Monday, February 27, 2012

ဘာေၾကာင့္ အမြဲဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္ရသလဲ

by Vicky Mandra on Monday, February 27, 2012 at 4:39pm ·

  • ဦးစိန္ေက်ာ္လႈိင္
မဆလ ေခၚ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီက်ဆုံးတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြထဲမွာ တုိင္းျပည္ကုိ LDC ေခၚ အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံစာရင္းသြင္းတဲ့အေပၚ ျပည္သူေတြ မေက်နပ္တာလဲပါတယ္လုိ႔ မဆလေခတ္ စက္မႈတစ္၀န္ၾကီးေဟာင္း ဦးတင့္ေဆြက ၀န္ခံေျပာဆုိပါတယ္-ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ေက်ာ္တဲ့ထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘာေၾကာင့္ အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံအျဖစ္က မလြတ္ေသးသလဲဆုိတာ ဦးစိန္ေက်ာ္လႈိင္က ခုလို သုံးသပ္ထားပါတယ္။


ျမန္မာႏုိ္င္ငံကုိ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွာ အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံစာရင္းသြင္းတဲ့အခ်က္ကလဲ မလဆပါတီ က်ဆုံးတဲ့အေၾကာင္းေတြထဲမွာ တခ်က္အပါအ၀င္ျဖစ္တယ္လုိ႔ မဆလေခတ္ စက္မႈတစ္၀န္ၾကီးေဟာင္း ဦးတင့္ေဆြက သူေရးတဲ့ ေက်ာပုိးအိတ္ေလးကုိ ခ်ီကာလြယ္ဆုိတဲ့ သူ႔ရဲ့ ကုိယ္ေရးအထၱဳပၸတၱိစာအုပ္မွာ ၀န္ခံထားတာ ျဖစ္တယ္။

မဆလ၀န္ၾကီးေဟာင္း ဦၤးတင့္ေဆြ

ဒါေပမဲ့ တုိင္းျပည္ကုိ LDC ေခၚ အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံစာရင္းဘာေၾကာင့္ သြင္းရတယ္ဆုိတဲ့ မဆလ၀န္ၾကီးေဟာင္း ဦၤးတင့္ေဆြရဲ့ အျမင္ကေတာ့ ျမန္မာစီးပြားေရးပညာရွင္တခ်ိဳံရဲ့ အယူအဆနဲ႔ ကြဲျပားေနပါတယ္။

မဆလ၀န္ၾကီးေဟာင္း ဦၤးတင့္ေဆြရဲ့ အျမင္ကုိ ခ်ဳပ္ေျပာရရင္
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အဲဒီအခ်ိန္တင္ရွိေနတဲ့ ျပည္ပေၾကြးက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၄ေထာင္ခန့္ရွီတယ္- မဆလပါတီနဲ့ မဆလအစိုးရက ဒီေၾကြးေတြကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် နည္းေစလုိတဲ့ဆႏၵရွိတယ္ တဘက္ကလဲ LDC ေခၚ အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံစာရင္း၀င္သြားရင္ ေၾကြးေတြ ေလွ်ာ္ပစ္ႏုိင္မယ္-ေခ်းေငြေတြကုိ ေထာက္ပံံ့ေငြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏုိင္မယ္စတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ရႏုိင္တယ္-ဒါ့ေပမဲ့ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ LDC ေခၚ အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံစာရင္း၀င္ပီး တႏွစ္အၾကာမွာ ၈၈ အေရးအခင္းျဖစ္လုိက္လုိ႔ ျပည္သူေတြ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ မခံစားရလုိ႔ ေမြပါလည္းဆုံးသားလည္းဆုံးအျဖစ္ ေရာက္ရတယ္လုိ႔ ေရးထားပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ LDC ေခၚ အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံစာရင္းစာရင္းသြင္းေပးဘုိ႔ မဆလအစိုးရက ကုလသမဂၢကုိ ေလွ်ာက္ထားတဲ့အခ်ိန္ဟာ မဆလအရပ္သားအစိုးရ နာမယ္ခံထားတဲ့ ဦးေန၀င္းအစိုးရအုပိ္ခ်ဳပ္တာ ၂၅ ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးကုိ စစ္ဗုိလ္ေတြက ကုိင္တြယ္လုိ႔့ စီမံခန့္ခြဲမႈညံ့ဖ်င္းတဲ့အတြက္ စီးပြားေရးဘုံးဘုံးက်ေနတာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ကုိ LDC ေခၚ အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံစာရင္းေလွွ်ာက္ထားတာ ျဖစ္တယ္ မဆလ၀န္ၾကီးေဟာင္း ဦးတင့္ေဆြေျပာသလုိ ျပည္သူကုိ ငဲ့ညွာလုိ့ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္က ေထာက္ျပပါတယ္

မဆလ၀န္ၾကီးေဟာင္း ဦးတင့္ေဆြရဲံအေျပာအရဆုိရင္ မဆလအစိုးရက တုိင္းျပည္ကုိ အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္ေအာင္ေလွွ်ာက္တာကုိဘဲ ျပည္သူေတြက ေက်းဇူးတင္ရမဲ့ကိန္းျဖစ္ေနပါတယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ေၾကြးေတြ သက္သာေအာင္ LDC ေခၚ အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံစာရင္းသြင္းလုိက္ေပမဲ့ အေနာက္ႏုိင္ငံ ဆန္ရွင္ေခၚ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္မႈေတြေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ LDC ေခၚ အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံစာရင္း၀င္တဲ့အက်ိဳး မခံစားရေလျခင္းဆုိပီး အေနာက္ႏုိင္ငံဆန္ရွင္ကုိ မဆလ၀န္ၾကီးေဟာင္း ဦးတင့္ေဆြက အျပစ္တင္ထားတဲသေဘာျဖစ္ေနတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဆန္ရွင္နဲ့ LDC ေခၚ အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံစာရင္းအသြင္းခံရတာ ဘာမွမဆုိင္ဘူးလုိ႔ ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန့္က ရွင္းျပပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ႏုိင္ငံတခုကုိ ဘယ္လုိအေျခအေနမ်ိဳးမွာ LDC ေခၚ အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံစာရင္းသြင္းခြင့္ေပးသလဲဆုိတာ ျပန္ၾကည့္ဘုိ႔လုိပါတယ္။

ကုလသမဂၢရဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္အရ တဦးခ်င္း၀င္ေငြနည္းေနတာ ျဖစ္ရမယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္ တဦးခ်င္း၀င္ေငြဆုိရာမွာ ၃ ႏွစ္စာ ပ်မ္းမွ် တဦးခ်င္း၀င္ေငြက ေဒၚလာ ၉၀၅ ေဒၚလာထက္နည္းရမယ္- ေနာက္အဟာရ က်န္းမာေရး ပညာေရး သက္ၾကီးစာတတ္ေျမာက္မႈစတဲ့ ညႊန္းကိန္းေတြအေျခခံတဲ့ လူသားရင္းျမစ္အားနည္းေနတာ-ေနာက္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈ ထုတ္လုပ္မႈ မတည္ျငိမ္တာ ကုန္စည္နဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ ျပည္ပပုိ့တဲ့ႏွဳန္း မတည္ျငိမ္တာ သေဘာ၀ေဘးေၾကာင္း အုိးအိမ္စြန့္ခြာရတဲ့ လူဦးေရရာႏွႈန္းစတဲ့ စီးပြားေရး အားနည္းခ်က္ေတြကုိ ၾကည့္ပီး ဆုံးျဖတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၁ ခု ဇႏၵ၀ါရီလ ၁ ရက္ထိ LDC ေခၚ အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံေပါင္း ၄၈ ႏုိင္ငံရွိပီး LDC ေခၚ အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံစာရင္းသတ္မွတ္ခ်ိန္ကစပီး ကေန႔ထိ LDC ေခၚ အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံစာရင္းက လြတ္သြားတာ ၃ ႏုိင္ငံဘဲရွိပါတယ္ Botswana Cape Verde နဲ့ ေမာ္လဒိုက္ တုိ႔ျဖစ္တယ္။

ကေန႔ဆိုရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ LDC ေခၚ အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံစာရင္းအသြင္းခံရတာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ေက်ာ္ပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ေက်ာ္အတြင္း စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေပမဲ့ LDC ႏုိင္ငံအျဖစ္က လြတ္မဲ့လမ္းစေတာင္ မျမင္ရ ျဖစ္ေနတာဘာေၾကာင့္လဲလုိ႔ ေမးစရာ ျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ စီးပြားေရး အၾကံေပးအဖြဲ့ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္ကေတာ့ ျမန္မာအေနနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္း အာဆီယံႏုိင္ငံေတြ အမွီလုိက္ခ်င္ရင္ ပထမဆုံး LDC ေခၚ အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံစာရင္းက လြတ္ေအာင္လုပ္ရမယ္လုိ႔ တခ်ိန္က စကၤာပူႏုိင္ငံ Burma Studies Conference ကုိတင္သြင္းတဲ့ စာတန္းမွာ ေထာက္ျပအၾကံေပးခဲ့ပါတယ္။ (ဒါေပမဲ့ သမၼတအၾကံေပးျဖစ္ခ်ိန္ကစျပီး ခုထိ အဲဒီစကား မေျပာေတာ့ပါ)

LDC ေခၚ အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံစာရင္းကလြတ္ဘုိ႔ဆိုရင္ တဦးခ်င္းပ်မ္းမွ်၀င္ေငြက ေဒၚလာ ၁၀၈၆ ထက္ေက်ာ္ရမယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတဦးရဲ့ ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြက က်ပ္ေငြ ၃သိန္းခြဲနီးပါးထိ တက္လာတယ္လုိ႔ လက္ရွိ ရန္ကုန္တုိင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေနတဲ့ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျမင့္ေဆြ တခ်ိိ္န္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။  ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျမင့္ေဆြအေျပာအရဆုိရင္ေတာင္ ၂၀၀၈ ခုအတြက္ တဦးခ်င္း၀င္ေငြက ေဒၚလာ ၄၀၀ မရွိျဖစ္ေနလုိ႔ LDC အဆင့္က လြတ္ဘုိ႔ လမ္းမရွိျဖစ္ေနပါတယ္

စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တေလွွ်ာက္လုံးမွာ တုိင္းျပည္ရဲ့ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ ဂ်ီဒီပီကုိ တႏွစ္ထက္တႏွစ္ စာရြက္ေပၚမွာ တုိးပီးလိမ္ျပေနေပမဲ့ ဂ်ီဒီပီကိန္းဂဏန္းကုိ စားလုိ့ရတာမဟုတ္ဘဲ ထမင္းစားရတဲ့ ျပည္သူေတြကေတာ့ တဦးခ်င္း၀င္ေငြတက္မလာတာ လက္ေတြ့ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္က ေ၀ဖန္ထားပါတယ္

ေသာတရွင္မ်ားခင္ဗ်ား

အိမ္နီးခ်င္းအာဆီယံႏုိင္ငံေတြက သူတုိျပည္သူေတြဘ၀တုိးတက္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနခ်ိန္မွာ ျမန္မာက အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံဆုိတဲ့အျဖစ္နဲ့ ဆက္သြားေနတာ သိကၡာမရွိဘူးလို႔ သမတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ စီးပြားေရး အၾကံေပးအဖြဲ့ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္ကလဲ သူ႔စာတန္းမွာ တခ်ိန္က ေ၀ဖန္ခဲံပါတယ္ ၅ႏွစ္ သက္တမ္းသာခံမဲ့ သမတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ LDC ေခၚ အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံစာရင္းက လြတ္ေအာာင္ လုပ္ႏုိင္ပါ့မလားဆုိတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...