Thursday, December 22, 2011

ေလွကေလးမ်ားကုိ ျမင္ၾကည့္ျခင္း( ညဳိထြန္း ဒီဇင္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၁၊မိုးမခ )

by Ko Thaung on Thursday, December 22, 2011 at 7:46pm
 
၁။ ကြၽန္ေတာ္သည္ (၂၈.၈.၈၈) ရက္ သမဂၢရင္ျပင္တြင္ ေက်ာင္းသားညီလာခံက်င္းပခဲ့ေသာ (မင္းကုိႏုိင္ ပထမဆုံးဥကၠဌ စျဖစ္သည္။) ရန္ ကုန္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ေနာင္တြင္ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢျဖစ္သြားသည္။) တြင္ ဗဟုိအလုပ္အမႈ ေဆာင္ (CEC) အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ တပ္မေတာ္မွ အာဏာသိမ္းပုိက္ၿပီး၊ မဲစနစ္ျဖင့္စနစ္တက်ေရြးခ်ယ္သည့္ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ ရာေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ဗကသ) တြင္ (ရန္ကုန္ခ႐ုိင္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ (ရကသ) ဥကၠဌအျဖစ္ ရကသကုိယ္စားျပဳ) လည္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ႏွင့္ ယာယီဥကၠဌအျဖစ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
၎အျပင္ (၁၇.၃.၈၈) ရက္ အင္လ်ားကန္ေဘာင္အေရးေတာ္ပုံတြင္လည္း ေက်ာင္းသားထု၏ (ႏွစ္အတန္ၾကာ ေပ်ာက္ကြယ္ေနခဲ့သည့္) “ခြပ္ေဒါင္း”အလံကုိ ကုိယ္တုိင္ေရးဆြဲတင္ေျမာက္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ (ႂကြားဝါျခင္းမဟုတ္ပါ၊ သက္ေသမ်ားစြာရွိပါသည္။)

၂။ ကြၽန္ေတာ္သည္ .. ထုိသုိ႔လႈပ္ရွားမႈမ်ား (၈၈ႏွင့္ပတ္သက္၍) အထင္ကရရွိခဲ့ေသာ္လည္း “၈၈” တံဆိပ္ကုိ နဖူးကပ္၍ မာန္ဝင့္ မာန္တက္ ေနေသာ“၈၈ ဝ့ံႂကြားေရာဂါ”မရွိခဲ့ပါ။ မ႑ပ္တုိင္ မတက္ခဲ့ပါ။ ပုဂၢိဳလ္ေရးေက်ာ္ၾကားမႈ ၾသဇာမတည္ေဆာက္ခဲ့ပါ။ ႏုိင္ငံေရး ေရေပၚဆီအျဖစ္ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါ။ အေျခအေနေတာ့ေကာင္းၿပီဆုိၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္းဘုတ္ထူေထာင္ရန္လည္း မႀကိဳးစားခဲ့ပါ။

၃။ သုိ႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္သည္ “၁၉၉၅”တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ မင္းကုိႏုိင္တုိ႔ဦးေဆာင္သည့္ “၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔” တြင္လည္း မပါဝင္ခဲ့ပါ။ မင္းကုိႏုိင္တုိ႔အားလုံးႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆက္ဆံမႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း ကုိယ့္ဘဝကုိယ့္အေျခအေနကုိ သူတုိ႔အား ဖြင့္ေျပာျပကာ (ႏုိင္ငံ ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ မ်က္ေျခမျပတ္ခဲ့ေသာ္လည္း) ကြၽန္ေတာ္၏ မိသားစုလုပ္ငန္းမ်ားကုိသာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

၄။ တဖန္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ယခုပါတီမ်ား စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကစဥ္က ပါတီတစ္ခု၏ “နာယက” ျဖစ္ခဲဖူးပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သုိ႔ လက္မွတ္ထုိးကာ အမည္တင္သြင္းေသာစာရင္းတြင္ ကြၽန္ေတာ္ မပါဝင္ခဲ့ပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၏ ဥပေဒအခ်ိဳ႕ ကုိ ကြၽန္ေတာ္လက္မခံႏုိင္၍ လက္မွတ္မထုိးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိပါတီေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ မွတ္ပုံတင္အၿပီးတြင္ နာယကအျဖစ္ ထပ္ခါထပ္ခါဖိတ္ေခၚ၍သာ နာယကျဖစ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သုံးလမွ်သာ ထုိပါတီသုိ႔ ရံဖန္ရံခါေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္း လုံးဝမသြားျဖစ္ခဲ့ပါ။ မေရာက္ခဲ့ပါ။

၅။ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္အရ ယေန႔ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းကုိ ေျပာပါမည္။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဝန္းရံ ေထာက္ခံရမည္ဆုိသည္ကုိ ကြၽန္ေတာ္ အႂကြင္းမဲ့ေထာက္ခံပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏုိင္ငံေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေလးစားၾကည္ညိဳမိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေထာက္ခံႀကိဳဆုိရမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရးကုိလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ အေရးဆုိ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိသြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တဖန္ ယခုျဖစ္ေပၚေနေသာ “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးေရစီးေၾကာင္းကုိ ႏုိင္ငံတကာ အဝန္းအဝုိင္းအားလုံးက ေထာက္ခံေနသေယာင္” ျဖစ္ေနသည္ကုိလည္း အစဥ္သတိခ်ပ္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနေသာအေနအထား ျဖစ္ပါသည္။

၆။ ထုိအေျခအေန ထုိအေနအထားအရ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရးေရစီးေၾကာင္းတြင္ ႏွစ္မ်ားစြာျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏ အေတြ႕ အၾကံဳသင္ခန္းစာမ်ားကုိ သုံးသပ္၍ နည္းနာမယူပဲ အခ်င္းခ်င္း မညီမညြတ္ ျဖစ္ေနၾကသည္မွာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အံ့ၾသဖြယ္ရာကိစၥႀကီးတခု ျဖစ္ေနပါသည္။ တဖက္ႏွင့္တဖက္ အျပန္အလွန္ အေျပာအဆုိမ်ား တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ မ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် ပုဂၢိဳလ္ေရးစြဲခ်က္မ်ားလည္း ထပ္ခါထပ္ခါျဖစ္လာၾကမွာကုိ ကြၽန္ေတာ္ ျမင္ေယာင္ေနမိပါသည္။

၇။ “ႏုိင္ငံေရးဆုိသည္မွာ ရန္သူကုိ မိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း”ဆုိေသာ ဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာ၏အဆုိကုိ ကြၽန္ေတာ္ အရမ္းႏွစ္သက္ လက္ခံပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားတေယာက္၏ အဓိကအေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္မွာ “စည္း႐ုံးေရးစြမ္းအား”ဟု ကြၽန္ေတာ္ ျမင္ပါသည္။ အေျပာအဆုိ၊ အျပဳအမူ၊ အေနအထုိင္အားလုံး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္တုိင္း စည္း႐ုံးေရးဟန္ အျပည့္ ျဖစ္ေနရပါမည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ညီေနာင္ ရဲေဘာ္အားလုံးလည္း သိၾကမည္ထင္ပါသည္။ ထုိအသိကုိ လက္ေတြ႕ဘာေၾကာင့္ မက်င့္သုံးႏုိင္ၾကသနည္း။ ကြၽန္ေတာ္စဥ္းစားမရပါ။ အယူအဆေၾကာင့္လား။ ယုံၾကည္ရာ အယူဝါဒေၾကာင့္လား။ ရပ္တည္ ခ်က္ေၾကာင့္လား.။ ပုဂၢိဳလ္ေရးအာဃာတေၾကာင့္လား.။ အေျဖရွာ ၾကည့္ၾကေစလုိပါသည္။

၈။ ယခုျဖစ္ေနေသာ“၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား”ဟူ၍ ေၾကညာခ်က္မ်ား အၿပိဳင္ထြက္ေပၚေနသည့္ကိစၥမွာ “အခ်င္းခ်င္း မညီညြတ္ ေၾကာင္း”ကုိ အမ်ားျပည္သူအား ထုတ္ေဖၚျပသေနသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေနပါသည္။

၉။ ၿပီးစီးခဲ့ေသာ “၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ”ကုိ အႀကီးအက်ယ္ လူသိရွင္ၾကား ခါးခါးသီးသီး ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ တုိးေက်ာ္လႈိင္ႏွင့္ ၿဖိဳး မင္းသိန္းတုိ႔က မၾကာမီက်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ပါဝင္ျဖတ္သန္းမည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ဆက္လက္ လုပ္ ကုိင္သြားမည္ဆုိသည္ကုိ ကြၽန္ေတာ္ႀကိဳဆုိေထာက္ခံပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ “၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား”ဟူေသာ အမည္တံဆိပ္ကုိ စြန္႔လႊတ္သင့္ပါသည္ဟု ႐ုိးသားစြာအၾကံေပးလုိပါသည္။ သုိ႔မွသာ ေျဖာင့္စင္းေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္အျဖစ္ သမုိင္းတြင္သြားပါမည္ဟု ကြၽန္ ေတာ္ျမင္ပါသည္။

၁၀။ တဖန္“၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား” အမည္ခံ ထြန္းျမင့္ေအာင္တုိ႔မွာ “၈၈”ကုိ ကုိယ္စားမျပဳ၊ ေလးဦးတည္းသာရွိသည္ဆုိေသာ အခ်က္မွာလည္း ပုဂၢိဳလ္ေရးစြပ္စြဲခ်က္ဆန္ေနပါသည္။ ထုိအခ်က္ကုိ ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းသင့္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထြန္းျမင့္ေအာင္တုိ႔ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားခဲ့သည္။ လႈပ္ရွားေနသည္မ်ားကုိ တုိးေက်ာ္လႈိင္တုိ႔သိေနၿပီး သိေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၁။ “၈၈ မ်ိဳးဆက္” ဘြဲ႔ခံၿပီး အမ်ားျပည္သူကုိ ထင္ေယာင္ထင္မွား ပုံမွား႐ုိက္ေသာ လူတစုအေၾကာင္းကုိ တုိးေက်ာ္လႈိင္တုိ႔သိပါသည္။ ထုိ လူတစုအေပၚလုိအျမင္မ်ိဳးကုိ တုိးေက်ာ္လႈိင္တုိ႔အေပၚျမင္ၾကမွာကုိ ကြၽန္ေတာ္မလုိလားပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ႐ုိးသားစြာ အၾကံေပးရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၁၂။ ထြန္းျမင့္ေအာင္တုိ႔အေနႏွင့္လည္း ယခုကာလအခ်ိန္းအေျပာင္းသည္ အလြန္အေရးအႀကီးဆုံးေသာကာလ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ စကား လုံးအသုံးအႏႈန္းမ်ား ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ အထူးဂ႐ုစုိက္သင့္ပါသည္။ “စည္း႐ုံးေရး”ကုိ ထိခုိက္ ေစႏုိင္သည့္ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစႏုိင္ သည့္စကားလုံးမ်ားကုိ သတိထားရမည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ပါသည္။( ယခုထိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္မေတြ႕၊ မၾကားခဲ့ပါ။)

၁၃။ ယခုအခါ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ပြဲမ်ားက်င္းပေနၾကပါသည္။ ပြဲႀကိဳက္ေမာင္၊ ပြဲႀကိဳက္ခင္မ်ား ျဖစ္သြားမွာကုိပင္ စုိးရိမ္ရပါသည္။ ပြဲမ်ားက်င္းပ ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရွိၾကပါလိမ့္မည္။ ပြဲမ်ား က်င္းပၿပီး အခ်င္းခ်င္းညီညြတ္ေရးမ်ားမတည္ေဆာက္ႏုိင္ၾကပဲ ပြဲမ်ားက်င္းပတုိင္း အခ်င္းခ်င္း အျမင္ ပုိေစာင္း..ေစာင္းသြားလွ်င္ ဝမ္းနည္းစရာအလြန္ေကာင္းပါသည္။

၁၄။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၁၉၈၈၊ ၁၉၉၆၊ ၁၉၉၉၊ ၂၀၀၇ စတဲ့ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ လႈိင္းတံပုိးႀကီးမ်ားကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကစဥ္က.. ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ နာမည္ႀကီးဖုိ႔အတြက္ ပုဂၢလအခြင့္အေရးမ်ား ရယူဖုိ႔အတြက္ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသေလာ.. စဥ္းစားၾကေစလုိပါသည္။ ဥာဏ္အသိသေဘာႏွင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္သေဘာမ်ား တထပ္တည္းမျဖစ္လွ်င္ အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္းပါသည္။ ထုိ႔ထက္ပုိ ၍ေၾကာက္စရာေကာင္းသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးဆုိသည္မွာ အေကြ႕အေကာက္ မ်ားေသာ ေရစီးေၾကာင္းႀကီးတခုျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိေရစီးေၾကာင္း ႀကီးကုိ ေလွာ္ခတ္ဆန္တက္ေနသည့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏ ေလွငယ္ကုိယ္စီတြင္ “႐ုိးေျဖာင့္ျခင္း”အလံတံခြန္ေလးမ်ားတည္ရွိေနဖုိ႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ကုိယ္ေရအားျဖင့္သာ ....
ညိဳထြန္း
၁၄.၁၂.၂၀၁၁
ကုိညဳိထြန္းရဲ႕ စာမူရင္း

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...