Tuesday, July 19, 2011

"အတိတ္ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္(သို႔) တကယ္လို႔မ်ား....?"

created the doc: "အတိတ္ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္(သို႔) တကယ္လို႔မ်ား....?"
Cloud Cuckoo Land created the doc:
             ကမာၻေပၚတြင္ သက္ရိွမ်ားျဖစ္ေပၚလာမႈတြင္အခ်ဳိ႕ေသာမ်ဳိးစိတ္ျဖစ္သည့္ ဒိုင္ႏိုေဆာသတၱ၀ါႀကီးမ်ားမွာ
တခ်ိန္တုန္းဆီက  ရွင္သန္   က်က္စားခဲ႔ၾကေၾကာင္းကို ယင္းတို႔၏ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းမ်ားကသက္ေသခံလ်က္
ရိွေနေပသည္။ ေက်ာက္ျဖစ္  ရုပ္ၾကြင္းမ်ား၏  သက္တမ္းမွာ   လြန္ခဲ႔ေသာ   ႏွစ္သန္း (၁၂၀) က ဟုဆိုၾကသည္။
သို႔ဆိုလွ်င္ ဤသတၱ၀ါႀကီးမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ ကမာၻေျမေပၚတြင္ မ်ဳိးသုန္းေပ်ာက္ကြယ္ကုန္ၾကသနည္း....၁၉၇၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ျဖစ္သည္။  ဘူမိေဗဒပညာရွင္   ေ၀ါလ္တာအဲလ္ဗာရက္ဇ္ဆိုသူ   ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖြဲ႕  မွအီတလီႏိုင္ငံ ဂူပီရိုအရပ္တြင္ေက်ာက္လႊာမ်ားကို တူးေဖာ္ေလ႔လာရာမွ လြန္ခဲ႔ေသာႏွစ္ ၆၃သန္းအၾကာက အနည္က်ခဲ႔ေသာေက်ာက္လႊာမ်ားၾကားတြင္ ေတြ႔ရိွခဲ႔သည့္ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းအပိုင္းအစမ်ားႏွင့္ ယင္းအလႊာေျမအခ်ိဳ႕မွာေျမသားမ်ား၏ ထူးျခားမႈမ်ားကို ေတြ႔ရိွသတိထားမိခဲ႔ၾကၿပီး   ယင္းေျမသား   နမူနာမ်ားကို    ရူပေဗဒပညာရွင္   လူးစစ္အယ္လဗာရက္ဇ္ႏ်ဴကလိယပ္  ဓာတုပညာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ   ဟယ္လင္မိခ်ယ္  ႏွင့္ ဖရန္႔ခ္အာဆာရို တို႔၏    စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရ အီရီဒီယမ္(Iridium)ျဒပ္စင္မ်ား   အဆမတန္  မ်ားျပားေနေၾကာင္းေတြ႔ရိွခဲ႔ၾကသည္။    ေျမကမာၻတြင္မူ    ယင္းျဒပ္စင္ပါ၀င္မႈ   နည္းပါးလွေသာ္လည္း   ၿဂိဳဟ္ပဲ႔မ်ား၊ ၾကယ္တံခြန္မ်ားတြင္မူ   ယင္းျဒပ္စင္ပါ၀င္မႈ  မ်ားျပားလွသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ပင္  ေကတီနယ္ၾကားရိွ   နက္ေမွာင္ေသာ ေျမသားမ်ားသည္ ဥကၠာပ်ံမ်ား၊ၿဂိဳဟ္ပဲ႔မ်ား၊ ၾကယ္တံခြန္မ်ား၏
အမႈန္အမႊားမ်ားက်ေရာက္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။   ထို႔ေၾကာင့္ပင္   လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္း(၆၅)သန္းက
အလြန္ႀကီးမားေသာ   ၿဂိဳဟ္ပဲ႔ႀကီးတစ္ခုသည္   ကမာၻေျမေပၚသို႔   က်ေရာက္ခဲ႔မႈေၾကာင့္     ယင္းသတၱ၀ါႀကီးမ်ား
ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကသည္ဟု  ဆိုၾကသည္။....

အတိတ္ကဇာတ္လမ္း.......
              လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္သန္းေပါင္း(၆၅)သန္းမွ ေန႔တစ္ေန႔တြင္ျဖစ္ပါသည္။
ထိုစဥ္က ေနရာေဒသတို႔၏အမည္မ်ားယခုကဲ႔သို႔မေပၚေပါက္

ေသးေသာ္လည္း   ေနရာမွာ ေျမာက္အေမရိကတိုက္
အေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခတြင္ ဦးခ်ဳိသ႑န္ျဖစ္ေပၚေနေသာ   ယူကတန္ေခၚေဒသတြင္ျဖစ္သည္။ ယင္းေနရာေဒသသည္ကား
စိမ္းလန္းစိုျပည္ကာ အစာေရစာလည္း ေပါမ်ားလွသည္ျဖစ္ရာ

ကမာၻဦးစ လူသားမ်ား၊   တိရိစာၧန္မ်ား  ေအးခ်မ္းစြာ
အစာေရစာမ်ား ရွာေဖြစားေသာက္ ေနထိုင္ခဲ႔ၾကသည္။  
သို႔ေသာ္....   သူတို႔၏     ကံၾကမၼာအား   ဆံုးျဖတ္ေပးမည့္ အရာ၀တၳဳႀကီးကား အဂၤါၿဂိဳဟ္ႏွင့္ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္အၾကား

တည္ရိွေနေသာ  ၿဂိဳဟ္ပဲ႔ခါးပတ္(Asteriodbelt) အတြင္းတည္ရိွေနခဲ႔ပါသည္။ ယင္းအရာ၀တၳဳသည္ ၿဂိဳဟ္ပဲ႔ႀကီးတစ္လံုးျဖစ္ၿပီး  အရြယ္အစားအားျဖင့္ ကမာၻေပၚမွ အျမင့္ဆံုးေတာင္ျဖစ္ေသာ ဧ၀ရတ္ေတာင္ခန္႔ပင္ရိွေနသည္။
(ေနာက္ပိုင္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ယင္းၿဂိဳဟ္ပဲ႔ႀကီးသည္ တန္ေပါင္း ၂.၆ ကုေဋခန္႔ရိွသည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္)
             ကမာၻဦးသတၱ၀ါတို႔၏ ကံၾကမၼာကို အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ေန႔သို႔ ဆိုုက္ေရာက္လာခဲ႔ေတာ႔သည္။
ၿဂိဳဟ္အခ်င္းခ်င္းတိုက္မိရာမွ ယင္းတိုက္မိသည့္အရိွန္ေၾကာင့္ လြင့္စင္လာေသာ ၿဂိဳဟ္ပဲ႔ႀကီးသည္ ကမာၻ႔ဆြဲငင္အားစက္ကြင္းအတြင္းသို႔
၀င္ေရာက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ေျမကမာၻကလည္း ႀကီးမားေသာဆြဲငင္အားျဖင့္ ဆြဲငင္ေတာ႔သည္။ ထိုအခါတြင္ကား
ယင္းၿဂိဳဟ္ပဲ႔ႀကီးသည္ ပိုမိုအရိွန္ရလာကာ ကမာၻေျမဆီသို႔   ဒံုးပ်ံတစ္စင္းအလား ၀င္ေရာက္လာခဲ႔ေတာ႔သည္။
တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ၿဂိဳဟ္ပဲ႔ႀကီးသည္ တစ္နာရီလွ်င္   မိုင္ေလးေသာင္ႏႈန္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာခဲ႔သည္ဆိုသည္။
ထို႔ေနာက္တြင္ ကမာၻေျမမ်က္ႏွာပင္ျပင္ႏွင့္ ထိေတြ႔ကာ အလြန္ႀကီးမားေသာ ေပါက္ကြဲမႈႀကီးတစ္ခုမွာဒိုင္းနမိုက္တန္ခ်ိန္
သန္းတစ္ရာေပါက္ကြဲအားႏွင့္ညီမွ်၍ ႏ်ဴကလီးယားဗံုးအဆ(၂၀၀)ျပင္းထန္ေသာအင္အားျဖင့္ ေပါက္ကြဲခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။
ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ အပူလိႈင္းတို႔သည္ အသံအလ်င္ထက္ လ်င္ျမန္စြာ ဘက္ေပါင္းစံုသို႔
ပ်ံ႔လြင့္သြားေတာ႔သည္။ ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈမ်ား  ျဖစ္ေပၚကာ ျပ္ငးထန္ေသာ ငလ်င္မ်ားလည္း
လႈပ္ခတ္ေတာ႔သည္။ သ္ု႔အတြက္ မကၠဆီကို ပင္လယ္ေကြ႕အတြင္း  ႀကီးမားလွေသာ ဆူနာမီလူသတ္လိႈင္းတို႔ျဖစ္ေပၚလာျခင္းႏွင့္အတူ
မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာေတာ႔သည္။  ေလထုထဲတြင္လည္း အလြန္ျပင္းထန္ေသာ ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာၿပီး
မီးေတာက္မီးလွ်ံမ်ားမွာလည္းလြင့္စဥ္ ထြက္ကုန္ကာ မိုင္ရာေပါင္းမ်ားစြာ မီးေလာင္ျပင္ႀကီးကို ျဖစ္ေစခဲ႔ေတာ႔သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မိုင္သံုးရာပတ္လည္အတြင္းရိွရိွသမွ်  အရာ၀တၳဳတို႔သည္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကသည္။
ထိုျဖစ္ေပၚမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖန္မႈန္႔အၾကြင္းအက်န္မ်ား  မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္
အခိုးအေငြ႕မ်ားသည္ ကမာၻတစ္၀န္း လေပါင္းအေတာ္ၾကာေအာင္ ဖံုးအုပ္ထားရိွသည့္အတြက္ ေနေရာင္ႏွင့္အပူခ်ိန္ကို
ကာကြယ္ထားသကဲ႔သို႔ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္  ကမာၻေျမသည္ ေမွာင္ႏွင့္မည္းမည္းရိွေနခဲ႔သည္။ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ်
အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္  အစာေရစာရွားပါးမႈမ်ားျဖစ္လာကာ ေရွးေဟာင္းသတၱ၀ါႀကီးမ်ား ေသေက်ပ်က္စီးၾကရေတာ႔သည္။
တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ   ၁၅%ခန္႔သာ ယင္းအျဖစ္ဆိုးႀကီးမွ လြတ္ကင္းခဲ႔ရသည္ဆိုသည္။
                 အေထာက္အထားအျဖစ္ ကမာၻေပၚတြင္ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းမ်ားသာေတြ႔ရိွရၿပီး အေကာင္အထည္အေနႏွင့္ တစ္ေကာင္
တစ္ၿမီးမွ မေတြ႔ရိွႏိုင္ေတာ႔ေသာ ကမာၻဦးသတၱ၀ါႀကီးတို႔၏ ရုပ္ၾကြင္းမ်ားက သက္ေသခံေနေပေတာ႔သည္။
ယင္းအယူအဆအားသိပၸံပညာရွင္အမ်ားစု လက္ခံထားေသာအယူအဆလဲျဖစ္ေပသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါျဖစ္စဥ္တို႔သည္ ထူးျခားဆန္းျပားလြန္းသည္ဟုထင္စရာအေၾကာင္းရိွေသာ္လည္း စၾကာ၀ဠာအတြင္း
ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ၿဂိုဳဟ္ပဲ႔အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္မႈ၊ ၿဂိုဳဟ္ႏွင့္ကမာၻတိုက္ခိုက္မႈ၊ ၾကယ္တံခြန္ႏွင့္
ကမာၻတိုက္ခိုက္မႈတို႔သည္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ ယခုမ်က္ေမွာက္ကာလမွာပင္ ဂ်ဴပီတာၿဂိဳဟ္ႀကီးအား
ၾကယ္တံခြန္ႀကီးတစ္ခု၀င္တိုက္မိေသာျဖစ္စဥ္ကို နကၡတ္တၱပညာရွင္မ်ား မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ႔ၾကပါၿပီ။ ထို႔အတြက္ မထူးဆန္းေသာ
ျဖစ္စဥ္ဟုပင္ဆိုခ်င္ပါသည္။

တကယ္လို႔မ်ား ...... အထက္ပါကမာၻဦးသတၱ၀ါမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည့္ျဖစ္စဥ္ကဲ႔သို႔ အလြန္ႀကီးမားသည့္ ၿဂိဳဟ္ပဲ႔ႀကီး
(သို႔မဟုတ္) ဥကၠပ်ံႀကီး ကမာၻေျမႀကီးႏွင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ၀င္ေရာက္တိုက္မိခဲ႔သည္ဆိုလွ်င္.....................ref:http://www.bbc.co.uk/sn/prehistoric-life/dinosaure/
http://www.firstscience.com/home/articles/orgins/death-of-the-dinos....
ko swe (panoyarmr)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...