Friday, April 11, 2014

ေလာ္ဘီ ေလာ္လည္ ေလွာ္ဘီ ေညွာ္ၾကမည္


ပံုေျပာေကာင္းတဲ့ အန္ဂ်ီအို

ေလာ္ဘီဆိုတာ ကိုယ့္ဘက္ပါေအာင္ ကိုယ္လိုတာေပါက္ေျမာက္ေအာင္ ဟုတ္တာေကာ မဟုတ္တာေကာ ေရာသမေမြျပီး ျမဴဆြယ္တရားေဟာတဲ့ အဂၤလိပ္စကား Lobby ကိုေျပာတာပါ။ အန္ဂ်ီအိုေတြ ေငြေပးျပီးပံုေျပာၾကတယ္။ ေရဒီယိုေတြကေျပာတယ္။ ဆီမီနာေတြကေျပာတယ္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲဆိုတာေတြကေျပာတယ္။ ဒါအတြက္ သူတို႔အျမတ္ထုတ္ေရးေစ်းကြက္ထဲက ဘဝေတြကို လိုသလို အသံုးခ်နိုင္ေအာင္ပံုသြင္းျပန္ယူတယ္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးပါတီၾကီးႏွစ္ခုထဲက ရီပတ္ဘလစ္ကန္ပါတီရဲ႕ အေတြးအျမင္ျပန္ပြားေရး အန္ဂ်ီအို အိုင္အာအိုင္ ( ႏိုင္ငံတကာ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ သိပၸံ- International Republcan Institute- IRI ) ကထုတ္ျပန္တဲ့ လူထုသေဘာထားစစ္တမ္း သုေတသနျပဳခ်က္အရ က႑ေနရာအမ်ားစုမွာ အန္အယ္ဒီထက္ ၾကံ႕ဖြတ္ကိုပိုသေဘာက်ေထာက္ခံေနတယ္လို႔ဆိုတယ္။
ၾကံ႕ဖြတ္ဆိုတဲ့ တိရိစာၦန္နံမည္ေတြကေတာ့ လူတကာသိတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရံပံုေငြေတြသံုး လူမႈေရးအသင္းလို႔ဖြဲ႔ခဲ့ျပီး ေျဗာင္ခိုးဆိုင္းဘုတ္ေျပာင္းျပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီလို႔ေနာက္ေဖး အိမ္သာထြက္ေပါက္က ဝင္လာတဲ့ ျပည္ေထာင္ၾကံ႕ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီကိုေျပာတာပါ။
ျပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းေလာက္ကပဲ အိႏၵိယက ႏိုင္ငံတကာစာေပဆုရွင္ အရြန္ဒါတီရိြဳင္း (Arundhati Roy )ရဲ႕ အိႏၵိယ ေရြးေကာက္ပြဲအၾကိဳ ေဆြးေႏြးခ်က္ေလးကို လက္ရွိဗမာျပည္တြင္းက အေျခေနေတြနဲ႔ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ႏိုင္ဖို႔ မိတ္ေဆြေတြကို မွ်ေဝခဲ့မိေသးတယ္။  အရြန္ဒါတီရိြဳင္းရဲ႕ေဆြးေႏြးခ်က္က ဟိႏၵဴ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီ ဘီေဂ်ပီပါတီရဲ႕ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေလာင္းကို ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ႏိုင္ငံတြင္း လက္ဝါးၾကီးအုပ္ ကုမၸဏီၾကီးေတြက သူတို႔အကြက္ရိုက္တည္ေထာင္ထားတဲ့ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း (CSO) ဆိုတာေတြ သုေတသနအင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုတာေတြ ျပီးေတာ့သူတို႔ ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္တမ်ဳိး ေျဗာင္တမ်ဳိး ေထာင္ထားတဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြကေနဝိုင္းေလွာ္ျပီး အခ်ိတ္အဆက္မိမိ လူထုကို လွည့္စား မ်က္လွည့္ျပေနပံုေတြကို ေဆြးေႏြးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာျပည္ထဲကအေျခေနေတြကို ေစာင္းေျပာေနသလိုပဲ၊ အေတာ္စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေဆာင္းပါးတပုဒ္ပါ။
ေဆြးေႏြးခန္းမွာ တုိင္းျပည္ရဲ႕သယံဇာတအရင္းအျမစ္ေတြကို ႏိုင္ငံေရးအာဏာနဲ႔တြဲခ်ိတ္ျပီး အသာစီးယူအျမတ္ထုတ္ေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံစံုနဲ႔ ျပည္တြင္း ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးေတြ ကုမၸဏီၾကီးေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကားႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ကိုေက်ာ္ လက္ဝါးရိုက္ျပီး သူတို႔ထင္ရာစိတ္ၾကိဳက္ခ်ယ္လွယ္ခြင့္ရမဲ့ လူမႈေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးဝန္းက်င္တည္ေဆာက္ၾကပံု၊ သူတို႔လိုသလိုပံုသြင္းလို႔ရမဲ့သူ သူတို႔အက်ဳိးစီးပြားကို ပိုျပီးေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မ့ဲသူကို လူၾကိဳက္မ်ားအာဏာရေအာင္ဝိုင္းေလွာ္ၾကပံုကို လက္ရွိအိႏၵိယ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ သူတို႔ဘယ္လိုစည္းဝါးရိုက္ဖန္တီးေနၾကတယ္ဆိုတာေတြကို ေထာက္ျပေဝဖန္ရင္း ေဖာ္ထုတ္ရွင္းလင္းတင္ျပထားတယ္။

ေခတ္သစ္သာသနာျပဳမစ္ရွင္မ်ား

လစ္ဘရယ္လက္သစ္ဝါဒအရ ႏိုင္ငံစံုနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံကျပည္တြင္း ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးေတြ ကုမၸဏီၾကီးေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ဓနအရင္းျမစ္ေတြကို ျပန္လည္ျမဳတ္ႏွံရာမွာ အရင္က သာသနာျပဳမစ္ရွင္ေတြလုပ္ခဲ့သလို လူမႈေရးဘဝျမင့္တင္ေရး ( Social development ) နဲ႔သုေတသနေလ့လာေရးစတဲ့ပညာေရးဘက္ဆိုင္ရာ အန္ဂ်ီအိုေတြ ေလ့လာေရးသိပၸံဌာနေတြ တည္ေထာင္ျပီး ေျပာင္းလဲရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံလာၾကတယ္။ အဲဒီကတဆင့္ လူအမ်ားရဲ႕အေတြးအျမင္နဲ႔ ဘဝေတြကို သူတို႔စိတ္တိုင္းက် ျဖစ္ေစမဲ့ပံုစံေရာက္ေအာင္ လမ္းေၾကာင္းပံုေဖာ္ၾကတယ္။ တခါတရံမွာ ပညာေရးသင္ရိုးေတြကိုေတာင္ဝင္စြက္ဖက္တတ္ပါတယ္။ တခါ သူတို႔အန္ဂ်ီအိုေတြ ေလ့လာေရးသိပၸံ ဌာနဆိုတာေတြက သူတို႔ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ကိုက္ေအာင္ေဖာ္ထုတ္ထားတဲ့ ရလာဒ္ေတြကို ပကတိအျဖစ္မွန္ သေဘာေတြ အခ်က္အလက္ေတြျဖစ္သေယာင္ သူတို႔ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြကေန ျဖန္႔ခ်ီမိႈင္းတိုက္ျပီး လူအမ်ားရဲ႕အေတြးအၾကံေတြကို သူတို႔လိုရာကို က်ဳံးသြင္းရယူပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ကမာၻၾကီးနဲ႔ လူအဖြဲ႔အစည္းေတြကို သူတို႔ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံ အျမတ္ထုတ္ႏိုင္မဲ့ ေစ်းကြက္ၾကီးျဖစ္ေစပါတယ္။
ပိုျပီးစိုးရိမ္စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းတာက သူတို႔တည္ေထာင္ထားတဲ့ အန္ဂ်ီအိုေတြ ေဖာင္ေဒးရွင္းဆိုတာ ေတြက လူထုေတြရဲ႕ဘဝေပးအေျခအေနအရေပၚထြက္လာတဲ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြကို သူတို႔အက်ဳိး စီးပြားနဲ႔ မကိုက္ညီရင္ အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ယႏၱယားေတြကိုသံုးျပီး ရပ္တန္႔ေအာင္လုပ္ လမ္းလြဲေစေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကသလို သူတို႔အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္မဲ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈအတုေတြကိုလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားေျပာင္းေရး ( Regime Change ) ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဖန္တီးတတ္ပါတယ္။
အာရတ္ကမာၻက ဒီမိုကေရစီေႏြဦးႏိုးထမႈေတြမွာ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံက အုပ္စိုးသူေတြအေပၚမူတည္ျပီး သူတို႔ရပ္တည္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပါဝင္ပါတ္သက္ပံုက ကြဲျပားပါတယ္။ အုပ္စိုးသူေတြက သူတို႔နဲ႔ ေသာက္ေဖာ္ စားဖက္ ေဖာက္သည္ေတြျဖစ္ေနရင္ လူထုအံုၾကြမႈေတြကို လမ္းလြဲတာေတြ မလုပ္ႏိုင္ရင္ေတာင္ မသိက်ဳိးကၽြံျပဳ လစ္လ်ဴရႈပါတယ္။ သတင္းေတာင္တင္ေပးေလ့မရွိပါဘူး။ သူတို႔ေသာက္ေဖာ္စားဖက္ ေဖာက္သည္ေတြအုပ္စိုးတဲ့ အိုမန္၊ ဘာရိန္းနဲ႔ ယူေအအီးစတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကလူထုလႈပ္ရွားမႈေတြကို ဆြန္နီေဆာ္ဒီအာေရးဗ် စစ္တပ္ေခၚႏိွမ္းႏွင္းတာေတာင္ မသိဟန္ျပဳပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔ ပုလင္းတူ ဗူးဆို႔မဟုတ္တဲ့ လစ္ဗ်ားနဲ႔ ဆီးရီးယားမွာေတာ့ တိတ္တိတ္ပုန္းလက္နက္အကူကအစေပးပါတယ္။ အီဂ်စ္ကေတာ့ တဘာသာပါ၊ အုပ္စိုးသူကသူတို႔လူ ေသာက္ေဖာ္စားဖက္ မူဘာရက္၊ ဆန္႔က်င္သူေတြက အစပိုင္းမွာ ဦးစီးခဲ့တာက အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္သမားေတြျဖစ္ျပီး တကယ္အားေကာင္းလာေတာ့ မတရားသင္းေက်ညာထားတဲ့ မြတ္ဆလင္အစြန္းေရာက္ ညီေနာင္းသား ( Brotherhood ) ေတြကိုလြတ္ေပး ေရာေမြခံလိုက္ရျပီး ေဘးေရာက္သြားခဲ့တယ္။

သူ႔ေဖာက္သည္နဲ႔သူ

အဲေလာက္မၾကီးက်ယ္ေပမယ့္ အဓိကလူထုလႈပ္ရွားမႈေတြကို လမ္းလြဲေစမဲ့ လႈပ္ရွားမႈအတု အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး၊ ဂန္ဒူးအခြင့္အေရး၊ လူမ်ဳိးစုအခြင့္အေရးစတဲ့ေခါင္းစဥ္ေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ဗမာျပည္လို တျခားတတိယႏိုင္ငံေတြမွာ အဓိကပစ္မွတ္ထားဖန္တီးတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုဆိုတဲ့အတြက္ ဒီအေရးေတြကို ဆန္႔က်င္တဲ့ သေဘာမဟုတ္ပါ၊ လူေတြၾကားမွာ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ အျမင္ကြဲလြဲႏိုင္တဲ့ အေရးေတြကို ကိုင္တြယ္အသံုးခ်ေလ့ရွိတာကို သတိခ်ပ္ဖို႔ပါ။ သက္ဆိုင္ရာ သူတို႔ႏိုင္ငံေတြက လူထုေတြကိုလဲ အလြတ္မေပးပါဘူး။ ရည္မွန္းခ်က္က တကမာၻလံုးက အဖိႏွိပ္ခံ ဂုတ္ေသြးစုတ္ခံ နင္းျပားလူတန္းစာေတြအၾကား မတူကြဲျပာတဲ့ ေဒသ လူမ်ဳိးဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈ  ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြအေပၚ အေျခခံျပီး ညီညြတ္မႈျပိဳကြဲေနေစေရးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလႈပ္ရွားမႈေတြ အတြက္ သူတို႔လိုရာေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မဲ့သူေတြကို စိတ္ၾကိဳက္ေရြးေကာက္ျပီးျဖစ္ေစ၊ ရွိျပီးသားထဲကလူေတြကို က်ဳံးသြင္းဖ်ားေယာင္ျပီးျဖစ္ေစ ေမြးျမဴျပီး လူထုၾကားမွာေရပန္းစားေအာင္ ဖန္တီးအသံုးျပဳေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုဖြဲ႔ထားတဲ့ အန္ဂ်ီအို ေအဂ်င္စီ သတင္းမီဒီယာေတြက လူေဘာင္ဘဝျမွင့္တင္ေရးအတြက္ အားလံုးအတြက္အားလံုးနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ေၾကြးေၾကာ္ၾကေပမယ့္ တကယ္တန္းလုပ္ေဆာင္ရာမွာေတာ့ သူေဖာက္သည္နဲ႔သူပါဘဲ။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကိုးဆယ္ရာႏႈန္းကို သူ႔ေဖာက္သည္နဲ႔သူပဲလုပ္ပါတယ္။ က်န္တာက စာရြက္ေပၚ္က ေၾကြးေၾကာ္သံအတြက္၊ ေဖာက္သည္သစ္ရွာတဲ့အခါနဲ႔ သူတို႔ေဖာက္သည္နဲ႔တင္လုပ္ကိုင္မျဖစ္တဲ့ ကိစၥေတြမွသာ လူသစ္လူစိမ္းနဲ႔ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးမွာလည္း အလားတူပဲပါဝင္ပါတ္သက္ခဲ့ၾကတယ္။ တခ်ိန္တုန္းက ျပည္ပနဲ႔ နယ္ျခားေရာက္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြၾကားမွာလည္း  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားေျပာင္းေရး ( Regime Change ) ဆိုတာ အေတာ္ေခတ္စားခဲ့ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး၊ ဂန္ဒူးအခြင့္အေရး၊ လူမ်ဳိးစုအခြင့္အေရးစတဲ့ေခါင္းစဥ္ေတြနဲ႔ အလုပ္ရႈပ္ခဲ့ၾကတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားေျပာင္းေရး ( Regime Change ) ေခတ္စားလားျခင္းနဲ႔အတူ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးဆိုတဲ့စကားလံုးလည္း တစတစ ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားတာ ခုဆိုအစအနေတာင္ရွာမရေတာ့တဲ့အေျခေနကို ေရာက္သြားရတယ္။ တေလာက လူမ်ဳိးစုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ေဆြးေႏြးပြဲမွာ လူသိသူသိတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေခါင္းေဆာင္ၾကီးတေယာက္က လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးဆိုတဲ့ စကားလံုးမသံုးဖို႔ ကန္႔ကြက္တားျမစ္လိုက္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေလးတပုဒ္ကို ရင္ထုမနာဖတ္လိုက္ရပါေသးတယ္။

ေၾကာင္လက္နဲ႔ျပာပူယက္

ဒီလိုဖန္တီးလုပ္ေဆာင္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြက သက္ဆိုင္ရာလူအဖြဲ႔အစည္းမွာ ျပႆနာေတြပဲ ရလာဒ္အျဖစ္ထြက္ေပၚလာတတ္ျပီး ျပႆနာကမထိန္းႏိုင္မသိမ္းႏိုင္အေျခေန ေရာက္သြားခဲ့ရင္လည္း ထဲဝင္နစ္နာခံ ေျဖရွင္းေပးေလ့မရွိပါ။ ေက်ညာခ်က္တခုထုတ္ေပးတာေလာက္နဲ႔ျပီးသြားတာပါဘဲ။ ေၾကာင္လက္နဲ႔ ျပာပူယက္တာပါ။ ဒီလိုေၾကာင္လက္နဲ႔ ျပာပူယက္သလို လူထုလႈပ္ရွားအတုေတြကို အေရွ႕ဥေရာပနဲ႔ အရင္ဆိုဗီယက္ ႏိုင္ငံေဟာင္းေတြမွာေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိန္ကျပိဳင္ဖက္ေဟာင္း ျပိဳကြဲသြားခဲ့တဲ့ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုဟာင္း အေမြခံ ရုရွားဝက္ဝံၾကီးကို နိမ့္ပါးစဥ္အခြင့္ရတုန္း အပိုင္ ဝိုင္းပတ္ ခ်ည္တုပ္ႏိုင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ အရင္က ဝါေဆာစစ္အုပ္စုနဲ႔ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္းႏိုင္ငံေတြမွာ သူတို႔ၾသဇာေညာင္မဲ့သူေတြေတြအာဏာရဖို႔ အေရာင္ေတာ္လွန္ေရးေတြကို ဖန္တီးၾကတယ္။ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ ယူကရိန္းတို႔မွာ ေရတိုခဏတာ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့ေပမယ့္ေရရွည္မထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ရုရွားနဲ႔ထိပ္တိုက္တိုးခဲ့ၾကရတဲ့ ၂၀၀၈ခုႏွစ္က ေဂ်ာ္ဂ်ီယာျပႆနာနဲ႔ ေလာေလာလတ္လတ္ ယူကရိန္းျပႆနာက သက္ေသပါ။ အေျခအေနမဟန္ရင္နင့္ထိုက္နဲ႔ နင့္ကံ အဆင္ေျပတုန္းေတာ့ ငါ့ကိုေက်းဇူးတင္ေက်းဇူးဆပ္ ဒါလက္သစ္လစ္ဘရယ္ဝါဒပဲ။

သူတို႔လုပ္ပံုလုပ္ဟန္ေတြကို သိလို႔ျမင္လို႔ ဖြင့္ခ်မယ္ေဖာ္ထုတ္မယ္မၾကံနဲ႔ခြက္ေပ်ာက္သြားမယ္။ ကမာၻတလြားက အေမရိကန္သံရံုးေတြက ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းေတြကို ဝီကီလိကိုေဖာက္ခ်ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ေရတပ္က တပ္ၾကပ္ ဘရက္ဒေလ မန္းနင္း (Bradley Manning )  တို႔ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရး ေအဂ်င္စီက စႏိုးဒင္ (  Edward Snowden  ) တို႔ကိုၾကည့္၊ ေနစရာေတာင္မရွိေတာ့တဲ့ဘဝ ေရာက္သြားရတယ္။ ဘရက္ဒေလ မန္းနင္းက ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈနဲ႔ရံုးတင္ခံေနရတယ္။ သတင္းမီဒီယာ ယႏၱယားကိုလည္းသူတို႔ပဲ လက္ဝါးၾကီးအုပ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေတာ့ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္ သတင္းသမားတေယာက္ဘဝဆိုတာ တကယ့္ကို ဆူးၾကားကဗူးခါးဘဝမ်ဳိးပါဘဲ။ အသက္ေသတဲ့အထိ အႏၱရာယ္မ်ဳိးနဲ႔ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါတယ္။

အိႏၵိယက လက္သစ္လစ္လရယ္ဝါဒ
အရြန္ဒါတီရိြဳင္းရဲ႕ အိႏၵိယေရြးေကာက္ပြဲအၾကိဳ ေဆြးေႏြးခ်က္ကိုျပန္ေကာက္ပါမယ္။ အရြန္ဒါတီရိြဳင္းက သူ႔ရဲ႕ေလ့လာသုေတသနျပဳေတြ႔ရွိခ်က္က အိႏၵိယဓနရွင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးေတြျဖစ္တဲ့ ရီလိုင္းရင့္၊ တာတာ၊ အက္ဆာ နဲ႔ အင္ဖိုစီ( Reliance, Tata, Essar, and Infosys ) တို႔ဟာ တခ်ိန္က ေရာ့ကဲဖဲလားနဲ႔ ဖို႔ဒ္ ေဖာင္ေဒးရွင္း( Rockefeller Foundations. and Ford Foundation )  တို႔လို အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနနဲ႔ ေထာင္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီ စီအိုင္ေအတို႔နဲ႔အက်ဳိးတူပူးေပါင္းျပီး သူတို႔စီးပြားေရးေစ်းကြက္လက္ဝါးၾကီးအုပ္ခြင့္ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့နည္းနာအတိုင္းပံုတူကူး ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ဆိုတယ္။ ေလာေလာက်င္းပေနတဲ့ အိႏၵိယအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ အိႏၵိယဓနရွင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးေတြက ဟိႏၵဴအမ်ဳိးသားေရးဝါဒီ အိႏၵိယ(ဘာရတ္) အမ်ဳိးသားပါတီ-ဘီေဂ်ပီ ( Bharatia Janata Party-BJP ) ေခါင္းေဆာင္ လက္ရွိ ဂူဂ်ရတ္ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မစၥတာ နရင္ဒရာမိုဒီး ( Mr. Narendra Modi ) ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေရးအတြင္ သူတို႔ရဲ႕သတင္းမီဒီယာနဲ႔သတင္း ဆက္သြယ္ေရးအန္ဂ်ီအိုေတြကတဆင့္ ၾကိတ္ပုန္းလံႈေဆာ္ေနၾကတယ္။ မိုဒီးဟာ (၂၀၀၂) ခုႏွစ္က သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္က ဂူဂ်ရတ္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး အဓိကရုဏ္းမ်ားနဲ႔ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္မႈေတြမွာ တာဝန္ရွိတယ္လို ႏိုင္ငံသားနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ေတြက စြဲခ်က္တင္သလို တရားရံုးမွာလည္းအဲဒီစြဲခ်က္အတြက္တရားရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိအာဏာရကြန္ကရက္ပါတီနဲ႔ ဘီေဂ်ပီတို႔ဟာ အိႏၵိယဓနရွင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးေတြနဲ႔ ေသာက္ေဖာ္စားဖက္ ပလဲနံပသင့္ၾကျပီး လူအမ်ားစုအက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ လူတိုင္းရဲ႕ အခန္းက႑ကို ျပဌာန္းအာမခံတဲ့ ဗဟုႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဆန္က်င္တဲ့ ဓနရွင္ကိုယ္စားျပဳပါတီေတြ ျဖစ္ၾကျပီး ဒဂၤါးျပားရဲ႕ေခါင္းနဲ႔ပန္းလိုပဲျဖစ္တယ္။ လူထုအက်ဳိးစီးပြားဆန္႔က်င္ေရးအလုပ္ေတြကို ဘီေဂ်ပီက ေန႔ဖက္မွာေျဗာင္လုပ္ျပီး ကြန္ကရက္က ညဖက္မွာခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္လုပ္တာပဲကြာတယ္လို႔ ရြိဳင္းကရႈျမင္တယ္။
ခုမွ အိႏၵိယဓနရွင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးေတြ ကြန္ကရက္ပါတီအစိုးရနဲ႔ ေပါင္းစားေနရာကေန ဘီေဂ်ပီကို ေျပာင္းလဲေထာက္ခံလာရတဲ့ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းက အိႏၵိယဓနရွင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးေတြရဲ႕ သဘာဝအရင္းအျမစ္တူးေဖာ္ေရး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ဆန္႔က်င္အာခံေနတဲ့ ေဒသခံလူထု လႈပ္ရွားမႈေတြကို  မစၥတာ မန္မိုဟန္ဆင္း ( Mr. Manmohan Singh ) ကြန္ကရက္အစိုးရက ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ရက္ရက္စက္စက္ နွိမ္ႏွင္းတာေတြလုပ္မေပးခဲ့လို႔ျဖစ္တယ္။ လက္ဝဲေမာ္ဝါဒီေတြ ထိန္းခ်ဳပ္ၾသဇာျပန္႔တဲ့ ျပည္နယ္ေတြက ဓါတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ (၂၀၀၄ ) ခုႏွစ္ေလာက္တည္းက သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္ထားေပမယ့္ နယ္ခံလူထုေတြရဲ႕ဆန္႔က်င္မႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေတြ ခုထိ မစတင္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဒီလိုလုပ္ငန္းေတြ ကာလၾကာရွည္ ၾကန္႔ၾကာေနတာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈေတြမွာ အရံႈးျပလာတယ္။ ဒီလိုအရံႈးျပေနတာကို အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ အိႏၵိယဓနရွင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးေတြက သည္းမခံႏိုင္ေတာ့တဲ့အတြက္ လူထုရဲ႕ဆန္႔က်င္ အာခံမႈေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ နွိမ္ႏွင္းေပျပီး သူတို႔အက်ဳိးစီးပြားကိုပိုျပီး အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မဲ့ ဘီေဂ်ပီရဲ႕ မိုဒီကိုေျပာင္းလဲအားေပးလာရတာျဖစ္ျပီး မိုဒီးဟာ သူတို႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ သူတို႔လိုသလိုပံုသြင္းလို႔ရမယ္လို႔လဲျမင္ၾကတာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။
အိုင္အာအိုင္ရဲ႕ယံုတမ္းပံုျပင္
ျပင္ပကမာၻနဲ႔ျပန္ခ်ိတ္ဆက္မိလာတဲ့ ဗမာျပည္မွာလည္း အထက္ကတင္ျပခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံစံုနဲ႔ ျပည္တြင္း ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးေတြ ကုမၸဏီၾကီးေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကားႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ကိုေက်ာ္ လက္ဝါးရိုက္ျပီး လူထုအေတြးအၾကံေတြကို ျမင္းပါးခ်ပ္တပ္သလို က်ဳံးသြင္းျပဳျပင္ေရး အစီအမံေတြ ထဲထဲဝင္ဝင္ေပၚထြက္လာပါျပီ။ ဧျပီလ (၃)ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ထုတ္ျပန္တဲ့ အိုင္အာအိုင္ ( ႏိုင္ငံတကာ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ သိပၸံ- International Republcan Institute- IRI ) ရဲ႕ လူထုသေဘာထား သုေတသနျပဳခ်က္စစ္တမ္းထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ဆြဲထားျပီးနိဂံုးကို လိုအပ္တဲ့နိဒါန္းေတြ ရွာျဖည့္ထားတဲ့ ရလာဒ္လား၊ အမွန္တကယ္ေတြ႔ရွိတဲ့နိဒါန္းေတြကို ေကာက္ခ်က္ယူနိဂံုးထုတ္ထားတဲ့ ရလာဒ္လား (သို႔မဟုတ္) အထက္ကလာတဲ့အေျဖလား အမွန္တကယ္လူထုၾကား ေအာက္ေျခက လာတဲ့အေျဖလား သူတို႔နဲ႔ဘုရားသခင္ပဲသိမယ္။ သူတို႔စစ္တမ္းအရ က႑ေနရာအမ်ားစုမွာ အန္အယ္ဒီထက္ ၾကံ႕ဖြတ္ကိုပိုသေဘာက်ေထာက္ခံေနတယ္လို႔ဆိုတယ္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမ်ဳိးစုအေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေတာင့္တင္းခိုင္မာေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးစတဲ့ က႑ ( ၆ )ခုမွာ လူထုယံုၾကည္အားကိုမႈက ပညာေရးမွာပဲအန္အယ္ဒီကိုေထာက္ခံျပီး၊ က်န္းမာေရးမွာ ၾကံ႕ဖြတ္နဲ႔တန္းတူေထာက္ခံကာ က်န္ေလးက႑လံုးကို ၾကံ႕ဖြတ္ကိုပဲ လူထုကေထာက္ခံသတဲ့။
ေနာက္စီးပြားေရးဟာလည္း မႏွစ္က သူတို႔စစ္တမ္းအရ (၈၅ ) ရာခိုင္ႏႈန္းက ထူးမျခားနားပဲလို႔ သေဘာထားေပးၾကေပမယ့္ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ( ၈၅ ) ရာခိုင္ႏႈန္းက အလြန္႔အလြန္ေကာင္းတယ္လို႔ သေဘာထားေပးၾကတယ္လို႔ဆိုတယ္။ ေနာက္ႏွစ္မွာလဲ ဒီ (တိုးတက္မႈ)အတိုင္းပဲရွိေနအံုးမယ္လို႔ ( ၈၁ ) ရာခိုင္ႏႈန္းက ယံုၾကည္ၾကသတဲ့။ တႏွစ္အတြင္း ေျပာင္းလဲသြားလိုက္ပံုမ်ား ဘယ္လိုတန္ခိုးရွင္က ဥံဳဖြ မန္းမႈတ္ေပးလိုက္လဲ မသိပါဘူး။ ျပီးေတာ့လယ္သိမ္းခံလယ္သမားေတြနဲ႔ လုပ္ခလစာ မလံုေလာက္လို႔ တျခိမ္းျခိမ္းဆႏၵျပေနၾကတဲ့ အလုပ္သမားေတြကို လူစာရင္းထဲထဲ့ဖို႔ ေမ့ေလ်ာ့သြားၾကဟန္တူပါတယ္။ ဒီလိုအရူးခ်ီးပန္းစစ္တမ္းၾကီးထြက္လာဖို႔ ပစ္သုတ္ကရ အခ်က္အလက္ေတြရဲ႕ ဇာစ္ျမစ္က အိုင္အာအိုင္ ၾကီးၾကပ္မႈခံ ျမန္မာ စစ္တမ္း သုေတသနအဖြဲ႔ ( Myanmar Survey Research ) ကျပည္နယ္ တိုင္း ( ၁၄ ) ခုက က်ား/မ လူေပါင္း ( ၃၀၀၀ ) ကိုကြင္းဆင္း ေမးျမန္းေကာက္ယူထားတာဆိုပဲ။
ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားပဓါနသာ ယေန႔ကမာၻ
ဒါက လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီရဲ႕အျမည္းပဲရွိပါေသးတယ္။ တိုင္းျပည္ထဲမွာ ေငြပင္ေငြရင္း အထုပ္အထည္နဲ႔ ဝင္လာသူမွန္သမွ်၊ ျပီးေတာ့ စစ္အာဏာရွင္နဲ႔ သူတို႔အေပါင္းအပါ ေသာက္ေဖာ္စားဖက္ ခရိုနီေတြ လူထုေတြရဲ႕ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမယာအိမ္ေျခကအစ ဒျမတိုက္သိမ္းယူ၊ လူမိုက္ေမြး လူသတ္ခြင့္ပါရထား အခြင့္ထူးခံေနၾကသေလာက္ သာမန္ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘဝေတြက ထားရာေန ေစရာသြား ထင္ရာလုပ္ခံေနရတဲ့ ေျမဇာျမက္တပင္ေလာက္ေတာင္ တန္ဖိုးမရွိတဲ့ အေျခေနမွာ ကူကယ္ရာကို ေမွ်ာ္မွန္းတတ္တာ သဘာဝပါ။ မ်က္ႏွာအျပံဳးနဲ႔ စကားခ်ဳိခ်ဳိဆိုလာသူကို ကယ္တင္ရွင္ထင္တာ သဘာဝပါ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ႏိုင္ငံသူတို႔တိုင္းျပည္ေတြမွာ စည္းစနစ္ေဘာင္ေတြနဲ႔ လူတိုင္းရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို တန္းတူျပဌာန္းေပးထားတဲ့ စနစ္ေတြရွိတယ္ဆိုယံုနဲ႔ ကိုယ့္ကိုလည္း ဒီလိုျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးၾကလိမ့္မယ္လို႔ သူတို႔အေျပာမွာေျမာသြားရင္ေတာ့ အထက္မွာတင္ျပခဲ့တဲ့ စံနမူနာ တိုင္းျပည္ေတြလိုပဲ ငါးပါးေမွာက္ကုန္ပါလိမ့္မယ္။
ကိုယ့္ျပည္သူကိုစစ္ခင္းျပီး အာဏာကိုဆုတ္ကိုင္ဖို႔လံုးပမ္းေနရတဲ့ မ်ဳိးဖ်က္စစ္အာဏာရွင္ေတြကို အကာအကြယ္ေပးျပီး ဘာသာေရး ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ကိုေတာင္ ခ်မ္းသာမေပးပဲ လိုခ်င္တာမွန္သမွ် လက္ညိဳးထိုးေတာင္း ဝါးျမိဳေနတဲ့ တရုတ္ရန္ေၾကာင့္ အေနာက္တိုင္း လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီက လုပ္ဟန္လုပ္ကြက္ေတြကို မ်က္ေစ့မွိတ္ယံု ပံုအပ္ျပီးလိုက္လုပ္မိရင္ေတာ့ အိုးပူကလြတ္လာျပီး ျပာပူထဲက်တဲ့ ပုဇြန္လံုးလိုပဲျဖစ္ဖို႔ရွိပါတယ္။ ေလာေလာလတ္လတ္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ယူကရိန္းျဖစ္စဥ္ကို သင္ခန္းစာယူေလ့လာသင့္ပါတယ္။ အေမရိကန္နဲ႔ အီးယူကို အားကိုးယံုစားျပီး ရုရွားနဲ႔ျငိတြယ္ေနတဲ့ ပထဝီႏိုင္ငံေရး ( Geo-politic )နဲ႔ ကိုယ့္ႏိုင္ငံတြင္းက လူမႈႏိုင္ငံေရး ( Socio-politic ) အေျခအေနေတြကိုထဲ့မတြက္ပဲ အစြန္းေရာက္အမ်ဳိးသားေရးအျမင္ကို ေရွ႕တန္တင္ခဲ့အတြက္ ေပးဆပ္ရတဲ့အရင္းအႏွီးကၾကီးလွတာ မ်က္ျမင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေပးဆပ္ရတဲ့အရင္းအႏွီးက ခရိုင္းမီးယားေဒသဆံုးရံႈးမႈနဲ႔ တင္မလံုေလာက္ပဲ ရုရွားစကားေျပာလူမ်ားစုေနထိုင္ရာ ယူကရိန္း အေရွ႕ပိုင္းေဒသေတြမွာပါ ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြဆက္ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္တယ္။ (၂၀၀၈) ခုႏွစ္က ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏိုင္ငံၾကံဳခဲ့ရသလိုပဲ သူတို႔ အားကိုးယံုစားခဲ့တဲ့ အေမရိကန္နဲ႔ အီးယူဆီက ဘာမွထိေရာက္တဲ့ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ အကူအညီမရခဲ့ပါဘူး။ ကုလသမဂၢမွာ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ အေရးဆိုၾကတာကလဲ ဘာမွအရာမေရာက္ေတာ့ပါဘူး။
တိမ္ေတာင္သဖြယ္ ႏိုင္ငံၾကီးတို႔ပရိယာယ္
ကရိုင္းမီးယားအေရးနဲ႔ပါတ္သက္ျပီး ရုရွားဒုႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ( Sergai Ryabkov ) က အေမရိကန္ေတြကို မခိုးမခန္႔ေျပာပံုက “ သေဘၤာၾကီးကထြက္သြားျပီဆိုတာကိုလက္ခံလိုက္ပါ၊ ကေလးလို စိတ္ေကာက္ထိုင္ခ်ေျခေဆာင့္ငိုေၾကြးေနလို႔ ဘာမွအက်ုိးမရွိဘူး။ ဟင္းလင္းျပင္မွာအခ်ိန္ၾကာၾကာထြက္ေနပါ၊ အစားျခိဳးျခံမႈကိုက်င့္ပါ၊ ေယာဂက်င့္ပါ၊ ဒါမွမဟုတ္ တီဗီကလာတဲ့ ဟာသေတြနဲ႔အခ်ိန္ျဖဳန္းပါ ” တဲ့။ အဓိပၸာယ္က သူတို႔ခ်င္းၾကားက ကစားပြဲ၊ က်န္တာကနယ္ရုပ္ေတြ။ လက္တန္ေရွက်ယ္၊ အရင္းအႏွီးၾကီးၾကီးနဲ႔ ကစားေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံၾကီးေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး သံတမန္ေရး ပရိယာယ္မာယာကို နိုင္ငံငယ္ေလးေတြ နားလည္ေျခရာေကာက္ႏိုင္ဖို႔ ခက္ပါတယ္။ အႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ခရုအဆံပိတ္ေနခဲ့ရတဲ့ ဗမာျပည္လိုဆို  ပိုေတာင္ အေျခေနဆိုးပါတယ္။
ဒီေန႔ကမာၻၾကီးကို ၾကီးစိုးေနတာက ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ပဓါနဝါဒသာလ်င္ျဖစ္ပါတယ္။ ဟိုဝါဒ ဒီစနစ္ဆိုတာေတြက သူ႔သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံထဲ့မွာပဲ ျပဌာန္းထားသလိုက်င့္ၾကံေနၾကျပီး ျပင္ပနဲ႔ဆက္ဆံရာမွာေတာ့ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားပဓါနဝါဒအတိုင္း က်င့္ၾကံေနၾကတယ္။ လူမ်ုိးဘာသာ ဝါဒမခြဲျခားပဲ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကိုအေျခခံျပီး ႏိုင္ငံတိုင္းက ႏိုင္ငံတိုင္းနဲ႔ေပါင္းျပီး တျခားႏိုင္ငံအေပၚမွာ အျမတ္ထုတ္ဖို႔လုပ္ေဆာင္တာဟာ ဒီေန႔ေခတ္ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္ဆက္ဆံေရးရဲ႕ အႏွစ္သာရပဲျဖစ္တယ္။ က်ားေၾကာက္လို႔ပဲ ရွင္ၾကီးကိုးကိုး၊ ရွင္ၾကီးကိုလိုလို႔ပဲ က်ားကိုကန္ကန္ ကိုယ့္အက်ဳိးကိုယ့္အေရးကေတာ့ အနည္းနဲ႔အမ်ားနစ္နာရမွာ မလြဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္အက်ဳိးကိုယ့္အေရးေအာင္ဖို႔ရာ ဘယ္သူနဲ႔ပဲေပါင္းေပါင္း ကိုယ္က်ဳိးနည္းမဲ့အျဖစ္ေတြ နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ ႏိုင္ငံတကာအေျခေနေတြကို မ်က္ေျခမျပတ္ ေလ့လာရင္း ကိုယ့္အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားပဓါနအျမင္ကို အခိုင္အမာ ဆုတ္ကိုင္ထားႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။
( စာက ခပ္ေငါ့ေငါ့ ခပ္ေသာေသာနဲ႔ တိုတိုေရးမယ္လို႔ စခဲ့ေပမယ့္ အေၾကာင္းအရာအရ ဟိုဟာေလးထဲ့ေျပာမွ ဒါေလးလည္းထဲ့ေျပာမွ ေတာ္အံုးမယ္နဲ႔ရွည္သြားပါတယ္။ စာကလည္း ေရးဟန္ မေသာမေငါ့ မခန္႔မတည္နဲ႔ အီလည္လည္ၾကီးျဖစ္သြားပါတယ္။)
ရဲေဘာ္ေက်ာ္သန္း

 

 

Arundhati Roy explains how corporations run India and why they want Narendra Modi as prime minister

<http://www.straight.com/life/616401/arundhati-roy-explains-how-corporations-run-india-and-why-they-want-narendra-modi-prime-minister?fb_action_ids=1476591139225686&fb_action_types=og.likes>

IRI Survey: Burmese Strongly Support Democracy, Express Satisfaction over Country’s Current Trajectory

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...