Tuesday, November 26, 2013

*** ငါးၾကီးဆီမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရာဂါအႏၱရာယ္ ***

*** ငါးၾကီးဆီမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရာဂါအႏၱရာယ္ ***
=============================
" ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေဆးသိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ အေသးစိပ္ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရ (က)အိုမီဂါ၃ ဖက္တီးအက္ဆစ္ ျဖည့့္စြက္ စာငါးၾကီးဆီမ်ားထဲတြင္ ျမင့္မားစြာပါရွိတဲ့ EPA ႏွင့္ DPA ဗီတာမင္တို ့က အမ်ိဳးသားမ်ားသုက္ရည္ဂလင္းကင္ဆာ ျဖစ္ႏို္င္ေခ် အလားလာ ၄၅% ထိရွိေစေၾကာင္း၊ (ခ) အကယ္၍ DHA ဗီတာမင္အေျမာက္အမ်ားပါေသာ အိုမီဂါ၃ ငါးၾကီးဆီမ်ားက အဆိုပါ ကင္ဆာျဖစ္ႏို္င္ေခ်ထက္အလားအလာထက္ပင္ ၂-ဆမွ်ပိုကဲေနေၾကာင္း၊ (ဂ) ထိို ့ျပင္ အဆီမ်ားေသာငါးၾကီးေတြ လြန္ကဲစြာစား ေသာက္ျခင္းကလည္း ေဖာ္ျပပါကင္ဆာျဖစ္လာေစေၾကာင္း ” National Cancer Institute(ေခၚ)က်မၼာေရးဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းကို အင္တာနက္သတင္းလႊာ(Academic Journal)က ဇူလိုင္ ၁၁၊ ၂၀၁၃ ေန ့ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၂း၀၀နာရီတိတိမွာ ထပ္ဆင့္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

++++++++++++++++++++++++++

ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာ(ေခၚ) အမ်ိဳးသားမ်ားသုက္ေရဂလင္းကင္ဆာေရာဂါ ဘာ့ေၾကာင့္ျဖစ္ရတယ္ဆိုတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကို ယ ေန ့အထိ ေဆးသိပၸံနည္းအရ ခိုင္လံုတဲ့အေျဖမထုတ္ေသးႏိုင္ေသာ္လဲ၊ တိရိစၦာန္အဆီလြန္ကဲစြာစားသံုးသူမ်ား၊ အဖိုး/ဖခင္ မ်ိဳးရိုး စဥ္ဆက္ ထုိကင္ဆာရွိသူမ်ား၊ အစာအာဟာရခ်ိဳ ့တဲ့သူမ်ားမွာ ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေခ်ပိုမ်ားပါတယ္လို ့ဆိုပါတယ္။

ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာလကၡဏာမ်ားမွာ သုက္ရည္ဂလင္းသိသိသာသာၾကီးထြားလာျခင္း၊ ဆီးသြားရင္အားမရျခင္း၊ ျပတ္ေတာင္းျပတ္ ေတာင္းျဖင့္ ဆီးသြားရခက္ခဲျခင္း၊ ပံုမွန္ထက္မၾကာခဏဆီးသြားျပီး အထူသျဖင့္ညဘက္မွာပို၍သြားျခင္း၊ ဆီးသြားစဥ္နာက်င္ျခင္း၊ သုက္ရည္ထဲေသြးပါျခင္း၊ တင္ပါး ႏွင့္တင္ပါးဆံုရိုးတို ့တြင္ တဆစ္ဆစ္နာက်င္ျခင္း၊ ဆီးထဲေသြးပါျခင္း စသည္တို ့ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ထိုလကၡဏာမ်ားထဲမွ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ေပၚလာပါက မေပါ့ဆဘဲ ဆရာ၀န္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၾကပါ။

ယေန ့အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အမ်ိဳးသားဦးေရပ်မ္းမွ် ၄၁၀၀၀ ၀န္းက်င္ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာျဖစ္ပြားၾကျပီး၊ ၁၁၀၀၀ ခန္ ့ က ထိုကင္ဆာျဖင့္ကြယ္လြန္ေနၾကရပါတယ္။ အေမရိကန္မွာလည္း အေရျပားကင္ဆာျပီးရင္၊ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာက ဒုတိယအျဖစ္ အမ်ားဆံုးလို ့ဆိုပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား အသက္ ၅၀ ေက်ာ္လာလွွ်င္ ထိုကင္ဆာေပၚလာတတ္လို ့သတိျပဳ ၾကဖို ့လိုအပ္ပါတယ္။

ပန္းေဂၚဖီစိမ္း၊ ေဂၚဖီထုပ္၊ ပန္းေဂၚဖီ(အျဖဴ) ထဲတြင္ပါရွိေသာ isothiocyanates ဓာတ္က ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ ေပးျပီး၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး/ဖရဲသီးစသည့္အနီေရာင္အသီးတို ့က ၄င္းကင္ဆာျဖစ္ႏိုုုင္ေခ်အလားအလာကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစပါ တယ္။ ပင္လယ္စာ၊ ဂ်ံဳ ႏွင့္ ဂ်ံဳထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ဆန္လံုးညို ႏွင့္ ေကြကာအုတ္ထဲမွာပါရွိေသာ Selenium ကလည္း ယင္းကင္ဆာ ေရာဂါကာကြယ္ေပးျပီး၊ ပဲပိစပ္က ဆီးကိ်တ္ကင္ဆာအက်ိတ္ၾကီးထြားလာမႈကို သိသိသာသာေႏွးေကြးေစပါတယ္။ ခႏာကိုယ္ အဆမတန္၀ျခင္းက ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာနဲ ့ ဆက္စပ္မႈရွိတာေၾကာင့္ ဥပမာ အမဲသားတို ့လို အနီေရာင္အသားမ်ား ေလ်ာ့စား၍ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ခ်ေပးသင့္ပါတယ္။ ကဖိန္းဓာတ္ပါေသာ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား ႏွင့္ အယ္လ္ကိုေဟာပါေသာ အေဖ်ာ္ယမကာတို ့လြန္ကဲ စြာေသာက္စားျခင္းက သုက္ရည္ဂလင္းကိုၾကီးထြားေစတာေၾကာင့္ သင့္တင့္မွ်တရံုသံုးေဆာင္ၾကျပီး၊ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာေရာဂါ ဆိုးၾကီးမွ ကင္းေ၀းႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း မွ်ေ၀လိုက္ရပါတယ္။

(တင္ထက္ထက္ေဇာ္....မွ်ေ၀သည္)
(မွီျငမ္း။ Academic Journal @ Internet
 " ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေဆးသိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ အေသးစိပ္ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရ (က)အိုမီဂါ၃ ဖက္တီးအက္ဆစ္ ျဖည့့္စြက္ စာငါးၾကီးဆီမ်ားထဲ တြင္ ျမင့္မားစြာပါရွိတဲ့ EPA ႏွင့္ DPA ဗီတာမင္တို ့က အမ်ိဳးသားမ်ား သုက္ရည္ဂလင္း ကင္ဆာ ျဖစ္ႏို္င္ေခ် အလားလာ ၄၅% ထိရွိေစေၾကာင္း၊ 
(ခ) အကယ္၍ DHA ဗီတာမင္အေျမာက္အမ်ားပါေသာ အိုမီဂါ၃ ငါးၾကီးဆီမ်ားက အဆိုပါ ကင္ဆာျဖစ္ႏို္င္ေခ်ထက္အလားအလာထက္ပင္ ၂-ဆမွ်ပိုကဲေနေၾကာင္း၊ (ဂ) ထိို ့ျပင္ အဆီမ်ားေသာငါးၾကီးေတြ လြန္ကဲစြာစား ေသာက္ျခင္းကလည္း ေဖာ္ျပပါ ကင္ဆာျဖစ္ လာေစေၾကာင္း ” National Cancer Institute (ေခၚ) က်မၼာေရးဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းကို အင္တာနက္သတင္းလႊာ (Academic Journal) က ဇူလိုင္ ၁၁၊ ၂၀၁၃ ေန ့ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၂း၀၀ နာရီ တိတိမွာ ထပ္ဆင့္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
 
ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာ(ေခၚ) အမ်ိဳးသားမ်ားသုက္ေရဂလင္းကင္ဆာေရာဂါ ဘာ့ေၾကာင့္ျဖစ္ရတယ္ဆိုတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကို ယ ေန ့အထိ ေဆးသိပၸံနည္းအရ ခိုင္လံုတဲ့အေျဖမထုတ္ေသးႏိုင္ေသာ္လဲ၊ တိရိစၦာန္အဆီလြန္ကဲစြာစားသံုးသူမ်ား၊ အဖိုး/ဖခင္ မ်ိဳးရိုး စဥ္ဆက္ ထုိကင္ဆာရွိသူမ်ား၊ အစာအာဟာရ ခ်ိဳ ့တဲ့သူမ်ားမွာ ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေခ်ပိုမ်ားပါတယ္လို ့ဆိုပါတယ္။ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာလကၡဏာမ်ားမွာ သုက္ရည္ဂလင္းသိသိသာသာၾကီးထြားလာျခင္း၊ ဆီးသြားရင္အားမရျခင္း၊ ျပတ္ေတာင္းျပတ္ ေတာင္းျဖင့္ ဆီးသြားရခက္ခဲျခင္း၊ ပံုမွန္ထက္မၾကာခဏဆီးသြားျပီး အထူသျဖင့္ညဘက္မွာပို၍သြားျခင္း၊ ဆီးသြားစဥ္ နာက်င္ျခင္း၊ သုက္ရည္ထဲေသြးပါျခင္း၊ တင္ပါး ႏွင့္တင္ပါးဆံုရိုးတို ့တြင္ တဆစ္ဆစ္နာက်င္ျခင္း၊ ဆီးထဲေသြးပါျခင္း စသည္တို ့ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ထိုလကၡဏာမ်ားထဲမွ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ေပၚလာပါက မေပါ့ဆဘဲ ဆရာ၀န္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၾကပါ။ ယေန ့အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အမ်ိဳးသားဦးေရ ပ်မ္းမွ် ၄၁၀၀၀ ၀န္းက်င္ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာျဖစ္ပြားၾကျပီး၊ ၁၁၀၀၀ ခန္ ့ က ထိုကင္ဆာျဖင့္ ကြယ္လြန္ေနၾကရ ပါတယ္။ အေမရိကန္မွာလည္း အေရျပားကင္ဆာျပီးရင္၊ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာက ဒုတိယအျဖစ္ အမ်ားဆံုး လို ့ဆိုပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား အသက္ ၅၀ ေက်ာ္လာလွွ်င္ ထိုကင္ဆာေပၚလာ တတ္လို ့သတိျပဳ ၾကဖို ့လိုအပ္ပါတယ္။
 ပန္းေဂၚဖီစိမ္း၊ ေဂၚဖီထုပ္၊ ပန္းေဂၚဖီ(အျဖဴ) ထဲတြင္ပါရွိေသာ isothiocyanates ဓာတ္က ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ ေပးျပီး၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး/ ဖရဲသီး စသည့္အနီေရာင္အသီးတို ့က ၄င္းကင္ဆာျဖစ္ႏိုုုင္ေခ်အလားအလာကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစပါ တယ္။ ပင္လယ္စာ၊ ဂ်ံဳ ႏွင့္ ဂ်ံဳထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ဆန္လံုးညို ႏွင့္ ေကြကာအုတ္ထဲမွာပါရွိေသာ Selenium ကလည္း ယင္းကင္ဆာ ေရာဂါကာကြယ္ေပးျပီး၊ ပဲပိစပ္က ဆီးကိ်တ္ကင္ဆာအက်ိတ္ၾကီးထြားလာမႈကို သိသိ သာသာေႏွးေကြးေစပါတယ္။ ခႏာကိုယ္ အဆမတန္၀ျခင္းက ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာနဲ ့ ဆက္စပ္မႈရွိတာေၾကာင့္ ဥပမာ အမဲသားတို ့လို အနီေရာင္အသားမ်ား ေလ်ာ့စား၍ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ခ်ေပးသင့္ပါတယ္။ ကဖိန္းဓာတ္ပါေသာ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား ႏွင့္ အယ္လ္ကိုေဟာပါေသာ အေဖ်ာ္ယမကာတို ့လြန္ကဲ စြာေသာက္စားျခင္းက သုက္ရည္ဂလင္းကိုၾကီးထြားေစတာေၾကာင့္ သင့္တင့္မွ်တရံုသံုးေဆာင္ၾကျပီး၊ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာေရာဂါ ဆိုးၾကီးမွ ကင္းေ၀းႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း မွ်ေ၀လိုက္ရပါတယ္။ (တင္ထက္ထက္ေဇာ္....မွ်ေ၀သည္)
 မွီျငမ္း။ 
Academic Journal @ Internet

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...