Friday, November 1, 2013

ခ်န္နရာရဲ႕ အေကာင္းဆံုး အေတြးအေခၚ ( ၁၅ ) ခု


ခ်န္နရာရဲ႕ အေကာင္း ဆံုး အေတြး အေခၚ ( ၁၅ ) ခု
==============================

( ၁ ) အျခား သူ ေတြရဲ႕ အမွားေတြ ကေန သင္ခန္း စာ ရယူပါ။ သင့္ အေနနဲ႔ အမွားေတြ အားလံုး ကိုယ္တုိင္ လိုက္ လုပ္ၾကည့္ ရေလာက္ ေအာင္ အသက္ မရွည္ နိုင္ပါဘူး။

( ၂ ) လူ တစ္ေယာက္ ဟာ အလြန္ အမင္း မရိုးသား သင့္ပါဘူး။ ေျဖာင့္တန္း တဲ့ သစ္ပင္ေတြ ဟာ အရင္ဆံုး အခုတ္ ခံရ သလို ရိုးသား တဲ့ လူေတြ ဟာလည္း အရင္ ဆံုး ရွင္းထုတ ခံရ တတ္ပါတယ္။

( ၃ ) ေျမြ တစ္ေကာင္ ဟာ အဆိပ္ မရွိ လွ်င္ပင္ အဆိပ္ ရွိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ ေနရပါမယ္။

( ၄ ) မိတ္ေဆြ ျဖစ္ျခင္း ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္ မွာ ကိုယ့္က်ိဳး ၾကည့္မႈ အခ်ိဳ႕ ရွိေန တတ္ ပါတယ္။ ကိုယ့္ က်ိဳး မၾကည့္ တဲ့ မိတ္ေဆြ စိတ္ ဆုိတာ မရွိ ပါဘူး။ ဒါဟာ လက္ခံ ရန္ ခက္ခဲ လြန္း ေပမယ့္ ပကတိ အေျခ အေန မွန္ပါပဲ။

( ၅ ) အလုပ္ တစ္ခုခု မစ တင္မီွ မိမိ ကိုယ္ကို အျမဲတမ္း ေမးခြန္း သံုးခု ေမးပါ။ “ဒီအလုပ္ ကို ဘာေၾကာင့္ လုပ္ေန တာလဲ။ အက်ိဳး ရလဒ္ေတြ က ဘာေတြ လဲ။ ေအာင္ျမင္ နုိင္ပါ့ မလား။” ဒီ ေမးခြန္း ေတြနဲ႕ပတ္သက္ ျပီး ေလးေလး နက္နက္ စဥ္းစား၊ ေက်နပ္ ေလာက္တဲ့ အေျဖ ေတြ႕ မွသာ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ ပါ။

( ၆ ) ေၾကာက္ရြံ႕မႈ ေပၚလာ လွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ပင္ တိုက္ခုိက္ ဖယ္ရွား ပစ္ လုိက္ပါ။

( ၇ ) ေလာကၾကီး မွာ အၾကီးမား ဆံုး စြမ္းအား ဆိုတာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ ရဲ႕ နုပ်ိဳမႈ နဲ႕ အလွအပ ပါ။

( ၈ ) တစ္ခုခု စတင္ လုပ္ေဆာင္ တဲ့ အခါ က်ရံႈးမွာ ကို မေၾကာက္ ပါနဲ႕။ စြန္႕လႊတ္ အရံႈး မေပး ပါနဲ႕။ ရုိးရိုး သားသား လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ တဲ့ လူေတြ ဟာ အေပ်ာ္ရႊင္ ဆံုး လူေတြ ျဖစ္ေန တတ္ ပါတယ္။

( ၉ ) ပန္းပြင့္ ေတြရဲ႕ ရနံ႕ဟာ ေလႏွင္ရာ ဘက္သာ ေမြးပ်ံ႕ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဂုဏ္ သတင္း ကေတာ့ အရပ္ မ်က္ႏွာ အားလံုး ပ်ံႏွံ႕ပါတယ္။

( ၁၀ ) ဘုရား သခင္ဆုိ တာ ရုပ္တု ေတြမွာ ရွိမေန ပါဘူး။ သင့္ ခံစားခ်က္ ဟာ သင္ရဲ႕ ဘုရားသခင္ ပါ။ သင့္စိတ္ ဟာ သင္ရဲ႕ ဘုရားေက်ာင္း ပါ။

( ၁၁ ) လူ တစ္ေယာက္ ဟာ ဖြားျမင္ ျခင္းျဖင့္ ၾကီးျမတ္ လာတာ မဟုတ္ဘူး။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖင့္သာ ၾကီးျမတ္ လာတာပါ။

( ၁၂ ) သင့္ အဆင့္ အတန္း ထက္ ျမင့္ေနတဲ့ လူေတြ၊ နိမ့္က် ေနတဲ့ လူေတြနဲ႕ ဘယ္ေတာ့မွ မိတ္ေဆြ မဖြဲ႕ပါနဲ႕။ အဲဒီလို မိတ္ေဆြ ဖြဲ႕မႈမ်ိဳး ဟာ ဘယ္လုိ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ မ်ိဳး ကိုမွ မေပးကမ္း နိုင္ပါဘူး။

( ၁၃ ) သင့္ ကေလး ကို ပထမ ငါးႏွစ္ တာ ကာလ အတြင္း ခ်စ္သူ တစ္ဦးလို ဆက္ဆံ ပါ။ ေနာက္ ငါးႏွစ္ မွာ ဆူပူ ၾကိမ္းေမာင္း ပါ။ ဆယ့္ ေျခာက္ႏွစ္ အရြယ္ ေရာက္တဲ့ အခါ သူငယ္ခ်င္း လို ဆက္ဆံပါ။ ၾကီးျပင္း အရြယ္ ေရာက္လာတဲ့ ကေလး ေတြ ဟာ သင္ရဲ႕ အေကာင္း ဆံုး သူငယ္ခ်င္း ေတြ ပါပဲ။

( ၁၄ ) မ်က္မျမင္ တစ္ေယာက္ အတြက္ မွန္တစ္ခ်ပ္ ဟာ အသံုးမဝင္ သလို လူမိုက္ တစ္ေယာက္ အတြက္ စာအုပ္ ေတြ ဟာလည္း အသံုး မဝင္ ပါဘူး။

( ၁၅ ) ပညာ ဆုိတာ အေကာင္း ဆံုး မိတ္ေဆြ ပါ။ ပညာတတ္ တစ္ေယာက္ ကို ေနရာ တိုင္းက ေလးစား တန္ဖိုး ထား ပါတယ္။ ပညာ ဟာ အလွ တရားနဲ႕ ငယ္ရြယ္ နုပ်ိဳမႈ ကို အနိုင္ယူ ပါတယ္။

(ေနလင္းေအာင္)

( ၁ ) အျခား သူ ေတြရဲ႕ အမွားေတြ ကေန သင္ခန္း စာ ရယူပါ။ သင့္ အေနနဲ႔ အမွားေတြ အားလံုး ကိုယ္တုိင္ လိုက္ လုပ္ၾကည့္ ရေလာက္ ေအာင္ အသက္မရွည္ နိုင္ပါဘူး။
( ၂ ) လူ တစ္ေယာက္ဟာ အလြန္အမင္း မရိုးသားသင့္ပါဘူး။ ေျဖာင့္တန္းတဲ့ သစ္ပင္ေတြဟာ အရင္ဆံုး အခုတ္ ခံရသလို ရိုးသားတဲ့ လူေတြဟာလည္း အရင္ဆံုးရွင္းထုတ္ ခံရတတ္ပါတယ္။( ၃ ) ေျမြ တစ္ေကာင္ ဟာ အဆိပ္ မရွိ လွ်င္ပင္ အဆိပ္ ရွိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ ေနရပါမယ္။

( ၄ ) မိတ္ေဆြ ျဖစ္ျခင္း ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္ မွာ ကိုယ့္က်ိဳး ၾကည့္မႈ အခ်ိဳ႕ ရွိေန တတ္ ပါတယ္။ ကိုယ့္ က်ိဳး မၾကည့္ တဲ့ မိတ္ေဆြ စိတ္ ဆုိတာ မရွိ ပါဘူး။ ဒါဟာ လက္ခံ ရန္ ခက္ခဲ လြန္း ေပမယ့္ ပကတိ အေျခ အေန မွန္ပါပဲ။

( ၅ ) အလုပ္ တစ္ခုခု မစ တင္မီွ မိမိ ကိုယ္ကို အျမဲတမ္း ေမးခြန္း သံုးခု ေမးပါ။ “ဒီအလုပ္ ကို ဘာေၾကာင့္ လုပ္ေန တာလဲ။ အက်ိဳး ရလဒ္ေတြ က ဘာေတြ လဲ။ ေအာင္ျမင္ နုိင္ပါ့ မလား။” ဒီ ေမးခြန္း ေတြနဲ႕ပတ္သက္ ျပီး ေလးေလး နက္နက္ စဥ္းစား၊ ေက်နပ္ ေလာက္တဲ့ အေျဖ ေတြ႕ မွသာ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ ပါ။

( ၆ ) ေၾကာက္ရြံ႕မႈ ေပၚလာ လွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ပင္ တိုက္ခုိက္ ဖယ္ရွား ပစ္ လုိက္ပါ။

( ၇ ) ေလာကၾကီး မွာ အၾကီးမား ဆံုး စြမ္းအား ဆိုတာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ ရဲ႕ နုပ်ိဳမႈ နဲ႕ အလွအပ ပါ။

( ၈ ) တစ္ခုခု စတင္ လုပ္ေဆာင္ တဲ့ အခါ က်ရံႈးမွာ ကို မေၾကာက္ ပါနဲ႕။ စြန္႕လႊတ္ အရံႈး မေပး ပါနဲ႕။ ရုိးရိုး သားသား လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ တဲ့ လူေတြ ဟာ အေပ်ာ္ရႊင္ ဆံုး လူေတြ ျဖစ္ေန တတ္ ပါတယ္။

( ၉ ) ပန္းပြင့္ ေတြရဲ႕ ရနံ႕ဟာ ေလႏွင္ရာ ဘက္သာ ေမြးပ်ံ႕ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဂုဏ္ သတင္း ကေတာ့ အရပ္ မ်က္ႏွာ အားလံုး ပ်ံႏွံ႕ပါတယ္။

( ၁၀ ) ဘုရား သခင္ဆုိ တာ ရုပ္တု ေတြမွာ ရွိမေန ပါဘူး။ သင့္ ခံစားခ်က္ ဟာ သင္ရဲ႕ ဘုရားသခင္ ပါ။ သင့္စိတ္ ဟာ သင္ရဲ႕ ဘုရားေက်ာင္း ပါ။

( ၁၁ ) လူ တစ္ေယာက္ ဟာ ဖြားျမင္ ျခင္းျဖင့္ ၾကီးျမတ္ လာတာ မဟုတ္ဘူး။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖင့္သာ ၾကီးျမတ္ လာတာပါ။

( ၁၂ ) သင့္ အဆင့္ အတန္း ထက္ ျမင့္ေနတဲ့ လူေတြ၊ နိမ့္က် ေနတဲ့ လူေတြနဲ႕ ဘယ္ေတာ့မွ မိတ္ေဆြ မဖြဲ႕ပါနဲ႕။ အဲဒီလို မိတ္ေဆြ ဖြဲ႕မႈမ်ိဳး ဟာ ဘယ္လုိ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ မ်ိဳး ကိုမွ မေပးကမ္း နိုင္ပါဘူး။

( ၁၃ ) သင့္ ကေလး ကို ပထမ ငါးႏွစ္ တာ ကာလ အတြင္း ခ်စ္သူ တစ္ဦးလို ဆက္ဆံ ပါ။ ေနာက္ ငါးႏွစ္ မွာ ဆူပူ ၾကိမ္းေမာင္း ပါ။ ဆယ့္ ေျခာက္ႏွစ္ အရြယ္ ေရာက္တဲ့ အခါ သူငယ္ခ်င္း လို ဆက္ဆံပါ။ ၾကီးျပင္း အရြယ္ ေရာက္လာတဲ့ ကေလး ေတြ ဟာ သင္ရဲ႕ အေကာင္း ဆံုး သူငယ္ခ်င္း ေတြ ပါပဲ။

( ၁၄ ) မ်က္မျမင္ တစ္ေယာက္ အတြက္ မွန္တစ္ခ်ပ္ ဟာ အသံုးမဝင္ သလို လူမိုက္ တစ္ေယာက္ အတြက္ စာအုပ္ ေတြ ဟာလည္း အသံုး မဝင္ ပါဘူး။

( ၁၅ ) ပညာ ဆုိတာ အေကာင္း ဆံုး မိတ္ေဆြ ပါ။ ပညာတတ္ တစ္ေယာက္ ကို ေနရာ တိုင္းက ေလးစား တန္ဖိုး ထား ပါတယ္။ ပညာ ဟာ အလွ တရားနဲ႕ ငယ္ရြယ္ နုပ်ိဳမႈ ကို အနိုင္ယူ ပါတယ္။

(ေနလင္းေအာင္)

  1 comment:

  1. အားထား‌ေလာက္‌‌ေသာအ‌ေတြးအ‌ေခၚမ်ားမ
    ဟုပ္‌ပၚဘူလူသာမန္‌တို႔ရဲ႕အ‌ေတြးအ‌ေခၚသာ
    ျဖစ္‌ပါတယ္‌ အထူးတလည္‌ ‌‌ေခါင္‌းတလံုးပိုမ‌ေနပါဘူး

    ReplyDelete

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...