Tuesday, July 12, 2011

သတင္းစာဆရာ၊ စာေရးဆရာ ေမာင္ဝံသႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

by cherrymyodaw on Monday, July 11, 2011 at 2:06pm
(၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္သူ႔ေခတ္ ဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရသစ္ရဲ႔ မီဒီယာ မူ၀ါဒအသစ္မ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ထားမႈမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေ၀ဖန္မႈမ်ိဳးကုိ တင္ထုတ္စာေစာင္ ျဖစ္တဲ့ ျပည္သူ႕ေခတ္ ဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပခြင့္ရတဲ့ အေျခအေနဟာလည္း သတိျပဳသင့္တဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ )


ေမး - ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ပံုႏွိပ္သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ စာေပ စိစစ္ျဖန္႔ခ်ိေရး လုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္မႈ ဗဟိုအဖြဲ႕ဟာ ပံုႏွိပ္သူႏွင့္ ထုတ္ေဝသူမ်ား လိုက္နာ က်င့္သံုးရမယ့္ စာေပစိစစ္ေရးမူမ်ား ဆိုတာကို ထုတ္ျပန္ လာပါတယ္။ အဲဒီစာအုပ္ နိဒါန္းမွာ 'ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီး ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ေသာ ၁၉၄၈-၆၂ ခုႏွစ္ ကာလမ်ားတြင္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာ ေလာကသားမ်ားသည္ ဝါဒေရး၊ ပါတီေရး၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးႏွင့္ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား အေပၚ အေျခခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ မ်ားေၾကာင့္ မ႑ိဳင္ ၃ ရပ္အား ထိန္းေက်ာင္းရမည့္ ရင့္က်က္ တည္ၿငိမ္ေသာ စတုတၳ မ႑ိဳင္အျဖစ္ မွန္မွန္ ကန္ကန္ ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္း မရွိခဲ့ဘဲ အထိန္းအကြပ္မဲ့ ပရမ္းပတာပံုစံ ျဖစ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္' ဆိုၿပီး ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။ ဆရာက အဲဒီေခတ္ကို မီလိုက္သူ ဆိုေတာ့ အဲဒီေခတ္ကို ဆရာ ဘယ္လို သံုးသပ္ခ်င္ပါသလဲ။
ေျဖ - အဲဒီ သံုးသပ္ခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္ သေဘာမတူပါဘူး။ 'ရင့္က်က္ တည္ၿငိမ္ေသာ စတုတၳ မ႑ိဳင္အျဖစ္ မွန္မွန္ ကန္ကန္ ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္း မရွိခဲ့ဘဲ အထိန္းအကြပ္မဲ့ ပရမ္းပတာပုံစံ ျဖစ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္' လို႔ ဆိုလိုတာ အခ်ိဳ႕ပဲ။ အားလံုးလို႔ ေျပာရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာမတူဘူး။ ဝါဒေရး ပါတီ ေနာက္ခံေၾကာင့္ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ ပုတ္ခတ္ၿပီး ေရးတဲ့ သတင္းစာ အခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ေမး - လက္ရွိ စာေပစိစစ္ ႀကီးၾကပ္မႈ ဗဟိုအဖြဲ႕က ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုက္နာဖို႔ ခ်မွတ္ထားတဲ့ မူ ၁၂ ခ်က္ထဲမွာ '(ဋ) ျပည္သူ တစ္ဦးခ်င္း၏ ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ ေရးသား ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳရ' ဆိုၿပီး ပါပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတင္းလုပ္ငန္း လုပ္ေနသူေတြ ၾကားမွာ အေတာ္ ေဆြးေႏြး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆရာ့အျမင္ကို သိလိုပါတယ္။
ေျဖ - ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာကို ဘယ္လို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုမလဲ ဆိုတာ ကြာျခားလိမ့္မယ္။ ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာမယ္ဆိုရင္ ဥပမာ လူတစ္ေယာက္ဟာ ကုိယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ခြင့္ ဆိုၿပီး အက်င့္စာရိတၱ ေဖာက္ျပန္မယ္။ အဲဒီလူမွာ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ရာထူး တာဝန္ေတြ ရွိေနတယ္ ဆိုရင္ ဒီအေၾကာင္းကို လြတ္လပ္တဲ့ စာနယ္ဇင္းက ေဖာ္ထုတ္ရမယ္။ သူသည္ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့လူ ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ သူ႔ရဲ႕ ကုိယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ခြင့္က အတိုင္းအတာ တစ္စံုတစ္ရာအထိ အမ်ား ျပည္သူနဲ႔ ဆိုင္သြားၿပီ။ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ေလာက္က ကေနဒါႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၿပဲထ႐ူးဒိုးရဲ႕ မိန္းမ မာဂရက္ ထ႐ူးဒိုးက ႐ုိးလင္းစတုန္း ဂီတအဖြဲ႕က အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ေယာက္နဲ႔ လိုက္သြားတယ္။ အဲဒါကို သတင္းေထာက္ ေတြက စံုစမ္း ေမးျမန္းေတာ့ သူက 'ဒါက ငါ့ရဲ႕ ကိုယ္ေရး ကုိယ္တာ ကိစၥ စာနယ္ဇင္းေတြနဲ႔ ဘာမွ မဆိုင္ဘူး' ဆိုၿပီး ေျပာတယ္။ စာနယ္ဇင္းေတြက ေရးတယ္။ စာနယ္ဇင္းေတြနဲ႔ သူ ျပႆနာ ျဖစ္တယ္။ ျပႆနာက ဒါကို ေရးသင့္လား မေရးသင့္ဘူးလား ဆိုတာ ျဖစ္လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က အဲဒီအခ်ိန္ ကေနဒါကို ေရာက္ေနတာ။ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ မာဂရက္ထ႐ူးဒိုးက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကေတာ္ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အမ်ား ျပည္သူနဲ႔ ဆိုင္တယ္။ တိုင္းျပည္က စံနမူနာယူရမယ့္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္။ သူနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာသည္ အမ်ားျပည္သူ သိသင့္တဲ့ ကုိယ္ေရး ကုိယ္တာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေဖာ္ျပခြင့္ ရွိတယ္ ဆိုၿပီး သတင္းစာ ဆရာအသင္းက ဆံုးျဖတ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာလည္း ၁၉၆၁ ဝန္းက်င္က တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္ ေနာက္ထပ္ မိန္းမအငယ္ ယူတယ္။ မိန္းမအငယ္နဲ႔ ခရီးသြားတယ္။ ဒါကို သတင္းေထာက္ေတြက လိုက္ၿပီး ဓာတ္ပံုေတြ ႐ိုက္တယ္ စံုစမ္းတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြား စရာ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ထက္ ဝါရင္တဲ့ စာနယ္ဇင္း ဆရာႀကီးေတြကို ေမးေတာ့ သူတို႔က ဒီကိစၥ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ စံနမူနာ ယူရမယ့္ ဆရာႀကီး တစ္ေယာက္ ဒီလိုမ်ိဳး ျဖစ္တယ္ဆိုတာ အမ်ား ျပည္သူနဲ႔ ဆိုင္တယ္၊ သတင္းေဖာ္ျပခြင့္ ရွိတယ္ဆိုၿပီး ေျဖတယ္။ ဂုဏ္သိကၡာလို႔ ေျပာရင္ ဆိုက္ကားသမား တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ ႏိုင္ငံအဆင့္ သူေဌးႀကီးရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လို တိုင္းမလဲ။ ဖြင့္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ေပၚမွာ မူတည္တယ္။ ထိခိုက္ ေရးသားျခင္း မျပဳရ ဆိုေတာ့ ဘယ္ေလာက္ အတိုင္းအတာထိ ေရးရင္ ထိခိုက္ ေရးသားတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္မလဲ။ ဥပမာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တနလၤာနံနဲ႔ စၿပီး အဂၤါနံနဲ႔ဆံုးတဲ့ မင္းသမီးတစ္ေယာက္ဟာ ၾကာသပေတးနံရွိတဲ့ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွာ ဗုဒၶဟူးနံရွိတဲ့ မင္းသားနဲ႔ စေနနံရွိတဲ့ ဟိုတယ္ တစ္ခုမွာ ခ်ိန္းေတြ႕တယ္လို႔ အဲဒီလို ေရးရမွာလား။ အဲဒီလိုသာ ေရးရမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စာနယ္ဇင္း ေလာကက ပစ္ရၿပီ။ အဲဒီလိုမ်ိဳးလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေရးခ်င္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ခိုင္မာတဲ့ အေထာက္ အထားရွိရင္ တိုင္းသူ ျပည္သားေတြ သိသင့္တယ္လို႔ သံုးသပ္တဲ့ သတင္းမ်ိဳးဆုိရင္ ေဖာ္ျပမယ္။ အဲဒါကိုမွ ကန္႔ကြက္မယ္ တရားစြဲမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္တာ္တို႔ဘက္က ခိုင္လံုရင္ တရားဥပေဒအရ ရင္ဆိုင္မယ္။ အဲဒီလိုပဲ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။

ေမး - ၿပီးခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ေတြတုန္းက ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ မင္းသမီး၊ မင္းသား ထင္ရွားသူ သူတို႔ေတြက သူတို႔ ကုိယ္ေရး ကိုယ္တာေတြ ေရးရင္ ခြင့္မျပဳဖို႔ စာေပစိစစ္ေရးကို သြားတင္ျပထားရင္ စာေပစိစစ္ေရးကလည္း ဒါကို ေဆာင္ရြက္ေပးေလ့ ရွိပါတယ္။ လက္ရွိေတာ့ အဲလို ရွိ မရွိ မသိပါဘူး။ ဒီလို ေဆာင္ရြက္မႈေတြ အေပၚ ဆရာ့အျမင္ ေျပာျပေပးပါဦး။
ေျဖ - အဲဒါမ်ိဳးကို ကၽြန္ေတာ္ မွန္တယ္လို႔ မယူဆပါဘူး။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဥပမာတစ္ခု ေျပာခ်င္တယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၄၀ ေလာက္က ကၽြန္ေတာ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာမွာ ညပိုင္းတာဝန္ခံ အယ္ဒီတာ လုပ္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ ထင္ရွားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ သမီးက က်ဴရွင္ဆရာနဲ႔ လိုက္ေျပးတယ္။ သူက ဘာသာျခား ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ အမ်ိဳးသမီး ေဆး႐ုံမွာ အဲဒီမိန္းကေလးဟာ ကေလးမီးဖြားတယ္။ သူ႔ခင္ပြန္းသည္က မိန္းမကို ထမင္းခ်ိဳင့္ လာလာပို႔ရတယ္။ သူ႔သမီးရွိတဲ့ ေနရာကို အဲဒီပုဂၢိဳလ္ႀကီးက သဲလြန္စ ရသြားတယ္။ သူက တာဝန္ရွိတဲ့ သူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ေဆး႐ုံမွာ သူ႔သမီးနဲ႔ ကေလးကို လာေခၚသြားတယ္။ ထမင္းခ်ိဳင့္ လာပို႔တဲ့ က်ဴရွင္ ဆရာေလး ေရာက္ေတာ့ ေဆး႐ုံမွာ သူ႔မိန္းမေရာ၊ ကေလး ေရာ မရွိေတာ့ဘူး။ က်ဴရွင္ ဆရာေလးက လိုက္ေမးေတာ့လည္း ဘယ္သူမွ မေျဖဘူး။ ဆိုေတာ့ က်ဴရွင္ ဆရာေလးက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္တယ္။ အဲဒီသတင္းက ကၽြန္ေတာ့္ဆီကို တက္လာတယ္။ အဲဒီသတင္းကို ကၽြန္ေတာ္က ထည့္လိုက္တယ္။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ႀကီးက ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာမွာ ဒီသတင္း ထည့္လိုက္တယ္ ဆိုတာ သိတယ္။ ဒါနဲ႔ ညဥ့္နက္ႀကီးမွာ ေရာက္လာတယ္။ ပထမေတာ့ သူတို႔ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မထည့္ပါနဲ႔ဆိုၿပီး ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ထားတယ္ က်န္တဲ့ သတင္းစာေတြလည္း ရထားတယ္။ က်န္တဲ့ သတင္းစာေတြလည္း ထည့္မွာပဲဆိုၿပီး ေျပာေတာ့ က်န္တဲ့သတင္းစာေတြကို မထည့္ဖို႔ ေတာင္းပန္ၿပီးၿပီလို႔ ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က အဲဒီ သတင္းက မဟုတ္ဘူးလားလို႔ ေမးေတာ့ သူက အကုန္လံုးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ သမီးနဲ႔ ကေလးကို ေဆး႐ုံက ျပန္ေခၚသြားတာက ဟုတ္တယ္ ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မရဘူး။ အဲဒီသတင္းကို ထည့္မယ္ ေျပာတယ္။ သူ ကၽြန္ေတာ့္ကို ၿခိမ္းေျခာက္တယ္။ ေနာက္ဆံုး က်ေတာ့ အဲဒီသတင္းက ဘယ္သတင္းစာမွာမွ မပါဘူး။ ျမန္မာ့အလင္းမွာပဲ ပါလာတယ္။ အဲဒီလိုေတြေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ခဲ့တယ္။ တကယ္ဆိုရင္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာဟာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး လက္ေအာက္က ျပည္သူပိုင္ သတင္းစာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဘာမွ အေရးမယူဘူး။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ ကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ကို တိုင္မွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွ ျပႆနာ မတက္ခဲ့ဘူး။ ဒါမ်ိဳးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ သတင္း မမွန္ဘူးဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒုကၡေရာက္ၿပီေလ။

ေမး - ခုဆို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုက္နာဖို႔ ခ်မွတ္ထားတဲ့ 'အေသးစိတ္ အေျခခံရမည့္ အခ်က္မ်ား'ထဲမွာ
(က) ႏိုင္ငံေရး။ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ
(၄) အဂတိ လိုက္စားမႈ၊ တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ ေရာင္းဝယ္မႈ၊ အဓမၼ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႈ၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ ကေလးစစ္သား စေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္း အရင္းအျမစ္ မခိုင္မာဘဲ ေရးသား ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳရ။
(ခ) စီးပြားေရး။ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ
(၂) သတင္း အရင္းအျမစ္ မခုိင္မာေသာ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ သတင္း၊ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားအား ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း မျပဳရ။
(ဃ) အေထြေထြ။ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ
(၁) 'ဌာနဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားအား ေထာက္ျပ ေဝဖန္ရာတြင္ အခ်ိန္၊ ေနရာ၊ အဖြဲ႕အစည္းအမည္ စသျဖင့္ သတင္း အရင္းအျမစ္ႏွင့္ အေထာက္အထား ခိုင္လံုစြာ ေရးသား ေဖာ္ျပရမည္'
ဆိုၿပီး ပါပါတယ္။ ဒီစည္းကမ္းခ်က္ေတြ အေပၚ ဆရာ့အျမင္ ရွင္းျပေစခ်င္ပါတယ္။
ေျဖ - သတင္း အရင္းအျမစ္ ခိုင္မာမွ ေရးရမယ္ ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စာနယ္ဇင္း အလုပ္ထဲမွာ ပါၿပီးသား။ ခိုင္လံုတဲ့ သတင္း အရင္းအျမစ္ ရွိရမယ္။ ခိုင္လံုတဲ့ သတင္း အရင္းအျမစ္ မရွိရင္ ေရးလို႔ကို မရဘူး။ ဒါမ်ိဳး ဝါရွင္တန္ပို႔စ္မွာ ႀကံဳဖူးတယ္။ ဂ်ဲနက္ကြတ္ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီး သတင္းေထာက္ တစ္ေယာက္ ဝါရွင္တန္မွာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲၿပီး ပ်က္စီး ဒုကၡေရာက္ေနၾကတယ္ ဆိုၿပီး သတင္းေတြကို အခန္းဆက္ေရးတယ္။ သက္ဆိုင္ရာက ဒီကိစၥ အရမ္းဆိုးေနတယ္ ဆိုၿပီး စံုစမ္း စစ္ေဆးေတာ့ အဲဒီသတင္းေတြ အကုန္လံုးက လုပ္ႀကံထားတဲ့ သတင္းေတြ ခ်ည္းပဲ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သတင္းေထာက္က ဒီသတင္းနဲ႔ပဲ သူတို႔ႏိုင္ငံမွာ ဂုဏ္ယူ ေလာက္တဲ့ 'ပူလစ္ဇာ' သတင္း ထူးခၽြန္ဆုကို ရၿပီး သြားၿပီ။ လိမ္တယ္ဆိုတာ သိသြားေတာ့ အဲဒီဆုကိုလည္း ျပန္႐ုပ္သိမ္း လိုက္တယ္္။ ဝါရွင္တန္ပို႔စ္ကလည္း သူတို႔ အခုလိုျဖစ္သြားတဲ့ အတြက္ စာဖတ္ ပရိတ္သတ္ကို ေတာင္းပန္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စာနယ္ဇင္း ေလာကမွာ အဲဒီလိုမ်ိဳးေတြေတာ့ ရွိတတ္ပါတယ္။ ကေလးေတြ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲၿပီး ပ်က္စီးေနတယ္ ဆိုတာက အမွန္။ ဒါေပမယ့္ သူ ဖန္တီးၿပီး ေရးတဲ့ ဇာတ္လမ္းေတြက မမွန္ဘူး။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔ဆီမွာ jana-fiction (သတင္းဝတၳဳ) ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေလး တစ္ခုေတာင္ ေပၚလာတယ္။
အဲ ခုနက ေမးခြန္းကို ျပန္ေျဖရရင္ 'မျပဳရ၊ မေရးရ' ဆိုတာေတြ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ထဲမွာ ပါလာတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္ဆံေနရတဲ့ စာေပစိစစ္ေရးက ပုဂၢိဳလ္မ်ားနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ ရွိဖို႔၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုတယ္။ စာေပစိစစ္ေရး ဆိုတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းႀကီး ရွိေနတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔လုပ္ငန္းကို သူတို႔ လုပ္မွာပဲ၊ သူတို႔ လုပ္ငန္းမွာ အခု စည္းကမ္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထပ္တိုးလာတယ္။ အမိန္႔ ေၾကညာစာေတြ ထုတ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ဒါေတြကို ေလ့လာရတယ္။ ဒီဝါက်က ဘာကို ဆိုလိုတယ္ ဘယ္အတိုင္းအတာထိ ရွိတယ္ ဆိုတာ လိုတိုးပိုေလ်ာ့ သူတို႔နဲ႔ ညိႇႏိႈင္းဖို႔ေတာ့ လိုမယ္။ ဒီစည္းကမ္းေတြ ထြက္လာေတာ့ စာနယ္ဇင္း သမားေတြက 'အရင္အတိုင္းကမွ ေကာင္းပါ ေသးတယ္' လို႔ ေျပာေနတာေတြ ၾကားရတယ္။ ဒီလို အယူအဆ ရွိတာ မေကာင္းဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ အတြက္ ေရွ႕ကို တိုးသြားေနၾကတာ။ အဲဒီမွာ ႀကံဳရမယ့္၊ ရင္ဆိုင္ရမယ့္ အခက္အခဲ ေတြကို ညိႇညိႇ ႏိႈင္းႏိႈင္းနဲ႔ ေျဖရွင္းသြာရမွာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က စာေပစိစစ္ေရးကို တိုင္ပင္ေဖာ္ တိုင္ပင္ဖက္ အေနနဲ႔ပဲ လုပ္သြားၿပီးေတာ့ ေရွ႕တိုးသြားရမယ္။ ဒါမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ကို ရမွာ။

ေမး - ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရးသားတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္ၾကားသူရွိရင္ ဒါမွမဟုတ္ အေထာက္အထား မခုိင္လံုဘူး ဆိုၿပီး စာေပစိစစ္ေရးက ေတာင္းဆိုလာရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က စာေပစိစစ္ေရးကို သတင္းရင္းျမစ္ အမည္ေတြ၊ အေထာက္ အထားေတြ ေပးအပ္ ေျဖရွင္းသင့္ပါသလား။
ေျဖ - ဒါက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္းရဲ႕ တကယ့္ အေရးႀကီးတဲ့ အေျခခံ က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းႀကီးပဲ။ ကုိယ့္သတင္း၊ ေဆာင္းပါးအတြက္ သတင္းရင္းျမစ္ေတြက အခ်က္အလက္ေတြ၊ သတင္းေတြ ေပးတယ္။ အဲဒါကို ကုိယ္က သူေပးလို႔ ေရးရတာပါဆိုရင္ သတင္း အရင္းအျမစ္ရဲ႕ အလုပ္ကို ထိခိုက္သြားမယ္။ ဒုကၡ ေတြ႕သြားႏိုင္တယ္။ အဲဒီလို ေဖာ္ထုတ္ လိုက္တာမ်ိဳးကို စာနယ္ဇင္း သမားေတြ၊ သတင္းစာ သမားေတြ ဘယ္ေသာ အခါမွ မလုပ္ရဘူး ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ က်င့္ဝတ္ပဲ။ သတင္း အရင္းအျမစ္ကို ေဖာ္ထုတ္ေပး ရမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျငင္းရမယ္။ ကိုယ္ပဲ တာဝန္ယူရမယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ စာေပ စိစစ္ေရးနဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ၿပီ။ အဲဒီေတာ့ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြ ညိႇႏိႈင္းၾကတဲ့ အခ်ိန္မွာ စာနယ္ဇင္းေတြ ဘက္က ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူေတြ ပါသင့္တယ္။ စာေပနဲ႔ စာနယ္ဇင္း အဖြဲ႕အစည္းေတြ ရွိတယ္ အဲဒီအဖြဲ႕ေတြကိုပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားဖို႔ လိုမယ္။ စာနယ္ဇင္း သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒမ်ိဳးေတြ ေပၚလာေအာင္ လုပ္ရမယ္။ စာေပနဲ႔ စာနယ္ဇင္း အဖြဲ႕ထဲမွာကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေရွ႕ကေနၿပီး ကာကြယ္ ေပးႏိုင္မယ့္ အဖြဲ႕အစည္း ဌာနခြဲမ်ိဳး ရွိသင့္တယ္။ မဟုတ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒါကိုပဲလုပ္၊ ဒါမလုပ္ရင္ ဘာျဖစ္မယ္ ဆိုတာပဲ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။

ေမး - ဆရာ့အေနနဲ႔ လက္ရွိ ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ စာေပစိစစ္ေရး မူဝါဒအေပၚ ဘာေတြမ်ား ေျပာလိုပါေသးလဲ။
ေျဖ - ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္ေတြ႕တစ္ခု ေျပာျပခ်င္တယ္၊ အုပ္စု(၁)မွာပါတဲ့ အင္မတန္ ထင္ရွားတဲ့ မဂၢဇင္းႀကီး တစ္ေစာင္က ကၽြန္ေတာ့္ကို အင္တာဗ်ဴးဖို႔ အတြက္ ရက္ခ်ိန္း ေတာင္းတယ္ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ဒီစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြ မခ်ခင္ေလးကပဲ ရက္ခ်ိန္းေပး လိုက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီမဂၢဇင္းက အုပ္စု(၁)ထဲ ေရာက္သြားၿပီလည္း ဆိုေရာ အယ္ဒီတာေတြက အိမ္ကိုလာၿပီး အင္တာဗ်ဴး မလုပ္ျဖစ္ေတာ့ေၾကာင္း ေတာင္းပန္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ေမးေတာ့ ဆရာေမာင္ဝံသနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးရင္ ကၽြန္မတို႔ စိတ္မခ်ရဘူး။ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြနဲ႔ ၿငိႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က 'ငါနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးက လုပ္ေတာင္ မလုပ္ရေသးဘူး ငါလည္း ဘာမွ မေျဖရေသးဘူး ဘာျဖစ္လို႔လဲ ေမးေတာ့ ကၽြန္မတို႔လည္း ဘာေတြျဖစ္မွန္း မသိေတာ့ ေၾကာက္ေနတယ္၊ အဲဒီေတာ့ ကင္းကင္း ရွင္းရွင္း ျပႆနာ မေပၚႏိုင္တာေတြပဲ ထည့္ေတာ့မယ္' လို႔ ေျပာတယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္ အင္တာဗ်ဴး မလုပ္ရလို႔ ေျပာေနတာ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔က တိုင္းျပည္က သိသင့္ သိထိုက္တဲ့ အေၾကာင္း အရာေလးေတြကို သူတို႔ ထည့္ခ်င္တဲ့ စိတ္ကူးေလးေတြ ရွိတယ္။ ဒါကို ထည့္လိုက္ရင္ သူတို႔ ၿငိစြန္းမယ္။ အႏၲရာယ္ ရွိႏိုင္တယ္လို႔ တြက္ဆတယ္ ဆိုကတည္းက ဒါ မျဖစ္သင့္ဘူး။ တြန္႔ဆုတ္တာေတြ၊ ေနာက္တြန္႔ သြားတာေတြက ေကာင္းတဲ့လကၡဏာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ျမင္တယ္။ အဲဒီ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကတဲ့ အေနအထားက ဘယ္လို လြန္ေျမာက္ႏိုင္မလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စာနယ္ဇင္း သမားေတြ ဘယ္လိုလုပ္ရင္ စိတ္ခ်မ္းသာစြာနဲ႔ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မလဲ နည္းလမ္း ရွာသင့္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္တယ္။

(စည္သူေအာင္ျမင့္၊ ထက္ထက္ခိုင္)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...