Sunday, December 18, 2011

၁၉၆၂ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဖ်က္ဆီးမႈ၌ ဗုိလ္ေန၀င္း သရဲေဘာေႀကာင္ပုံ

by အား မာန္ on Sunday, December 18, 2011 at 7:50pm

ေႀကးမုံဦးေသာင္း

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ဖြဲ.စည္ေႀကာင္း၊ လူထု အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ တပ္မေတာ္က တာ၀န္ယူေႀကာင္း ေႀကၿငာခ်က္မ်ားႏွင့္ အတူ အမ်ားၿပည္သူတုိ႔အား စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္၍ ဆႏၵၿပပြဲမ်ား မၿပဳႀကရန္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္စာတုိကေလးမ်ားကုိ သတင္း စာတုိက္မ်ားတြင္ ္ေဖာ္ၿပ ပါရွိခဲ့ေလသည္။ဆႏၵၿပလွ်င္အေရးယူမည္ဟု လည္းေနာက္ဆက္တြဲ သတိေပးထားခဲ့၏။ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းေႀကာင္း ေႀကၿငာခ်က္ကုိ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားေပၚေပါက္ လာေလမည္ကုိ ဗုိလ္ေန၀င္းႏွင့္ စစ္ဗုိလ္ႀကီးမ်ား ေႀကာက္ရြံ.ႀကသည္မွာ သိသာထင္ရွားသည္။


အိမ္ေစာင့္အစုိးရေခတ္တြင္ ကုိကုိးကြ်န္းအက်ဥ္းေထာင္ႀကီးကုိ ေဆာက္လုပ္ကာ ဒီမိကေရစီ ၀ါဒီမ်ားႏွင့္ ကြန္ၿမဴနစ္ဟု ယူဆသူမ်ားအား ဒလႀကမ္း ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခဲ့သည့္ သင္ခမ္းစာ ရွိသၿဖင့္ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵၿပပြဲမ်ား ၿဖစ္ေပၚၿခင္း မရွိေစကာမူ စစ္အစုိးရ အလုိမရွိေႀကာင္း၊ ကန္႔ကြက္စာတမ္းမ်ားသည္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ေၿမာက္မ်ားစြာ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ လူငယ္တပ္ဦး ႏွင့္ မဟာမိတ္ အဖြဲ.၊ ရခုိင္သံဃတပ္ဦး၊ ရခုိင္ေသာတုဇနအဖြဲ.ခ်ဳပ္ စေသာအဖြဲ.အမ်ားက ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္စာမ်ား ထုတ္ၿပန္ႀကသၿဖင့္ အစုိးရ သစ္၏ ၿပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနအဖုိ႔ ပထမလုပ္ငန္းအၿဖစ္ ဆန္႔က်င္စာတမ္းမ်ားကုိ လုိက္လံသိမ္းဆည္း ေနရသည္။ လက္၀ဲနုိင္ငံေရးပါတီႀကီး ၿဖစ္ေသာ ဗမာၿပည္အလုပ္သမားပါတီက စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ "လူထုဆႏၵနည္း မပါပဲစစ္တပ္ နည္းသက္သက္ၿဖင့္ အာဏာသိမ္းနည္းကုိ ေယဘူယ် အားၿဖင့္ ပါတီက မႏွစ္သက္ေႀကာင္း" ဟုဆန္႔က်င္ေႀကာင္း လက္မခံေႀကာင္းႏွင့္ ေႀကၿငာ၏။

ရဲ၀ံ့ၿပတ္သားစြာ ေႀကၿငာေသာ အဖြဲ.အစည္းမ်ားမွာ ေက်ာင္းသားအဖြဲ.အစည္းမ်ားၿဖစ္ႀကသည္။ တကၠသုိလ္ တပ္ဦးသစ္၊ ရန္ကုန္ခရုိင္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢတုိ႔က စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿခင္းကုိ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် လက္မခံနုိင္ေႀကာင္း ေႀကၿငာႀကသည္။ ေႀကာၿငာခ်က္ႏွင့္အညီ စစ္တပ္အစုိးရအား ၿပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ႀကသၿဖင့္ ေတာ္လွန္ေရး အစုိးရႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ.ႀကရေလသည္။

တၿပည္လုံးရွိ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စစ္အစုိးရ ဆန္႔က်င္ေရး အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ မတ္လဆန္းကပင္ က်င္းပ၍ ဆႏၵၿပႀကသၿဖင့္ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ အာဏာပုိင္မ်ားက ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား အတြက္ စည္းကမ္းသစ္ အမိန္႔မ်ားကုိ ထုတ္ၿပန္ေသာအခါ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ပုိမုိက်ယ္ၿပန္႔လာခဲ့သည္။ ဂ်ဴလုိင္ ၃ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ "စည္းကမ္းသစ္ကုိ အလုိမရွိ" ဟုေႀကြးေႀကာ္သံမ်ားကုိ ေအာ္ဟစ္ေသာ ရန္ကုန္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တကၠသုိလ္ ပရ၀ုဏ္ ပတ္၀န္းက်င္ ေဒသမ်ားသုိ႔ လွည့္လည္ဆႏၵ ၿပႀကသည္။

ဂ်ဴလုိင္ ၅ ရက္ေန႔တြင္ကမာရြတ္ ရဲဌာနာေရွ.တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းဆႏၵၿပႀကသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ရဲတုိ႔က ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္ခတ္လူစုခြဲႀကသည္။ ေက်ာင္းသားတဦးဒဏ္ရာ ရရွိသၿဖင့္ ေဆးရုံသုိ႔ပုိ႔ရေသာအခါတြင္ လႈပ္ရွားမႈ ၿပင္းထန္လာခဲ့ေတာ့၏။ ဂ်ဴလုိင္ ၆ ရက္ေန႔မွ ၇ ရက္ေန႔အထိ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တကၠသုိလ္ ပရ၀ုဏ္ တခုလုံးမွ တံခါးမ်ားကုိေသာ့ခတ္ပိတ္ဆုိ႔ ၿပီး "ဒီမုီကေရစီ ခံတပ္ႀကီး" ဟုဆုင္းဘုတ္မ်ား တင္ကာ ဒီမုီကေရစီ တရားပြဲမ်ားကုိ အသံခ်ဲ.စက္ႏွင့္ ေဟာေၿပာႀကသည္။

မေက်မနပ္ၿဖစ္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စစ္တပ္ဆန္႔က်င္ေရးကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေဟာေၿပာေနႀကရာ "ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ၀င္ ဗုိလ္မႈးႀကီးမ်ားသည္ ၃ ေယာက္ေပါင္း ၇ တန္းသာေအာင္သူမ်ားၿဖစ္ႀကသည္" စသည္ၿဖင့္ စိတ္တြင္းရွိသမွ် ေဟာေၿပာႀကေလသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ တကၠသုိလ္ တ၀ုိက္တြင္ တာ၀န္ခ်ထားသည့္ ရဲအဖြဲ.ကုိ ရုပ္သိမ္းကာ စစ္သားမ်ားကုိ တပ္စြဲထားေလၿပီ၊ စစ္ကားတစင္းတြင္ အသံဖမ္းစက္ တခုတပ္ဆင္ထားသည္။

ထုိအသံဖမ္းစက္က ေက်ာင္းသားတုိ႔က အသံခ်ဲ.စက္မွ ေဟာေၿပာသမွ်ကုိ ဗုိလ္ေန၀င္း၏ အိမ္ေတာ္သုိ႔ တုိက္ရုိက္ အသံလႊင့္ေပးရသည္။ ဂ်ဴလုိင္ ၇ ရက္ေန႔တြင္မူ ၿပင္းထံစြာေဟာေၿပာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေဟာေၿပာခ်က္မ်ားကုိ နားမခံနုိင္သၿဖင့္ ေဒါသ အမ်က္ေခ်ာင္းေခ်ာင္းထြက္ကာ စစ္တပ္က ပစ္ခတ္သတ္ၿဖတ္ရန္ ဗုိလ္ေန၀င္းက ႀကဳိးမဲ့ အသံလႊင့္ စကားၿဖင့္ ကုိယ္တုိင္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။
တကၠသုိလ္ တ၀ုိက္တပ္စြဲထားေသာ စစ္တပ္မ်ားကုိ ကြပ္ကဲသူ ဒုတိယဗုိလ္မူးႀကီး စိန္လြင္က တပ္သားမ်ားအား အဆင့္ဆင့္ အမိန္႔ေပးသၿဖင့္ လက္နက္မပါပဲ မိမိတုိ႔ အေဆာင္တြင္း ၌ ဆႏၵၿပႀကသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အစုလုိက္ အၿပဳံလုိက္ သတ္ၿဖတ္ခဲ့ႀကသည္။ ဆႏၵၿပရာတြင္ ပါ၀င္ၿခင္းမရွိသည့္ အေဆာင္ေန ေက်ာင္းသား အမ်ားတုိ႔ကုိပါ ေတြ.ရာသခ်ၤဳိင္း ဓားမဆုိင္းပစ္ခတ္ သတ္ၿဖတ္ႀကသည္။ စစ္သားတုိ႔သည္ ဂ်ီ သရီး ေသနတ္ သစ္မ်ားကုိ ပထမစတင္ အသုံးၿပဳကာ လက္တည့္စမ္း သတ္ၿဖတ္ႀကသည္။

ထုိေသနတ္သစ္မ်ားမွာ အေနာက္ဂ်ာမဏီမွ ပစၥည္း ကိရိယာမ်ားကုိ ရန္ကုန္တြင္ တပ္ဆင္သည္။ ဂ်ီ သရီး ေသနတ္သစ္မ်ားကုိ အာဏာသိမ္းစဥ္က တပ္အခ်ဳိ.သုိ႔ထုတ္ေပးခဲ့ရာ၌ ခုခံမႈ မရွိသၿဖင့္ အသုံးမၿပဳခဲ့ရေပ။ ထုိလက္နက္သစ္မ်ားကုိ စမ္းသတ္ရန္လက္ယား ေနသူ ဗုိလ္ေန၀င္းအဖုိ႔ အခြင့္အေရး ရရွိသြားေတာ့သည္။ ေက်ာင္းသား ၁၅ ဦးေသဆုံးၿပီး ၂၇ ဦးဒဏ္ရာရရွိသည္ဟု အစုိးရက ေႀကၿငာ၏။ ေသစာရင္း အမွန္မွာ ေက်ာင္းသား ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။

ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းသုိ႔ ပစ္ခတ္သတ္ၿဖတ္ပြဲ ၿပီးေသာအခါ တကသအေဆာက္အဦးကုိ စစ္တပ္က ၀ုိင္းထားၿပန္၏။တကၠသုိလ္ သမဂၢ အေဆာက္အဦးႀကီးသည္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ အေဆာက္အဦးႀကီး ၿဖစ္သည္သာမက ၿမန္႔မာ့ နုိင္ငံေရး သမုိင္းတြင္နယ္ခ်ဲ.ဆန္႔က်င္ေရး ခံတပ္ႀကီးအၿဖစ္ လူထုက အမြန္အၿမတ္ အသိအမွတ္ၿပဳထားသည့္ ဗိမာန္ႀကီး ၿဖစ္သည္။

၁၉၂၂ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သပိတ္မွ စတင္ကာ နုိးႀကားလာသည့္ ၿမန္မာလူထုကုိ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားက နယ္ခ်ဲ.ဆန္႔က်င္ေရးတုိက္ပြဲမ်ား ဆီသုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သည္။ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢကုိ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္က ဖြဲ.စည္းခဲ့သည္။ သမဂၢအေဆာက္အဦ ကုိ မ်ဳိးခ်စ္ၿမန္မာ သေဌး ဦးညိဳက တည္ေဆာက္လွဴဒါန္းသည္။

အေဆာက္အဦးကုိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ က်မၼာေရး ကိစၥမ်ားကုိ အသုံးၿပဳရန္ ဦးတည္သၿဖင့္ အဂၤလိပ္ တကၠသုိလ္ အဏာပုိင္မ်ားကပင္ အားေပးခဲ့ႀကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက စကားရည္လုပြဲမ်ား က်င္းပေလ့ရွိရာတြင္ ၿမန္မာနုိင္ငံ အဖုိ႔ အႏၵိယၿပည္ႏွင့္ ခြဲေရး၊ တြဲေရးၿပႆနာ ေပၚလာေသာအခါ သမၼဂ ခန္းမေဆာင္မွာ နုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စကားစစ္ထုိးရာ ဗိမာန္ၿဖစ္လာခဲ့သည္။ ဦးဘေဖ၊ ေဒါက္တာ ဗေမာ္ စေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တကသ ခန္းမမွ ေဟာေၿပာႀကရင္း စည္းရုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ႀကသည္။

ေနာက္ပုိင္းတကသ အသင္းကုိ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္အၿဖစ္ ကုိနု၊ ကုိေအာင္ဆန္း၊ ကုိေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ကုိ သိန္းေဖႏွင့္ ကုိရာရွစ္တုိ႔ တက္လာခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး နယ္ခ်ဲ. တုိက္ပြဲ စစ္ေၿမၿပင္၏ ခံတပ္ အေဆာက္အဦးႀကီး ၿဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၃၀၀ ၿပည့္အေရးေတာ္ပုံမွ အဂၤလိပ္တုိ႔အား လက္ႏွက္ႏွင့္ တုိက္ခုိက္ႏွင္ထုတ္မႈ အထိအရွိန္ အဟုန္ ၿပင္းထံခဲ့သၿဖင့္ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲမ်ား၏ ေအာင္ဗိမာန္ႀကီး အၿဖစ္ ၿမန္မာ တမ်ဳိးသားလုံးက ဂုဏ္ယူခဲ့ႀကသည္။

ဗုိလ္ေန၀င္း တကၠသုိလ္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ တကသ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ႀကီးစြာ ၿဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ၿခင္းမၿပဳပဲ ေက်ာခုိင္းေနခဲ့သည္။ "ေၿပာႀကေဟာႀကတာတြက ေလကုန္သည္၊ သူ႔အဖုိ႔လည္ပတ္၊ ေဘာလုံးကစားရန္ပင္ အခ်ိန္မေလာက္၊ သူ႔လမ္းႏွင့္သူ မွန္မွန္ ခ်ီတက္လွ်က္ရွိခဲ့ေပသည္" ဟုေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေရးသည့္ ဗိုလ္ေန၀င္း အတၳဳပတၱိ စာအုပ္ႀကီးတြင္ သူကေၿပာခဲ့သည္။

ဤ တကသ အေဆာက္အဦႀကီးမွ ကုိနဳ ကုိေအာင္ဆန္းတုိ႔ လူငယ္တစု နုိင္ငံက ကုိးစားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၿဖစ္ခဲ့သည္ကုိ သူက အၿမဲ မနာလုိၿဖစ္ေနခဲ့သည္။ နယ္ခ်ဲ.ေတာ္လွန္ေရး အေရးေတာ္ပုံႀကီး၌ သူမပါခဲ့ေသာေႀကာင့္မေက် မနပ္ၿဖစ္ေနခဲ့သည္။ ထုိ႔ေႀကာင့္ လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲ၀င္ တကသ အေဆာက္အဦႀကီးကုိ သူ မႀကည့္လုိ။

ထုိ႔ၿပင္ ဂ်ဴလုိင္ ၇ ရက္ေန႔က ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ပစ္ခတ္သတ္ၿဖတ္စဥ္က ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ေသဆုံးၿခင္း မရွိ၊ အခ်ဳိ.မွာ ဖမ္းဆီး၍ပင္ မမိေသးပဲ တကသ အေဆာက္အဦ မ်က္ႏွာႀကက္တြင္ ပုံးေအာင္းေနသည္ဟု သတင္းကုိ ဗိုလ္ေန၀င္း သိရွိေသာအခါ တကသ ေခါင္းေဆာင္မွန္သမွ်ကုိ သတ္ၿဖတ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ တကသ အေဆာက္အဦႀကီးကုိပါ အၿပီးအၿပတ္ဖ်က္ဆီးရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ၿပန္သည္။သမဂၢရုံးကုိ ၿဖဳိၿပီးေနာက္ ဗုိလ္ေန၀င္း ဥကၠဌ အၿဖစ္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက "စည္းကမ္းမဲ့ဘ၀ကုိ ၿပင္ရမည့္တာ၀န္သည္ မိမိတုိ႔အေပၚတြင္ က်ေရာက္ေနသၿဖင့္ တပ္မေတာ္၏အား တစိတ္တေဒသကုိ သုံး၍ေၿဖရွင္းလုိက္ရၿခင္း ၿဖစ္သည္" ဟုေႀကၿငာခဲ့၏။ ထုိေႀကၿငာခ်က္မွာ စစ္တပ္ကုိ အံတုႀကလွ်င္ ယခုထက္ႀကီးမားေသာ လက္နက္ အင္အားႏွင့္ ေၿဖရွင္းမည္ဟု ရာဇသံေပးသည့္ သေဘာ သက္၀င္၏။

ထုိမွ်မကေသး တကသ အေဆာက္အဦကုိ ဖ်က္ၿပီးေနာက္ လူထုအား အသံလႊင့္ မိန္႔ခြန္းေပးရာတြင္ သူကသတ္ၿဖတ္လုိက္ေသာ ေက်ာင္းသားငယ္ကေလး မ်ားသည္ လက္နက္ဟူ၍ အပ္တုိ တေခ်ာင္းမွ မရွိႀကသည္ကုိ သူသိပါလ်က္ႏွင့္ လက္နက္ ကုိသူပုန္အဖြဲ.ႀကီးမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေနသည့္ သဖြယ္ ပုံႀကီးခ်ဲ.၍ "ဓားကုိ ဓားၿခင္း၊ လွံကုိလွံၿခင္း ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ အသင့္ရွိပါတယ္" ဟုေဒါသဟုန္း ေဒါသသံႏွင့္ အသံလႊင့္၍ ေၿပာခဲ့ၿပန္သည္။

ဗုိလ္ေန၀င္း ႏွင့္ စစ္ဗုိလ္ႀကီး တစုသည္ ဂ်ဴလုိင္ ၇ ရက္ေန႔က ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သတ္ၿဖတ္မႈႀကီးႏွင့္ နုိင္ငံက အမြန္အၿမတ္ထားသည့္ တကသ အေဆာက္အဦႀကီး ကုိ ဗုံးခြဲ ဖ်က္ဆီးမႈႀကီး တုိ႔ကုိ ေဒါသမႊန္သၿဖင့္ စိတ္လုိက္မာန္ပါ က်ဴးလြန္ခဲ့ၿခင္းသည္ သူတုိ႔၏ စစ္တပ္အဖို႔ မတရားႀကီးမားေသာ ရာဇ၀တ္မႈႀကီး ၿဖစ္ေနသည္ကုိ စဥ္းစားမိႀကသည္။ နူးည့ံ သိမ္ေမြ.ေသာ လိပ္ၿပာကေလးကုိ အေၿမာက္ ႏွင့္ ပစ္ခတ္ သတ္ၿဖတ္သကဲ့သုိ႔ ရာဇ၀င္ရုိင္းေနသည္ကုိ တစိမ့္စိမ့္ ေတြးေတာ၍ ၿမင္ေတြ.မိႀကေသာအခါ တေန႔တြင္ လူထုက ဒဏ္ခတ္ ေလမည္ကုိ ေႀကာက္ေသြးၿဖာလာႀကသည္။

မတရားမႈက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ရာဇ၀တ္မႈႀကီးအတြက္ တစိမ့္စိမ့္ ေႀကာက္ဒူး တုန္လာေႀကေသာအခါတြင္ တရားခံသည္ မိမိ မဟုတ္ပါဟု တဦးကို တဦးက လက္ညွဳိးထုိး၍ အၿပစ္ဖုိ႔ရင္း မိမိအၿပစ္ မရွိေႀကာင္း ထုေခ်မႈမ်ားကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ၿပဳႀကသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ဥကၠဌႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းႏွင့္ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဗိုလ္မူးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီးတုိ႔သည္ တဦးကုိတဦး တရာခံၿဖစ္ေလဟန္ ေဖာ္ေကာင္လုပ္ႀကသည္။ ဗမာ့ တပ္မေတာ္ႀကီး၏ ထိပ္သီးႀကီးမ်ားသည္ သာမာန္ သူခုိး လူဆုိးအဖြဲ. ကေလးမွ်ပင္ ညီညြတ္မႈ မရွိ၊ အမွားကုိ ၀န္ခံရန္ သတိၱတစက္မွ မရွိသူရဲေဘာေႀကာင္သူမ်ား ၿဖစ္ေႀကာင္းေပၚလြင္လာေတာ့သည္။

ထုိစဥ္က ဒုတိယကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ၿဖစ္သူ ေအာင္ႀကီးက "တကယ္ အမိန္႔ေပးတဲ့စာယူလာၿပီး မရမ္းကုန္းကုိ ေပးလာသူ ဗုိလ္သန္းစိန္ ၿဖစ္ပါတယ္။ သမဂၢၿဖဳိဖုိ႔ ဒုိင္းနမုိက္ေတြ ဂ်ီအီးဖုိး အင္ဂ်င္နီယာ တပ္ခြဲကုိမွာယူ၊ အဲဒီမွာ မလုံေလာက္လုိ႔ စီအဒီ ပင္မစစ္ ပစၥည္းသုိေလွာင္ ေရးသြားယူခုိင္းသူဟာ ဗိုလ္ေက်ာ္စုီးပါ။ စီအုိဒီ တပ္မွဴး ဗိုလ္၀င္းကုိ လုိက္ရွာၿပီး၊ အင္းတုိင္ကုိ သြားေရာက္ယူရတာပါ။ ခြဲဖုိ႔ အမိန္႔ေပးသူေတြဟာ ၿပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၊ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ ဥကၠဌ ဗုိလ္ေက်ာ္စုိး ၿဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ ဒုိင္းနမုိက္ေတြ ဆင္ရတဲ့ တပ္က အင္ဂ်င္နီယာ တပ္ ဗုိလ္မွဴးထြန္းရီ ၿဖစ္ပါတယ္။

အားလုံးဒုိင္းနမုိက္ေတြ ဆင္ရတာဟာ နံနက္လင္းအားႀကီးမွ ၿဖစ္ပါတယ္၊ လက္မွတ္ထုိးမည့္ အရာရွိႀကီးႀကီးမားမား မရွိလုိ႔ဒုကၡေရာက္ေနတုန္း လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ေရာက္လာတဲ့ ဗုိလ္မွဴးႀကီး မင္းသိန္းၿဖစ္ပါတယ္။ သူက၀င္ၿပီး ခြဲတဲ့အမိန္႔ လက္မွတ္ထုိးေပးဖုိ႔၊ ဗုိလ္ထြန္းရီ က ေၿပာလုိ႔ ၊ သူကလက္မွတ္၀င္ထုိးၿပီးဒုိင္းနမုိက္ ခြဲတာၿဖစ္ပါတယ္ တရားခံ ၿဖစ္ရွာတဲ့ ဗုိလ္ေအာင္ႀကီး ဆုိသူဟာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးလွဟန္ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ အိမ္လုိက္အသြား ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဆရာႀကီး ဦးကာ ကုိ ဗို္လ္လွဟန္က သမဂၢၿဖဳိဖုိ႔ အမိန္႔ရတယ္လုိ႔ ေၿပာတာ ထပ္ႀကားရေတာ့ အရဲစြန္႔ၿပီး၊ ဗိုလ္ေက်ာ္စုိး ရွိရာ အသံလႊင့္ရုံကုိ တယ္လီဖုန္းဆက္ၿပီး၊အဲ့ဒီကိစၥကုိရပ္ထားေပးပါ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိ ကြ်န္ေတာ္ေၿပာပါမယ္ ဆုိၿပီး၊ ဟုိေရာက္ေတာ့လဲ ဘာမွ မေၿပာဘဲ မလိမ့္တပတ္နည္းနဲ႔ ထားခဲ့သူ ၿဖစ္ပါတယ္ " ဟုသူ၏ စာတမ္းတြင္ ေ၀့လည္ေႀကာင္ပတ္ ေရးသားကာ ေၿဖရွင္းသည္။

ဗုိလ္ေန၀င္းက တဖန္ အႀကီမ္ႀကိမ္ေၿဖရွင္းသည္။ သူ၏ ေနာက္ဆုံးေန႔ လူထုကလက္မခံေတာ့ သၿဖင့္ မဆလ ဥကၠဌႀကီး ရာထူးမွ ထြက္ေပးရေသာေန႔တြင္ ပင္ လူစုလူေ၀းေရွ.မွာ ကြ်န္ေတာ္စကားေၿပာတာ ယခုအႀကိမ္ဟာ ေနာက္ဆုံး အႀကိမ္ၿဖစ္နုိင္တာမုိ႔ ေက်ာင္းသားမ်ားက ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီတဖြဲ.လုံးအေပၚ အထင္လြဲေနသည့္ အၿဖစ္အပ်က္တခု တင္ၿပပါရေစ ဟု ပါတီညီလာခံမွ ထပ္မံ ရွင္းၿပန္၏။ တကၠသုိလ္ သမဂၢအေဆာက္အဦး ကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဂ်ဳ လုိင္ ၈ ရက္ေန႔နံနက္တြင္ ေဖါက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္ကုိ အမ်ားသိၿပီး ၿဖစ္ပါသည္။ ပထမ ဂ်ဴလုိင္လ ၇ ရက္ေန႔ညေန ကြ်န္ေတာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အပုိင္းကုိ ေဖၚၿပမွ ၿပည့္စုံမည္ ၿဖစ္၍ ေဖၚၿပပါမည္။

ထုိေန႔ ညေန ၅ နာရီခန္႔တြင္ ေသနတ္ပစ္သံ ႀကား၍ ကြ်န္ေတာ္က တယ္လီဖုန္းၿဖင့္ ဗုိလ္ေက်ာ္စုိးကုိ အေၿခအေန ေမးရာ ဆရာႀကီး ဦးကာတုိ႔မိသားစုအား ေဘးကင္းသည့္ ေနရာသုိ႔ ပုိထားၿပီၿဖစ္ေႀကာင္းေၿပာပါသည္။ ဆူပူသူ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဖမ္းမိၿပီလားဟု ေမးရာ မမိေသးေႀကာင္း သမဂၢ အေဆာက္အဦးတြင္း အခ်ဳိ.ရွိေႀကာင္း ေၿပာသၿဖင့္ ကြ်န္ေတာ္က ရဲမ်ား တပ္မေတာ္သားမ်ား ေနာက္ထပ္ အနာတရ မရွိရေအာင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ညြန္ႀကားပါသည္။

(က) သမဂၢ အေဆာက္အဦး အတြင္းရွိ သူမ်ားကုိ အေဆာက္အဦးတြင္းမွ ထြက္ကာ အဖမ္းခံရန္ အသံခ်ဲ.စက္ၿဖင့္ ေၿပာရန္၊ ထြက္ မလာပါက လက္နက္ႀကီးမ်ား သုံးမည္ဆုိသည့္ အခ်က္ထဲ့ေၿပာရန္

(ခ)အသာတႀကည္ ထြက္၍ အဖမ္းမခံပါ ရီကြိဳင္ လက္ ဂန္းၿဖင့္ ပစ္ဖမ္းရန္ လုိအပ္ပါက ရီကြိဳင္လက္ ဂန္းသုံးရန္ ၊ အထက္ပါအခ်က္တုိ႔ကုိ မေမွာင္ခင္ ၿပီးေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ရန္။

ဒီေနရာမွာ အေရးႀကီးတာ ကြ်န္ေတာ္ေၿပာပါမယ္။ ေဖါက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးရန္ အတြက္ ေဆြးေႏြးၿခင္း၊ ဆုံးၿဖတ္ၿခင္းတုိ႔တြင္ ကြ်န္ေတာ္ ႏွင့္ တကြ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၀င္ အခ်ဳိ.တုိ႔ မပါခဲ့ပါ။ ဂ်ဴလုိင္လ ၈ ရက္ေန႔နံက္တြက္ ဗုံးႀကီးႀကီး တလုံး ေပါက္ကြဲသကဲ့သုိ႔ အလြန္ၿပင္းထန္ေသာ ၿမည္ဟီးသံႀကီး ႀကားရသၿဖင့္ စုံစမ္းေတာ့မွ သမဂၢ အေဆာက္အဦး ကုိ (ဒုိင္းနမုိင္း) တုိ႔ႏွင့္ ဖ်က္ဆီးလုိက္ေႀကာင္း ကြ်န္ေတာ္သိရပါသည္။

အၿခားေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၀င္ အေတာ္မ်ားမ်ား လည္း ထုိေပါက္ကြဲသံႀကားၿပီးမွ သိႀကရပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ အသံလႊင့္ရုံတြင္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အခ်ဳိ.တုိ႔ၿဖင့္ ဖြဲ.စည္းထားေသာ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီအားလုံးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးတာ၀န္ ယူရေသာ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ ဥကၠဌ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္စုိး ၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး လွဟန္ ၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေစာၿမင့္ ၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဘနီ၊ ေထာက္လွမ္းေရး ဗုိလ္မွဴးႀကီးေမာင္လြင္ ရမင္းႀကီး ဦးဘေအးတုိ႔ ေရာက္ေနႀကပါသည္။

ထုိ ဂ်ဴလုိင္လ ၈ ရက္ေန႔ သမဂၢအေဆာက္အဦး ကုိ ၿဖဳိလုိက္ေႀကာင္း သိၿပီး ေနာက္ ဗုိလ္ေက်ာ္စုိး ကို ေခၚ၍ေမးရာ ၇ ရက္ေန႔ညေနက ကြ်န္ေတာ္က သမဂၢအတြင္း ၀င္ေရာက္ေနသည့္ဆူပူသူ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးရာတြင္ လုိအပ္လွ်င္ ရီကြိဳင္းလက္ဂန္းကုိသုံနုိင္သည္ဆုိသည့္ အခ်က္ကုိ သမဂၢအေဆာက္အဦကုိ ဖ်က္ခုိင္းသည္ ယူဆသၿဖင့္ ဖ်က္လုိက္သည္ ဟုေၿဖပါသည္။

ဒီလုိဆုိရင္လည္း ဓား ဓားခ်င္း ၊ လွံလွံ ခ်င္းဆုိသည့္ စကားလုံးမ်ား ပါသည့္ ေႀကၿငာခ်က္ကုိ အသံလႊင့္လုိက္ပါသည္။
ေနာက္သုံးေလး လႀကာၿပီးေနာက္ ကြ်န္ေတာ္ အရက္မူးမူးႏွင့္ သမဂၢ အေဆာက္အဦကုိ ဖ်က္ဖုိ႔ အမိန္႔ေပးသည္ဟု နုိင္ငံၿခားသတင္းစာ ဆရာတုိ႔ အသုိင္းအ၀ုိင္း ေၿပာဆုိေနသည္ကုိ ႀကားရ၍ ဗုိလ္ေက်ာ္စုိးကုိ ကြ်န္ေတာ္ အရက္မူးၿပီး ဖ်က္ဖုိ႔ အမိန္႔ေပးတယ္ လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ တေယာက္ထဲကုိ တရားခံ လုပ္ထားတယ္။ အဲ့ဒါေႀကာင့္ ဂ်ဴလုိင္ ၇ ရက္ေန႔က အၿဖစ္အပ်က္ကုိ ေၿပာၿပခုိင္းပါသည္။ အဲ့ဒီေတာ့မွ ဗုိလ္ေက်ာ္စုိးက အၿဖစ္အပ်က္ အမွန္ကုိ ေၿပာၿပပါေတာ့သည္။ အရင္က ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ တက္ခါစတြင္ စိတ္၀မ္းကြဲႀကတာေတြ မေပၚေအာင္လုိ႔ ဖုံးဖုံးဖိဖိ ေၿဖခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

အၿဖစ္အပ်က္ အမွန္မွာ ထုိ ၇ ရက္ေန႔က အသံလႊင့္ ရုံရွိလူစုထဲမွ တဦးတေယာက္က ဖ်က္ပစ္လွ်င္ ေကာင္းမည္ဟု ေၿပာရာမွ ဖ်က္သင့္ မဖ်က္သင့္ကုိ ေဆြးေႏြးႀကပါသည္။ ေနာက္ဆုံး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ကုိ အသိေပးၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္သေဘာတူ လွ်င္ ဖ်က္မည္ဟု ဆုံးၿဖတ္ႀကပါသည္။

ဗုိလ္ေအာင္ႀကီးက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ထံ သူသြားၿပီး တင္ၿပမည္၊ သေဘာတူ မတူ အေၿဖကုိ သူယူခဲ့မည္ေၿပာၿပီး ကုိလွဟန္ကုိ ေခၚ၍ကားႏွင့္ ထြက္သြားပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဗုိလ္ေအာင္ႀကီး အသံလႊင့္ရုံသုိ႔ ၿပန္လာၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္က သေဘာတူလုိက္ၿပီဟု ေၿပာသၿဖင့္ အသံလြင့္ ရုံရွိလူသုိက္တုိ႔ သမဂၢအေဆာက္အဦး ကုိ ဖ်က္ဖုိ႔ ပစၥည္းမ်ား စုၿပီး ဖ်က္ပစ္လုိက္ပါသည္။

ထုိအေၿဖကုိ ရၿပီးေနာက္ ဗို္လ္ေအာင္ႀကီးမပါပဲ က်န္ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ၀င္မ်ားကုိ ေခၚ၍ ဗုိလ္ေအာင္ႀကီး ကြ်န္ေတာ္ကုိ မတင္ၿပပဲႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္၏ သေဘာကုိ မေမးပဲႏွင့္ အသံလႊင့္ရုံရွိ လူသုိက္ကုိ ကြ်န္ေတာ္သေဘာတူ လုိက္သည္ဟု

ေၿပာသည့္ အေႀကာင္းတင္ၿပခဲ့ပါသည္။............ဟု ဗိုလ္ေန၀င္းက တုိင္းၿပည္သုိ႔ ရွင္းၿပသည္။

ဗုိလ္ေန၀င္း၏ ေနာက္ဆုံးေန႔ မ်က္ေၿဖ လကၤာ စာတန္းႀကီးမွာ ကာရန္မပါ စာသားမေခ်ာပါ။ အၿဖစ္မွန္ကုိ ကုိယ္ေတြ.မ်က္ၿမင္ သိရွိခဲ့ေသာ သတင္းေထာက္မ်ား အဖုိ႔ စာရွည္ႀကီးကုိ လုံးေစ့ပတ္ေစ့ ဖတ္ၿပီး ဗုိလ္ေန၀င္း ၊ ဗုိလ္ေအာင္ႀကီးႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၀င္ စစ္ဗုိလ္ႀကီးမ်ားသည္ လမ္းႀကဳိလမ္းႀကားမွ ခါးပုိက္ႏႈိက္ အဖြဲ.၏ အဆင့္ပင္မရွိ။ အေရးႀကဳံက မိမိကုိယ္ လြတ္ရုံးကာ လြယ္ကူစြာ လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္ ကုိ တရားခံဟု လက္ညွိဳးထုိး၍ ေဖၚေကာင္ လုပ္ႀကသည္ကုိ သိသာထင္ရွားစြာ ၿမင္ေတြ.ႀကရေပသည္။
ဂ်ဴလုိင္ ၇ ရက္ေသြးေခ်ာင္းဆီး လူသတ္ပြဲႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍

(က) ဗုိလ္ေန၀င္းက ေစာေစာက မသိ ေသနတ္သံႀကားမွ သိရသည္ဟု ေၿဖရွင္းၿခင္းသည္ လိမ္ညာေသာ မုသားၿဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားတုိ႔ ေဟာေၿပာခ်က္ကုိ သူ႔ထံသုိ႔ ႀကိဳးမဲ့ အသံလႊင့္ခြက္ႏွင့္ လႊင့္ႀကားေပးေသာေႀကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အသံကုိ စိတ္ဆုိးကာ သတ္ၿဖတ္မိန္႔ထုတ္သည္မွာ ဗိုလ္ေန၀င္း ကုိယ္တုိင္ၿဖစ္သည္။

(ခ) ထုိစဥ္က တပ္ဦးမွ ပစ္မိန္႔ေပးရသူ ဗုိလ္စိန္လြင္က မိမိသည္ ဗုိလ္ေန၀င္း၏ အမိန္႔အရ ပစ္မိန္႔ေပးခဲ့ပါသည္ဟု မဆလ ပါတီပ်က္ေသာအခါတြင္ ေၿဖရွင္းေဖၚထုတ္ခဲ့သည္။

(ဂ) ေက်ာင္းသားမ်ား လက္ခ်က္ႏွင့္ ရဲ ၇ ဦး ၈ ဦး ဒဏ္ရာရရွိသည္ ဟု ဗုိလ္ေန၀င္းက ေၿပာသည္မွာ လည္း လိမ္ညာေသာ မုသားၿဖစ္သည္။ အေဆာင္၀င္း တံခါး မွန္သမွ်ကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားက ပိတ္ထားခုိက္ ၿပင္ပ ရွိ စစ္တပ္က ပစ္ခတ္ သတ္ၿဖတ္ခ်ိန္တြင္ တကၠသုိလ္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ရဲတေယာက္မွမရွိ၊ ေက်ာင္းသားတုိ႔က ရဲတုိ႔အား ရန္ၿပဳရန္ မၿဖစ္နုိင္

(ဃ) တကသ အေဆာက္အဦး မ်က္ႏွာႀကက္တြင္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ သတ္ၿဖတ္ရန္ ဦးတည္ခ်က္ၿဖင့္ အေဆာက္အဦးႀကီးကုိ ဖ်က္ေစ အမိန္႔ေပးသူမွာ ဗုိလ္ေန၀င္းၿဖစ္သည္။ မဖ်က္ရန္ ဟန္႔တားေလဟန္ေၿပာေသာ ဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ေအာင္ႀကီးလည္း တာ၀န္ရွိသည္။

(င) တကသ ကုိ ဖ်က္ဆီးၿပီး ေနာက္တေန႔ နံနက္ ဘာေႀကာင့္ ဖ်က္ရသည္ဟု ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ေႀကၿငာခ်က္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ဘ၀ကုိ ၿပင္ရမည့္ တာ၀န္သည္ မိမိတုိ႔ အေပၚတြင္ က်ေရာက္ေနသၿဖင့္ တပ္မေတာ္၏ အားတစိတ္ တေဒသကုိ သုံး၍ ေၿဖရွင္းလုိက္ရၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ဟု သတင္းစာတုိ႔မွ ထုတ္ၿပန္ ခဲ့ပါလွ်က္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ဥကၠဌ က မိမိ မသိပါ၊ မိမိ ပါ၀င္ၿခင္း မရွိပါဟု ေၿပာသည္မွာလည္း မဟုတ္မမွန္ေသာ မုသားဟု ထင္ရွားသည္။

(စ) ယခုၿဖစ္ပ်က္သည့္ ကိစၥသည္ ေက်ာင္းသား ကိစၥတခုတည္းမဟုတ္ပဲ နုိင္ငံေရး အေမွာင့္ ပေရာဂ ဖမ္းစားတယ္ဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ရိပ္စားမိပါတယ္" ဟု ဗုိလ္ေန၀င္း၏ သမဂၢဖ်က္ရေႀကာင္း ကုိယ္တုိင္ အသံလႊင့္ခ်က္၌ ေက်ာင္းသားတုိ႔ေနာက္မွ ဗကပ တို႔ ပါေလဟန္ ေၿပာသည္မွာလည္း လိမ္ညာလီဆယ္ခ်က္ၿဖစ္သည္၊ ထုိအခ်ိန္က ဗုိလ္ေန၀င္းက ၿမဳိ.ေပၚရွိလက္နက္ခ် ဗကပ မ်ားကုိ သိမ္းသြင္းကာ ေတာတြင္းရွိ ဗကပ မ်ား အလင္း၀င္ရန္ စကားကမ္းလွမ္းေနခ်ိန္ၿဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားတုိ႔ လႈပ္ရွားမႈသည္ ၿပင္ပ ပေယာမပါသည္ကုိ သိပါလွ်က္ သတ္ၿဖတ္မႈႀကီး ႏွင့္ ဖ်က္ဆီးမႈႀကီးကုိ လူထုက လက္ခံေအာင္ လီဆယ္ေၿပာဆုိခ်က္သာ ၿဖစ္သည္။

(ဆ) ေက်ာင္းသားမ်ားအား သတ္ၿဖတ္ၿပီးေနာက္ "ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ အေၿပာဘ၀မွာ နစ္မြန္းေစၿခင္းအားၿဖင့္ အလုပ္ပ်က္ကြက္ေအာင္ ရည္စူးၿပီး တမင္လုပ္ေနႀကတယ္ ဆုိလွ်င္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ေနာက္ထပ္ဘာမွ မေၿပာေတာ့ပါဘူး အနည္းဆုံး ဓားကုိ ဓားခ်င္း လွံကုိ လွံခ်င္း ဆိုင္ဘုိ႔သာ ရွိပါေတာ့တယ္" ဟုေၿပာသည္မွာ ေဒါသသံႏွင့္ တုံရီေနသည္ကုိ ႀကားရသူ လူထုက သိရွိနားလည္ႀကသည္။ ဗုိလ္ေန၀င္းရာထူးမွ ဆင္းေပးရေသာ ၈၈ ခုႏွစ္က စစ္တပ္ဆုိတာ ပစ္ရင္ မွန္ေအာင္ပစ္သည္။ မုိးေပၚေထာင္ၿပီး ေဖါက္တာမပါဘူး၊ ေနာင္ကုိ ဆူဆူပူပူ လုပ္တဲ့သူေတြေတာ့ မသက္သာဘူးလုိ႔သာ မွတ္ေပေတာ့ ဟု ေၿပာခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းမွာ အသံ တမ်ဳိးတည္း ရွိသည္ကုိ လူထုက သတိရႀကသည္။

(ည)ထုိစဥ္က လက္ေတြ.သတ္ၿဖတ္ ရုံမွ်မက ႏွုတ္မွ လည္း စစ္ေႀကၿငာခဲ့ပါလွ်က္ ေနာက္ပုိင္းမွ သူသတ္သည္ ငါသတ္သည္ သူဖ်က္သည္ ငါဖ်က္သည္ ဟု တဦးကုိ တဦးက လက္ညွဳိးထုိး၍ ေဖၚေကာင္လုပ္ႀကေစကာမူ ေခါင္းေရွာင္ႀကေစကာမူ ဗုိလ္ေန၀င္းသည္ အဓိက တရားခံ ၿဖစ္သည္ကုိ လူထုကေမ့မရနုိင္ေပ။


ဤအခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ရႈ.၍ တပ္မေတာ္ႀကီးကုိ ဦးစီးႀကေသာ ဗုိလ္ေန၀င္းႏွင့္ စစ္ဗုိလ္ႀကီးမ်ားသည္ ဘိန္းစားခါးပုိက္ႏွိက္ အဖြဲ.၀င္တုိ႔မွ်ပင္ သတၱိမရွိ လြန္စြာ သူရဲေဘာ ေႀကာင္ႀကသည္ ကုိ သိသာထင္ရွားစြာ ၿမင္သိနုိင္ႀကေပသည္။

ဗိုလ္ေန၀င္း ႏွင့္ စစ္ဗိုလ္တစုသည္ အဂၤလိပ္ နယ္ခ်ဲ.ကုိ တုိက္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား နုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ်မ်ားတြင္ သူတုိ႔ပါ၀င္ခဲ့ၿခင္း မရွိ သၿဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲ က႑ကုိ သမုိင္းမွ ေဖ်ာက္လုိႀကသည္။

သမဂၢ အေဆာက္အဦကုိ အယူသီး ဘာသာၿခားတဦး အၿခားဘာသာ အေဆာက္အဦးကုိ မၿမင္လုိႀကသကဲ့သုိ႔ ဖ်က္ဆီးခဲ့ႀကသည္။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား သမဂၢ၌ ပုန္းေနႀကသည္ဟု သတင္းရ သၿဖင့္ သတ္ၿဖတ္ရန္ ေသြးဆာေနေသာေႀကာင့္ ဖ်က္ဆီးႀကသည္။

နုိင္ငံ တည္စမွ စတင္ၿပီး တပ္မေတာ္သည္ သူတုိ႔ကဲ့သုိ႔ သူရဲေဘာေႀကာင္ၿပီး ဗုိလ္ေန၀င္းႏွယ္ ေလာဘရမက္ လြန္ကဲသူတုိ႔၏ လက္တြင္းသုိ႔ က်ေရာက္ရသည္မွာ နုိင္ငံ၏ ကံႀကမၼာ သာၿဖစ္ေခ်ေတာ့၏။ဗုိလ္ေန၀င္းသည္ လူသတ္ပြဲႀကီး အပီးတြင္ ေခါင္းရႈတ္သၿဖင့္ အပန္းေၿဖဦးမည္ဟုဆုိကာ ဥေရာပသုိ႔ ဂ်ဴလုိင္ ၉ ရက္ေန႔က အပန္းေၿဖ ခရီးထြက္ေသာအခါ ဗုိလ္ေအာင္ႀကီးအား တုိင္းၿပည္ကုိ အပ္၍ မင္းပဲႀကည့္လုပ္ေတာ့ကြာ ဟု တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ဥေရာပသြား ဗုိလ္ေန၀င္းည္ အမွန္တကယ္ အပန္းေၿဖသြားသည္ၿဖစ္၏။

ၿမန္မာနုိင္ငံတြင္ ၿမင္းပြဲမ်ား က်င္းပၿခင္းမၿပဳရ ဟု ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠဌ အာဏာၿဖင့္ သူကုိယ္တုိင္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ငယ္စဥ္ကပင္ ေလာင္းကစား ၀ါသနာထုံခဲ့ေသာေႀကာင့္ ေလာင္းကစားပြဲ မသြားရသၿဖင့္ ပ်င္းရိ ၿငီးေငြ.ေစသည္။ အပန္းေၿဖခရီး ကုိ အဂၤလန္ၿပည္ လန္ဒန္ၿမဳိ.သုိ႔သြားကာ ၿမင္းၿပိဳင္ပဲ ေခြးၿပဳိင္ပြဲမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ ေလာင္းကစားၿခင္းၿဖင့္ အပန္းေၿဖခဲ့သည္။ ထုိခရီးၿပီး ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္ တႏွစ္လွ်င္ ငါး ႀကီမ္ႏႈန္းခန္႔ ဥေရာပသုိ႔သြားကာ ေလာင္းကစားပြဲမ်ား အပန္းေၿဖေလ့ရွိခဲ့သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သတ္ၿဖတ္၍ သမဂၢကိုဖ်က္ဆီးၿပီး ဥေရာပသုိ႔ အပန္းေၿဖ မထြက္မွီကေလးတြင္ ဗုိလ္ေန၀င္းက ေက်ာင္းသားမ်ားအား မေအ ႏွမ ရုိင္းစုိင္းစြာ ဆဲဆုိကာ အမိန္႔ေပးခဲ့ေသးသည္။ "မေအ x ေတြ ၊ ေက်ာင္းမတက္ႀကေစနဲ႔ ၊ တကၠသုိလ္အားလုံး ပိတ္ထား......." ဟု သားသမီးခ်င္း ကုိယ္ခ်င္း မစာမနာ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့သည္။ သူ၏ေခတ္ တေလွ်ာက္လုံး ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈေပၚတုိင္း တကၠသုိလ္မ်ားကုိ ႏွစ္ရွည္ လမ်ား ပိတ္ရန္ အမိန္႔ ထုတ္ေလ့ ရွိရာ သူ၏ တပည့္စစ္အစုိးရမ်ားကလည္း ထုိလမ္းစဥ္ကုိ ဆက္လက္က်င့္သုံးႀကသၿဖင့္ စစ္အစုိးရမ်ား ေခတ္၌ ေပါက္ဖြားသည့္ ၿမန္မာ လူငယ္မ်ား အထက္တန္းပညာ မတတ္ႀကပဲ လူညြန္႔တုံးႀကရရွာေလသည္။

Credit / ကုိရဲသူရိန္မင္း
http://www.irrawaddyblog.com/2011/12/blog-post_5761.html မွကူးယူပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...