Saturday, October 8, 2011

" ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ေ၀ဖန္ေရး" ဘယ္အရာပုိအေရးၾကီးသလဲ.?

by Myat Thi Ha on Saturday, October 8, 2011 at 6:46pm
 

စစ္ကုိနဳိင္--၈၈၈၈
-၈-၁၀-၂၀၁၁


ယခုတေလာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ လူမႈ၀က္ဆုိက္ဒ္ တခုျဖစ္သည့္ေဖ့ဘုတ္ခ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေသာ္၄င္း၊
ဘေလာက္ဒ္မ်ား တြင္ေသာ္ ၄င္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္အားေ၀ဖန္ေသာ ၊ စုိးရိမ္စိတ္ေသာက တုိ႔ႏွင့္အတူ အၾကံေပးေသာ ေဆာင္းပါး မ်ားစြာကုိ ဖတ္ျဖစ္၏ ။
ေ၀ဖန္ျခင္းသည္ ေကာင္း၏..ေ၀လဲ ေ၀ဖန္ ထုိက္ေလသည္၊
သုိ႔ေသာ္..ေ၀ဖန္ေရးသည္ ညီညြတ္ေရးႏွင့္ တျခားစီျဖစ္သည္ ဆုိသည္ကုိေတာ့ ခြဲျခား နားလည္ရန္လုိ အပ္ေပလိမ့္မည္၊


အျပဳသေဘာေ၀ဖန္ေရးတုိ႔သည္ အတၱ စြဲကင္းရမည္၊
ေကာင္းက်ဳိးကုိ ေရွ့ရႈေသာ ေ၀ဖန္ေရးတုိ႔သည္ လြန္စြာမွ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း ေစသည္မွာ ေျမၾကီးလက္ရုိက္မလြဲ မွန္ေလသည္၊

သုိ႔ေသာ္..ေ၀ဖန္ေရးသည္ တဖက္ေစာင္းနင္း ျဖစ္ခဲ႔ပါမူ ....အက်ဳိးထက္ အျပစ္ကုိ ျဖစ္ေပၚ ေစတတ္သည္ကုိ သတိျပဳသင့္လွ ေပ ေတာ့သည္၊
တခ်ဳိ့ေသာ ဘေလာက္ဒ္မ်ားတြင္ေတြ႔ရေသာ ေ၀ဖန္ေရးဆရာ တုိ႔သည္ နံမည္၀ွက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးသုံးကာ အျပဳသေဘာ ေ၀ဖန္ေရးဟု ကင္မြန္း တပ္လွ်က္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အားလြန္လြန္ က်ဳးက်ဳး ေ၀ဖန္ထား ေလေတာ့သည္၊


သာ၍ ဆုိးသည္ကား ေ၀ဖန္ေရးဆုိသူတုိ႔သည္ ျပည္တြင္းမွ မဟုတ္ေခ်၊
မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပည္ပေရာက္ က်ည္ကြယ္ မ်က္ကြယ္က သူမ်ားျဖစ္ေနသည္ကား ပုိ၍ စိတ္ပ်က္စရာ အေကာင္းဆုံး ဟုေျပာရမလုိ ျဖစ္ေနေလ ေတာ့သည္။

ျပည္တြင္းကနဳိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ကမူ ေ၀ဖန္ေရးထက္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေရး၊ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေရး၊ အေရြ႔ သေဘာျဖစ္ေရး၊ ညီညြတ္ ေရးကုိ ဦးတည္သည္ကုိ ေတြ႔ရျမင္ရ ေလသည္၊

ထုိ႔ထက္ပုိ၍ ဆုိရပါမူ ..ျပည္ပေရာက္လႈပ္ရွားသူတုိ႔သည္ တနည္းထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ေရး၊ အာဏာဖီဆန္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ အတင္းတြန္း တင္ေလ၏ -
သုိ႔ေသာ္ ဘာမွျဖစ္မလာ၊

အေၾကာင္းမွာမူကား လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူကား ....အေျခအေန အခ်ိန္အခါကုိ လုိက္၍ နဳိင္ငံေရး နည္းဗ်ဴ ဟာကုိ ေျပာင္းလဲ က်င့္သုံးလာသည္ကုိ ျပည္ပေရာက္ နဳိင္ငံေရး အတုိက္အခံ ဆုိသူ တခ်ဳိ့ေသာ သူမ်ားက မၾကဳိက္ၾက၊
မႏွစ္သက္ၾကေခ်၊

မၾကဳိက္မႏွစ္သက္ သျဖင့္သာ ထုိကဲ႔သုိ႔ လြန္လြန္က်ဳးက်ဳး ျပစ္တင္ ေ၀ဖန္ၾက ေလေတာသည္ ..
ထုိ႔ထက္ ပုိ၍ဆုိးသည္က တခ်ဳိ့ေသာသူတုိ႔သည္ အာရပ္လႈိင္းအား အမွီစီးခုိင္း ၏..
သုိ႔ေသာ္....သူေတာ့ မပါေခ်၊ လုံး၀မစီးေခ်၊
ျပည္တြင္းကအမွန္တကယ္လႈပ္ရွားသူမ်ားကုိသာ အာရပ္လႈိင္းအား အမွိီစီးခုိင္းျခင္း ျဖစ္ေလ ေတာ့သည္၊
အာရပ္ကမၻာ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ျမန္မာ့နုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တုိ႔သည္ ကြဲျပားျခားနား၏ ။

...လုံး၀မတူ ..အေနာက္ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ျမန္မာနဳိင္ငံ တြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဒီမုိကေရစီ သည္လည္း တူလိမ့္မည္ဟုကၽြႏု္ပ္မယုံၾကည္၊ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔သည္လြန္စြာျခားနား၏... သုိ႔ေသာ္...လူသား၏ အေျခခံရယူ ခံစားပုိင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ယုံၾကည္ ကုိးကြယ္ပုိင္ခြင့္ အစ ရွိသည္တုိ႔ မူကား တူညီေန ေပလိမ့္မည္၊အခ်ဳိ႔ေသာ သူတုိ႔သည္ ကုိယ္မလုပ္တတ္လည္း လုပ္တတ္ေသာ သူအား ဘေလာက္ဒ္ လုပ္ခိုင္း၏ .
.ထုိကုိယ္ပုိင္ဘေလာက္ဒ္မွေန၍ လူထုေခါင္း ေဆာင္အား နင့္နင့္သီးသီး ၾကမ္းၾကမ္း တမ္းတမ္း ေျပာ၏..
နင္ဘဲငဆ မတန္တဆ ေ၀ဖန္၏ .

ဤအခ်က္သည္ကား လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာ ဆုိခြင့္ဟု ဆုိလွ်င္ လြတ္လပ္စြာ ညီညြတ္ခြင့္လည္း.လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္ ခြင့္တုိ႔သည္လည္း ရွိသင့္သည္၊ ရွိထုိက္သည္ဟု က်ေနာ္ နားလည္ မိေတာ့သည္၊

အဘယ္ေၾကာင့္ ျပည္ပေရာက္မ်ား လြတ္လပ္စြာ ညီညြတ္ စည္းလုံးစြာျဖင့္ မလုပ္နုိင္ရသနည္း ဆုိသည့္အခ်က္ သည္ကား ...စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းလွ ေတာ့သည္၊
ျပည္ပေရာက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလႈပ္ရွားသူတုိ႔ ၏ ကုိယ္က်င့္တရားမ်ား၊ ေငြေရး ေၾကးေရး ကိစၥမ်ား၊ လႈမႈေရး အရႈပ္ အရွင္းမ်ားတုိ႔သည္ စစ္အစုိးရ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း၏ ဥပမာ..သာဓက ျပစရာ ခ်ည္း ျဖစ္လုိ႔ ေနသည္မွာ ...ၾကာခဲ့ ျပီ၊

ဒါ လည္း ကုိယ္ကုိကုိယ္ ျပဳင္ရ ေကာင္း မွန္းမသိ၊ သူမ်ားခ်ည္းပဲ လက္ညွိးထုိး ေနေတာ့သည္ ။
ရြံ စရာအေကာင္းဆုံးအ ခ်က္ျဖစ္ေတာ့သည္၊ ထုိ ထုိေသာ လူမ်ဳိးမ်ား ျမန္မာျပည္ အနာဂတ္ ဒီမုိကေရစီမွာ ဦးေဆာင္အုန္းမည္ ဆုိပါက တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူထု အတြက္မ ေတြး၀ံ့စရာ .....

ျပည္တြင္းအင္အားစုမ်ားကုိ ျခဳံသုံးသပ္ရေသာ္ ..ျပည္တြင္း အင္အားစုမ်ားတြင္ နုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ ( ၀ါ ) လူထုေခါင္းေဆာင္( ၀ါ ) ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ဆုိသည့္ အသိအမွတ္ျပဳ ထားမႈသည္ ထင္ထင္ရွားရွားရွိ၏...
ထုိသူသည္ကား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္၊
ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းအင္အားစုမ်ား အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ လႈပ္ရွားမႈ့အေရြ႔ ကုိလုိက္၍ ဟန္ခ်က္ညီ လုပ္ေဆာင္မႈ့ကုိပုိ၍ ေတြ႔ျမင္လာရသည္၊
ေ၀ဖန္ေရး ကုိမူကား ေရွ့တန္းတင္ ထားျခင္းအားသိပ္မေတြ႔ရေခ်၊
ဤအေရြ႔ ႏွင့္လႈပ္ရွားမူ႔တုိ႔သည္ပင္ ညီညြတ္ေရးသုိ႔ ဦးတည္ေစေသာ အေရြ႔ ၏ အစ ဟု က်ေနာ္ျမင္မိေတာ့သည္။
ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးေရးမွသည္ နဳိင္ငံေ၇း အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးဆီသုိ႔၄င္း၊
တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနေသာျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး ဆီသုိ႔၄င္း၊
တေရြ႔ေရြ႔ႏွင့္ ပုံေဖၚယူရေပေတာ့မည္ဟုက်ေနာ္နားလည္၏ . "အျမင္မတူလုိ႔ကုိ မမ တုိ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရမွာ" ဟု ဗြီအုိေအ သတင္းေထာက္ ေဒၚခင္စုိး၀င္း ႏွင့္အင္တာဗ်ဳး တခု တြင္ေျပာၾကား သြားခဲ့ ေသးသည္။


လြန္စြာမွ မွန္ေသာစကားျဖစ္၏.. တခ်ဳိ့ေသာသူမ်ားက ဆုိေသးသည္၊
သူရဲေကာင္းကုိးကြယ္ေသာ ၀ါဒ၊ ပုဂၢဳိလ္ေရး ကုိးကြယ္ေသာ ၀ါဒ စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေခါင္းစဥ္ တပ္ခါ ေျပာၾကျပန္ ေလသည္။
က်ေနာ့္တဦးတည္း အျမင္ျဖင့္ ဆုိရပါမူ ..".ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္မကုိးကြယ္ရရင္မည္သူ႔ကုိ ကုိးကြယ္ ရမည္နည္းဟု" ကၽြႏု္ပ္က ေမးခဲ့ေသာ္.. မည္သုိ႔ေျဖမည္နည္း?

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ နုိင္ငံသည္ ရာဇ၀င္ေၾကာင္းအရပင္လွ်င္ သူရဲေကာင္းမ်ား၊ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းမ်ားအား ခ်ဳိးႏွိမ္ခဲ့ေသာ၊ လက္စတုံး ပစ္ေသာ သာဓက မ်ားစြာ ရွိခဲ႔ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေခတ္ ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပြဲတြင္ သမုိင္းက ေတာင္းဆုိခ်က္အရ လင္တကြဲ၊ သားတကြဲ. လင္ပစ္. သားပစ္ျဖင့္ ရရွိခဲ႔ေသာ ေဒၚစုေနာက္က ေနာက္လုိက္ေကာင္း မျဖစ္လွ်င္ မည္သုိ႔ေသာ ေခါင္းေဆာင္ ေနာက္က လုိက္ရမည္နည္းဟု ကၽြႏ္ုပ္က ထပ္ဆင့္ေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့ေသာ္.... ထုိသူတုိ႔ မည္သုိ႔ ေျဖမည္ကုိ ၾကားခ်င္ လြန္းလွေတာ့သည္၊
လက္ရွိျမန္မာ့နုိင္ငံေ၇းသည္ လြန္စြာမွ သိမ္ေမြ႔ ေနေသာကာလ တခုသုိ႔ ေရာက္ေနသည္ဟု လူထုေခါင္းေဆာင္မွ ေျပာၾကားခဲ႔၏ ..ဤေျပာၾကားခ်က္သည္။
လည္းလြန္စြာမွ မွန္ကန္ေလေတာ့သည္၊ လုိအပ္သည့္အခ်ိန္၊ လုိအပ္သည့္အေျခအေနသုိ႔ေရာက္ရွိလာေသာ္ မုခ်ေျပာၾကားလိမ့္ဟု ကၽြႏု္ပ္ မမွိတ္မသုံ လုံး၀ဥသုံယုံၾကည္၏ ..ေျပာဖုိ႔မလုိေသးလုိ႔မေျပာၾကားသည္ကုိ အတင္းေရာ ဇြတ္ေရာ ေျပာၾကားခုိင္းေနသည္မွ အက်ဳိးထက္အျပစ္ထက္ပုိမုိေရာက္ရွိေစရုံ မွလြဲ၍ မည္သည့္အက်ဳိးမွမျဖစ္ထြန္းနုိင္ေခ်၊
ထုိ႔ေၾကာင့္ မေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ေလသည္ဟုနားလည္ေသာ္ ပုိ၍ အက်ဳိးရွိ၏...


ကၽြႏု္ပ္အပါအ၀င္ ဒီမုိကေရစီလုိ လားေသာျပည္ပေရာက္ အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီလုိလားသူ မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေနာက္မွ ေနာက္လုိက္ ေကာင္းမ်ား အျဖစ္ျဖင့္ ေ၀ဖန္ေရးမ်ား ကုိေလွ်ာ့ ၍ ညီညီ ညြတ္ညြတ္ စည္းစည္း လုံးလုံးႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ သင့္လွ ေတာ့သည္၊

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သာမန္ အသိျဖင့္ နားလည္နဳိင္ေသာ အေျခခံ အခ်က္သည္ကား လက္ရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ မ်ဳိးရုိးရာဇ၀င္ အရေသာ္၄င္း၊ သူမ၏ ဂုဏ္သိကၡာ အရေသာ္၄င္း၊
သူမ၏ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိး အေပၚ၌ ထားေသာ ျဖဴစင္ေသာ စိတ္ေစတနာ တုိ႔သည္၄င္း၊
တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအား ဘယ္ေတာ့မွ အက်ဳိးယုတ္ေအာင္ လုပ္မည္ မဟုတ္ ဟူေသာ အခ်က္တုိ႔သည္ ျမန္မာျပည္သာ းအားလုံး ရင္ထဲ၌ တူညီ ေနမည္ဟု ကၽြႏု္ပ္ ယုံၾကည္မိ ေတာ့သည္။
ထုိသုိ႔ ယုံၾကည္ သည္ဆုိပါ က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မလုိအပ္ေသာ ေ၀ဖန္ေရးမ်ား ကုိ အေျပာေလွ်ာ့၍ ညီညြတ္ေရးကုိ ျဖစ္ထြန္းေစေသာ အလုပ္မ်ားကုိ တုိးလုပ္ရုံသာ ရွိေတာ့သည္။


အခ်ဳိ့ေသာ ဒီမုိကေရစီအတုိက္အခံဆုိသူတုိ႔လက္သုံးစကားတခြန္းရွိေသး၏..
ဤအရာကား ".ဒီမုိကေရစီစံနစ္ဟူသည္မွာကားလြတ္လပ္စြာေ၀ဖန္ေရးရွိတယ္..
လြတ္လပ္စြာသေဘာထားကြဲလြဲခြင့္ရွိတယ္'' ဟူေသာစကား ပင္ျဖစ္သည္၊
လြန္စြာ မွ မွန္၏ ...သုိ႔ေသာ္" ဒီမုိကေရစီစံနစ္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ညီညြတ္ခြင့္ရွိတယ္..
လြတ္လပ္စြာစည္းလုံးခြင့္ရွိသည္ဆုိသည့္အခ်က္ကုိမူကား မေမ့သင့္လွေပ၊ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ၊ တပ္မေတာ္ ဖခင္ၾကီး၊ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက ေျပာခဲ႔သည္မွာ.........
လြတ္လပ္ေရးဟာ စည္းကမ္း ရွိရမယ္.လြတ္လပ္ေရး အရသာ ခံစားခ်င္ရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ညီညြတ္ရမယ္.. စည္းကမ္းရွိရမယ္၊ ဆုိသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံထားျပီး ခဏခဏ မိန့္ဆုိခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ေလသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ လုံး၀ မေမ့အပ္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္၏ ဆုိသည္မွာ သတိျပဳ သင့္ေသာ အခ်က္ျဖစ္ ေလသည္၊
လက္ရွိျမန္မာ့နဳိင္ငံေရး၏အေျခအေနအခ်ိန္ကာလသည္မွာကား လုံး၀အမွားမခံေသာ အေျခအေနတခုျဖစ္ေနသည္မွာနုိင္ငံေရးႏွင့္ မစိမ္းေသာ သူမ်ားအားလုံး နားလည္နဳိင္ေလသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္ အပါအ၀င္ ျပည္ပေရာက္ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွား သူမ်ား၊ နဳိင္ငံေရးသမား ဆုိသူမ်ား အားလုံး အေျပာေလွ်ာ့ ၊ ေ၀ဖန္ေရးမ်ားကုိ ေလွ်ာ့၊ ညီညြတ္ ေရးဖက္သုိ႔ ဦးတည္ျပီး တစုိက္မတ္မတ္ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္မွ သာလွ်င္ စစ္အာဏာရွင္ ေခတ္အလြန္ တဖက္မွာရွိ ဒီမုိကေရစီ တုိင္းျပည္သုိ႔ ေရာက္ရွိနဳိင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး တင္ျပရင္းျဖင့္ ...
".လြတ္လပ္စြာ သေဘာထား ကြဲလြဲခြင့္ ရွိသလုိ ...လြတ္လပ္စြာ ညီညြတ္ ခြင့္လဲ" ရွိတယ္လုိ႔ေျပာၾကား ရင္းျဖင့္...
က်ေနာ္ စစ္ကုိနဳိင္၈၈၈၈ .. ပါ .


စစ္ကုိနဳိင္--၈၈၈၈ -၈-၁၀-၂၀၁၁

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...