Monday, November 11, 2013

ျမန္မာျပည္၏ ထိပ္သီးခ႐ိုနီတဦးအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း (တတိယပိုင္း-ဇာတ္သိမ္း)

by FNG on November 9, 2011

tay-za-at-office
44
14

မဲေပးပါ

DK၊    ၊၄င္း၏ကုမၸဏီမ်ားအား အေနာက္မဟာမိတ္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ပိတ္ဆို႔ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကနဦးပိုင္းတြင္
ဦးေတဇမွ အေတာ္ပင္ ေပါက္ကြဲ ခဲ့၏။ ဦးေတဇမွ မဟုတ္ပါ။ ယေန႔ကမာၻ တြင္ စီးပြားေရး
အင္အားၾကီး ျဖစ္ျပီး အေျခခံတန္ဖိုးမ်ား တူညီၾကျပီး ညီညြတ္မွု႐ွိၾကေသာ အေနာက္ဒီမိုကေရစီ
ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အေနအထား တြင္ ႐ွိေနသူ မ်ားအတြက္ လွုပ္႐ွား ႏိုင္ေသာ ဂြင္မွာ က်ဥ္းေျမာင္းသထက္ က်ဥ္းေျမာင္းလာေလ၏။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ စစ္အာဏာ႐ွင္ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွုမ်ား မျပဳ
လုပ္ႏိုင္ေစရန္ အေနာက္မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပိတ္ဆို႔မွုမ်ားသည္ ၄င္းကို ပို၍အားေကာင္း
လာေစခဲ့ ျပီး အျခားေသာ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား အား ေစ်းကြက္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာရန္မွာ
ပိုမိုခက္ခဲလာသည္ ဟု ဦးေတဇမွ သူ၏အျမင္ကိုေျပာသည္။ “ ဒီလုိမ်ဳိး အေနာက္တုိင္း
ပိတ္ဆို႔မွု ေတြေၾကာင့္ က်ေနာ္ တို႔ပိုေတာင္မွ ခ်မ္းသာလာေသးတယ္  ” ဟု ဦးေတဇမွ
ဆိုသည္။

ျပည့္ျဖိဳးေတဇ၊ ေရခ်ယ္လ္ေတဇ၊ ထက္ေတဇ ႏွင့္ ဦးေတဇ
လက္သင့္ရာ စားေတာ္ေခၚေသာ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မ်ား၏ အေလ့အထအရ ဦးေတဇ၏
စကားသည္ ဟုတ္သလို႐ွိေန၏။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအေနအထားမ်ားသည္ အျမဲတေစ
ေျပာင္းလဲေနသည္။ အေနာက္မဟာမိတ္မ်ား၏ ပိတ္ဆို႔မွုမ်ားေၾကာင့္ ဦးေတဇအေနႏွင့္
ျပည္ပအရင္းအႏွီးမ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္စြမ္း နည္းသြားခဲ့ရျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဖက္စပ္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ ႏွံလုိသူ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအတြက္ ၄င္းသည္ ေ႐ွာင္ၾကဥ္အပ္သူ ျဖစ္လာခဲ့သည္။
ဦးေတဇအေနႏွင့္ သူ၏ဂုဏ္သတင္းအား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေနျပီး ၄င္း၏
အေနအထားသည္ သုညအဆင့္ (Zero Level) တြင္ေတာင္မွမဟုတ္ပဲ အႏွဳတ္လကၡဏ
အဆင့္ (Negative Level) တြင္ က်ဆင္းေနသည္ဟု ႏိုင္ငံစံုလုပ္ငန္းၾကီးမ်ား
(Multinational Firms) အတြက္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အၾကံေပးပညာ႐ွင္ တဦးမွဆိုုသည္။
ဦးေတဇအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း႐ွိ ကမာၻလွည့္ခရီးသြား မ်ား လာေရာက္ေလ့႐ွိေသာ
အခ်က္အခ်ာ က်ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ႐ွိေနသည့္ ထူးလုပ္ငန္းစုပိုင္ ဟုိတယ္  (၁၇) ခုအား
ႏိုင္ငံတကာ စီမံခန္႔ခြဲမွုကုမၸဏီတခု အား အသြင္သစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေစလိုေသာ္လည္း ၄င္း
လိုလားေသာ အဆင့္႐ွိသည့္ အက်ဳိးတူလုပ္ငန္း႐ွင္ မ်ားအား မရႏိုင္ခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ၄င္း
အေနႏွင့္ အေနာက္မဟာမိတ္မ်ား၏ ပိတ္ဆို႔မွုမ်ားကို အျပစ္တင္႐ုံမွ လြဲျပီး ဘာမွမတတ္ႏိုင္
ခဲ့ေခ်။ သူ႔အေနႏွင့္ ထိုင္းဟိုတယ္လုပ္ငန္းစု တခုမွ ကမ္းလွမ္းလာမွု ရ႐ွိခဲ့ေသာ္ လည္း
ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။အငယ္စား ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းစု မ်ားအား စိတ္မဝင္စားပဲ ႏိုင္ငံတကာတြင္
နာမည္ရျပီးသားလုပ္ငန္းစု မ်ားကိုသာ လိုလားသည္ဟု ဦးေတဇမွဆိုသည္။
ၾကပ္ေျပး႐ွိ ေနျပည္ေတာ္ျမိဳ႕ အား ပို၍တန္ဆာ ဆင္ေနေသာ ပညာေရး အားနည္းျပီး မသိသား
ဆိုးဝါးလွသည့္ လူမိုက္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး အရ
မဟာဗ်ဴဟာ က်သည့္ ပင္လယ္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ေနရာတြင္႐ွိေသာ္လည္း ေခ်ာင္ထိုးျခင္း
ခံရ၍   ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ဦးေတဇ၏ ေနအိမ္သည္ ထိုအရပ္႐ွိ အထင္ကရ အေဆာက္အဦ
ပင္ျဖစ္ေလသည္။ သူ၏ေနအိမ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ေနအိမ္၊ အေမရိကန္
သံ႐ုံးတို႔ ႏွင့္ သိပ္မေဝးလွေပ။
စစ္အုပ္စု၏ လက္ခ်က္ေၾကာင့္ စီးပြားေရး ခြ်တ္ျခံဳက်ျပီး လူအမ်ားစု မွာ ဆင္းရဲမြဲေတ၍
ဆင္ေျခဖံုး အရပ္မ်ားတြင္ ထမင္းပင္ ဝယ္မစားႏိုင္ပဲ ထမင္းရည္သာ ေသာက္ ေနၾကရ
သူမ်ား႐ွိေနျပီး လူအမ်ား ဆင္းရဲ ဒုကၡေရာက္ ေနၾကခ်ိန္တြင္ ဦးေတဇ ဝယ္ယူစုေဆာင္း
ထားေသာ ဖာရာရီ၊ ႐ုိးလ္စ္႐ြိဳက္စ္ အစ႐ွိသည့္ တန္ဖိုးၾကီး ဇိမ္ခံကား မ်ားမွာ ကား
လမ္းေပၚမွ ပင္ ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ ၾကီးက်ယ္ခန္းနား လွသည့္ ဦးေတဇ၏ ေနအိမ္အား
လမ္းေပၚမွ ျဖတ္သြားေသာ တကၠစီဒ႐ိုင္ဘာ မ်ားမွ ၄င္းတို႔၏ ခရီးသည္မ်ားကို လက္
ညွဳိးထိုးျပ သြားခဲ့ၾကသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕႐ွိ ေအး႐ွားဂရီးန္ ဘဏ္ခြဲတခု
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ မက္ကြာရီတကၠသိုလ္ (Macquarie University) မွ ျမန္မာစီးပြားေရး ႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာ႐ွင္ ေ႐ွာင္တာနယ္လ္ (Sean Turnell) မွမူ ပါးနပ္ေသာ
မ်က္လံုးမ်ားႏွင့္ ဦးေတဇသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ ပံုျပင္မ်ားထဲတြင္ ပါေလ့႐ွိေသာ ဗီလိန္
လူၾကမ္း တဦးကဲ့သို႔ ျဖစ္လုနီးနီး အေနအထားတြင္ ႐ွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။
ျမန္မာစစ္အရာ႐ွိမ်ားကမူ ဦးေတဇ၏ ထူးကုမၸဏီ ၏ေပါက္ေရာက္ေနမွဳကို ရည္ညႊန္းသည့္အေနျဖင့္
ထူးကုမၸဏီ အား (ကက-ေတ) ဟုဆိုၾကသည္။ စီးပြားေရးသမားမ်ားကမူ ၄င္းအား ျမန္မာစစ္တပ္မွ
တတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးၾကီး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ (ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးၾကီးေမာင္ေအး၏ေအာက္
ကပ္လ်က္တြင္႐ွိသည္ဟု ဆိုျခင္းျဖစ္သည္) ၄င္းအား ခ႐ုိနီ (စစ္အုပ္စုႏွင့္ပလဲနံပသင့္သူ) အျဖစ္
ဆိုၾကျခင္းကို မူဦးေတ ဇ အေနႏွင့္ ဘဝင္က်ပံု မရေပ။ “ ျမန္မာ ေတြဟာ ဒါေၾကာင့္ မခ်မ္းသာၾက
တာဗ်၊ လူတေယာက္ တိုးတက္ရင္ သူတို႔ေတြက မနာလိုၾကဘူး၊ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔တိုက္ခိုက္ ေနျပီး
အဲလိုပဲ ေလွ်ာက္ဖြေန ေတာ့တာပဲဗ်ာ..” ဦးေတဇမွ ျငီးျငဴေလသည္။
ဦးေတဇအေနႏွင့္ ေဒၚလာသန္းဆယ္ ႏွင့္ခ်ီ၍ ႐ွိေသာ အခြန္ေၾကြးက်န္ မ်ားကို ေပးေဆာင္ရန္
ေငြေတာင္းခံလႊာ အားရ႐ွိထား ျပီးျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၄င္းပိုင္ ထူးလုပ္
ငန္းစုေအာက္႐ွိ မည္သည့္ ကုမၸဏီမွ အခြန္အမ်ားဆံုး ေဆာင္ရေသာ ထိပ္တန္း ေကာ္ပိုရိတ္
လုပ္ငန္း (၁၀) ခုထဲတြင္ မပါေပ။ ကေမာၻဇ ဘဏ္သည္ ပထမေနရာတြင္ ႐ွိသည္။ ၄င္းမွ
အခြန္ေ႐ွာင္သည္ဟု ဆိုၾကျခင္းမ်ားအား ဦးေတဇမွ ျငင္းဆိုခဲ့ျပီး၊ သူ႔အေနႏွင့္ အခြန္ေဆာင္
သူတဦး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ လတ္တေလာ ေပးေဆာင္ထားေသာ အခြန္ေျပစာ မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍မူ သူ႔အေနႏွင့္ (၂၀၁၁) စက္တင္ဘာလ အစပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂)
သန္း႐ွိ ေသာ အခြန္ေငြ ပမာဏ အား ေပးေဆာင္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္ဟု ဦးေတဇမွဆိုသည္။

Aureum Palace ဟုိတယ္တခု
ထူးလုပ္ငန္းစု ၏ ကုမၸဏီခြဲမ်ားအနက္ သစ္လုပ္ငန္း၊ အိမ္ျခံေျမ ႏွင့္ ကုန္သြယ္မွု လုပ္ငန္း
အခ်ဳိ႕တို႔မွသာ အက်ဳိးအျမတ္ ရ႐ွိခဲ့ျပီး သူ႔အေနႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ပိုမိုဖန္တီးႏိုင္သည့္
လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (Tourism) ႏွင့္ ပစၥည္း မ်ဳိးစံုထုတ္လုပ္ေသာ
ျမန္မာျပည္၏ လူသံုးကုန္ပစၥည္း အေျခခံေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကို လုပ္ကိုင္ရျခင္း
အား ပို၍ ႏွစ္သက္သည္ဟု ဦးေတဇ မွဆိုသည္။ ဦးေတဇသည္ ရက္ေရာေသာ လုပ္႐ွင္တဦး
ျဖစ္သည္ဟူေသာ အမ်ားအျမင္ ကိုရ႐ွိထားသူ ျဖစ္ကာ ၄င္း၏ အျမဲတမ္း ဝန္ထမ္းေပါင္း
ေလးေသာင္းေက်ာ္၏ သစၥာေစာင့္သိမွုကို ရ႐ွိထားသူ ျဖစ္ေလသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ပထမဆံုးေသာ အမ်ဳိးသမီးေလယာဥ္ မွဴး အပါအဝင္ ေထာင္ဂဏန္းခန္႔ ႐ွိေသာ သူ၏
ဝန္ထမ္းမ်ားအား ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ရန္  ေစလႊတ္ခဲ့ျပီး၊ အပို
ဆုေၾကးႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ား ေပးအပ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္ၾကိဳးစားေသာ မန္ေနဂ်ာမ်ား
လည္း အေရအတြက္ တိုးတက္လာခဲ့၏။ ဦးေတဇသည္ သူလုပ္သမွ်တြင္ အျခားသူမ်ား
အား လည္း ႐ွယ္ယာေဝစု မ်ားခြဲေဝ ေပးတတ္သူ ျဖစ္ျပီး မွ်တသူ တဦးျဖစ္သည္ဟု ျပည္
တြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ စင္ျပိဳင္ လုပ္ငန္း႐ွင္ တဦးမွဆိုသည္။
ေဘာလံုးဝါသနာအိုး ႏွင့္ ကလပ္အသင္း ပိုင္႐ွင္တဦးလည္း ျဖစ္ေသာ ဦးေတဇသည္ ၄င္းပိုင္
ကလပ္၏ ေလ့က်င့္ေရးကြင္းတြင္ သူ၏ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဘာလံုးကစား ေလ့႐ွိကာ၊ ျမန္မာ
ေတးဂီတ အား ပံ့ပိုးမွုမ်ား ေပးေလ့႐ွိသူလည္း ျဖစ္သည္။ FORBES ASIA သတင္းေထာက္ႏွင့္
အတူ ေန႔လယ္စာ စားျပီးေသာအခါ ဦးေတဇသည္ သူပိုင္ဂစ္တာ အား ဆြဲထုတ္ကာ ၄င္း၏
အမွုေဆာင္အရာ႐ွိမ်ားကို ေခၚေတာ့သည္။ “ ခင္ဗ်ားတို႔ကို ဒီသံစဥ္ေလး ၾကားဖူးေစခ်င္လို႔ဗ်ာ ”
ဟုဆို၍ ဓါတ္ျပားတခ်ပ္ကိုဖြင့္၍ ဂီတတြင္ ဝင္စားကာ ေတးသံစဥ္တခုကို လိုက္ပါတီးခတ္ျပခဲ့
သည္။ Wikileaks မွ ထြက္ေပၚလာေသာ အေမရိကန္ သံတမန္ ေၾကးနန္းစာ မ်ားအရ ဦးေတဇ
သည္ ယခင့္ယခင္က ၄င္းက်႐ွဳံးႏိုင္မည့္ အေျခအေန မ်ားကို ေက်ာ္လႊားလာႏိုင္ခဲ့သည္ဟု
ေဖၚျပထားသည္။ “ ဦးေတဇ ေဒဝါလီခံရ ျပီဟု မိမိတို႔၏ စီးပြားေရးအဆက္အသြယ္ ေျမာက္
မ်ားစြာတို႔မွ ယံုၾကည္ၾကသည္” ဟု(၂၀၀၉) မတ္လတြင္ အေမရိကန္ အစိုးရထံသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ
အေမရိကန္သံ႐ုံး၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။ (၂၀၁၀) တြင္မွ လုပ္ငန္း႐ွင္ အသိုင္း
အဝိုင္း အတြင္း ၌ ဦးေတဇ ဂိန္သြား ျပီ၊ ၄င္းေနရာ အား စင္ျပိဳင္ႏွင့္ ေနာက္တက္ ခ႐ုိနီ မ်ားမွ
ဝင္ယူေနၾကျပီ ဆိုေသာ သတင္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ ေနခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဦးေတဇ ကြယ္လြန္သြား
ခဲ့ျပီဆိုေသာ ခ်ဲ႕ကားထားေသာ သတင္းမ်ားမွာ ၄င္း၏ ရဟတ္ယာဥ္ ပ်က္မက်မီကပင္
ေပၚထြက္ေနခဲ့သည္။ ဦးေတဇကေတာ့ တိတ္တခိုး ၾကိတ္ရယ္ ေနေကာင္း ရယ္ေနလိမ့္မည္ ျဖစ္၏။
ဦးေတဇ ပုိင္ဆိုင္ေသာအဓိကလုပ္ငန္းမ်ား
၁။ အဲပုဂံ (Air Bagan)
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ ပုဂၢလိက ေလေၾကာင္းလိုင္း ျဖစ္ျပီး ATR42-320, ATR72-500 ႏွင့္ FOKKER-100 ေလယာဥ္မ်ား အပါအဝင္ ေလယာဥ္ (၁၂) စင္းပါဝင္သည္။ ျပန္လည္ေရာင္း ခ်မည္ဆိုပါက အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၂၅) သန္းမွ သန္း (၃၀) အၾကားတြင္ ရ႐ွိ ႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။
ရန္ကုန္ျမိဳ႕႐ွိ ေအး႐ွားဂရီးန္ ဘဏ္ခြဲတခု
၂။ ေအး႐ွားဂရီးန္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ (Asia Green Development Bank)
ေနျပည္ေတာ္ ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕သစ္ရႇိ ေနျပည္ေတာ္ဘဏ္ရပ္၀န္း၌ (၂၀၁၀) ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ဖြင့္လႇစ္ခဲ့သည္။
Aureum Palace ဟုိတယ္တခု
၃။ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ား
ေအာ္ရီယမ္နန္းေတာ္ (Aureum Palace) ႏွင့္ ျမန္မာ့ရတနာ (Myanmar Treasure) နာမည္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ား ပါဝင္သည္။ အခန္းေပါင္း (၁၁၀၀) ခန္႔ ပါဝင္ေသာ ဟိုတယ္ေပါင္း (၁၇) ခုပါဝင္ျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း (၁၂၀) မွ (၁၅၀) အတြင္းခန္႔ တန္ဖိုး႐ွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။
၄။ မိုင္းလုပ္ငန္း
နီကယ္လ္၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ထံုးေက်ာက္ႏွင့္ ေ႐ႊတူးေဖၚေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၅။ ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း
အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း (၃၀) မွ (၄၀) အၾကားခန္႔ တန္ဖိုး႐ွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရေသာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕႐ွိ အိမ္ယာ စီမံကိန္းမ်ား ပါဝင္သည္။
၆။ ပို႔ကုန္
သစ္၊ ပဲ ႏွင့္ ဆန္ မ်ားတင္ပို႔သည္။
DK (Ref: Burma’s Showy Crony)

ျမန္မာျပည္ ၏ ထိပ္သီးခ႐ိုနီ တဦး အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း (အပိုင္း-၁)

ျမန္မာျပည္၏ ထိပ္သီးခ႐ိုနီတဦး အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း (အပိုင္း-၂)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...