Saturday, April 2, 2011

ေခြးနတ္ဘုရားကုိးကြယ္သည္ ့ရြာ...

ေခြးမ်ားကာ ေနရာတစ္ကာအသံုး၀င္ကာလူသားမ်ားအတြက္ အလြန္အက်ဴိးၿပဳေလသည္။
သူတုိ ့ကားလူေတြ အတြက္အေဖာ္သဟဲၿပဳေပးသည္...တစ္ေန ့တာလံုးလုပ္ငန္းခြင္မွာ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ လာခဲ့သမွ် အိမ္ၿပန္အေရာက္မွာ အၿမီးနန္႔ကာ၀မ္းသာအဲလဲႀကဳိတတ္ႀကသည္....အိႏၵိယမွာဆုိလွ်င္ၿဖင့္ သူတုိ႔ေႀကာင့္ပင္ ဇတ္အနိမ့္အၿမင့္ခဲြၿခားၿခင္းကုိ ေခ်ဖ်က္နုိင္ခဲ့ေပၿပီ.....အိႏိၵယနုိင္ငံ၊ ရမ္နာဂါရမ္ခရုိင္၊ ေအဗီဟာလီ ရြာကေလးတြင္ေတာ ့အိႏၵိယေတာင္ပုိင္းသား ကာနာတကသားေတြဟာ ဆရီနာရီဒုိးဗီရက္ပါ အမည္ရွိ ေခြးနတ္ဘုရားကုိ ကုိးကြယ္ႀကပါတယ္...

အဆုိပါေခြးနတ္ဘုရားေက်ာင္းဟာ ထုိရြာကေလးရဲ ့အဓိကကုိးကြယ္ရာ ဆရီဗီရာမတ္စတီ ကမ္ပမ္မာ နတ္
ဘုရားေက်ာင္းရဲ ့နေဘးကပ္လွ်က္တည္ရွိေနတာၿဖစ္ၿပီး ေဒသခံရြာသားမ်ားကေတာ ့အဆုိပါေခြးနတ္ဘုရား
ဟာ ရြာေစာင္ ့နတ္ဘုရားႀကီးရဲ ့လက္ေထာက္နတ္ဘုရားငယ္ၿဖစ္တယ္လို ့ကုိယံုႀကည္ေနႀကပါတယ္....ေဘးကင္းရန္ကြာ...ေအာင္ေႀကာင္းၿဖာေစဖုိ ့ေခြးနတ္ဘုရာကုိကုိးကြယ္ႀကတယ္...

ေခြးနတ္ဘုရားကုိယံုႀကည္သူ ရာေဂ် ့ရွ္ ကေတာ ့လူေတြကဒီကုိလာၿပီးဆုေတာင္းႀကတာပါပဲ...
ဆုေတာင္းၿပည္ႀကေတာ ့လည္းတစ္ခါထပ္ၿပန္လာၿပီးတုိးလို ့ပူေဇာ္ႀကပါတယ္ လို ့ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
ေခြးနတ္ဘုရား (ဘုရားေက်ာင္းေစာင္ ့ေရွာက္သူက အာရံုခံ၊ ပူး၀င္ေၿပာၿခင္းၿဖင့္) ဟာေရွးေရးေမွ်ာ္ေတြးလို ့
ေဗဒင္ေမးခ်င္သူမ်ားအတြက္ ေဟာေၿပာေပးရံုတင္သာမက ၿဖစ္ေပၚလာမည္ ့ကပ္ေဘးဆုိးမ်ားကုိလည္းႀကဳိ
တင္နမိတ္ဖတ္သတိေပးတတ္ပါေသးတယ္...ထုိ ့အၿပင္ေမြးဖြားလာသည္ ့ကေလးငယ္မ်ားအတြက္အမည္
ေပးရာမွာလည္း အထင္ကရပါပဲ....
ေခြးနတ္ဘုရားကုိ ယံုႀကည္မွဳကုိ၀ပ္တြားသက္ေသၿပသည္ ့အေနၿဖင္ ့ရြာသားအမ်ားစုကေတာ ့၎တုိ ့ရဲ ့ရင္
ေသြး၊ ကေလးငယ္မ်ားကို နတ္ဘုရားရဲ ့အမည္ေပးတတ္ႀကပါေသးတယ္...
ကေလးငယ္ဟာေယာက်ာၤးေလးၿဖစ္လွ်င္ ဗီရမ္နာ၊ မိန္းကေလးဆုိလွ်င္ေတာ ့ဗီရမ္မာ လို ့အမည္ေပးေခၚ ေ၀ၚႀကပါတယ္...
ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းကုိ ဒီနာမည္ႏွစ္ခုဟာ အမ်ားဆံုးေပးခဲ ့ႀကတဲ ့အမည္ေတြပဲၿဖစ္လာခဲ ့ပါတယ္...

ထုိထက္ပုိသည္ ့အခ်က္အေနႏွင္ ့ထုိေခြးနတ္ဘုရားေႀကာင္ ့ပင္ (ေခြးကုိယုတ္ညံ့သည္ဟု အယူအစဲြႀကီး
မားသည္ ့အိႏၵိယနုိင္ငံ ) ထုိေက်းရြာေလး၌ဇတ္အနိမ္ ့အၿမင္ ့ခဲြၿခားသည္ ့စနစ္ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္ၿပယ္ခဲ ့ရပါေတာ့တယ္...
ေခြးနတ္ဘုရားေက်ာင္းရဲ ့ေစာင္ ့ေရွာက္ေနထုိင္သူဘုန္းႀကီးကေတာ ့ဇတ္နိမ္ ့တစ္ဦးၿဖစ္ပါတယ္....အမွန္ဆုိ
လွ်င္ေတာ့ထုိဇတ္နိမ္ ့မ်ားကုိ အိႏၵိယမွာ၀ုိင္း၀န္းပစ္ပယ္ေရွာင္ႀကဥ္ထားႀကတာၿဖစ္ပါတယ္...
ယခုေတာ ့ဇတ္နိမ္ ့တစ္ဦးက နတ္ဘုရားရဲ ့ကိုယ္စားလွယ္၊တမန္ေတာ္ဘုန္းႀကီးၿဖစ္ေနတာကုိက ဇတ္နိမ္ ့၊
ဇတ္ၿမင္ ့ခဲြၿခားသည္ ့အိႏၵိယနုိင္ငံတြင္ ေခြးနတ္ဘုရားရဲ ့အခန္းက႑မည္မွ်အေရးပါသည္ကုိ ညႊန္းဆုိၿပေန
သလိုၿဖစ္ေနပါေတာ့တယ္...

အသိဥာဏ္ဗဟုသုတမၿပည္ ့စံုႀကေတာ ့လည္းဒီလုိပါပဲ ...ထင္ရာၿမင္ရာစြဲလမ္းယံုႀကည္တတ္ႀကတာလူ ့သ
ဘာ၀လို ့ေတာင္ဆုိရမလားပဲ...
ေရႊၿပည္ႀကီးမွာလည္း ၿမင္းကုိကုိးကြယ္တဲ ့ၿမင္းၿဖဴရွင္နတ္ဆုိတာရွိေသးတာပဲမဟုတ္လား...
နတ္ၿမင္းစားဖုိ ့ဆုိၿပီးေၿမစာၿမက္ေတြေငြကုန္ခံၿပီး၀ယ္ကာစင္ေပၚတင္တတ္ႀကေသးတာပဲ...အမွန္ေတာ ့ဒီ
ၿမင္းနဲ ့ဒီနတ္ ထုိစဥ္ကေသခဲ ့ႀကၿပီးေနာက္လည္းဆက္ၿပီးမခဲြမခြာအတူရွိေနမယ္ဆုိတာ မၿဖစ္နုိင္သေလာက္
ပဲဆုိတာ ( လူကေသလုိ ့နတ္ၿဖစ္တာေတာ ့ထားပါေတာ ့ၿမင္းကေသေတာ့ၿမင္းနတ္ၿဖစ္ၿပီးၿမက္ေတြဆက္စား
တယ္လို ့ယံုႀကည္ေနႀကတာႀကီးက ရယ္စရာအလြန္ေကာင္းလွပါတယ္...)ဗုဒၶတရားေတာ္ေတြကုိ အတန္အ
သင္ ့ေလ ့လာမွတ္သားနာယူဖူးသူတုိင္းအနည္းငယ္စဥ္းစားႀကည္ ့ရံုမွ်ၿဖင္ ့့သိနုိင္ပါတယ္...

အဂၤလိပ္လုိသတင္းေလးပါ...
Dogs are great for many things. They provide companionship, they greet you when you get home after a long day at work, and if you’re in India, they abolish the caste discrimination.

In the A V Halli village, situated in the Ramnagaram district of India, the Karnataka villagers of South India have taken to worshiping “Sri Naayidole Veerappa,” also known as “dog God.” The temple of the dog God is located right next to the temple of “‘Sri Veeramasti Kempamma,” a local village deity, and the villagers believe that the dog serves as the god’s lieutenant.
According to Rajesh, a devotee of Sri Naayidole Veerappa, ‘‘People come here and make wishes. They return to pay respects after their wishes are fulfilled.”
The dog God, in addition to serving as a sort of local fortune teller, seemingly warning the villagers of bad events to come, as proven to be a bit of inspiration for the naming of newborns.
In an attempt to prove their devotion to the dog God, many families have taken to naming their children after the dog God. If it’s a boy, the child is named Veerappa or Veeranna; girls are named Veeramma. Give it a few years and it’ll become the new “Steve” or “Jennifer.”
Beyond this, however, is the abolishment of caste discrimination that the dog God has brought to the village. The dog God’s priest is a member of the dalit caste, the Sanskrit of which means “broken to pieces.” In essence, they’re outcasts. Given the dalit status of the priest, the dog God’s significance in the village is incredibly important within the context of the Indian caste system.
 
Posted by peter kyaw at 1:54 AM

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...