Thursday, July 28, 2011

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ကမၻာပ်က္ကိန္းအေပၚ သိပၸံအျမင္

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ဝင္ ေရာက္ခဲ့ၿပီး လအနည္းငယ္ လြန္လာ ခဲ့ၿပီ။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္သည္ တျဖည္း ျဖည္း နီးကပ္လာလ်က္ရွိသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္သည္ လူတို႔၏ စိတ္ဝင္ စားမႈကို အေတာ္ခံရေသာႏွစ္ျဖစ္ သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ေရာက္မည္ကို ေတြးပူေနၾကသူမ်ားပင္ရွိသည္။ ယင္း ႏွစ္တြင္ မႀကံဳစဖူးေသာ ဧရာမ ေဘး အႏၲရာယ္မ်ား ေပၚလာမည့္အေရး၊  အဆိုးဆံုးအေနႏွင့္ ကမၻာႀကီး ပ်က္ သြားႏိုင္မည့္အေရး ရွိသည္ဟု ေဟာ ကိန္းထုတ္သူကလည္း ထုတ္ၾက သည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာမွ အထင္ကရ သိပၸံပညာ ရွင္မ်ားက ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို သုေတ သနျပဳ၍ စိုးရိမ္ဖို႔မရွိေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ထားသည္။

၁- အျခားၿဂိဳဟ္သားတို႔ ကမၻာကို လာေရာက္ဖ်က္ဆီးမည့္အေရး
အျခားၿဂိဳဟ္သားတို႔ ကမၻာကို လာေရာက္ ဆက္သြယ္ျခင္းစသည့္ သတင္းမ်ားမွာ ၁၈၉၈ ခုႏွစ္တြင္ စာေရးဆရာ အိပ္ခ်္ဂ်ီဝဲလ္က ‘ကမၻာ မ်ား၏ စစ္ပြဲ” အမည္ရွိ စိတ္ကူးယဥ္ သိပၸံဝတၴဳမ်ား ေရးသားခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ တစ္ကမၻာလံုး၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို ခံယူခဲ့ရသည္။ အဂၤါၿဂိဳဟ္သားမ်ား၊ အျခားၾကယ္စုမ်ားမွ ၿဂိဳဟ္သားမ်ား ကမၻာသို႔ ပန္းကန္ျပားပ်ံမ်ားႏွင့္ လာ ေရာက္ၾကသည့္ သတင္းမ်ားမွာ လည္း ယေန႔တိုင္ေအာင္ ေပၚလာ လိုက္ ေပ်ာက္သြားလိုက္ ျဖစ္ေန သည္။ အၾကမ္းဖက္သမားတို႔၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳရၾကားရ သည့္အခါမ်ားတြင္ အျခားၿဂိဳဟ္သား မ်ား၏ တိုက္ခုိက္မႈလည္း ေပၚလာ ေတာ့မည္ေလာဟု ပိုမိုစိုးရိမ္တတ္ ၾကေၾကာင္း သုေသတနျပဳခ်က္မ်ား က ဆိုသည္။
ကမၻာေပၚသို႔ အျခားၿဂိဳဟ္သား မ်ား ပန္းကန္ျပားပ်ံႏွင့္လာသည္ဟု  ယံုၾကည္ၾကသူမ်ားက ေကာင္းကင္ ယံရွိ ယာဥ္သဏၭာန္ အရာမ်ားကို ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယို မ်ားကိုျပ၍ သူတို႔ထင္ထားသည့္အ တိုင္း တကယ္ရွိေၾကာင္း သက္ေသ ထူလိုၾကသည္။ အခ်ဳိ႕အစိုးရအဖြဲ႕အ စည္းမ်ားက ယင္းဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယို မ်ားကို သိမ္းဆည္းေလ့လာသုေတ သနျပဳၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္း ဓာတ္ပံုဗီဒီယိုႏွင့္ သတင္းမ်ားသည္ ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားမ်ား ဟု မည္သည့္အစိုးရ၊ မည္သည့္ ပညာရွင္ကမွ် ယေန႔အထိ မယူဆ ၾကေသးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အျခားၿဂိဳဟ္ သားမ်ား ကမၻာကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ယင္းေနာက္ပိုင္း လာေရာက္ တိုက္ ခိုက္ႏိုင္သည့္ အလားအလာကို မ်ား စြာ အေလးမထားၾကေခ်။ (ရည္ ၫႊန္း- ရတီ ၂ဝ၁၁ ေဖေဖာ္ဝါရီပါ အျခားေသာၿဂိဳဟ္မွ သက္ရွိမ်ား)

၂- အျခားၿဂိဳဟ္တစ္ခုႏွင့္ ကမၻာ ဝင္တိုက္ႏိုင္သည့္ အလားအလာ
နီဘီ႐ူးဟု အမည္ေပးထား ေသာ ၿဂိဳဟ္ႀကီးတစ္လံုးက ကမၻာႏွင့္ ဝင္တိုက္ႏုိင္သည့္အေၾကာင္း အင္ တာနက္ဝက္ဘ္ဆိုက္ အမ်ားအျပား အပါအဝင္ လူ အေတာ္ မ်ားမ်ားက ထင္ေၾကးေပးေျပာဆိုေနၾကသည္။ ယေန႔အထိ သိပၸံပညာရွင္တို႔ မေတြ႕ ရွိေသးေသာ ယင္းနီဘီ႐ူးၿဂိဳဟ္ကိစၥ ကို စတင္ေျပာလာခဲ့သူမွာ ဇက္ခါရီး ယားစစ္ခ်င္ဆိုသူျဖစ္သည္။ သူသည္ ယင္းၿဂိဳဟ္အေၾကာင္းကို လြန္ခဲ့ ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ခန္႔ကတည္းက တင္ျပလာခဲ့ေသာ္လည္း သူ႔ထင္ျမင္ ခ်က္ မွန္ႏိုင္ေၾကာင္း ယေန႔အထိ ခိုင္မာစြာ မေျပာႏိုင္ေသးေခ်။ အာ ကာသေရးရာမ်ားကို အက်ယ္ျပန္႔ ဆံုး ေလ့လာေနေသာ အေမရိကန္ အာကာသအဖြဲ႕အစည္း နာဆာက လည္း ယင္းၿဂိဳဟ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ သမွ်ကို အသိအမွတ္ မျပဳေခ်။ နာဆာသည္ ကမၻာႏွင့္ ဝင္တိုက္ႏိုင္ ေသာ ၿဂိဳဟ္သိမ္ၿဂိဳဟ္ပဲ့မ်ားကို စနစ္ တက် မွတ္တမ္းတင္ကာ အစဥ္ ေထာက္လွမ္းေနသည္။ အႏၲရာယ္ရွိ လာပါက အခ်ိန္မီ ထုတ္ျပန္အသိ ေပးလိမ့္မည္။ (ရည္ၫႊန္း-ရတီ၂ဝ၁ဝ ဧၿပီပါ ၿဂိဳဟ္သိမ္ဝင္တိုက္၍ ကမၻာ မပ်က္ႏိုင္ေသးပါ)

၃-ေနမီးလွ်ံႀကီး
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေနမွ ဧရာမမီးလွ်ံႀကီး တစ္ခုထြက္ လာကာ ကမၻာကို ဖံုးအုပ္ေလာင္ ၿမိဳက္ေစႏိုင္သည္ဟု အခ်ဳိ႕ကဆိုၾက သည္။ ေနမွ မီးလွ်ံမ်ားသည္ ပံုမွန္ ထြက္ေနၿပီး ယင္းတို႔တြင္ ပါလာ ေသာ ဓာတ္မႈန္မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ ပတ္လမ္းေၾကာင္းအတြင္းရွိ ၿဂိဳဟ္တု မ်ားႏွင့္ အာကာသယာဥ္မွဴးမ်ားအ တြက္ အႏၲရာယ္ ေတာ ့ရွိ ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ကမၻာကို ဖံုးအုပ္သြားႏုိင္ ေသာ မီးလွ်ံမ်ဳိး ေပၚထြက္လာစရာ  အေၾကာင္းမရွိေသးေခ်။ ေနာင္တစ္ ခ်ိန္တြင္ ေနသည္ ျဖစ္ၿမဲသခၤါရသ ေဘာအတုိင္း ေနဘဝမွ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ကာ အျဖဴလံုးႀကီးတစ္လံုးဘဝသို႔ ေရာက္သြားရန္ရွိရာ မခ်ဳပ္ၿငိမ္းမီ မီးလွ်ံမ်ား သာမန္ထက္ ပိုထြက္လာ မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ယင္းအ ခ်ိန္မွာ ေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း သန္း ၅ဝဝဝ ခန္႔အၾကာမွ ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ မ ဟုတ္ေပ။ (ရည္ၫႊန္း- ရတီ ၂ဝ၁၁ ဇန္နဝါရီပါ ေနမုန္တိုင္း)

၄-ကမၻာသံလိုက္ ဝင္႐ိုးစြန္း ေျပာင္းေရႊ႕မႈ
ကမၻာပ်က္ကိန္း ေဟာကိန္း ထုတ္သူမ်ားသည္ ကမၻာ့သံလုိက္ဝင္ ႐ိုးစြန္းမ်ား ႐ုတ္ခ်ည္းေနရာေျပာင္း ေရႊ႕ကာ ကမၻာႀကီး ေျပာင္းျပန္လည္ ပတ္ၿပီး ရွိရွိသမွ်အရာမ်ား ေဇာက္ ထိုးမိုးေမွ်ာ္႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ ကုန္မည့္အေရးကို ေတြး၍ စိုးရိမ္ၾက သည္။ သူတို႔က အတိတ္က ကမၻာ့ သံလိုက္ဝင္႐ုိးစြန္းေျပာင္းလဲခဲ့ဖူးပံုကို အေထာက ္ အထားအျဖစ္ ေျပာၾက သည္။ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ ပရင္စတန္တကၠသိုလ္ ႏွင့္ ျပင္သစ္ေပါလ္ဆာဘာတီေယး တကၠသိုလ္တို႔မွ ပညာရွင္မ်ားက အတိတ္ကမၻာတြင္ ကမၻာ့သံလိုက္ ဝင္႐ိုးစြန္းေျပာင္းလဲခဲ့သည္မွာ မွန္ ေသာ္လည္း ႐ုတ္ခ်ည္းေျပာင္းျခင္း မ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ အလြန္ေႏွးေကြးစြာ သာ ေျပာင္းခဲ့ေၾကာင္း ေထာက္ျပ သည္။ ဥပမာ အတိတ္တစ္ခ်ိန္က ကမၻာ့ဝင္႐ိုးစြန္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း သန္း ၂ဝ အတြင္း ၅ဝ ဒီဂရီမွ်ေျပာင္းခဲ့ သည္။ အကယ္၍ ထပ္ေျပာင္းလွ်င္ လည္း ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ေပါင္း ၁ သန္းအတြင္း ျဖည္းညင္းစြာသာ ေျပာင္းမည္။

၅- မီးေတာင္ေပါက္ျခင္း
ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ မႀကံဳဖူးေသး ေသာ ျပင္းအားမ်ဳိးျဖင့္ မီးေတာင္ တစ္ခုေပါက္ကြဲကာ ကမၻာႀကီး ေဘး ႀကံဳမည္ကို ေတြးပူသူက ပူၾကသည္။ မီးေတာင္ေပါက ္ျခင္း ဟူ သည္ ကမၻာ့ အတြင္းပိုင္းမွ ေခ်ာ္ရည္မ်ား ကမၻာ့ အေပၚယံလႊာအနီးသို႔ ေရာက္လာ ကာ မီးေတာင္အေပါက္ဝမ်ားမွ ပြင့္ ထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကမၻာ့ တစ္ ေနရာရာတြင္ ေခ်ာ္ရည္ မ်ားသည္ ပံုမွန္အတိုင္း မီးေတာင္ ေပါက္မွ ထြက္မလာႏုိင္ဘဲ တစ္ဆို႔ ေနကာ ဖိအားတျဖည္းျဖည္းမ်ားလာ ၿပီး ေနာက္ဆံုး မခံႏိုင္ ေတာ့သည္မွ က်ယ္ေျပာေသာ ေျမျပင္ႀကီးတစ္ခု လံုး ၿပိဳဆင္းသြားျခင္းျဖင့္ ေပါက္ ထြက္လာႏိုင္သည္ဟုဆိုသူက ဆိုၾက သည္။ ထိုသို႔ ေပါက္ထြက္ျခင္းမွ တန္ ခ်ိန္သန္း ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ေခ်ာ္မႈန္႔ေက်ာက္စေက်ာက္နမ်ား ပြင့္ထြက္လာၿပီး ကမၻာ့ေနရာအႏွံအ ျပားကို ဖ်က္ဆီးႏုိင္သည္ဟု သူတို႔ က စိုးရိမ္ၾကသည္။ ေခ်ာ္မႈန္႔မ်ား သည္ ေလထု အတြင္းဝင္ေရာက္ကာ ေနေရာင္ကို ကာဆီးလိုက္ၿပီး အလြန္ ေအးျမေသာ ရာသီဥတုေၾကာင့္ သတၱဝါႏွင့္ အပင္မ်ား ေသဆံုးကုန္ ၾကမည္ဟု သူတို႔က ဆိုသည္။ ယင္း ျဖစ္ရပ္မ်ဳိး မေပၚလာႏိုင္ဟု ျပတ္ ျပတ္သားသား မျငင္းဆိုႏိုင္ေသာ္ လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အလြန္နည္းသည္ ဟုသာ သိပၸံပညာရွင္တို႔က ေျပာ ၾကသည္။

၆- သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ၿပိဳလဲ ျခင္း
လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအ တြင္း ေရေျမညစ္ညမ္းမႈ၊ ေျမဆီလႊာ ျပဳန္းတီးမႈစသည္တို႔မွာ တစ္ခ်ိန္ ထက္ တစ္ခ်ိန္ မ်ားျပားျပင္းထန္လာ ခဲ့သည္။ ကမၻာႀကီး ဆက္လက္ပူေႏြး ကာ ရာသီဥတု ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည့္အေျခအေန ကို ရင္ဆိုင္ႏုိင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ အေရးယူမႈမ်ားကို မျမင္ရေသးေပ။ ကမၻာသည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ပူ လာသည္။ သဘာဝေဘးဆိုးမ်ား ျဖစ္ေပၚမႈပို၍ စိပ္လာပိုျပင္းထန္လာ ေနသည္ကို လက္ေတြ႕ႀကံဳေနၾကရ သည္။ သို႔ေသာ္ ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ ကပ္ေဘးမ်ားမွာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အ တြင္းေပၚလာဖို႔ မလြယ္လွေသးေခ်။ ေနာင္လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအ တြင္းတြင္မူ ေပၚလာႏိုင္သည္။  မည္ မွ်ေစာေစာ ေပၚလာမည္နည္း ဆို သည္မွာ ကမၻာ့ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ မႈ၏ အဓိကအေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈကို  လူတို႔ မည္မွ် ထိန္း ႏုိင္မည္နည္း ဆို သည့္အခ်က္ေပၚတြင္ တည္ေန သည္။ ကမၻာ၏ အနာဂတ္မွာ လူ တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေပၚတြင္သာ လံုးလံုးလ်ားလ်ား တည္မွီေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျခားၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ဝင္တိုက္ ျခင္းစသည့္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္အလြန္႔အ လြန္နည္းေသာ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ႏုိင္ ေျခလံုးလံုးမရွိေသာ အႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ႏုိးႏိုးႏွင့္ ေတြးပူေနမည့္အစား ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ရာသီဥတု မပ်က္စီးေအာင္ ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္း ၾကျခင္းကသာ လက္ေတြ႕က်၍ ကမၻာႀကီးကို ကယ္တင္ရာေရာက္မည္။

ေက်ာ္ဦး

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...