Sunday, July 24, 2011

အမ်ိဳးသားအကိ်ဳးစီးပြား တိုးတက္​ဖို႔ဆိုရင္ (၁)

Min Thant Syn created a doc.
တိုင္းျပည္ေကာင္းေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။

တိုင္းျပည္ေကာင္းေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲလို႔ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ့္ အျမင္ကေတာ့တပ္ကို တပ္နဲ႔တူေအာင္ ျပဳုျပင္ရန္က ပထမဦးဆံုးနဲ႔ အေရးအႀကီးဆံုးဟု ျမင္ပါသည္။ ဒီျပင္ဌာနေတြ လာဘ္စားတာ၊ အစိုးရစက္ရံုေတြ စီးပြ...ားေရး ဆန္ဆန္မလုပ္တာ၊ ေနာက္ဆံုးေက်ာင္းသားေတြ စာခိုးခ်တာကအစ ျပဳျပင္စရာမ်ားဟု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေပမယ့္၊ တကယ္တန္း တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကစလို႔ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အားလံုး အဓိကတာဝန္ခံ ေဆာင္ရြက္ေနတာတပ္ပါ။

တပ္ကို တပ္နဲ႔တူေအာင္ျပဳျပင္ဖို႔ ဆိုတာမွာ ပါတီစံုအစိုးရလက္ထက္မွာမွျပင္ဖိ​ု႔ မဟုတ္ပါ၊ တိုင္းျပည္အတြက္ ေစတနာရိွရင္ အခုစလုပ္လို႔ရတဲ့ အခ်က္ေတြပါ ..


(၁) စစ္တပ္ အရြယ္အစား ေလွ်ာ့ခ်ရန္

ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အႀကီးးဆံုးစစ္တပ္ကို ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ လူဦးေရ သန္း ၂၄၅ ေက်ာ္တဲ့ အင္ဒိုနီးရွားထက္ ႀကီးပါတယ္။ လူဦးေရ သန္း ၁ဝဝဝ ေက်ာ္တဲ့ အိႏၵိယရဲ႕ ၁ သန္း ၂ သိန္းတပ္ (ဝ.၁၂%) လူဦးေရ သန္း ၁၃ဝဝ ေက်ာ္တဲ့ တရုတ္ရဲ႕ ၂သန္း ၃သိန္း စစ္တပ္ (ဝ.၁၈%) တို႔နဲ႔ယွဥ္ရင္ လူဦးေရရဲ႕ ၁% နီးပါးရိွတဲ့ ျမန္မာစစ္တပ္ ဘယ္ေလာက္ႀကီးတယ္ဆိုတာ သိနိုင္ပါတယ္။ အိႏၵိယနဲ႔ အျမဲတမ္း ရန္ေဆာင္ေနတဲ့ ပါကစၥၥတန္စစ္တပ္က ၆သိန္းပါ (ဝ.၃၆%) ( Ref: Military Technology 2007, World Defence Almanac. WDA )

( ျဖည့္စြက္ခ်က္။ ။ လူဦးေရ သန္း ၅ဝ ေက်ာ္ခန့္ရိွတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ စစ္တပ္အင္အား ငါးသိန္းခဲြေက်ာ္ရိွပါတယ္။ Total Population – 48956000 in 2002 , Total troops – 564250 ။ တိုးျမင့္ဦး )

စစ္တပ္သိပ္ႀကီးေတာ့ ဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ ျပည္သူေတြက မႏိုင္ဝန္ ထမ္းရပါတယ္။ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား ၁ဝဝ ေလာက္ဟာ၊ စစ္သား စစ္ဗိုလ္ ၁ ေယာက္ကို တာဝန္ယူရပါတယ္။ တာဝန္ယူတယ္ဆိုရာမွာ သူ႔လစာသာမက သူ႔အသံုးအေဆာင္၊ သူေနဖို႔တပ္စခန္း၊ သူ႔လက္နက္ အားလံုးကို မွ်ခံရတဲ့ သေဘာပါ။ တပ္အားလံုးဟာ ေျခလ်င္တပ္ မဟုတ္တဲ့အတြက္ သူ႔ရဲ႕ယနၲယား၊ ေလယာဥ္ အားလံုးပါပါတယ္။ စစ္လက္နက္ဆိုတာ ေစ်းေပါတဲ့ပစၥည္း တခုမွ မရိွပါ။ ဒါဆိုရင္ ျပည္သူေတြ စစ္တပ္အတြက္ ဘယ္ေလာက္ ဝန္ပိတယ္ဆိုတာ သိသာမွာပါ။

တပ္ဆိုတာ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္တဲ့ အင္အားမဟုတ္တဲ့အတြက္၊ တိုင္းျပည္ကုန္ထုတ္လုပ္အားကိုလဲ​ ထိခိုက္ပါတယ္။ တပ္က စက္ရံုေတြရိွတယ္၊ စပါးစိုက္တယ္၊ လမ္းေဖာက္တယ္ ေျပာခ်င္ေျပာနိုင္ေပမယ့္၊ တကယ္ထိေရာက္တဲ့လုပ္ငန္း ရိွပါသလား၊ ေျဖၾကည့္ပါ။ ႀကံဳလို႔ေျပာရရင္ မဆလေခတ္က လယ္သမားေတြကိုကူတဲ့ 'ျမစိမ္းေရာင္စစ္ဆင္ေရး' 'ေရႊဝါေျမစစ္ဆင္ေရး' တို႔ကို လယ္သမား ေၾကာက္ပါတယ္။ ကူလုပ္ေပးတာနဲ႔ ဧည့္ခံစရိတ္၊ မကြ်မ္းက်င္လို႔ ပ်က္စီးတာ မကာမိလို႔ပါ။


ဘယ္ျပည္ပရန္ကို ကာကြယ္ဖို႔မွန္းမသိဘဲ မတရားခဲ်႕ထားတဲ့ တပ္အင္အား တခိ်ဳ႕ကို ကုန္ထုတ္လုပ္အားအျဖစ္ ေျပာင္းလိုက္ရင္ ႏွစ္ျပန္အကိ်ဳးရိွပါတယ္။ (ျပည္သူ ဝန္ေပါ့၊ ကုန္ပိုထြက္)။


(၂) တာဝန္ခဲြျခားမႈ

ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား ေရာေထြးေနပါတယ္။ ရဲ၊ လဝက စသည့္ လက္နက္ကိုင္ ဌာနမ်ားမွာသာမက။ မီးသတ္၊ အေကာက္ခြန္စသည့္ ယူနီေဖာင္းဝတ္ ဌာနမ်ားအားလံုးဟာ၊ စစ္တပ္ရဲ႕ တပည့္လိုလို၊ လက္ေအာက္ခံလိုလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ရဲ ႏွင့္ စစ္တပ္ ဝန္ႀကီးဌာနမတူပါ။ ေလ့က်င့္ခဲ့ရသည့္သင္တန္း၊ ထမ္းေဆာင္ရသည့္တာဝန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ လံုးဝမတူပါ။ ဒါေပမယ့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ သူ႔ေအာက္ကရဲခ်ဳပ္၊ ရဲမွူးႀကီး စသည့္ ရာထူးႀကီး အမ်ားစုက စစ္တပ္မွ ယူနီေဖာင္းေျပာင္းလာသူေတြ။
အဲဒီေတာ့ ဘာျဖစ္သလဲ။ ယာဥ္စည္းကမ္းလိုမိ်ဳးကစလို႔ ဥပေဒေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို စစ္သား၊ စစ္ဗိုလ္ဆိုရင္ တရားဝင္ေဖာက္လို႔ရသလို ျဖစ္လာပါတယ္။ ရဲအေရးပိုင္တဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေတြမွာ ေဆြမိ်ဳးမိတ္ေဆြေတြအတြက္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္တာမိ်ဳးေတြ ရိွလာပါတယ္။ (လာဘ္ယူျပီး ဝင္စြက္ဖက္တာမိ်ဳးလည္း ေတြ႔ဖူးပါတယ္)

ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက တာဝန္ကို ခဲြျခားထားဖို႔ပါ။ ဆုိၾကပါစို႔ ဗိုလ္မွူးႀကီး တေယာက္ မီးနီျဖတ္ေမာင္းတာကို ယာဥ္ထိန္းရဲက ခ်လံျဖတ္ရဲျပီဆိုရင္ တိုင္းျပည္ တိုးတက္ဖို႔ လမ္းစေပၚပါျပီ။


(၃) မကြ်မ္းက်င္သည့္ အလုပ္မ်ားကို တာဝန္မေပးဖို့

လူတေယာက္ကို တသက္လံုး အလုပ္တမိ်ဳးပဲလုပ္လို႔ေျပာရင္ မျဖစ္နိုင္ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ မင္းက စစ္တပ္ကမို႔ စစ္တိုက္တာပဲ နားလည္တယ္၊ အျပင္အလုပ္မလုပ္နဲ႔ေျပာရင္ မတရားရာက်ပါတယ္။ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုတာ ေျပာင္းလို႔ရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ခုေခတ္မွာ စစ္ဗိုလ္ေတြသိပ္မ်ားပါတယ္၊ သူတို႔ ဘီပိုးေတြ႕လို႔၊ အသက္ဘယ္ေလာက္မွာ ဘာရာထူးမေရာက္နိုင္ေတာ့လို႔၊ ကိုယ္တိုင္က အျပင္ဌာန ေျပာင္းခ်င္လို႔ အေၾကာင္းေပါင္းစံုနဲ႔ အရပ္ဖက္ဌာနေတြကို ေျပာင္းလာၾကပါတယ္၊ ျပန္တမ္းဝင္မ်ားျဖစ္လို႔ အရာရိွအေနနဲ႔ဘဲ ေျပာင္းၾကတာပါ။

ေနာက္တေၾကာင္းက ဌာနဆိုင္ရာေတြမွာ ကိုယ့္လူေတြ အုပ္စီးထားနိုင္မွ စိတ္ခ်ရမယ္ ထင္လို႔မ်ားလား။ အမ်ားစုက သူေျပာင္းလာတဲ့ ဌာနလုပ္ငန္းကို နကန္းတလံုးမွ မသိပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို သင္ဖူးတယ္၊ အေတြ႔အႀကံဳရိွတယ္ ဆိုေပမယ့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတခုထဲနဲ႔ ဌာနတခုကို ဦးစီးႏိုင္ျပီလား။

ဗိုလ္တေယာက္ကို အျငိမ္းစားယူျပီး သူမကြ်မ္းက်င္တဲ့ ပဲြရံုေထာင္ပါလား၊ စာရင္းကိုင္လုပ္ပါလားဆိုရင္ လုပ္ၾကပါ့မလား။ ဒါေပမယ့္ သူလံုးဝနားမလည္၊ မလုပ္ဖူးတဲ့ ျမိဳ႕နယ္အခြန္မွဴးလုပ္ပါ၊ ဆည္ေျမာင္းဌာနကိုေျပာင္းပါ ဆိုရင္ေတာ့ သြားၾကပါတယ္။ ဟုတ္ေတာ့လဲ ဟုတ္ပါတယ္၊ လုပ္တာက ေနာက္မွ၊ ရပိုင္ခြင့္က အရင္ျမင္ေနရတာကိုး။ ေျပာင္းတဲ့သူေတြ အျပစ္မဟုတ္၊ တာဝန္ေပးတဲ့ သူေတြမွာ တာဝန္ရိွပါတယ္။

တာဝန္မေပးခင္ လိုအပ္တဲ့ သင္တန္းေပးတာေတြ၊ ေလ့က်င့္ေပးတာေတြ ဘယ္ေလာက္ရိွပါသလဲ။ မကြ်မ္းက်င္တဲ့သူေတြ ဦးစီးျပီး ေအာင္ျမင္တဲ့ ဌာနေတြ ျဖစ္နိုင္မလား။ ဥပမာတခု ေျပာျပပါ့မယ္ ..

ဟိုးတခါက အိႏၵိယေလယာဥ္တစင္း မဂၤလာဒံုေလယာဥ္ကြင္းမွာ ေျပးလမ္းေခ်ာ္တာ မွတ္မိၾကမွာပါ။ ေလေၾကာင္းလမ္းက ေလယာဥ္ကို ‘“မ” ျပီးေရႊ႕ဖို႔ ေလအိတ္ေတြ ျပန္မွာၾကပါတယ္။ အဲဒီမွာ ဇာတ္လိုက္က ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးရဲ႕့ ပီအက္အိုပါ။ ေလအိတ္ေတြေစာင့္ရတာ ၾကာတယ္၊ ေလယာဥ္က ဘယ္ေလာက္ေလးသလဲ၊ သေဘၤာက်င္းမွာ ဂိ်ဳက္အႀကီးေတြရိွတယ္၊ သေဘၤာကို “မ” လို႔ရရင္ ေလယာဥ္က ဘာမို႔လဲ .. ျဖစ္လာပါတယ္။ သူ႔အစီအစဥ္နဲ႔ ေလယာဥ္ကို ႀကိဳးေတြသိုင္း ေရွ႕ကဆဲြဖို႔ကားေတြျပင္၊ ဂိ်ဳက္ေတြျပင္၊ သူက ေရွ႕က လက္ကိုင္ေလာ္နဲ႔ 'မ .. မ ..' လို႔ အမိန္႔ေပးလိုက္တာ၊ ေလယာဥ္ ဗိုက္ေတြေပါက္ပါေလေရာ။ ဝိတ္ကိုႏိုင္ေပမယ့္ ေလယာဥ္အလူမီနီယမ္ ကိုယ္ထည္က တေနရာထဲ စုေနတဲ့အားကို မခံနိုင္လို႔ပါ။

ဒါ မေရမတြက္ႏိုင္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြထဲက တခုမွ်သာျဖစ္ပါတယ္။ ေရပါတာ လိုခ်င္ေပမယ့္။ ေရသြားခပ္တဲ့သူက ေသာက္ေရ လိုခ်င္တာလား၊ ေျခေဆးေရ လိုခ်င္တာလား သိဖို႔လိုပါတယ္။ ဘယ္ေရဘယ္မွာရိွသလဲ သိဖို႔လိုပါတယ္။

ေျပာခ်င္တာက မကြ်မ္းက်င္တဲ့ ေနရာေတြမွာ တာဝန္မေပးဖို႔၊ တာဝန္မယူဖို႔ပါ။

ေရးသားသူ- ကိုထက္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...