Wednesday, October 19, 2011

သူတုိ႕ရယ္..... ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရယ္.... ခင္ဗ်ားတုိ႔ရယ္......

Cloud Cuckoo Land created a doc.
ဆင္းရဲႏြမ္းပါး သူမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ ထိေတြ႕မႈ အမ်ားဆံုး သူမ်ားမွာ (ကြ်န္ေတာ္ ၏ တစ္ဦး တည္း အျမင္ကေတာ့) ကြ်န္ေတာ္ တို႔ကဲ့သို႔ ဆရာဝန္ မ်ားသာ ျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္။ ေငြေၾကး အဆင္မေျပ လို႔ ခုလိုေနာက္ က်မွ ေရာက္ရတာပါ၊ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ေဆး႐ံုမတက္ပါရေ စနဲ႔၊ ကုန္က် စရိတ္ သက္သက္ သာသာနဲ႔ အျပင္မွာပဲ ကုပါရေစ၊ ေဆး႐ံု အရမ္း တက္ခ်င္ ပါတယ္ ဆရာရယ္၊ ဆရာ က အခမဲ့ ကုေပးမယ္ဆိုလို႔လည္း ဝမ္းသာပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ ေၾကာင္းက မေအးဘူး ဆရာရဲ႕၊ စား ေရးေသာက္ေရး အတြက္ အလုပ္က တစ္ေန႔မွ ပ်က္လို႔ မရဘူးျဖစ္ ေနတယ္ စေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၏ အသံေတြ ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေန႔စဥ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ၾကားေနရတဲ့ စကား ေတြပါပဲ။

ဆင္းရဲ ျခင္းကို ခြဲျခားတဲ့ေနရာမွာ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ ခ်က္အရ ဆင္းရဲျခင္းဆိုၿပီး ခြဲျခားႏိုင္ ပါလိမ့္မယ္။ ဒီေနရာမွာ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ အရ ဆင္းရဲျခင္းကို ဆင္းရဲတာလို႔ ကြ်န္ေတာ္မယူဆတာေၾကာင့္ မေဖာ္ ျပေတာ့ပါဘူး။ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲ ျခင္းျဖစ္တဲ့ စားဖို႔မရွိ၊ ဝတ္စရာမရွိ၊ ေနစရာမရွိ၊ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ ေနသူေတြ ဟာလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ မရွိ သေလာက္ ရွားပါးလွပါတယ္။ ဒါေပ မယ့္ သာမန္ဆင္းရဲသူ အမ်ားအျပား ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ေန႔စဥ္ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အၿမဲလိုပင္ ေတြ႕ႀကံဳ ေနရတတ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲျခင္းကို ပညာရွင္အမ်ားက တစ္ေန႔တာ ဝင္ေငြ သည္တစ္ေဒၚလာ ေအာက္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ေဒၚလာ ေအာက္ဆိုလွ်င္ ဆင္းရဲ သည္ဟု သတ္မွတ္ၾက တယ္လို႔ သိရပါ တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ ဝင္ေငြကို အဓိကမထား လိုပါဘူး။ ကြ်န္ ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ဝမ္းဝ႐ံု စားႏိုင္သူ မ်ား၊ ခါးလွ႐ံုဝတ္ႏိုင္သူမ်ား၊ ရာသီ ဥတုဒဏ္ခံ ႏိုင္႐ံု ေနစရာ ရွိသူေတြက မ်ားပါတယ္။
သို႔ေသာ္ အမ်ားစုေသာ သူတို႔ဟာ အလွည့္အေျပာင္း (တစ္ နည္း) အလႈပ္မခံႏိုင္ၾကပါဘူး။ ပံုမွန လည္ပတ္ေနေသာ ျဖစ္စဥ္ေတြကေန ေသြဖည္သြားရင္ ဥပမာ-ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ေနမ ေကာင္းျခင္းကဲ့သို႔ေသာ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အေျခအေနေတြျဖစ္ လာရင္ သံုးစြဲကုန္က်ခံစရာ ေငြပိုမရွိပါ ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ တစ္ေန႔တာ ဝင္ေငြမည္မွ်ေအာက္ကို ဆင္းရဲတယ္ လို႔ဆိုမည့္အစား ယင္းကဲ့သို႔ မေမွ်ာ္ လင့္ေသာ အေျခအေန တစ္ရပ္ရပ္ ေၾကာင့္ အလႈပ္မခံႏိုင္ေသာသူမ်ားကို ဆင္းရဲေနတယ္လို႔ သတ္မွတ္ခ်င္ ပါတယ္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး မွာ အပိုင္းက႑ အသီးသီးရွိပါတယ္။ အစိုးရရယ္၊ ေပၚလစီလို႔ေခၚတဲ့ လမ္းေၾကာင္းရယ္၊ ေအာက္ေျခမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ တာဝန္ရွိသူေတြရယ္၊ လိုက္နာက်င့္ သံုးၾကရမယ့္ ျပည္သူေတြရယ္ဆိုၿပီး အသီးသီးခြဲျခားလို႔ရပါတယ္။ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ တစ္ဖြဲ႕ေကာင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္လို႔ ဘယ္လိုမွ မေအာင္ျမင္ ႏိုင္ပါဘူး။ အားလံုးခံယူခ်က္ရွိရွိ ဝိုင္းဝန္း ေဆာင္ရြက္မွသာ ရည္မွန္းရာကို ေရာက္ရမွာပါ။ ယေန႔အခ်ိန္မွာ အစိုးရရယ္၊ လမ္းေၾကာင္းရယ္က ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ပါးပေပ်ာက္ေရး အတြက္ အင္တိုက္အားတိုက္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကာလျဖစ္လို႔ အားရွိစရာ အေျခအေနတစ္ရပ္ပဲျဖစ္ ပါတယ္။ သာမန္ဝန္ထမ္းငယ္တစ္ဦး သာျဖစ္တဲ့ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ လက္ရွိအေနအထားကို ႏွစ္သက္ပါ တယ္။

ဒီေနရာမွာ ကြ်န္ေတာ္ေတြ႕ရွိ ရသမွ်ကေတာ့ အထက္ (အစိုးရ) က ခ်ေပးလိုက္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြက အတူတူျဖစ္ေပမယ့္ေအာက္ေျခအဆင့္ အသီးသီးက အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾက တဲ့ ေနရာမွာေတာ့ ကြဲျပားမႈေတြ ရွိေန ၾကပါတယ္။ အရည္အခ်င္းမတူလို႔၊ ေစတနာမတူလို႔၊ ခံယူခ်က္မတူလို႔ ဆိုတာေတြဟာ ေျပာစရာျဖစ္ေပမယ့္ လက္ရွိအေနအထားဟာ အရွိန္အဟုန္ ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ရေတာ့မယ့္အပိုင္းေရာက္ ေနၿပီျဖစ္လို႔ သိသာလြန္းတဲ့ ကြဲျပားမႈ ေတြအတြက္ စိတ္မရွည္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အထက္အဆင့္အသီးသီးကလည္း အဲဒီလို ကြဲျပားမႈေတြ ေလ်ာ့ပါးသြား ေအာင္ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး ေတြကို ေခၚယူက်င္းပ ႀကီးၾကပ္ေနၾက ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လို လမ္း ေၾကာင္းကို လက္ေတြ႕အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ၾကရမယ့္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီး က ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲ အသီးသီး ဟာ တကယ္ေတာ့ ေရွ႕တန္းခံစစ္မွဴး ေတြပါပဲ။ ျပည္သူႏွင့္ ေရွ႕ဆံုးက ထိ ေတြ႕၊ ရွင္းျပ၊ စည္း႐ံုး၊ အခက္အခဲေတြ ကို ေျဖရွင္း၊ တာဝန္ခံဟာ မိမိေအာက္ က ဝန္ထမ္းအဆင့္ဆင့္ကို ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲ၊ ၿပီးေတာ့ အထက္ႏွင့္ေအာက္ ကို ေပါင္းစည္းညႇိႏိႈင္းေပးေနရတဲ့ သူ ေတြပါ။
အေရးႀကီးဆံုးက ကြ်န္ေတာ္ တို႔ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘာလဲ၊ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ ဘာလုပ္ရမွာလဲ၊ ရည္ရြယ္ရင္းက ဘာလဲဆိုတာရယ္၊ မိမိေဒသရဲ႕အေန အထား၊ မိမိေအာက္ေျခဝန္ထမ္းေတြ ရဲ႕အရည္အေသြး အလိုက္လမ္းေၾကာင္း ကိုလည္း မေသြဖည္ေအာင္ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတာကို နားလည္ သေဘာေပါက္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာ ကြ်န္ေတာ္ တို႔လို အလယ္အဆင့္ တာဝန္ခံ (Mid- level Manager) ေတြအတြက္ စံကိုက္နည္းလမ္း (SOPs) ေတြ ထုတ္ေပးထားတယ္လို႔ သိရတာ အင္မတန္ကို အားရစရာေကာင္းလွပါ တယ္။ အဲဒီ စံကိုက္လမ္းေၾကာင္း အတိုင္းသာ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္လိုက္ ရင္ ကြဲျပားမႈအနည္းဆံုးႏွင့္ တညီ တညြတ္တည္း ေအာင္ျမင္ၾကမွာျဖစ္ပါ တယ္။ အမွန္ေတာ့ အဲဒီစံကိုက္ နည္းလမ္းေတြဟာ အသစ္အဆန္းေတြ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။


နဂိုကတည္းက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေနက် လုပ္ငန္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ တို႔လို ဆရာဝန္ေတြဟာ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ပါးေရးမွာ အဓိက အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ေက်းလက္ လူမႈဘဝ တိုးတက္ေရးမွာ တာဝန္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းရွိေနပါတယ္။ ျပည္သူ ေတြ က်န္းမာပါမွ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး ကာယအား၊ ဥာဏအားေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရာဂါ မ်ားမျဖစ္ခင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊ ျဖစ္ေပၚလာပါက အခ်ိန္မီကုသျခင္း ဆိုတာေတြဟာ ဟိုးယခင္ကတည္းက လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ အလုပ္ေတြပါ။ ျပည္သူ ေတြ က်န္းမာေရးစရိတ္ေတြ မေထာင္း ရေအာင္ ေဆးပေဒသာပင္ စိုက္ထူ တာေတြ၊ ေဆးဝါးလွည့္ပတ္ရန္ပံုေငြ တိုးပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္တာေတြ၊ ျပည္သူလူထု အေျချပဳ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စတာေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပံုမွန္လုပ္ငန္းေတြ သာျဖစ္ပါတယ္။ သတိထားၿပီး မိမိ လုပ္ငန္းကို အားထည့္ေဆာင္ရြက္ လိုက္႐ံုပါပဲ။
ျပည္သူလူထု ပါဝင္လႈပ္ရွားလာ ေအာင္ စည္း႐ံုးေဆာင္ရြက္ရာမွာ အေျခခံ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ႏွစ္နည္းပဲ ရွိတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ အေၾကာက္ တရားျဖင့္ စည္း႐ံုးျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ ျဖင့္ စည္း႐ံုးျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။ မွတ္ရ လြယ္ေအာင္ဆိုရရင္ ဘယာႏွင့္ သဒၶါ (Fear and Faith) ေပါ့။ တကယ္ ေတာ့ အေၾကာက္တရားျဖင့္စည္း႐ံုး ျခင္း (မလုပ္ရင္ ဒဏ္ခတ္မယ္) ဆိုတဲ့ စနစ္ဟာ ေဆးၿမီးတိုႏွင့္ တူပါတယ္။ ေခတၲခဏ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေပမယ့္ ေရရွည္မွာမျဖစ္ပါဘူး။ 

လတ္တေလာ ေအာင္ျမင္မႈကို ေပးႏိုင္ေပမယ့္ ရည္ ရြယ္ခ်က္ကို မၿပီးေျမာက္ေစပါဘူး။ အင္မတန္ေျပာင္းလဲဖို႔သင့္ၿပီျဖစ္တဲ့၊ တကယ္လည္း အက်ိဳးရွိမယ့္ ဇီဝ ဓာတ္ေျမဩဇာကို ေတာင္သူေတြ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ မသံုးစြဲျဖစ္တာ အေၾကာက္တရားျဖင့္ စည္း႐ံုးခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ပဲျဖစ္တယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္က ယူဆပါတယ္။

ယံုၾကည္မႈကို တည္ ေဆာက္ရင္ေတာ့ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု စီကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ တပင္တပန္း ေက်ာ္ျဖတ္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ရရွိတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ ဟာ ေရရွည္တည္ တံ့ခိုင္ၿမဲပါတယ္။ ယံုၾကည္မႈဆိုရာမွာလည္း ကြ်န္ေတာ္ တို႔ေတြဟာ ျပည္သူရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကို မရခင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေအာက္ေျခ အက်ဆံုး ျပည္သူႏွင့္ အမ်ားဆံုး ထိေတြ႕ေနရတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြျဖစ္တဲ့ သားဖြားဆရာမေတြ၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမေတြ၊ ရပ္/ေက်းစာေရးေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကို အရင္တည္ေဆာက္ရပါ ဦးမယ္။ သူတို႔ေတြရဲ႕ ယံုၾကည္သက္ဝင္ မႈဟာ အင္မတန္မွ အေရးပါလွပါ တယ္။ တိုင္းျပည္တိုးတက္ဖို႔ လုပ္ကိုင္ ရာမွာ ခိုင္းတာသာလုပ္တတ္တဲ့ စက္ ႐ုပ္လူသားေတြကို အလိုမရွိပါဘူး။ မိမိလုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ ခ်က္ပန္းတိုင္ႏွင့္ မိမိရဲ႕ အေရးပါမႈ အေနအထားေတြကို သူတို႔ေတြသိလာ ေအာင္ ရွင္းျပစည္း႐ံုးရပါမယ္။ သူတို႔ ကေနတစ္ဆင့္ ျပည္သူကို ထပ္ဆင့္ ခ်ျပ စည္း႐ံုးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးမွာ ျပည္သူေတြဘက္ကလည္း အမွန္ တကယ္ ပါဝင္ခ်င္စိတ္ရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ ဘယ္သူကေတာ့ ဆင္းရဲတြင္းမွာ ေနခ်င္မလဲလို႔ ဆိုႏိုင္ေပမယ့္ တစ္ခါ တေလ ကိုယ္ကိုယ္ တိုင္ ျပဳမူတဲ့ အျပဳ အမူေတြဟာ ကိုယ့္ကို ဆင္းရဲေစ တယ္ဆိုတာ သိေစခ်င္ပါတယ္။ မိမိတို႔၏ အၱရာယ္ကို ဂ႐ုမထားဘဲ ေဆာင္ရြက္ေနရသည္ကို ၾကံဳဖူး၊ ေတြ႕ ဖူး၊ ျမင္ဖူးပါသည္။ မိုင္ ၂၀ ခန္႔ ခရီးကို ေျခလ်င္၊ ကုန္းေၾကာင္း ေလွ်ာက္၍သြားလာခဲ့ရသလို၊ သံုးေလး မိုင္ခရီးကို ေတာင္ဆင္းေတာင္တက္ျပဳ ၍ လူနာအိမ္သို႔ သြားေနၾကရ သည္ကိုလည္း သိပါသည္။ ကိုယ့္ စရိတ္ကိုယ္စား၍ လူနာအိမ္ရွိရာ ေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာင္ၾကား၊ အိမ္ႀကိဳအိမ္ ၾကား၊ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားပါမက်န္ ကုန္းတစ္တန္၊ ေရတစ္တန္ျဖင့္ အမိႈက္ပံု၊ သခ်ႋဳင္းကုန္းအထိ လူနာ ကိစၥကို သြားေရာက္ေျဖရွင္းေနၾကရ သည္ကိုလည္း သိပါသည္။ ကိုယ္တိုင္ လည္း လုပ္ခဲ့ရဖူးပါသည္။ ေဆးလူမႈ ဆက္ဆံေရးေလာကသားတို႔ဘဝကို လည္း ကိုယ္ခ်င္းစာ နားလည္လ်က္ ရွိသည္ဟု ထပ္ေလာင္းေျပာပါရေစ။


ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္တခ်ိဳ႕ကို ေျပာ ျပလိုေပသည္။ အၿငိမ္းစားယူသြား သည့္ ဌာနအႀကီးအကဲအခ်ိဳ႕အား ဆရာသမားျဖစ္ သြားေရာက္ကန္ ေတာ့သည့္အခါျဖစ္ေစ၊ သြားရင္း လာ ရင္းၾကံဳႀကိဳက္သည့္အခါျဖစ္ေစ ေရွး ေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္မ်ားကို အလႅာပ သလႅာပစကားအျဖစ္ ျပန္ေျပာင္းေျပာ ၾကရာတြင္ အတူတူ လက္တြဲေဆာင္ ရြက္ခဲ့စဥ္က အျမင္ကတ္မႈျဖစ္ခံရျခင္း၊ မ်က္ႏွာလႊဲခဲပစ္ျပဳမူခံရျခင္း၊ မုန္းတီးမႈ ျဖစ္ခံရျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားခံရျခင္း စသည့္ကိစၥမ်ားသို႔ ေရာက္သြားၿပီး အ ေျခအေနမွန္၊ အျဖစ္မွန္ကို ေအးေအး ေဆးေဆး ရွင္းျပေသာအခါမွ ထိုသူ တို႔သည္ အထင္မွားအျမင္မွား ျဖစ္ရ ျခင္း၊ အမွတ္မွား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားရ ျခင္းအတြက္ စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ သြားၿပီး၊ “အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ဘာ ျဖစ္လို႔ အျဖစ္မွန္ကို မေျပာတာ လဲ” ဟု ေမးျမန္းျခင္း ခံခဲ့ရဖူးပါသည္။ ထိုစဥ္က အျဖစ္မွန္ကိုေျပာျပလွ်င္ လက္ ခံလိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ အဂတိတရား ကို အေျခခံ၍ မ်က္စိႏွစ္လံုး၊ နား ႏွစ္ဖက္ရွိသည့္အနက္ နားတစ္ဖက္၊ မ်က္စိတစ္လံုးသာ ၾကားျမင္ေနခဲ့သည္ ကို ျပန္ေျပာင္းသတိရသြားဟန္တူ သည္။ ယခုမူကား ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန္မာနႏွင့္ ရာထူးဂုဏ္ရွိန္ ဩဇာအာဏာမရွိေတာ့၍ ကိုယ့္လိပ္ ျပာကိုယ္မလံု ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္ကို ၾကံဳေတြ႕ဖူးပါသည္။ ကိုယ့္ဘက္က စိတ္ရွည္၊ သည္းခံ၊ လမ္းေၾကာင္းမွန္ ျဖင့္ ကိုယ့္အလုပ္ကို အားထည့္ လုပ္ ေဆာင္ရန္သာ လိုပါသည္။
မီးခဲျပာဖံုး ျဖစ္ေနေစကာမူ အားမငယ္သင့္လွ ေပ။ ပတၲျမားမွန္လွ်င္ ႏြံမွာနစ္ေသာ္ လည္း အေရာင္မွိန္႐ိုးထံုးစံမရွိဟု ဆို႐ိုး ရွိပါသည္။ အခ်ိန္တန္လွ်င္ အမွန္ တရားမွာ သူ႔အလိုလို ေပၚလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းသည္ ေဆး႐ံုရွိ လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္း (Social Work in Medical Setting) ျဖစ္၍ အဓိက ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ ေဆးကုသမႈခံယူ ၾကေသာ ေရာဂါေဝဒနာ ရွင္လူနာတို႔ ၏ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကိုယ့္ကိစၥ ကိုယ့္အေရးကဲ့သို႔ သေဘာထား၍ ေစတနာ၊ ဝါသနာ၊ အၾကင္နာထား ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ့္ ေစတနာသည္ ကိုယ့္ကို ေရာင္ျပန္ ဟပ္စျမဲျဖစ္ပါသည္။
လူမိုက္တစ္ ေသာင္း ကဲ့ရဲ႕ေရွာင္းက၊ လူေကာင္း တစ္ေယာက္ ခ်ီးမြမ္းေပ်ာက္၏ဟု ဆို႐ိုးစကားလည္းရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ အရာရာကို အျပစ္တင္မေစာေစခ်င္ ေပ။ မၾကာေသးမီက မိတ္ေဆြ တစ္ဦး ထံမွ လက္ေဆာင္ရခဲ့ေသာ ဆရာ ေတာ္တစ္ပါး၏ ဒီဗီဒီတရားေခြ၌ ပါရွိ ေသာ “အၾကည့္မွန္မွ အျမင္မွန္မည္၊ အျမင္မွန္မွ အမွန္ျမင္မည္” ဟူေသာ ဩဝါဒကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ Health Digest ဂ်ာနယ္၏ “ေဆးေလာက ဇာတ္ခံုထက္က သံသယမုန္တိုင္း” ဟူေသာ ဆရာေဒါက္တာစိုးလြင္၏ ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္ကဲ့သို႔ “သံသယ ေပ်ာက္ပါေစ၊ အမွန္ဘဝေရာက္ပါေစ” ဟုဆိုပါရေစ။ တကယ္ေတာ့ “အၾကည့္ မွန္မွ အျမင္မွန္မည္၊ အျမင္မွန္မွ အမွန္ျမင္မည္၊ အမွန္ျမင္မွ သံသယ ေပ်ာက္ၿပီး အမွန္ဘဝေရာက္မည္” ျဖစ္ေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။


posted by ေအးစုမြန္

Health Digest

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...