Friday, June 28, 2013

ဟင္းေပါင္းနဲ႔ေက်ာင္း

Cloud Cuckoo Land shared ကိုေသာင္း ပုလဲေျမ's photo.Friday, 28 June 2013 Written by MSS
ေမာကၡ
ထမင္းစားေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ ေခါင္းေလာင္သံထုိးလုိက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ လြယ္အိတ္အတြင္းမွ ပန္းကန္ျပား၊ ခ်ဳိင့္စသည္တုိ႔ကုိထုတ္ယူၿပီး မူႀကိဳမွ စတုတၳတန္းအထိ အတန္းလုိက္အလွည့္က် ဟင္းေပါင္းခဲြေဝေပးရာေနရာသုိ႔ ကေလးမ်ားသြားေရာက္တန္းစီေနသည္။

လက္ကုိင္ပဝါအနီကြက္ၾကားျဖင့္ ထုပ္ထားသည့္ေလးေထာင့္ေကာ္ထမင္းဗူးအတြင္း ဆန္သားခပ္ညံ့ ညံ့ႏွင့္ ေခါက္ဆဲြသုပ္ဟင္းတစ္မ်ဳိး၊ အျခားထမင္းဗူးမ်ားတြင္မွာလည္း ထူးျခားမႈမရွိ၊ အနည္းစုသာ ထမင္းဗူးထုပ္ပုိးႏုိင္ၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ ထမင္းဗူးထုပ္ပုိးႏုိင္သည္ကုိ မေတြ႕ရ။

အဆုိပါထမင္းဗူးေလးမ်ား မထုပ္ပုိးႏုိင္သည့္သူမ်ားမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ႏွင့္ သိပ္မေဝးကြာေသာေနရာ တြင္ရွိသည့္ ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ အ.မ.က ေက်ာင္းေလးတြင္ ပညာသင္ယူေနသည့္ ကေလးငယ္ မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

“ထမင္းခ်ဳိင့္ အိမ္ကထည့္ေပးတယ္။ ဟင္းကအသုပ္ပါတယ္။ ဦးဦးေတြက ဟင္းေပါင္းနဲ႔ ေကၽြးတယ္။ ႀကိဳက္တယ္” ဟု အ.မ.က (၉) ေက်ာင္း ပထမတန္းေက်ာင္းသူ မိငယ္ေလးက ေျပာပါတယ္။

သူမမွာ ေမာင္ႏွမခုႏွစ္ဦးရွိၿပီး သူ႔ေအာက္အငယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။ ဖခင္ျဖစ္သူက ဝက္ေပၚသူတစ္ ဦးျဖစ္ၿပီး မိခင္ျဖစ္သူကဖဲြထမ္းရေၾကာင္း ၾကည္လင္႐ုိးသားတဲ့မ်က္ႏွာေလးနဲ႔ ေျပာျပေနပါတယ္။

အဆုိပါ အ.မ.က ေက်ာင္းသည္ ၎ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိေသာ ေက်ာင္း ၁၇ ေက်ာင္းအနက္မွ တစ္ ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး ဆားစက္ရပ္ကြက္အတြင္းတည္ရွိရာ အဆင္းရဲဆုံးေက်ာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾက သည္။ ၎ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေနသူကေလးမ်ား၏ မိဘအမ်ားစုမွာ က်ပန္းလုပ္သားမ်ား ျဖစ္ ၾကသည္။

“က်ပန္းအလုပ္သမား၊ စီးပြားေရးအဆင္မေျပတဲ့ မိသားစုခ်ည္းပဲ။ ေက်ာင္းအက်ႌေတာင္မွ အလွဴရွင္ ေတြကေန ကူညီေထာက္ပံ့ရတာေပါ့၊ ဟင္းေပါင္းက အိမ္ထက္စာရင္ေကာင္းေကာင္း စားရတာေပါ့။ ကေလးေတြကုိပိုက္ဆံ ၁၀၀၊ ၂၀၀ ေပးတယ္။ ကေလးေတြက မုန္႔ဝယ္စားတယ္” ဟု ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမႀကီးက အားနည္းေနသည့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ လူမႈဘဝႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ပညာေရး အခက္အခဲကုိေျပာျပသည္။

“ပထမသြားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က တနဂၤေႏြေန႔ dama ေက်ာင္းလုပ္ဖုိ႔ပါ။ ေက်ာင္းကုိေလ့လာ ၾကည့္ေတာ့ ထမင္းစားခ်ိန္မွာ သူမ်ားစားတာကုိ ၾကည့္ေနတဲ့သူနဲ႔ ခုံေပၚမွာလက္တင္ၿပီး အိပ္ေန တဲ့သူနဲ႔၊ တံခါးကုိမွီၿပီး ဟုိၾကည့္ ဒီၾကည့္ေနတဲ့သူနဲ႔ ကေလးအေယာက္ ၂၄၀ မွာအေယာက္ ၁၀၀ က ထမင္းဗူး မထုပ္ႏုိင္တာကုိေတြ႕ၿပီး ဆရာမႀကီးနဲ႔ညႇိၿပီး ေကၽြးျဖစ္ခဲ့တယ္” ဟု အရဟံရွင္သာမေဏ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕မွ ဥကၠ႒ ဦးမင္းလြင္ကေျပာျပသည္။

အစက အ.မ.က (၁) ကုိ ေကၽြးခဲ့တာ ၂ ႏွစ္၊ အခု အ.မ.က (၉) မွာေတာ့ တစ္ႏွစ္နီးပါး ပဲရွိေသးပါတယ္။ ကေလးေတြကုိ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္က သရက္ေတာေက်ာင္းတုိက္က ဦးဇင္းေတြ အလွဴခံလာတာကုိ ႏွစ္ပုိင္းခဲြၿပီး တစ္ပိုင္းကုိေက်ာင္းကုိ ယူေကၽြးတယ္။ ကားငွားတဲ့အခါ ထမင္းပုံး ေတြမုိ႔ မတင္ခ်င္ၾကဘူး ၎ကသယ္ယူေရးအခက္အခဲကုိ ေျပာပါတယ္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္၏ ပညာေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒလမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား လူမႈေရး အသင္းအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအခ်က္နံပါတ္ 'စ်' အရ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ကူညီေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး အရင္က ဂ်ာမန္အင္ဂ်ီအုိအဖဲြ႕မွလည္း တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ ၾကက္ဥ၊ သားငါး မ်ား ယင္းေက်ာင္းကုိ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ တတိယအပတ္တြင္လည္း ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာ မ်က္ႏွာဖုံးမ်ားတြင္လည္း လူသား အရင္းအျမစ္ အေျခခံသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးျဖစ္သည္ဟုႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ယခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ ရန္ကုန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ ေက်ာင္းတြင္း အာဟာရႏုိ႔တုိက္ေကၽြးေရး အစီအစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း သင္႐ုိးတြင္လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သင္ၾကားမည့္ အေၾကာင္း သတင္းမ်ား ေဖာ္ျပထားသည္။

ေန႔လယ္ပုိင္းေက်ာင္းျပန္တက္ခ်ိန္ ပထမတန္းကေလးမ်ားသည္ ကဗ်ာကေလးကုိ သံၿပိဳင္ရြတ္ဆုိ ေနခဲ့သည္။

“လယ္ကြင္းျပင္မွာ ေရေဖြးေနသည္

ပ်ဳိေမမ်ားလယ္ထဲဆင္းၾကမည္

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ သီခ်င္းဆုိၾက၏

ပ်ဳိးပင္မ်ားသယ္လာၾကသည္”

လူထုပုံရိပ္သတင္းဂ်ာနယ္

Vol(1), No(39), June-28, 2013

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...