Tuesday, November 12, 2013

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြသံုးစြဲေနေသာ လုပ္ငန္း၊ ဘတ္ဂ်တ္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (2013)


အၾကမ္းဖ်င္းေလ့လာရန္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ တြင္ Hot Topic အျဖစ္ ေပၚပင္၊ ဂြင္လုပ္ငန္း လုပ္သူမ်ားသည္ အစိုးရ ေပၚလစီခ်မွတ္ထားေသာ က႑မ်ားတြင္ ေျပးလႊား လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိၾကသည္။ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ဘတ္ဂ်တ္ေခတ္စားစဥ္က ... တ၀ုန္း၀ုန္းႏွင့္ ထား၀ယ္သို႔ခရီးသြား၊ ေျမယာ၀ယ္ ..ေကာက္ရိုးမီး၊  ေျပးၾကည့္သည္။ ကာလီဖိုးနီးယား ေရႊတူးေဖၚခရီး၊ ကခ်င္ျပည္၊ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းခရီး ကဲ့သို႔ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္မရေသာအခါ ေျမယာမ်ားကို လိုက္၀ယ္/ေရာင္းလုပ္ရင္း ေဒသခံမ်ား အေခ်ာင္စိတ္ၾကီး၀င္သြားၾကသည္။ နယူးေယာက္၊ဥေရာပ၊ဂ်ပန္ထက္ပင္ ေစ်းၾကီးေအာ္ဟစ္၊ စိတ္ၾကီ၀င္ျပီး က်န္ေနရစ္သည္။ ယခုေတာ့ အစိုးရက စီမံကိန္းရင္းႏွီးမည့္သူမရွိေသာေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးသြားသည္။

အစိုးရဦးစားမႈအရ ျဖစ္ေပၚလာေသာ (ေပၚပင္)လုပ္ငန္းမ်ားမွာ (ref: The Voice Myanmar)
- အိမ္ေျမျခံ၊ 
(အိမ္ေျမေစ်းၾကီးမႈမွာ အစိုးရ ဘုမသိ၊ဘမသိ ျဖစ္ေနစဥ္ ခရိုနီမ်ားဖန္တီးသြားျခင္းျဖစ္သည္။ အိမ္ေျမ၊စက္မႈကြက္သစ္မ်ား ေဖၚထုတ္ရန္ အစိုးရကလဲမလုပ္ႏိုင္၊ ႏိုင္ငံျခားကုမဏီမ်ားကိုလည္း ကန္ထရိုက္မေပးႏိုင္၊ အားလံုး ခရိုနီႏွင့္ကိုယ္က်ိဳး၀ါဒီမ်ားျဖစ္ေနေသာအေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းအစိုးရအတြက္ အလြန္ခက္ခဲေသာကာလ ျဖစ္သည္)။
- ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈ
- ဆက္သြယ္ေရး (ဖုန္းႏွင့္အင္တာနက္)
- ဘဏ္လုပ္ငန္း
- အေရာင္းအ၀ယ္ (Trading)
- ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး (Gov & Large Company, NGO ..etc)
- ခရီးသြားလုပ္ငန္း (ဟိုတယ္ႏွင့္ကမၻာလွည့္ခရီးသည္)
- ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး
- ပညာေရး၊ (အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကေက်ာင္း အၾကီးအေသးမ်ား၊ ဥပမာ ILBC, SR International, Heart Land ..
- က်န္းမာေရး (အစိုးရေဆးရံု၊ ေဆးေပးခန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကေဆးရံုမ်ား ၀ိတိုရိယ၊ အာရွေတာ္၀င္၊ ...)  

ေအာက္ေဖၚျပပါ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ က႑အသီးသီးတြင္ မွန္ကန္စြာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ ေဒါင္းလုပ္ၾကည့္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ သူမ်ားမလုပ္ေသာ အလုပ္ကို လုပ္မွ ေရရွည္အက်ိဳးရွိမည္။ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းတြင္ လူမ်ားစုပံုတိုးေနၾကသည္။ လယ္ယာႏွင့္စက္မႈတြင္ မလုပ္လိုၾက။ နည္းပညာႏွင့္ရင္းႏွီးမႈ ၾကီးျပီး၊ ေရတိုအျမတ္မရွိ။ ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရး၊ ရပ္ရြာျမိဳ႔ျပစည္ပင္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ လူမ်ားၾကပ္ေနေအာင္ လုယက္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ ေရတို၊ ခ်က္ခ်င္းေငြရေသာ က်ဴရွင္ႏွင့္ေဆးခန္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား အက်င့္ပ်က္ရေတာ့သည္။ ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရးမွာ ကုသိုလ္လဲရ၊ ကုသိုလ္လဲရ .. ၂ခါကုသိုလ္ရသည္။ ၀မ္းမဝေသာေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား က်ဴရွင္ႏွင့္ေဆးခန္း မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ရေတာ့သည္။ ထိုက႑၂ခုတြင္ လပ္စားႏိုင္ခြင့္ရွိသူ (လက္မွတ္ထိုးေပးသူ)သည္ တေယာက္တစ္ေလသည္ ငခံုးမတစ္ေကာင္ကဲ့သို႔ အၾကီးက်ယ္ အက်င့္ပ်က္ေတာ့သည္။ က်န္းမာေရးဘတ္ဂ်တ္မ်ား ခ်ေပးလိုက္ရာ ၂လအတြင္း အျပီးသံုးရမည္၊ မသံုးလွ်င္ ေနာက္ႏွစ္မေပးေတာ့...ဟု ေငြခ်ေပးလိုက္ေသာအခါ ဆရာ၀န္ၾကီးက အက်ိုးေဆာင္ကုမၼဏီကို ေျပးကပ္ရေတာ့သည္။ ဆရာ၀န္ၾကီးက ဘတ္ဂ်တ္ကို မသံုးတတ္ပါ။ သိန္း ၁၀၀၀ ဘတ္ဂ်တ္ကို ၂လအတြင္ အျမန္ဆံုး၊ အက်ိဳးရွိဆံုး သံုးရန္ ႏိုင္ငံျခားမွ လူနာကုတင္မ်ားကို ၀ယ္ယူဖို႔ျဖစ္လာသည္။ ပစၥည္းကို ျပႏိုင္မွသာ ႏိုင္ငံေတာ္စာရင္းစစ္မ်ား လာစစ္ေသာအခါ အိုေကမည္။ ဒီေတာ့စင္ကာပမူ Quotation $3000 per bed ရယူထားျပီး၊  ေဆးရံုဂိုေထာင္တြင္ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ ကုတင္ ၁၀လံုးခန္႔ တင္ထားသည္။ P.O , LC documents မ်ားကို အက်ိဳးေဆာင္က လုပ္ေပးသည္။ ေနာက္ ၃လၾကာလွ်င္ ပစၥည္းအားလံုးေရာက္မည္။ က်ပ္သိန္း ၂၀၀၀ ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ေဒၚလာေငြကို ႏိုင္ငံျခားကုမၼဏီသို႔ TT ျဖင့္အျပည့္ေပးျပီးေၾကာင္း ဘဏ္စာရြတ္စာတန္းမ်ားကို စာရင္းစစ္ကိုျပရန္ အမွန္အကန္လုပ္ထားသည္။

မံုရြာစက္မႈဇံုသို႔ ေရာက္ရွိျပီး၊ သံရည္က်ိဳ၊ ေရပန္႔လုပ္ငန္းရွင္ ဦးစံေအာင္တို႔ႏွင့္ သူတို႔လုပ္ငန္းကို ေလ့လာစဥ္က၊ လူနာကုတင္ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေဒၚလာ၅ေထာင္ေပးရတယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ ေဆးရံုမွာေသခ်ာေလ့လာၾကည့္တယ္။ အဲဒီပံုအတိုင္း၊ အဲဒီဖန္ရွင္အတုိင္း တစ္ပံုစံတည္းလုပ္တာ က်ပ္၃သိန္းေတာင္မကုန္ဘူး။ အေနာက္ေျမာက္တိုင္း စက္မႈျပပြဲမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ ခင္းက်င္းျပသထားတယ္။ တိုင္းမႈး၊ ဗ်ဴဟာမႈးနဲ႔လူၾကီးေတြ ေမးလာရင္ ရွင္းျပမလို႔ အားခဲထားတယ္။ ဒီလူၾကီးေတြက ဖိုး၀ရုပ္လုပ္တဲ့ အရုပ္ၾကီးကိုပဲ စိတ္၀င္စားစြာ ေမျမန္း၊ရယ္ေမာေနတယ္ဗ်ာ.. ကြ်န္ေတာ္တို႔လို စက္မႈလုပ္ငန္းကို သူတို႔နားမလည္လို႔လားမသိ၊ သူတို႔အတြက္ အက်ိဳးမရွိလို႔လားမသိ.. ဂရုကိုမစိုက္ဘူး... ဟု ေျပာျပခဲ့ပါသည္။  ေအာက္ေဖၚျပပါ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚ၀င္းေမာ္ထြန္း (ေနနံေခ်ာင္း၊ Founder of Star ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စက္ရံု) လူၾကီးမ်ားက လႊတ္ေတာ္တြင္ စက္မႈလက္မႈအေျခအေနကို တင္ျပရန္ Jan 2013 စာတန္းေရးသား၊ ဖတ္ၾကားေစေသာအခါ ေအာက္မွာထိုင္ေနသူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သူတို႔နားမလည္လို႔လားမသိ၊ သူတို႔အတြက္ အက်ိဳးမရွိလို႔လားမသိ.. ေမးျမန္းသူမရွိပါ။

စက္မႈလုပ္ငန္းသာလွ်င္ ကမၻာႏွင့္ယွဥ္ေရးအတြက္ ေရရွည္လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။
စက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ လွ်ပ္စစ္၊ ပို႔ေဆာင္၊ ဆက္သြယ္လုပ္ငန္းမ်ား အစိုးရက ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳေအာင္လုပ္ေပးရမည္။
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား SME အေသး၊ အလတ္စားမ်ားအတြက္ ေျမ၊ေနရာ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳေအာင္ အစိုးရမွာတာ၀န္ရွိသည္။
အထက္ပါလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚလစီမ်ား၊ စာရြတ္ေပၚတြင္ရွိေနျပီးျဖစ္သည္။ ၇၅% ေအာင္ျမင္ရန္ လူေတာ္၊လူေကာင္းမ်ား အစိုးရမွျဖစ္မည္။
(Link  :  http://mingalaronline.biz/nation

 • 2013.nation.plan.appex.III.page1-66.pdf  (6.9MB)
  - က႑၁၄ခု ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
  - လယ္ယာက႑ (သီးႏွံ၊ ေျမယာ၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ေရ)
  - သားငါး
  - သစ္ေတာ
  - စြမ္းအင္ (ေရနံစိမ္း၊သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့)
  - သတၱဳ၊တြင္းထြက္ 
  - စက္မႈလက္မႈ 
  - လွ်ပ္စစ္

   
 • 2013.nation.plan.appex.III.page67-128.pdf  (5.6MB)
  - ေဆာက္လုပ္ေရး
  - ပို႔ေဆာင္ေရး
  - ဆက္သြယ္ေရး
  - ေငြေရးေၾကးေရး
  - လူမႈေရးႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲေရး
  - ငွားရမ္းခႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
  - ကုန္သြယ္ေရး

   
 • 2013.national.plan.draft.law.pdf (1.3MB)
  - ဘတ္ဂ်တ္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား၊ စုစုေပါင္း ဂ်ီဒီပီ က်ပ္ေငြ ၄၉၆၃၂၄၃၀.၉ ကို ခြဲေ၀သံုးစြဲမႈ
  - အမ်ားဆံုး လယ္ယာက႑ ၂၄.၈%၊ ၂၀၁၃တြင္ ၂.၈% တိုးတက္ရန္
  - ဒု အမ်ားဆံုး စက္မႈလက္မႈ ၂၁.၂%၊ ၂၀၁၃တြင္ ၉.၄% တိုးတက္ရန္
  - တတိယ အမ်ားဆံုးမွာ ကုန္သြယ္ေရးက႑ Trading ၁၉.၆%ရွိသည္။ ၆.၂% တိုးတက္ရန္ရွိသည္။
  - ေငြေၾကးလုပ္ငန္း ၀.၁% သာရွိေသာ္လည္း ၉၂.၇% တိုးတက္ရန္မွန္း
  - ဆက္သြယ္ေရးက႑ ၂.၁%၊  ၅၇.၂% တိုးတက္ရန္မွန္
  - ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ၄.၅%သာရွိ၊ ၂၂.၂% တိုးတက္ရင္းႏွီးရန္
  - သတၱဳတြင္းက႑  ၀.၇% တန္ဘိုးနည္းေသာ္လည္း ၁၉.၅% တိုးတက္ရင္းႏွီးရန္
  - လူမႈစီမံ (ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး) ၂.၀% သာရွိသည္။ ၂၇.၈% တိုးတက္သံုးစြဲရန္

   
 • industry.status.jan2013.by.daw.win.maw.tun.pdf  (0.6MB)
  - ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား သံုးသပ္ေသာ Short & Precised report ျဖစ္သည္။
  - သမိုင္းေနာက္ခံႏွင့္ယေန႔ေခတ္ကာလ
  - အေကာင္းထည္ေဖၚအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (ရင္းႏွီးေကာ္မရွင္၊ တိုးတက္ေရးေကာ္မတီမ်ား၊ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန...)
  - UMFCCI, MIA  ပုဂၢလိကအဖြဲ႔မ်ား
  - မူ၀ါဒ၊ ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား
  - ျပန္လည္ဆန္းစစ္သင့္သည့္အခ်က္မ်ား (တစ္မ်က္ႏွာ)
  - ျခံဳငံုတင္ျပခ်က္ (လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ေျမ/အေဆာက္ဦ)..စသည္တို႔ တစ္မ်က္နွာခြဲ
  - တင္ျပသူ (ေဒၚ၀င္းေမာ္ထြန္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ပထမဆံုး ျမန္မာျပည္တြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စက္ရံုတည္ခဲ့သူ)
   
 • ဥပေဒမရွိလွ်င္၊ ရွိျပီး ဥပေဒစိုးမိုးမႈရမွသာ ျပည္သူမ်ား၊ အေသး၊အၾကီးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံသူမ်ား အိုေကမည္ ျဖစ္သည္။
  ျခစားမႈမ်ားလြန္ေနခ်ိန္တြင္  အနစ္နာခံမည့္
  လူေကာင္းမ်ားစြာလိုအပ္ေနပါသည္။ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈဥပေဒမ်ားကို ေဒါင္းလုပ္ယူႏိုင္ပါသည္၊
  MYANMAR Business Investment Laws, Knowledge of Myanmar Legal System & Culture to download
   
  http://mingalaronline.biz/myanmar.htm

  ယခု အခ်က္လက္မ်ားတြင္ စစ္အသံုးစရိတ္ ၂၂% မပါေသးပါ။ Facts Data သည္ က႑အသီးသီးတြင္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စာရင္းမွန္ေကာက္ယူ၊ ေဖၚထုတ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ အထက္ပါစာရင္းသည္ အမွားျဖစ္သည္ဟု မၾကည့္လိုလွ်င္၊ အမွာကိုျမင္မွ အမွန္ကိုျပင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္..ဆိုစကားအား သတိရရန္ျဖစ္၏။ GDP ခန္႔မွန္းခ်က္မွာ က်ပ္သန္းေပါင္ ၄၅၇၇၉၁၇၉.၈ (US$1=K800, US$57 billion) ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကမၻာေငြေၾကး၊ အေမရိကန္စီအိုင္ေအ မွန္းခ်က္ႏွင့္ သိပ္မကြာလွပါ။ အေတာ္သင့္မွန္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ စာရင္းမွားၾကီးကို ၾကည့္ျပီး သိရက္နွင့္လက္မွတ္ထိုးေပးေနေသာ စိတ္ရင္းေကာင္းရွိေသာ ျမန္မာ့ဌာနဆိုင္ရာလူၾကီးမ်ားအတြက္လည္း ၀မ္းနည္းပါသည္။ ဒီေျမကြက္ သိန္း၁၀၀တန္ဖိုးရွိပါက၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ငွားရမ္းခ ၄% အနည္းဆံုး ရမွ တန္ဖိုးမွန္ျဖစ္သည္။ အိမ္ကို တစ္ႏွစ္၄% ငွားမည့္လူမရွိပဲ သိန္းတစ္ေထာင္၊ သိန္း၅၀၀၀ ေအာ္ဟစ္ေနသူမ်ားမွာ စိတ္ၾကီး၀င္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ ပါမစ္ရထာေသာဓါတ္ဆီကို တစ္ဂါလံက်ပ္၂၀၀၀ျဖင့္ ျပည္ပေမွာင္ခို၀ယ္ယူျပီး၊ ျပည္တြင္းတြင္ တဂါလံက်ပ္၄၀၀၀ ၂ဆ ပုန္းရိႈး၊ ခြက္ရိႈး လုပ္ေရာင္းေနသေရြ႔ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္၊ အာဏာပိုင္မ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳရလဲခက္၊ မေတာင္းမျဖစ္၊ လပ္ေတာင္းရေသာ အေျခအေနျဖစ္ေနပါသည္။ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါေစ။
  ေဇာ္ေအာင္  (ၾသဂုတ္လ-၂၀၁၃)
  MDG Series  (Daily Hope - Quiet Time)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...