Saturday, April 5, 2014

Myanmar Youth Media Club 04 Apr 2014

Posted: 04 Apr 2014 08:04 PM PDT

အပင္ေတြ မွာလည္း လက္နက္ေတြ ရွိၾက ပါတယ္။ ကြၽဲေက်ာင္း မင္ေသပင္ Milkweed ေတြရဲ႕ ဝတ္မႈန္အိတ္ေလးေတြ မွာရွိတဲ့ ခ်ိတ္ကေလး ေတြက ဘာအတြက္ အသုံးက် ပါသလဲ။
Milkweed လိုေခၚတဲ့ ကြၽဲေက်ာင္းမင္ အပင္ရဲ႕ ဝတ္မႈန္အိတ္မွာ ခ်ိတ္ကေလးေတြ ရွိျပီး မ်ိဳးတူအပင္ ေတြရဲ႕ ဝတ္မႈန္ကို ဖယ္ရွား တိုက္ခိုက္ဖို႔လို႔ ယူဆ ရပါတယ္။
တိရစာၦန္ေတြ မိတ္လိုက္ဖို႔ အခြင့္အေရး ရဖို႔ တိုက္ခိုက္ၾက သလိုပါပဲ။ သတၱေလာကရဲ႕ သဘာဝမွာ အစြယ္သြားေတြ၊ လက္ သည္း ေတြနဲ႔ ေသြးခ်င္းခ်င္း နီေနေပမယ့္ အပင္ေတြ မွာေတာ့ ျခဳံၾကည့္ လိုက္ရင္ ပိုျပီး ပဋိပကၡ ကင္းတဲ့ ဘဝပံုစံ ရွိၾကတယ္လို႔ ထင္ရပါ တယ္။ ကပ္ပါးပိုး ေတြနဲ႔ အပင္စား သတၱဝါ ေတြကို ဖယ္ၾကည့္ မယ္ဆိုရင္ေပါ့။ မ်ိဳးပြားခ်ိန္မွာ လက္ဦးမႈ ရယူဖို႔ရာ အခ်ိန္ေစာ ေရာက္တာက အေစ့အ ေရအတြက္ မ်ားတာနဲ႔ အတူ အေရးပါ လွပါတယ္။ ဝတ္မႈန္ကို ေနရာမွန္ကို ေရာက္ဖို႔ ကူညီေပးတဲ့ အရာ မွန္သမွ် ကလည္း အေရးၾကီး ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ စစ္ပြဲထက္ ျပိဳင္ပြဲနဲ႔ ပိုတူပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မ်ိဳးဆက္ ခ်န္ထား ႏိုင္ဖို႔ ဆိုရင္ေတာ့ အရာရာဟာ ၾကမ္းတမ္း ရက္စက္ လာပါ ေတာ့တယ္။ ၾကင္ယာေလာင္းကို သားေလာင္းခ် ဖို႔အတြက္ ဒရယ္ဖိုေတြ တစ္ေကာင္နဲ႔ တစ္ေကာင္ ခ်ိဳနဲ႔ တိုက္ၾကသလို ရန္လိုမႈေတြ ပါဝင္လာ တတ္တာပါ။ကြၽဲေက်ာင္းမင္ ေသပင္က ဝတ္မႈန္အိတ္ေတြ ထုတ္ပါတယ္။ ငွက္ေတြနဲ႔ အင္းဆက္ပိုး ေတြမွာ ခ်ိတ္တြယ္ျပီး ပန္းေတြ အေပၚ က်ေစဖို႔ကို ရည္ ရြယ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ေလ ဝတ္မႈန္အိတ္ သယ္ေဆာင္သူ ေတြက တစ္ပင္က တစ္ပင္ ကူးလူး ေနတာေၾကာင့္ ဝတ္မႈန္ အိတ္ ေလးေတြ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ခ်ိတ္တြယ္ လာတတ္ ပါတယ္။ ဒါဆို အျပင္ဘက္ အက်ဆုံး အိတ္က ပန္းကို ဝတ္မႈန္ကူးဖို႔ အေကာင္းဆုံး အ ေနအထားမွာ ရွိျပီး အင္းဆက္ပိုးေကာင္ ပထမ ဦးဆုံး သယ္ယူလာတဲ့ ဝတ္မႈန္အိတ္က ေတာ္ေတာ္ကို ေႏွာင့္ေႏွး သြားပါျပီ။

Plants with weapons

New Phytologist ဂ်ာနယ္မွာ Argentine Instituto Multidisciplinario de Biologia Vegetal မွ Dr Andrea A Cocucci ကတင္ျပ လာတာ ကေတာ့ Oxypetalum မ်ိဳးရင္းဝင္ ေတြရဲ႕ ဝတ္မႈန္အိတ္ရွိ ခ်ိတ္လို အရာမ်ိဳး ေတြက ပထမ ခ်ိတ္တြယ္ ျပီးသား အိတ္ေပၚမွာ ေနာက္တစ္အိတ္ ထပ္မခ်ိတ္ေအာင္ ကာကြယ္ ေပးထား တာပါတဲ့။ "ဒီလိုမ်ိဳး တကယ္သာ ျဖစ္မယ္ဆို လက္ရွိ ေလ့လာမႈက သတၱဝါ ေတြနဲ႔ အလားတူ အပင္ဖို အ ဂါၤတို႔ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္ပြားဖို႔ ၾကိဳးစားမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လက္နက္ ကိရိယာေတြ ရယူ ထားရွိမႈကို ျပသေနတဲ့ ပထမဦးဆုံး သက္ေသ ျဖစ္လာ ႏိုင္ပါ တယ္။" လို႔ Cocucci က ဆိုပါတယ္။ ဒီသေဘာကို ထပ္ပံ့ပိုး ဖို႔အတြက္ Cocucci ကဝတ္မႈန္အိတ္ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ခ်ိတ္တြယ္မႈက မိတ္လိုက္ ၿခင္း ေအာင္ျမင္မႈကို ေလ်ာ့က် ေစတာကို သူေလ့လာတဲ့ မ်ိဳးစိတ္ ေလးခုထဲက အနည္းဆုံး ႏွစ္မ်ိဳးမွာ ျပသႏိုင္ ခဲ့ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ခ်ိတ္ေတြ ကို ဖယ္ရွား လိုက္ရင္ ဘာျဖစ္သြား မလဲ ဆိုတာကို စမ္းသပ္ ၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။ ခ်ိတ္မပါတဲ့ ဝတ္မႈန္အိတ္ ေတြက ျပိဳင္ဘက္ေတြကို သယ္ပို႔ ေပးတဲ့ အရာ အျဖစ္နဲ႔ပဲ ဇာတ္လမ္းဆုံး သြားၾကတာကို ေတြ႔ရျပီး 'မ'ပင္ေတြကို မ်ိဳးမခ် ေပးႏိုင္ခဲ့ ၾကပါဘူး။

Plants with weapons

တခ်ိဳ႕ Oxypetalum မ်ိဳးစိတ္ေတြက ခ်ိတ္ေတြ မထုတ္ၾက ပါဘူး။ Cocucci ကေတာ့ ဒါက ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ အင္းဆက္ပိုးေတြ တစ္ခါ ပ်ံ သန္းတိုင္း အပင္ တစ္ပင္တည္းက ပန္းေတြေပၚကို ဝဲေနရင္ ဝတ္မႈန္အိတ္ေတြ တြဲခ်ိတ္ေနတာက မ်ိဳးပြားဖို႔ အတြက္ အက်ိဳးရွိ ေစလို႔ပါ။ ဒါေပ မယ့္လည္း မ်ိဳးမေအာင္ ခဲ့ရင္ေတာ့ သဘာဝရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈ အရ ခ်ိတ္ေလးေတြ ျဖစ္ေပၚ လာဖို႔ က ပိုျဖစ္လာ ႏိုင္ပါတယ္။

Plants with weapons

သဘာဝ တရား အရ လက္နက္ ကိရိယာ တစ္ခုခု ျဖစ္ေပၚလာတိုင္း တုန္႔ျပန္မႈ တစ္ခုေတာ့ ရွိစျမဲပါ။ ခ်ိတ္ရွိတဲ့ ကြၽဲေက်ာင္း မင္ေသမ်ိဳး ေတြမွာ ဝတ္မႈန္အိတ္ ေလးေတြ အလြယ္တကူ ကပ္တြယ္ပါ သြားျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အုပ္ယွက္ ထားတဲ့ အရာတစ္ခု ပါရွိ ေနပါတယ္။ ကြၽဲ ေက်ာင္းမင္ ပင္ေတြမွာ ဖိုမ ႏွစ္မ်ိဳးလုံး ပါရွိလို႔ ဖိုပြင့္ ေတြက 'မ'ပြင့္ ေတြကို မ်ိဳးေအာင္ ေစဖို႔ရာ ဘာလို႔ ဒီလို လက္နက္ေတြ၊ ကိုယ့္လက္နက္ကို ကိုယ္ တန္ျပန္ ကာကြယ္ဖို႔ အရာေတြ ရွိေနရ တာလဲ ဆိုတာ စဥ္းစား စရာပါပဲ။ "မ်ိဳးစိတ္တြင္း မ်ိဳးခ်ဖို႔ ယွဥ္ျပိဳင္ ၾကရာမွ တဆင့္ မ်ိဳးဆက္ပြား အ ဂါၤေတြ ေရြးခ်ယ္ ရာမွာ မိမိအပင္ကို မိမိတြန္းတိုက္ ေနဖို႔ မလိုအပ္ သလို ထိသိႏိုင္တဲ့ အာ႐ံုေတြလည္း မလိုအပ္ လွပါဘူး။ ျပိဳင္ဘက္ ေတြရဲ႕ မ်ိဳး ေအာင္မႈကို လႊမ္းမိုး သာလြန္ ႏိုင္ဖို႔ အတြက္နဲ႔ ကာကြယ္ဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ တိုက္ခိုက္ဖို႔ ကိရိယာေတြ ဆင့္ပြား ေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္စဥ္ အတြက္ ရုပ္ပိုင္း ထိေတြ႔မႈက လံုေလာက္တာ သိသာ ပါတယ္။" လို႔ Cocucci က ေျပာသြားပါတယ္။

Plants with weapons

Images from wildflowersofontario, iflscience, minnesotaseasons, blogspot. Source: iflscience.com


Author

Tornado

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...