Saturday, July 30, 2011

"ေသခ်ာေရရာမႈ ဘာမွမရွိတဲ့ ဟန္ျပ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို အေျဖရွာ တြက္စစ္ၾကည့္ေလေသာ္ …"

created the doc: "ေသခ်ာေရရာမႈ ဘာမွမရွိတဲ့ ဟန္ျပ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို အေျဖရွာ တြက္စစ္ၾကည့္ေလေသာ္ …"
Min Thant Syn created the doc:
၂၀၁၁ ခု၊ ဇူလိုင္လ (၂၅) ရက္ေန႔က NLD ပါတီရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ စစ္ အုပ္စုရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကျပန္ေလၿပီတဲ့။ စစ္ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ေတြ၊ ၾကံ႕ဖြတ္ေတြနဲ႔ စစ္အုပ္စုရဲ႕ အေယာင္ေဆာင္ အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္မွာ ပထမ ဆံုးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈပါပဲ။ ဒီေတြဆံုေဆြးေႏြးမႈကို ကုလသမဂၢနဲ႔တခ်ဳိ႕အဖြဲ႔အစည္းေတြက အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္း လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ႀကိဳဆိုၾကေပမယ့္ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ ျပည္သူ ေတြရဲ႕ အနာဂတ္နဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ေသခ်ာေရရာမႈ ဘာမွမရွိေသးတာ ေတြ႔ရပါတယ္။


ဘာေၾကာင့္ စစ္အုပ္စု ဖန္တီးလိုက္တဲ့ ဟန္ျပေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတခုသာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာရလဲဆိုေတာ့ ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရအမည္ခံ စစ္အုပ္စုမွာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို လိုလားတဲ့ သေဘာထားမရွိဘူးဆို တာ လက္ေတြ႔သိျမင္ေနရလို႔ပါပဲ။

(၁) ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို လႊတ္မေပးတဲ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မရွိပါဘူးလို႔ ေျပာင္ျငင္းဆိုထားတာ။

(၂) ကရင္၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း ... စတဲ့ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ထိုးစစ္ႀကီးေတြ ဆင္ႏႊဲၿပီး ျပည္တြင္းစစ္မီးကို အ ရွိန္ျမႇင့္ေနတာ။

(၃) မၾကာေသးခင္ (တလေတာင္မျပည့္ေသးတဲ့ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔) က စစ္အုပ္စုရဲ႕သတင္းစာေတြမွာ အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒအရ ပ်က္ျပယ္သြားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈေတြလုပ္ရင္ တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔ ၿငိစြန္းႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနကေန ဦးေအာင္ေရႊနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေပးစာအျဖစ္ ေဖာ္ျပၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ ဖိအားေပးမႈလုပ္တာနဲ႔ မႏၱေလးမွာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တိုင္း႐ံုး ဆိုင္းဘုတ္တင္တာကို ျပန္ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့တာ။

(၄) ဂ်ာနယ္နဲ႔ မဂၢဇင္းေတြမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပံုနဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြ ေဖာ္ျပခြင့္ကို ပိတ္ပင္လိုက္၊ ခြင့္ျပဳလိုက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးလုပ္တာနဲ႔ ေဒၚစုကို သာမန္ ျပည္သူတေယာက္လိုပဲ သေဘာထားပါတယ္လို႔ ဒုတိယ သမၼတ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး ကိုယ္တိုင္က အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂၽြန္မက္ကိန္းနဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္မွာ တရားဝင္ေျပာခဲ့တာ။

(၅) နအဖအမည္နဲ႔ စစ္အုပ္စုလက္ထက္မွာ ဆက္ဆံေရးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဦးေအာင္ၾကည္ကို ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ (၉) ႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေစခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈ မ လုပ္ခဲ့သလို အရပ္သားအစိုးရအမည္ခံ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ဦးေအာင္ၾကည္ကိုပဲ ဆက္ဆံေရးကိုယ္စားလွယ္အ ျဖစ္ ဆက္လက္အသိအမွတ္ျပဳ တာဝန္လႊဲအပ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈမရွိတာ။

(၆) အမ်ဳိးသားညီလာခံကို (၁၅) ႏွစ္ၾကာေအာင္ လုပ္ခဲ့သလိုမ်ဳိး သင့္ေတာ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေနာက္တႀကိမ္ ျပန္ ေတြ႔ၾကမယ္ဆိုတာသာရွိၿပီး ေဆြးေႏြးၾကရမယ့္ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ အခ်ိန္ကာလ တိက်ေရရာစြာ သတ္မွတ္မႈ မရွိတာ။

(၇) မုဒိမ္းက်င့္၊ ေပၚတာဆြဲ၊ အဓမၼစစ္သားစု၊ လုပ္အားေပးခိုင္းေစဆိုတာမ်ိဳး လက္နက္ျပ ၿခိမ္းေျခာက္အႏိုင္ က်င့္မႈမ်ဳိးစံု ဆက္က်ဴးလြန္ေနတာ။

... စတဲ့ အခ်က္ေတြကို ၾကည့္ရင္ စစ္အုပ္စုရဲ႕သေဘာထားအမွန္ကို သိျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ စစ္အုပ္စုရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္က (၁၈) လေက်ာ္ၾကာ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပတ္ေတာက္ေနခဲ့ ၿပီးမွ အစိုးရသစ္ရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဘာေၾကာင့္ ေကာက္ခါငင္ကာ ေတြ႔ခဲ့တာ လဲ။ ရွင္းပါတယ္။ စစ္အုပ္စုအေနနဲ႔ အရပ္သားအစိုးရအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွာ ဝင္ဆံ့ေအာင္လို႔၊ ၿပီး ေတာ့ လတ္တေလာ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေနတဲ့ အာဆီယံဥကၠဌေနရာအတြက္ နိုင္ငံတကာအစိုးရေတြရဲ႕ ေထာက္ ခံခ်က္ေတြရဖို႔ ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္တခုအျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အသံုးခ်ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမလထဲမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပြဲမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အလွည့္က် ဥကၠ႒ေနရာအတြက္ ျမန္မာစစ္အုပ္စုက အဆုိျပဳတဲ့ကိစၥကုိ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ေတြက ၀ုိင္းၿပီး ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သမၼတ အုိ ဘားမားနဲ႔ အေမရိကန္အစုိးရကလည္း ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမုိကေရစီေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ညံ့ဖ်င္းမႈေတြေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသာ အာဆီယံဥကၠ႒ေနရာရခဲ့ရင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ အာ ဆီယံနဲ႔ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ကုိင္ဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို႔ ေျပာဆုိခဲ့သလို စစ္ယူနီေဖာင္းဝတ္ (၂၅ %) နဲ႔ စစ္ယူနီ ေဖာင္းခၽြတ္ျပထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြခ်ယ္လွယ္ေနတဲ့ ၾကံ႕ဖြတ္အစိုးရသစ္ကို အာဆီယံ ဥကၠဌရာထူး မေပးသင့္ ဘူးလို႔ ျမန္မာ့အေရးဆုိင္ရာ အာဆီယံလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအဖြဲ႔ (AIPMC) ကလည္း အာဆီယံေခါင္းေဆာင္ ေတြကို အႀကိမ္ႀကိမ္ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က်ရင္ အာဆီယံအလွည့္က်ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ေပးမယ္၊ မေပးဘူးဆုိတာက ႏုိင္ ငံတကာအစိုးရေတြရဲ႕ သေဘာထားေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးအလားအလာကို ၾကည့္ၿပီးမွ ဆုံးျဖတ္မယ္လုိ႔ အာဆီယံအတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဆူရင္ပစ္ဆူ၀န္က ေျပာၾကားခဲ့သလို အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ ကလည္း ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ေပးဖို႔၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေဆြး ေႏြးဖို႔၊ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ ႏ်ဴကလီးယားဆိုင္ရာ ဆက္ႏြယ္မႈအေပၚ ႏိုင္ငံတကာက စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ရတာ ေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔လိုတယ္။ အဲဒါေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျငင္းဆန္ေနမယ္ဆိုရင္ အာဆီယံအဖြဲ႔ရဲ႕ စည္းလံုးညီညြတ္ မႈကို ထိခိုက္ေစလိမ့္မယ္လို႔ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဘာလီကၽြန္းမွာ က်င္းပေနတဲ့ အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

စစ္အုပ္စုအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ အဲဒီလိုဖိအားေပးမွဳေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ လက္ရွိအာဆီယံတာဝန္ရွိသူေတြ ၾကား မွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးရင္းႏွီးမႈယူ တည္ေဆာက္တဲ့နည္းနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာက ေတာင္းဆိုေနတဲ့ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရး ေဆြးေႏြးဖို႔မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အသံုးခ်ၿပီး ေဆြးေႏြးသေယာင္ျပတဲ့ နည္းဆိုတာမ်ဳိး က စားကြက္ေတြနဲ႔ ႀကိဳးစားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ အာဆီယံတာဝန္ရွိသူေတြၾကားမွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးရင္းႏွီးမႈယူတည္ေဆာက္တဲ့နည္း၊ တနည္းအားျဖင့္ မ်က္ ႏွာခ်ိဳေသြး ဖားတဲ့နည္းကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အမည္ခံထားတဲ့ ဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ တာေတြ ေတြ႔ရပါတယ္။ စစ္အုပ္စုအေနနဲ႔ ကိုယ့္နိုင္ငံရဲ႕ အထြဋ္အျမတ္ အာဇာနည္ေန႔ကို ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေလာက္ နဲ႔တင္ ၿပီးၿပီးေရာ ဝတ္ေက်တန္းေက် လုပ္ခဲ့ေပမယ့္ လက္ရွိအာဆီယံဥကၠဌ မာတီနာတာေလဂါဝါက အင္ဒိုနီး ရွားႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဆိုေတာ့့ သမၼတႀကီးအမည္ခံ ဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ သူရဲ ေကာင္းဗိမၼာန္ကို တေလးတစား သြားဂါရဝျပဳခဲ့တာမ်ိဳးေတြဟာ စစ္အုပ္စုရဲ႕မာယာေတြထဲက နည္းလမ္းတခု ဆိုတာ ျမင္သိႏုိင္ပါတယ္။

နိုင္ငံတကာက ေတာင္းဆိုေနတဲ့ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေဆြးေႏြးဖို႔မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အသံုးခ်ၿပီး ေဆြးေႏြးသေယာင္ျပတဲ့နည္းဆိုတဲ့ အပိုင္းက ေတာ္ေတာ္အေရးႀကီးပါတယ္။ စစ္အုပ္စုဟာ သူ႔အ တြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းေတြ ၾကံဳလာမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတာမ်ဳိး လုပ္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုအေနနဲ႔ ဦးေအာင္ၾကည္ကို ဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီး ခန္႔အပ္ၿပီး ေဒၚစုနဲ႔ ပထမဆံုး စတင္ ေဆြးေႏြးဖို႔ စီစဥ္ခဲ့တာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ (၂၅) ရက္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ စက္တင္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔က ဂ်ပန္သတင္းေထာက္ ခန္းဂ်ိနာဂအိကို ပစ္သတ္ခဲ့မႈ၊ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြ ေမတၱာပို႔ စီတန္း လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကတဲ့ ေရႊဝါေရာင္လႈပ္ရွားမႈကို အၾကမ္းဖက္႐ိုက္ႏွက္ ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြင္းမႈေတြ ေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီဆိုၿပီး အရွိန္ ေလ်ာ့ လမ္းလြဲေစခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေဆြးေႏြးေနပါတယ္ဆိုတဲ့ ကာလေတြထဲမွာပဲ ေဒၚစုရဲ႕ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္သက္ တမ္းကို ထပ္တိုးခဲ့သလို အင္းလ်ားကန္ကို ေရကူးျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ဂၽြန္ယက္ေတာကို လက္ခံခဲ့မႈ နဲ႔လည္း ေဒၚစုကို ႐ံုးတင္တရားစြဲ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၅) ရက္ေန႔မွာ (၉) ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ေနာက္ဆံုးေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး တဘက္သတ္ ဖိႏွိပ္အႏုိင္က်င့္မႈေတြကလြဲရင္ ဘယ္လိုေဆြး ေႏြးမႈရလဒ္မ်ဳိးမွ မရွိခဲ့ပါဘူး။

စစ္အုပ္စုဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အသံုးခ်ျပီး ထြက္ေပါက္ရွာတဲ့နည္းကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလထဲ မွာလည္း လုပ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ မဲလိမ္မဲခိုး တဖက္သတ္ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ က်င္းပခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ မသမာ မႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ႏုိင္ငံတကာက စိတ္ဝင္စားေနခ်ိန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အပစ္ရပ္အ တူယွဥ္တြဲေနထိုင္လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ DKBA တပ္ေတြက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ေရးကို ျငင္းဆန္ၿပီး ျမဝတီၿမိဳ႕သိမ္း တိုက္ပြဲနဲ႔ ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္မႈေတြ ျပန္စတင္္ခဲ့လို႔ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို အာ႐ံုစိုက္လာၾကခ်ိန္၊ မတ ရားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈေတြေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆန္႔ က်င္အံုႂကြမႈေတြျဖစ္ဖို႔ တာဆူလာေနတဲ့အခ်ိန္၊ အဲဒီလို ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိလာတဲ့ အ ခ်ိန္မွာ လြတ္ရက္ေစ့လို႔ လႊတ္လိုက္ပါၿပီဆိုၿပီး ေဒၚစုကိုလႊတ္ေပးလိုက္တာ၊ လမ္းပိတ္ဆို႔ေစတဲ့အထိ ေဒၚစုမိန္႔ ခြန္းေျပာတာကိုေတာင္ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္တာေတြဟာ အာ႐ံုလႊဲဖို႔ ဖန္တီးလိုက္တဲ့ ကစားကြက္ေတြသာ ျဖစ္ပါ တယ္။

ခုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အသံုးခ်ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးသေယာင္ ျပတဲ့နည္းနဲ႔ ေနာက္ထပ္ကစားကြက္တခုကို ဖန္တီးလိုက္တာပါပဲ။ စစ္အုပ္စုဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဘယ္လိုအျမင္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့တာလဲ၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ NLD ပါတီရဲ႕အေထြေထြအတြင္းေရး မွဴးတေယာက္အေနနဲ႔လား၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အတိုက္အခံေတြကို ကိုယ္စားျပဳ ေခါင္း ေဆာင္တေယာက္အေနနဲ႔လား၊ ဒါမွမဟုတ္ ကမၻာ့အသိုင္းအဝိုင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္နဲ႔ လုပ္ေနလို႔ ျပႆနာ ေအး ၿပီးေရာ “ေဆြးေႏြးပါတယ္” လို႔ သ႐ုပ္ျပ႐ံုလားဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ တြက္ စစ္ၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္။

စစ္အုပ္စုဟာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို အေလးမထားခဲ့သလို NLD ပါတီကိုလည္း အေလးမထားခဲ့ပါဘူး။ ၿပီး ေတာ့ NLD ရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆြးေႏြးခ်င္သပဆိုရင္လည္း ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေရႊ၊ ဒု-ဥကၠဌ ဦးတင္ဦးတို႔ နဲ႔ ေဆြးေႏြးရင္လည္း ရေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအနိုင္ရ NLD ပါတီရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးတေယာက္အေနနဲ႔ NLD ကို ကိုယ္စားျပဳ ေဆြးေႏြးလိုတာမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြကို မဆိုထားနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြ ျပည္တြင္း အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုေတာင္ တေပါင္းတစည္းတည္း မတည္ေဆာက္နိုင္ေသးတဲ့အတြက္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အတိုက္အခံေတြဘက္က ကိုယ္စားျပဳ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ဆို တာလည္း ဘယ္လိုမွ မျဖစ္နိုင္ေသးပါဘူး။ ဒီေတာ့ ျပႆနာ ေအး ၿပီးေရာ “ေဆြးေႏြးပါတယ္” လို႔ ကမၻာ့အ သိုင္းအဝိုင္းကို သ႐ုပ္ျပ႐ံုသာ သေဘာထားခဲ့ၿပီး ဝတ္ေက်တန္းေက် ေဆြးေႏြးမႈအျဖစ္ NLD ပါတီကို တရား ဝင္ မွတ္ပံုတင္ဖို႔၊ တည္ဆဲဥပေဒေတြအရပဲ လႈပ္ရွားသြားလာေဆာင္ရြက္ဖို႔၊ လက္ရွိအာဏာရအစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ေတြ ေျပာၾကားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ကေရာ ဦးေအာင္ၾကည္ဆီက ႏႈတ္ထြက္စကား(ေဆြးေႏြးခ်က္) ဆိုတာေတြက လက္ရွိအာဏာပိုင္ေတြကို ဘယ္ေလာက္ကိုယ္စားျပဳတယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုအာမခံခ်က္ေတြ ရရွိခဲ့ပါၿပီလဲ။ တိုး တက္မႈေတြ ရွိလာတယ္လို႔ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ေတာင္ ထြက္ခဲ့ၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ဘာရလဒ္ ေတြ ရခဲ့ၿပီလဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ဘာကို ကိုယ္စားျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ပါသလဲ။ NLD ပါတီရဲ႕ အေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္နဲ႔ပဲ ေဆြးေႏြးခဲ့တာလား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို ကိုယ္စားျပဳပါသလား၊ စစ္ပြဲ ေတြျဖစ္ေနတဲ့ ေဒသေတြက ျပည္သူေတြကို ကိုယ္စားျပဳပါသလား၊ အတိုက္အခံပါတီေတြ၊ ဒီမိုကေရစီေရးအင္ အားစုေတြ အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳပါသလား၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ရပ္တည္ခြင့္အတြက္ သက္ သက္ပဲလား၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလမ္းစရဲ႕ဘယ္အေျခအေနလို႔ ႐ႈျမင္ပါသလဲ၊ ေနာင္ထပ္ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီ ၾကာတဲ့အထိ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို အခ်ိန္ဆြဲမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္ရင္ဆိုင္မႈေတြလုပ္မလဲ၊ ျပည္သူေတြၾကား မွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ျပန္ဖို႔နဲ႔ ဒီမိုကေရစီေရအင္အားစုေတြရဲ႕ အၾကံျပဳမႈေတြကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ဖို႔ လို ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ စစ္အုပ္စုရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ရလဒ္ေကာင္း ေတြ ရခဲ့ပါတယ္ဆိုတဲ့ အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေတြ၊ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြဟာ စစ္အုပ္စုရဲ႕ေထာင္ေတြထဲမွာ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းခံေနၾကရ တုန္း၊ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ေယာက်္ားေတြ ေပၚတာဆြဲခံၿပီး မိန္းမေတြ မုဒိမ္းက်င့္ခံေနၾကရတုန္း၊ စစ္ ေဘးစစ္ဒဏ္သင့္ေနတဲ့ ေက်းရြာေတြ မီးတဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္လို႔ ျပည္သူေတြ အိုးအိမ္အေျခမဲ့ ေျပး လႊားေရွာင္တိမ္းေနၾကရတုန္းဆိုတာ သတိထားမိၾကေစခ်င္ပါတယ္။ ဘႀကီးေအာင္ရဲ႕အညာဇာတ္လမ္းမွာ ေရႊ ႐ုပ္ေလးရလိမ့္ႏိုး ေမွ်ာ္လင့္ရင္း အသက္ဆံုးသြားရတဲ့ ေမာင္ခ်စ္လို အျဖစ္မ်ိဳးဟာ ပံုႏိႈင္းအတုယူစရာပါ။

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးတည္တဲ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးျဖစ္ဖို႔ကေတာ့ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ မလႊတ္ဘဲ၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ မေဆြးေႏြးဘဲ၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ အတိုက္အခံအဖြဲ႔ အစည္းေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြမပါဘဲ၊ တိက်ေရရာတဲ့ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိဘဲ ဘယ္လိုမွမျဖစ္ ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ စစ္အုပ္စုရဲ႕ အလိမ္အညာလုပ္ရပ္ေတြကို ေထာက္ခံေပးေနသလိုမ်ဳိး မျဖစ္ေစဘဲ ပါးနပ္ လိမၼာစြာ အခ်ိန္ယူရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနပါတယ္ ဆိုတာထက္ပိုတဲ့ ဦးေဆာင္မႈမ်ဳိးျဖစ္ဖို႔ လိုေနတယ္ဆိုတာ အေျဖ ရွာတြက္စစ္လို႔ ရပါတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း …။
အင္အားတူ အေျခအေနမရွိရင္ စစ္မွန္တဲ့ ေဆြးေႏြးညိႇႏွိဳင္းမႈ ဘယ္လိုမွမျဖစ္ႏုိင္ပါ။

ေမာင္ခ်င့္ခ်ိန္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...