Sunday, October 9, 2011

“လမ္းၾကံဳနုိင္ငံေရး”ႏွင့္ က်ေနာ္

by Win Ko on Sunday, October 9, 2011 at 2:16pm
အတိတ္ပံုရိပ္တုိ႔သည္ က်ေနာ္ႏွင့္ထပ္တူ အျမဲရွိေနခဲ့ပါသည္။ အသက္ ၁၆ ႏွစ္သားအရြယ္ကပင္ နုိင္ငံေရးကုိ စိတ္၀င္စားခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္အစုိးရဆန္႔က်င္ေရးကုိ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ဆန္႔က်င္တုိက္ပဲြ၀င္ခဲ့ဖူးသည္။
          အမွန္တရားကုိ ရွာေဖြခဲ့ဖူး၊ရွာေဖြေနဆဲ။ မည္သည့္အရာကုိအမွန္တရားဟု ဆုိရမည္ကုိေတာ့ မသိ။ မိမိယံုၾကည္လက္ခံထားေသာ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္တုိ႔သည္ အမွန္တရားေလာ…။ အျခားသူငါ လက္မခံလွ်င္ ထုိအျခင္းအရာသည္လည္း ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် အမွန္တရားမျဖစ္နုိင္ဟု က်ေနာ္ထင္ျမင္လာခဲ့မိသည္။

          အမွန္တရားကုိ တကယ္လုိလား စံုမက္လွ်င္ ေျပာင္းလဲမႈကုိ လက္ခံနုိင္ရမည္ဟု တထစ္ခ် ယံုၾကည္လာ ခဲ့မိသည္။ ၈၈ ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာ့နုိင္ငံေရးတြင္ အေမစုသာလ်င္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးနုိင္သူ ကယ္တင္ရွင္ၾကီး အျဖစ္ အားလံုးက လက္ခံယံုၾကည္အားကုိးခဲ့သည္။ ပါးစပ္ႏွင့္တစ္မ်ဳိး စာျဖင့္တစ္ဖံု ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ က်ေနာ့အေနျဖင့္ နုိင္ငံေရးဆုိသည္မွာ ရာသီဥတုႏွင့္တူသည္ဟု ယူဆမိသည္။ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တြင္ မျဖစ္မေန ေျပာင္းလဲရမည္သာျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ေတာ့ လုိပါမည္။ အခ်ိန္ကုိေစာင့္ရေသာအခါလည္း ရွိနုိင္ပါသည္။ အေမစု သည္လည္း သူစဲြကုိင္ထားေသာ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္ႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ားၾကားတြင္ လြန္ဆဲြေနေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ အခ်ိန္ေတြကုန္လြန္ခဲ့ရသည္။ ယခုအခါ အေမစုသည္ မည္သည့္လမ္းစဥ္သည္ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳး၏ အက်ဳိးကုိျဖစ္ေစနုိင္သည္ဟု ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ေသာေၾကာင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရးလမ္းေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု က်ေနာ္ယံုၾကည္မိသည္။
          တခ်ိဳ႕က အေမစုသည္ အသံုးခ်ခံေနရသည္ဟု ဆုိၾကပါသည္။ အသံုးခ်ခံေလာက္ေသာ ညံ့ဖ်င္း ေသးသိမ္ေသာ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားကုိ မည္သူက ကုိင္စဲြထားသည္ကုိလည္း သံုးသပ္ခ်င့္ခ်ိန္သင့္ပါ သည္။ အေမစုသည္ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိး အက်ဳိးယုတ္ေစမည့္ ကိုယ္က်ဳိးရွာအေခ်ာင္သမား မဟုတ္ပါ။ ေပးဆပ္သူစစ္စစ္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ရယူလုိသူမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ သမုိင္းတရားခံ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် အျဖစ္ခံမည့္ သူမဟုတ္ေၾကာင္း က်ေနာ္အၾကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္ပါသည္။

          က်ေနာ့္ပတ္၀န္းက်င္တြင္လည္း အေတြးအေခၚ အယူအဆေပါင္းစံုႏွင့္ ျငင္းခံုေနၾကဆဲ။ အခ်ဳိ႕က တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအက်ဳိးအတြက္ ေျပာင္းလဲမႈကုိလုိလားသည္။ ကုိယ္က်ဳိးမငဲ့ စစ္မွန္ေသာလမ္းေၾကာင္းကုိ ေရာက္လွ်င္ အနစ္နာခံရက်ဳိးနပ္သည္ဟု ခံယူထားၾကသည္။ မိမိႏွင့္မိသားစုဘ၀ မည္သုိ႔ပင္ရပ္တည္ရ ရပ္တည္ရ စြန္႔လႊတ္ရပ္တည္ရန္ အသင့္ရွိသည္။ ထုိသူအမ်ားစုမွာ ေအာက္ေျခနုိင္ငံေရးသမားမ်ား စား၀တ္ေန ေရးထမ္းပုိးကုိ နစ္ေနေအာင္ထမ္းရင္း နုိင္ငံေရးလုပ္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ အေျပာင္းအလဲကုိ မလုိလားသူအခ်ဳိ႕ အား ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ လုပ္ပုိင့္ခြင့္ရ ေရသာခုိအေခ်ာင္လုိက္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ အရာရာကုိ အဆုိးျမင္ သံသယျဖင့္သာ ျမင္ေနၾကသည္။
          အမွန္အတုိင္းေျပာရလွ်င္ သူတုိ႔လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ အိပ္မက္မ်ား ပ်က္စီးသြားမွာကုိေတြးျပီး စုိးရိမ္ေၾကာက္ လန္႔ေနၾကသည္။ အရာရာကုိ ေၾကာက္ကန္ကန္ေနၾကသည္။ အမွန္တရားႏွင့္ တုိင္းျပည္ေျပာင္းလဲတုိးတက္ေရး သည္ ၄င္းတုိ႔အတြက္ ေလာကနတ္ဆုိးၾကီးသဖြယ္ျဖစ္ေနကာ မဏရမင္းထက္ပင္ ပုိ၍ ေၾကာက္ေနၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕က အေမစုကုိ ရန္သူသဖြယ္ ေျပာဆုိေနသည္ကုိ ၾကားေနရပါသည္။ “လမ္းၾကံဳနုိင္ငံေရး” လုပ္သည္ဟု ဆုိၾကသူေတြလည္းရွိပါသည္။ မိမိအေနျဖင့္ နုိင္ငံေရးလုပ္သူတုိင္းသည္ နုိင္ငံေရးစိတ္ဓာတ္ မ်ဳိးေစ့ အေျခခံမရွိဘဲ နုိင္ငံေရးလုပ္လွ်င္ ေရရွည္မခံနုိင္။ မ်ဳိးေစ့မွန္မွသာလွ်င္ ေရရွည္ခံနုိင္သည္။

          ျမန္မာ့နုိင္ငံေရးတြင္ အေမစုႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕သည္ မ်ဳိးေစ့မွန္ေသာေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ မယုိင္ မလဲ ၾကံ႕ၾကံ႕ခုိင္ျမဲေနျခင္း  ျဖစ္ပါသည္။ “လမ္းၾကံဳနုိင္ငံေရးသမား” ဟူေသာစကားလံုးကုိ မည္သုိ႔ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိထားသည္ကုိေတာ့ က်ေနာ္မသိပါ။ ထုိသုိ႔ဆုိလွ်င္ ၈၈ လူထုအေရးေတာ္ပုံကာလ၊ ေရႊ၀ါေရာင္ သံဃာ့ အေရးေတာ္ပံုကာလ တုိ႔တြင္ အစုိးရ၏ မတရားပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ ဖမ္းဆီးေနတာေတြကုိ မခံမရပ္နုိင္ျဖစ္ျပီး လူထုႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းလက္တဲြကာ ဆႏၵမွန္ေဖာ္ထုတ္သူတုိင္းကုိ “လမ္းၾကံဳနုိင္ငံေရးသမား” ဟု ဆုိလုိက္သည္ ႏွင့္ တူေနသည္ဟု ခံစားနားလည္မိပါသည္။
          ျမန္မာျပည္ရွိလူထုကုိ နုိင္ငံေရးေရခ်ိန္ မရွိ၊ အေတြးအေခၚ ေသးသိမ္သည္ဟု ဆုိရာေရာက္ေနပါသည္။
 “လမ္းၾကံဳနုိင္ငံေရးသမား” ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကုိ ေျပာဆုိသူသည္ နုိင္ငံေရးကုိ မည္သုိ႔ျဖတ္သန္း လာခဲ့သည္ကုိ က်ေနာ္နားလည္ရ အလြန္ခက္ခဲေနပါသည္။ ျမန္မာျပည္ လူထုသည္ သူ႔ေခတ္သူ႔အခါ အေလ်ာက္ က်ေရာက္လာေသာ သမုိင္းတာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္ခဲ့ၾကသည္သာျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ေခတ္ ေရာက္မွ ညံ့ေနၾကျခင္းမွာလည္း သူတလူငါတမင္းၾကားမွာ အေခ်ာင္သမား၀ါဒ ၾကီးစုိးေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာလူထုသည္ နုိင္ငံေရးကုိ ေကာင္းစြာနားလည္ သေဘာေပါက္ၾကသည္။ အမွားအမွန္ကုိ ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားနုိင္ စြမ္းရွိပါသည္။ ေျပာင္းလဲမႈကုိလည္း အျမဲလုိလားခဲ့ၾကသည္။ က်ရာတာ၀န္ကုိလည္း ေက်ပြန္ စြာထမ္းေဆာင္ ခဲ့ၾကပါသည္။ ဥပမာ ျမစ္ဆံုဆည္အေရးတြင္လည္း အက်ဳိးအျပစ္ကုိ သိေသာေၾကာင့္ လက္တဲြညီညီျဖင့္ ကာကြယ္ဟန္႔တားနုိင္ခဲ့ျခင္းသည္ နုိင္ငံေရးေရခ်ိန္ မည္မွ်ရွိသည္ကုိ ျပသရာေရာက္ ေနပါသည္။

          ထုိ႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတြင္လည္း အျပစ္ေတြကုိေျပာေနၾကမည့္အစား တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိး ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ကမၻာ့အလယ္မွာ ရပ္တည္နုိင္ေရးအတြက္ မည္သုိ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ကုိသာ ဦးစားေပး စဥ္းစားေစခ်င္ပါသည္။ အျပဳသေဘာေဆာင္၍ အပ်က္သေဘာကုိေရွာင္နုိင္ၾကပါေစ..။
          ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ၃၅ ဆက္ေျမာက္ အေမရိကန္သမၼတၾကီး John F. Kennedy (1917-1963) ေျပာၾကားခဲ့ေသာ သမုိင္းတြင္သည့္ စကားရပ္ေလးျဖင့္ အဆံုးသပ္လုိက္ခ်င္ပါသည္-
 Ask not what the country can do for you, ask what you can do for your country.

ေလးစားစြာျဖင့္


အုပ္ၾကီးေဖ
၉ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၁

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...