Friday, August 12, 2011

ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး လဲႏႈန္းကိုႏႈန္းရွင္ (သုိ႔) ႏႈန္းေသ သတ္မွတ္မလား


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္က သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ေျခာက္က်ပ္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို 'မၾကာမီ'ကာလ၌ ေခတ္ စနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီ ေအာင္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာက စီစဥ္ေနရာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားက ႀကိဳဆိုၾကၿပီး ျဖစ္ေပၚလာဖြယ္ရွိသည့္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ အၾကံဉာဏ္အမ်ဳိးမ်ဳိးေပးၾကသည္။

ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးလွထြန္းက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔ ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္ "ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ားလဲလွယ္ ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ မိမိႏိုင္ငံအတြက္ အက်ဳိးရိွၿပီး တည္ၿငိမ္သည့္ ေငြလဲလွယ္ ႏႈန္း သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာတို႔ႏွင့္ ၫိွႏိႈင္း လ်က္ရိွေၾကာင္း" ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္ မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္၍ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအလိုက္ ေတြ႕ၾကံဳေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ထိပ္တန္းပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ အၾကံျပဳတင္ျပ ထားသည္ဟု အသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာမ်ဳိးသက္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။
"ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္း ဒီကိစၥကို အေလးထားၿပီးစဥ္းစားေနတာျဖစ္လို႔ မၾကာခင္ကာလအေတာအတြင္းမွာ ရလဒ္ေကာင္းတဲ့အေျဖ ထြက္လာမယ္ လို႔ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္းေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ currency exchange rate ကိုေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ တဲ့ေနရာ မွာလည္း workable rate (အလုပ္ျဖစ္တဲ့ႏႈန္း)ရိွလိမ့္မယ္လို႔ သံုးသပ္ရတယ္။ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အဆင္ေျပမွပဲ သြင္းကုန္ လုပ္ ငန္းေတြ အဆင္ေျပမွာပါ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေရးတြင္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ထိပ္တန္း စီးပြားေရး ပညာရွင္ တစ္ဦးက ယခုကိစၥသည္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္၍ရသည့္ကိစၥမ်ဳိး မဟုတ္သျဖင့္ စနစ္တက် သုေတသနျပဳေလ့လာေန ေၾကာင္း ေျပာသည္။
"ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္တြင္းမွာ ရိွတဲ့စီပြားေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္ေတြ သာမက ျပည္ပက စီးပြားေရး ပညာရွင္ေတြျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး ရံပံုေငြအဖြဲ႕ (IMF) က ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ပါ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒီအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လိုအပ္တဲ့ သုေတသနေတြကိုလုပ္ရမွာပါ။ ဒါမွလည္း အမွားမရိွမွာ ျဖစ္တယ္" ဟု ၎ပညာရွင္က ေျပာသည္။
ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ျပင္ဆင္ရာတြင္ ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးအတိုင္း ႏႈန္းရွင္အျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ေလာ၊ သို႔မဟုတ္ သင့္တင့္သည့္ ေဈးႏႈန္းတစ္ခုကို အေသထားသတ္မွတ္ေပးမည္ေလာ သဲသဲကြဲကြဲမသိရေသးေခ်။ ထိုင္း ႏိုင္ငံ ရမ္ခမ္ဟင္း တကၠသိုလ္မွ ႏိုင္ငံေရး သိပၸံမဟာဘြဲ႕ျဖင့္ ေက်ာင္းဆင္းထားသူ၊ ယခု ရန္ကုန္ရွိ အင္န္ဂ်ီအို တစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဦးေက်ာ္လင္းဦးကမူ အစိုးရအေနျဖင့္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို ႏႈန္းရွင္သတ္မွတ္ သင့္သည္ဟု ေျပာသည္။

"ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕ စီးပြားေရးဟာ ကမၻာ့ စီးပြားေရးနဲ႔အခ်ိတ္အဆက္မ်ားလာတာနဲ႔အမွ် သူ႔ရဲ႕ျပည္တြင္း ေငြေၾကး ေဈးကြက္ထဲမွာ အႏႈတ္အသိမ္းမ်ား လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို အေျခအေနမွာ ေငြလဲႏႈန္းကို ႏႈန္းေသထားလိုက္ရင္ ေဈးကြက္ထဲမွာရွိတဲ့ ေငြေၾကး၊ ေရာင္းလိုအား၊ ၀ယ္လိုအားအလိုက္ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္တဲ့ ႏႈန္းထားကို အစိုးရက ၀င္ၿပီးထမ္းရမယ့္ သေဘာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေတြက ေရရွည္ အတြက္မေကာင္းႏိုင္ဘူး။ ႏႈန္းရွင္ ထားျခင္းအားျဖင့္ ေဈးကြက္ထဲမွာ ရွိတဲ့ ေငြေၾကးေပါက္ေဈးကို ၾကည့္ၿပီး စီးပြားေရး ညႊန္ကိန္းအျဖစ္နဲ႔ ေစာင့္ ၾကည့္လို႔ရပါတယ္။ ေငြေဈးတက္ရင္ တက္သလို၊ က်ရင္ က်သလို မူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္သူေတြက လိုအပ္တဲ့ အေရးယူ မႈေတြ လုပ္လို႔လည္း ရပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဦးေက်ာ္လင္းဦးက ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက ထိုင္းေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမူ၀ါဒ ျဖင့္ ဥပမာေပးသည္။
"ဥပမာအားျဖင့္ ၁၉၉၇ မတိုင္မီတုန္းက ထိုင္းမွာ ေငြလဲႏႈန္းကို ႏႈန္းေသထားခဲ့ဖူးတယ္။ တစ္ေဒၚလာကို ၂၅ ဘတ္နဲ႕။ ထိုင္း စီးပြားေရး သမားေတြဟာ အဲဒီ အေပၚမွာ ေက်နပ္ေနၿပီး စီးပြားေရးကလည္း တိုးတက္ေနတယ္လို႔ ထင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါက အစစ္ အမွန္တိုးတက္တာမဟုတ္ဘဲ၊ ပူစီေဖာင္းစီးပြားေရး ျဖစ္ေနတာကို စီးပြားေရးသမားေတြေရာ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြပါ မသိခဲ့ဘူး။ "အဲဒါ ကေန ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ အစိုးရက တစ္ေဒၚလာ ၂၅ ဘတ္ႏႈန္းကို ဆက္ထမ္းမထားႏိုင္တဲ့အခါ ႏႈန္း ရွင္ထားလိုက္ရေရာ စီးပြားေရး က လည္း ေဇာက္ထုိးက်သြားလိုက္တာ မနည္းကို ျပန္ထိမ္းလိုက္ရတယ္။ အဲဒီ သင္ခန္းစာကိုယူၿပီး ျမန္မာ့ေငြေၾကးကိုလည္း ႏႈန္းရွင္ထား သင့္တယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ယူဆတယ္။ ေလာေလာဆယ္ အစိုးရထမ္းတာက ေရရွည္ အျမင္အရ မေကာင္းဘူးလို႔ ကြ်န္ေတာ္ ထင္ပါတယ္"ဟု ၎ က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစိုက္မတ္မတ္ေလ့လာေန သည့္ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ မက္ကြဲရီ တကၠသိုလ္ စီးပြားေရးဌာနမွ တြဲဖက္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေရွာင္တာနဲလ္ (Sean Turnell) ကလည္း ေငြလဲႏႈန္း ကို ေဈးကြက္ေပါက္ေဈး အတိုင္းသာ သတ္မွတ္ သင့္သည္ဟု ေျပာသည္။
"ဒါမွ တစ္ႏြယ္ငင္တစ္စင္ပါလာမယ့္ ျပႆနာေတြကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မွာပါ။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တုန္းက အာရွစီးပြားေရး အၾကပ္အတည္းမွာ ေတြ႕ခဲ့တဲ့ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမတူညီမႈ ျပႆနာမ်ဳိးေတြေပါ့။ ႏႈန္းရွင္ထားထားတဲ့ ေငြလဲလွယ္ ႏႈန္းထားအတြက္ ဘ႑ာေရးအာဏာ ပိုင္အဖြဲ႕ေတြ ၀င္ျပီးကြပ္ကဲဖို႔ဆိုတာ နည္းနည္းေလးပဲ လိုတာပါ။ ေျပာရရင္ လိုေတာင္ မလိုပါဘူး"ဟု ေဒါက္တာ တာနဲလ္က သုံးသပ္သည္။
သို႔ရာတြင္ ေပါက္ေဈးအတိုင္း သတ္မွတ္မည္ဆုိပါက ယင္းေပါက္ေဈးသည္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ထိုက္ေသာ ေဈးျဖစ္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ မဟုတ္လွ်င္ ေဈးကြက္အတြင္း တျခားေပါက္ေဈးတစ္ခု အၿပိဳင္ထပ္ထြက္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္း ယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံျခား အရန္ေငြပမာဏ ေလာက္ေလာက္ လားလားရွိဖို႔လိုေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ လတ္တေလာတြင္ ယင္း အရန္ေငြရွိသည္ဟု ထင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ ျပင္ ေကာင္းမြန္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေနသည့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာႏွင့္ ဘဏ္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ရွိဖို႔လိုေၾကာင္း ေဒါက္တာ တာနဲလ္က ေျပာသည္။

လတ္တေလာတြင္ ေဈးကြက္ထဲတြင္ ျမန္မာေငြတန္ဖိုးမာေနၿပီး ေဒၚလာသည္ ရွိသင့္ရွိထိုက္သည္ထက္ ပိုမို က်ဆင္းေနသျဖင့္ အစိုးရက ေလာေလာဆယ္တြင္ ယင္းထက္ပိုျမင့္သည့္ ေဈးတစ္ခု (ဥပမာ က်ပ္ ၈၀၀ သို႔ ၉၀၀ စသည္) သတ္မွတ္ၿပီး ၀န္ကို ၀င္ထမ္း ေပးၿပီး ေနာက္ပိုင္းက်မွ ေဈးကြက္ အတိုင္း ျပန္လႊတ္ေပးမည္ဆိုပါလွ်င္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေပးမည္ကို သိဖို႔လိုအပ္သည္ဟု ဦးေက်ာ္လင္းဦးက ေျပာသည္။
"အဲဒါက ဘယ္အခ်ိန္က် ျပန္လႊတ္ေပးမလဲ ဆိုတာက အေရးၾကီးတယ္။ right time ကို မသိယင္ အက်ိဳးရိွတာထက္ အက်ိဳးယုတ္တာ ပိုျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ ပို႕ကုန္သမားေတြ နစ္နာႏိုင္ပါတယ္။ အဲလို မနစ္နာေအာင္ သြင္းကုန္ေတြကိုလည္း ဖြင့္ေပးဖို႔လို အပ္တယ္။ "အစိုးရပိုင္းက အဓိက လုပ္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥက ႏႈန္းရွင္ထားၿပီး အဲဒီ ႏႈန္းရွင္ကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းဖို႔လိုတယ္။ အဲလို ထိန္းဖို႔ အတြက္ ေဈးကြက္ထဲမွာ ေငြေဈး တက္သြားရင္ အစိုးရရဲ႕ ဗဟိုဘဏ္ကေန ေဒၚလာေတြ ေဈးကြက္ထဲ ခ်ေပးျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာေငြ တန္ဖိုးကို ေလွ်ာ့ ခ်လို႔ရတယ္။ ဒီလိုပဲ ျမန္မာေငြ တန္ဖိုး တက္လာရင္လည္း ေဈးကြက္ထဲကို က်ပ္ေငြေတြခ်ေပးၿပီး ေဈးကို ဆက္ထိန္း လို႔ရတယ္။ ဒီလိုနည္းဟာ ေဈးႏႈန္းကို ႏႈန္းေသထားျခင္းထက္ ပိုၿပီးျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရိွၿပီး ေဈးကြက္တည္ၿငိမ္ဖုိ႔ ပိုၿပီးျဖစ္ႏိုင္ ပါလိမ့္မယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ရလာႏိုင္သည့္ အၾကီးဆုံးအက်ဳိးမွာ အနာဂတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ပိုၿပီးလက္ေတြ႕က်လာလိမ့္မည္ဟူ၍ အခ်က္ျပႏိုင္ျခင္း၊ စီးပြားေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းကလည္း လိုလို လားလားလက္ခံႏိုင္သည့္ အေနအထားျဖစ္လာျခင္း တို႔ျဖစ္သည္ဟု ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေရွာင္တာနဲလ္က ေျပာသည္။
ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားကိစၥ ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ စီးပြားေရးက႑ၾကီး တစ္ခုလုံးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ျခင္း၌ အေရးပါေသာ အဆင့္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးက႑တစ္ခုလုံး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ဓာတ္ကူပစၥည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမ်ား၌ ပုိၿပီး ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိလာကာ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရန္လည္း လြယ္ကူလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။
ဦးေက်ာ္လင္းဦးကမူ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ အစိုးရက လိုအပ္သည့္ ရင္းျမစ္ႏွင့္ အစြမ္းအစမ်ား ျဖည့္ဆည္းထားရန္ လိုအပ္သည္ ဟု ေျပာသည္။

"ေလာေလာဆယ္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရိွခ်င္မွ ရိွလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြကို မျဖစ္မေန ျဖည့္တင္းရမွာပဲဗ်။ လက္ရိွ အေျခ အေနမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းကို ႏႈန္းရွင္ျဖစ္ေစ၊ ႏႈန္းေသျဖစ္ေစ တိတိက်က်ေတာ့ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ထားရေတာ့ မယ့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေနၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ႏႈန္းေသကိုထားမယ္ဆိုလည္း အဲဒီ capacity နဲ႕ resources ေတြ ရိွရမွာျဖစ္သလို၊ ႏႈန္းရွင္ ထားမယ္ ဆိုလည္း ဒါေတြရွိရမွာပါ"ဟု ၎ကေျပာသည္။

posted by myanmar times

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...