Thursday, November 28, 2013

စာေရးဆရာေက်ာ္၀င္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

November 26, 2013 at 10:03am
ဉာဏ္လိႈင္လင္း၊ ေအးျမင့္စန္း

ႏိုင္ငံေရးအရ ျပင္ခ်င္တဲ့ဆႏၵရိွရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးက အလြန္လြယ္ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပထမ ငါးႏွစ္သက္တမ္း၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုသို႔ ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အရိွန္တင္ႀကိဳးပမ္းလာျခင္းႏွင့္အတူ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဦးတည္လႈပ္ ရွားမႈမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆံုမႈ ျပဳလုပ္လို သည္ဟု ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းကမ္းလွမ္းခ်က္၏ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ ရလဒ္ႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို ႏိုင္ငံေရး စာေရးဆရာလည္းျဖစ္၊ ေဟာေျပာပို႔ခ်သူလည္းျဖစ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မရွင္၏ ပညာရွင္အဖြဲ႕၀င္လည္းျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္၀င္းက မည္သို႔သံုးသပ္ထားသည္ သိရိွႏိုင္ရန္ မဇိ္ၥ်မ က ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမ္းလွမ္းတဲ့ ေတြ႕ဆံုပြဲ ျဖစ္လာမယ္လို႔ ထင္ပါသလား၊ ဒီအေပၚကို ဘယ္ လုိျမင္ပါသလဲ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အစိုးရတပ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေဆြးေႏြးခ်င္ တယ္လုိ႔ ကမ္းလွမ္းလုိက္တာ ႀကိဳဆုိရမွာ၊ အမွန္ကေတာ့ ဒါမ်ဳိးက အေစာႀကီး ကတည္းက ျဖစ္ဖို႔ေကာင္း တယ္၊ တစ္ဖက္က လက္ခံလား၊ လက္မခံလားဆိုတာ ေသခ်ာေျပာလို႔ မရဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္အထင္ေတာ့ လက္ခံမယ္ထင္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ထိေတြ႕ရသေလာက္ဆုိရင္ အစုိးရေခါင္းေဆာင္ေတြေရာ တပ္ေခါင္း ေဆာင္ေတြေရာ လႊတ္ေတာ္က ေခါင္းေဆာင္ေတြေရာ အရင္နည္းေဟာင္းအတုိင္း သြားလို႔မရေတာ့ဘူး ဆုိတာ ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒုတိယနည္းလမ္းေပါ့။ အျပန္အလွန္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းတဲ့နည္းနဲ႔ သြားၾကမယ္လို႔ သမၼတေတာင္ ေျပာၿပီးၿပီ၊ က်န္တဲ့လႊတ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြလဲ ဒီသေဘာရွိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဆြးေႏြး ပြဲက အေႏွးနဲ႔အျမန္ ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးၾကတယ္ ဆုိကတည္းက ေကာင္းတဲ့ နည္း လမ္းပဲ။

ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုရလဒ္မ်ဳိးရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္မလဲ။

အေရးႀကီးဆံုးတစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ ဒီမုိကရက္တစ္အေလ့အထ ေခါင္းေဆာင္ေတြၾကား မွာေရာ လူေတြၾကားမွာေရာ နည္းတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကို ေထာက္ထားၿပီး တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္ကို ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ေကာင္းေအာင္လုပ္ဖုိ႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ တစ္နည္းေျပာလုိ႔ရွိရင္ ဒီမုိကေရစီစံနဲ႔ မကုိက္တာေတြ ခုထိရွိေနေသးတယ္။ ကုိက္ေအာင္ဆုိတဲ့အထင္နဲ႔ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ေျပာင္းရမယ္လို႔ ေဆြးေႏြးရင္ေတာ့ အေျဖရမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေတြကို နားလည္မႈရွိရွိနဲ႔ တျဖည္းျဖည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲယူ မယ္ဆုိၿပီး ေဆြးေႏြးၾကရင္ အေျဖရႏုိင္တယ္။ ဘာေတြ သူေတာင္းဆုိမလဲ၊ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးမလဲ ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ မသိဘူး။

အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ကမ္းလွမ္းထားပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပထမငါးႏွစ္သက္တမ္းမွာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးက ဘယ္ေလာက္ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္မယ္ ထင္ပါ သလဲ။

အေျခခံဥပေဒက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွရမယ္ဆိုတဲ့ မူကုိ ဒီေန႔လႊတ္ေတာ္ေရာ၊ အစိုးရေရာ တပ္မေတာ္ က ေခါင္းေဆာင္ေတြေရာ ေယဘုယ် သေဘာတူပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း ဒါကို ေျပာတာပဲ။အသစ္ေရးတာကသာ နည္းနည္းျပႆနာရွိႏိုင္တာ ျပင္ေရးဆုိတဲ့အေျခခံအေပၚမွာ ကြဲလြဲစရာအေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ ဘာေတြျပင္ရမလဲဆုိေတာ့ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုက Perfect (ျပည့္စံုမႈ)ကေတာ့ မျဖစ္တာေသခ်ာတယ္။ အလုပ္လုပ္ၾကည့္လို႔ အလုပ္ကိုအဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေတြရွိခဲ့ရင္ေတာ့ မလြဲမေရွာင္ သာ ျပင္ကို ျပင္ရမယ္၊ အဲ့ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အခု ဒီေန႔သြားေနတဲ့ အေျပာင္းအလဲက သံုးခု၊ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈရယ္၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈရယ္၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယ္၊ အဲဒီထဲမွာ အေရး အႀကီးဆံုးက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ကိစၥလို႔ ျမင္တယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရး အဟန္႔အတားျဖစ္ေနတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ျပင္ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါသလား။

အစကေျပာရရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိယ္တိုင္ ခ်ခဲ့တာ။ ၁၉၄၇၊ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ၁၉၉၀ ျပည့္ ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ သမၼတတင္မကပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္အမတ္အရည္အခ်င္းမွာ သူကိုယ္တိုင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သူ႔ရဲ႕မိဘေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူ႔ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဖက္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံျခား အ ေထာက္အပံ့နဲ႔ ကင္းရမယ္လို႔ ပါတယ္။ သို႔ေသာ္၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲက်ေတာ့ ထူးျခားလာတာ တစ္ခုရိွတယ္။ အဲဒါက လႊတ္ေတာ္အမတ္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒု-သမၼတ အရည္အခ်င္း ေပ့ါ။ သမၼတကလည္း သူကတစ္ဆင့္ သြားရတာေပါ့။ အဲဒီထဲမွာ တစ္ခုပိုလာတယ္။ ဟိုတုန္းက မိဘ၊ ကိုယ္တိုင္နဲ႔ အိမ္ေထာင္ဖက္ပဲ၊ အခု သားသမီးပါ ပါလာတယ္။ အဲဒါႀကီးကေတာ့ မေျပးေသာ္ ကန္ရာရိွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတမျဖစ္ေအာင္ ကန္႔ထားတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္ေန တယ္။ ျဖစ္မ်ားျဖစ္ ႏိုင္ခဲ့ရင္ေတာ့ အဲဒီကိစၥက ျပင္ေပးႏိုင္ရင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္ မွ်တမႈ ပိုျဖစ္ႏိုင္မယ္။ ဒါက ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တစ္ဦးခ်င္းဆႏၵပါ။ ဒီကိစၥကို ျပင္မေပးသင့္ဘူးဆိုတဲ့ အခိုင္အမာ အယူအဆေတြလည္း ရိွႏိုင္ပါတယ္။

အခုလို ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ိဳးမွာ ဆရာသာ ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုအေျခခံေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးမွာလဲ။

ပထမ မျဖစ္မေန ျပင္ကိုျပင္ရမယ့္ကိစၥက လူမ်ိဳးစုကိစၥ၊ ဒုတိယကိစၥက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ေရး၊ မျဖစ္ေရး ေျပလည္ေစခ်င္တယ္၊ ႏွစ္ဖက္ ညိႇၾကေစခ်င္တယ္။ တစ္ကယ္လို႔ အေၾကာင္းေၾကာင္း ေၾကာင့္ အေျဖမရရင္လည္း ႏွစ္ဖက္သေဘာထားႀကီးၾကေစခ်င္တယ္။ တတိယကိစၥက တပ္ဖယ္ရွားေရး ကိစၥ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိစၥ၊ ေလာေလာဆယ္ လုပ္လို႔မရႏိုင္ေသးဘူး လို႔ ထင္တယ္။ လုပ္လည္း မလုပ္သင့္ ေသးဘူးထင္တယ္။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ေပ့ါဗ်ာ။ ေရရွည္မွာ တျဖည္းျဖည္း ဆုတ္ခြာေပးမယ္လို႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ေျပာထား တာေလးကို အေလးအနက္ထား ၾကည့္ၾကေစခ်င္တယ္။

လက္ရိွအေျခခံဥပေဒက ျပင္ရအခက္ဆံုး ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အသစ္ျပန္ေရးျခင္း ကသာ လက္ေတြ႕က်မယ္လို႔ သံုးသပ္သူေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ဆရာေရာ ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။

ျပင္လို႔မလြယ္ဘူးဆိုတာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ၾကည့္ရင္ေတာ့ မွန္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ျပင္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵရိွ ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးက အလြန္လြယ္ပါတယ္။ အေရးႀကီးတာက စိတ္ဆႏၵပါပဲ၊ ျပင္ခ်င္တဲ့ စိတ္ ဆႏၵရိွတယ္ဆိုရင္ မျဖစ္ႏုိင္စရာမရိွဘူး။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အာဏာအရပ္ရပ္ကို ကိုင္ထားတဲ့ တာ၀န္ရိွသူေတြကို ျပင္ခ်င္စိတ္ တ ကယ္ရိွမရိွ အကဲစမ္းတာမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္မလား။

ျဖစ္ႏိုင္တာေပ့ါ။ ေလာေလာဆယ္ Current ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥကိုး။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို အာဏာရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက စလာေတာ့ လူထုတစ္ရပ္လံုးလည္း စိတ္၀င္စားလာတယ္။ ျပင္ေရးလား၊ အသစ္ေရး ဆြဲေရးလား။ အျပင္က အင္အားစုေတြက အသစ္ေရးေရးဆိုတာ လုပ္ေတာ့ ဒီဘက္က ႏိုင္ငံေရးအင္အား စုအေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ေထာက္ခံတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းေတာ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကလဲ ျပင္ေရးဘက္ကို ဦးစားေပး လာတယ္။ အခု ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါမွာ အတိတ္က ျဖစ္စဥ္ေတြကို ၾကည့္ၿပီး ေတာ့ လက္ေတြ႕အေျဖရႏိုင္တာကို ဦးတည္ ေဆြးေႏြးၾကေစခ်င္တယ္။

Mizzima - News in Burmese Facebook စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...