Saturday, October 22, 2011

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း လိုအပ္တယ္

Cloud Cuckoo Land created a doc.
ယခုတေလာ အသင္းအဖြဲ႕ ေတြကို ျမင္ၾကည့္ေနမိ ျပန္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့အသင္းအဖြဲ႕ ေတြကို ေခါင္းေဆာင္ေနၾကတဲ့သူေတြ။ ႐ုန္းကန္ ရခက္ခဲတဲ့ အသင္း အဖြဲ႕ေတြမွာလုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ။ အားလံုးရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈ၊ က်႐ံႈးမႈဆိုတာေတြေတြးရင္း ေခါင္းေဆာင္မႈ အေရးပါတာေတြကို စဥ္းစားေနမိပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းလိုအပ္တယ္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး နယ္ပယ္မွာလည္း ေခါင္းေဆာင္ေတြက အေရးႀကီးတာပါ။
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမွ ေနာက္လိုက္ေကာင္းမွာပါ။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းရင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာင္းမွာပါ။ ဒီဖက္ေခတ္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အရာအားလံုးနီးပါး လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ေပးလာေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ လူမႈေရး လုပ္ငန္းေတြလည္း အသင္းအဖြဲ႕ အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာလည္း အားရစရာပါ။ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခု ခဏတာ အခ်ိန္ ေအာင္ျမင္တာ မဟုတ္ပဲ အစဥ္ထာဝရ ေအာင္ျမင္ ေနတဲ့ အသင္းအဖြဲ႕ေတြ ျဖစ္ခ်င္ေနမိတာ အမွန္ပါ။ အေျခခံလူတန္းစားတစ္ရပ္ အတြက္ေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ NGO ေတြ၊ ပရဟိတလုပ္ငန္း ေတြရွိေနၾကတာ ဝမ္းသာစရာပင္ မဟုတ္ပါလား။
ရွိတဲ့သူေတြက စြန္႔ႀကဲေပးကမ္းေဝမွ်ေပးေနျခင္းေတြကလည္း ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ အလိုက်ပါ။ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ ဓမၼနည္းလမ္းအတိုင္း ဗုဒၶဘာေတြကလိုက္နာၿပီး မိမိဘဝေတြကိုေနထိုင္သြားႏိုင္ပါက အလံုးစံု ေသာ ေအးခ်မ္းမႈေတြ ရရွိႏိုင္မွာမလြဲပါဘူး။ အသင္းအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္ က စိန္႔အင္ဒ႐ူးစ္တကၠသိုလ္မွာ အလြန္ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဘာသာရပ္ကိုပို႔ခ်ရာမွာ 'လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕မွာ ေမြးရာပါ ထူးကဲသာလြန္မႈ ေတြရွိလာတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေၾကာင့္လည္း လူခ်င္းအတူတူ အဲဒီလူက ေခတ္ၿပိဳင္ပုဂၢိဳလ္ေတြေပၚမွာ လႊမ္းမိုး ႏိုင္စြမ္းရွိၾကတယ္။ အဲဒီအခ်က္ကပဲ သူတို႔အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ထင္ရွားရွားေဖာ္ျပေပးလိုက္တာ' လို႔ဆိုပါတယ္။
ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ ကိုယ္က်င့္တရားနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္းေကာင္း ေတြရွာေဖြတတ္ဖို႔လဲလိုပါတယ္။ အသင္းအဖဲြ႕ တစ္သင္းကို ေခါင္းေဆာင္မယ့္သူမွာလည္း (က)အေတြး အေခၚ ဥာဏ္ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ (ခ)ပညာတတ္ ေျမာက္မႈရိွျခင္း၊ (ဂ)တာဝန္သိတတ္မႈ၊ တာဝန္ယူမႈရိွျခင္း၊ (ဃ)ပရဟတိ လုပ္ငန္းေတြကုိ စိတ္ပါဝင္စားစြာ လုပ္ေဆာင္လိုျခင္း၊ (င)လူမႈ စီးပြားေရး အဆင့္ အတန္း ျမင့္မားမႈဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည့္စံုေနပါက အဲဒီအသင္းအဖြဲ႕လည္း ေအာင္ျမင္ေနမွာပါ။ အသင္းအဖြဲ႕တင္မဟုတ္၊ မိသားစုတစ္ခုမွာလည္း ေခါင္းေဆာင္မႈက အေရးႀကီး ပါတယ္။ မိဘရဲ႕ အသိဥာဏ္ႂကြယ္ဝမႈ၊ ေတြးေခၚတတ္မႈ၊ စီမံတတ္မႈေတြ လြဲေခ်ာ္ေနျပန္ရင္လည္း မိသားစုဝင္ေတြနဲ႔ သားသမီးေတြအေပၚ မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ ခက္ခဲမွာပါ။

မိသားစု စည္းလံုး ညီညြတ္ျခင္း ဆိုတာကလည္း မိဘရဲ႕စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း အေပၚမွာ မႈတည္ေနတာပါ။ အေျခခံက်တဲ့ မိသားစုေတြက တဆင့္ ရပ္ကြက္ေတြ၊ ေက်းရြာေတြ စည္းလံုး ညီညြတ္မႈ ရွိေနျခင္း ေတြဟာလည္း အဆင့္ဆင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္ေတြက အစ ၿမိဳ႕နယ္ေတြအဆင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ တိုးတက္ရပါမယ္။ ကိုယ့္ၿမိဳ႕နယ္ကအစ၊ ၿမိဳ႕ေတြ အသီးသီး စည္းလံုးညီညြတ္ၾကမယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ဖို႔က မေဝးပါဘူး။ စီးပြားေရးနယ္ပယ္၊ လူမႈေရး နယ္ပယ္ေတြမွာလည္း ေအာင္ျမင္ေနသူေတြကို ျမင္ၾကည့္ ႏိုင္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈရတဲ့ အတိုင္းအတာကို သူတို႔မွာရွိေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ရဲ႕အရည္အခ်င္းကို ျမင္ႏိုင္မွာပါ။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ဟာ မာန္မတက္ ဖို႔လည္း လိုတယ္လို႔ မိမိက ယူဆမိပါတယ္။ ကိုယ့္အသင္းအဖြဲ႕ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္က ေနရာတိုင္းလိုလိုမွာ သူသိ၊သူတတ္ ခ်ည္းသာ လုပ္ေနမယ္ဆိုရင္လည္း အသင္းအဖြဲ႕ ပ်က္စီး တတ္ ႏိုင္ပါတယ္။
ကိုယ့္အသင္း အဖြဲ႕ရဲ႕ ေနာက္လိုက္ေတြရဲ႕ ဆႏၵေတြကို စဥ္းစားေပးရမွာ ျဖစ္သလို ေနာက္လိုက္ေတြရဲ႕တင္ျပအႀကံျပဳခ်က္ေတြကိုလည္း အေလးထား အသိအမွတ္ျပဳေပးႏိုင္ရပါမယ္။ အသင္း အဖြဲ႕ ေတြ မေအာင္ျမင္တာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေလကနီတကလည္း ခုလို ဆိုထားပါေသးတယ္ 'ဗဟုေဝါ ယတၳ ေနတၱာေရာ၊ သေဗၺ ပ႑ိတိတမာနိေနာ။ သေဗၺ မဟတၲ မိစၦႏၱိ၊ ေတသံ ကမၼံ ဝိနႆတိ။ 'အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုတြင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနၾက၏။ ရွိရွိသမွ် ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ငါသိ ငါတတ္လုပ္ေနၾက၏။ ေခါင္းေဆာင္ အားလံုးကပင္ အႀကီးအခ်ဳပ္ လုပ္ခ်င္ ၾက၏။ ထိုသူတို႔ ျပဳလုပ္ေနသည့္ အမႈကိစၥသည္ မေအာင္ျမင္ဘဲ ပ်က္စီးရမည္သာ' လို႕ ေလာကနီတိကလည္း ဆိုထားတာပါ။ အသင္းအဖြဲ႕ေတြေအာင္ျမင္ဖို႔က ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ ေတာ့ လိုအပ္ေနတာမဟုတ္ပါလား။

posted by SHADE Journal

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...