Thursday, July 7, 2011

ဖိလစ္ပိုင္အမ်ဳိးသားတို႔၏ လူထုလႈပ္ရွားမႈေအာင္ပြဲ၁၉၈ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၏ ေႏွာင္းပိုင္းကာလ
တနည္းဆိုေသာ္ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ႔ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈ လႈိင္းလံုးႀကီး ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ေရာက္ရွိ ပ်ံ႕ ႏွံ႔ခ်ိန္။
ယင္းကာလ ဖိလစ္ပိုင္ အမ်ဳိးသားတို႔၏ လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးကား အံ့မခန္းဖြယ္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ အာဏာရွင္ မား ကိုးစ္ ၏ အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သံုးႏိုင္ခဲ့သည္။
ဤကာလ သမိုင္းေၾကာင္းကို အတိုခ်ဳံး ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ သမၼတသက္တမ္းမွာ ေလးႏွစ္သက္တမ္း ႏွစ္ႀကိမ္သာျဖစ္ ေသာ္လည္း အာဏာရွင္ မားကိုးစ္က အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ၾကာေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတအျဖစ္၊ ေရြးေကာက္ခံရၿပီး ေနာက္ပိုင္းကာလ၌ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ၍ သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒသစ္ကို ထပ္မံေရးသားခဲ့သည္။
စစ္တပ္ကို သူ႔ၾသဇာေအာက္သို႔ သိမ္းသြင္းခဲ့သည္။ စာနယ္ဇင္းႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ေမာင္ပိုင္စီးခဲ့သည္။ လာဘ္စားမႈ၊ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈ၊ လုပ္ၾကံမႈ၊ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားျဖင့္ ထင္ရာစိုင္းေနေသာ မားကိုးစ္အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ ျပည္သူမ်ားမွာကား ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ထိတ္တလန္႔လန္႔၊ က်ီးလန္႔စာစား၊ ဆင္းရဲ ငတ္ျပတ္မႈမ်ားကို ခံစားရင္း …၊
ရာဇဝင္လာ ဆို႐ိုးတခုရွိသည္။
“အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာသည္ ျပည္သူ႔ထံမွ ဆင္းသက္ရမည္” တဲ့။
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကား ျပည္သူ႔ထံမွ မသက္ဆင္း။ မားကို႔စ္ႏွင့္ သူ၏ အေပါင္းအပါမား လက္တြင္း မွ သက္ဆင္းေနသည္။ ျပည္သူတို႔ ဘာလုပ္ၾကမည္နည္း။
“မတရားမႈသည္ ဥပေဒျဖစ္လာေသာအခါ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ျခင္းသည္ တာဝန္တရပ္ျဖစ္လာသည္” တဲ့။
ဤသည္ကား ကမာၻတဝွမ္း လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ဥပေဒသ။
ျပည္သူတို႔ ပုန္ကန္ရေတာ့မည္။ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရေတာ့မည္။ ဤကာလ ဖိလစ္ပိုင္ အမ်ဳိး သားတို႔၏ ရင္တြင္းတြင္ကား မေက်နပ္မႈ ေဒါသမီးလွ်ံမ်ား ဟုန္းဟုန္းေတာက္လ်က္။

လူထု၏ မေက်နပ္မႈ အရွိန္အဟုန္ ႀကီးျမင့္ေနဆဲတြင္ လႈပ္ရွားမႈ ေပၚေပါက္ေစခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္က ျဖစ္ပြားလာခဲ့ သည္။ နာမည္ေက်ာ္ လူသိမ်ားလွေသာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ အာကီြႏိုအား လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္မႈ၊ အသုဘသတင္း အား သတင္းအေမွာင္ခ်မႈ။
ျပည္သူတို႔ သည္းမခံႏိုင္ေတာ့။ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈက မ်ားလွၿပီ။ မတရားမႈမ်ားက မ်ားလွၿပီ။
ဤသို႔ျဖင့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈ လွိဳင္းလံုးႀကီး အရွိန္ျမင့္လာသည္။ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမည္။ မားကိုးစ္အစိုး ရကို ျဖဳတ္ခ်ပစ္ရမည္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေတာင္းဆိုရမည္။
ေနာင္ႏွစ္ႏွစ္ခြဲ ကာလတေလွ်ာက္ လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ လူထုလူတန္းစားမေရြး။ အထက္လႊာ လူတန္းစားမ်ားပင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ အားလံုး၏ ရင္ထဲမွာကား ဆႏၵတခုတည္း။ သူ႔အဖြဲ႕၊ ကိုယ့္အဖြဲ႕ လည္းမခြဲဘဲ အားလံုးဦးတည္ခဲ့ၾကသည္က အာဏာရွင္စနစ္ကို ျဖဳတ္ခ်ပစ္ေရး။
သည္လိုအေျခအေနေတြကို ေဖာက္ထြက္ႏိုင္ဖို႔ မားကိုးစ္က ၾကိဳးစားသည္။ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္းနည္း လမ္းျဖင့္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္ခံရသူ အာကြီႏို၏ ဇနီးက မားကိုးစ္ႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္အေရြးခံသည္။ ေရြး ေကာက္ပြဲအား တရားမွ်တစြာ က်င္းပခဲ့ျခင္းမရွိ။ မဲခိုးသည္။ လူရိုက္ပြဲမ်ား က်င္းပသည္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ မားကိုးစ္ပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အႏိုင္ရသူဟု အစိုးရက ေၾကျငာရသည္။
အၾကမ္းမဖက္ေရး လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီး စတင္ေလၿပီ။ ကိုရီအာကြီႏိုက ျပတ္သားစြာ ေၾကျငာသည္။

“အၾကမ္းမဖက္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ လူထု လႈပ္ရွားမႈအား စတင္မည္။ အကယ္၍ မေအာင္ျမင္လွ်င္ အျခားနည္းလမ္း မ်ားသို႔ ေျပာင္းသင့္လွ်င္ ေျပာင္းရမည္” တဲ့။ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္၏ အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္။
၁၉၈၆ ခု၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ကား ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ မားကိုးစ္အစိုးရမွ ႏႈတ္ထြက္လိုက္ၾကသည္။ “ကာကြယ္ေရး”ဆိုသည့္ စကားလံုးကို သူတို႔ႏွစ္ဦးလံုး ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ခဲ့ၾက သည္။ ကာကြယ္ေရးဆိုသည္မွာ လာဘ္စားေနေသာ မားကိုးစ္အစိုးရကို ကာကြယ္ေရး မဟုတ္၊ ျပည္သူလူထု၏ အ သက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ေရး။ ဒါကို သေဘာေပါက္နားလည္ေသာ တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား၏ စကား သံကား “လာဘ္စားေသာ မားကိုးစ္အစိုးရအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည့္အစား အသက္စြန္႔ရန္သာ အဆင္သင့္ ရွိ ပါသည္”တဲ့။ မည္မွ် ဂုဏ္ယူ ေလးစားဖြယ္ ေကာင္းပါသနည္း။
ေနာက္ေတာ့ ေရဒီယိုတခုမွ အသံလႊင့္ ေၾကျငာသည္။ စစ္႐ံုးကို ဝန္းရံ၍ မားကိုးစ္၏ စစ္တပ္မ်ားအား ပိတ္ဆို႔ရန္။ ေထာင္ေသာင္းမကေသာ လူထုႀကီးက တခဲနက္ လိုက္နာခဲ့ၾကသည္။ ပင္မသပိတ္စခန္း ကမ့္ကရိမ္းသို႔ ဦးတည္ရာ လမ္းမ်ားတေလွ်ာက္ သစ္ပင္မ်ားခုတ္လွဲျခင္း၊ ဘတ္စ္ကားမ်ား ရပ္တန္႔ပိတ္ဆို႔ထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ လူထု ႀကီးတရပ္လံုး လမ္းမေပၚသို႔ ထြက္၍ ေတာ္လွန္ေရး သမားမ်ားအား အကာအကြယ္ ေပးခဲ့ၾကသည္။ လူထုႏွင့္ ေတာ္ လွန္ေရး တသားတည္းက်ခ်ိန္တြင္ ေအာင္ပြဲဆိုသည္ကား မေဝးေတာ့။
အာဏာရွင္ မားကိုးစ္ကလဲ ေခသူမဟုတ္။ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား၏ အခ်က္အခ်ာ ဗဟိုဌာနကို တိုက္ခိုက္ရန္ မရင္း စစ္သည္မ်ား၊ တင့္ကားမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္စစ္သားမ်ား ေစလႊတ္သည္။ ယင္းစစ္သားမ်ားႏွင့္ လူထုႀကီးကား မနီလာ ၿမိဳ႕ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ပက္ပင္းတိုးေလၿပီ။ လူထုႀကီး မည္သို႔တုန္႔ျပန္ခဲ့ပါသနည္း။
တင့္ကားမ်ား လူအုပ္ထဲသို႔ စတင္ဝင္လာသည္ႏွင့္ လူထုႀကီးက တင့္ကားမ်ား ေရွ႔တြင္ ထိုင္ခ်လိုက္သည္။ ေတာ္လွန္ ေရးအခ်က္အခ်ာ ကမ့္ကရိမ္းသို႔ အာဏာရွင္ မားကိုးစ္၏ စစ္သည္မ်ား မေရာက္ေစရ။
လူထုႀကီး၏ တခဲနက္ ခိုင္မာေသာ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ စစ္သားမ်ား၏ ဆင္ျခင္းဥာဏ္ မရွိပဲ အမိန္႔ ဆိုသည္ကိုသာ နာခံတတ္ ရွာေသာ စိတ္ဓာတ္တို႔ ယွဥ္မိေသာ တခဏ။
တင့္ကားမ်ား ရပ္သြားသည္။ လူထုႀကီးမွ သၾကားလံုးႏွင့္ ေဆးလိပ္မ်ား သြားေပးသည္။ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားမွ ပန္းမ်ား သြားကမ္းသည္။
တင့္ကားမ်ား ေရွ႕တိုးၾကည့္သည္။ လူထုႀကီးကား ထိုင္ေနေသာ ေနရာတြင္သာ မလႈပ္မရွက္။
စစ္တပ္အႀကီးအကဲမွ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္မည္ ၿခိမ္းေျခာက္သည္။ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ သီလရွင္မ်ား ေရွ႕သို႔တိုးထြက္၍ တင့္ကားမ်ားေရွ႕တြင္ ဒူးေထာက္လိုက္ၾကသည္။ တရားဓမၼမ်ား ေရရြတ္လ်က္။ လူထုႀကီးကလဲ မလႈပ္မရွက္။
တင့္ကားမ်ား ျပန္ေကြ႔ထြက္သြားသည္။ လူထုအားကို သူတို႔ အ႐ွံဳးေပးလိုက္ရၿပီ။
မားကိုးစ္က ညမထြက္ရ အမိန္႔ထုတ္သည္။ မည္သူမွ် မလိုက္နာ။ မည္သူမွ် ဂ႐ုမစိုက္ၾက။ ေတာ္လွန္ေရးသမားအခ်ဳိ႕ က ႐ုပ္ျမင္သံၾကား အသံလႊင့္႐ံုကို ဝင္စီးလိုက္ႏိုင္သည္။ ေထာင္ေသာင္း မကေသာသူမ်ား အသံလႊင့္႐ံုကို ဝန္းရံေပး ထားသည္။ မားကိုးစ္စစ္သားမ်ား ေရာက္လာေတာ့ လူထုႀကီးက လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္သည္။ မုန္႔မ်ားေဝသည္။ စစ္တပ္ ႀကီး ျပန္ဆုတ္ခြာသြားသည္။
အာဏာရွင္မားကိုးစ္၏ ဘဝမွာကား သူ႔လက္ကိုင္ဒုတ္တ္ စစ္တပ္ကိုပင္ အာဏာမတည္ေတာ့။ ျပည္သူ႔ရင္ေသြး စစ္ သည္မ်ားသည္ အမိအဖရင္း ျပည္သူတို႔၏ ႏွလံုးသားကို ခံစားနားလည္သြားၾကၿပီ။ ပေထြး မားကိုးစ္၏ မက္လံုးေပး အယံုသြင္း စကားသံမ်ားကို မယံုၾကည္ၾကေတာ့။ ကိုယ့္မိဘရင္းကို ျပန္သတ္ခိုင္းေနေသာ အမိန္႔အာဏာမ်ားကို မ လိုက္နာၾကေတာ့။
ေနာက္ဆံုးေတာ့ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ သက္တမ္းရွည္ခဲ့ေသာ အာဏာရွင္ႀကီး မားကိုးစ္တေယာက္ တိုင္းျပည္မွ ထြက္ ေျပးရေတာ့သည္၊ လူထုအားကား ႀကီးမားေပစြ။
နိဂံုးခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ ေအာင္ပြဲရ လူထုတိုက္ပြဲကား လြန္ခဲ့ေသာအႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ ေက်ာ္ကာလက ျဖစ္ပြား ခဲ့ေပသည္။ ယခုအႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ကာလတြင္လည္း ဤသို႔ေသာ လူထုတိုက္ပြဲကို စည္းလံုးညီညြတ္စြာ၊ ေအာင္ျမင္ စြာ ဆင္ႏႊဲ၍ ျမန္မာ့သမိုင္း၏ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာသစ္ကို ဖြင့္လွစ္ၾကပါစို႔။ ေနာင္အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ကာလတြင္ တစံုတဦးက ေရးသားလာေသာ “ျမန္မာအမ်ဳိးသားတို႔၏ လူထုလႈပ္ရွားမႈေအာင္ပြဲ” ဟူေသာ ေဆာင္းပါးတပုဒ္အား “ေၾသာ္… ဖတ္ ခ်င္စမ္းပါ ဘိ”။
ခင္မမမ်ဳိး (၁၅၊ ၄၊ ၂ဝဝ၆)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...