Sunday, December 25, 2011

လမ္းစေပၚၿပီ ၿမဴေတြဆိုင္းဆဲ

 
by cherrymyodaw on Sunday, December 25, 2011 at 7:42am
 
ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူတစ္ေယာက္ဧ။္ စိုးရိမ္ေသာကမ်ား

နိဒါန္း

သိပ္မၾကာလွေသးမီကပင္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
စာတစ္ပုဒ္ေရးျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔ထုတ္
“၇ရက္သတင္းဂ်ာနယ္”ပါ “စာအုပ္သစ္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သစ္၊ လမ္း
သစ္”ဆုိေသာ ေဆာင္းပါး။ ဤေဆာင္းပါး၏ေနာက္ဆံုးစာေၾကာင္းကို
ယခုလိုေရးခဲ့သည္။ ““ယခုအခါ အသက္ေျခာက္ဆယ္နီးၿပီျဖစ္ေသာ
စာေရးသူတစ္ေယာက္၊ အိုဇာတာေကာင္းေတာ့မည္ထင္ပါသည္...။””

အမွန္စင္စစ္ ဤသည္မွာ မဂၤလာသတင္းသံုးရပ္ကို တစ္ၿပိဳင္
နက္ၾကားလိုက္ရရာမွ ၀မ္းသာအားရ ေရးျဖစ္လုိက္ေသာ စာစုျဖစ္
သည္။ (အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီမွတ္ပံုတင္မည္၊ ေရြး
ေကာက္ပြဲ၀င္ေတာ့မည္ဆုိေသာသတင္း၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး
၀န္ႀကီး ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္မည္ဆုိေသာသတင္းႏွင့္ ျမန္မာ
အာဆီယံဥကၠ႒ျဖစ္ေရး အတည္ျပဳလိုက္ၿပီဆုိေသာသတင္းတုိ႔ျဖစ္
သည္။) ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ၀ကၤပါထဲပိတ္မိေနေသာ ျမန္မာ့
ႏုိင္ငံေရးလမ္းစေပၚၿပီဟုလည္း အမွန္ပင္ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါသည္။
သို႔ႏွင့္တုိင္ အဆိုပါေဆာင္းပါးေရးၿပီး ရက္ပိုင္းမွ်အၾကာမွာပင္
ထြက္ျပဴကာစ လမ္းစထက္တြင္ “ျမဴ”ေတြဆုိင္းေနဆဲဆုိသည္ကို
သတိျပဳမိလိုက္ရာ ယခုစာစုေရးဖုိ႔ အေၾကာင္းဖန္လာရေတာ့သည္။
အသက္ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကစိတ္ေတြမ်ား
လာသည္လည္းျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ စာေရးသူအေနႏွင့္မူ
ေခတ္ၿပိဳင္ပညာရွင္တစ္ဦး၏ သတိေပးစကားကို ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး
သမိုင္းေပၚတင္ၾကည့္ရာမွ၊ လွ်ံက်လာေသာ မႈိင္းျပာမႈံေ၀အေတြးမ်ား
ဟူ၍သာဆိုခ်င္ပါသည္။ ဟားဗတ္ပါေမာကၡ “စတီဗင္ေ၀ါ့(တ)“၏
စကား ..၊ ယခုလို ““အႏၱရာယ္ႀကီးေသာ အုိင္ဒီယာဆုိးေတြမွာ ပင္လယ္
ကဏန္းေတြလို၊ ျမက္႐ိုင္းေတာလုိ၊ ကုဇုေပါင္းပင္ေတြလို စိတ္ပ်က္
ဖုိ႔ေကာင္းေလာက္ေအာင္ သက္ဆိုးရွည္တတ္သည္””ဟူ၏။ ပါေမာကၡ
ေ၀ါ့(တ)သတိေပးေသာအႏၱရာယ္ဆုိးေတြကို ေခတ္ၿပိဳင္ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး
တြင္ ရွာၾကည့္လိုက္ရာ အံုႏွင့္က်င္းႏွင့္ နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္းအျမစ္တြယ္
လ်က္ရွိသည္ကို ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာ ေတြ႕လုိက္ရသည္။
ဘာေတြလဲ ... ဘယ္လုိလဲ ...။

၁။ တေစၦႏွင့္သိၾကားမင္း

စစ္ေအးေခတ္လြန္ခဲ့သည္မွာ အႏွစ္၂၀ေက်ာ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္
ေသာ္လည္း စစ္ေအးအုိင္ဒီယာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ေ၀ါဟာရ
ေတြမွာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလာကတြင္ ယခုထက္တုိင္ တြင္က်ယ္ေနဆဲ
ရွိသည္။ ဥပမာ “ကြန္ျမဴနစ္ တေစၱ”ႏွင့္ “အေမရိကန္တေစၦ” ..။ တစ္
ဖက္က “ကြန္ျမဴနစ္တေစၦအေျခာက္ခံရသူမ်ား”ဟု “ရိ“သလို က်န္
တစ္ဖက္ကလည္း “အေမရိကန္တေစၦေျခာက္ခံရသူမ်ား”ဟု ျပန္ပက္
သည္။ အမွန္တကယ္တြင္လည္း စစ္ေအးေခတ္ဆုိသည္မွာ တစ္ဖက္
ႏွင့္တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္လန္႔ေနၾကရေသာ “ရန္-လန္႔၊ ငါ-လန္႔”
ကာလႀကီးမဟုတ္ပါလား။ တေစၦဆိုေသာအရိပ္အေယာင္ကို အေကာင္
အထည္ထင္ၿပီး အေၾကာက္လြန္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာက္
လြန္မႈက တံခါးေတြကိုပိတ္ေစသည္။ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရ
“ဗဟု အျမင္”ကို အေျခမွလႈိက္စားတတ္သည္။ “သတိ” ...။
အဆုိပါ“တေစၦေၾကာက္ေရာဂါ”ႏွင့္အၿပိဳင္ “သိၾကားမင္းေမွ်ာ္
၀ါဒ”လည္းရွိေသးသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေတြ႕ရမ်ားသည္ဟု
ဆိုသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့ဓေလ့ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနမည္လား စဥ္းစား
ဖို႔ရွိသည္။ ဥပမာ- ျမန္မာဇာတ္ပြဲမ်ားကိုၾကည့္လိုက္လွ်င္ ဇာတ္ဘယ္
ေလာက္နာနာ၊ ဘယ္ေလာက္႐ႈပ္႐ႈပ္၊ ကိစၥမရွိ။ ေနာက္ဆံုး သိၾကားမင္း
ႀကီးဆင္းလာၿပီး ျပႆနာအားလံုးနိဂံုးခ်ဳပ္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးဇာတ္ေပါင္း
ဒါပဲ ....။ ႏုိင္ငံေရးတြင္လည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္း။ သိၾကားမင္း
ေမွ်ာ္ခ်င္ၾကသည္။ စာေရးသူတို႔ငယ္ငယ္က အေရွ႕မွသိၾကားမင္းကို
ေမွ်ာ္သည္။ ယခုေနာက္ပိုင္း အေနာက္မွသိၾကားမင္းကိုေမွ်ာ္သည္။
အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္သာေျပာင္းသြားေသာ္လည္း မိမိကုိယ္ကိုအားမကိုး
လိုသည့္ “သိၾကားမင္းေမွ်ာ္”အက်င့္ကား အတူတူပင္။ ဘာမွအေျပာင္း
အလဲမရွိ။ စာေရးသူက ဒီမိုကေရစီေရးမွာ “ဥစၥာရင္လုိ၊ ဥစၥာရင္ခဲ”
ရမည့္ျဖစ္စဥ္ဟု ျမင္သည္။

(၂) “ျဖဴ-မည္း”ႏွင္႕ “သက္တံေရာင္စဥ္”

“RAND မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ႀကီး”၏
၂၀၀၉ အစီရင္ခံစာတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးဘ၀၏အႏၱရာယ္လမ္း
ေၾကာင္းမ်ားကို ေထာက္ျပထားသည္မွာ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းလွ
သည္။ အဆုိပါအႏၱရာယ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ “ျဖဴ-မည္း ႏုိင္ငံေရးလမ္း
ေၾကာင္း” (POLARIZED POLITICAL TREND) ျဖစ္ပါသည္။ အဓိကႏုိင္ငံေရး
ပါတီႀကီးႏွစ္ခုၾကား အကြဲအၿပဲမ်ားမွာ အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီသေဘာပို၍
ေဆာင္လာရာမွ အဆုိပါ “ျဖဴ-မည္းႏုိင္ငံေရး”သို႔ ဦးတည္လာျခင္းျဖစ္
သည္ဟုဆိုသည္။ ဤသို႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိး ထြန္းကားေနသမွ်
“ဘံုတူညီခ်က္” (COMMAND GROUND) ေပ်ာက္ၿပီး တစ္မ်ဳိးသားလံုး
အတုိင္းအတာ ေပၚလစီမ်ဳိးေအာင္ျမင္စြာ ခင္းႏုိင္ဖြယ္မျမင္ ဟုလည္း
သံုးသပ္ေ၀ဖန္ထားသည္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ထြန္းသစ္စ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ ပါတီတစ္ခု၊
ႏွစ္ခုမက အေျမာက္အျမားပင္ရွိႏုိင္သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြမ်ား
ေနသည္မွာ သက္တမ္းႏုဒီမိုကေရစီ၏ လကၡဏာတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေလ
ရာ (ႀကိဳက္-မႀကိဳက္ အသာထား) အရွိတရားအျဖစ္ လက္ခံၾကရ
ပါလိမ့္မည္။ ဤအရွိတရားတြင္ “ျဖဴ-မည္း ႏုိင္ငံေရး”ထက္ပင္ “ဘံု
တူညီခ်က္”ရွာဖို႔ခက္ေသာ “သက္တံေရာင္စံုႏုိင္ငံေရး” (SPECTRUM POLITICS)
မ်ဳိးထြန္းကားလာႏုိင္စရာရွိသည္။ စာေရးသူက ျမန္မာ့
ဒီမိုကေရစီခရီးမွာ “ဘံုတူညီခ်က္”ရွာသြားၾကရမည့္ “သမူဟလမ္း
ေၾကာင္း”ဟုျမင္သည္။ “ဘံုတူညီခ်က္”ရွာဖုိ႔ခက္ေနလွ်င္ “သမူဟ” မျဖစ္
ဘဲ “ပဋိပကၡလမ္းေၾကာင္း”ထဲပိတ္မိသြားမွာစိုးရိမ္ရသည္။

၃။ ဒီမိုကရက္တစ္ညီၫြတ္ေရး

ဆိုခဲ့ပါ သမူဟလမ္းေၾကာင္းတြင္ “ဆံုခ်က္”အက်ဆံုးျဖစ္ဖြယ္ရွိ
သည္မွာ “ညီၫြတ္ေရး”ဟု သေဘာရပါသည္။ အထူးသျဖင့္
“ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားၾကားညီၫြတ္ေရး”၊ “ဒီမိုကရက္တစ္ ညီၫြတ္
ေရး”ဆုိပါစို႔။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ျမန္မာ့ေခတ္သစ္ ႏုိင္ငံေရး
သမိုင္းတြင္ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားရွိခဲ့သလို သတိျပဳဆင္ျခင္စရာ
မ်ားလည္း မနည္းမေနာရွိသည္။ ဤသည္တို႔ကို စာေရးသူ ၪာဏ္မီ
သေလာက္ ထုတ္ႏုတ္ၾကည့္ပါမည္။ လက္ရွိအခင္းအက်င္းႏွင့္ ဆက္စပ္
သင္ခန္းစာယူၾကဖုိ႔ျဖစ္သည္။

(က) “ဂိုဏ္းဂဏ”ႏွင္႕ “ငါတေကာ”

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး အႀကိဳကာလမွစ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမွာ “လက္၀ဲညီၫြတ္ေရးကို မ႑ိဳင္ျပဳၿပီး
လြတ္လပ္ေရးအရယူဖို႔” ျဖစ္သည္ဟု နားလည္ရပါသည္။ ဤဗ်ဴဟာ
ႏွင့္ပင္ ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီးကို အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤဗ်ဴဟာ
ေၾကာင့္ပင္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကို ေအာင္ျမင္စြာဆင္ႏႊဲႏုိင္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။ သို႔တေစ- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမွ်ာ္လင့္သလိုကား အျပည့္အ၀ျဖစ္
မလာခဲ့ပါ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အလုိအရဆိုလွ်င္ လက္၀ဲ၀ါဒသက္၀င္ယံုၾကည္
ၾကသူခ်င္းျဖစ္ပါလ်က္ ႏွစ္ပါတီကြဲေနသည္ကို မလိုလား။ ကြန္ျမဴနစ္
ပါတီႏွင့္ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုပါတီ(ေနာင္-ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ)ကို
“ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဦး”အျဖစ္ ေပါင္းစည္းဖုိ႔အႀကံျပဳခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
သို႔တိုင္ေအာင္ ထုိစဥ္ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ သခင္စိုးက
“တစ္ဦးခ်င္းေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည္၊ စိစစ္ၿပီးမွလက္ခံမည္”ဆုိေသာ
“ပါတီႀကီးအတုိင္း” ျဖင့္ တံု႔ျပန္သည္။ ေနာက္ေတာ့ ေတာ္လွန္ေရး
တပ္ဦးကို သူ႔သေဘာႏွင့္သူ တစ္ဖက္သတ္ဖ်က္သိမ္းပစ္လုိက္သည္။
ဤကာလမွစခဲ့ေသာ ဂိုဏ္းဂဏသေႏၶသား တစ္စစႀကီးထြားလာရာ
မွ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရးၿပိဳကြဲကာ ျပည္တြင္းစစ္အထိပင္ ဦးတည္
ခဲ့ရသည္။ ယေန႔အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနေသာ “ဒီမိုကရက္တစ္
ညီၫြတ္ေရးကိုမ႑ိဳင္ျပဳၿပီး ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္တည္ေဆာက္
ေရး-မဟာဗ်ဴဟာ”တြင္ေကာ သမုိင္းကိုအက်ည္းတန္ေစခဲ့သည္။
ဂိုဏ္းဂဏ၀ါဒႏွင့္ “ငါတေကာလုပ္ဟန္”တုိ႔ကို ေနရာေပးၾကဦးမည္ေလာ ...။

(ခ) “ဆန္း”ႏွင္႕ “သန္း”

““ဒီေန႔ ရန္သူက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္လာေပါင္းလွ်င္ လက္ခံႏုိင္တယ္။
လက္ခံမယ္။ ဒါေပမဲ့ ပါတီသစၥာေဖာက္တစ္ေယာက္က သူတတ္ႏုိင္
လုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာလာအပ္ရင္ေတာင္မွ အာဏာကိုယူၿပီး ဒီလူ႔ကို
ေတာ့အေရးယူရမွာပဲ ...။”” ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဥကၠ႒ သခင္
သန္းထြန္း၏စကားဟု မွတ္သားရပါသည္။ “လီနင္ပါတီတည္ေဆာက္
ေရးမူ”ဟုလည္းဆုိၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏သေဘာထားကား
ဤသို႔မဟုတ္။ ေထာင့္သံုးရာျပည့္ကာလ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္က်ဆံုးစဥ္
က နန္းရင္း၀န္ျဖစ္ခဲ့သူ ေဒါက္တာဘေမာ္ကိုပင္ “ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း”
၏ဥကၠ႒အျဖစ္ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴလက္ခံၿပီး “ဘံုတူညီခ်က္”အတြက္
လက္တြဲအလုပ္လုပ္သည္။ စစ္ၿပီးေခတ္ ဖဆပလ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းရာ
တြင္လည္း ၂၁ ဦး ဦးဘေဖလုိ စစ္ႀကိဳေခတ္အလုိေတာ္ရိ ႏိုင္ငံေရး
သမားႀကီးမ်ားကိုပါ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔စည္း႐ံုးသည္။
ဤသို႔မူကြဲႏွစ္ခုရွိသည့္အနက္ ယေန႔သမူဟလမ္းေၾကာင္းကို
ဘယ္မူႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကမည္နည္း။ “ဆန္း”ေလာ၊ “သန္း”
ေလာ...။ ကမာၻမေၾကရန္-ငါအစြဲေတြျဖဳတ္ၾကမွ ေတာ္မည္ထင္သည္။

(ဂ) သခင္ျမ-လမ္းေၾကာင္း

“သမူဟ”ဆုိသည္ႏွင့္ အစစအရာရာ အႂကြင္းမဲ့တူရမည္ဟုဆို
သည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ “တစ္ေသြး၊ တစ္သံ၊ တစ္မိန္႔”မွာ ဒီမုိကေရစီ
မဟုတ္။ “ပေဒသာစံုမႈ”သည္သာ ဒီမိုကေရစီ၏ အလွတစ္ပါးျဖစ္သည္။
ဤအတြက္လည္း အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္ေရး လႈပ္ရွားမႈသမုိင္းတြင္
လွပေသာအစဥ္အလာတစ္ခုရွိပါသည္။ ၁၉၃၅ အက္ဥပေဒ( ၉၁-ဌာန
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး)အရ က်င္းပေသာေရြးေကာက္ပြဲကို ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးက
သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္လင့္ကစား လႊတ္ေတာ္တြင္း ေျပာေရး
ဆိုခြင့္ မဆံုး႐ႈံးေစေရးအတြက္ သခင္ျမဦးစီးကာ “ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္း
အဖြဲ႕”ဖြဲ႕၍ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည္။ ဤအတြက္ သေဘာကြဲလြဲမႈမရွိ၊
အျငင္းပြားဖြယ္ရာမရွိ။ သခင္ျမသည္ သစၥာေဖာက္လံုး၀(လံုး၀)
မဟုတ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ က်ဆံုးခဲ့ေသာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး
ျဖစ္သည္။

(ဃ) သိမ္ေမြ႔သည္လည္းရွိေသာ၊ အေရးႀကီးသည္လည္းျဖစ္ေသာ

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေရးစနစ္၏ အေျခခံအက်ဆံုး
အင္စတီက်ဴးရွင္း (က်င့္ထံုး) တစ္ခုျဖစ္သည္ကို နားလည္ႏုိင္ပါသည္။
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရးမွာ အထူးအေရး
ႀကီးသည္ကိုလည္း သေဘာေပါက္ပါသည္။ သို႔ႏွင့္တုိင္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ
ေရး၏ အနက္႐ႈိင္းအသိမ္ေမြ႕ဆံုးေနရာတြင္ရွိေနေသာ အဆံုးအျဖတ္
ႏွင့္ အေရးအႀကီးဆံုး အပိုင္းဟူ၍ပင္ ဆုိႏုိင္ေလာက္ေသာ ျပႆနာ
တစ္ရပ္ႏွင့္ ခ်ိန္စက္စဥ္းစားလိုက္လွ်င္မူ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာမွ်ဖို႔ လိုပါလိမ့္
မည္။ “လူမ်ဳိးစု ျပႆနာ” ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံု မီွတင္းေနထိုင္
ၾကေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးျဖစ္ေလရာ အဆိုပါတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး
မ်ားသည္ပင္ ဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုမ်ား ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔အေရးသည္
ပင္ ဒီမိုကေရစီေရးျဖစ္ပါသည္။ ဤအေရးကို လံုလံုေလာက္ေလာက္
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရးကိုသာ
တစ္ဖက္သတ္ ဦးစားေပးလုိက္လွ်င္ ဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုမ်ားညီညြတ္
ေရးကို ထိခိုက္ႏုိင္စရာရွိသည္။ ထိုထက္ပို၍ အေရးႀကီးသည္မွာ
“လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒ” ဆိုေသာ သံသယအစိုင္အခဲ ႀကီးထြားလာႏုိင္ျခင္းပင္
ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္
ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေနရဆဲ ကာလမ်ဳိးတြင္ ဤကိစၥကို အတတ္ႏုိင္ဆံုး
သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ ကိုင္တြယ္ေစလိုသည္။

(င) သိမွတ္လက္ခံမႈ

ယေန႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အလွည့္အေျပာင္းႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္
အင္အားစု အားလံုးနီးပါးက (အတုိင္းအတာအရ မတူၾကသည့္တိုင္)
သိမွတ္လက္ခံၾကလိမ့္မည္ထင္ပါသည္။ သို႔တေစ ဤအေရြ႕၏တြန္း
အားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္မူ မတူေသာ ရပ္ခံမႈမ်ား ရွိႏုိင္သည္။ အခ်ဳိ႕
က ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးေသာ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရကို
အမွတ္ေပးသည္။ အခ်ဳိ႕က ယခု အစိုးရသစ္ႏွင့္လႊတ္ေတာ္ ေခါင္းေဆာင္
မ်ားကို ေက်းဇူးတင္သည္။ အခ်ဳိ႕က အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏
ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ႏုိင္စြမ္းကို ခ်ီးက်ဴးၾကသည္။ စာေရးသူ
အေနႏွင့္မူ အဆုိပါ သိမွတ္လက္ခံမႈအားလံုးကို သေဘာတူပါသည္။
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကသည္ထင္ေသာ ေနာက္ထပ္
အင္အားစုမ်ားကိုသာ ထပ္မံျဖည့္စြက္လိုသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖစ္ပါသည္။
အားလံုးသိၾကသည့္အတုိင္း အဆိုပါ ပါတီမ်ားေရြးေကာက္ပြဲ
၀င္ၾကရသည္မွာ NO VOTE ၾသဇာေလထုေအာက္ ေရဆန္လမ္းကို
ဆန္တက္ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ပုတ္ခတ္ေ၀ဖန္ စြပ္စြဲမႈ
မ်ားကို ရင္ဆီးခံၿပီး ကိုယ္စြမ္းၪာဏ္စြမ္းရွိသမွ် တြန္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္
သည္။ အေရြ႕တစ္ခုေပၚလာမွ သူတုိ႔၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တြန္းအား
ကို သိမွတ္လက္ခံဖို႔ ျငင္းဆန္ေနလွ်င္ “ဘုရားၿပီးျငမ္းဖ်က္” သေဘာ
ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေသခ်ာသည့္အခ်က္မွာ သူတို႔တစ္ေတြသည္ “ဘူးသီး
သီးမွ အရီးေတာ္သူ” မ်ားမဟုတ္၊ ယံုၾကည္မႈတစ္ခုအတြက္ အဆဲခံ၊ အဆိုခံ၊
အနစ္နာခံခဲ့သူေတြျဖစ္သည္။ ဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုမ်ား ညီညြတ္ေရး
တြင္ သိမွတ္လက္ခံမႈကိုတြန္႔တိုေနလို႔မျဖစ္ဟု သေဘာရပါသည္။

၄။ ဘိဇနက္ “အထာ” ႏွင္႕ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရး
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (ဒီမိုကေရစီ) တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူလတ္တန္း
စား (ဘိဇနက္အလႊာ) ၏ အခန္းက႑မွာ အလြန္အေရးႀကီးသည္ဟု
“စံေတာ္၀င္ေခတ္မီေရး သီအိုရီ” ကဆိုသည္။ သို႔တေစအေရွ႕ႏွင့္အေနာက္
မွာ သမိုင္းျဖတ္သန္းပံုခ်င္းတူၾကသည္ မဟုတ္၍ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္
မွ ဘိဇနက္အလႊာမ်ား၏ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားမွာလည္း ထပ္တူ
က်ၾကသည္ မဟုတ္ပါေခ်။ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ကာလ
တာရွည္ေ၀းေနေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိ ဘိဇနက္အလႊာမွာ သူ႔
“အထာ” ႏွင့္သူျဖစ္သည္။
ဤသေဘာကို “ဆ၀ါး” ႏုိင္ရန္၊ ႀကံဳဖူးၾကားဖူးေသာ ျဖစ္ရပ္ေလး
တစ္ခုကို ျပန္ေျပာလိုပါသည္။ အခ်ိန္မွာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ
မ်ား တရား၀င္ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရခ်ိန္။ သမုိင္း၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီေဟာင္းႀကီး
တစ္ခု၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ေပၚထြက္လာသည္။ အဆုိပါ ပါတီမွ
ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္၊ အညာေဒသသို႔ ေရာက္လာရာ သူတို႔
ပါတီ၀င္းေဟာင္း ရဲေဘာ္ႀကီးကို အားကိုးတႀကီးသြားေတြ႕သည္။
ထိုပါတီ၀င္ေဟာင္းႀကီးမွာ ေအာင္ျမင္ေနေသာ ဘိဇနက္သမားျဖစ္
ေလရာ ပါတီရန္ပံုေငြမ်ားမ်ားထည့္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။
တကယ္လည္းထည့္ေတာ့ ထည့္ပါသည္။ “ႏွစ္ေထာင္က်ပ္”။ မၾကာမီ
လာေတာ့မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ႏုိင္လိမ့္မည္ တစ္ေျပးေနေသာ
ပါတီႀကီးတစ္ခုေရာက္လာျပန္ရာ အဆုိပါ ပါတီ၀င္ေဟာင္း ဘိဇနက္
သမားႀကီးက ရန္ပံုေငြထည့္သည္။ “ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္” သူကပင္
တည္ဆဲအစိုးရကိုလည္း လွဴဒါန္းလုိက္ေသးသည္။ “ႏွစ္သိန္းက်ပ္”။
ဤသည္ပင္ ျမန္မာ့ “ဘိဇနက္အထာ” ျဖစ္လိမ့္မည္ထင္သည္။
ဤကာလေလာက္ကပင္ နာမည္ႀကီးပါတီတစ္ခု (မကြဲေသးမီ
က) နံပါတ္တစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မႏၱေလးသို႔ စည္း႐ံုးေရးေရာက္
လာသည္။ ထံုးစံအတုိင္း မႏၱေလးမွ ၾသဇာတိကၠမႀကီးေသာ ဆရာေတာ္
ႀကီးတစ္ပါးကို သြားဖူးသည္။ ဤတြင္ဆရာေတာ္ႀကီးမိန္႔ၾကားလိုက္
ေသာ ၾသ၀ါဒစကားမွာ မွတ္သားေလာက္သည္။ “ေရြးေကာက္ပြဲ
ျဖစ္ရင္ ဒကာႀကီးတို႔ပါတီႏုိင္မွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဘ၀င္မျမင့္နဲ႔။ ဒကာႀကီး
တို႔ အာဏာရရင္ ဒကာႀကီးတို႔ကို မွီၿပီးလုပ္စားမယ့္ “ေလာဘမဲ”ေတြ
၂၆ ႏွစ္လံုးႀကိမ္မီးအံုးျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ “ေဒါသမဲ” ေတြ၊ ၿပီးေတာ့ ဘာလုပ္လုိ႔
ဘာကိုင္ရမွန္းမသိေအာင္ ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ေနၾကရတဲ့ “ေမာဟမဲ” ေတြ။
ဒါေတြပဲျဖစ္လိမ့္မယ္။ အဲဒီလို ေလာဘမဲ၊ ေဒါသမဲ၊ ေမာဟမဲ ေတြကို
အသည္းၾကားက မဲျပားျဖစ္ေအာင္ ဒကာႀကီးတို႔ ႀကိဳးစားၾကဦး။ ဟုတ္
ၿပီလား ...””

(၅) တံတားက်ဳိးသခင္

မႏၱေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ မံုရြာတစ္၀ိုက္၊ စာေရးသူတို႔အညာေဒသ
တြင္ သမုိင္းေနာက္ခံရွိေသာ လူထုသံုးေ၀ါဟာရ တစ္ခုရွိသည္။
“တံတားက်ဳိးသခင္” ဟူလို။ ဤစကားလံုး၏ ဗ်ဳပၸတ္ကိုဖြင့္ရလွ်င္
စစ္ကိုင္းတံတားႀကီးကစရပါလိမ့္မည္။ အားလံုးသိၾကသည့္အတုိင္း
ဂ်ပန္အ၀င္ အဂၤလိပ္ အေျပးတြင္ တံတားႀကီးကိုခ်ဳိးထားခဲ့ၾကသည္။
အဂၤလိပ္ေခတ္ (တံတားမက်ဳိးခင္ကာလ) က ဒုိ႔ဗမာ အစည္းအ႐ံုး၀င္
“သခင္” ဆိုလွ်င္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေဆးေဖာ္ေၾကာဖက္ မလုပ္ခ်င္
ၾက။ ေထာင္စာေတြ အႏၱရာယ္ေကာင္ေတြအျဖစ္ ျမင္သည္။ ဂ်ပန္
ေခတ္ (တံတားႀကီးက်ဳိးေနခ်ိန္) ေရာက္ေသာအခါ အဆုိပါသခင္ေတြ
မွာ ဘီအုိင္ေအဗုိလ္ေတြျဖစ္လာၾကေတာ့ရာ သည္ေတာ့မွ ခါေတာ္မီ
သခင္ေတြ ေဟာတစ္ေယာက္၊ ေဟာ-တစ္ေယာက္ေပၚလာၾကေတာ့
သည္။ သူတို႔တစ္ေတြကို လူထုက စိတ္ခ်ဥ္ခ်ဥ္ျဖင့္ “တံတားက်ဳိးသခင္”
ဟု ေခၚၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံေရးေခတ္ေျပာင္းေခတ္လႊဲ ကာလမ်ားတြင္ တံတားက်ဳိး
သခင္ေတြ မိုးဦးက် မိႈေပါက္သလို ေဖြးေဖြးလႈပ္ေပၚလာတတ္သည္
ကို သတိျပဳဆင္ျခင္ၾကဖို႔ျဖစ္ပါသည္။

နိဂံုး

ယခုစာစုကို “ေမတၱာရပ္ခံခ်က္” ျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။
မည္သည့္ပါတီ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မည္သည့္လူပုဂ္ၢိဳလ္ကို မွ
ထိခုိက္နစ္နာေစလိုစိတ္အလ်င္းမရွိပါ။ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီး
ငယ္မ်ားအေနႏွင့္ “ပညာရွိ သတိျဖစ္ခဲ” ဆိုသလုိ ပမာဒေလခ ႏုိင္သည္
ျဖစ္၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္ေစရန္ မိမိႀကံဳသမွ်၊ ၾကားသမွ်၊ ျမင္
သမွ်ကို အကၡရာႏွင္လုိက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူ
တစ္ေယာက္၏ စိုးရိမ္ေသာကမ်ားကို စာနာ နားလည္စိတ္ျဖင့္ စဥ္းစား
ေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

(ေက်ာ္၀င္း)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...