါ။ သူတုိ႔မပါပဲနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္တဲ့ေနရာမွာ ေအာင္ျမင္မႈလုံး၀မရွိႏုိင္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတြဟာ သူတို႔ႏုိင္ငံရဲ ့ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ပတ္၀န္က်င္ဆုိင္ရာ ပညာေရး ဘာသာရပ္တစ္ခုကို မသင္မေနရ သင္ၾကားရပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ မႈလတန္းကေန အထက္တန္းအထိ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းေတြကုိ အစုိးရက ဖန္တီးေပးပါတယ္။ ဒါမွ ခေလးေတြဟာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ဆုိင္္တဲ့ ဗဟုသုတ နဲ ့အသိပညာ ရရွိမယ္လုိ႔ဆုိတယ္။

သူတုိ႔နားလည္ေလ ပုိၿပီး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရေကာင္းေလပါပဲ။

ဒီလုိ ဘာသာရပ္မ်ဳိး ဗမာျပည္မွာ လုံး၀မရွိေသးပါဘူး။
လက္ရွိအေနအထားမွာ မရွိေပမဲ့ ေနာင္မွာရွိလာေအာင္ဆုိတဲ့ေစတနာနဲ႔ ဒီစာကို ေရးပါတယ္။
အားလုံးသိတဲ့အတုိင္း က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ဟာ လက္မႈႏုိင္ငံအဆင့္အတန္းမွာပဲရွိပါေသးတယ္။
စက္မႈႏုိင္ငံျဖစ္ဖုိ႔ အမ်ားႀကီးလုိပါေသးတယ္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးေအာင္ အဓိက လုပ္တဲ့ႏုိင္ငံေတြကေတာ့ စက္မႈႏုိင္ငံႀကီးေတြျဖစ္ပါတယ္။
ဥပမာ အေမရိကန္လုိႏုိင္ငံမ်ဳိးေတြျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ဒီေနရာမွာ စက္မႈႏုိင္ငံကို ကူးေျပာင္းေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ တရုတ္ႏုိင္ငံလုိမ်ဳိး၊ အိႏၵိယလုိႏုိင္ငံမ်ဳိးေတြက ပုိၿပီး ေၾကာက္စရာ ေကာင္းပါတယ္။
လူဦးေရအရမ္းထူထပ္လုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

တရုတ္ျပည္ရဲ ့ၿမိဳ ့ႀကီးေတြမွာ ေကာင္းကင္က တိမ္ကုိေတာင္ မျမင္ရေတာ့ဘူး။ ျမင္ရတဲ့ ၿမိဳ ့ေတာ့ရွိပါတယ္။
ေကာင္းကင္မွာ တိမ္ေတြအစား Smog လို႔ေခၚတဲ့ မီးခုိေငြ ့ေတြနဲ႔ ျပည့္ေနပါတယ္။
ဒါက အင္မတန္ေၾကာင္စရာေကာင္းတဲ့ အရာပါ။ အက္ဆစ္မုိးေတြရြာႏုိင္ပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး ေျမႀကီးေတြကလည္း အပင္စုိက္လုိ႔မရေအာင္ အက္ဆစ္ဓာတ္မ်ားမႈ ရွိေနပါတယ္။
အက္ဆစ္ဓာတ္မ်ားတဲ့ ေျမႀကီးကေနေပါက္လာတဲ့အပင္ေတြကို လူေတြစားသုံးမိရင္ အက္စစ္ေတြကုိ စားသုံးေနရတာနဲ႔ သိတ္မကြာပါဘူး။
ဒီအေျခအေနေတြက ပတ္လည္ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနပါ။ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ သူမ်ားႏုိင္ငံေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေန အရမ္းမဆုိးေသးပါဘူး။
စက္မႈႏုိင္ငံႀကီးမဟုတ္ေတာ့ စက္ရုံအလုပ္ရုံကထြက္တဲ့ အဆိပ္ေငြေတြကိုလည္း အမ်ားႀကီး မစားသုံးရေသးဘူး။

သုိ႔ေသာ္ ဒီေနရာမွာ တစ္ခုေၾကာက္စရာေကာင္းတာက ႏုိင္ငံတြင္းမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြ၊ ပညာရပ္ေတြ၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြ အရမ္းအားနည္းေနေတာ့ ႏုိင္ငံျခားCompany ေတြက စြန္ ့ပစ္တဲ့ အညစ္အေၾကးေတြကုိ ေကာင္းေကာင္း မထိန္းႏုိင္ဘူး။

ေကာင္းေကာင္းစီမံခန္ ့ခြဲမႈ မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ ဥပမာ မုံရြာက အုိင္ဗင္ဟုိး ကုမဏီက တူးေနတဲ့ ေၾကးတူး လုပ္ငန္းကေန ထြက္တဲ့ အညစ္အေက်းေတြကို ၾကည့္ပါ။

မုိင္းလုပ္ငန္းက အဓိက ေျမေနရာ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေစတယ္။
ဒါေတြကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္မကိုင္တြယ္ႏုိင္ေသးဘူး။ ဥပေဒရွိၿပီး အတက္ပညာအားနည္း၊ ေငြကမရွိ၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြက မျပည့္စုံရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံဟာ ဘယ္လုိမွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ကာကြယ္ႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

လူေတြက ယေန ့အခ်ိန္အထိ ေျမႀကီးနဲ႔ လက္ကို ပဲ အဓိကအသုံးျပဳၿပီး အသက္ရွင္ေနရတာဆိုေတာ့ ဒီေျမႀကီးနဲ႔ ဒီေလထုကိုသာ ထိ ရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ကုိယ့္ကုိယ္သက္ေသသလုိနဲ ့တူေနပါတယ္။

ယေန ့ကာလမွာ အျခားတုိင္းျပည္ေတြဟာ သူတုိ႔ႏုိင္ငံရဲ ့သဘာ၀သယံဇာေတြျဖစ္တဲ့ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္အုိင္ေတြကုိ မထိေစတဲ့ ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါတယ္။

ထိလာမယ္ဆုိ႔ ယူဆရင္ သူတုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွအေကာင္အထည္မေဖာ္ပါ။
ဥပမာ ၾသစေတ်းလ်ႏုိင္ငံရဲ ့သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။ သူတုိ႔ျမစ္ေတြကုိ ေရႊထက္ေတာင္ တန္ဖုိးထားပါတယ္။


ဒီေန ့ျမန္မာျပည္ဟာ ျဖစ္သလုိေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံအဆင့္မွာပဲရွိပါေသးတယ္။
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ပညာရပ္ေတြ၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြ၊ ဥေပေဒေတြ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ ့အတတ္ပညာေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္က အခ်ိန္အေတာ္ယူရပါတယ္။

အလြယ္ကူဆုံးကေတာ့ စာသင္ေၾကာင္းေတြမွာ အေျခခံကာကြယ္္ ျမွင့္တင္တဲ့ ဗဟုသုတကုိ အဓိက ဦးစားေပးလုပ္ရင္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
ေငြေၾကးကုန္က်မႈနဲ႔ အခ်ိန္ကာလ သိတ္ၿပီး မယူရေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ လက္ရွိအစုိးရအေနနဲ႔ အလြယ္ကူဆုံးျဖစ္တဲ့ မႈလတန္းကေန အထက္တန္းထိသင္တဲ့ ေက်ာင္းေတြမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ပညာရပ္ကုိ စတင္သင္ၾကားဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။

ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါဦးမည္္-

ဘုန္းေက်ာ္
(ေလးစာလွ်က္ပါ။)

၁၄ -ၾသဂုတ္ - ၂၀၁၁

---------------------------------------------
www.hittaing.org
www.hittai.org
www.hittai.net     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Friday, August 19, 2011

ေက်းလက္ဗဟုိျပဳ ပညာေရး ျဖစ္ဖုိ႔လို

ပညာေရးတကၠသုိလ္ ဒုတိယ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ (အၿငိမ္းစား) ေဒါက္တာမ်ဳိးတင့္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း
(၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၂၆) ရက္ေန႔ထုတ္ ကုမုျဒာ သတင္းဂ်ာနယ္မွာ ပါတဲ့ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးက႑ အေျခအေန သိႏုိင္ဖို႔ မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္။ )

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၈ - ပုဂၢလိက ေက်ာင္းေတြ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ေပးလိုက္သလို ပုဂၢလိက ေက်ာင္းေတြကုိ အပ္ႏွံတဲ့ ေက်ာင္းသား ဦးေရလည္း မ်ားလာပါတယ္။ အစုိးရေက်ာင္းေတြ အေနနဲ႔ ျပည္သူလူထု ပုိမုိ အားကုိးလာဖုိ႔ အတြက္ ပညာေရးစနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လိုအပ္လာတယ္လို႔ ပညာရွင္ အခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ခဲ့တယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရး စနစ္ တိုးတက္လာဖုိ႔နဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြကုိ သိရွိႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ပညာေရး တကၠသုိလ္ ဒုတိယ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ (အၿငိမ္းစား) ေဒါက္တာမ်ဳိးတင့္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ကုမုျဒာ။ ။ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပညာေရး စနစ္ကုိ သိခ်င္ပါတယ္။

မ်ဳိး။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္က ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ခုႏွစ္ အထိ အႏွစ္ ၃၀ စီမံကိန္းပါ။ အဲဒါကုိ ငါးႏွစ္ စီမံကိန္း ေျခာက္ခုနဲ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ တစ္မ်ဳိးသားလုံး အစဥ္ေလ့လာ သင္ယူေနတဲ့ learning society ျဖစ္ရမယ္လုိ႔ စီမံထားပါတယ္။

ကုမုျဒာ။ ။ ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စီမံကိန္းေတြကုိ အေလးထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနသလို ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏွစ္ ၃၀ စီမံကိန္းကေရာ ဘယ္ေလာက္အထိ ေအာင္ျမင္မႈ ရေနၿပီလဲ။

မ်ဳိး။ ။ ႏွစ္ ၃၀ စီမံကိန္းရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ အစီအစဥ္ေတြကုိေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေနတာ ရွိပါတယ္။ စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ အတြက္ေတာ့ စီမံကိန္းနဲ႔ အက်ဳံးဝင္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ၊ ဆရာ ဆရာမေတြ၊ မိဘေတြ၊ ေက်ာင္းက ဆရာ ဆရာမေတြရဲ႕ သင္ၾကားမႈကုိ ခံယူရတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကုိ ျပန္လည္ အသုံးခ်မယ့္ ကုမၸဏီေတြ၊ ပုဂၢလိက အဖြဲ႔ အစည္း ေတြ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္မွာ ရွိတဲ့ လူတုိင္း သည္ ႏွစ္ ၃၀ စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ တာဝန္ရွိပါတယ္။ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္က အားလုံးနဲ႔ သက္ဆုိင္ပါတယ္။

ကုမုျဒာ။ ။ အစုိးရ ေက်ာင္းေတြ အျပင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပညာသင္ ေက်ာင္းေတြရဲ႕ အခန္းက႑ ပံ့ပုိးမႈကုိလဲ သိခ်င္ ပါတယ္။

မ်ဳိး။ ။ အစုိးရ ေက်ာင္းေတြကေတာ့ formal education ျဖစ္ၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပညာသင္ ေက်ာင္းေတြက non-formal education ပါ။ Formal education က်ေတာ့ ပုံစံအရ ေက်ာင္းေတြက ပုံစံတစ္ခုတည္း။ ပညာေရး ျပကၡဒိန္ တစ္ခုတည္းနဲ႔ အကုန္လုံးကုိ ပုံစံတက်၊ စာေမးပြဲစစ္ရင္ ဘယ္ေန႔၊ ဘယ္အခ်ိန္ ဆုိတာကုိ တစ္သတ္ မတ္တည္း သြားတယ္။ Non-formal က်ေတာ့ ပုံစံတက် မရွိဘူး။ ေက်ာင္းမွာ တက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ အေပၚ မူတည္ၿပီး လုပ္ၾကတယ္။ အစုိးရေက်ာင္း မတက္ႏုိင္တဲ့ ေနရာေတြ အတြက္ non-formal education က မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ပါတယ္။

ကုမုျဒာ။ ။ မူလတန္းကုိ အခမဲ့ ပညာ သင္ၾကားေရး စနစ္ က်င့္သုံး ထားေပမဲ့ ဘာေၾကာင့္ non-formal education ကုိ အားကုိးေနရလဲ သိခ်င္ပါတယ္။

မ်ဳိး။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တစ္ႏွစ္ကုိ မူလတန္း ေက်ာင္းသား ငါးသန္း၊ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသား ႏွစ္သန္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းသား ငါးသိန္းနဲ႔ ေျခာက္သိန္း ၾကားမွာ ရွိတယ္။ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသား ဦးေရ ခုနစ္သန္းခြဲ ရွိတယ္။ အဲဒါက formal education ပါ။ အေၾကာင္း ေၾကာင္းေၾကာင့္ သူငယ္တန္းကေန တစ္တန္းကုိ ကူးတဲ့အခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းသား အမ်ားဆုံး ထြက္ၾကတယ္။ အဲသည္ ထြက္သြားတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကုိ တစ္ဖက္ကေန non-formal education က ျပန္သင္ေပး ေနရတယ္။ ေက်ာင္းကေန ထြက္သြားတဲ့ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုရဲ႕ မိဘေတြမွာ တစ္ေန႔ဝင္ေငြ က်ပ္တစ္ေထာင္ ေအာက္ပဲ ရွိၾကတယ္။ အဲလုိ လူဦးေရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့တယ္။ အခု ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲ က်န္တယ္။ ေထာင္စုႏွစ္ ရည္မွန္းခ်က္အရ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ ေလွ်ာ႔ခ်ႏုိင္ရမယ္။

ကုမုျဒာ။ ။ သူငယ္တန္းနဲ႕ တစ္တန္းၾကား ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမ်ားတဲ့ အေပၚမွာ ဘယ္လုိမ်ဳိး ေျဖရွင္းသင့္ပါသလဲ။

မ်ဳိး။ ။ ေက်ာင္းေနၿမဲေရး ဆုိတဲ့ စီမံခ်က္ေတာ့ ရွိတယ္။ ေက်ာင္း မထြက္ေအာင္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ကုိယ္တိုင္က ေက်ာင္းထြက္သြားတဲ့ ကေလးေတြ ေက်ာင္းမထြက္ဖုိ႔ မိဘေတြကုိ စည္း႐ုံးဖုိ႔၊ မိဘေတြရဲ႕ စီးပြားေရးကုိ ျမႇင့္တင္ေပးဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္တာေတြ ရွိပါတယ္။ ရပ္ရြာ ပေဒသာ ဌာနေတြက မိဘေတြ ဝင္ေငြတုိးေရး အတြက္ လုပ္ငန္းေတြ သင္ေပးတယ္။ Micro financing အေသးစား ေခ်းေငြ လုပ္ငန္းေလးေတြပါ လုပ္ၿပီး စီးပြားေရးအရ သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္လာမယ္ ဆုိရင္ ကေလးေတြ ေက်ာင္းေနၿမဲေရး အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳလာမွာပါ။

ကုမုျဒာ။ ။ လက္ရွိ အစုိးရအေနနဲ႔ေရာ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဘတ္ဂ်က္ကုိ ဘယ္လုိ က႑ေတြမွာ ပုိၿပီး သုံးသင့္ တယ္လုိ႔ ဆရာ ယူဆပါသလဲ။

မ်ဳိး။ ။ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ က႑ဆုိရင္ အခုလက္ရွိလည္း သုံးေနတဲ့ မူလတန္းမွာ အမ်ားဆုံး သုံးသင့္တယ္။ အခုခ်ိန္ထိ မူလတန္းေက်ာင္းေတြရဲ႕ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္က လုိအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနေသးတယ္။ သည္ႏွစ္မွာ မူလတန္း ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းရဲ႕ တစ္ႏွစ္အတြက္ ထိန္းသိမ္းစရိတ္ သုံးေသာင္းေပးတယ္။ ေက်းရြာေပါင္း ေျခာက္ေသာင္းခြဲ ရွိတယ္။ ငါးရြာကုိ မူလတန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းရွိတယ္။

ကုမုျဒာ။ ။ ပညာေရးစနစ္ကုိ ျပည္သူေတြ ပုိၿပီး အားကုိးလာဖုိ႔ ဘယ္လုိ အေျပာင္းအလဲေတြ လုိအပ္ေနပါသလဲ။

မ်ဳိး။ ။ ပညာရပ္ေတြက အရမ္းကုိ အေျပာင္းအလဲ ျမန္ေနတယ္။ အခုလက္ရွိ သင္ေနတဲ့ ပညာရပ္ေတြက ၿမိဳ႕ျပကုိပဲ အေျခခံထားတယ္။ ေက်းလက္ေဒသကုိ လက္စြဲထားတဲ့ သင္႐ုိးေတြ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူေတြ ပုိအားကုိးဖုိ႔၊ ေက်းလက္ ေဒသ ဖြ႔ံၿဖိဳးဖို႔ဆုိရင္ ေက်းလက္ကုိ ဗဟုိျပဳတဲ့ သင္႐ုိးသက္သက္ ရွိသင့္တယ္။ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးေတြ အကုန္လုံး အလုိက္ သင္႐ုိးေတြျဖစ္ဖုိ႔ လုိလာမယ္။ အေျခခံေက်ာင္း ပညာေရးမွာ အတန္းတင္ေပး စနစ္ကုိလည္း ေျပာင္းလဲေပးဖို႔ လိုတယ္။ တကယ္ ပညာတတ္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ ထြက္ေပၚလာမယ္။ လက္ရွိ အေျခအေနအထိ ဆရာ ဆရာမ မလုံ ေလာက္တဲ့ အေျခအေနကုိ ႀကဳံေတြ႔ ေနရတုန္းပဲ။ အဲသည္ အေျခအေနေတြ မရွိဖို႔ လုိတယ္။

ကုမုျဒာ။ ။ ပညာေရးကုိ ေက်ာင္းသားေတြ လက္ေတြ႔ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ျပန္ၿပီး အသုံးခ်ႏိုင္ဖို႔ ဘယ္လုိစနစ္ေတြ လုိအပ္ ပါသလဲ။

မ်ဳိး။ ။ အခု ပညာသင္တဲ့ ပုံစံက ၁၉ ရာစု စာသင္ခန္းလုိ႔ေတာင္ ေျပာလုိ႔ရတယ္။ တကယ္တမ္း ေက်ာင္းသားေတြကုိ သင္တဲ့ပုံစံက ကုိယ္ပုိင္ အေတြးအေခၚနဲ႔ ေတြးေခၚႏိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးဖုိ႔ လိုတယ္။ တကယ္ ပညာတတ္ဖို႔ လိုအပ္ေနတဲ့ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းေတြ ပံ့ပုိးဖုိ႔ လိုတယ္။ စာသင္နည္း စနစ္ေတြ အေထာက္ အပံ့ေတြ လုိအပ္တယ္။
ေက်ာင္းပညာက လက္ေတြ႔မွာ အသုံးတည့္ဖုိ႔ အတြက္ ေက်ာင္းသားေတြကုိ ေက်ာင္းခန္းထဲသြင္း၊ စာသင္႐ုံန႔ဲ မရဘူး။

ကုမုျဒာ။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရးစနစ္မွာ ဘယ္လုိ အေျပာင္းအလဲေတြ ရွိဖို႔လိုအပ္ေနပါသလဲ။

မ်ဳိး။ ။ ပညာေရး အစြမ္းထက္ဖုိ႔ ပုိၿပီး ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံရမယ္။ ဆရာအတတ္သင္ ပညာေရးကုိ ပုိၿပီး ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ ႏုိင္ငံတကာမွာ ဆရာ ဆရာမေတြရဲ႕ ပညာအရည္အခ်င္းကုိ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ စာေမးပြဲ စစ္သလိုျပန္ၿပီး ျမႇင့္တင္ တယ္။ သည္မွာလည္းပဲ မြမ္းမံ သင္တန္းေတြ ရွိေပမဲ့ သည္ထက္ပုိၿပီး ေရွ႕ကုိေျပးရမယ့္ သေဘာ ရွိတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမ ေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚ ေကာင္းဖုိ႔၊ ေခတ္မီ နည္းပညာေတြကုိ အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ တတ္ကၽြမ္းေနဖုိ႔ အတြက္ ပံ့ပုိးေပးရမယ္၊ ဆရာ၊ ဆရာမေတြအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ ခ်င္ေအာင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ေပးဖုိ႔လိုတယ္။

ကုမုျဒာ။ ။ အခ်ိန္ေပး ေျဖၾကားေပးတဲ့ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

နန္းလြင္
Posted by ပိေတာက္ေျမ at 12:18:00 AM
Labels: ေဆာင္းပါး

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...