Saturday, July 23, 2011

ဆန္နီေနမင္း၏ ကာေမသုမိစၦာစာရကံ အက်ယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္

ဒီကာေမသုမိစၦာစာရကံႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ဦးဇင္းကုိ လူေတာ္ေတာ္မ်ား ေမးၾကပါတယ္။ ခဏခဏလည္း ေျဖေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီကံႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ေယာင္၀ါး၀ါးနားမလည္ ျဖစ္ေနၾကတယ္ ထင္ပါဘိ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီတစ္ခါေတာ့ ဦးဇင္း တက္သိေလ့လာထားသမွ်ကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း စံုစံုလင္လင္ျဖစ္ေအာင္  ေျဖေပးလုိက္ပါတယ္။ ပြင့္လင္းအားႀကီးလုိ႔ လူႀကီးလူေကာင္းမ်ားအေနျဖင့္ မသံုးသင့္တဲ့ မေျပာသင့္တဲ့စကားလံုးမ်ား ပါေနလွ်င္လည္း နားႏွင့္မနာ ဖ၀ါးႏွင့္နာပါလုိ႔ပဲ ေတာင္းပန္လုိက္ပါတယ္။
လူငယ္မ်ား ဒီကံႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး နားရွင္းကာ ေရွာင္ၾကဥ္လုိက္နာႏုိင္ေအာင္ ယခုေအာက္ကေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းကုိပါ တစ္ဆက္တည္း ေျဖေပးလုိက္ပါတယ္။ အေမးႏွင့္အေျဖေလးကေတာ့ ဒီလုိပါ။


အရွင္ဘုရားတပည့္ေတာ္ ရိုေသစြာေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။ ကာေမသု မိစၦာစာရကံႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသခ်ာစြာသိရွိလိုပါသျဖင့္ ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္ဘုရား။
(၁) ကာမပိုင္ မိဘမွအစ ေဆြမ်ဳိး၊ ရပ္ေဆြရပ္မ်ုဳိးမ်ား မရွိေတာ့ေသာ အမ်ဳိးသားအမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ကို က်ဴးလြန္လွ်င္အျပစ္မျဖစ္ဘူးဆိုသည္မွာ ဟုတ္ပါသလားဘုရား။
(၂) အရူးမမ်ားအား က်ဴးလြန္လွ်င္လည္း အျပစ္မျဖစ္ဘူးဆိုသည္မွာ ဟုတ္ပါသလားဘုရား။
(၃) မိမိ ကာမပိုင္ေသာအမ်ဳိးသမီးရွိေသာ္လည္း အေပ်ာ္မယ္မ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးျခင္းစသည္မ်ားသည္လည္း အျပစ္က်ဴးလြန္ရာေရာက္ပါသလားဘုရား။
(၄) ၄င္းအျပင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္မွ ေနာက္တစ္ေယာက္ျပီးတစ္ေယာက္ ထပ္ယူျခင္းသည္ အျပစ္သင့္ပါသလားဘုရား။
(၅) တပည့္ေတာ္တို႔ျမန္မာသမို္င္းတြင္ ဘုရင္အဆက္ဆက္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားစြာထားရွိပါသည္ဘုရား။ ထုိမင္းမ်ားသည္ မင္းက်င့္တရားနဲ႔ ညီညြတ္ပါသလားဘုရား။
(၆) ထို႔ျပင္ သိၾကားမင္းသည္လဲ နတ္ျပည္တြင္ နတ္သမီး (၂၅၀၀၀၀၀၀)ႏွင့္ေနျခင္းသည္ ဘယ္လိုဘုန္းကံမ်ဳိးပါလဲဘုရား။
(၇) မိဘအုပ္ထိန္းသူေအာက္တြင္ရွိေသာ အမ်ုဳိးသမီးႏွင့္ ရယ္ငန္၍ က်ဴးလြန္ေနၾကေသာ္လည္း (အမ်ဳိးသမီးသည္ ခြင့္ျပဳၾကည္ျဖဴ၏) ေနာင္တြင္ လက္ထပ္ယူၾကလ်င္လည္း အျပစ္ျဖစ္ပါသလားဘုရား။ မည္ကဲ့သို႔အျပစ္ရွိပါသလဲဘုရား။ ကံကိုက်ဴးလြန္တို္င္း အျပစ္ျဖစ္ပါသလားဘုရား။
အထက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို တပည့္ေတာ္အား အစဥ္သနားျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။


အင္း ပထမဦးဆံုး ကာေမသုမိစၦာစာရကံနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး သိထားရမည္က ေလာကတြင္ ေလာက၀စၥ၊ ပဏၰတၱိ၀စၥဟု ႏွစ္မ်ိဳးရွိရာ ဒီကံတရားသည္ ေလာက၀စၥထဲတြင္ ပါ၀င္ေပသည္။ ေလာက၀စၥဆုိသည္မွာ မိမိႏွင့္ကုိယ္ခ်င္းစာၿပီး နားလည္သိရွိ သေဘာေပါက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သူတစ္ပါးသားမယားကို မိမိက က်ဳးလြန္မယ္လုိ႔ စိတ္ေပၚလာတဲ့အခါမွာ မိမိစိတ္ထဲမွာ ဒီလုိေလး ေတြးေတာၾကည့္သင့္ပါတယ္။ ငါက်ဳးလြန္မဲ့ မိန္းကေလးဟာ ငါ့ရဲ႕ မိခင္၊ အမ၊ ႏွမဆုိလွ်င္ေရာ ငါဘယ္လုိခံစားရမလဲ။

အဲဒီလုိေတြးေတာတဲ့အခါမွာ မိမိရဲ႕ေမာင္ႏွမေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ မိမိစိတ္ရဲ႕ခံစားခ်က္အတုိင္း တစ္ဘက္လူမွာလည္း သူနဲ႔ဆက္စပ္သူမ်ား ဘယ္လုိခံစားရမယ္ဆုိတာ ေတြးဆႀကံဆႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကာေမသုမိစၦာစာရကံကုိ မက်ဳးလြန္မိေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။

ကာေမသုမိစၦာစာရကံထုိက္သည့္အဂၤါရပ္မ်ားကုိ ပထမဦးဆံုးေျပာျပပါမယ္။
၁။ အဂမနိယဌာနတာ - မသြားလာအပ္ေသာ အရာဌာနျဖစ္ျခင္း။
၂။ ေသ၀နာစတၱံ - မွီ၀ဲလိုေသာ စိတ္ရွိျခင္း။
၃။ မေဂၢနမဂၢပဋိပတၱိ - မဂ္ေခၚလိင္ျဖင့္ လိင္ထဲသို႔ သြင္းျခင္း။
၄။ သာဒိယနံ - သာယာျခင္း။
ဒီအဂၤါ (၄)ရပ္လံုးျပည့္စံုမွ ကာေမသုမိစၦာစာရကံထုိက္ပါတယ္။ ဒီေလးပါးထဲက အဂၤါတစ္ပါးပါး ခ်ိဳ႔ယြင္းလွ်င္ ကံမထုိက္ေပ။ သို႔ေသာ္ တစ္ပါးပါးက်ဳးလြန္မိလွ်င္ အျပစ္ေသးေသာ အကုသိုလ္ေတာ့ ျဖစ္ေပသည္။

သူတပါး၏ ခင္ပြန္း၊ ဇနီး၊ မယားတို႔ကို သေဘာတူ၍ျဖစ္ေစ မတူပဲျဖစ္ေစ ျပစ္မွားက်ဴးလြန္ျခင္းကို ပါရဒါရကံဟု ေခၚသည္။ ပရဒါရကံက ကာေမသုမိစၦာစာရကံထက္ ပို၍ အျပစ္ႀကီးပါသည္။ ကာေမသုမိစၦာစာရကံဆိုသည္မွာ မိမိတရား၀င္ယူထားေသာ ယူထားသူမွအပ အုပ္ထိန္းျခင္းမကင္းေသာ မိန္းမ(၂၀)ကို သေဘာတူ၍ျဖစ္ေစ၊ မတူ၍ျဖစ္ေစ ကာမဆက္ဆံလွ်င္ ကာေမသုမိစၦာစာရကံထုိက္ေပသည္။

အဆိုပါ မိန္းမ(၂၀)တို႔မွာ
၁။ အမိအုပ္ထိန္းေသာသူ။
၂။ အဘအုပ္ထိန္းေသာသူ။
၃။ အမိအဘစံု အုပ္ထိန္းေသာသူ။
၄။ ေမာင္ႀကီး ေမာင္ငယ္ အုပ္ထိန္းေသာသူ။
၅။ အမႀကီး အမငယ္ အုပ္ထိန္းေသာသူ။
၆။ ေဆြမ်ိဳးတို႔ အုပ္ထိန္းေသာသူ။
၇။ အမ်ိဳးအႏြယ္တို႔ အုပ္ထိန္းေသာသူ။
၈။ အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြသီတင္းသံုးေဖာ္တို႔ အုပ္ထိန္းေသာသူ။

၄င္းမိန္းမ(၈)ဦးတို႔ကို က်ဴးလြန္လွ်င္ ေယာက်္ားေတြမွာသာ ကံထိုက္၍ မိန္းကေလးမ်ားမွာ ကံမထုိက္ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ထုိမိန္းကေလးမ်ားသည္ သူတုိ႔ကာမကုိ သူတုိ႔ပုိင္ေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မိဘစေသာ အုပ္ထိန္းေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကုိ တစ္ပါးသူက တရား၀င္မေတာင္းယူရေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

၉။ ထိန္းျမား (တစ္နည္း)လက္ထပ္ၿပီးေသာသူ။
၁၀။ ဘုရင္ေကာက္ယူရန္ သတ္မွတ္ထားေသာသူ။
၁၁။ ဥစၥာျဖင့္ ၀ယ္ယူထားေသာသူ။
၁၂။ အလိုတူ ေပါင္းသင္းေနေသာသူ။
၁၃။ ပုဆိုးတန္းတင္ေပါင္းသင္းေနေသာသူ။
၁၄။ စည္းစိမ္ကိုေပး၍ေပါင္းသင္းေနေသာသူ။
၁၅။ ေရခြက္၌ လက္ဆံုခ်၍ မိဘကေပးစားထားေသာသူ။
၁၆။ ေခါင္းခုခ်၍ လင္မယားအျဖစ္ေနေသာသူ။
၁၇။ ကၽြန္ကို မယားျပဳထားေသာသူ။
၁၈။ အမႈလုပ္ကို မယားျပဳထားေသာသူ။
၁၉။ စစ္ေျမျပင္မွ သံုးပန္းရခဲ့ေသာသူ။
၂၀။ ေခတၱမွ်ေပါင္းရန္ ငွားယူထားေသာမိန္းမတုိ႔ပင္ ျဖစ္ေပသည္။
ထုိတြင္ အမွတ္(၉)မွ(၂၀)ထိ မိန္းမ(၁၂)ေယာက္အနက္ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို လြန္က်ဴးလွ်င္ ေယာက်္ားေရာ မိန္းမပါ ကာေမသုမိစၦာစာရကံထုိက္ေပသည္။

ထို႔ျပင္ မိမိမယားပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ေအာက္ပါအေႀကာင္း (၄)ပါေၾကာင့္လည္း ကံထိုက္ပါသည္။
၁။ ကိုယ္၀န္ အလြန္ရင့္ေသာအခါ။
၂။ မိဘ၊ဆရာ၊ သူတကာျမင္၍မသင့္ေသာေနရာ။
၃။ က်င့္ရိုး က်င့္စဥ္ မဟုတ္ေသာ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ က်င့္ျခင္း။
၄။ ေဆး၀ါးမွီး၀ဲ ရွိၿမဲအဂၤါထက္ လြန္ေနျခင္းတုိ႔ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

        ဒကာေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ဦးဇင္းတစ္ခုခ်င္းစီ ထပ္ရွင္းျပေပးပါမယ္။ နံပါတ္(၁-၂)သည္ အထက္ပါအုပ္ထိန္းသူ (၂၀)ထဲ မပါရွိလွ်င္ေတာ့ အျပစ္မရွိပါ။ အုပ္ထိန္းသူရွိေနလွ်င္ေတာ့ အျပစ္ရွိေပသည္။
          နံပါတ္(၃)သည္ မိမိမွာ ကာမပုိင္ရွိေသာေၾကာင့္ မည္သည့္မိန္းမမ်ိဳးႏွင့္မဆုိ က်ဴးလြန္လွ်င္ အျပစ္ရွိေပသည္။
          နံပါတ္(၄) အုပ္ထိန္းသူခြင့္ျပဳခ်က္ရ၍ ေနာက္ထပ္မိန္းမယူလွ်င္ မိမိသည္တရား၀င္ေတာင္းယူထားေသာေၾကာင့္ အျပစ္မရွိပါေပ။
          နံပါတ္(၅) ဘုရင္မ်ားသည္ မိဖုရားေကာ္ယူရာ၌ တရား၀င္လက္ထက္ယူလွ်င္ အျပစ္မရွိေပ။ တိတ္တိတ္ပုန္းယူလွ်င္ေတာ့ မင့္က်င့္တရား၌လည္း ငါးပါးသီလလံုၿခံဳရမည့္ျဖစ္၍ အျပစ္ရွိၿပီး မင့္က်င့္တရားႏွင့္မညီေပ။
          နံပါတ္(၆) သိၾကားမင္းသည္ အရင္လူ႕ဘ၀က မာဃအမည္ႏွင့္ လမ္းျပင္ျခင္း၊ တံတားေဆာက္ျခင္း၊ ဇရပ္ေဆာက္ျခင္းစတဲ့ ေကာင္းမႈမ်ားလုပ္ခဲ့၍ သိၾကားမင္းျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ယခုပြင့္ခဲ့တဲ့ေဂါတမဘုရားရွင္လက္ထက္တြင္ ဘုရားရွင္ထံခဏခဏသြားၿပီး တရားနာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေသာတာပန္ျဖစ္သြားပါတယ္။ အဲဒီေသာတာပန္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ အရင္သိၾကားမင္းဘ၀ကေန ယခုတစ္ဖန္ဆက္လက္ၿပီး သိၾကားမင္းျဖစ္ရပါတယ္။ နတ္မိဖုရားမ်ားရျခင္းကေတာ့ နတ္သမီးျဖစ္လာမည့္သူမ်ားသည္ နတ္သားမ်ား၏ ဗိမာန္တြင္း၊ ဗိမာန္ေရွ႕တည့္တည့္တြင္ မျဖစ္ဘဲ ေလးဘက္ေလးလံနတ္သားမ်ား၏ဗိမာန္ၾကားတြင္ လာျဖစ္ပါက သိၾကားမင္းသည္ နတ္သားမ်ား အျငင္းပြားစရာလုစရာျဖစ္ေနလွ်င္ သူကပဲ ေကာက္ယူျခင္းေၾကာင့္ နတ္မိဖုရားမ်ားရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

          နံပါတ္(၇) မိန္းကေလးဘက္ကၾကည္ျဖဴေသာ္လည္း မိဘစေသာအုပ္ထိန္းသူမ်ားထံ တရား၀င္ခြင့္မေတာင္းရေသးဘဲ က်ဳးလြန္လွ်င္ အျပစ္ရွိေပသည္။ ေစ့စပ္ျခင္းစသည့္ တရား၀င္အုပ္ထိန္းသူမ်ားထံ ခြင့္ေတာင္းၿပီးသားျဖစ္လွ်င္ေတာ့ တကယ္လည္း တရား၀င္လက္ထက္ယူျဖစ္ပါက အျပစ္မရွိပါေပ။

ယခုေခတ္ ရည္းစားအတြဲမ်ားသည္ အုပ္ထိန္းသူရွိသူမ်ားအား က်ဳးလြန္မိလွ်င္ အျပစ္ရွိေပသည္။ အထက္ပါ မိန္းမ(၂၀)မွ တစ္ကေနရွစ္အထိ ပါ၀င္ေနေသာ မိန္းကေလးမ်ားမွာမႈ ကာေမသုမိစၦာစာရကံေတာ့ မထုိက္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ေယာက်္ားမ်ားအား ေသြးေဆာင္မာယာမ်ားမႈရွိပါက အကုသုိလ္အျပစ္ေတာ့ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးသူမ်ားသည္ မိမိတရား၀င္ယူထားေသာ မိန္းမမွတစ္ပါး က်န္ေသာသူမ်ားႏွင့္ အယုတ္ဆံုး ျပည္တန္ဆာမႏွင့္က်ဳးလြန္လွ်င္လည္း ကာေမသုမိစၦာစာရကံထုိက္ေပသည္။ အိမ္ေထာင္မက်ေသးေသာသူမ်ားသည္ အုပ္ထိန္းသူက ခြင့္ျပဳထားေသာ ျပည္တန္ဆာမလည္းျဖစ္၊ ကာယကံရွင္ျပည္တန္ဆာမကလည္း ၾကည္ျဖဴမည္၊ သူမ်ားစပြန္ဆာေပးထားတာလည္း မရွိေသးလွ်င္ ကာေမသုမိစၦာစာရကံ မထုိက္ဘဲ ရာဂေသာင္းက်န္မႈ အကုုသုိလ္ေတာ့ ျဖစ္ေပသည္။ အုပ္ထိန္းသူက ခြင့္ျပဳမထားေသာ သူမ်ားက မိမိအရင္ သတ္မွတ္ထားၿပီးသား ျပည္တန္ဆာမကုိက်ဴးလြန္မိလွ်င္ေတာ့ ကာေမသုမိစၦာစာရကံ ထုိက္ေပသည္။

          ဒကာေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းေတြရဲ႕ တစ္ခုခ်င္းစီကုိေရာ၊ ကာေမသုမိစၦာစာရကံထုိက္သည့္ အဂၤါရပ္မ်ားကုိေရာ၊ မက်ဳးလြန္သင့္သည့္ မိန္းကေလးမ်ားကုိေရာ၊ မက်င့္သင့္သည့္အခ်ိန္ကာလ နည္းစနစ္မ်ားကုိပါ ရွင္းျပၿပီးဆုိေတာ့ ဒီေလာက္ဆုိ ရွင္းမည္ထင္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီမွာပဲ ဦးဇင္းရဲ႕အေျဖကုိ နိဂံုးခ်ဳပ္ရင္း လူသားအားလံုး ကာေမသုမိစၦာစာရကံမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳလုိက္ပါေပသည္။

အရွင္ေကာမလ(ခ)ဆန္နီေနမင္း
sanninaymin@gmail.com
http://sanninaymin.com
ကုိလံဘုိၿမိဳ႕၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...