Saturday, February 25, 2012

အေနာက္ႏုိင္ငံသု.ိ သြားခ်င္ေနၾကေသာ ၿမန္မာမိန္းကေလးမ်ား သတိၾကပ္ၾကပ္ ရွိေစၾကရန္

အေနာက္ႏုိင္ငံသု.ိ သြားခ်င္ေနၾကေသာ ၿမန္မာမိန္းကေလး မ်ား သတိၾကပ္ၾကပ္ ရွိေစၾကရန္
ျပည္ပႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရာက္ေနႀကေသာ ျမန္မာအမ်ဴိးသား လူလိမ္ ေျမာက္မ်ားစြာရွိသည္။ သူတုုိ႕သည္ အြန္လုုိင္းေပၚမွ တဆင့္ ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ားကုုိ ဆက္သြယ္ကာ ခ်စ္ခ်င္ ႀကဳိက္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ လက္ထပ္ပါရေစ အစခ်ီ ခြင့္ေတာင္းကာ ႀကဳိက္တတ္သည္။ ႏုုိင္ငံျခားသုုိ႕ လက္ထပ္ျပီး ေခၚေတာ့မေယာင္ စပြန္စာ ေပးေတာ့မေယာင္ လုုပ္တတ္သည္။ ထုုိ႕ေနာက္ လူကုုိ လာေရာက္ေတြ႕ဆုုံကာ လူကုုိ ယူသည္။ ေငြကုုိ ယူသည္။ အတြင္းပစၥည္းပါ မခ်န္ ကုုန္ေအာင္ သိမ္းျပီး ျပစ္ထားခဲ့ေတာ့သည္။ အလိမ္ခံရသူ အမ်ားစုုသည္ ရွက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သူ႕ကုုိ တုုိင္ရမွန္း မသိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ျပင္ပအထိ သတင္းမေရာက္လာတတ္ႀကေပ။
သင္ေတြ႕ေနေသာ လူသည္ သင့္ကုုိ ခ်စ္စကား ႀကဳိက္စကား ေျပာေနေသာသူသည္ လူလိမ္ ဟုုတ္မဟုုတ္ကုုိ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္ပါ။

၁. လုုပ္ငန္းကုုိင္ငန္း ႀကီးႀကီးမားမား တစ္ခုု ျပသျခင္း

ထုုိသုုိ႕ အလုုပ္ႀကီး အကုုိင္ႀကီး ရွိသည္ ဆုုိလ်ွင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ဂဂနန ေမးပါ။ အလုုပ္လိပ္စာ၊ ဖုုန္းနံပါတ္၊ ႏွင့္ အိမ္လိပ္စာမ်ား ရေအာင္ေတာင္းပါ။ မေပးလ်ွင္ တစ္ခုုခုု လြဲေနျပီ ျဖစ္သည္။ အက္ယ၍ ေပးခဲ့လ်ွင္ အမွန္ဧကန္ အျပင္တြင္ ရွိေသာ လိပ္စာ ဟုုတ္မဟုုတ္ကုုိ ဂူဂယ္တြင္ ရွာ၍ ရႏုုိင္သည္။

၂. အင္တာနက္တြင္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ျဖဳန္းႏုုိင္ျခင္း

ထုုိသူသည္ အလုုပ္ႀကီး အကုုိင္ႀကီး ရွိလ်ွင္ အင္တာနက္တြင္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ျဖဳန္းႏုုိင္ျခင္း မရွိပါ။ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနျပီ ဆုုိလ်ွင္ သူသည္ ၁၀၉၊ ၁၁၀ ဆုုိသည္ကုုိ မေမ့ပါႏွင့္။ ႏုုိင္ငံျခားတုုိင္းျပည္တြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ေနထုုိင္ လုုပ္ကုုိင္စားေသာက္ေနသူမ်ားမွာ မည္သူမ်ွ မအားလပ္ပါ။ ဒုုကၡသည္ဘဝႏွင့္ ေရာက္လာျပီး အင္တာနက္တြင္ ဂြင္ဖန္ေနသူမ်ားသာ ဤသုုိ႕ အခ်ိန္ျဖဳန္းႏုုိင္ႀကသည္။

၃. ဂုုဏ္သေရရွိ လူႀကီးလူေကာင္းမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပုုံမ်ားတြဲရုုိက္ကာ လူျမင္ေအာင္ ျပသျခင္း

သူတုုိ႕သည္ ေကာင္းမြန္စြာ ဝတ္စားတတ္၏။ စကားေျပာလည္း အလြန္ညက္ျပီး လူႀကီးလူေကာင္းမ်ားလာတတ္ေသာ ပြဲမ်ားကုုိ တက္ခြင့္ရေအာင္ ႀကဳိးစား၏။ ထုုိေနာက္ နာမည္ႀကီးပုုဂၢဳိလ္မ်ားေဘးတြင္ ဓါတ္ပုုံ အတင္းဝင္ရုုိက္ႀက၏။ ထုုိဓါတ္ပုုံကုုိ လူအမ်ားျမင္ေအာင္ ထုုတ္ေဖၚျပသ၏။ အမွန္တကယ္ ဘဝအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ျပီး ဝင္ေငြေျဖာင့္ေသာ ေယာက်ၤားသည္ အင္တာနက္တြင္ မိန္းမ ရွာစရာ မလုုိပါ။ ရွာေနျပီဆုုိလ်ွင္ သူရွာေနသူသည္ သင္တစ္ေယာက္တည္း မဟုုတ္ေတာ့ပါ။

၄. စကားေျပာ အလြန္ညက္ေသာ္လည္း ေရွ႕ေနာက္ စကား မညီျခင္း

မိန္းမတစ္ေယာက္ ပစ္က်သြားေအာင္ ေျပာႏုုိင္သူဆုုိလ်ွင္ သတိထားပါ။ ဤမ်ွ အေျပာေကာင္းေသာသူသည္ ကုုိယ္တစ္ေယာက္ထဲကုုိ ေျပာမည္ မဟုုတ္ပါ။ မိန္းမတကာကုုိ ေျပာမည့္သူ စမ္းသပ္မည့္သူ ျဖစ္သည္။ ထုုိသုုိ႕ ေျပာေနေသာ္လည္း သူ႕စကား မ်ား မွန္မမွန္ သူမမွတ္မိပါ။ လူလိမ္အမ်ားစုုသည္ ေျပာရဖန္မ်ားလြန္းသျဖင့္ ဘယ္သူ႕ကုုိ ဘာေျပာမိမွန္း လုုံးဝ မမွတ္မိသလုုိ ဘယ္သူနွင့္ ဘယ္တုုန္းက ဘာျဖစ္ခဲ့သလဲ ဆုုိသည္ကုုိလည္း မမွတ္မိပါ။ သူ႕ကုုိ ေမးခြန္းမ်ားမ်ား ေမးျပီး ေရွ႕ေနာက္ စကား ညီမညီ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ပါ။ အမွားမ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာပါမည္။
မွတ္ခ်က္၊ ေယာက်ၤားေကာင္းမွန္ပါက ေျပာျပီးစကားကုုိ မရုုတ္သိမ္းပါ။ ထုုိနည္းတူ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုုိလည္း ေမ့မျပစ္ပါ။

၅. ခရီးလြန္စြာ ထြက္တတ္ျခင္း

လိင္မွဳကိစၥ ဝါသနာအလြန္ပါ၍ ရွဳတ္ေပြသူမ်ားသည္ ခရီးထြက္ ဝါသနာပါႀက၏။ ခရီးေတြထြက္၊ ဓါတ္ပုုံေတြရုုိက္၊ ေတြ႕ရာမွာ ေတြ႕သည့္မိန္းမကုုိ ႀကဳံသလုုိ ေျပာ၍ အိပ္သည္ကုုိ ထမင္းစား ေရေသာက္ကဲ့သုုိ႕ သေဘာထားႀက၏။ ေငြကုုိ ႀကဳံသလုုိ ျဖစ္သလုုိ ရွာျပီး ခရီးမ်ားစြာထြက္ ဓါတ္ပုုံမ်ားစြာ ရုုိက္ႀကျပီး အင္တာနက္ေပၚသုုိ႕ တင္ေတာ့သည္။

၆. နာမည္ႀကီး တကၠသုုိ္လ္တစ္ခုုခုုမွ ဘြဲ႕ရဟန္ေဆာင္ထားျခင္း

ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚတြင္ ေတြ႕ရလိမ့္မည္။ လူအခ်ဳိ႕သည္ နာမည္ႀကီးတကၠသုုိလ္ တစ္ခုုခုုတြင္ တက္ေနသေယာင္၊ ေက်ာင္းျပီးခဲ့သေယာင္ ဟန္ေဆာင္ထား၏။ ထုုိသုုိ႕တက္ခဲ့ျခင္း ဟုုတ္မဟုုတ္ ေထာက္လွမ္းႏုုိင္ေသာ နည္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ မည္သည့္ဘာသာရပ္မ်ားကုုိ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ျပီး မည္မ်ွ ေငြကုုန္က်ေႀကာင္းကုုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ေမးျမန္းႀကည့္ပါ။

၇. သူသည္ သင့္ကုုိ စပြန္ဆာခံျပီး ေခၚႏုုိင္မေခၚႏုုိင္ ဆန္းစစ္ပါ။

သူသည္ ေရွ႕ေနမဟုုတ္ပါက လူေခၚေသာ လုုိင္စင္ မရႏုုိင္ပါ။ အကယ္၍ လက္ထပ္ျပီး ေခၚခ်င္သည္ ဆုုိပါက သူ႕တြင္ ႏွစ္စဥ္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ထားေသာ ေငြေႀကး ႀကီးႀကီးမားမား ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ အခြန္ေဆာင္ထားေသာ စာရြက္ ရွိမရွိ ေမးပါ။ ႏွစ္စဥ္မည္မ်ွ အခြန္ေဆာင္မေဆာင္ ေမးပါ။ ျပသခုုိင္းပါ။ ထုုိသုုိ႕ ခုုိင္လုုံေသာ အခ်က္ မရွိပါက သင့္ကုုိ သူေနထုုိင္ေသာ ႏုုိင္ငံသုုိ႕ ေခၚခြင့္ မရွိပါ။ အေနာက္ႏုုိင္ငံမွ ဥပေဒမ်ားသည္ သင္ထင္ထားသည္ထက္ မ်ားစြာ တင္းႀကပ္ျပီး ခက္ခဲပါသည္။ သူက သင့္ထံမွ ေငြေတာင္းျပီ သုုိ႕မဟုုတ္ သင့္ကုုိ သူေနေသာႏုုိင္ငံသုုိ႕ မေခၚႏုုိင္ေသးပဲ သင္ႏွင့္ အိပ္ရန္ ႀကဳိးစားျပီ ဆုုိလ်ွင္ ထုုိသူသည္ လူလိမ္ဧကန္ ျဖစ္သည္။( Myanmar Express မွကူးယူေဖၚျပပါသည္။)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...