Saturday, July 9, 2011

"သင့္ကုိယ္သင္ ဦးေဆာင္ပါ "

created the doc: "သင့္ကုိယ္သင္ ဦးေဆာင္ပါ "
Cloud Cuckoo Land created the doc:
ေခါင္းေဆာင္မႈ ပညာလုိ႔ ဆုိလုိက္ရင္ ေခါင္းေဆာင္လုပ္မယ့္ သူေတြ အတြက္ပဲလုိ႔ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေတြးတတ္ၾကပါတယ္။ ၂၁ရာစုေခတ္မွာေတာ့ ေခါင္းေဆာင္မႈပညာဟာ အမ်ားသူ ငါၾကားမွာ တတ္သိထားရမယ့္ ပညာရပ္ တစ္ခု ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ၿပီးေတာ႔ က်ား၊မ မခြဲျခား ေလ့လာသင့္တဲ့ ပညာရပ္တစ္ခုပါ။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မဆုိ မိမိဦးစီး ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အခန္းက႑ေတြ  ဘ၀မွာ ပုိက်ယ္ျပန္႔လာလုိ႔ပါပဲ..။
ကုိယ္က သူမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ဖုိ႔ဆုိတာ လြယ္ပါ့မလား ကိုယ့္ပညာ၊ ကုိယ့္ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ကုိယ့္ဗဟုသုတေတြနဲ႔ ျဖစ္ပါ့မလားဆုိၿပီး  ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑ေတြကို ျငင္းပယ္လုိ႔ မရႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ အၿမဲတမ္း ေနာက္လုိက္ ဘ၀မွာပဲေနရင္ အၿမဲတမ္းေအာက္က်တဲ့ ဘ၀ကုိပဲ ရရွိႏုိင္မွာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ တုိးတက္ခ်င္တဲ့ လူငယ္ေတြဟာ လမ္းသစ္ထြင္မယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ကူးကုိ ပ်ဳိးေထာင္ၾကတာပါပဲ။ ၂၁ ရာစု လူမႈဘ၀က ပုိၿပီးစိန္ေခၚမႈ အားေကာင္းလာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၿပဳိင္ဆုိင္မႈအားလည္း ပုိမုိျပင္းထန္လာပါတယ္။ အက်ဴိးရလဒ္အားျဖင့္ေတာ့ တုိးတက္မႈႏႈန္း ျမင့္မားလာၿပီး အေျပာင္းအလဲေတြ ပုိမုိျမန္ဆန္လာပါတယ္။ အခ်ဳိးအေကြ႔ေတြလည္း သိပ္မ်ားလာပါတယ္။ အမွီအခုိ ကင္းကင္းရပ္တည္ႏုိင္သူေတြသာ ေအာင္လံထူႏုိင္ၾကတာပါ။ ေနာက္လုိက္ေကာင္းျဖစ္ရုံနဲ ႔ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ျဖစ္လာဖုိ႔ဆုိတာ မေသခ်ာေတာ့ပါဘူး..။
  ကုိယ့္ရဲ႔ ဦးေဆာင္သူဟာ ေကာာင္းမြန္ရဲ႔လားဆုိတာ ဆန္းစစ္ၾကဖုိ႔ လုိေနပါၿပီ။ လမ္းေဟာင္းကေန ဖဲ့ထြက္ၾကည့္ပ။ါ ဘယ္သူမွ မသိတဲ့ အေတြ႔အၾကဳံသစ္ တစ္ခုကုိ ရပါလိမ့္မယ။္ ကုိယ့္ကုိ စိန္ေခၚတဲ့အခက္အခဲကုိ ကုိယ္တုိင္ေျဖရွင္းလုိက္ႏုိင္တာက ကုိယ့္အရည္အခ်င္းရဲ႔ မွတ္ေက်ာက္ပါ ….။ သမုိင္းဆုိတာ အမွီအခုိကင္းသူေတြ အေၾကာင္း ေရးဖြဲ႕ထားတာပါ …။

၂၁ ရာစုဆုိတာ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ဦးေဆာင္သြားရမယ့္ ရာစုႏွစ္ပါ …လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ရဲရဲေတြးဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါၿပီ…။

လူနဲ႔စနစ္ေၿပၿပစ္ပါေစ။


လူငယ္ေတြက အႏုပညာအသစ္ေတြ တင္ျပတယ္၊ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈအသစ္ေတြ၊ ဘန္းစကားအသစ္ေတြ ေျပာၿပီး၊ သီခ်င္းအသစ္ေတြ ဆုိၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပႆနာအသစ္ေတြကုိလည္း ရွာလာၾကတယ္။ လူငယ္ေတြက လူအသစ္ေတြ ၿဖစ္ေနၾကလုိ႔ပါပဲ။
 
လူၾကီးေတြက်ေတာ့ ျပႆနာအေဟာင္းေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈပုံစံ အေဟာင္းေတြ၊ အေတြးေဟာင္းေတြနဲ႔ သူတုိ႔ အံ၀င္ခြင္က် ျဖစ္ေနတဲ့စနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲပစ္ဖုိ႔ ၀န္ေလးတတ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔က လူေဟာင္းေတြ ျဖစ္သြားၾကတာကုိး။ ေခတ္တုိင္းမွာ လူေဟာင္းနဲ႔ လူသစ္ႏွစ္မ်ဳိးဟာ အၿမဲဒြန္တြဲေနပါတယ္။ ျပႆနာအသစ္ေတြကို အေတြးအေခၚေဟာင္းနဲ႔ ေျဖရွင္းလုိ႔ မရသလုိ ျပႆနာအေဟာင္းေတြကုိလညး္ ခံစားမႈအသစ္နဲ႔ ကုိင္တြယ္လုိ႔ မရႏုိင္ပါဘူး။ အဲဒီေနရာမွာ လူနဲ႔စနစ္ ေျပျပစ္ဖုိ႔က အေရးၾကီးပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုလုံးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၊ ေကာ္ပုိရိတ္တစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းငယ္တစ္ခု ျဖစ္ေစ အခက္အခဲေတြ ေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းေတြဟာ အေတြ႔အၾကဳံေပၚမွာ အမ်ားစု အေျခခံထားတာပါ။ အၿပဳိင္အဆုိင္မ်ားတဲ့ နည္းပညာေခတ္မွာက်ေတာ့ ျပႆနာအေဟာင္းေတြ အျပင္ အခက္အခဲသစ္ေတြက ဆုိင္းမဆင့္ ဗုံမဆင့္ ေရာက္ရွိလာတတ္ၾကပါတယ္။
  ၾကဳိတင္ေတြးဆထားမွတန္ကာက်မယ့္အေၿခအေနပါ။ကုိယ့္လုပ္ငန္းရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြ  ကုိယ္တည္ေဆာက္ထားတဲ့ စနစ္ေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကုိ အၿမဲဆန္းစစ္ေနရပါမယ္။ စနစ္ရဲ႕ ေျပေလ်ာ့ႏုိင္စြမ္းကုိ ဖန္တီးထားရမွာျဖစ္ၿပီး  အေျပာင္းအလဲေတြအတြက္ အခုအခံနည္းပါးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားရမွာပါ။ အဲဒီေနရာမွာ လူသစ္နဲ႔ လူေဟာင္းေတြၾကား ပဋိပကၡကုိ ခ်ိန္ညႈိတတ္မွ မိမိရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈဟာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မွာပါ။ လူေတြနဲ႔ စနစ္ေတြၾကား ေျပျပစ္တဲ့ ဆက္ဆံေရးရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားရမွာပါ။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ လူက စနစ္ကုိ ဖန္တီးၿပီး စနစ္က လူကုိ ဦးေဆာင္လုိ႔ပါပဲ။ စနစ္နဲ႔ လူနဲ႔ အံ၀င္ခြင္က် မျဖစ္ေတာ့ဘူးဆုိရင္ေတာ့ အေျပာင္းအလဲဆုိတဲ့ ဒီလႈိင္းဟာ ပဋိပကၡ အင္အားေပၚမူတည္ၿပီး ၾကီးထြားလာႏုိင္လုိ႔ပါပဲ။ အေျပာင္းအလဲ ဆုိတဲ႔ လႈိင္းၾကီးေတြေပၚမွာ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ လႈိင္းစီးႏုိင္ဖုိ႔ဆုိတာ အေတြးအျမင္ေတြ မခ်ဳပ္ေႏွာင္မိဖုိ႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲကုိ ေၾကာက္တဲ့ ဦးေဆာင္သူ ေနာက္လုိက္ေနရတာ အေမွာင္ထဲမွာ ေခ်ာက္ကမ္းပါးဘက္ ဦးတည္ေလွ်ာက္ေနရသလုိ အႏၱရာယ္မ်ားလြန္းပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လူဟာစနစ္ကုိ ဆန္းစစ္ဖုိ႔လုိသလုိ ဦးေဆာင္သူေတြကုိလည္း အၿမဲတေစ ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားတတ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒါမွသာ မိမိပါ၀င္ ပက္သက္တဲ့ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္း၊ လူမႈအ၀န္းအ၀ုိင္းမွာ မိမိရဲ႕တန္ဖုိးအမွန္ကုိ ရရွိႏုိင္မွာပါ။ လူဟာစနစ္ကုိ အသုံးခ်တတ္ရပါမယ။္ စနစ္ကလူကုိ မႈိင္းတုိက္တဲ့ အၿဖစ္မ်ဳိးေတာ့ မၿဖစ္ပါေစနဲ႔။  ဒီကေန႔ေခတ္ဟာ ကုိယ့္အေတြးဟာ ကုိယ္ဘယ္ေနရာမွာဆုိတဲ့ ျပဠာန္းခ်က္ကုိေပးပါတယ္။ မိမိကုိယ္ကုိ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္မွ ေအာင္ျမင္မႈရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စြန္႔ဦးသမားေတြဟာ ဦးေဆာင္သူလား ။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာျဖစ္ေစ၊ လူမႈအ၀န္းအ၀ုိင္းမွာျဖစ္ေစ၊ မိရုိးဖလာနဲ႔ စြန႔္ဦးသမားေတြ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ မိရုိးဖလာသမားေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားက အေဖတုိ႔ေခတ္ကလုိ႔ ေျပာတတ္ၾကၿပီး  စြန႔္ဦးသမားေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေခတ္မွာ ဆုိတဲ့စကားကုိ ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ မိရုိးဖလာသမားေတြက အေတြ႕အၾကဳံေဟာင္းေတြကုိ အေျခခံၿပီး ပစၥပၸဳန္ကုိ လည္ပါတ္ၾကပါတယ္။ စြန္႕ဦးသမားေတြကေတာ့ ပစၥပဳန္အေၿခအေနကုိ မူတည္ၿပီး အနာဂါတ္ကုိ တည္ေဆာက္ၾကတာပါ။ စြန္႕ဦးသမားေတြဟာ အႏၱရာယ္မ်ား တတ္သလုိအက်ဳိးအၿမတ္လည္း မ်ားပါတယ္။ အမွန္တကယ္ အၿဖစ္အပ်က္ေတြမွာလည္း စြန္႔ဦးသမားေတြရဲ႕ အနာဂါတ္အိပ္မက္ေတြ အတုိင္း အနာဂါတ္ဆုိတာ ၿဖစ္လာရတာပါ။ မိရုိးဖလာသမားေတြ  သိပ္မ်ားေနရင္ေတာ့ တုိးတက္မႈေတြ ေႏွးေကြးေနပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တုိးတက္ခ်င္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ၊ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ စြန္႔ဦးသမားေတြ မ်ားမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ ၾကဳိးစားရပါလိမ့္မယ္။ စြန္႔ဦးသမားေတြက ဦးေဆာင္သူေတြ၊ လမ္းသစ္ေဖာက္သူေတြပါ။ သူတုိ႔က လူေတြကုိ ဦးေဆာင္သူ ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔က စနစ္သစ္ေတြ ႏုိင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စီးပြားေရးအသစ္ေတြကုိေတာ့ ဦးေဆာင္ေနပါလိမ့္မယ္။ မိမိေဖာက္တဲ့လမ္းကုိ မိမိတစ္ေယာက္တည္း ေလွ်ာက္ရုံနဲ႔ မထူးျခားလွပါဘူး။ လူမ်ားမ်ားေလွ်ာက္ပါမွ လမ္းေၾကာင္းပုိက်ယ္လာပါမယ္။ မိမိေလွ်ာက္တဲ့ လမ္္းကုိ လူမ်ားမ်ား ေလွ်ာက္လာဖုိ႔က မိမိေတြးတဲ့အေတြးကုိ တျခားလူေတြရဲ႕ ဦးေခါင္းထဲတင္ပုိ႔ဖုိ႔ လုိပါတယ္… ေနာက္တစ္ခ်က္က စြန္႔ဦးသမားေတြ အေနနဲ႔ မိမိေအာင္ၿမင္လာတဲ့ အေၾကာင္းအျခင္းအရာေတြအေပၚမွာ အစြဲအလန္းမၾကီးဖုိ႔လည္း လုိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈက်ယ္ျပန္႔လာရင္ စိန္ေခၚမႈေတြ ျပန္ရင္ဆုိင္လာရပါမယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မတုိင္ခင္ မိမိက အမ်ားေရွ႕ကေန ရဲရဲေလွ်ာက္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ စြန္႔ဦးသမားေတြအေနနဲ႔က ဒီေလာက္ဆုိ လုံေလာက္ပါၿပီဆုိတဲ့ အေတြးမ်ဳိး မ၀င္မိဖုိ႔ အေရးၾကီးပါတယ္။  အေျပာင္းအလဲေတြကုိ အစဥ္မျပတ္ ရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ စြန႔္ဦးသမားကမွ ဦးေဆာင္သူ အခန္းက႑မွာ အၿမဲတေစ ရပ္တည္ႏုိင္မွာပါ။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ စြန္႔ဦးသမားေတြဟာ ဦးေဆာင္သူ အရည္အခ်င္းနဲ႔ ျပည့္စုံတတ္ၾကပါတယ္။ လတ္တေလာ အေရးၾကီးဆုံးအလုပ္က အေတြးအေခၚေဟာင္းထဲက စြန္႔ထြက္လာဖုိ႔ပါ။ သူမ်ား အေတြးေတြနဲ႔ သင့္အနာဂါတ္ကုိ တည္ေဆာက္မယ္ဆုိရင္ သင္ဥာဏ္ နည္းရာေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ 
 
ဦးေဆာင္မႈ ေအာင္ျမင္ေရး


ဦးေဆာင္မႈ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာင္းမြန္ဖုိ႔က အေရးၾကီးတဲ့ အခန္းကဏႅမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။ မိမိက ဦးေဆာင္သူ တစ္ေယာက္ဆုိရင္ မိမိရဲ႕တန္ဖုိးကုိ မိမိရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈဟာ လုပ္ငန္းအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔မႈ ဘယ္ေလာက္ရွိသလည္းဆုိတာနဲ႔ တုိင္းတာၾကမွာပါ။ ကုိယ့္ဦးေဆာင္တဲ့ အဖြဲအစည္းမွာ ပါ၀င္ပက္သတ္ေနသူအားလုံး အက်ဳိးစီးပြားကုိ မွ်တစြာ ခြဲေ၀ႏုိင္မွ ေအာင္ျမင္မႈရမွာပါ။
  မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးဆုိရင္  ၀န္ထမ္းေတြ ေဖာက္သည္ေတြအျပင္ မိမိဌာနခြဲရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈေတြအားလုံး ေကာင္းမြန္တဲ့ရလာဒ္ကုိ ေပးႏုိင္မွ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ျဖစ္မွာ ျဖစ္ၿပီး၊ အမႈေဆာင္ အရာရွိတစ္ဦးဆုိရင္ေတာ့ လုပ္ငန္း ရွယ္ယာရွင္ေတြ ၊ အမႈေဆာင္အရာရွိေတြ၊ ဒါရုိက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႔ေတြ၊ မန္ေနဂ်ာေတြ အားလုံးနဲ႔ အဆင္ေျပႏုိင္မယ့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းလမ္းေတြ လုိအပ္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္…။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ လုပ္ငန္းအတြက္ လုိအပ္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြ၊ အခ်က္အလက္ေတြ၊ အၿဖစ္အပ်က္ အေၾကာင္းျခင္းရာေတြ စနစ္တက် ၾကဳိတင္ေလ့က်င့္ထားရမွာ ျဖစ္သလုိ  လုပ္ငန္း ျပင္ပ အေၿပာင္းအလဲေတြကိုလည္း မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္တတ္ရပါမယ္။ ဘယ္လုိ အေၾကာင္းျခင္းရာေတြက မိမိဆီ ဘယ္လုိရုိက္ခတ္ၿပီး ဘယ္လုိသတင္းမ်ဳိးက မိမိအဖြဲ႔အစည္းကုိ ဘယ္လုိ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမယ္ဆိုတာကုိ ၾကဳိတင္သိျမင္ထားဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဦးေဆာင္သူေတြ၊ မန္ေနဂ်ာေတြ၊ အမႈေဆာင္အရာရွိေတြအေနနဲ႔ အခက္အခဲေတြကုိ ၾကဳိတင္ေတြးထားတာ တစ္၀က္ ေအာင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စိုးရိမ္မႈလြန္ကဲတဲ့ ပုံစံမ်ဳိးေတာ့ မျဖစ္ပါေစနဲ႔။ သင့္ေနာက္လုိက္ေတြက သင့္ကုိ အေၾကာက္လြန္သူလုိ႔ အၿမင္မွားသြားပါလိမ့္မယ္။ ဦးေဆာင္သူေတြအေနနဲ႔ မိမိရဲ႕ တည္ၿငိမ္မႈပုံစံဟာ မိမိဦးေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ယုံၾကည္မႈကုိ ရေစပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ အခက္အခဲေတြဟာ သင့္ယဥ္ေက်းမႈကုိ ျမွင့္တင္ေပးဖုိ႔ ေရာက္လာတာပါ။ ဦးေဆာင္သူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ `ငါတုိ႔ ဘာတတ္ႏုိင္မွာလဲ´ ဆုိတဲ့ စကားထက္ `ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလုံးၾကဳိးစားၾကည့္ရေအာင္´ ဆုိတဲ့စကားကုိ ပုိမုိသုံးစြဲရပါလိမ့္မယ္။

စိန္ေခၚမႈေတြ အားလုံးမွာ အခြင့္အလမ္းေတြ အၿမဲပါပါတယ္။ ဦးေဆာင္သူ တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ျပႆနာကုိ ေဘာ္လီေဘာ မပုတ္ပါနဲ႔။ ကုိယ့္ဆီက ထြက္သြားရင္ၿပီးေရာ လုပ္မယ္ဆိုရင္ သင့္အေပၚ ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ခံရျခင္းကုိ တေန႔တျခား ပုိမုိခံစားလာရမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ သင့္ကို လ်စ္လ်ဴရႈလုိက္ၾကပါလိမ့္မယ္။ တာ၀န္ယူမႈရွိျခင္းဟာ ဦးေဆာင္သူရဲ႕ အရည္အခ်င္းပါ။ တာ၀န္ယူထားတဲ့ အရာအားလုံး အၿပည့္အ၀ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္တယ္ဆုိတာက ဦးေဆာင္သူရဲ႕စြမ္းရည္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ လူစြမ္းလူစရွိတဲ့ သူေတြက ဦးေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရည္ ျပည့္၀လာၾကတာပါပဲ။ လူတုံးလူအေတြလုိ အေမြေမွ်ာ္ ထီီထုိးဆုိရင္ေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဦးေဆာင္သူ တစ္ေယာက္ဘ၀ကုိ ဘယ္ေတာ့မွေရာက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေအာင္ၿမင္တဲ့ ဦးေဆာင္သူ တစ္ေယာက္ၿဖစ္ဖုိ႔က ၾကဳိးစားၾကရမွာပါပဲ။ ဦးေဆာင္မႈဟာ အေတြ႔အၾကဳံရွိရုံနဲ႔ ၿပည့္စုံေကာင္းမြန္တဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ ရႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါ။ အေတြ႔အၾကဳံ၊ ပညာ၊ ဗဟုသုတ ဘက္ေပါင္းစုံၿပည့္စုံ မွ်တမွ ရႏုိင္မွာပါ။ အၿပဳိင္အဆုိင္မ်ားတဲ့ ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ျဖစ္ခ်င္သူေတြအတြက္ အေတြးအေခၚေတြ လြတ္လပ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပီး  ကမာၻလုံး အတုိင္းအတာနဲ႔ ထည့္သြင္း စဥ္းစားတတ္မွ ျဖစ္မွာပါ။ အေရးအၾကီးဆုံးက ေရရွည္ေအာင္ျမင္တဲ့ ဦးေဆာင္သူ ျဖစ္ဖုိ႔ဆုိတာ ပါရမီရွိရုံနဲ႔ မရႏုိင္ဘူးဆုိတာပါပဲ။


သင့္ကုိယ္သင္ဦးေဆာင္ပါ။

လူအေတာ္မ်ားမ်ားက သူေဠးျဖစ္ခ်င္ၾကတယ္။ မန္ေနဂ်ာ ျဖစ္ခ်င္ၾကတယ္။ စီအီးအုိ ျဖစ္ခ်င္ၾကတယ္။ ဦးေဆာင္သူ အခြင့္အေရးကို ၾကည့္ၿပီး ဦးေဆာင္သူ ျဖစ္ခ်င္ၾကတာပါ။ ဦးေဆာင္သူရဲ႕ တာ၀န္ယူမႈကုိေတာ့ မျမင္တတ္ၾကပါဘူး။ အမွန္တကယ္လည္း တာ၀န္ယူမႈရွိလုိ႔သာ ဦးေဆာင္သူေတြသာ ဦးေဆာင္သူ ျဖစ္လာတတ္ၾကတာပါ ။ ဦးေဆာင္သူ အခြင့္အေရးမ်ဳိးယူၿပီး ဦးေဆာင္သူရဲ႕ တာ၀န္ကုိမယူရင္ေတာ့ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑ႅကေန ခဏတာအခ်ိန္အတြင္း ျပဳတ္က်သြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  ဒါေပမယ့္ တကယ့္ေခါင္းေဆာင္ေတြက်ေတာ့ တာ၀န္ယူခ်င္လုိ႔ တာ၀န္ယူဖုိ႔လုိအပ္လာလုိ႔ ဦးေဆာင္မႈေပးရင္း ဦးေဆာင္သူဘ၀ကုိ ေရာက္လာတာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဦးေဆာင္သူေတြအေနနဲ႔  ပညာရည္ၿပည့္၀ဖုိ႔လုိပါတယ။္ အမ္ဘီေအ ရမွ လစာေကာင္းမယ္ထင္ၿပီး လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အမ္ဘီေအဘြဲ႔ေတြ ယူလာၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေကာင္းမြန္တဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပါမလာေတာ့ အမ္ဘီေအေတြရဲ႕ လစာေတြ က်ဆင္းလာပါတယ္။
 
ဘြဲ႕လက္မွတ္ေတြဟာ ေထာက္ခံခ်က္သာျဖစ္ၿပီး အလုပ္ မလုပ္တတ္ပါဘူး။ ပညာဟာ တတ္ရုံတတ္ၿပီး အသုံးမခ်တတ္ရင္ အလကားပဲတင္း ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူငယ္ေတြဟာ ပညာကုိ ဘာေၾကာင့္သင္မလဲဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဘယ္ေနရာမွာ ျဖစ္ပါေစ မိမိရဲ႕အခန္းကဏႅကုိ အေရးပါတဲ့ ေနရာေရာက္ေအာင္ ကုိယ္တုိင္ ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ “အေျခအေနမေပးလုိ႔” ဆုိတဲ့ စကားဟာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြရဲ႕ ႏႈတ္ခမ္းက ထြက္က်မလာတတ္ပါဘူး။ အဲဒီလုိၿဖစ္ဖုိ႔အတြက္ဆုိတာ မိမိကုိယ္မိမိ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာင္းမြန္ေအာင္ၿမင္ရမွာပါ။ လုပ္ငန္းခြင္ စည္းကမ္းေတြ၊ လူ႔က်င့္၀တ္စည္းကမ္းေတြကုိ မိမိက ဘယ္ေလာက္အေရးထားပါသလဲ။ မိမိတာ၀န္ယူထားတဲ့ အခန္းကဏႅမွာ ပ်က္ကြက္မႈေတြ ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္ က်ဴးလြန္မိခဲ့ၿပီးၿပီလဲ။  မိမိရဲ႕အလုပ္ခ်ိန္ကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ ဘယ္ႏွၾကိမ္ၿပန္ခုိးၿပီးၿပီလဲ။ ေရသာခုိတတ္သလား၊ အပ်င္းၾကီးလား၊ အခက္အခဲေတြအတြက္ စိတ္ရႈပ္မခံခ်င္ဘူးလား။ ကုိယ့္ကုိ္ကုိယ္နဲ႔ သူမ်ားကုိ အမွန္အတုိင္း ဘယ္ႏွစ္ခါေျပာဖူးသလဲ။ မိမိမလုိခ်င္တဲ့ အေျဖကုိ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ လက္ခံရဲလား။
  ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ မလိမ္ညာတတ္တဲ့သူမွ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္မွာပါ။ ဦးေဆာင္သူဆုိတာ ရုိးသားဖုိ႔အေရးၾကီးပါတယ္။ မျဖစ္သင္႔ မျဖစ္ထုိက္တာေတြ လုပ္ၿပီး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ လိပ္ျပာမလုံရင္ေတာ့ ဦးေဆာင္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီအတြက္ ဦးေဆာင္သူ ျဖစ္ခ်င္တဲ့လူအေနနဲ႔ မိမိကုိယ္ မိမိ ဦးေဆာင္ႏုိင္မႈဟာ အေရးၾကီးပါတယ္။ မိမိကုိယ္မိမိ ရုိးေၿဖာင့္ဖုိလုိသလုိ အျခားသူေတြ အေပၚမွာလည္း ရုိးေျဖာင့္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ရုိးသားမႈျဖင့္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဦးေဆာင္ပါ။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ျဖစ္ခ်င္သူေတြအားလုံး သင့္အေပၚ အတုယူေနၾကလိမ့္မယ္။

ေအာင္ပုိင္စုိး

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...