Wednesday, April 30, 2014

အေမ့ရဲ့ ဟင္းေကာင္းတစ္ခြက္

True Man's photo.
Photo: အေမ့ရဲ့ ဟင္းေကာင္းတစ္ခြက္
*******************

ဟင္းေကာင္းတစ္ခြက္ကို ျမိန္ေရယွက္ေရ စားရဖို ့မလြယ္လွေၾကာင္း အေမက ခဏခဏေျပာျပဖူးတယ္။ သူမအေနနဲ ့ စိတ္ရွည္ရွည္ထားရ
ေၾကာင္း၊ ဟင္းထဲကို ထည့္မယ့္ ပါ၀င္ပစၥည္းေတြကို အခ်ိဳးညီ အခ်ိန္အဆညီေအာင္ ေပါင္းစပ္နိုင္ရေၾကာင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခိုင္မာရေၾကာင္း
ေတြလည္း ေျပာပါတယ္။

ဒီဘက္ေခတ္ေရာက္လာတဲ့အခါ  ေလ့လာစရာအလြန္မ်ားျပားျပီး စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းတဲ့ မီးဖိုၾကီးအေၾကာင္း သိပ္မၾကားျဖစ္တာေတာ့
အမွန္ပါ။ အေမတို ့ေခတ္မွာက မိန္းမသားတစ္ေယာက္ရဲ့ မီးဖိုးေခ်ာင္စီမံခန္ ့ခဲြမွု ပညာဟာ သိပ္ျပီး ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္တယ္လုိ ့ သိရတယ္။
ယေန ့ေခတ္မွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြက မီးဖိုခန္းကို ၀င္ရမွာပင္ ဂုဏ္ငယ္စရာ၊ ေသးသိမ္ဖြယ္ရာအျဖစ္ေတာင္ သတ္မွတ္လာၾကတာ
ကို ေတြ ့ရတယ္။

မီးရဖို ့အတြက္ ထင္း၊ ဖြဲ စတာေတြကို အရင္ ေကာက္ရတယ္။ ျပီးျပန္ရင္လည္း မီးေတာက္ရေအာင္ ဘယ္လို မီးေမႊးရမလဲဆိုတာ သိရတယ္။
ပစၥည္းေတြရွိျပီး မီးမေမႊးနိုင္တဲ့ မိန္းကေလးေတြလည္း ေတြ ့ဖူးခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ လွ်ပ္စစ္အားေတြကေန အကူယူျပီး ဖန္တီးလာျပီဆိုေတာ့
မီးဖိုေတြက ထင္းေတြ၊ ဖဲြေတြ မလိုေတာ့ဘူးေပါ့။ ဒါေတာင္ ဟင္းအိုး မတူးရေအာင္ အပူ အတိုး၊ အေလွ်ာ့ကို သိမွ ရလိမ့္ဦးမယ္။

မီးဖိုေခ်ာင္စီမံခန္ ့ခဲြမွုဟာ အိမ္တြင္းမွုတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းဖို ့ လြန္စြာ အေရးၾကီးပါတယ္။ ဘယ္ဟင္းကို ဘယ္လိုခ်က္ရမလဲ၊ ဦးစားေပးျပီး အရင္
ခ်က္သင့္တာ ဘာေတြလဲ၊ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ယူရင္ လုံေလာက္သလဲဆိုတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြက ခိုင္မာရတယ္။ ဟင္းတစ္ခြက္အတြက္အေရး
ၾကီးတာေတာ့ အေပါ့၊ အငန္ေပါ့။ စားေကာင္းေအာင္၊ က်န္းမာေရးနဲ ့ညီေအာင္၊ မေပါ့ မငန္ေအာင္ သဟဇာတျဖစ္ဖို ့ ေတြးေတာၾကံဆမွုလည္း
ထပ္ေပါင္းနိုင္ရတယ္။

အေမတုိ ့မိန္းမသားေတြခ်က္တဲ့ ဒီဟင္းေတြမွာ အသိပညာေတြ၊ အတတ္ပညာေတြ ေပါင္းစပ္ထားတယ္ ဆိုတာ သိလာရတယ္။ ျပီးရင္ မိန္းက
ေလးတစ္ေယာက္ရဲ့ ၾကင္နာမွု၊ ခ်စ္ခင္မွု၊ သိမ္ေမြ ့မွု၊ ေလးနက္မွု စတဲ့ အရည္အေသြးေတြကို သူခ်က္တဲ့ ဟင္းတစ္ခြက္မွာ ေတြ ့နိုင္ပါတယ္။ မိမိ
ခ်က္ျပဳထားတာကို စားခ်င္စိတ္ျဖစ္လာေအာင္ တီထြင္ၾကံဆျပီး ျပင္ဆင္တဲ့ အပိုင္းကလည္း လိုေသးတယ္။

လင္ေယာကၤ်ားနဲ ့ သားသမီးေတြကို ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္းနိုင္ဖို ့ရာ ထမင္း၀ိုင္းရဲ့ျပည့္စုံမွု အပိုင္းဟာ ေတာ္ေတာ္အေရးပါတယ္လို ့ဆိုနိုင္တယ္။
ဟင္းတစ္ခြက္ေၾကာင့္ မိသားစုၾကား ၾကီးမားတဲ့ ျပႆနာေတြ ျဖစ္တာကို သင္ခန္းစာယူၾကရမယ္။ တစ္ေန ့တာအတြက္ မိသားစု စည္းစည္းလုံး
လုံးနဲ ့ ရွိေနနိုင္တာ ထမင္း၀ိုင္းထဲမွာသာ ျဖစ္တယ္။ မိတ္ေဆြနဲ ့ထိေတြ ့ရတဲ့ သံသမန္ေရးရာေတြမွာလည္း ဟင္းေကာင္းတစ္ခြက္က ေနရာအ
ျပည့္ယူထားနိုင္တာကိုလည္း သတိျပဳသင့္တယ္။

ဒီေတာ့ ထမင္း၀ိုင္းကို တန္ဖိုးထားတတ္ရမယ္။ ေျပာင္းလဲမွုေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိရွိ အေမရဲ့ ဟင္းေကာင္းတစ္ခြက္ ေနရာယူထားတဲ့ ထမင္း၀ိုင္း
ဟာ လူတိုင္းရင္ထဲမွာ အမွတ္တရအရွိဆုံးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဟင္းေကာင္းတစ္ခြက္ မိသားစုအတြက္ ဖန္တီးေပးတဲ့ မိန္းမသားမ်ားဟာ
မီးဖိုကို စိတ္၀င္စားဖို ့လိုပါတယ္။ စီမံခန္ ့ခဲြမွုကို ပိုင္နိုင္စြာ လုပ္နိုင္ရမယ္။ အျပင္ေလာကမွာလည္း စီမံခန္ ့ခဲြမွုဟာ အသုံး၀င္ေတာ့ ပညာေတာင္
ရပါေသးတယ္။ မီးဖို၀င္ရတာ သိမ္ငယ္စရာလို ့ သေဘာထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနနဲ ့ အေမ့ရဲ့ ဟင္းေကာင္းတစ္ခြက္တန္ဖိုးကို သိရွိနားလည္
နိုင္ပါေစေၾကာင္း..။

True Man

ဟင္းေကာင္းတစ္ခြက္ကို ျမိန္ေရယွက္ေရ စားရဖို ့မလြယ္လွေၾကာင္း အေမက ခဏခဏေျပာျပဖူးတယ္။ သူမအေနနဲ ့ စိတ္ရွည္ရွည္ထားရေၾကာင္း၊ ဟင္းထဲကို ထည့္မယ့္ ပါ၀င္ပစၥည္းေတြကို အခ်ိဳးညီ အခ်ိန္အဆညီေအာင္ ေပါင္းစပ္နိုင္ရေၾကာင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခိုင္မာရေၾကာင္းေတြလည္း ေျပာပါတယ္။

ဒီဘက္ေခတ္ေရာက္လာတဲ့အခါ ေလ့လာစရာအလြန္မ်ားျပားျပီး စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းတဲ့ မီးဖိုၾကီးအေၾကာင္း သိပ္မၾကားျဖစ္တာေတာ့အမွန္ပါ။ အေမတို ့ေခတ္မွာက မိန္းမသား တစ္ေယာက္ရဲ့ မီးဖိုးေခ်ာင္စီမံခန္ ့ခဲြမွု ပညာဟာ သိပ္ျပီး ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္တယ္လုိ ့ သိရတယ္။
ယေန ့ေခတ္မွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြက မီးဖိုခန္းကို ၀င္ရမွာပင္ ဂုဏ္ငယ္စရာ၊ ေသးသိမ္ဖြယ္ရာအျဖစ္ေတာင္ သတ္မွတ္လာၾကတာ
ကို ေတြ ့ရတယ္။

မီးရဖို ့အတြက္ ထင္း၊ ဖြဲ စတာေတြကို အရင္ ေကာက္ရတယ္။ ျပီးျပန္ရင္လည္း မီးေတာက္ရေအာင္ ဘယ္လို မီးေမႊးရမလဲဆိုတာ သိရတယ္။
ပစၥည္းေတြရွိျပီး မီးမေမႊးနိုင္တဲ့ မိန္းကေလးေတြလည္း ေတြ ့ဖူးခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ လွ်ပ္စစ္အားေတြကေန အကူယူျပီး ဖန္တီးလာျပီဆိုေတာ့
မီးဖိုေတြက ထင္းေတြ၊ ဖဲြေတြ မလိုေတာ့ဘူးေပါ့။ ဒါေတာင္ ဟင္းအိုး မတူးရေအာင္ အပူ အတိုး၊ အေလွ်ာ့ကို သိမွ ရလိမ့္ဦးမယ္။

မီးဖိုေခ်ာင္စီမံခန္ ့ခဲြမွုဟာ အိမ္တြင္းမွုတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းဖို ့ လြန္စြာ အေရးၾကီးပါတယ္။ ဘယ္ဟင္းကို ဘယ္လိုခ်က္ရမလဲ၊ ဦးစားေပးျပီး အရင္
ခ်က္သင့္တာ ဘာေတြလဲ၊ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ယူရင္ လုံေလာက္သလဲဆိုတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြက ခိုင္မာရတယ္။ ဟင္းတစ္ခြက္အတြက္အေရး
ၾကီးတာေတာ့ အေပါ့၊ အငန္ေပါ့။ စားေကာင္းေအာင္၊ က်န္းမာေရးနဲ ့ညီေအာင္၊ မေပါ့ မငန္ေအာင္ သဟဇာတျဖစ္ဖို ့ ေတြးေတာၾကံဆမွုလည္း
ထပ္ေပါင္းနိုင္ရတယ္။

အေမတုိ ့မိန္းမသားေတြခ်က္တဲ့ ဒီဟင္းေတြမွာ အသိပညာေတြ၊ အတတ္ပညာေတြ ေပါင္းစပ္ထားတယ္ ဆိုတာ သိလာရတယ္။ ျပီးရင္ မိန္းက
ေလးတစ္ေယာက္ရဲ့ ၾကင္နာမွု၊ ခ်စ္ခင္မွု၊ သိမ္ေမြ ့မွု၊ ေလးနက္မွု စတဲ့ အရည္အေသြးေတြကို သူခ်က္တဲ့ ဟင္းတစ္ခြက္မွာ ေတြ ့နိုင္ပါတယ္။ မိမိ
ခ်က္ျပဳထားတာကို စားခ်င္စိတ္ျဖစ္လာေအာင္ တီထြင္ၾကံဆျပီး ျပင္ဆင္တဲ့ အပိုင္းကလည္း လိုေသးတယ္။

လင္ေယာကၤ်ားနဲ ့ သားသမီးေတြကို ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္းနိုင္ဖို ့ရာ ထမင္း၀ိုင္းရဲ့ျပည့္စုံမွု အပိုင္းဟာ ေတာ္ေတာ္အေရးပါတယ္လို ့ဆိုနိုင္တယ္။
ဟင္းတစ္ခြက္ေၾကာင့္ မိသားစုၾကား ၾကီးမားတဲ့ ျပႆနာေတြ ျဖစ္တာကို သင္ခန္းစာယူၾကရမယ္။ တစ္ေန ့တာအတြက္ မိသားစု စည္းစည္းလုံး
လုံးနဲ ့ ရွိေနနိုင္တာ ထမင္း၀ိုင္းထဲမွာသာ ျဖစ္တယ္။ မိတ္ေဆြနဲ ့ထိေတြ ့ရတဲ့ သံသမန္ေရးရာေတြမွာလည္း ဟင္းေကာင္းတစ္ခြက္က ေနရာအ
ျပည့္ယူထားနိုင္တာကိုလည္း သတိျပဳသင့္တယ္။

ဒီေတာ့ ထမင္း၀ိုင္းကို တန္ဖိုးထားတတ္ရမယ္။ ေျပာင္းလဲမွုေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိရွိ အေမရဲ့ ဟင္းေကာင္းတစ္ခြက္ ေနရာယူထားတဲ့ ထမင္း၀ိုင္း
ဟာ လူတိုင္းရင္ထဲမွာ အမွတ္တရအရွိဆုံးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဟင္းေကာင္းတစ္ခြက္ မိသားစုအတြက္ ဖန္တီးေပးတဲ့ မိန္းမသားမ်ားဟာ
မီးဖိုကို စိတ္၀င္စားဖို ့လိုပါတယ္။ စီမံခန္ ့ခဲြမွုကို ပိုင္နိုင္စြာ လုပ္နိုင္ရမယ္။ အျပင္ေလာကမွာလည္း စီမံခန္ ့ခဲြမွုဟာ အသုံး၀င္ေတာ့ ပညာေတာင္
ရပါေသးတယ္။ မီးဖို၀င္ရတာ သိမ္ငယ္စရာလို ့ သေဘာထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနနဲ ့ အေမ့ရဲ့ ဟင္းေကာင္းတစ္ခြက္တန္ဖိုးကို သိရွိနားလည္နိုင္ပါေစေၾကာင္း..။

True Man

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...