Saturday, February 4, 2012

ကိုယ္တုိင္ေခါင္းစဥ္ ျဖည့္ရန္

by အား မာန္ on Saturday, February 4, 2012 at 6:19pm
 
ပီးခဲ့ေသာေန႔ 01.02.2012 မီဒီယာမ်ား၌ ျမန္မာသတင္းတခုႏွင့္ပတ္သတ္၍ စိတ္မေကာင္းစရာအျဖစ္ ေတြးေနမိသလုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသမၼတသည္ ျမန္မာမ်ားအတြက္ ရယ္ေမာစရာဟာသအျဖစ္ စကာၤပူတြင္ တင္ဆက္သြားခဲ့ပါသည္။ အျဖစ္အ ပ်က္မ်ားသည္ လက္လက္ဆတ္ဆတ္ရွိေနေသာေၾကာင့္ အေတြးထဲတြင္ လင္းလက္လြန္းအားႀကီးေနပါသည္။ စကၤာပူ တြင္ ဒုတိယအမ်ဳိးသမီးငယ္တဦး တုိက္ေပၚမွ ခုန္ခ်ေသအၿပီး (ႏုိင္ငံေရးအရၾကည့္လွ်င္ တဏွာ႐ူးၿပီး ကုိယ့္ကုိကုိယ္ အ ဆုံးစီရင္ျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ ရွိပါသည္) တတိယအမ်ဳိးသမီးငယ္တဦး အေဝးေျပးကားလမ္းမအျမင့္ေပၚမွ ခုန္ခ်၍ ေသေၾကာင္း ၾကံခဲ့သည္မွာ ကာလအားျဖင့္ မၾကာလွေသးေပ။

စကာၤပူကုိတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ (အဂၤလန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မာကရက္သက္ခ်ာကုိပင္ သူကဲ့သုိ႔ စာေတာ္သူမဟုတ္ဟု ေႂကြး ေၾကာ္ခဲ့သည့္) လီကြမ္ယူသည္ ႏုိင္ငံတည္ေထာင္ခါစကာလ၌ ႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ျမန္မာကုိမွီေအာင္လုပ္မည္ဟု အတိ အလင္းေၾကျငာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ယခု စကာၤပူသက္တမ္းသည္ ၄၆ ႏွစ္ပတ္လည္ၿပီးျဖစ္ရာ ၁၉၆၆ ႏွစ္ ဝန္းက်င္တြင္ ထုိ ကဲ့သုိ႔ ေၾကျငာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိစဥ္က ကမၻာ့ကုလသမဂၢတြင္ ျမန္မာျပည္သားတဦးျဖစ္သည့္ ဦးသန္႔ သည္ အေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ (တတိယေျမာက္) တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဤျပယုဂ္သည္ ျမန္မာ ျပည္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာနယ္ပယ္တြင္ ဝင္ဆန္႔ႏုိင္မွုကုိ ေဖာ္ညႊန္းေသာ ေနာက္ခံအေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္ တြင္မူ ဦးေနဝင္း အာဏာရယူ- သုိ႔မဟုတ္ လုယူထားခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။
ယခုမ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလ၌ မည္ကဲ့သုိ႔ေျပာင္းလဲသြားပါသနည္း အုိျမန္မာ၊ အဘယ္ကဲ့သုိ႔ေသာသူသည္ ေမးခဲ့သည္ရွိ ေသာ္ မည္သုိ႔ေသာအေျဖမ်ား ရသည္ျဖစ္ေစကာမူ မည္သူ၌ တာဝန္ရွိသနည္းဆုိသည္ ေမးခြန္းကုိလည္း သိခြင့္ရထုိက္ သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ၎အေျဖကုိ ျဖစ္စဥ္တခုျဖင့္ ႏွဳိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ကားလမ္းမအျမင့္ႀကီးေပၚမွ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ေသေၾကာင္းၾကံခဲ့ေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးငယ္ကုိ သူရဲေကာင္းအျဖစ္ျဖင့္ပင္ ဂုဏ္ျပဳထုိက္သည္ဟု ထင္ျမင္လာမိေတာ့ သည္။ မီဒီယာမ်ားမွေပးခဲ့ေသာ ယင္းသတင္းရင္းျမစ္တြင္ ခက္ခဲလြန္းအားႀကီးၿပီး သူမအေနျဖင့္ ေျဖရွင္းမႏုိင္ေတာ့သည့္ ရင္ဆုိင္အခက္အခဲေၾကာင့္ဟု ဆုိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ သူမအေနျဖင့္ ေသေၾကာင္းၾကံစည္ကာ သူမဘာသာ ေျဖရွင္း ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္ကုိ သူမကဲ့သုိ႔ ဤႏုိင္ငံ၌ ကၽြန္ျဖစ္ေနၾကရေသာ ျမန္မာမ်ားသည္ ခံစားသိေရာ ဆင္ျခင္သိႏွင့္ပါ သေဘာ ေပါက္မိၾကမည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ယမန္ေန႔ (01.02.2012) တြင္ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ သည္ ႏွစ္ေလးဆယ့္ငါးႏွစ္အတြင္း၌ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိသာမက အာရွႏုိင္ငံမ်ားကုိပါ ျဖတ္ေက်ာ္ တက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့ၿပီီျဖစ္ေသာ စကာၤပူႏုိင္ငံငယ္တြင္ ႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္လာၿပီးသည့္တုိင္ ျမန္ မာစစ္အစုိးရမ်ားမ်ား မေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ေခါင္းစဥ္အေတာ္မ်ားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အခက္အခဲမ်ား မ်ားကုိ ကူညီေျဖရွင္းေပးပါရန္ (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ (စကာၤပူ) ထံတြင္ သမၼတ (ျမန္မာ) ဆုိသူ ဦးသိန္းစိန္သည္) နားလည္မွု စာ ခၽြန္လႊာမ်ား ေရးထုိးၾကသည္ဟု မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာသည္ ထုိကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံ၏အႀကီးအကဲအျဖစ္ ခံံယူ ရယူထားပါသည့္ ပုဂၢဳိလ္ကုိယ္တုိင္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသုိ႔ မိသားစုႏွင့္တပါတည္း သြားေရာက္၍ အကူအညီေတာင္းခံေနရ ပါသည္ အုိျမန္မာ။
အရွက္မရွိလုိက္သည့္ ျဖစ္ျခင္း။ အာဏာကုိ ဘယ္လုိယူရမလဲ၊ အာဏာကုိ ဘယ္လုိ ၾကာရွည္ေအာင္ ထိန္းထားရမလဲ၊ အာဏာျဖင့္ လူထုကုိ ဘယ္လုိေၾကာက္ရြံ႕ေအာင္ ဘယ္လုိ ႏွိပ္စက္ၿပီး ဘယ္လုိအာဏာျပရမလဲ … လဲေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔ကို မည္သည့္ႏုိင္ငံထံတြင္မွ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ ယခုကဲ့သုိ႔ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ျခင္းမ်ဳိးကုိ အတိတ္ မီဒီယာမ်ား တြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မေတြ႔ဖူးေသးေခ်။
ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးၿပီးေသာအခါ စစ္႐ႈံး စစ္ဒဏ္မြမြႏွင့္ ေၾကပ်က္ခဲ့ရေသာ အာရွမွ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ျပန္လည္တည္ ေဆာက္ေရးအတြက္ အဘယ္ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔သြားေရာက္၍ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ဘူးပါသနည္း။ ယခုကား ရွက္ဖြယ္အတိပါ အုိျမန္မာ။
မႏၲေလးေတာင္ေျခအနီးမွ ဆီဘမ္းနီဆရာေတာ္သည္ (အဂၤလိပ္ေခတ္) သူ႔ကၽြန္ဘဝ ေရာက္ေနေသာ ျမန္မာျပည္သူလူ ထုကို ကုိယ္စားျပဳ၍ ေရးသားခဲ့ေသာ ဆုံးမစာကဗ်ာတခုကုိ ေအာက္ေမ့မိပါသည္။ (ကဗ်ာတပုဒ္လုံးကုိ လက္တမ္းမရြတ္ ဆုိႏုိင္ေတာ့ပါ နားလည္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။) ထုိဆုံးမစာ၏ ဆုိလုိရင္းမွာ သူ႔ကၽြန္ဘဝတြင္ေနရျခင္းထက္ ေသ ရသည္က ျမင့္ျမတ္ေသးသည္ဟု ျဖစ္ပါသည္။
ထုိအခ်ိန္သည္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္၌ ျမန္မာတျပည္လုံး သူ႔ကၽြန္ဘဝ ေရာက္ေနရခ်ိန္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ယေန႔ျမန္မာမ်ား သည္လည္း ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားသုိ႔ ကၽြန္အျဖစ္ေရာက္ေနၾကသည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။
အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာစစ္အစုိးရမ်ားသည္ လူထုအစုိးရမဟုတ္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာတြင္တန္းတူရည္တူ အဆင့္မရွိ (ပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံစစ္အစုိးရမ်ားလက္ထက္တြင္ ၎ႏုိင္ငံ ၏ သံအမတ္ႀကီးအဆင့္ရွိေသာ သံတမန္အားခန္႔အပ္ထားျခင္း မရွိေခ်)ေသာေၾကာင့္ “ႏုိင္ငံေရးၾသဇာ” လုံးဝမရွိရွာေခ်ပါတကား။ ဓနအင္အား ပညာေရး အပါအဝင္ ဆင္းရဲၿပီး ႏုိင္ငံေရး ၾသဇာလုံးဝမရွိရွာေသာ ျမန္မာျပည္မွ ႏုိင္ငံသားမ်ားမွာ ပညာရပ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ကာယအား ျဖင့္ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္သြားေရာက္ လုပ္ကုိင္ရေသာအခါ (အမ်ဳိးသား/သမီး ကာယလုပ္သားမ်ားသည္ အမ်ားစုျဖစ္ ပါသည္။ အဘယ္ေေၾကာင့္ စစ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ မ်ားျပားလာရပါသနည္း) တျခားေသာႏုိင္ငံသား မ်ားႏွင့္ယွဥ္လ်င္ အခြင့္အေရးနည္းပါးၿပီး ရေသ့စိတ္ေျဖနည္းျဖင့္ လုပ္ကုိင္ၾကရသည္မွာ ကုိယ္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည္။
ထုိကဲ့သုိ႔ တန္းတူအခြင့္အေရး မရရွိေသာ္လည္း ရသည့္အခြင့္အလမ္းမွ်ျဖင့္ ေက်နပ္ေနရေသာဘဝမ်ားသည္ ေခတ္သစ္ ကၽြန္ဘဝ မ်ားပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။
အခက္အခဲမ်ားစြာအတြက္ စကာၤပူတြင္ ေသေၾကာင္းၾကံစည္ကာ အဆုံးစီရင္နည္းကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ တတိယေျမာက္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထက္ အရွက္ႀကီး သူလား? သုိ႔မဟုတ္ ဆီဘမ္းနီဆရာေတာ္၏ အဆုံးအမကို အသက္ႏွင့္လဲလွယ္ၿပီး လုိက္နာသည္လား …. ကုိယ္တုိင္သည္လည္း ကၽြန္ဘဝေရာက္ေနရသည္၊ ဘယ္အပုိင္း ဘယ္အ ခန္း ဘယ္သူမွန္သနည္းဆုိသည္ကုိ စဥ္းစားရင္းျဖင့္ ရွက္.. ရွက္ .. ရွက္စိတ္မ်ားျဖစ္လာရသည္မွာ ယခုမွ ခံစားေနရသည္ မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းျပခ်က္တခု ေပးပါမည္။
“ျမန္မာ သမၼတဆုိသူေတာင္ စကာၤပူေရာက္လာၿပီး အကူအညီေတာင္းခံသည္”

ဆုိမွျဖင့္ .. ဟ ဟာ ဟား
သုိ႔မဟုတ္ .. ဟ ဟ ဟား
ေနပါဦး .. ဟား ဟား ဟ !
အေကာင္းျမင္တာလား … အျမင္ေကာင္းတာလား …. အုိျမန္မာ။

လြင္ျပင္
02-02-2012 Pm 2:22

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...