Saturday, September 21, 2013

ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဂီတသီခ်င္းကို ဘယ္လို အဓိပၸါယ္ေဖာ္

Photo: >>>>>>ရိုးသားေသာဂီတ<<<<<<<<

ကၽြန္ေတာ္တို႕ လူငယ္ဘ၀တုန္းက ဂီတကို ရိုးသားစြာ ခံစားၾကသည္ဟုဆိုလ်ွင္ ယေန႕ေခတ္ လူငယ္မ်ား နားလည္မည္မဟုတ္ပါ။ ေဒါသထြက္ေကာင္း ထြက္ႏိုင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ (၁၀)တန္းေအာင္ျပီးစ အခ်ိန္ ဂစ္တာကို မေတာက္တစ္ေခါက္ တီးတတ္သည္။ လမ္းေဘးတြင္ ထိုင္တီးသည္။ လသာေသညမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ စင္တင္ေတးဂီတဘ၀။ ထိုမွတဆင့္ တကၠသိုလ္တြင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္စု၍ ဂစ္တာကို ေသေသခ်ာခ်ာ စနစ္တက် သင္ၾကရေအာင္ဟု တိုင္ပင္လ်က္ ဂစ္တာကို စနစ္တက် သင္ေပးႏိုင္ေသာ ဆရာမ်ားထံ ခ်ည္းကပ္ၾကရသည္။ အေခြမ်ားနားေထာင္၍ ဟုတ္သည္ရွိ မဟုတ္သည္ရွိ လိုက္တီးၾကရသည္။ လမ္းေဘးတြင္စု၍ တီးၾကသည္။ ၁၉၈၄-၈၅ ေလာက္ကျဖစ္သည္။ တေျဖးေျဖးႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳေလး ရလာေတာ့ Lead. Rhythm.Bass ခြဲ၍တီးၾကသည္။ လမ္းေဘး၊ အုတ္ခံု၊ သူငယ္ခ်င္းအိမ္၊ အေဆာင္ေရွ႕ စသည္ျဖင့္ ဂီတကို ခံစားသည္။ ကၽြန္ေတာ္ျပန္၍ စဥ္းစားၾကည့္ပါသည္။ ဂီတ၏ အႏွစ္သာရ၊ ခံစားမႈ အတိမ္အနက္၊ ဘယ္ေလာက္မ်ား ရွိခဲ့သလဲ။ ယေန႕ေခတ္ လူငယ္မ်ား၏ ဂီတ ယဥ္ေက်းမႈ တက္လာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္မိသည္။ ယေန႕လူငယ္ေတြက Computer, Karaoke, Rhythm,Box, Keyboard, Sequencer စသည္ျဖင့္ မ်ားျပားလွေသာ ဂီတအေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ဂီတကို ခံစားၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေခတ္က ဂီတကို အခန္းတစ္ခန္းတြင္ ၾကိဳးညွိျပီး မိမိတို႕ ခံစားမိသည့္ အတိုင္းတီးၾကသည္။ တီး၍ေကာင္းသည့္ေန႕ ရွိမည္။ တီး၍မေကာင္းသည့္ ေန႕ရွိသည္။ ဆို၍ ေကာင္းသည့္ေန႕ရွိသည္။ ဆုိ၍ မေကာင္းသည့္ ေန႕ရွိသည္။။ Mood ေကာင္းမေကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ ရွင္းလင္းရိုးသားစြာ နားလည္သည္။ ဒါသည္ ဂီတ၏ အေျခခံေကာင္းျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ဒီေန႕ ျပန္စဥ္းစားမိသည္။ ယေန႕လူငယ္တစ္ေယာက္ Karaoke ျဖင့္ သီဆိုမည္ဆိုပါစို႕။ ပထမဆံုး သူၾကိဳက္သလို ဆို၍ မရပါ။ TV မွန္သားျပင္ေပၚမွ ေပၚေသာ စာသားႏွင့္ေနာက္ခံတီးခတ္မႈ ေဘာင္အတြင္း (သူတို႕တီးထားေသာခံစားမႈ) ကိုလိုက္၍ ဆိုရမည္။ ေျပာင္းလဲႏိုင္မႈ (Variation) အခြင့္အေရး အေတာ္နည္းသြားပါသည္။ သို႕အတြက္ သီဆိုသူသည္ Mood ႏွင့္ Variation ကုိ နားလည္ရန္ မလြယ္ပါ။ ဂစ္တာတစ္လံုးျဖင့္ မိမိဘာသာသီဆိုသည္ ဆိုပါစို႕။ မိမိၾကိဳက္သလို ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ ေဒါသထြက္လ်ွင္ ဂစ္တာျဖင့္ လိုက္ထြက္၍ရသည္။ ၀မ္းနည္းလို႕ရသည္။ Tempo ေျပာင္းတီး၍ ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ငယ္ငယ္က အေဆာင္ေရွ႕တြင္ သီခ်င္းမ်ားကို အုပ္စုလိုက္ ေနာက္ေျပာင္၍ ေျပာင္းလဲသီဆိုခဲ့သည္။ အေႏွးကို အျမန္၊ အျမန္ကို အေႏွးျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံ အခ်စ္သီခ်င္းကိ ုေဒါသျဖင့္ ဆိုၾကသည္။ ဒါသည္ အလကား မဟုတ္ပါ။ Mood ႏွင့္ Variation ကို သဘာ၀က်က် တတ္ေျမာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ယေန႕လူငယ္မ်ား ေခတ္မွီလာ၍ လမ္းေဘးဂစ္တာတီး၍ သီဆိုသူ နည္းလာၾကသည္။ ကိုယ္တိုင္ တီးသူမ်ား နည္းလာသည္။ Karaoke ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ Computer ျဖင့္တစ္ဖံု  Automatic မ်ားက လႊမ္းမိုးလာသည္။ ဂီတ၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္သည္ အေနာက္သို႕ ေရာက္ေနပါသည္။ ဂီတ၏တန္ဘိုးသည္ မွားယြင္းစြာ ဆံုးျဖတ္ခံေနရပါသည္။ သူငယ္ခ်င္းေတြ အုပ္စုလိုက္ ဂစ္တာျဖင့္ သီဆိုေနရမည့္ အစား Karaoke တြင္သီဆိုၾကသည္။ သို႕အတြက္ Karaoke အေခြမ်ားသာ ေစ်းကြက္ေပၚသို႕ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ ဂီတ၏ တန္ဘိုးသည္ နိမ့္လာတာလား၊ ျမင့္လာတာလား စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ တီး၀ိုင္းသြားၾကည့္လ်ွင္ပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ နာမည္ေက်ာ္ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ားက Computer Card.CD မ်ားျဖင့္ သီဆိုသည္။ တီးေနသူမ်ား ဆင္းေပးရသည္။ ဂီတ၏တန္ဘုိးသည္  Ready made Coffee တစ္ထုပ္ႏွင့္ တူလာသည္။ ေျပာင္း၍မရ။ Fix လုပ္ထားျပီးျဖစ္သည္။ Live Band တီးခတ္ေသာ ဆိုင္မ်ားတြင္ လူငယ္တုိ႕ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကသည္။ သီခ်င္းဆိုရန္ ၾကိဳးစားသည္။ စာသားေတာင္းသည္။ အလြတ္မရၾက။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ စာသားေပၚေသာ Karaoke ျဖင့္ ေလ့က်င့္ထားသည္။ တီးခတ္ေသာ Band မွ နည္းနည္းေျပာင္းတီးခတ္လ်ွင္ မ၀င္တတ္၊ မထြက္တတ္ေတာ့ပါ။ တခ်ိဳ႕က Card ေလးကိုင္၍ လာျပီး Keyboard card ထည့္သီဆိုသည္။ ေခတ္မွီလြန္းေသာ ေကာ္ဖီမစ္ တစ္ထုတ္အျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါသည္။ ေရရွည္ေသာက္လ်ွင္ မေကာင္းပါ.။ ယေန႕ဂီတ ပရိသတ္မ်ား Karaoke အရုပ္ကိုၾကည့္မွ သီခ်င္းအဓိပၸါယ္ကို နားလည္ေတာ့မလား စဥ္းစားၾကည့္မိသည္။ ဂီတကို နားေထာင္ရာတြင္ သံစဥ္ႏွင့္ စာသားကို နားေထာင္၍ မိမိ လိုသလို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ၾကိဳက္သလို ေတြးလို႕ရပါသည္။ ထိုအခြင့္အေရး ဆံုးရႈံးသြားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ Karaoke ႏွင့္ Auto မ်ားကို အဆိုးျဖင့္ တင္ျပျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဂီတရသကို ခံစားႏိုင္ဖို႕ ရိုးရိုးေလး ေတြးၾကည့္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ တစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္ ေပးလိုပါသည္။ ဟိုးယခင္က ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဒိုးပတ္၀ိုင္းမ်ားတြင္ အိုးစည္ႏွင့္ ႏွဲ၊ ၀ါးလက္ခုပ္တို႕ပါ၀င္သည္။ ယေန႕ေခတ္တြင္ ႏွဲအစား Keyboard အေသးေလးမ်ား ေနရာယူသြားသည္။ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္ မ်က္ရည္၀ဲသြားတာ ကၽြန္ေတာ္ ျမင္ဘူးပါသည္။ အဲဒီအခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္ နားမလည္ခဲ့ပါ။ ေနာက္မွ ႏွဲ၏ Pitch သည္ Fix လုပ္ထားသလို မတိက်ပါ။ Flat/Sharp  အနည္းငယ္စီ ရွိသည္။ Acoustic Insturment ၏ရသျဖစ္သည္။ Keyboard Pitch သည္ Fix Frequency ျဖစ္သည္။ ဘယ္လုိမွ ႏႈိင္းယွဥ္၍ မရပါ။ ယေန႕ေခတ္ ကမာၻ႕ဂီတ၌ Unplugged မ်ား ေခတ္စားေနျခင္းသည္ အသံစစ္စစ္၏ တန္ဘိုး၊ Live ၏တန္ဘိုး၊ မည္မ်ွရွိေၾကာင္း ျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ယေန႕ေခတ္ လမ္းေဘးတြင္ ထိုင္၍ Guitar တီးေနေသာ လူငယ္တစ္ေယာက္ကို ကၽြန္ေတာ္ပို၍ တမ္းတမိပါသည္။ ယေန႕လူငယ္မ်ားကို စဥ္းစားေစခ်င္ပါသည္။ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ကို အဓိပၸါယ္ ေရးထားတာ ကၽြန္ေတာ္မေတြ႕ဘူးပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဂီတသီခ်င္းကို ဘယ္လို အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပီး Fix လုပ္ေနၾကသလဲ ဆိုတာေလးကို စဥ္းစားေစလုိပါသည္။

မိုးႏိုင္(ဂီတမိတ္) 
Vol:8 No12 Nov 2005 Alinkar Music Journal


ကၽြန္ေတာ္တို႕ လူငယ္ဘ၀တုန္းက ဂီတကို ရိုးသားစြာ ခံစားၾကသည္ဟုဆိုလ်ွင္ ယေန႕ေခတ္ လူငယ္မ်ား နားလည္မည္မဟုတ္ပါ။ ေဒါသထြက္ေကာင္း ထြက္ႏိုင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ (၁၀)တန္းေအာင္ျပီးစ အခ်ိန္ ဂစ္တာကို မေတာက္တစ္ေခါက္ တီးတတ္သည္။
လမ္းေဘးတြင္ ထိုင္တီးသည္။ လသာေသညမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ စင္တင္ေတးဂီတဘ၀။ ထိုမွတဆင့္ တကၠသိုလ္တြင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္စု၍ ဂစ္တာကို ေသေသခ်ာခ်ာ စနစ္တက် သင္ၾကရေအာင္ဟု တိုင္ပင္လ်က္ ဂစ္တာကို စနစ္တက် သင္ေပးႏိုင္ေသာ ဆရာမ်ားထံ ခ်ည္းကပ္ၾကရသည္။ အေခြမ်ားနားေထာင္၍ ဟုတ္သည္ရွိ မဟုတ္သည္ရွိ လိုက္တီးၾကရသည္။ လမ္းေဘးတြင္စု၍ တီးၾကသည္။ ၁၉၈၄-၈၅ ေလာက္ကျဖစ္သည္။ တေျဖးေျဖးႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳေလး ရလာေတာ့ Lead. Rhythm.Bass ခြဲ၍တီးၾကသည္။ လမ္းေဘး၊ အုတ္ခံု၊ သူငယ္ခ်င္းအိမ္၊ အေဆာင္ေရွ႕ စသည္ျဖင့္ ဂီတကို ခံစားသည္။ ကၽြန္ေတာ္ျပန္၍ စဥ္းစားၾကည့္ပါသည္။ ဂီတ၏ အႏွစ္သာရ၊ ခံစားမႈ အတိမ္အနက္၊ ဘယ္ေလာက္မ်ား ရွိခဲ့သလဲ။ ယေန႕ေခတ္ လူငယ္မ်ား၏ ဂီတ ယဥ္ေက်းမႈ တက္လာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္မိသည္။ ယေန႕လူငယ္ေတြက Computer, Karaoke, Rhythm,Box, Keyboard, Sequencer စသည္ျဖင့္ မ်ားျပားလွေသာ ဂီတအေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ဂီတကို ခံစားၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေခတ္က ဂီတကို အခန္းတစ္ခန္းတြင္ ၾကိဳးညွိျပီး မိမိတို႕ ခံစားမိသည့္ အတိုင္းတီးၾကသည္။ တီး၍ေကာင္းသည့္ေန႕ ရွိမည္။ တီး၍မေကာင္းသည့္ ေန႕ရွိသည္။ ဆို၍ ေကာင္းသည့္ေန႕ရွိသည္။ ဆုိ၍ မေကာင္းသည့္ ေန႕ရွိသည္။။ Mood ေကာင္းမေကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ ရွင္းလင္းရိုးသားစြာ နားလည္သည္။ ဒါသည္ ဂီတ၏ အေျခခံေကာင္းျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ဒီေန႕ ျပန္စဥ္းစားမိသည္။ ယေန႕လူငယ္တစ္ေယာက္ Karaoke ျဖင့္ သီဆိုမည္ဆိုပါစို႕။ ပထမဆံုး သူၾကိဳက္သလို ဆို၍ မရပါ။ TV မွန္သားျပင္ေပၚမွ ေပၚေသာ စာသားႏွင့္ေနာက္ခံတီးခတ္မႈ ေဘာင္အတြင္း (သူတို႕တီးထားေသာခံစားမႈ) ကိုလိုက္၍ ဆိုရမည္။ ေျပာင္းလဲႏိုင္မႈ (Variation) အခြင့္အေရး အေတာ္နည္းသြားပါသည္။ သို႕အတြက္ သီဆိုသူသည္ Mood ႏွင့္ Variation ကုိ နားလည္ရန္ မလြယ္ပါ။ ဂစ္တာတစ္လံုးျဖင့္ မိမိဘာသာသီဆိုသည္ ဆိုပါစို႕။ မိမိၾကိဳက္သလို ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ ေဒါသထြက္လ်ွင္ ဂစ္တာျဖင့္ လိုက္ထြက္၍ရသည္။ ၀မ္းနည္းလို႕ရသည္။ Tempo ေျပာင္းတီး၍ ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ငယ္ငယ္က အေဆာင္ေရွ႕တြင္ သီခ်င္းမ်ားကို အုပ္စုလိုက္ ေနာက္ေျပာင္၍ ေျပာင္းလဲသီဆိုခဲ့သည္။ အေႏွးကို အျမန္၊ အျမန္ကို အေႏွးျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံ အခ်စ္သီခ်င္းကိ ုေဒါသျဖင့္ ဆိုၾကသည္။ ဒါသည္ အလကား မဟုတ္ပါ။ Mood ႏွင့္ Variation ကို သဘာ၀က်က် တတ္ေျမာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ယေန႕လူငယ္မ်ား ေခတ္မွီလာ၍ လမ္းေဘးဂစ္တာတီး၍ သီဆိုသူ နည္းလာၾကသည္။ ကိုယ္တိုင္ တီးသူမ်ား နည္းလာသည္။ Karaoke ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ Computer ျဖင့္တစ္ဖံု Automatic မ်ားက လႊမ္းမိုးလာသည္။ ဂီတ၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္သည္ အေနာက္သို႕ ေရာက္ေနပါသည္။ ဂီတ၏တန္ဘိုးသည္ မွားယြင္းစြာ ဆံုးျဖတ္ခံေနရပါသည္။ သူငယ္ခ်င္းေတြ အုပ္စုလိုက္ ဂစ္တာျဖင့္ သီဆိုေနရမည့္ အစား Karaoke တြင္သီဆိုၾကသည္။ သို႕အတြက္ Karaoke အေခြမ်ားသာ ေစ်းကြက္ေပၚသို႕ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ ဂီတ၏ တန္ဘိုးသည္ နိမ့္လာတာလား၊ ျမင့္လာတာလား စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ တီး၀ိုင္းသြားၾကည့္လ်ွင္ပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ နာမည္ေက်ာ္ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ားက Computer Card.CD မ်ားျဖင့္ သီဆိုသည္။ တီးေနသူမ်ား ဆင္းေပးရသည္။ ဂီတ၏တန္ဘုိးသည္ Ready made Coffee တစ္ထုပ္ႏွင့္ တူလာသည္။ ေျပာင္း၍မရ။ Fix လုပ္ထားျပီးျဖစ္သည္။ Live Band တီးခတ္ေသာ ဆိုင္မ်ားတြင္ လူငယ္တုိ႕ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကသည္။ သီခ်င္းဆိုရန္ ၾကိဳးစားသည္။ စာသားေတာင္းသည္။ အလြတ္မရၾက။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ စာသားေပၚေသာ Karaoke ျဖင့္ ေလ့က်င့္ထားသည္။ တီးခတ္ေသာ Band မွ နည္းနည္းေျပာင္းတီးခတ္လ်ွင္ မ၀င္တတ္၊ မထြက္တတ္ေတာ့ပါ။ တခ်ိဳ႕က Card ေလးကိုင္၍ လာျပီး Keyboard card ထည့္သီဆိုသည္။ ေခတ္မွီလြန္းေသာ ေကာ္ဖီမစ္ တစ္ထုတ္အျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါသည္။ ေရရွည္ေသာက္လ်ွင္ မေကာင္းပါ.။ ယေန႕ဂီတ ပရိသတ္မ်ား Karaoke အရုပ္ကိုၾကည့္မွ သီခ်င္းအဓိပၸါယ္ကို နားလည္ေတာ့မလား စဥ္းစားၾကည့္မိသည္။ ဂီတကို နားေထာင္ရာတြင္ သံစဥ္ႏွင့္ စာသားကို နားေထာင္၍ မိမိ လိုသလို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ၾကိဳက္သလို ေတြးလို႕ရပါသည္။ ထိုအခြင့္အေရး ဆံုးရႈံးသြားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ Karaoke ႏွင့္ Auto မ်ားကို အဆိုးျဖင့္ တင္ျပျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဂီတရသကို ခံစားႏိုင္ဖို႕ ရိုးရိုးေလး ေတြးၾကည့္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ တစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္ ေပးလိုပါသည္။ ဟိုးယခင္က ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဒိုးပတ္၀ိုင္းမ်ားတြင္ အိုးစည္ႏွင့္ ႏွဲ၊ ၀ါးလက္ခုပ္တို႕ပါ၀င္သည္။ ယေန႕ေခတ္တြင္ ႏွဲအစား Keyboard အေသးေလးမ်ား ေနရာယူသြားသည္။ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္ မ်က္ရည္၀ဲသြားတာ ကၽြန္ေတာ္ ျမင္ဘူးပါသည္။ အဲဒီအခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္ နားမလည္ခဲ့ပါ။ ေနာက္မွ ႏွဲ၏ Pitch သည္ Fix လုပ္ထားသလို မတိက်ပါ။ Flat/Sharp အနည္းငယ္စီ ရွိသည္။ Acoustic Insturment ၏ရသျဖစ္သည္။ Keyboard Pitch သည္ Fix Frequency ျဖစ္သည္။ ဘယ္လုိမွ ႏႈိင္းယွဥ္၍ မရပါ။ ယေန႕ေခတ္ ကမာၻ႕ဂီတ၌ Unplugged မ်ား ေခတ္စားေနျခင္းသည္ အသံစစ္စစ္၏ တန္ဘိုး၊ Live ၏တန္ဘိုး၊ မည္မ်ွရွိေၾကာင္း ျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ယေန႕ေခတ္ လမ္းေဘးတြင္ ထိုင္၍ Guitar တီးေနေသာ လူငယ္တစ္ေယာက္ကို ကၽြန္ေတာ္ပို၍ တမ္းတမိပါသည္။ ယေန႕လူငယ္မ်ားကို စဥ္းစားေစခ်င္ပါသည္။ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ကို အဓိပၸါယ္ ေရးထားတာ ကၽြန္ေတာ္မေတြ႕ဘူးပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဂီတသီခ်င္းကို ဘယ္လို အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပီး Fix လုပ္ေနၾကသလဲ ဆိုတာေလးကို စဥ္းစားေစလုိပါသည္။

မိုးႏိုင္(ဂီတမိတ္)
Vol:8 No12 Nov 2005 Alinkar Music Journal
17

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...