Thursday, February 2, 2012

အမီလိုက္ခ်င္ရင္ ျမန္ျမန္ေျပး (ေမာင္၀ံသ)

by Maung Wuntha on Thursday, February 2, 2012 at 10:30pm
ယခုအပတ္ထုတ္ True News သစၥာ ဂ်ာနယ္ပါ ေမာင္၀ံသ ရဲ႕ မွန္တာေျပာသစၥာ ေဆာင္းပါး။

ႏိုင္ငံတိုင္းဟာ မိမိႏိုင္ငံမွာ ေရရွည္ခံ ႀကံ႕ခိုင္ေတာင့္တင္းတဲ့ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို လိုခ်င္ၾကတယ္။ အဲဒီအရာကို ရရွိဖို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္တဲ့ ေရခံ ေျမခံက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာလည္း အမ်ိဳးသားေသြးစည္း ညီၫြတ္မႈရွိမွသာ ေပၚထြန္း တည္ရွိႏိုင္တဲ့အရာ ျဖစ္တယ္။ အမ်ိဳးသား ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးဆိုတာလည္း လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီ၊ တန္းတူေရး၊ တရားမွ်တမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ စတဲ့ အုတ္ျမစ္မ်ားအေပၚမွာသာ တည္ေဆာက္လို႔ ရႏိုင္တဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတာ အခုအခ်ိန္မွာ သမိုင္း အေတြ႕ အႀကံဳေတြအရ အားလံုးက နားလည္လက္ခံထားၾကၿပီး ျဖစ္တယ္ဗ်။

မိတ္ေဆြေကာင္းလိုတယ္
    ေရရွည္ခံ ႀကံ႕ခိုင္ေတာင့္တင္းတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဒီကေန႔ေခတ္မွာ အားလံုးသေဘာတူလက္ခံထားၾကတဲ့ ေနာက္ထပ္ ၀န္းက်င္အေနအထားတစ္ခုကေတာ့ အျခားႏိုင္ငံမ်ား အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔ေလွ်ာက္လိုတဲ့လမ္းေပၚမွာ ေရွ႕ဆံုးတန္းက ေလွ်ာက္ လွမ္းေနၾကတဲ့ ကမၻာ့ဦးေဆာင္စက္မႈဖံြ႕ၿဖိဳးၿပီး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးတဲ့ ဆက္ဆံေရးရွိဖို႔ လိုအပ္မႈျဖစ္တယ္ဗ်။ အေၾကာင္းက ေတာ့ အဲဒီႏိုင္ငံႀကီးေတြဟာ ေရရွည္ခံ ႀကံ႕ခိုင္ေတာင့္တင္းတဲ့ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို (ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အရ) အခိုင္အမာတည္ေဆာက္ထားႏိုင္ခဲ့ ၾကၿပီးသား ႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့အျပင္ ဒီကေန႔ ကမၻာႀကီးရဲ႕ ကုန္သြယ္စီးပြားယႏၲရားႀကီးကို ပဲ့ကိုင္ႀကီးၾကပ္ေမာင္းႏွင္ေနတဲ့ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖဲြ႕၊ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖဲြ႕ စတဲ့ အဖဲြ႕အစည္းႀကီးေတြကို ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ဒီကေန႔ထိလည္း အဲဒီအဖဲြ႕ႀကီးေတြရဲ႕ ဦးစီးဦးေဆာင္ေတြအျဖစ္ ရွိေနၾကတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ဗ်။

ဗီယက္နမ္ တရုတ္ ဘယ္လိုတိုးတက္ခဲ့သလဲ
    ဒီကေန႔ ေခတ္သစ္ကမၻာႀကီးဟာ အင္းအာခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနၿပီ။ ကမၻာ့အင္အားခ်ိန္ခြင္လႊာဟာ အေနာက္နဲ႔ေျမာက္ကမၻာျခမ္း ကေန အေရွ႕နဲ႔ေတာင္ကမၻာျခမ္းကို ေရႊ႕ေျပာင္းလာေနၿပီဆိုတဲ့ ေျပာဆိုသံေတြ က်ယ္ေလာင္ေနေပမယ့္ အျခားအျခားေသာ စီးပြားေရး ထြန္းသစ္လာတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ မဆိုထားနဲ႔၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတစ္ခုတည္းက အျပည့္အ၀ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ ဗီယက္နမ္နဲ႔ တ႐ုတ္တုိ႔လို ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ စီးပြားေရး အံ့မခန္းတိုးတက္မႈေတြေတာင္မွ အဲဒီကမၻာ့ဦးေဆာင္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႀကီးေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ ဆက္ဆံေရးအေပၚမွာ ေပၚထြန္းလာခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္ဗ်ာ။ ဒါဟာ ဘယ္သူမွ မ်က္စိစံုမွိတ္ၿပီး ဇြတ္ျငင္းေနလို႔မရတဲ့ ပကတိအရွိတရားတစ္ခုျဖစ္တယ္ဗ်။
    အဲဒီေတာ့ အႏွစ္ခ်ဳပ္က စက္မႈနည္းပညာဖံြ႕ၿဖိဳးၿပီး ကမၻာ့ဦးေဆာင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႀကီးေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးေႏြးေထြးတဲ့ ဆက္ဆံေရးမရွိဘဲ ေရရွည္ခံႀကံ႕ခိုင္ေတာင့္တင္းတဲ့ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (Sustainable Development)) တည္ေဆာက္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေတြးေနတယ္ဆိုရင္ အဲဒါဟာ ဘယ္ေတာ့မွ အေကာင္အထည္ေပၚမလာႏိုင္မယ့္ စိတ္ကူးယဥ္မႈတစ္ခုသာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာပဲဗ်ာ။
    အခုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကလည္း အဲဒီအခ်က္ကို သေဘာေပါက္ လက္ခံလာၾကၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ယိုယြင္းပ်က္ျပား ေနခဲ့တဲ့ (အထူးသျဖင့္ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ဆိုးဆိုးရြားရြား ပ်က္စီးသြားခဲ့တဲ့) အဲဒီ ႏိုင္ငံႀကီးေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည့္မတ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတာ အားလံုးအျမင္အေတြ႕ပဲျဖစ္တယ္ဗ်။

ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႕မႈ
    အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္း အဲဒီႏိုင္ငံႀကီးေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးေႏြးေထြးတဲ့ ဆက္ဆံမႈ ထူေထာင္ေရးကိစၥမွာ အျခားအျခားေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ အမ်ားစုႀကီးနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ မတူတဲ့အခ်က္က အဲဒီႏိုင္ငံႀကီးေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ားပဲျဖစ္တယ္ဗ်။ အဲဒီဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈက ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ရင္းႏွီးေႏြးေထြးစြာ ေပြ႕ဖက္လို႔မရေအာင္ ၾကားက ကန္႔လန္႔ခံထားသလိုျဖစ္ေနတာ ျဖစ္တယ္ဗ်။

ရုပ္သိမ္းဖို႕ေတာင္းဆိုမႈ
    ဒါေၾကာင့္လည္း အဲဒီဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈ ေပၚေပါက္လာခ်ိန္က စလို႔ အခုအထိ တစ္ေလွ်ာက္လံုး (အထူးသျဖင့္ မၾကာေသးခင္ ႏွစ္ အနည္းငယ္ အတြင္း) အဲဒါကို ဖယ္ရွား႐ုပ္သိမ္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုမႈေတြရွိလာေနခဲ့တာ ျဖစ္တယ္ဗ်။ အခ်ိဳ႕ေသာပညာရွင္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအသိုင္း အ၀ိုင္းေတြအၾကားမွာ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈ ႐ုပ္သိမ္းေရးအတြက္ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေတာင္းဆိုမႈေတြရွိခဲ့သလို အဲဒီမူ၀ါဒကို ခ်မွတ္ က်င့္သံုးခဲ့ၾကတဲ့ ဦးေဆာင္ႏိုင္ငံႀကီးအခ်ိဳ႕ရဲ႕ ရန္ကုန္အေျခစိုက္သံ႐ံုးေတြေရွ႕က ေတာင္းဆိုဆႏၵျပပဲြေတြအေၾကာင္းလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၾကားခဲ့ၾကရတယ္ဗ်။ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈ မူ၀ါဒ ႐ုပ္သိမ္းေရးအတြက္ အေမရိကန္ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ အထိ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကတဲ့ သတင္းေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၾကားသိခဲ့ၾက ရသလို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ပါတီတခ်ိဳရဲ႕ တရား၀င္ ေတာင္းဆိုသံ ေတြကိုလည္း  ၾကားခဲ့ၾကရတယ္ဗ်။
    အခု ေနာက္ဆံုး အဲဒီဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈ ႐ုပ္သိမ္းေရးေတာင္းဆိုပဲြထဲကို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ တက္လာတဲ့ အစိုးရရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္လာခဲ့ၿပီျဖစ္တယ္ဗ်။ မၾကာေသးမီက အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ကမၻာေက်ာ္ သတင္းစာ ႀကီး ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္ရဲ႕ အႀကီးတန္း အယ္ဒီတာတစ္ဦး ဦးေဆာင္တဲ့ အဖဲြ႕နဲ႔ ေတြ႕ဆံုရာမွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အဲသလို ေတာင္းဆိုလိုက္တာျဖစ္တယ္ဗ်။

အေျပး၀င္လာၾကမယ္
    တကယ္ေတာ့ အဲဒီဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈဆိုတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး သေဘာေပါက္ထားသင့္တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳး ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း ျဖစ္တယ္လို႔ တခ်ိဳ႕က ေျပာဆိုေနၾကတဲ့ အဲဒီဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈေတြဟာ ခ်မွတ္က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတြအတြက္လည္း ဘယ္လို႐ုပ္၀တၳဳအက်ိဳးအျမတ္ (material benefit) မွ မျဖစ္ထြန္းေစဘူးဆိုတာ ျဖစ္တယ္ဗ်။ တစ္နည္းေျပာရရင္ အဲဒီႏိုင္ငံႀကီးေတြက မူ၀ါဒခ်မွတ္သူေတြဟာ သူတို႔ႏိုင္ငံထဲက စီးပြားေရးကုမၸဏီႀကီးေတြရဲ႕ အာသာဆႏၵနဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီး အဲဒီဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈေတြကို ခ်မွတ္ထားတာ ျဖစ္တယ္ဗ်။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကေန အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားအျပား ရရွိႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြင္း အျခားႏိုင္ငံေတြက ကုမၸဏီေတြက သူ႔ထက္ငါဦး အလုအယက္ သြားေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနၾကခ်ိန္မွာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ အစိုးရေတြရဲ႕ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈမူ၀ါဒေၾကာင့္ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ဘဲ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနၾကရတဲ့ အဲဒီႏိုင္ငံေတြက ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ကို ေတြးၾကည့္ႏိုင္ၾကလိမ့္ မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ယူဆတယ္ဗ်။ အေျခအေနေပးတာနဲ႔ အဲဒီကုမၸဏီႀကီးေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံထဲ အေျပး၀င္လာၾကလိမ့္မယ္ဆိုတာကို လည္း မွန္းဆျမင္ေယာင္ၾကည့္ႏိုင္တယ္ဗ်။

ဘာေၾကာင့္စဥ္းစားေနၾကသလဲ
    အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္း မိမိပိုင္ေငြေတြကို အျခားႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ သြားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ဆိုတာ လြယ္ကူတဲ့ကိစၥမဟုတ္ဘူးဗ်။ ကုမၸဏီ ႀကီးရင္ႀကီးသေလာက္ စြန္႔စားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့ ေငြပမာဏႀကီးရင္ႀကီးသေလာက္ အင္မတန္မွ စိုးရိမ္ပူပန္ရတဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္ဗ်။ ]ေရွ႕တိုးထမ္းပိုး၊ ေနာက္ဆုတ္ လွည္းတုတ္} အေျခအေနမ်ိဳးနဲ႔ ႀကံဳရမွာကို အဲဒီကုမၸဏီႀကီးေတြ စိုးရိမ္ပူပန္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕ အဲဒီေသာကကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ နားလည္ေပးၾကရမွာပဲ ျဖစ္တယ္ဗ်။ ေငြထုပ္ႀကီးပိုက္၀င္လာ ဧရာမရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလုပ္၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ယိုယြင္းလာေတာ့ ဘာဆက္ လုပ္ရမွန္းမသိတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးနဲ႔ ႀကံဳရမယ့္ အေရးကို ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီႀကီးေတြ ခ်င့္ခ်ိန္ေတြးဆၾကတာ အင္မတန္မွ သဘာ၀က်တဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္ဗ်။ ဒါေၾကာင့္လည္း အဲဒီကုမၸဏီႀကီးေတြ အေျခစိုက္ရာ ကမၻာ့ဦးေဆာင္ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံႀကီးေတြရဲ႕ အစိုးရေတြက ႐ႈံ႕ခ်ည္ ႏွပ္ခ်ည္လုပ္လို႔ မေကာင္းတဲ့ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈ ႐ုပ္သိမ္းေရးကိစၥကို က်ပ္က်ပ္ႀကီးစဥ္းစားသံုးသပ္ေနၾကတာ ျဖစ္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ထင္တယ္ဗ်။

ျမန္ျမန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႕ပါပဲ
    ဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ လုပ္စရာရွင္းရွင္းေလးတစ္ခုပဲ ရွိတယ္ဗ်။ အဲဒါကေတာ့ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈေတြ အျမန္ဆံုး ႐ုပ္သိမ္း ေပးေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို အျမန္ဆံုး ျပဳလုပ္ဖို႔ပဲျဖစ္တယ္ဗ်။ သမၼတႀကီးဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအိမ္နီးခ်င္း ေတြ ေနာက္မွာေတာင္ အေ၀းႀကီး ျပတ္က်န္ရစ္ခဲ့ၿပီဆိုတဲ့အခ်က္ကို သိျမင္နားလည္ထားသူျဖစ္တယ္ဗ်ာ။ ေရွ႕အေ၀းႀကီးေရာက္ေနသူေတြကို အမီလိုက္ႏုိင္ဖို႔ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းကေတာ့ အျမန္ဆံုးေျပးဖို႔ပဲဗ်။ ဒီမိုကေရစီ ပန္းတိုင္သို႔ ဦးတည္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုအဖို႔ ကမၻာ့ဦးေဆာင္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈကို လိုက္ေလ်ာျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းဟာ သိကၡာက်စရာကိစၥတစ္ခု မဟုတ္ဘဲ သိကၡာတက္စရာကိစၥတစ္ခုသာ ျဖစ္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ႐ိုး႐ိုးသားသား ထင္ျမင္ယူဆေနေၾကာင္းပါဗ်ာ။

၂၄ ၀၁ ၂၀၁၂

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...