Tuesday, June 14, 2011

ပရင္စတန္ ေနာက္ပိုးနည္း ေသာ့ခ်က္ျပႆနာႏွင့္ တူတာတြဲလုပ္ဗ်ဴဟာ


ပရင္စတန္ ေနာက္ပိုးနည္း

ေနာက္တြင္ အေက်ာ္ေဒးယ် ပညာရွင္ႀကီး ျဖစ္လာမည့္ ဂၽြန္နက္(ရွ) တစ္ေယာက္ စစ္ၿပီးခါစ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ပရင္စတန္ တကၠသိုလ္သို႔ ေရာက္လာသည္။ တကၠသိုလ္ ေရာက္ခါစ၊ ဖရက္ရွာ တို႔၏ ထံုးစံအတိုင္း နက္(ရွ)တို႔ သူငယ္ခ်င္း တစ္သိုက္ မိန္းမပိုးဖို႔ တိုင္ပင္ၾကသည္။ သူငယ္ခ်င္းေတြက အလွဆံုး Queen ကို ပုိးခ်င္ၾကသည္။ ဤတြင္ နက္(ရွ)က အေကာင္းဆံုး၊ အလွဆံုးကို လိုခ်င္သည္မွာ လူ႔သဘာဝ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ မလြယ္၊ ရြက္ၾကမ္း ေရက်ဳိ ေကာင္မေလးကို ပိုးသည္က အားလံုးအတြက္ ပိုေကာင္း လိမ့္မည္ဟု အႀကံျပဳသည္။


ဤ ပရင္စတန္ ေနာက္ပိုးခန္း သည္ပင္ ေနာင္ထင္ရွား လာမည့္ ‘ခ်ိန္ခြင္လွ်ာမွန္ အယူအဆ’ (Nash's Equilibrium) ၏ မူလအစဟု ဆိုပါသည္။ ဤသီအိုရီ၏ အဆိုအရ ဂိမ္းတစ္ခုတြင္ ပါဝင္ၾကေသာ ပေလယာမ်ား အေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ ‘ေမွ်ာ္လင့္ တန္ဖိုး’ (Expected Value) အသီးသီးကို အေသ ဆုပ္ကိုင္ထားလွ်င္ ဘယ္ေတာ့မွ အေျဖရမည္ မဟုတ္။ ‘လက္ရွိ အေျခအေန ထက္ ပိုေကာင္း’ (Better off) ေရးကို ႏွလံုးသြင္းႏိုင္မွသာ အမ်ားညီ အေျဖ၊ တစ္နည္း ‘ခ်ိန္ခြင္လွ်ာမွန္ အေနအထား’ ကို ဦးတည္ ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။

အစဥ္အလာအရ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို အေျဖ ရွာၾကရာတြင္ ‘အေကာင္းဆံုး’ (The Best) ကို ဦးတည္ေသာ ‘ေမွ်ာ္လင့္ တန္ဖိုး’ ေတြႏွင့္ ဗ်ဴဟာ ခင္းေလ့ ရွိပါသည္။ ‘စံအေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္နည္း’ (Normative approach) ဟုေခၚသည္။ တကယ့္ လက္ေတြ႕တြင္ ဤနည္းႏွင့္ အလုပ္ မျဖစ္ေတာ့မွ ‘လက္ေတြ႕ အေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္နည္း’ (Pragmatic approach) သို႔ လွည့္ေျပာင္း လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤနည္း၏ အဓိက ဗ်ဴဟာမွာ ‘လက္ရွိ အေျခအေနထက္ ပိုေကာင္းေရး’ ကို ခ်ိန္ညႇိၾကဖို႔ ျဖစ္သည္။ ဆိုရလွ်င္ ဂၽြန္နက္(ရွ) ၏ သီအုိရီကို အသံုးျပဳ လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေသာ့ခ်က္ ျပႆနာ

စာေရးသူ အေနႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း(မ္) ဂ်ာနယ္တြင္ ‘ကစ္ဆင္းဂ်ား စကားႏွင့္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာ’ ဆိုေသာ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ ေရးဖူးသည္။ ကစ္ဆင္းဂ်ား၏ ‘ျပႆနာ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း အေျဖမရႏုိင္၊ တစ္ဆင့္ခ်င္း၊ တစ္ထစ္ခ်င္း ညႇိႏိႈင္း အေျဖရွာရသည္ ျဖစ္၍ အခ်ိန္ယူဖို႔ လိုသည္’ ဆိုေသာ အမွာစကားကို ၫႊန္းၿပီး ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာ သံုးရပ္ကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အုိင္ဒီအိုလိုဂ်ီ ျပႆနာ၊ လူမ်ဳိးစု ျပႆနာႏွင့္ စစ္ဘက္၊ အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး ျပႆနာတို႔ ျဖစ္သည္။

ဤတြင္ စာဖတ္သူ တစ္ဦးက ‘ဆိုခဲ့ပါ ျပႆနာ သံုးရပ္အနက္ ဘယ္ဟာက ေသာ့ခ်က္ အက်ဆံုးလဲ’ ဟု ေမးလာသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၀ ဘာလင္တံတိုင္း ၿပိဳက်ၿပီး ကတည္းက အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီ တိုက္ပြဲ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ရာ ပထမ ျပႆနာ (အုိင္ဒီအိုလိုဂ်ီ ျပႆနာ) မွာ အေျခခံအရ ပြဲသေလာက္ ျဖစ္သြားၿပီ။ ဒုတိယ ျပႆနာ (လူမ်ဳိးစု ျပႆနာ) မွာလည္း လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲႏုိင္ ကတည္းက ေျပလည္ေရး လမ္းစေပၚ ေရာက္ခဲ့ၿပီဟု ျမင္သည္။ သို႔အတြက္ ေသာ့ခ်က္ အက်ဆံုး ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္မွာ တတိယ ျပႆနာ (စစ္ဘက္၊ အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး) ဟု အေျဖ ေပးလုိက္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါ စာဖတ္သူက စာေရးသူ၏ အေျဖကို အျပည့္အဝ ဘဝင္က်ပံု မေပၚ၊ ေနာက္ထပ္ ေမးခြန္းတစ္ခု ထပ္ဆင့္ လာသည္။ “ဒါျဖင့္ရင္ ေသာ့ခ်က္ကို မေျဖရွင္းႏုိင္ မခ်င္း ဘာတစ္ခုမွ အလုပ္ မျဖစ္ႏုိင္စရာ မရွိေတာ့ဘူးလား” ဆိုေသာ ေမးခြန္း ျဖစ္သည္။ ကစ္ဆင္းဂ်ား အမွာစကားအရ ဆိုခဲ့ပါ ေသာ့ခ်က္ ျပႆနာမွာ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း အေျဖရႏုိင္ဖြယ္ရာ မရွိေသးရာ သူ႔ေမးခြန္းမွာ အလြန္ ေမးသင့္ ေမးထိုက္သည္ဟု သေဘာ ရပါသည္။ ယခု ဆက္ေရးမည့္ အပိုင္းမွာ ဤေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာေရးသူ စဥ္းစား ရသေလာက္ အေျဖပင္ ျဖစ္ပါသည္။

တူတာတြဲလုပ္ဗ်ဴဟာ

ယခင္စာေရးသူႏွင့္ ယဥ္ပါး ခဲ့ဖူးေသာ လက္ဝဲ စဥ္းစားနည္း အရ ဆိုလွ်င္ ျပႆနာ အေထြေထြမွ အဓိက ျပႆနာ (ေသာ့ခ်က္) ကိုရွာ။ ဒါကို ရွင္းႏုိင္လွ်င္ က်န္ျပႆနာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အေျခခံအရ ေျပလည္ သြားလိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။ တကယ့္ လက္ေတြ႕တြင္ ေသာ့ခ်က္ ျပႆနာေတြက ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း အေျဖရဖို႔ မလြယ္ ျဖစ္လာေသာအခါ ဆိုခဲ့ပါ လက္ဝဲ စဥ္းစားနည္းမွာ အလုပ္ မျဖစ္ေသာ ဇာတ္ေမ်ာႀကီးေတြ ျဖစ္လာရသည္။ ထို႔ထက္ ပိုဆိုးလာျခင္းမွာ မေျပလည္႐ံုမွ် မက ရွိရင္းစြဲ ျပႆနာ ပိုဆိုး လာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဆိုရင္လွ်င္ ‘ေဆးအတြက္ ေလးရသည္’ မ်ား၊ မနည္းမေနာ ႀကံဳခဲ့ရသည္။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ဘာလုပ္ၾက မည္နည္း။ “ေသာ့ခ်က္ကို ေဘးမွ ပန္းတိုက္” ဟု စဥ္းစားနည္ အသစ္က ဆိုပါသည္။ ေသာ့ခ်က္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္ေနလွ်င္ ေသာ့ခ်က္ကို ယာယီအားျဖင့္ လက္ေရွာင္ထားၿပီး တူညီရာ Common Ground တစ္ခု ရွာၿပီး တြဲလုပ္ပါ။ ဤသို႔ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ရင္းမွ ေသာ့ခ်က္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး အတြက္ လမ္းပြင့္လာႏုိင္ စရာမ်ား ရွိပါသည္ဟု ဆိုသည္။ တစ္နည္း ဆိုရင္လွ်င္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး နည္းလမ္းျဖင့္ လက္ရွိထက္ ပိုေကာင္းေသာ အေျခအေန တစ္ရပ္ကို လက္တြဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကဖို႔ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ နက္(ရွ)၏ ပရင္စတန္ သူငယ္ခ်င္း ေတြကို ‘အလွဆံုးကိုမွ လိုခ်င္တယ္’ ဆိုေသာ စိတ္အခံႏွင့္ေတာ့ မျဖစ္။ ‘ရြက္ၾကမ္းေရက်ဳိ’ ေရာင့္ရဲစိတ္ ရွိဖို႔ေတာ့ လိုလိမ့္မည္ ဟုလည္း သတိေပးသည္။

ႏုိင္ငံတကာ အိုင္ဒီယာ လိႈင္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ မိမိ ႏိုင္ငံေရး အရႏွင့္ ကြက္တိ က်ေကာင္းမွ က်ပါလိမ့္မည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆက္စပ္ စဥ္းစားႏိုင္ေရး အတြက္မူ အထုိက္အသင့္ အသံုးတည့္ႏုိင္ စရာ ရွိသည္ဟု ထင္ပါသည္။ စိတ္ကိုဖြင့္၍ စဥ္းစား ၾကေစခ်င္သည္။
ေက်ာ္ဝင္း

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...