Saturday, October 22, 2011

ဂ်ာနယ္ပါေဆာင္းပါးျဖစ္တဲ့ မသိေတာ့လည္း အဟုတ္မွတ္ေနတယ္ အပိုင္း(၂)

ရုပ္နမ္တို့ိ႔ရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ကုိ အမွန္အတုိင္း မသိျမင္ေသးတဲ့အခါက်ေတာ့ အေကာင္း ႀကိဳက္တဲ့လူေတြဟာ အေကာင္းမဟုတ္တဲ့၊

ဘာမွအႏွစ္သာရမရွိတဲ့အရာေတြကုိ အဟုတ္ထင္ၿပီး စြဲလမ္းမႈ၊ ႏွစ္သက္မႈေတြျဖစ္ကာ သတ္ျဖတ္ လုယက္အႏုိင္က်င့္မႈစတဲ့ မေကာင္းမႈေတြကုိ လုပ္ေနၾကတာပါ။ တကယ္ဆုိ လူဆုိတာ အေကာင္းႀကိဳက္တတ္တဲ့ သတၱ၀ါပါ။ ဒါေပမဲ့ အေကာင္းဆုိတာ ဘာလဲလုိ႔ေသခ်ာမသ
ေသးေတာ့ မေကာင္းတာကုိပဲ အေကာင္းထင္ၿပီး လမ္းမွား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မိေနၾကတာပါ။ ဒါဟာဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ မိမိတုိ႔သႏၱာန္မွာကိေလသာေသာင္း က်န္းမႈေတြ အၿမဲျဖစ္ေနၿပီး နိဗၺာန္ခ်မ္းသာရဲ႕ အစအနခ်မ္းသာသေဘာေလးကုိမွ် ခံစားဖူးေအာင္ ၀ိပႆနာဉာဏ္
မလုပ္ဖူးၾကလုိ႔ပါ။ ေလာကမွာရွိတဲ့ တကယ္ အေကာင္းဆံုးအရာဟာ ဘာလဲဆုိရင္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ ၀ိပႆနာဉာဏ္ရွိသူတုိင္း သိၾကပါတယ္။  
အဲဒီလုိ ရုပ္နာမ္တုိ႔ရဲ႕သေဘာသဘာ၀ကုိ အမွန္အတုိင္းသိျမင္တဲ့ ၀ိပႆနာဉာဏ္မရွိၾကဘဲ ကိေလသာေတြသာရွိေနၾကတဲ့အတြက္ အရာအားလံုးဟာ တပ္မက္ခ်င္စရာေတြ၊ လုိခ်င္စရာေတြပဲ ထင္ၿပီး အဲဒါေတြကုိပဲ မရ၊ ရေအာင္ လုိက္လုပ္ ေနၾကတာပါ။ တကယ္တမ္းသာ ရုပ္နာမ္တရားတို႔ရဲ႕ မတည္ၿမဲမႈ၊ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈ၊ တြယ္တာႏွစ္သက္စရာမရွိဘဲ အလုိလုိပ်က္စီးေနတာမ်ားကုိ
အမွန္တုိင္းသာသိျမင္ၾကမယ္ဆုိရင္ ခုလုိ ေလာကႀကီးထဲမွာ မေကာင္းမႈမ်ား လုပ္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။


          အဲဒါေၾကာင့္ လူသားအားလံုး၊ သတၱ၀ါအားလံုးကုိ တကယ္အစစ္အမွန္သာရွိတဲ့ ေလာက သဘာ၀တရားမ်ားကုိ သိေစခ်င္တာ
ေၾကာင့္ ေရွးယခင္က သိျမင္ခဲ့ၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဘယ္လုိ လုပ္ရင္ သိနုိင္တယ္ဆုိတာေတြ လမ္းညႊန္ေပးထားခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ မိမိတုိ႔က
ေရျမဳစ္ကုိ ေရခဲတံုးလုိ႔ထင္ေနၾကေတာ့သူမ်ားေျပာတာကုိ ကုိယ္တုိင္မက်င့္၊ မသိျမင္ေသးတဲ့အတြက္ လက္မခံခ်င္ဘူး ျဖစ္ေနပါတယ္။
ဒီေတာ့ သူမ်ားေျပာတာ ဟုတ္မဟုတ္ဆုိတာ ကုိ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ျငင္းမဲ့အစား လက္ေတြ႕သိရေအာင္ ေရွးကလမ္းမွန္ကုိသိသူမ်ားရဲ႕
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတုိင္း လုပ္ၾကည့္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ တခ်ိဳ့က ေကာင္းမႈႈလား၊ မေကာင္းမႈလားဆုိတာေလာက္ ခြဲျခားသိရံုေလာက္သိတာကုိပဲ
သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ အဟုတ္မွတ္ ေနၿပီး ငါတုိ႔ေတာ့ တရားသိေနၿပီလုိ႔ ထင္ေနၾကတာလည္း ရွိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈ
ကုိ ခြဲျခားသိရံုနဲ႔ေတာ့ မေကာင္းမႈကုိ စြန္႔လြတ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ လုိခ်င္မႈေလာဘေတြ ရွိေနၾကေသးလုိ႔ပါ။ အဲဒီ
ေတာ့ မိမိသႏၱာန္မွာရွိေနတဲ့ ကိေလသာေတြကုိ နည္းေအာင္သတိနဲ႔ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ရွိရမယ္။ ရုပ္နာမ္တုိ႔ရဲ႕ ေဖာက္ျပန္မႈ၊ မတည္ၿမဲမႈေတြကုိ
နည္းနည္းခ်င္းသိေအာင္ ၀ိပႆနာပြားမ်ား ေပးရင္ဆုိရင္ေတာ့ မေကာင္းမႈေတြကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္မွာပါ။


          ပုထုဇဥ္လူသားခ်င္းအတူတူျဖစ္ေနၾကတဲ့ စာေရးသူတုိ႔ လူသားမ်ားတြင္ တခ်ိဳ႕က ေကာင္းမႈ လုပ္ၿပီး တခ်ိဳ႕ကမေကာင္းမႈပဲလုပ္ေန
ၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိ ပုထုဇဥ္ခ်င္းတူေပမဲ့ မေကာင္းမႈမ်ားကုိ ဘာေၾကာင့္လုပ္ၾကသလဲဆုိရင္ ရုပ္နာမ္တုိ႔ရဲ႕ေဖာက္ျပန္မႈ၊ မတည္ၿမဲမႈေတြကို
စမ္းသပ္မၾကည့္ဘူး ေသးလုိ႔၊ မၾကားနာဘူးေသးလုိ႔၊ ဒီရုပ္နာမ္တုိ႔ရဲ႕ ေဖာက္ျပန္မႈကုိသိေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ ဆုိတာ မသိၾကေသးလုိ႔
ပါ။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ၾကားနာဖူးေပမဲ့ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈ လုပ္မၾကည့္ဘဲ ဇြတ္မဟုတ္ဘူးျငင္းကာ မေကာင္းမႈမ်ားလုပ္ရတာကုိပဲ
ေက်နပ္ေနၾကတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ား လည္း ရွိပါတယ္။ အဓိကအက်ဆံုးအရာကေတာ့ မိမိသႏၱာန္မွာရွိေနတဲ့ ေလာဘစတဲ့ကိေလသာ ေတြကုိ
ဘယ္လုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရမယ္ဆုိတာ မသိလုိ႔ပါ။ တခ်ိဳ႕ကသိျပန္ေတာ့လည္း မထိန္းခ်ဳပ္ဘဲ စိတ္ကုိသတိတရားမကပ္ဘဲ လြတ္ခ်င္တုိင္း
လြတ္ပစ္ထားလုိ႔ပါ။ လူသားေတြဟာ အမွန္ကုိ အမွန္အတုိင္း မသိျမင္သေဘာမေပါက္ၾကေသးေတာ့ ကုိယ့္လုပ္တဲ့မေကာင္းမႈက ကုိယ့္ကုိ
တစ္ေန႔ဒုကၡေပးမယ္ဆုိတာ မသိဘူးျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ မေကာင္းမႈလုပ္တဲ့လူ မ်ားေနတာပါ။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း သိသိႀကီးနဲ႔ မုိက္ေနၾက
တာလည္း ရွိပါတယ္။ တကယ္တမ္း စဥ္းစားၾကည့္မယ္ဆုိရင္ မေကာင္းမႈလုပ္လုိ႔ ရတဲ့ဟာနဲ႔ မိမိျပန္လည္ခံစားရမဲ့ဟာကုိ ႏႈိင္းခ်ိန္းၾကည့္ၿပီး
ဒီမေကာင္း လုပ္လုိ႔ရတာနဲ႔ ငါျပန္ခံစားရမဲ့ မ်က္ေမွာက္သံသရာဒုကၡ ဘယ္ဟာကပုိမ်ားမယ္ဆုိတာ စဥ္းစားၾကည့္ရင္သိႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ-
သူတစ္ပါးပစၥည္းခုိးရင္ အဲဒီခုိးလုိ႔ရမဲ့ဥစၥာဟာ ကုိယ့္အတြက္ ဒီဘ၀မွာ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းက်ိဳးခံစားရမလဲ။ေနာက္ဘ၀မွာ ငါခံစားရမဲ့
ဒုကၡထက္ေရာ ခုခုိးလုိ႔ရတဲ့ဥစၥာက ပုိသာမွာလားစတဲ့ ေတြးေတာႀကံစည္မႈေတြ ရွိဖုိ႔လုိပါတယ္။ သူတစ္ပါးပစၥည္းခုိးရင္ ရဲနဲ႔မ်ားဖမ္းမိပါ က
ေထာင္က်မယ္။ တစ္ပါးသူနဲ႔မိရင္ ရုိက္ခံရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီဘ၀မွာလည္းမေကာင္းက်ိဳး ခံစားရမယ္။ ေနာက္ေနာင္ဘ၀ေတြမွာလည္း
ဒီထက္မကတဲ့ ဆင္းရဲ႕ဒုကၡမ်ား ခံစားရမယ္ဆုိတာ ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ရင္ မေကာင္းမႈမ်ား လုပ္ၾကမွာမဟုတ္ပါ။ တကယ္လုိ႔မ်ား
သူတစ္ပါး ပစၥည္းကုိ အလြယ္တကူခုိးလုိ႔ရခဲ့ရင္ေရာ အဲဒီခုိးလုိ႔ရတဲ့ဟာက ငါ့ဘ၀အတြက္ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းက်ိဳးခံစားရမလဲ။ ဒီဘ၀
မွာ ေသတဲ့ထိတုိင္ခ်မ္းသာသုခမ်ား ခံစားရဦးေတာင္ ေနာက္ေနာင္ ဘ၀မွာေတာ့ ဒီခုိးလုိ႔ရတဲ့ခ်မ္းသာဟာ ငါနဲ႔မလုိက္ေတာ့ဘဲ ယခုငါခံစား
ခဲ့ရတဲ့သုခထက္ ပုိမ်ားမဲ့ သူရဲ႕တန္ျပန္ဒုကၡကုိသာ ခံစားရမွာျဖစ္လုိ႔ ထုိက္တန္မႈမရွိဘူးဆုိတာ သိဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဲ့အဲ့ဒီ ီလိုပဲ သူတစ္ပါးသား
မယား၊ သမီးပ်ိဳမ်ားကုိ ျပစ္မွားမယ္လုိ႔ ႀကံစည္တဲ့အခါမွာလည္း ငါဒီမေကာင္းမႈကုိလုပ္လုိက္ရင္ ငါ့အတြက္ အရွက္ရ၊ သိကၡာက်၊ လူအထင္
ေသး ခံရစတဲ့ အျပစ္ေတြကေတာ့ ဧကန္မုခ်ရရွိမယ္။ တကယ္လုိ႔မ်ား မေတာ္လုိ႔ ေထာင္က်ရင္လည္း ျပစ္ဒဏ္ခံရ မယ္။ ေနာက္ေနာင္ဘ၀
ေတြမွာလည္း ဒီမေကာင္းမႈရဲ႕ျပစ္ဒဏ္တန္ျပန္မႈက ခံစားရဦးမယ္။ ယခုငါလုပ္မဲ့ မေကာင္းမႈရဲ႕သုခက ေနာက္ေနာင္ခံစားရမဲ့ ဒုကၡထက္
သာလြန္ မႈရွိပါမလား စတာေတြကုိ ေတြးေတာႀကံစည္ေပးမယ္ဆုိရင္ မေကာင္းမႈက်ဳးလြန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီလုိ
ေတြးေတာမႈ၊ ဆင္ျခင္မႈ၊ အသိဉာဏ္မရွိမႈ၊သတိတရား လက္လြတ္မႈေတြေၾကာင့္သာ လူေတြဟာ မေကာင္းမႈမ်ားကုိ က်ဳးလြန္ေနၾကတာပါ။
တကယ္ ဆင္ျခင္စဥ္းစား ၾကည္မယ္ဆုိရင္ မေကာင္းမႈလုပ္လုိ႔ရတဲ့သုခထက္ ကုိယ္ျပန္လည္ခံစားရမဲ့ဒုကၡက ပုိမုိႀကီးမားတယ္ဆုိတဲ့ အသိ
ဉာဏ္မ်ား လူသားတုိင္းမွာ ရွိေစခ်င္ပါတယ္။ အားလံုးသိရွိေအာင္ လည္း ယခုလုိ ေရးသားတင္ျပေပးေနတာပါ။ အဲဒီလုိသိရွိၿပီး လုိက္နာ
က်င့္သံုးမယ္ဆုိရင္ လူတုိင္း မေကာင္းမႈမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။


          ဒါေၾကာင့္ ရုပ္နာမ္တုိ႔ရဲ႕ ေဖာက္ျပန္မႈ၊ မတည္ၿမဲမႈ၊ ေလာကႀကီးထဲမွာ အမွန္တကယ္ရွိတဲ့ အရာမ်ားကုိ ေသခ်ာနားလည္  သေဘာ
ေပါက္ ေအာင္ ႀကိဳးစားရမယ္။ ဒါျပင္ မိမိလုပ္လုိ႔ရမဲ့ မေကာင္းမႈခ်မ္းသာက ဒီဘ၀မွာ ဘယ္ေလာက္ခံစားရမလဲ။ ေနာက္ေနာင္ ဘ၀မွာ
မိမိခံစား ရမဲ့ ဒုကၡထက္ေရာ သာလြန္မွာလားစတဲ့ အသိဉာဏ္၊ ေတြးေတာဆင္ျခင္မႈမ်ားရွိေအာင္ သတိတရား အသိဉာဏ္မ်ား လက္မ
လြတ္ ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးေစခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ေတြးေတာဆင္ျခင္မႈ လည္းမရွိ၊ ရုပ္နာမ္တုိ႔ရဲ႕ ဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈကုိလည္း သိေအာင္
မလုပ္ဘူး ဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီလူဟာ မုိက္မဲၿပီးရင္း မုိက္မဲေနမဲ့ မီးေသြးခဲသာ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။


ဂ်ာနယ္ကုိ Download လုပ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့  http://www.mediafire.com/?3gmr4g3cgba6z7h  ဒီမွာ
သြားေရာက္ယူလုိ႔ ရပါတယ္။

အားလံုး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းသာၿပီး လုိရာဆႏၵျပည့္၀ၾကပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳလ်က္……….။


အရွင္ေကာမလ(ခ)ဆန္နီေနမင္း
Colombo, Sri lanka

http://www.mmcfamily.org/profiles/blog/show?id=3003595%3ABlogPost%3A1237090&xgs=1&xg_source=msg_share_post မွ ...

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...