Wednesday, October 19, 2011

" ပညာ "

‎" ပညာေရးဟာ တုိင္းၿပည္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမွဳဆုိတဲ့
သေဘာ။ ပညာဆုိတာမွာ အသိေတြ၊ အတတ္ေတြ၊ ကြ်မ္းက်င္မွဳေတြအၿပင္
စိတ္ထားသေဘာထားေတြ၊ စာရိတၱသေဘာေတြ၊ ၿဗဟၼစုိရ္တရားေတြပါတယ္

‎ - တကၠသုိလ္ဘုန္းႏုိင္
-----------------------------------
" ပညာဆိုတာ လူရဲ႕အရည္အေသြး၊ လူရဲ႕စြမ္းအင္
တစ္ခုလုိ႕ ယူဆလို႕ရတယ္။ ပညာရွိတဲ့လူဟာ ပညာဆုိတဲ့ စြမ္းအင္ရွိတာပဲ။
အရည္အေသြးကုိေၿပာရရင္ မ်က္စိ၊ နား၊ လက္နဲ႕သြားၿပီး ကိုင္ထိလုိ႕မရဘူး။ ဥာဏ္နဲ႕သာသိႏုိင္တယ္။ "

- လူရဲ႕စြမ္းအင္ဆုိတာ ဥာဏ္သေဘာ။ ပညာက လူကို
အက်ဳိးၿပဳတဲ့စြမ္းအင္ ရွိတယ္။ ဘယ္လုိအက်ဳိးၿပဳတဲ့ စြမ္းအင္လည္းဆုိရင္ ေယဘူယ်အားၿဖင့္ ၿဖစ္ခ်င္တာ ေတြကုိ ၿဖစ္ေအာင္၊ မၿဖစ္ခ်င္တာေတြကုိ မၿဖစ္ေအာင္ ပညာကလူကုိ လုပ္ေပးႏုိင္တယ္။ ဒါက အလြန္ၿမင့္တဲ့ အနက္အဓိပၸာယ္။

ပညာရဲ႕အဆင့္အတန္းမ်ား
-----------------------------
- Information

- သိၿခင္းကုိ ေၿပာတာ။ သိၿခင္းဆုိတာက ဘယ္လုိသိၿခင္းလဲ။
ဘယ္လုိနည္းနဲ႕သိထားတာလဲ။ ႀကည့္ၿပီး သိတာ ရွိတယ္။ ႀကားၿပီး
သိတာ ရွိတယ္။ သူမ်ားေၿပာတာက တစ္ဆင့္ သိတာ ရွိတယ္။ သုိ႕ေသာ္
Information ဆုိတဲ့ သိၿခင္းသည္ အာမခံခ်က္ သိပ္မရွိဘူး။ သူ႕မွာ
မလြဲမေသြမွန္ကန္မွဳ ရွိခ်င္မွ ရွိမယ္။
- သိေတာ့သိလုိက္တာပဲ။ အဟုတ္သိတာ ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္မယ္။
မဟုတ္တာေတြကုိလည္း ဟုတ္တာေတြအၿဖစ္ သိခ်င္သိေနမယ္။ ဒါမွ
မဟုတ္ တစ္၀က္တစ္ပ်က္ အမွန္ကုိလည္း အၿပည့္အစုံအမွန္လုိ႕ သိခ်င္
သိေနမယ္။
- Information ဆုိတဲ့ အသိေပးၿခင္း၊ သိၿခင္း။ လူေတြကို အမွန္
လုိ႕ ယုံသြားေအာင္လုပ္ၿခင္းအားၿဖင့္ ဥာဏ္ႀကီးတဲ့သူေတြက ဥာဏ္နည္း
တဲ့သူေတြကုိ ကစားလုိ႕ရတယ္။ သူက အေကာင္းလည္းရွိတယ္။ အဆုိး
လည္းရွိတယ္။ အမွန္လည္း ၿဖစ္ႏဳိင္တယ္။ အမွားလည္း ၿဖစ္ႏိုင္တယ္။
အာမခံခ်က္မရွိဘူး။

- Learning

- ေလ့လာသၿဖင့္ ရရွိေသာ သိနားလည္မွဳ၊ မ်ားေသာအားၿဖင့္
ေတာ့ Philosophy တုိ႕၊ ဘာသာစကားတုိ႕ စတဲ့ နယ္ပယ္ေတြက
သိနားလည္မွဳ၊ ေလ့လာမွဳ၊ Learning လုိ႕ေခၚတာ။

- Knowledge

- အမွန္တရားဘက္ကို နည္းနည္းကပ္တယ္။ အဲဒီလုိ သိၿခင္းမ်ဳိးကုိ
ေခၚတယ္။ ရွဳႀကည့္ၿခင္း၊ ေလ့လာၿခင္း စတာေတြေပၚမွာရရွိတဲ့ အခ်က္
အလက္ အစုအေ၀းကုိ Knowledgeလုိ႕ေခၚတယ္။ တစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘူး။
အဲဒီ အစုအေ၀းမွာတင္ ရပ္မေနဘဲ အဲဒီလုိ စုေဆာင္းရရွိတဲ့ အခ်က္အလက္
ေတြေပၚမွာ တည္ၿပီးေတာ့ စဥ္းစားၿပီး ေကာက္ခ်က္ယူတဲ့ သေဘာေတြကုိ
Knowledge လုိ႕ေခၚတယ္။
- သိရုံသိၿပီး သေဘာေပါက္ရုံတင္မကဘဲ နားလည္တာမ်ဳိး၊ သိတုိင္း
နားမလည္ဘူး၊ နားလည္တဲ့အဆင့္ေရာက္တဲ့ အသိမ်ဳိးကုိမွ Knowledge
လုိ႕ေခၚတာ။
- Knowledge နဲ႕ Learning နဲ႕က မတူဘူး။ ဆင္တာ။ ဒါေပမဲ့ Know
-ledge က ပုိက်ယ္၀န္းတယ္။ ပုိလည္း တိက်ခ်င္တယ္။

- Intuition

- လူတကာ သိပ္အသုံးနည္းတယ္။ သူလည္း သိတာပဲ။ ဒါေပမဲ့
ဘယ္လုိ အသိမ်ဳိးကို ေခၚတာလဲဆုိေတာ့ နက္နဲေလးနက္ၿပီး အမ်ား
တကာ လူတကာ မသိႏုိင္၊ ဥာဏ္မမီႏိုင္တဲ့ ပညာမ်ဳိးကုိေခၚတာ။
ပါဠိစကားက်ေတာ့ ရွိတယ္။ ဥာဏ၀ိႆယတဲ့။ သူက ခက္ခဲေလးနက္
တယ္။ အလြယ္တကူမသိႏုိင္တဲ့ သေဘာေတြ အဲဒါေတြ ရွိတယ္။
- ဥပမာဆုိပါေတာ့။ ခုေခတ္မွာ ေၿပာႀကတာရွိတယ္။ လူတုိင္းေတာ့
Relativity ကုိ ႀကားဖူးေနႀကတာ။ ေၿပာေနႀကတာ။ တကယ္နားလည္
လုိ႕လားလုိ႕ ေမးေတာ့ မသိဘူး။ ဒါက အုိင္းစတုိင္းလုိ ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးမွ
သိႏုိင္တယ္။ လူတကာ အကုန္မလုိက္ႏုိင္ဘူး။ ဒီသေဘာေတြ ရွိေန
တယ္။

- Wisdom

- အကုန္လုံးနဲ႕သက္ဆုိင္တဲ့ အက်ယ္အ၀န္းဆုံးစကားက Wisdom။
Wisdom ကုိ ပညာလုိ႕ ေခၚရတာက ပါဠိစကား။ သူကေတာ့ သာမန္
သိမွဳေလး မဟုတ္ဘူး။ သာမန္သိမွဳ အစုအပုံေလး မဟုတ္ဘူး။ သူက
က်ယ္ၿပန္႕တဲ့ သိနားလည္မွဳအေပၚမွာ အေၿခခံၿပီး အဆင့္ၿမင့္တဲ့ ဆုံးၿဖတ္
စြမ္းမွဳ၊ နားလည္မွဳကုိ ေခၚတယ္။
- တက္သိနားလည္ရုံတင္မကဘူး။ တက္သိနားလည္မွဳအေပၚမွာ
အေၿခခံၿပီး လူသည္ ဆုံးၿဖတ္စြမ္းမွဳ ရွိလာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေရေရလည္လည္
ပယ္ပယ္နယ္နယ္ ေထာင့္ေစ့ေစ့က နားလည္လာတယ္။ ဒါမ်ဳိးမွ Wisdom
ေခၚတယ္။
Wisdom - Implies superior judgement and understanding
based on broad knowledge .
Wisdom သည္ သာမန္သိရုံမဟုတ္။ လူေတြ လုပ္ကုိင္ ေၿပာဆုိေတြးေတာ
ႀကံဆတဲ့ ေနရာေတြမွာ ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ၿပဳႏုိင္တဲ့ သေဘာမ်ဳိး၊ ထိန္းသိမ္း
ႏုိင္တဲ့ သေဘာမ်ဳိး။
ပါဠိလုိေတာ့ ပညာပုဗၺဂၤမ ဆုိတဲ့ စကားရွိတယ္။ အရိယာသံဃာ အရွင္
သူၿမတ္ေတြရဲ႕စိတ္မွာ ပညာသည္ ေရွ႕ကအၿမဲသြားတယ္ လုိ႕ ဘုရားသခင္
ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္ႀကီးက ေဟာတယ္။ လူသာမန္္ေတြက မႀကာခဏ ပညာ
ေရွ႕မေဆာင္ဘဲ ပညာမွတစ္ပါး အၿခားေသာအရာေတြက ေရွ႕ေဆာင္တဲ့
အတြက္ ေလာကႀကီးမွာ ၀မ္းနည္းစရာေတြ၊ ေႀကကြဲစရာေတြ အမ်ားႀကီး
ၿဖစ္လာတယ္။
ပညာဆုိတာ သိရုံတင္မကေတာ့ဘူး။ လူရဲ႕ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊
မေနာကံေတြကုိ ထိန္းသိမ္းႀကပ္မက္ၿပီး ေရွ႕ေဆာင္ၿပဳၿပင္ေပးတဲ့သေဘာ
ရွိတယ္။ ေကာင္းေသာအဓိပၸာယ္ေတြ အမ်ားႀကီး၀င္ေနတယ္။ ေယဘူယ်
ဒီသေဘာမ်ဳိး နားလည္ထားရမယ္။

" ပညာရဲ႕သေဘာအမွန္ "

အေနာက္တုိင္းကလူေတြ ပညာလုိ႕ ေၿပာတုိင္းေၿပာတုိင္း သိပ္ဘ၀င္
မက်မိဘူး။ သိၿခင္းႏွင့္က်င့္ၿခင္း၊ တစ္နည္း သိစဥ္နဲ႕က်င့္စဥ္သည္ တၿခားစီလုိ႕
ေၿပာေၿပာေနႀကတာရွိတယ္။ ဗုဒၶရဲ႕ အဆုံးအမမွာေတာ့သိစဥ္နဲ႕က်င့္စဥ္ တြဲေန
တယ္။
ပညာအစစ္သည္ သိတယ္။ သိသည့္ခဏ၌ ပယ္ရမွာကုိ ပယ္တယ္။
ဆုိက္ေရာက္ရမည့္ေနရာကုိ တစ္ခါတည္းေရာက္သြားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ပြားရ
မယ့္အရာကုိ ပြားသြားတယ္။ ပညာတစ္ခုတည္းကေန ကိစၥေလးခု လုပ္တယ္။
သိ၊ ပယ္၊ ဆုိက္ ၊ ပြား ထုိေလးပါးတဲ့။ အဲဒီလုိ ေခၚတယ္။
သစၥာေလးပါးကုိ မ်က္ေမွာက္ၿပဳလုိက္တဲ့ခဏမွာ ခုနုကေၿပာတဲ့ သစၥာ
ေလးပါးဟာ တစ္ၿပဳိင္နက္ ၿပီးသြားတယ္။ အလြန္သိရခက္တဲ့ဟာေတြပါ။
ပညာရဲ႕ေလးနက္မွဳ၊ သူက သိရုံနဲ႕ မၿပီးဘူး၊ မရပ္ဘူးဆုိတာ ေၿပာတာ။
ဒီကိစၥဟာ "ပညာရဲ႕ကိစၥေလးရပ္" ဆုိတာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက
သတိလစ္ႀကတယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း မႀကခဏ သိၿခင္းနဲ႕ အက်င့္၊
သိမွဳနဲ႕စာရိတၱ အဲဒါေတြက တၿခားစီ ၿဖစ္သေယာင္ေယာင္ ရွိတယ္။
ၿဖစ္သေယာင္ေယာင္လုိ႕ေၿပာတဲ့အေႀကာင္းက အေနာက္ႏုိင္ငံက
ပညာရွိေတြမွာလည္း ဗုဒၶေလာက္ ထင္ထင္ရွာရွားမသိလုိ႕ မေၿပာေပမယ့္
သိၿခင္းနဲ႕အက်င့္ ဆယ္သြယ္ေနမွန္း နားလည္ႀကတယ္။

-------------------။ ..............................။--------------------------
" ပညာေရးဟာ တုိင္းၿပည္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမွဳဆုိတဲ့
သေဘာ။ ပညာဆုိတာမွာ အသိေတြ၊ အတတ္ေတြ၊ ကြ်မ္းက်င္မွဳေတြအၿပင္
စိတ္ထားသေဘာထားေတြ၊ စာရိတၱသေဘာေတြ၊ ၿဗဟၼစုိရ္တရားေတြပါတယ္
ဆုိတဲ့ ဒႆနအၿမင္ေပးၿခင္းသည္ အႀကီးၿမတ္ဆုံးေသာ လူက်င့္၀တ္ ၊ လူ႕
တာ၀န္ဆုိတဲ့ ခံယူခ်က္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ဘယ္တုိင္းၿပည္အတြက္မဆုိ
ဘယ္ေခတ္မွာၿဖစ္ၿဖစ္ " မေဖာက္မၿပန္ မွန္ကန္တဲ့ သစၥာဓမၼ " ေတြ ၿဖစ္
တယ္။ "
- တကၠသုိလ္ ဘုန္းႏုိင္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...