Wednesday, April 2, 2014

အမုန္းခံ၍ေျပာခ်င္သည္။

အမုန္းခံ၍ေျပာခ်င္သည္။

(မင္းဒင္)

၁။ အိပ္၍မေပ်ာ္ေသာည

ခ်ဳိ႕ယြင္းေနေသာက်န္းမာေရးႏွင့္အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာညက က်ေနာ္အိပ္မေပ်ာ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေတြကုိ ေလွ်ာက္ဖတ္မိရာမွ သတင္းဆန္းတစ္ခုကုိ ဖတ္မိ၍ တအံ့တၾသျဖစ္ရသည္။ထုိသည္ကား ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက သမၼတ ဦးသိန္း စိန္ထံ တုိက္ရုိက္တယ္လီဖုန္းဆက္သည့္သတင္းျဖစ္၏။ဖုန္းဆက္ရသည့္ အဓိကအခ်က္ႏွစ္ရပ္မွာ ႏုိင္ငံတကာအန္ဂ်ီအုိမ်ားအေပၚဆက္ဆံေရးႏွင့္ လက္ရွိေကာက္ယူေနေသာ သန္းေခါင္စာရင္းကိစၥမွ ဘဂါၤလီျပႆသနာျဖစ္သည္။ဘာအေရးမွ ဟုတ္ဟုတ္ျငားျငားနားမလည္ေသာ က်ေနာ့္ရင္မွာ ပူေလာင္ လာသည္။

၂။က်ေနာ့္ရခိုင္မိတ္ေဆြမ်ား

ခင္ရာေဆြမ်ဳိးစိတ္ေမြးတတ္ေသာ က်ေနာ့္ညာဥ္ေၾကာင့္ က်ေနာ့္မွာ အသိအကၽြမ္းအတန္ငယ္မ်ားသည္ ဟုဆုိႏုိင္သည္။ထုိအထဲတြင္ ေခါင္းေက်ာမာသည္ဟု အမ်ားထင္ျမင္ၾကသည့္ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားပါဝင္ သည္။က်ေနာ္ကုိယ္တုိင္လည္း အလားတူစိတ္ဓာတ္ရွိသျဖင့္ သူေတာ္ခ်င္းခ်င္းသတင္းေလြ႔ကာ အေတာ္အဖြဲ႔က်သည္ဟုဆုိႏုိင္သည္။ရခိုင္ႏိုိင္ငံေရးသမား၊အႏုပညာသည္မွအစ သမုိင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းကဲ့သုိ႔ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ဳိးအထိ ခင္မင္ရင္းႏွီး၏။သေဘာထားတူသည္လည္းရွိ မတူသည္ လည္းရွိ။ျငင္းၾကခုန္ၾကအျမင္ဖလွယ္ၾကေလ့ရွိသည္။
လြန္ခဲ့ေသာရက္ပိုင္းမ်ားက ရခိုင္ေဒသမွမတည္ျငိမ္မွဳမ်ားသည္ အန္ဂ်ီအိုမ်ားကုိ ထြက္ခြာေစခဲ့သည္။ သန္းေကာင္စာရင္းတြင္ရုိဟင္ဂ်ာဟူေသာ အမည္ကုိ ထည့္သြင္းမေကာက္ရန္ တြန္းအားေပး ဆံုးျဖတ္ ေစခဲ့သည္။အဆုိပါကိစၥႏွစ္ရပ္လံုး၏ဇစ္ျမစ္မွာ နက္နဲရွဳပ္ေထြးလွသည္ကုိလည္း က်ေနာ္သတိမူမိသည္။ ရခိုင္လူမ်ဳိးတုိ႔၏ဘဝႏွင့္ခံစားမွဳကုိ က်ေနာ္တထပ္တည္းနီးပါးကိုယ္ခ်င္းစာနားလည္ႏိုင္ပါသည္။ ခိုင္က်ည္ေသာအမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ျမင့္ အေနာက္ဘက္တံခါးကုိ ၾကံ့ၾကံခံပိတ္ဆို႔ထားႏိုင္ သည့္ ထူးျခားခ်က္ကုိလည္း ဦးညြတ္မိပါသည္။သုိ႔ေသာ္...

၃။ခုတ္ေသာေနရာကုိရွပါသလား

ႏုိင္ငံတကာအန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႕မ်ားကုိ ထြက္ခြာေစျခင္း၊သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ရုိဟင္ဂ်ာ အမည္မထည့္သြင္း ေစျခင္းတုိ႔သည္ ခိုးဝင္ဘဂါၤအေရးအတြက္ အမွန္တကယ္အက်ဳိးရွိပါ၏ေလာ။ အထက္ပါအခ်က္ႏွစ္ရပ္ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ရခိုင္အမ်ဳိးသားတုိ႔၏ အားထုတ္ရုန္းကန္မွဳသည္ ခုတ္ရာတျခား ရွရာတလြဲျဖစ္ေန ေလေရာ့ သလား က်ေနာ္အေတြးပြားမိသည္။
က်ေနာ့္အလုိအရမူ ႏုိင္ငံတကာအန္ဂ်ီအုိအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ေျခလွမ္းႏွင့္ လုပ္ရပ္ကုိ ဥာဏ္အေျမွာ္ အျမင္ၾကီးၾကီးျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေဖာ္ထုတ္သင့္သည္။ႏွင္ထုတ္ေသာလုပ္ရပ္ကုိ အလ်င္စလုိ မလုပ္စ ေကာင္းဟု ျမင္မိသည္။
ထုိ႔အတူ သန္းေကာင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းဟူသည္ စာရင္းတစ္ခုျပဳစုျခင္းသာျဖစ္၍ လူမ်ဳိး အမည္ တစ္ခုခု ထည့္သြင္းရံုမွ်ျဖင့္ ထုိလူမ်ဳိးအမွန္ရွိသည္ဟု မွတ္ယူအတည္ျပဳရန္မဟုတ္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ ေစလိုပါသည္။ ယခု ဘဂၤါလီတုိ႔က ရုိဟင္ဂ်ာဟု အမည္မသြင္းရသျဖင့္ စာရင္းေကာက္ျခင္းကုိ မေျဖဆုိခဲ့ေသာ္ စာရင္းမရလုိက္ရုံသာရွိမည္ ။ အကယ္၍ စာရင္းေကာက္ခံရခဲ့သည္ရွိေသာ္ နုိင္ငံတကာက ထင္ျမင္ေနၾကသကဲ့သုိ႔ လူနည္းစု မဟုတ္ေၾကာင္း စာရင္းႏွင့္ တကြ သက္ေသျပနုိင္ေပလိမ့္မည္ ။

၄။ရုိဟင္ဂ်ာသာမက အဂါၤျဂိဳဟ္သားပင္ျဖစ္ေစဦး

ရခို္င္ေဒသမွ ဘဂါၤလီအမ်ားစုမွာ  တဖက္ႏိုင္ငံမွခုိးဝင္လာၾကသည္ဟူေသာ အခ်က္ကို က်ေနာ္ရာႏွဳန္းျပည့္ လက္ခံသည္။ယခုလုိ သန္ေကာင္စာရင္းေကာက္ယူခ်ိန္တြင္ အဆုိပါဘဂါၤလီတုိ႔သည္ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ ျဖည့္ရံုမွ်ျဖင့္ တရားဝင္လူမ်ဳိးစုတစု ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ေတြးထင္ေနႏုိင္ေကာင္းသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ရခိုင္ လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ရုိဟင္ဂ်ာဟူေသာ အမည္ကုိ အျဖည့္မခံေရးအတြက္အျပင္းအထန္တြန္းအားေပးခဲ့ၾက ဟန္ရွိ၏။ေသခ်ာသည္ကား ဆုိးရြားလွေသာေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္စလံုးအေတြးမွားေနၾက ျခင္းသာျဖစ္သည္။
ရုိဟင္ဂ်ာဟုအမည္စာရင္းသြင္းသည္ျဖစ္ေစ၊အဂါၤျဂိဳဟ္သားဟု ေျဖဆုိသည္ျဖစ္ေစ တိက်စြာ မွတ္တမ္းယူ ထားျခင္းျဖင့္ အဆုိပါစာရင္းအခ်က္အလက္သည္သမုိင္းမွန္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ လည္း ေကာင္း၊တရားဝင္ႏုိင္ငံသားမဟုတ္ေသးေၾကာင္း ကိုယ္တုိင္ဝန္ခံခ်က္သေဘာျဖစ္လာႏိုင္သည္ကုိလည္း ေကာင္း သတိမူသင့့္သည္။တိတိက်က်ဆုိရပါမူ ရိုဟင္ဂ်ာဟုကိုယ္တုိင္ဝန္ခံမွဳမွတ္တမ္းသည္ ဗမာျပည္အေနာက္ဘက္တံခါး ျပႆသနာေျဖရွင္းေရးအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္လာ ေစႏိုင္သည္။

၅။အခ်ိန္မီျဖည့္ခြင့္ေပးေစခ်င္သည္။

ယခုက်ေနာ္စာေရးေနခ်ိန္သည္ ေနာက္က်ေကာင္းေနာက္က်ေနႏိုင္သည္။အကယ္၍ အခ်ိန္မီေသး သည္ဆုိပါမူ ရခိုင္အမ်ဳိးသားအေနျဖင့္ခုိးဝင္ဘဂါၤလီတုိ႔အား ၾကိဳက္ရာအမည္ကုိ ထည့္သြင္းခြင့္ေပး ေစလုိပါသည္။နက္ပ္ကၽြန္းျဂိဳဟ္သား၊မာၾကဴရီျဂိဳဟ္သား ႏွစ္သက္ရာသာထည့္ပါေစ ။ဤသည္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမဟုတ္ေၾကာင္းထင္ရွားခုိင္မာသည့္သက္ေသျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။
က်ေနာ့္သေဘာ ေျပာရပါမူ ရုိဟင္ဂ်ာ အေရးေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ နုိင္ငံတကာမွ ဘဂၤါလီ ပညာတတ္လူလည္မ်ားက ဤကိစၥကုိ ေကာင္းေကာင္း အသုံးခ်၍ ကမၻာ့ အလယ္မွာ မီးေမာင္းထုိးျပၾကေပလိမ့္ဦးမည္ ။
ရခုိင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ အက်ပ္အတည္းမွာ လူအမ်ားစု၏ စိတ္ဆႏၵ ေနာက္ေကာက္ေကာက္လုိက္၍ ေျဖရွင္းရနုိင္မည္ မဟုတ္မွန္း သတိခ်ပ္ၾကေစလုိသည္ ။
လက္ပူတုိက္ ေျဖရွင္းခဲ့ေသာ္ အက်ဳိးဆက္က မိမိတုိ႔သာလွ်င္ နစ္နာခဲ့ရသည္ကုိ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားဆီက မေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားျဖင့္ ဘဂၤါလီ ၂ ဆတုိး၍သာ လက္ခံခဲ့ရသည္ကုိလည္းအမ်ားသိပင္ျဖစ္သည္။
ယခုဘဂၤါလီမ်ားသည္ အမွန္တ၀က္ အမွားတ၀က္ ဇာတ္လမ္းမ်ားစနစ္တက် ျဖန္႔ေ၀လွ်က္ နုိင္ငံတကာမွဂရုဏာႏွင့္စာနာမွဳကုိ ရေအာင္ယူထားၾကျပီးျဖစ္သည္ ။ သူခုိးက လူပါ လူပါေအာ္ဟစ္သည္မွန္ေသာ္လည္း ေအာ္ပုံ ေကာင္းလွသျဖင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ၾကီးသည္ပင္လွ်င္ နုိင္ငံမဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ကား ကမၻာ့ သနားစရာ အေကာင္းဆုံး လူနည္းစု လူမ်ဳိး အျဖစ္ေခၚေ၀ၚေျပာဆုိလွ်က္ရွိျပီ။
အခ်ိန္မေႏွာင္းေသးလွ်င္ျဖင့္ မိတ္ေဆြ ရခုိင္တုိ႔ အျမင္က်ယ္က်ယ္ ကမၻာၾကည့္ၾကည့္၍ စိတ္သေဘာထား ေျပာင္းေစခ်င္လွသည္ ။


၁။ အိပ္၍မေပ်ာ္ေသာည
ခ်ဳိ႕ယြင္းေနေသာက်န္းမာေရးႏွင့္အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာညက က်ေနာ္အိပ္မေပ်ာ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေတြကုိ ေလွ်ာက္ဖတ္မိရာမွ သတင္းဆန္းတစ္ခုကုိ ဖတ္မိ၍ တအံ့တၾသျဖစ္ ရသည္။ထုိသည္ကား ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ တုိက္ရုိက္ တယ္လီဖုန္းဆက္သည့္သတင္းျဖစ္၏။
ဖုန္းဆက္ရသည့္ အဓိက အခ်က္ႏွစ္ရပ္မွာ ႏုိင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအုိမ်ားအေပၚဆက္ဆံေရးႏွင့္ လက္ရွိေကာက္ယူေနေသာ သန္းေခါင္စာရင္းကိစၥမွ ဘဂါၤလီျပႆသနာျဖစ္သည္။ဘာအေရးမွ ဟုတ္ဟုတ္ျငားျငားနားမလည္ေသာ က်ေနာ့္ရင္မွာ ပူေလာင္ လာသည္။
၂။က်ေနာ့္ရခိုင္မိတ္ေဆြမ်ား
ခင္ရာေဆြမ်ဳိးစိတ္ေမြးတတ္ေသာ က်ေနာ့္ညာဥ္ေၾကာင့္ က်ေနာ့္မွာ အသိအကၽြမ္းအတန္ငယ္မ်ားသည္ ဟုဆုိႏုိင္သည္။ထုိအထဲတြင္ ေခါင္းေက်ာမာသည္ဟု အမ်ားထင္ျမင္ၾကသည့္ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားပါဝင္ သည္။က်ေနာ္ကုိယ္တုိင္လည္း အလားတူစိတ္ဓာတ္ရွိသျဖင့္ သူေတာ္ခ်င္းခ်င္းသတင္းေလြ႔ကာ အေတာ္အဖြဲ႔က်သည္ဟုဆုိႏုိင္သည္။ရခိုင္ႏိုိင္ငံေရးသမား၊အႏုပညာသည္မွအစ သမုိင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းကဲ့သုိ႔ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ဳိးအထိ ခင္မင္ရင္းႏွီး၏။သေဘာထားတူသည္လည္းရွိ မတူသည္ လည္းရွိ။ျငင္းၾကခုန္ၾကအျမင္ဖလွယ္ၾကေလ့ရွိသည္။
လြန္ခဲ့ေသာရက္ပိုင္းမ်ားက ရခိုင္ေဒသမွမတည္ျငိမ္မွဳမ်ားသည္ အန္ဂ်ီအိုမ်ားကုိ ထြက္ခြာေစခဲ့သည္။ သန္းေကာင္စာရင္းတြင္ရုိဟင္ဂ်ာဟူေသာ အမည္ကုိ ထည့္သြင္းမေကာက္ရန္ တြန္းအားေပး ဆံုးျဖတ္ ေစခဲ့သည္။အဆုိပါကိစၥႏွစ္ရပ္လံုး၏ဇစ္ျမစ္မွာ နက္နဲရွဳပ္ေထြးလွသည္ကုိလည္း က်ေနာ္သတိမူမိသည္။ ရခိုင္လူမ်ဳိးတုိ႔၏ဘဝႏွင့္ခံစားမွဳကုိ က်ေနာ္တထပ္တည္းနီးပါးကိုယ္ခ်င္းစာနားလည္ႏိုင္ပါသည္။ ခိုင္က်ည္ေသာအမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ျမင့္ အေနာက္ဘက္တံခါးကုိ ၾကံ့ၾကံခံပိတ္ဆို႔ထားႏိုင္ သည့္ ထူးျခားခ်က္ကုိလည္း ဦးညြတ္မိပါသည္။သုိ႔ေသာ္...
၃။ခုတ္ေသာေနရာကုိရွပါသလား
ႏုိင္ငံတကာအန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႕မ်ားကုိ ထြက္ခြာေစျခင္း၊သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ရုိဟင္ဂ်ာ အမည္မထည့္သြင္း ေစျခင္းတုိ႔သည္ ခိုးဝင္ဘဂါၤအေရးအတြက္ အမွန္တကယ္အက်ဳိးရွိပါ၏ေလာ။ အထက္ပါအခ်က္ႏွစ္ရပ္ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ရခိုင္အမ်ဳိးသားတုိ႔၏ အားထုတ္ရုန္းကန္မွဳသည္ ခုတ္ရာတျခား ရွရာတလြဲျဖစ္ေန ေလေရာ့ သလား က်ေနာ္အေတြးပြားမိသည္။
က်ေနာ့္အလုိအရမူ ႏုိင္ငံတကာအန္ဂ်ီအုိအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ေျခလွမ္းႏွင့္ လုပ္ရပ္ကုိ ဥာဏ္အေျမွာ္ အျမင္ၾကီးၾကီးျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေဖာ္ထုတ္သင့္သည္။ႏွင္ထုတ္ေသာလုပ္ရပ္ကုိ အလ်င္စလုိ မလုပ္စ ေကာင္းဟု ျမင္မိသည္။
ထုိ႔အတူ သန္းေကာင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းဟူသည္ စာရင္းတစ္ခုျပဳစုျခင္းသာျဖစ္၍ လူမ်ဳိး အမည္ တစ္ခုခု ထည့္သြင္းရံုမွ်ျဖင့္ ထုိလူမ်ဳိးအမွန္ရွိသည္ဟု မွတ္ယူအတည္ျပဳရန္မဟုတ္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ ေစလိုပါသည္။ ယခု ဘဂၤါလီတုိ႔က ရုိဟင္ဂ်ာဟု အမည္မသြင္းရသျဖင့္ စာရင္းေကာက္ျခင္းကုိ မေျဖဆုိခဲ့ေသာ္ စာရင္းမရလုိက္ရုံသာရွိမည္ ။ အကယ္၍ စာရင္းေကာက္ခံရခဲ့သည္ရွိေသာ္ နုိင္ငံတကာက ထင္ျမင္ေနၾကသကဲ့သုိ႔ လူနည္းစု မဟုတ္ေၾကာင္း စာရင္းႏွင့္ တကြ သက္ေသျပနုိင္ေပလိမ့္မည္ ။
၄။ရုိဟင္ဂ်ာသာမက အဂါၤျဂိဳဟ္သားပင္ျဖစ္ေစဦး
ရခို္င္ေဒသမွ ဘဂါၤလီအမ်ားစုမွာ တဖက္ႏိုင္ငံမွခုိးဝင္လာၾကသည္ဟူေသာ အခ်က္ကို က်ေနာ္ရာႏွဳန္းျပည့္ လက္ခံသည္။ယခုလုိ သန္ေကာင္စာရင္းေကာက္ယူခ်ိန္တြင္ အဆုိပါဘဂါၤလီတုိ႔သည္ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ ျဖည့္ရံုမွ်ျဖင့္ တရားဝင္လူမ်ဳိးစုတစု ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ေတြးထင္ေနႏုိင္ေကာင္းသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ရခိုင္ လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ရုိဟင္ဂ်ာဟူေသာ အမည္ကုိ အျဖည့္မခံေရးအတြက္အျပင္းအထန္တြန္းအားေပးခဲ့ၾက ဟန္ရွိ၏။ေသခ်ာသည္ကား ဆုိးရြားလွေသာေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္စလံုးအေတြးမွားေနၾက ျခင္းသာျဖစ္သည္။
ရုိဟင္ဂ်ာဟုအမည္စာရင္းသြင္းသည္ျဖစ္ေစ၊အဂါၤျဂိဳဟ္သားဟု ေျဖဆုိသည္ျဖစ္ေစ တိက်စြာ မွတ္တမ္းယူ ထားျခင္းျဖင့္ အဆုိပါစာရင္းအခ်က္အလက္သည္သမုိင္းမွန္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ လည္း ေကာင္း၊တရားဝင္ႏုိင္ငံသားမဟုတ္ေသးေၾကာင္း ကိုယ္တုိင္ဝန္ခံခ်က္သေဘာျဖစ္လာႏိုင္သည္ကုိလည္း ေကာင္း သတိမူသင့့္သည္။တိတိက်က်ဆုိရပါမူ ရိုဟင္ဂ်ာဟုကိုယ္တုိင္ဝန္ခံမွဳမွတ္တမ္းသည္ ဗမာျပည္အေနာက္ဘက္တံခါး ျပႆသနာေျဖရွင္းေရးအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္လာ ေစႏိုင္သည္။
၅။အခ်ိန္မီျဖည့္ခြင့္ေပးေစခ်င္သည္။
ယခုက်ေနာ္စာေရးေနခ်ိန္သည္ ေနာက္က်ေကာင္းေနာက္က်ေနႏိုင္သည္။အကယ္၍ အခ်ိန္မီေသး သည္ဆုိပါမူ ရခိုင္အမ်ဳိးသားအေနျဖင့္ခုိးဝင္ဘဂါၤလီတုိ႔အား ၾကိဳက္ရာအမည္ကုိ ထည့္သြင္းခြင့္ေပး ေစလုိပါသည္။နက္ပ္ကၽြန္းျဂိဳဟ္သား၊မာၾကဴရီျဂိဳဟ္သား ႏွစ္သက္ရာသာထည့္ပါေစ ။ဤသည္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမဟုတ္ေၾကာင္းထင္ရွားခုိင္မာသည့္သက္ေသျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။
က်ေနာ့္သေဘာ ေျပာရပါမူ ရုိဟင္ဂ်ာ အေရးေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ နုိင္ငံတကာမွ ဘဂၤါလီ ပညာတတ္လူလည္မ်ားက ဤကိစၥကုိ ေကာင္းေကာင္း အသုံးခ်၍ ကမၻာ့ အလယ္မွာ မီးေမာင္းထုိးျပၾကေပလိမ့္ဦးမည္ ။
ရခုိင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ အက်ပ္အတည္းမွာ လူအမ်ားစု၏ စိတ္ဆႏၵ ေနာက္ေကာက္ေကာက္လုိက္၍ ေျဖရွင္းရနုိင္မည္ မဟုတ္မွန္း သတိခ်ပ္ၾကေစလုိသည္ ။
လက္ပူတုိက္ ေျဖရွင္းခဲ့ေသာ္ အက်ဳိးဆက္က မိမိတုိ႔သာလွ်င္ နစ္နာခဲ့ရသည္ကုိ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားဆီက မေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားျဖင့္ ဘဂၤါလီ ၂ ဆတုိး၍သာ လက္ခံခဲ့ရသည္ကုိလည္းအမ်ားသိပင္ျဖစ္သည္။
ယခုဘဂၤါလီမ်ားသည္ အမွန္တ၀က္ အမွားတ၀က္ ဇာတ္လမ္းမ်ားစနစ္တက် ျဖန္႔ေ၀လွ်က္ နုိင္ငံတကာမွဂရုဏာႏွင့္စာနာမွဳကုိ ရေအာင္ယူထားၾကျပီးျဖစ္သည္ ။ သူခုိးက လူပါ လူပါေအာ္ဟစ္သည္မွန္ေသာ္လည္း ေအာ္ပုံ ေကာင္းလွသျဖင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ၾကီးသည္ပင္လွ်င္ နုိင္ငံမဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ကား ကမၻာ့ သနားစရာ အေကာင္းဆုံး လူနည္းစု လူမ်ဳိး အျဖစ္ေခၚေ၀ၚေျပာဆုိလွ်က္ရွိျပီ။
အခ်ိန္မေႏွာင္းေသးလွ်င္ျဖင့္ မိတ္ေဆြ ရခုိင္တုိ႔ အျမင္က်ယ္က်ယ္ ကမၻာၾကည့္ၾကည့္၍ စိတ္သေဘာထား ေျပာင္းေစခ်င္လွသည္ ။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...