Thursday, August 18, 2011

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕မ်ားအား ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းအျပည့္အစံု

by Aung Myin Oo on Thursday, August 18, 2011 at 4:45pm
စီးပြားေရးက႑အပါအ၀င္ အသင္းအဖြဲ႕ ၄၀ မွ ကုိယ္စားလွယ္ ၄၀၀ အား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဩဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔၌ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ေတြ႕ဆုံေနစဥ္။ စီးပြားေရးက႑အပါအ၀င္ အသင္းအဖြဲ႕ ၄၀ မွ ကုိယ္စားလွယ္ ၄၀၀ အား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဩဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ေတြ႕ဆုံေနစဥ္။ဓာတ္ပုံ - ၀င္းကုိကုိလတ္

ဒီကေန႔ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး နယ္ပယ္ အသီးသီးတို႔မွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား အားလုံး က်က္သေရ မဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ ျပည့္စုံၾကပါေစလုိ႔ ဦးစြာပထမ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သ လုိက္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ့အေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရအဖြဲ႕အား ျပည္သူမ်ား ေရြးခ်ယ္ တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး တုိေတာင္းတဲ့ သက္တမ္းကာလ ေလးလေက်ာ္ ငါးလ အတြင္း ျပည္သူမ်ား ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းသာေစရန္ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ား၊ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအေျခအေနနဲ႔ အစုိးရရဲ႕ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ၾကံဳႀကိဳက္တုန္း ေျပာ ၾကားလုိပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အစိုးရတက္လာစက တုိင္းျပည္ကို ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ရက္ပုိင္း၊ လပုိင္းအတြင္းမွာပဲ စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အဟန္႔အတားအခ်ဳိ႕ကို ဖယ္ရွားေပးခဲ့ၿပီး ေဈးကြက္စီးပြားေရး စနစ္ရဲ႕ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအခ်ဳိ႕ကို ပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့ပါတယ္။
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္နဲ႔ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြား ဘ၀ကို ျမႇင့္တင္ေပးလုိတဲ့ ဆႏၵနဲ႔ ေက်းလက္ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြး ပြဲတစ္ခုကို စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၊ ၀န္ႀကီး ဌာနအသီးသီးတုိ႔မွ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ လူထုလူတန္းစား အလႊာအသီးသီးတို႔မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အပါအ၀င္ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ ေပးခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ ရရွိလာတဲ့ အၾကံေပးခ်က္မ်ားအေပၚ လုပ္ငန္းစဥ္(၈)ရပ္ကို ေရြးထုတ္ခ်မွတ္ၿပီး ဗဟုိမွေအာက္ေျခ အထိ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအသီးသီးဖြဲ႕စည္းကာ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဒီကေန႔ ေက်းလက္ေန ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ အပါ အ၀င္ လက္လုပ္လက္စားမ်ားႏွင့္ ေခါင္း ရြက္ဗ်ပ္ထုိး ေဈးသည္မ်ားပါမက်န္ ထုိက္သင့္တဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို လက္ေတြ႕ခံစားေနၾကရၿပီျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္က တုိင္းျပည္တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကတဲ့ ပင္စင္စား၀န္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ မေလာက္မငရခဲ့ၾကတဲ့ ပင္စင္လစာကေလးနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ဘ၀ကို ခ်ဳိ႕ခ်ဳိ႕တဲ့တဲ့ ရပ္တည္ေနခဲ့ၾကရတဲ့ အေျခ အေနမွ ယခုအခါမွာ ပင္စင္လစာမ်ား တုိးျမႇင့္ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ စားႏုိင္၊ ေနႏုိင္၊ လႉတန္းႏုိင္တဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ဘ၀ကို ေက်နပ္ ႏွစ္သိမ့္ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ေနၾကတာကို အားလုံး ျမင္ေတြ႔ေနၾကရၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီျမင္ကြင္းကို ျမင္ၾကရသူတိုင္းဟာလဲပဲ ဒီပင္စင္စားႀကီးမ်ားနဲ႔ ထပ္တူထပ္မွ် ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးမိၾကတာ အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ယခု အခါမွာ ကမၻာ့စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းနဲ႔ေဒၚလာေငြေဈးက်ဆင္းေနမႈမ်ားဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးကိုပါ ႐ုိက္ခတ္လ်က္ရွိ ေနပါတယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့လေတြက အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာ ေငြလဲႏႈန္းဟာ ျပည္တြင္း ေငြ ၈၀၀ က်ပ္ခန္႔ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ရပ္တန္႔ေနေသာ္လည္း ယခုအခါမွာ ၇၅၀ က်ပ္ခန္႔အထိ က်ဆင္းသြားတဲ့အတြက္ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။

ပို႔ကုန္က်ဆင္းတာနဲ႔အမွ် ျပည္တြင္း၀ယ္လိုအားပါ က်ဆင္းလာၿပီး ထုတ္လုပ္သူမ်ားကိုပါ ထိခုိက္လာႏုိင္တဲ့ အတြက္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ လယ္ယာထုတ္ကုန္မ်ားကိုသာ ျပည္ပပို႔ကုန္အျဖစ္ အားထားေနၾကရတဲ့အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထိ ခိုက္မႈမရွိေစရေအာင္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။
တစ္ပူေပၚ ႏွစ္ပူဆင့္ဆိုသလို ဒီႏွစ္မွာ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းတဲ့အတြက္ ဧရာ၀တီ၊ ပဲခူးတိုင္း ေဒသ ႀကီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕နဲ႔ ရခိုင္၊ ကရင္၊ မြန္ ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တို႔မွာ ေရႀကီး နစ္ျမဳပ္မႈအႏၲရာယ္ကို ယေန႔တိုင္ ႀကံဳ ေတြ႕ေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္အစိုးရတို႔နဲ႔အတူ ေစတနာရွင္ျပည္သူမ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားရဲ႕ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ မႈေတြေၾကာင့္ အတန္အသင့္ သက္သာရာရခဲ့ေသာ္လည္း လယ္ယာမ်ား ေရလႊမ္းမိုးမႈ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ ေတာင္သူလယ္ သမားမ်ားဟာ အထိအနာဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

ယခုအခါမွာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား မ်ဳိးစပါးမ်ား စီမံေပးျခင္း၊ စိုက္စရိတ္ကို ယခင္တစ္ဧက က်ပ္ (၂၀,၀၀၀) ထုတ္ေခ်းရာမွ ယခုအခါ က်ပ္ (၄၀,၀၀၀) အထိ ႏိုင္ငံေတာ္မွ တိုး၍ ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့တဲ့အျပင္ ပုဂၢလိက ေငြစုေငြေခ်းအသင္းမ်ားမွလည္း ပါ၀င္ ကူညီၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။

စပါးေပၚခ်ိန္မွာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အ႐ံႈးမေပၚေစရေအာင္ အစုိးရႏွင့္ ဆန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ဖက္စပ္ေငြေၾကး စိုက္ထုတ္ကာ အေျခခံေဈးႏႈန္းတစ္ခုျဖင့္ သတ္မွတ္၀ယ္ယူၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အရန္ဆန္အျဖစ္ထားရွိရန္ အစီအစဥ္ သစ္တစ္ရပ္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ စီမံထား ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ပပို႔ကုန္ ပို႔ေနတဲ့ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ပို႕ကုန္က်ဆင္းမသြားေစရန္ႏွင့္ ေဒၚလာေဈး က်ဆင္းမႈအေပၚ ထိခိုက္နစ္နာမႈ သက္သာ ေစရန္ ယခင္က အခြန္အေကာက္အျဖစ္ ကုန္သြယ္ခြန္ (၈)ရာခိုင္ႏႈန္းကို (၅)ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ေပးခဲ့ရာမွ ယခုအခါ အားလံုး ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးၿပီး ကုန္သြယ္ခြန္ေပးရန္မလိုဘဲ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ႏိုင္ေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ စီမံေပးခဲ့ပါတယ္။

အျခားပို႔ကုန္မ်ားနဲ႔ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း သက္သာမႈရေအာင္ စီမံေပးသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေျပာၾကားလို ပါတယ္။
ယခု ေဒၚလာေငြေၾကး ဂယက္ဟာ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ႐ိုက္ခတ္မည္ကို ႀကိဳတင္တြက္ဆၿပီး မိမိတို႔ အစိုးရအပိုင္းကေရာ ျပည္သူ မ်ားအပိုင္းကပါ သတိရွိရွိနဲ႔ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ထားၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ျပည္ပကို မပို႔ရသည့္တိုင္ မိမိတို႔ တိုင္းျပည္အေနနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာ စားနပ္ရိကၡာ ျပည့္စံုဖူလံုစြာ ရွိေနတဲ့အတြက္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အထူးပူပန္စိုးရိမ္စရာ မရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း ျပည္ပ သြင္းကုန္မ်ားကို စိစိစစ္စစ္နဲ႔ သြင္းၾကရမွာျဖစ္လို႔ မလိုအပ္တာေတြကို ၿခိဳးျခံေခြ်တာ သံုးစြဲၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ကႏုႏု၊ မုန္တိုင္းက ထန္ထန္ ဆိုသလိုပါပဲ။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစိုးရသစ္တက္လာတဲ့ မၾကာခင္မွာပဲ ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္မွာ ေကအိုင္အို၊ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ျပႆနာျဖစ္ခဲ့ ရပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ဒီအဖြဲ႕ဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့အဖြဲ႕ မဟုတ္ပါဘူး။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေတြကို ဖ်က္ လိုဖ်က္ဆီးလုပ္ရာမွ ျပႆနာစခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ယခုအခါ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္ အတြင္းမွာ လမ္းေတြ၊ တံတားေတြ၊ လွ်ပ္စစ္တာ၀ါတိုင္ေတြ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ ဆီးခံခဲ့ရလို႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပ်က္စီး ကုန္ပါၿပီ။ ဘယ္သူေတြ ဒုကၡေရာက္သလဲဆိုရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြပဲ သြားေရး လာေရး ခက္ခဲၿပီး ဒုကၡေရာက္ၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါမွာ သူတို႔ အႏၲရာယ္ကိုေၾကာက္လို႔ ေရွာင္တိမ္း ထြက္ေျပးေနၾကရတဲ့ ျပည္သူ ေတြဟာ စိုက္ခ်ိန္ပ်ဳိးခ်ိန္မွာ မစိုက္ရလို႔ လာမယ့္ ႏွစ္မွာ အဲဒီျပည္နယ္အတြင္း ဆန္ေရ စပါးရွားပါးမႈႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ၾကရအံုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္က တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြနဲ႔ ခရစ္ယာန္အသင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈစာေပအသင္း စတဲ့ အသင္းအဖြဲ႕ေတြ အေနနဲ႔ စစ္ကို ရပ္စဲေပးဖို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမန္ရယူေပးဖို႔ ကြ်န္ေတာ့ဆီ စာေတြ ေရးၾကပါတယ္။

ဒီစာေတြကိုလည္း သတင္းစာမွာ ေန႔စဥ္ ေဖာ္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္အပိုင္းကေတာ့ တုံ႔ျပန္ ပစ္ခတ္မႈက လြဲလို႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ မႈေတြမလုပ္ပါဘူး။ လူသတ္၊ မိုင္းခြဲ၊ ျပန္ေပးဆြဲ၊ ဆက္ေၾကး ေကာက္ စတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြဟာ တစ္ကမၻာလံုးက လက္မခံတဲ့ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ ေတြကို အျမန္ရပ္ဆိုင္းၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ၾကဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗဟိုအစိုးရက ျပည္နယ္အစိုးရကို ၫႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕အေနနဲ႔လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးေန တယ္ လို႔ သိရပါတယ္။

ကိုယ့္တိုင္းရင္းသားေတြျဖစ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စိတ္ရွည္ သည္းခံၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားေနပါတယ္။
ဒီေကအိုင္အို၊ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕ တင္မဟုတ္ပါဘူး။ ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ ကရင္ ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ ေနတဲ့ မည္သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မဆုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူလိုတဲ့ဆႏၵရွိရင္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕နဲ႔ အခ်ိန္ မေရြး ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါတယ္။ ဒီကိစၥ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လမ္းဖြင့္ေပးထားပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕ အေနျဖင့္ ဒုိ႔တာ၀န္အေရး(၃)ပါးကို အဓိကထားၿပီး ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ သေဘာထားအျမင္ခ်င္း မတူၾကတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္အဖဲြ႕အစည္း ေတြကိုလည္း မတူကဲြျပားတာေတြကို ေဘးဖယ္ထားၿပီး တုိင္းျပည္အတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးရွိေစမယ့္ ဘုံ အက်ဳိးစီးပြားေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ၾကဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အျမဲဖိတ္ေခၚ ပါတယ္။
အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျပည္ပကို ေရာက္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား တုိင္းရင္းသားမ်ားကိုလည္း ျပစ္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ က်ဴးလြန္ သြားတာမရွိဘူးဆုိရင္ အခ်ိန္မေရြးျပန္လာႏုိင္ဖုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စဥ္းစားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္တုိင္ ထုိက္သင့္တဲ့ ျပစ္မႈခံယူဖုိ႔ ျပန္လာမယ္ဆုိရင္ေတာင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သေဘာထားႀကီးစြာနဲ႔ စဥ္းစားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

႐ိုးသားတဲ့ စိတ္ရင္းေစတနာရွိသူတုိင္းဟာ ကုိယ့္ႏိုင္ငံကို ခ်စ္ၾကပါတယ္။ ကိုယ့္ႏုိင္ငံကို ေကာင္းစားေစလုိၾကပါတယ္။ ညီညီ ၫြတ္ၫြတ္၊ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္၊ စည္းစည္းလံုးလံုးနဲ႔ ေနလုိၾကပါတယ္။ ကိုယ့္ေျမ၊ ကိုယ့္ျပည္၊ ကုိယ့္ေဆြမ်ဳိး အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ခင္တြယ္ၾကပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာတဲ့ လူ႔ေဘာင္ အဖဲြ႕အစည္းႀကီးကို ထူေထာင္လုိၾကပါ တယ္။ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ တူညီတဲ့ ဆႏၵျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ Common Ground ေပၚ အေျခခံၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာတဲ၊့ ေခတ္မီဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္တဲ့ႏုိင္ငံ၊ ကမၻာ့အလယ္မွာ ထည္ထည္၀ါ၀ါ ေနႏုိင္ တဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္ေအာင္ ၀ုိင္း၀န္းတည္ေဆာက္ၾကဖုိ႔ ကြ်န္ေတာ့အေနနဲ႔ တုိက္တြန္းလိုပါတယ္။


နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေျပာၾကားရရင္-

ဒီကေန႔ အခ်ိန္အခါဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ဒီမုိကေရစီစနစ္နဲ႔ အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္တည္ေနရတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ စိန္ေခၚမႈေတြရွိေနသလုိ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ စိန္ေခၚမႈေတြကို ၾကံ့ၾကံ့ခံေက်ာ္လႊားၿပီး အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြကို အရအမိဆုပ္ ကုိင္ထား ဖုိ႔လုိပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ သမုိင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္မွာ မတည္မၿငိမ္ မေအးမခ်မ္းနဲ႔ ကုန္လြန္သြားခဲ့ရတဲ့ ကာလေတြကို အလြန္ႏွေျမာဖုိ႔ ေကာင္းပါတယ္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ထက္ နိမ့္က်တဲ့ႏုိင္ငံေတြ၊ တန္းတူရည္တူႏုိင္ငံေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံကို မ်ားစြာေက်ာ္ျဖတ္ သြားၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခ်ိန္ဟာ ရန္ျဖစ္ျငင္းခုံ ေနၾကရမယ့္အခ်ိန္၊ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး၊ တစ္ဖဲြ႕နဲ႔တစ္ဖဲြ႕ အျပစ္ရွာ၊ အျပစ္ေျပာ ေနၾကရမယ့္အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ ပါဘူး။
စည္းလံုးညီၫြတ္ၾကရင္ ႀကီးပြားတုိးတက္ ႏုိင္တဲ့ ေရခံေျမခံေကာင္းေတြ ကြ်န္ေတာ္ တုိ႔တုိင္းျပည္မွာ ရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံဟာ ႏုိင္ငံသားအားလံုးပိုင္တဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။

ကုိယ့္ႏုိင္ငံ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမသြားရေအာင္ ႏုိင္ငံသားတုိင္း အားလံုး ၀ုိင္း၀န္း ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္သြားၾကဖုိ႔ တာ၀န္ရွိပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ သားစဥ္ေျမးဆက္အတြက္ ေကာင္းတဲ့ အေမြခံပတ္၀န္းက်င္ကို တည္ေဆာက္သြားၾကဖို႔ လိုအပ္ပါေၾကာင္း
ေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။


ဒီေနရာမွ ရယူေဖာ္ျပသည္။
http://www.myanmar.mmtimes.com/2011/news/531/news01.html

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...